Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta instrukcija Nr.8

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 40.§)

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra instrukcijā Nr. 4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 21. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt instrukcijas tekstā vārdus "Ministru padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "padome" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt instrukcijas tekstu aiz vārdiem "Pastāvīgo pārstāvju komiteja" (attiecīgā locījumā) ar tekstu "(COREPER)";

1.3. papildināt 2. punktu aiz vārdiem "nacionālo pozīciju" ar vārdiem "valsts informācijas sistēmā darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS)";

1.4. izteikt 4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālo pozīciju ar līdzatbildīgajām institūcijām un Ārlietu ministriju saskaņo, izmantojot sistēmu ESVIS, bet ar pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem – elektroniski.";

1.5. aizstāt 7. punktā vārdus "Ministru padomes" ar vārdiem "Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – padome)";

1.6. papildināt 15. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Viedokļu sniegšanai par Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības jautājumiem un to apkopošanai izmanto valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS).";

1.7. aizstāt 15. punktā vārdus "valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS)" ar vārdiem "sistēmu ESVIS";

1.8. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Par konkrēto Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības jautājumu atbildīgās iestādes pārstāvis pārstāvniecībā sadarbībā ar atbildīgo iestādi nodrošina instrukcijas 1., 2., 3. un 4. sadaļas iesniegšanu Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sagatavošanas Antici un Mertens darba grupu vadītājiem līdz pirmdienai plkst. 10.00. Instrukciju, kas paredzēta Latvijas Republikas pārstāvim Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmē, atbildīgā iestāde izstrādā, saskaņo ar līdzatbildīgajām iestādēm un Ārlietu ministriju un nosūta Ārlietu ministrijai ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes (līdz plkst. 15.00). Ņemot vērā Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba grafiku, atbildīgā iestāde var vienoties ar Ārlietu ministriju par citu nosūtīšanas termiņu. Pirms Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes par darba kārtības jautājumu atbildīgās iestādes pārstāvis pārstāvniecībā pēc pārstāvja Antici un Mertens darba grupā lūguma iesniedz runas tēzes tajā valodā, kurā plānota izteikšanās.";

1.9. papildināt instrukciju ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Lai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – prezidentūra) laikā pieteiktu jautājumu pirmreizējai iekļaušanai Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes darba kārtībā, atbildīgās iestādes pārstāvis pārstāvniecībā ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms attiecīgās sanāksmes norises dienas iesniedz pārstāvim Antici un Mertens darba grupā aizpildītu šīs instrukcijas 5. pielikumā norādīto veidlapu.

16.2 Pastāvīgais pārstāvis un pastāvīgā pārstāvja vietnieks sadarbībā ar Padomes Ģenerālsekretariātu, pamatojoties uz prezidentūras mandātu un atbildīgo pārstāvniecības amatpersonu pieteiktajiem darba kārtības jautājumiem, nosaka Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) attiecīgās daļas sanāksmes darba kārtību. Pastāvīgais pārstāvis un pastāvīgā pārstāvja vietnieks, pamatojoties uz prezidentūras mandātu, pieņem citus lēmumus prezidentūras ietvaros.";

1.10. papildināt 17. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Instrukcijas izstrādei, saskaņošanai, apstiprināšanai un izplatīšanai izmanto sistēmu ESVIS.";

1.11. svītrot 18. punktu;

1.12. svītrot 25. punktu;

1.13. svītrot 26. punktā vārdu "dienesta";

1.14. svītrot 26. punktu;

1.15. izteikt 5. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5. Ziņojumi";

1.16. svītrot 28. punktā vārdu "dienesta";

1.17. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ziņojumu nosūta atbildīgajai iestādei, līdzatbildīgajām iestādēm, pārstāvniecībai, Ārlietu ministrijai un citām iestādēm sistēmā ESVIS. Ja nepieciešams, ziņojumu nosūta arī konkrētām šo iestāžu un pārstāvniecības amatpersonām.";

1.18. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Ziņojumu sagatavo saskaņā ar šīs instrukcijas 3. pielikumā norādīto paraugu. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

29.1. tehniskie dati – ziņojuma reģistrācijas numurs un datums, sagatavotājs, parakstītājs, adresāti un teksta satura atklāsts (sanāksmes veids (attiecībā uz Padomes darba grupas vai komitejas sanāksmi – darba grupas vai komitejas nosaukums un kods) un norises datums);

29.2. kopsavilkums – izskatītie jautājumi, rezultāti un turpmākā rīcība;

29.3. izklāsts – Latvijas pārstāvji sanāksmē, Latvijas viedoklis, citu valstu pozīcijas. Prezidentūras laikā izklāstā norāda Latvijas kā prezidējošās valsts viedokli. Latvijas nacionālās intereses var nenorādīt.";

1.19. svītrot 30. punktā vārdu "dienesta";

1.20. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Ziņojumu par padomes sanāksmi izstrādā Latvijas Republikas pārstāvis, kas piedalījies attiecīgajā sanāksmē. Ja sanāksmē piedalās vairāki Latvijas Republikas pārstāvji, tie pēc savstarpējas vienošanās ziņojumā jautājumus atspoguļo atbilstoši kompetencei.";

