Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.752

Rīgā 2014.gada 9.decembrī (prot. Nr.69 19.§)
Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
42.panta 8.2 daļu

1. Noteikumi nosaka prasības tādu lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – iekārtas) sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti iekārtu atkritumi.

2. Iekārtu valdītājs, kas ir paredzējis nosūtīt lietotas iekārtas vai nosūta lietotas iekārtas, mēneša laikā pēc Valsts vides dienesta vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes pieprasījuma (ja Valsts vides dienestam vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei ir aizdomas, ka tiek sūtīti vai tiks sūtīti iekārtu atkritumi) iesniedz Valsts vides dienestā vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē šādu informāciju, lai pierādītu, ka sūtījumā ietvertās iekārtas ir lietotas iekārtas, nevis iekārtu atkritumi:

2.1. faktūrrēķina un līguma kopiju, kas apliecina iekārtu pārdošanu vai īpašumtiesību nodošanu un kurā norādīts, ka attiecīgās iekārtas paredzētas tūlītējai atkārtotai izmantošanai un ir pilnībā funkcionējošas;

2.2. tādu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka katrai sūtījumā iekļautajai iekārtai ir veikta šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā pārbaude vai šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā novērtēšana;

2.3. šo noteikumu 7. punktā minētā protokola kopiju;

2.4. iekārtu valdītāja (kurš organizē iekārtu sūtījumu) parakstītu apliecinājumu, ka sūtījumā esošie materiāli vai iekārtas nav atkritumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu;

2.5. iekārtu valdītāja (kurš organizē iekārtu sūtījumu) parakstītu informāciju par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu iekārtu bojājumus sūtījuma norises laikā, kā arī iekārtu iekraušanas un izkraušanas laikā, piemēram, iekārtu iepakojumu un iekārtu krāvumu;

2.6. šo noteikumu 7. punktā minēto dokumentu kopijas;

2.7. šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 125)

3. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde:

3.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta tos Valsts vides dienestam izvērtēšanai un šo noteikumu 10. vai 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanai;

3.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minētā termiņa beigām rakstiski informē Valsts vides dienestu par iekārtu valdītāju, kurš nav iesniedzis šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju.

4. Iesniedzot Valsts vides dienestā vai Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, iekārtu valdītājs uzrāda attiecīgo dokumentu oriģinālus.

5. Lai pierādītu, ka sūtījumā ietvertās iekārtas ir lietotas iekārtas, nevis iekārtu atkritumi, iekārtu valdītājs nodrošina, ka tiek veikti šādi lietoto iekārtu pārbaudes pasākumi:

5.1. lietoto iekārtu funkcionalitātes pārbaude atkarībā no iekārtas veida;

5.2. lietoto iekārtu novērtēšana, vai tās satur bīstamas vielas, ņemot vērā to, vai iekārtai ir izstrādāta elektrisko un elektronisko iekārtu modeļa Eiropas Savienības deklarācija un tā ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētos pārbaudes pasākumus ir tiesīgs veikt komersants, kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros veic iekārtu remontu. Komersanti, kuri veic šo noteikumu 5. punktā minētās pārbaudes, reģistrē attiecīgo pārbaužu rezultātus, sniedz par tiem rakstiskus apstiprinājumus un sagatavo šo noteikumu 7. punktā minēto protokolu.

7. Iekārtu valdītājs nodrošina, lai uz iekārtas, ja tā nav iepakota, vai uz tās iepakojuma redzamā vietā, lai to būtu iespējams izlasīt, neizpakojot iekārtu, ir stingri piestiprināts protokols. Protokolā ietver šādu informāciju:

7.1. iekārtas nosaukums un kategorija atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, par elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanu un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

7.2. iekārtas identifikācijas numurs (tipa numurs), ja tāds ir norādīts;

7.3. izgatavošanas gads, ja zināms;

7.4. tā komersanta nosaukums un juridiskā adrese, kas veicis šo noteikumu 5. punktā minētos pārbaudes pasākumus;

7.5. šo noteikumu 5. punktā minēto pārbaudes pasākumu veidi un rezultāti un datums, kad veikta funkcionalitātes pārbaude.

