Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.695

Rīgā 2014.gada 10.novembrī (prot. Nr.61 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 192. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 165., 198. nr.; 2011, 164. nr.; 2012, 39., 147. nr.; 2013, 239. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka budžetu ieņēmumu klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā.

2. Budžetu ieņēmumu klasifikācija kodificē ieņēmumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.";

1.2. izteikt pielikuma 1.4. grupas 4.1.0.0. kodu šādā redakcijā:

"1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis
    Uz 4.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas aprēķināti un iemaksāti saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", t. sk. soda naudu vai nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli"

1.3. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas 5.1.1.0. kodu šādā redakcijā:

"1.5.

5.1.1.0.

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
    Uz 5.1.1.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par iekšzemē realizētajām precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu"

1.4. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas 5.1.3.0., 5.1.4.0., 5.1.5.0. un 5.1.6.0. kodu šādā redakcijā:

"1.5.

5.1.3.0.

Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
    Uz 5.1.3.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123. panta pirmo daļu iemaksāti valsts budžetā, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē

1.5.

5.1.4.0.

Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādi
    Uz 5.1.4.0. kodu attiecina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus, kas saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu iemaksāti valsts budžetā par jaunu transportlīdzekļu iegādi iekšzemē

1.5.

5.1.5.0.

Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
    Uz 5.1.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140. pantu

1.5.

5.1.6.0.

Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
    Uz 5.1.6.0. kodu attiecina Latvijai piekrītošo pievienotās vērtības nodokli, ko ārpus Eiropas Savienības teritorijas reģistrētās personas iemaksā citu dalībvalstu budžetos par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām un ko dalībvalstis pārskaita Latvijas valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un Eiropas Padomes 2010. gada 7. oktobra Regulu Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāto versiju)"

1.5. svītrot pielikuma 1.6. apakšgrupas 5.2.5.5. kodu;

1.6. aizstāt pielikuma 1.8. apakšgrupas 5.4.4.0. koda skaidrojumā vārdus "likumu "Par elektroenerģijas nodokli"" ar vārdiem "Elektroenerģijas nodokļa likumu";

1.7. papildināt pielikuma 2.0. grupas 8.3.0.0. koda skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Uz šo kodu attiecina arī valsts budžetā saņemto peļņas daļu par ārvalstīs izvietoto kapitālu un citus kapitāla izmantošanas maksājumus valsts budžetā";

1.8. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu"

1.9. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.3.0., 8.6.3.1. un 8.6.3.2. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.6.3.0.

Procentu ieņēmumi par ieguldījumiem parāda vērtspapīros
Uz 8.6.3.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par ieguldījumiem parāda vērtspapīros, kā arī Valsts kase valsts budžeta izpildē attiecina parāda vērtspapīru iegādes brīdī samaksātos uzkrātos procentus, kurus vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas brīdī saņem kā procentu ieņēmumus

2.0.

8.6.3.1.

Budžeta procentu ieņēmumi par ieguldījumiem rezidentu parāda vērtspapīros
    Uz 8.6.3.1. kodu attiecina valsts (pašvaldības) budžeta procentu ieņēmumus par budžeta līdzekļu (kas uz laiku ir brīvi) ieguldījumiem rezidentu parāda vērtspapīros, kā arī Valsts kase valsts budžeta izpildē attiecina parāda vērtspapīru iegādes brīdī samaksātos uzkrātos procentus, kurus vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas brīdī saņem kā procentu ieņēmumus

2.0.

8.6.3.2.

Budžeta procentu ieņēmumi par ieguldījumiem nerezidentu parāda vērtspapīros
    Uz 8.6.3.2. kodu attiecina valsts (pašvaldības) budžeta procentu ieņēmumus par budžeta līdzekļu (kas uz laiku ir brīvi) ieguldījumiem nerezidentu parāda vērtspapīros, kā arī Valsts kase valsts budžeta izpildē attiecina parāda vērtspapīru iegādes brīdī samaksātos uzkrātos procentus, kurus vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas brīdī saņem kā procentu ieņēmumus"

1.10. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 8.6.3.2. koda ar 8.6.4.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.6.4.0.

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas
    Uz 8.6.4.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kas tiek maksāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām"

1.11. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.7.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.7.0.0. Ieņēmumi no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta
    Uz 8.7.0.0. kodu attiecina neto ieņēmumus, kas rodas no maksājumiem starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī ieņēmumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm"

1.12. svītrot pielikuma 2.0. grupas 8.7.1.0. un 8.7.2.0. kodu;

1.13. izteikt pielikuma 2.0. grupas kodu 8.9.1.0. šādā redakcijā:

"2.0.

8.9.1.0.

