Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.741

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 13.§)
De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi

1. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā arī apstiprina šādu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus:

1.1. uzskaites veidlapa par tādas komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (1. pielikums);

1.2. uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – komercsabiedrība) (2. pielikums).

2. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulas (EK) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 360/2012), 2. panta nosacījumiem (turpmāk – de minimis atbalsta pretendents), atbalsta sniedzējam kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniedz uzskaites veidlapu par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums). Veidlapā norāda kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu. De minimis atbalsta kumulēšanas gadījumā de minimis atbalsta pretendents sniedz informāciju arī par citu konkrētajam projektam saņemto komercdarbības atbalstu tām pašām izmaksām. Uzskaites veidlapu var iesniegt papīra dokumenta formā vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. De minimis atbalsta pretendents uzskaites veidlapā par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) iekļauj informāciju par de minimis atbalsta pretendenta iepriekš saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja. Ja de minimis atbalsta pretendents iepriekš de minimis atbalstu nav saņēmis, tas attiecīgo informāciju norāda iesniegumā atbalsta saņemšanai.

4. De minimis atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā noteikto summu. Šo nosacījumu piemēro arī komercdarbības atbalsta kumulēšanas gadījumos, kas noteikti Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 6. un 7. punktā.

5. De minimis atbalstu par to pašu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi aizliegts sniegt atbilstoši Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 8. punktā minētajam nosacījumam.

6. Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz de minimis atbalsta pretendenta iesniegtajās uzskaites veidlapās norādīto informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, izvērtē piešķiramā de minimis atbalsta apmēru un aizpilda uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2. pielikums).

7. Uzskaites veidlapā par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (2. pielikums), atbalsta sniedzējs norāda atbalsta summu, kādu piešķir konkrētajam de minimis atbalsta pretendentam.

8. Ja atbalsta sniedzējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai konstatē, ka piešķiramā atbalsta apmērs pārsniegs Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 6. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā pārsniegs attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti, tas Finanšu ministrijā iesniedz no de minimis atbalsta pretendenta saņemto uzskaites veidlapu par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un informāciju par plānoto de minimis atbalstu.

9. Ja uzskaites veidlapa no de minimis atbalsta pretendenta saņemta papīra formā, atbalsta sniedzējs Finanšu ministrijā iesniedz minētās uzskaites veidlapas kopiju.

10. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka plānotais atbalsts pārsniegs Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā noteikto pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 6. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā pārsniegs attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti, tā informē atbalsta sniedzēju, ka tam Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz izvērtēšanai Finanšu ministrijā individuālā atbalsta projekta paziņojums.

11. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka plānotais atbalsts nepārsniegs Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 2. punktā noteikto pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 6. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā nepārsniegs attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti, tā informē atbalsta sniedzēju, ka plānoto atbalstu ir atļauts sniegt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 360/2012 nosacījumiem (norādot pamatojumu).

12. Lai nodrošinātu Komisijas regulas Nr. 360/2012 2. panta 8. punktā noteiktā ierobežojuma ievērošanu, atbalsta sniedzējs sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā iesniedz visus de minimis atbalsta pieteikumus, kuros de minimis atbalsta pretendents uzskaites veidlapā par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) ir norādījis informāciju par de minimis atbalsta pretendenta saņemto citu kompensāciju par to pašu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (1. pielikuma 2.3. apakšpunkts). Atbalstu var piešķirt tikai pēc pozitīva Finanšu ministrijas atzinuma saņemšanas.

13. Atbalsta sniedzējs lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 360/2012.

14. Ja atbalsta sniedzējs uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai (2. pielikums) noformē papīra dokumenta formā, to sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie atbalsta sniedzēja, bet otrs – pie de minimis atbalsta pretendenta.

15. De minimis atbalsta pretendents uzskaites veidlapas par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas de minimis par atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai (2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad tam piešķirts de minimis atbalsts.

16. Individuālā atbalsta sniedzējs individuālā atbalsta piešķiršanas gadījumā uzskaites veidlapas par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai (2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad konkrētajam de minimis atbalsta pretendentam šāds atbalsts piešķirts. Ja de minimis atbalsts sniegts atbalsta programmas ietvaros, atbalsta sniedzējs saņemtās uzskaites veidlapas par komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai (2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.741
Uzskaites veidlapa par tādas komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

1. Informācija par komercsabiedrību, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisko nozīmi (turpmāk – de minimis atbalsta pretendents)

Nosaukums 
Reģistrācijas numurs
Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)
 
Tālrunis 
Fakss 
E-pasta adrese 

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto atbalstu

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta saņemto de minimis atbalstu kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados. De minimis atbalsts piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr.  360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr.  360/2012 2. panta 2. un 7. punkts):

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanuAtbalsta sniedzējsAtbalsta veids
(piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)
Piešķirtā atbalsta summa
(euro)
Bruto subsīdijas ekvivalents
(euro)
Eiropas Savienības regulējums1, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts

2.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta saņemto citu atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros (Komisijas Regulas Nr.  360/2012 2. panta 6. punkts):

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanuAtbalsta sniedzējsAtbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojumsAtbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)Kopējā attiecināmo izmaksu summa
(euro)
Tām pašām attiecināmajām izmaksām jau saņemtā summa
(euro)
Bruto subsīdijas ekvivalents
(euro)
Atbalsta intensitāte
 (%)

2.3. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta saņemto citu kompensāciju par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (Komisijas Regulas Nr.  360/2012 2. panta 8. punkts):

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanuAtbalsta sniedzējsAtbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojumsSniegtais sabiedriskais pakalpojums (piemēram, ūdensapgāde, siltumapgāde, platjoslu infrastruktūra u. c.)Par to pašu sabiedrisko pakalpojumu saņemtā kompensācija (euro)

3. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību grūtībās nonākušas komercsabiedrības definīcijai

Atbilstība kādam no turpmāk minētajiem kritērijiem2 (atbilstošo atzīmēt ar X):
  attiecībā uz kapitālsabiedrībām – uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no to parakstītā kapitāla
  attiecībā uz sabiedrībām, kurās vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla
  komercsabiedrībai ir ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta
  attiecībā uz lielajām komercsabiedrībām, kuru parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA, ir bijusi mazāka par 1,0
  de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem

4. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Atbildīgā persona

     
 (vārds, uzvārds) (paraksts3) 
     
 (amats) (datums) 
   Z. v. 

Piezīmes.

1 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr.  360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014.

2 Komercsabiedrība ir grūtībās nonākusi, ja tā atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 31. jūlija paziņojuma "Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (OV C 249 1.–28. lpp.) 20. punktam.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs Jānis Reirs

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.741
Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
Komercsabiedrības
(de minimis atbalsta pretendenta) nosaukums
 
Adrese 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) 
Tālrunis Fakss 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu

GadsBruto subsīdijas ekvivalents (euro)
Kopā

2. Saskaņā ar Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu (EK) Nr.  360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (OV L 114/8, 26/04/2012., 8.–13. lpp.), de minimis atbalstu var piešķirt _____________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 741 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi" 6. punkts).

3. Ar   Nr. 
 (institūcijas nosaukums) (dokumenta nosaukums)  

ir piešķirts de minimis atbalsts _____________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 741 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi" 7. punkts).

     
(vieta) (datums*) (paraksts*)

Z. v.*

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese 
  
Tālrunis Fakss E-pasta adrese 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 741Pieņemts: 02.12.2014.Stājas spēkā: 18.12.2014.Zaudē spēku: 01.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 17.12.2014. OP numurs: 2014/251.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271006
18.12.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)