8. Katram lietotu iekārtu sūtījumam (piemēram, transportēšanas konteiners, kravas automobilis) papildus šo noteikumu 2. un 7. punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

8.1. iekārtas sūtījuma pārvadājuma dokumentus (piemēram, starptautisko preču transporta pavadzīmi (CMR) vai preču pavadzīmi);

8.2. informāciju par personu, kas veic iekārtu sūtījuma pārvadājumu, un tās kontaktinformāciju;

8.3. par iekārtu sūtījumu atbildīgās personas apliecinājumu, ka tā ir atbildīga par iekārtu sūtījumu.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

9. Šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā un 5., 6. un 7. punktā minētās prasības nepiemēro iekārtu sūtījumiem, ja iekārtu valdītājs ar dokumentiem var pierādīt, ka sūtījums tiek veikts saskaņā līgumu, kas noslēgts ar komersantu un paredz iekārtu nosūtīšanu vienā no šādiem gadījumiem:

9.1. bojātas iekārtas tiek sūtītas iekārtu ražotājam vai trešajai personai, kas darbojas iekārtu ražotāja vārdā, to labošanai garantijas laikā, lai tās izmantotu atkārtoti;

9.2. saimnieciskās darbības veikšanai paredzētas iekārtas tiek sūtītas:

9.2.1. ražotājam vai trešajai personai, kas darbojas ražotāja vārdā, to atjaunošanai vai labošanai saskaņā ar spēkā esošu līgumu, lai tās izmantotu atkārtoti;

9.2.2. to atjaunošanai vai labošanai valstīs, uz kurām neattiecas Eiropas Komisijas 2007. gada 29. novembra Regula Nr. 1418/2007 par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (turpmāk – regula Nr. 1013/2006) III vai IIIA pielikumā minēto atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli;

9.3. saimnieciskās darbības veikšanai paredzētas lietotas iekārtas, kas ir bojātas, piemēram, medicīnas iekārtas vai to sastāvdaļas, tiek sūtītas ražotājam vai trešajai personai, kas darbojas ražotāja vārdā, lai izvērtētu iekārtu bojājuma cēloņus, ja saskaņā ar spēkā esošu līgumu šādu izvērtējumu var veikt tikai pats ražotājs vai trešā persona, kas darbojas ražotāja vārdā.

10. Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu, ka sūtītās iekārtas šo noteikumu izpratnē ir lietotas iekārtas.

11. Ja šo noteikumu 2. punktā minētie dokumenti Valsts vides dienestā noteiktajā termiņā nav iesniegti vai tie neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un par sūtījumu atbildīgais iekārtu valdītājs nav nodrošinājis atbilstošu iekārtu aizsardzību sūtījuma laikā, jo īpaši izmantojot pietiekamu iepakojumu un pareizu krāvumu, lai iekārtas netiktu bojātas sūtījuma norises, iekārtu iekraušanas un izkraušanas laikā, Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minētā termiņa pieņem lēmumu, ka attiecīgās iekārtas ir iekārtu atkritumi un attiecīgi iekārtu atkritumu sūtījums ir nelegāls sūtījums, ar kuru rīkojas atbilstoši regulas Nr. 1013/2006 24. un 25. pantam.

12. Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem šo noteikumu 10. vai 11. punktā minēto lēmumu.

13. Valsts vides dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par paziņošanu paziņo šo noteikumu 10. punktā, 11. punktā vai 12. punktā minēto lēmumu iekārtu valdītājam un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei, ja tā ir sniegusi šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs Jānis Reirs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 09.12.2014.Stājas spēkā: 19.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 18.12.2014. OP numurs: 2014/252.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271054
{"selected":{"value":"02.03.2018","content":"<font class='s-1'>02.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.03.2018","iso_value":"2018\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-01.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.03.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)