Ieņēmumi no saistību dzēšanas
    Uz 8.9.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas, ja iestādei nav jāatmaksā kāda no saistībām (piemēram, nodokļu kapitalizācija, parādu dzēšana) vai iestādes saistību atmaksu veic cita persona"

1.14. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.2.1. koda skaidrojumā vārdus "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi";

1.15. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.2.2. koda skaidrojumā vārdus "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi";

1.16. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.3.6. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.3.6.

Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu
    Uz 9.1.3.6. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādes sistēmām un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu"

1.17. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.1.3.7. kodu;

1.18. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.7.4. koda skaidrojumā vārdus "normatīvajiem aktiem par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā";

1.19. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.7.5. un 9.1.7.6. koda skaidrojumā vārdus "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā";

1.20. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.3. un 9.1.8.6. koda skaidrojumā vārdus "valsts budžetā" ar vārdiem "valsts budžetā vai pašvaldību budžetā";

1.21. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.8. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.9.8.

Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu
    Uz 9.1.9.8. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu"

1.22. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.1.9.9. un 9.2.1.9. koda skaidrojumā vārdu "iesniegumu" ar vārdu "pieteikumu";

1.23. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.2.2.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.2.2.0.

Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā
    Uz 9.2.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, atkārtota apsardzes sertifikāta un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu; par kvalifikācijas pārbaudījuma un atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, kā arī par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu; par valsts nodevu par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta valsts nodeva par detektīva sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu"

1.24. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.2.9.0. koda skaidrojumā vārdu "iesniegumu" ar vārdu "pieteikumu";

1.25. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 9.2.9.4. koda ar 9.2.9.5. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.2.9.5.

Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu"

1.26. svītrot pielikuma 2.0. grupas 9.3.6.0., 9.3.6.1., 9.3.6.2., 9.3.6.3., 9.3.6.4. un 9.3.6.5. kodu;

1.27. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 9.3.9.0. koda skaidrojumā vārdu "iesniegumu" ar vārdu "pieteikumu";

1.28. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 9.3.9.2. koda ar 9.3.9.3. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.3.9.3.

Valsts nodeva par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu"

1.29. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.4.5.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu
    Uz 9.4.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

1.30. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi
    Uz 10.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos no naudas sodiem un piespiedu naudām (turpmāk - naudas sodi), ko uzliek saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Administratīvā procesa likumu, speciālajiem nozares likumiem un pašvaldību saistošajiem noteikumiem"

1.31. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.5.2. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

10.1.5.2.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
    Uz 10.1.5.2. kodu attiecina Valsts policijas uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem. Pamatojoties uz ministrijas pieteikumu, ja valsts budžeta iestāde ir noslēgusi līgumu ar komersantu par pakalpojuma sniegšanu vai arī tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, Valsts kasē var tikt atvērts atsevišķs valsts budžeta ieņēmumu konts"

1.32. svītrot pielikuma 2.0. grupas 10.5.2.0. kodu;

1.33. papildināt pielikuma 2.0. grupas 12.1.0.0. koda skaidrojumu aiz vārdiem "piekritīgās mantas" ar vārdiem "(tai skaitā finanšu līdzekļu)";

1.34. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 12.1.5.0. koda ar 12.1.6.0., 12.1.6.1., 12.1.6.2. un 12.1.6.9. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.1.6.0.

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu un papildsoda - mantas konfiskācija - realizācijas
    Uz 12.1.6.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar tiesu nolēmumiem no noziedzīgi iegūto līdzekļu (finanšu līdzekļu un citas mantas) realizācijas vai citu līdzekļu realizācijas noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībā, kā arī ieņēmumus no papildsoda - mantas konfiskācija - realizācijas

2.0.

12.1.6.1.

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji

2.0.

12.1.6.2.

Ieņēmumi no papildsoda - mantas konfiskācija - realizācijas

2.0.

12.1.6.9.

Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita citas institūcijas"

1.35. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.1.9.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.1.9.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma
    Uz 12.1.9.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no valstij piekritīgās mantas realizācijas, kas nav atsevišķi uzskaitīti citos 12.1.0.0. koda apakškodos, un kaitējuma kompensācijas par valstij radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas nav atsevišķi uzskaitītas citos 12.2.0.0. koda apakškodos"

1.36. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.2.6.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.2.6.0.

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
    Uz 12.2.6.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldības budžetā saskaņā ar Meža likumu"

1.37. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.2.8.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.2.8.0.

