Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.563

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 19.§)
Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām
Izdoti saskaņā ar
Sodu reģistra likuma 14.panta trešo daļu,
19.panta ceturto daļu un 21.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. apjomu un kārtību, kādā iestāde vai persona, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu, prokuratūras struktūrvienība, tiesa, Ieslodzījuma vietu pārvalde, institūcija, kura izpilda sodu vai piemēroto piespiedu līdzekli vai veic ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu piedziņu administratīvo pārkāpumu lietās, Valsts kase, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts prezidenta kanceleja, institūcija vai amatpersona, kura sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu, institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, un citas valsts un pašvaldību iestādes (turpmāk – atbildīgā institūcija) sniedz ziņas Sodu reģistram (turpmāk – reģistrs);

1.2. apjomu un kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs) sniedz reģistrā esošās ziņas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas nodrošina informācijas apmaiņu no sodāmības reģistriem (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalsts centrālā iestāde), un privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī zinātnisko un statistisko pētījumu veikšanai;

1.3. reģistra izsniegtās izziņas (turpmāk – izziņa) noformēšanas prasības;

1.4. valsts nodevas apmēru par izziņas sagatavošanu, tās samaksas kārtību un atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas.

2. Ziņas reģistrā iekļauj tiešsaistes datu pārraides vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā vai pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu centrālo iestāžu paziņojumiem.

3. Lai nodrošinātu ziņu iekļaušanu reģistrā tiešsaistes datu pārraides režīmā vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā, iestāde vai persona, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu, prokuratūras struktūrvienība, Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, institūcija, kura izpilda sodu vai piemēroto piespiedu līdzekli vai veic ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu piedziņu administratīvo pārkāpumu lietās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts prezidenta kanceleja, institūcija vai amatpersona, kura sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu, institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, un citas valsts un pašvaldību iestādes un centrs slēdz starpresoru vienošanos vai divpusēju līgumu. Starpresoru vienošanās vai līguma tekstā nosaka datu apmaiņas pamatojumu un apjomu, kārtību, datu drošības nosacījumus, pušu saistības, kā arī personas, kurām piešķirta pieeja reģistram tiešsaistes datu pārraides režīmā.

4. Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu ar centru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

5. Reģistrā iekļauj dokumentāri apstiprinātu informāciju.

6. Iestāde vai persona, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu, prokuratūras struktūrvienība, tiesa, