Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.730

Rīgā 2014.gada 4.decembrī (prot. Nr.65 80.§)

Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 17 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 25.2 punktu un 4. zemsvītras piezīmi šādā redakcijā:

"25.2 Apakšaktivitātes mērķis: Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošana, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu4 un sekmējot reorganizēto zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti.

________________________

4 2013. gadā tika veikts Latvijas zinātnes starptautiskais izvērtējums, analizējot Latvijas zinātnes situāciju ES kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā. Tā rezultāti un ieteikumi tiek izmantoti nozares politikas un ieguldījumu plānošanā, zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politikas mērķu sasniegšanā un nozares strukturālo reformu īstenošanā (zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma rezultāti pieejami tīmekļa vietnē http://izm.izm. gov.lv/nozares-politika/zinatne/11019.html).

Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra sēdē tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu" (pieejams http://www. mk. gov.lv/lv/mk/ tap/?pid=40311924&mode=mk&date=2014-01-21). Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 3 42. §) 2. punktam Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta sēdē ir izskatīts informatīvais ziņojums "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015. gada 1. jūlijam" (pieejams http://tap. mk. gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324956&mode= mk&date=2014-08-19).";

 

1.2. izteikt 25.6 punktu šādā redakcijā:

"25.6 Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 2 500 000 EUR.";

1.3. izteikt 33. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

  Kopā Publiskais finansējums Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums
  1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
2.1. Zinātne un inovācijas 687 460 989 463 794 662 451 884 038 11 910 624 223 666 327
2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība 233 212 932 203 267 857 198 868 667 4 399 190 29 945 075
2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai 75 384 115 64 413 339 63 002 180 1 411 159 10 970 776
2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 7 108 127 7 108 127 7 108 127 0 0
2.1.1.3. Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība 150 720 690 131 746 391 128 758 360 2 988 031 18 974 299
2.1.1.3.1. Zinātniskās infrastruktūras attīstība 125 848 454 106 874 155 103 886 124 2 988 031 18 974 299
2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai 14 960 591 14 960 591 14 960 591 0 0
2.1.1.3.3. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība 9 911 645 9 911 645 9 911 645 0 0"

1.4. izteikt 33. punkta tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Rādītājs Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Kvantifikācija 2015. gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums
Iznākuma rādītāji
Atbalstīto pētniecības projektu skaits 0 80 200   Praktiskas ievirzes pētniecības projekti dos ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā Atbalsts plānots 200 praktiskas ievirzes pētniecības projektiem. Ņemot vērā līdzšinējās izmaksas praktiskās ievirzes pētniecības projektiem, kas vidēji ilgst 3-5 gadus, vienam projektam plānotais atbalsts ir vidēji 30 000 EUR
Starptautiskās sadarbības projektu skaits 0 15 30   Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās Rēķinot ņemts vērā, ka Latvijas zinātnieki gadā piedalās vidēji ap 20-30 starptautiskās sadarbības projektos, starptautiskās izstādēs, gadatirgos, kongresos un konferencēs. Vienam projektam plānotais atbalsts vidēji 300 000 EUR
Modernizētu zinātnisko institūciju skaits 0 0 35   Iepirktā aparatūra un modernizēti institūti dos iespēju realizēt jaunus praktiskas ievirzes projektus, kuru rezultātā tiks radīti jauni produkti un tehnoloģijas gan eksportam, gan vietējam tirgum 2004.-2006. gada nacionālās programmas ietvaros tika sniegts atbalsts infrastruktūras uzlabošanai sešās zinātniskajās institūcijās (iegādāta aparatūra atsevišķu nozaru pētījumu veikšanai). Ņemot vērā Latvijas institūtu vajadzības un atbalstāmos prioritāros pētniecības virzienus, plānots, ka līdz 2013. gadam 35 institūtos tiks uzlabota infrastruktūra. Vienam institūtam atbalsts plānots robežās no 1 milj. EUR līdz 20 milj. EUR (vidēji 4,5 milj. EUR)
Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai 0 0 1   Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, elektronisko pakalpojumu un informācijas sitēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai Paredzēts izveidot vienu nacionālas nozīmes Latvijas akadēmisko pamattīklu zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai
Izstrādāto vai pilnveidoto zinātnisko institūciju attīstības stratēģiju skaits 0 0 0 15 Atbalsts zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošanai zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju un Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai Plānots, ka visas zinātniskās institūcijas vai to struktūrvienības, kas zinātnes ārējā novērtējumā novērtētas ar "4" vai "5", vai universitātes kā zināšanu centri 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes ietvaros izstrādās vai pilnveidos zinātnisko institūciju attīstības stratēģijas. 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes ietvaros vienam projektam plānotais atbalsts ir līdz 2,5 milj. EUR
Rezultāta rādītāji
Starptautiski atzītu publikāciju (tajā skaitā SCI) skaita pieaugums (publikācijas gadā) 350 450 800   Atbalsts zinātnes un pētniecības projektiem Starptautisko publikāciju (SCI) skaits 2004. gadā Latvijā sasniedza 350. Tālākas prognozes tiek veiktas, ņemot vērā finansējuma apjomu zinātnei Igaunijā un Lietuvā un tur attiecīgi pieaugušo SCI publikāciju skaitu
Pieteikto starptautisko patentu skaits (gadā) 11 15 43   Atbalsts zinātnes un pētniecības projektiem Nacionālo, Eiropas un triālo (Eiropa+ASV+Japāna) patentu skaits 2004. gadā: 97; 9 un 2. ES fondu ietvaros tiek stimulēta galvenokārt starptautisko patentu pieteikšana. Starptautisko patentu skaits 2004. gadā ir 11. Starptautisko patentu skaita pieaugums - līdz 2013. gadam plānots četras reizes lielāks patentu skaits
Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju skaita samazinājums 0 0 0 15 Atbalsts zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošanai zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju un Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai Balstoties uz zinātnisko institūciju sniegtajiem priekšlikumiem zinātnisko institūciju reorganizācijai, plānots, ka zinātnisko institūciju reorganizācijas vai likvidācijas rezultātā to skaits tiks samazināts par 15 zinātniskajām institūcijām"