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītiem zaudējumiem
    Uz 12.2.8.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar Vides aizsardzības likumu un Sugu un biotopu aizsardzības likumu"

1.38. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.3.4.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.3.4.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas
    Uz 12.3.4.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saistībā ar budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem (tai skaitā pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados)"

1.39. aizstāt pielikuma 2.0. grupas 12.3.7.0. koda nosaukumā vārdu "administrācijas" ar vārdu "aģentūras";

1.40. svītrot pielikuma 2.0. grupas 12.3.8.0. kodu;

1.41. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.3.9.5. kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.3.9.5.

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
    Uz 12.3.9.5. kodu attiecina vispārējos valsts budžeta ieņēmumus un pašvaldību budžetu ieņēmumus no līgumsodu un procentu maksājumiem par saistību neizpildi, tai skaitā ieņēmumus par garantijas izmaksām par saistību neizpildi"

1.42. papildināt pielikuma 2.0. grupu aiz 13.5.0.0. koda ar 13.6.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 13.6.0.0. Ieņēmumi no militāro ieroču sistēmu pārdošanas
    Uz 13.6.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no militāro ieroču sistēmu pārdošanas, tai skaitā no transportlīdzekļu un citu iekārtu (piemēram, karakuģu, zemūdeņu, militāro lidmašīnu, tanku, raķešu nesēju, palaidēju) pārdošanas"

1.43. izteikt pielikuma 5.0. grupas 17.0.0.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
    Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē.

Transfertiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu un kurus iestāde saņem no budžeta nefinansētām iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām, piemēro atbilstošo 17.1.3.0., 17.1.4.0., 17.2.0.0., 17.3.0.0., 17.4.1.0. vai 17.4.2.0. kodu.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi ieņēmumi, ko budžeta nefinansētas iestādes un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas saņem, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā vai ar budžeta iestādi (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi). Pakalpojuma sniedzējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi".

Grupas kodos uzskaita arī nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus"

1.44. izteikt pielikuma 5.0. grupas 18.0.0.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 18.0.0.0. Valsts budžeta transferti
    Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē. Transfertu grupas kodos uzskaita arī valsts budžetā savstarpēji veiktos nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts struktūru kontrolētos un finansētos komersantus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus.

Šajā kodu grupā uzskaita tādus transfertu veidus kā dotācijas, mērķdotācijas, atmaksas un citus pārvedumus starp vispārējās valdības līmeņiem. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (tai skaitā dotācija, mērķdotācija) nosaka normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā (tai skaitā telpu noma, komunālie pakalpojumi). Veicot minēto pakalpojumu apmaksu, pakalpojuma saņēmējs lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, bet pakalpojuma sniedzējs šos ieņēmumus norāda kodu grupā "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi""

1.45. izteikt pielikuma 5.0. grupas 18.5.3.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.5.3.0.

Saņemtie transferti viena speciālā budžeta veida ietvaros
    Uz 18.5.3.0. kodu attiecina saņemtos transfertus viena speciālā budžeta veida ietvaros (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), tai skaitā nenaudas (aktīvu saņemšana un saistību nodošana bilancē) darījumu ieņēmumus"

1.46. izteikt pielikuma 5.0. grupas 19.0.0.0. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti
    Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t. i., izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un izpildē. Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējams iepriekš plānot un iekļaut budžetā transfertu grupas kodus, tos lieto tikai budžeta izpildē.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko pašvaldību budžeta iestādes veic, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem savā starpā vai ar valsts budžeta iestādi (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi). Veicot minētos maksājumus, pakalpojuma saņēmējs izdevumiem lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, bet pakalpojuma sniedzējs iegūtajiem ieņēmumiem lieto kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi".

Grupas kodos uzskaita arī nenaudas darījumus, tai skaitā bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus starp pašvaldību struktūrām, izņemot pašvaldību struktūru kontrolētos un finansētos komersantus.

Grupas kodos uzskaita ieņēmumus, kurus atzīst, pamatojoties uz saņemto apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem, kā arī avansā saņemtos transfertus"

1.47. svītrot pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.1.0.0., 20.1.1.0., 20.1.2.0., 20.1.3.0., 20.1.3.1., 20.1.3.2., 20.1.4.0., 20.2.0.0., 20.2.1.0., 20.2.2.0., 20.2.3.0., 20.2.4.0., 20.3.4.0. un 20.5.1.0. kodu;

1.48. izteikt pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.5.3.0. kodu šādā redakcijā:

"4.1.

20.5.3.0.

Ieņēmumi no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
    Uz 20.5.3.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai saskaņā ar Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā, kā arī ieņēmumus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2014.-2020. gada finanšu plānošanas periodā"

1.49. papildināt pielikuma 4.1. apakšgrupu aiz 20.5.4.0. koda ar 20.5.5.0. kodu šādā redakcijā:

"4.1.

20.5.5.0.

