Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.677

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par privatizācijas sertifikātiem"
4.panta pirmo un devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumos Nr. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 25. nr.; 2006, 29. nr.; 2008, 37. nr.; 2009, 98. nr.; 2012, 15. nr.; 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pašvaldība noteiktā kārtībā reģistrē lēmumus par sertifikātu piešķiršanu (pašvaldības pieņemtos un no attiecīgajām institūcijām saņemtos) un sastāda to personu sarakstus, kurām piešķirti sertifikāti (turpmāk - saņēmēju saraksts). Saņēmēju sarakstu apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs, un pašvaldība divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma reģistrēšanas nosūta to institūcijai, kurai saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums administrēt privatizācijas sertifikātu apriti (turpmāk - administrēšanas institūcija), un institūcijai, kurai saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus (turpmāk - privatizācijas sertifikātu kontu turētājs)."

2. Svītrot 5.1 punktu un 5.2 3. un 5.3 3. apakšpunktu.

3. Aizstāt 5.4 punktā vārdus "Informācijas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "administrēšanas institūcija" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Administrēšanas institūcija divu nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas pārbauda informāciju un nosūta to privatizācijas sertifikātu kontu turētājam. Ja nepieciešams kļūdas labojums vai papildu informācija, administrēšanas institūcija rakstiski ziņo dokumenta iesniedzējam par pārbaudes rezultātiem.

7. Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs:

7.1. pārbauda dokumentus, kas apliecina personas identitāti;

7.2. piešķir konta numuru, kurā iekļauj:

7.2.1. fiziskajām personām - personas kodu;

7.2.2. juridiskajām personām - reģistrācijas numuru;

7.2.3. ja personai nav piešķirts šo noteikumu 7.2.1. vai 7.2.2. apakšpunktā minētais reģistrācijas numurs vai personas kods, - administrēšanas institūcijas piešķirto identifikācijas numuru;

7.3. atver kontu un ieskaita piešķirtos sertifikātus tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka personai ir tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt piešķirtos sertifikātus saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta piekto daļu un pārejas noteikumu 23. punktu, kā arī par to, ka pašvaldības un administrēšanas institūcijas sniegtā informācija ir identiska;

7.4. slēdz kontu, ja tajā vairs nav piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu;

7.5. atkārtoti atver kontu papildus piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu ieskaitīšanai;

7.6. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc informācijas saņemšanas no administrēšanas institūcijas reģistrē administrēšanas institūcijas pārbaudītās ziņas par sertifikātu piešķiršanu - saraksta numuru, sertifikātu saņēmēja personas kodu un saņemšanas datumu (turpmāk - apstiprinātās ziņas). Ja saņēmēju sarakstā iekļautās ziņas un apstiprinātās ziņas atšķiras, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs par to nedēļas laikā ziņo administrēšanas institūcijai un kā saņemšanas datumu reģistrē datumu, kad saņemts grozītais saņēmēju saraksts vai ziņas;

7.7. reizi mēnesī sniedz ziņas administrēšanas institūcijai par atvērtajiem kontiem, ieskaitītajiem sertifikātiem, slēgtajiem un atkārtoti atvērtajiem kontiem, kā arī par personām, kuras ir zaudējušas tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta piekto daļu, norādot katrai personai privatizācijas sertifikātu skaitu un veidu, kā arī datumu, kad tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus ir zaudētas;

7.8. bez maksas sniedz ziņas sertifikātu saņēmējam atbilstoši norādītajam sertifikātu saņēmēja vārdam, uzvārdam un personas kodam vai identifikācijas numuram par privatizācijas sertifikātu konta turētāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu sertifikātu saņēmēja kontā."