1.21. svītrot 32., 33. un 34. punktā vārdu "dienesta";

1.22. izteikt 6. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Padomes rakstiskās procedūras piemērošana";

1.23. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Ja padome piemēro rakstisko procedūru darba grupā vai komitejā, atbildīgā iestāde Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) saskaņo ar līdzatbildīgajām iestādēm un iesniedz to Padomes Ģenerālsekretariātam. Atbildīgā iestāde Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) nosūta elektroniski un informē par Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) pārstāvniecību un Ārlietu ministriju.";

1.24. izteikt 35. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā iestāde Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) ievieto sistēmā ESVIS un, izmantojot sistēmu ESVIS, informē par Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) pārstāvniecību un Ārlietu ministriju.";

1.25. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja padome piemēro rakstisko procedūru Antici un Mertens darba grupā, Ārlietu ministrija saskaņā ar šīs instrukcijas 4. pielikumā norādīto paraugu sagatavo instrukciju ar Latvijas Republikas viedokli (balsojumu). Ārlietu ministrija instrukciju saskaņo ar atbildīgajām un līdzatbildīgajām iestādēm un nosūta to pārstāvniecībai. Pārstāvniecība, pamatojoties uz instrukciju, iesniedz Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) Padomes Ģenerālsekretariātam. Instrukciju nosūta pārstāvniecībai elektroniski.";

1.26. izteikt 36. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Instrukciju sagatavo, saskaņo un nosūta pārstāvniecībai, izmantojot sistēmu ESVIS.";

1.27. svītrot 37. punktu;

1.28. izteikt 41. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā attiecīgo dokumentu izstrādā atbildīgā iestāde un, izmantojot sistēmu ESVIS, nosūta Ārlietu ministrijai un pārstāvniecībai Ārlietu ministrijas noteiktajā termiņā atbilstoši attiecīgās prezidentūras (Padomē) noteiktajam darba grafikam.";

1.29. papildināt instrukciju ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Instrukcijas 16.1 un 16.2 punkts, 29.3. apakšpunkta otrais un trešais teikums un 5. pielikums zaudē spēku 2015. gada 1. jūlijā.";

1.30. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra
instrukcijai Nr.4

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 Iestādes arhīva numursNumuru piešķir Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta amatpersona. Numurs sastāv no sanāksmes datuma, Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) I vai II norādes un izskatāmā jautājuma kārtas numura sanāksmes darba kārtībā, piemēram, 14.09.2009_I_4.b 
 DatumsNorāda datumu un laiku, kad veiktas pēdējās izmaiņas instrukcijā 
   
 Instrukcija 
 parPastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmē izskatāmā tiesību akta nosaukums latviešu un angļu valodā 
  (ES tiesību akta projekta nosaukums/izskatāmais jautājums (latviešu un angļu valodā) 
 Norāda datumu, kad paredzēta Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksme, un attiecīgā jautājuma darba kārtības numuru, kas norādīts Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) numurētajā darba kārtībā 
 (sanāksmes datums, darba kārtības numurs) 
    
 Atsauces uz ES dokumentiemPastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes darba kārtībā norādīto dokumentu numuri, ko piešķir Padomes Ģenerālsekretariāts, piemēram, 8008/09 
    