Ieņēmumi no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
    Uz 20.5.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020. gada finanšu plānošanas periodā"

1.50. papildināt pielikuma 4.1. apakšgrupas 20.6.2.0. koda skaidrojumu aiz vārda "Leader" ar vārdiem "Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas";

1.51. papildināt pielikuma 4.1. apakšgrupu aiz 20.6.6.0. koda ar 20.6.7.0. kodu šādā redakcijā:

"4.1.

20.6.7.0.

Ieņēmumi no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām"

1.52. aizstāt pielikuma 21.0.0.0. koda nosaukumā vārdus "Budžeta iestāžu" ar vārdu "Iestādes";

1.53. aizstāt pielikuma 4.2. apakšgrupas 21.1.0.0. koda nosaukumā vārdus "Budžeta iestādes" ar vārdu "Iestādes";

1.54. izteikt pielikuma 4.2. apakšgrupas 21.1.9.1. kodu šādā redakcijā:

"4.2.

21.1.9.1.

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi
  Uz 21.1.9.1. kodu attiecina Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no Eiropas Savienības atbalsta transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (piemēram, TEN-T, TEN-E, eTEN, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta), Mūžizglītības programmas, Erasmus Mundus, Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+", Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas, tai skaitā "Apvārsnis 2020", tehnoloģiju ierosmes, tai skaitā ECSEL (Electronic Components and Systems for European), IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2), Clean Sky 2, HFC 2 (Hydrogen Fuel Cells 2), Konkurētspējas un inovāciju programmas, Izpētes ietvarprogrammas, Life+, Šengenas konvencijas finanšu programmas, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmām, programmām "Jaunatne darbībā", "Kultūra 2007-2013", "3. mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība"" un citiem Eiropas Savienības politiku instrumentiem, kā arī saņemto ārvalstu finanšu palīdzību"

1.55. papildināt pielikuma 4.2. apakšgrupu aiz 21.1.9.3. koda ar 21.1.9.4. kodu šādā redakcijā:

"4.2.

21.1.9.4.

Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem
  Uz 21.1.9.4. kodu attiecina līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no vadošā partnera - nevalstiskās organizācijas, komersanta, ārvalstu vadošā partnera - partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos"

1.56. aizstāt pielikuma 3.0. grupas 21.3.0.0., 21.3.1.0. un 21.3.2.0. koda nosaukumā vārdus "budžeta iestāžu" ar vārdu "iestāžu";

1.57. svītrot pielikuma 3.0. grupas 21.3.7.2. kodu;

1.58. papildināt pielikuma 3.0. grupas 21.3.8.9. koda skaidrojumu aiz vārdiem "nomas līgumiem" ar vārdiem "un pārējos iepriekš neklasificētos ieņēmumus par īri (tai skaitā dzīvokļu īri)";

1.59. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.3.9.0. kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem
    Uz 21.3.9.0. kodu attiecina ieņēmumus par pārējiem budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

1.60. svītrot pielikuma 3.0. grupas 21.3.9.4. kodā vārdus "dzīvokļu un";

1.61. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.3.9.6. kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.3.9.6.

Ieņēmumi par zinātnes projekta īstenošanu
    Uz 21.3.9.6. kodu attiecina ieņēmumus, kas radušies, īstenojot pasūtīto zinātnisko pētījumu vai projektu, tai skaitā līgumpētījumu un pētniecības pakalpojumu"

1.62. aizstāt pielikuma 3.0. grupas 21.3.9.7. koda nosaukumā vārdus "Budžeta iestādes" ar vārdu "Iestādes";

1.63. aizstāt pielikuma 3.0. grupas 21.4.0.0. koda nosaukumā vārdus "budžeta iestāžu" ar vārdu "iestāžu";

1.64. svītrot pielikuma 3.0. grupas 21.4.2.2. kodu;

1.65. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.2.4. kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.4.2.4.

Maksātnespējas administrācijas ieņēmumos ieskaitāmā daļa no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas
    Uz 21.4.2.4. kodu attiecina ieņēmumus, kas tiek ieskaitīti no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas Maksātnespējas administrācijas darbinieku prasījumu garantiju fondā un administratoru atlīdzības un maksātnespējas procesa izdevumu segšanai juridiskās personas maksātnespējas procesā"

1.66. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.9.9. kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.4.9.9.

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Uz 21.4.9.9. kodu attiecina citus iepriekš neklasificētos budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu pašu ieņēmumus, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta atmaksāto pievienotās vērtības nodokli, saņemtos maksājumus no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Kodā uzskaita arī ieņēmumus no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi līdz to tālākai pārskaitīšanai vispārējos valsts budžeta ieņēmumos (2.0. grupas 12.3.9.5. kods)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 695Pieņemts: 10.11.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 19.11.2014. OP numurs: 2014/229.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270289
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)