5. Svītrot 7.1 punktu.

6. Izteikt 7.2, 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Ja līdz ieskaitīšanas termiņa beigām ir mazāk par 14 dienām un sertifikātu saņēmējs vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja, lai atvērtu kontu vai ieskaitītu kontā piešķirtos sertifikātus, bet to nav iespējams veikt tajā pašā darbdienā no saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs pārbauda dokumentus, kas apliecina personas identitāti, un pēc sertifikātu saņēmēja lūguma izsniedz rakstisku izziņu. Ja sertifikātu saņēmējs 14 dienu laikā vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja un uzrāda minēto izziņu, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs neatkarīgi no ieskaitīšanas termiņa atver kontu vai ieskaita sertifikātus kontā.

7.3 Šo noteikumu 7.2 punktā minētajā izziņā norāda:

7.3 1. privatizācijas sertifikātu kontu turētāja nosaukumu, izziņas saņēmēja un sertifikātu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas numuru;

7.3 2. atteikuma iemeslu (tajā pašā darbdienā nav iespējams atvērt kontu vai cits no saņēmēja neatkarīgs iemesls);

7.3 3. datumu, līdz kuram sertifikātu saņēmējs var atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus kontā;

7.3 4. izziņas izsniegšanas datumu un citas privatizācijas sertifikātu kontu turētāja noteiktas ziņas.

7.4 Ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājam nav attiecīga saņēmēju saraksta vai apstiprināto ziņu vai informācija tajos atšķiras, vai izbeidzies sertifikātu ieskaitīšanas termiņš, pēc sertifikātu saņēmēja lūguma un pakalpojuma samaksas (5,41 euro) privatizācijas sertifikātu kontu turētājs izsniedz rakstisku izziņu. Izziņā norāda:

7.4 1. privatizācijas sertifikātu kontu turētāja nosaukumu, izziņas saņēmēja un sertifikātu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas numuru;

7.4 2. ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājam nav visu ziņu par sertifikātu piešķiršanu, - informāciju, ka nav attiecīga saņēmēju saraksta vai apstiprināto ziņu vai informācija tajos atšķiras;

7.4 3. ja izbeidzies sertifikātu ieskaitīšanas termiņš, - datumu, kurā privatizācijas sertifikātu kontu turētājs reģistrējis saņēmēju sarakstu vai apstiprinātās ziņas, un informāciju, ka tiesības ieskaitīt sertifikātus kontā ir zaudētas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta sesto daļu;

7.4 4. izziņas izsniegšanas datumu un citas privatizācijas sertifikātu kontu turētāja noteiktas ziņas."

7. Aizstāt 8. punktā vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "privatizācijas sertifikātu kontu turētājs" (attiecīgā locījumā).

8. Svītrot 9.7. apakšpunktu un 11. punktu.

9. Aizstāt 12. punktā vārdus "Informācijas centra" ar vārdiem "administrēšanas institūcijas".

10. Aizstāt 13. punktā vārdus "speciālas veidlapas formā" ar vārdiem "konta izraksta veidā".

11. Svītrot 14. un 15. punktu.

12. Papildināt noteikumus ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājs nav pārņēmis kontus no kredītiestādēm, kuras līdz likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmās daļas spēkā stāšanās dienai bija ieguvušas tiesības apkalpot kontus, un šo noteikumu 5. punktā minētās personas nav atvērušas kontu minētajā institūcijā, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs pēc šo noteikumu 6. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas no administrēšanas institūcijas noskaidro, vai kredītiestādēs ir atvērts attiecīgā kompensācijas saņēmēja sertifikātu konts.

15.2 Ja privatizācijas sertifikātu saņēmējs, kura konts ir atvērts šo noteikumu 15.1 punktā minētajā kredītiestādē, vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja, lai papildus piešķirtos vai citādi iegūtos sertifikātus ieskaitītu kontā, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs informē minēto personu par nepieciešamību vispirms pārcelt kontu no kredītiestādes, iesniedzot attiecīgu iesniegumu privatizācijas sertifikātu kontu turētājam."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 677Pieņemts: 03.11.2014.Stājas spēkā: 06.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 05.11.2014. OP numurs: 2014/220.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269994
06.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)