 Atsauces uz Latvijas Republikas dokumentiemNorāda tās Latvijas pozīcijas numuru un datumu (tai skaitā sākotnējā pozīcija, pozīcija Eiropas Savienības Padomes sanāksmei, prezidentūras mandāts), kas ir pamatā instrukcijas izstrādei 
1. Jautājuma konteksts un plānotās diskusijas mērķis
-Norāda izskatāmā jautājuma plašāku ES līmeņa vai starptautisko kontekstu (piemēram, jautājums ir plašākas ES politikas pakotnes daļa; kā jautājums iekļaujas Eiropadomes sagatavošanas kontekstā; starptautiskā mēroga pasākumu konteksts)
-Norāda prezidentūras mērķi, kas jāpanāk plānotajā diskusijā
-Norāda iespējamo ietekmi uz Latvijas prezidentūru (līdz 2015. gada 1. janvārim)
2. Balsošanas kārtība/juridiskais pamatojums
Līguma par ES vai Līguma par ES darbību pants – norāda jomu, uz kuru attiecas konkrētais tiesību akta projekts, kā arī nosaka procedūru lēmuma pieņemšanai
Balsošanas kārtība – kvalificēts balsu vairākums, vienkāršs balsu vairākums vai vienprātība – izriet no priekšlikuma juridiskā pamatojuma
-Juridiskais pamats un balsošanas kārtība var būt sanāksmes diskusijas objekts.
3. Diskusijas jautājumi. Dalībvalstu un institūciju nostāja
-Konspektīvi apraksta sanāksmē izskatāmos jautājumus, par kuriem plānota diskusija
-Norāda dalībvalstu nostāju izskatāmajos jautājumos, pēc iespējas grupējot tās blokos
-Norāda Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un, ja nepieciešams, citu ES institūciju nostāju izskatāmajos jautājumos
4. Vispārēja nostāja sanāksmē
Vispārīgs vērtējums par jautājuma virzību un rekomendācija, kā Latvijas pārstāvim vajadzētu sanāksmē rīkoties, ja nepieciešams, norādot minimālās un maksimālās robežas
-Prezidentūras laikā norāda iespējamos vēstnieka rīcības scenārijus Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes laikā
5. Izvērsts nostājas pamatojums "atvērtajos" jautājumos
-Pamato Latvijas nostāju "atvērtajos" jautājumos (norāda panta, parindes numuru) atbilstoši sanāksmē sasniedzamajam uzdevumam
-Latvijas viedokli formulē elastīgi, norādot t.s. maksimālo un minimālo pozīciju jeb atkāpšanās ceļu, ja Latvijas viedoklis netiek atbalstīts. Norāda vadlīnijas attiecībā uz to, kas Latvijai ir visizdevīgāk un ciktāl vēstnieks var atkāpties, paužot Latvijas viedokli
-Ja Latvija nevar atbalstīt piedāvātos risinājumus, tiek piedāvāts vēlamais risinājums
6. Instrukcijas saskaņošana. Atšķirīgie viedokļi
-Norāda iestādes, ar kurām instrukcija saskaņota
-Ja saskaņošanas procesā saņemti atšķirīgi viedokļi un ministrija tos nevar integrēt, tos norāda kā atšķirīgus viedokļus, pamatojot, kādēļ tie nav ņemti vērā
 Atbildīgā iestādeIestāde, kas izstrādājusi instrukciju 
 Sagatavotājs un ES lietu koordinatorsNorāda instrukcijas izstrādātāja un atbildīgās iestādes ES lietu koordinatora vārdu un uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru 
 ApstiprinājaInstrukciju paraksta atbildīgās iestādes kompetentā amatpersona 
  (amats, vārds, uzvārds un paraksts) 
 Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta amatpersonaNorāda Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta amatpersonas vārdu un uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru" 
     

1.31. papildināt instrukciju ar 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra
instrukcijai Nr.4

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 AUTORS – INSTITŪCIJA
AUTORS – INSTITŪCIJAS STRUKTŪRVIENĪBA


ZIŅOJUMS
 
    
 Reģistrācijas datumsReģistrācijas Nr.  
    
 

Teksta satura atklāsts (par ko ir ziņojums)

 
 SagatavotājsAdresāts 
      
      
 Parakstītājs    
      
      
 Kopsavilkums  
    
    
 Atklāsts  
    
    
 Cita svarīga informācija  
    
    
    

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra
instrukcijai Nr.4

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 AUTORS – INSTITŪCIJA
AUTORS – INSTITŪCIJAS STRUKTŪRVIENĪBA


INSTRUKCIJA
 
    
 Reģistrācijas datumsReģistrācijas Nr.  
    
 

Teksta satura atklāsts (par ko ir instrukcija)

 
 SagatavotājsAdresāts 
      
      
 Parakstītājs    
      
      
 Instrukcija  
    
    
    

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra
instrukcijai Nr.4

Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) plānošanas dokuments prezidentūras laikā

    
 1. Jautājuma konteksts un plānotās diskusijas mērķis 
 -Norāda izskatāmā jautājuma plašāku ES līmeņa vai starptautisko kontekstu (piemēram, jautājums ir plašākas ES politikas pakotnes daļa; kā jautājums iekļaujas Eiropadomes sagatavošanas kontekstā; starptautiskā mēroga pasākumu konteksts) 
 -Norāda prezidentūras mērķi, kas jāsasniedz plānotajā diskusijā 
    
 2. Balsošanas kārtība/juridiskais pamatojums 
 -Līguma par ES vai Līguma par ES darbību pants – norāda jomu, uz kuru attiecas konkrētais tiesību akta projekts, kā arī nosaka procedūru lēmuma pieņemšanai 
 -Balsošanas kārtība – kvalificēts balsu vairākums, vienkāršs balsu vairākums vai vienprātība – izriet no priekšlikuma juridiskā pamatojuma 
 -Juridiskais pamats un balsošanas kārtība var būt sanāksmes diskusijas objekts 
    
 3. Diskusijas jautājumi. Dalībvalstu un institūciju nostāja 
 -Konspektīvi apraksta sanāksmē izskatāmos jautājumus, par kuriem plānota diskusija 
 -Norāda dalībvalstu nostāju izskatāmajos jautājumos, pēc iespējas grupējot valstis blokos 
 -Norāda Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un, ja nepieciešams, citu ES institūciju nostāju izskatāmajos jautājumos 
    
 4. Vispārēja nostāja sanāksmē 
 -Prezidentūras laikā norāda iespējamos vēstnieka rīcības scenārijus Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes laikā 
  " 

2. Šīs instrukcijas 1.6., 1.12., 1.14., 1.17., 1.24. un 1.28. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

3. Šīs instrukcijas 1.3., 1.4., 1.7., 1.10. un 1.26. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra instrukcijā Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 8Pieņemts: 30.09.2014.Stājas spēkā: 03.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 02.10.2014. OP numurs: 2014/195.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269236
03.10.2014
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)