1.5. izteikt 33. punkta tabulu "Uzraudzības radītāju teritoriālais sadalījums" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

Rādītājs Plānošanas reģions Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Kvantifikācija 2015. gadā
Iznākuma rādītāji
Atbalstīto pētniecības projektu skaits Rīga 0 66 169  
Vidzeme 0 3 6  
Kurzeme 0 2 8  
Zemgale 0 6 10  
Latgale 0 3 7  
Starptautiskās sadarbības projektu skaits Rīga 0 8 22  
Vidzeme 0 1 2  
Kurzeme 0 2 2  
Zemgale 0 2 2  
Latgale 0 2 2  
Modernizētu zinātnisko institūciju skaits Rīga 0 0 25  
Vidzeme 0 0 2  
Kurzeme 0 0 3  
Zemgale 0 0 2  
Latgale 0 0 3  
Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai Rīga 0 0 Viens nacionālas nozīmes IT tīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai  
Vidzeme  
Kurzeme  
Zemgale  
Latgale  
Izstrādāto vai pilnveidoto zinātnisko institūciju attīstības stratēģiju skaits Rīga 0 0 0 11
Vidzeme 0 0 0 0
Kurzeme 0 0 0 2
Zemgale 0 0 0 1
Latgale 0 0 0 1
Rezultāta rādītāji
Starptautiski atzītu publikāciju (tajā skaitā SCI) skaita pieaugums (publikācijas gadā) Rīga 305 370 640  
Vidzeme 5 10 20  
Kurzeme 10 20 30  
Zemgale 20 30 70  
Latgale 10 20 40  
Pieteikto starptautisko patentu skaits Rīga 11 14 38  
Vidzeme 0 0 1  
Kurzeme 0 0 1  
Zemgale 0 1 2  
Latgale 0 0 1  
Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju skaita samazinājums Rīga 0 0 0 10
Vidzeme 0 0 0 3
Kurzeme 0 0 0 1
Zemgale 0 0 0 0
Latgale 0 0 0 1"

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 730Pieņemts: 04.12.2014.Stājas spēkā: 04.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 05.12.2014. OP numurs: 2014/243.9
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
270727
04.12.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)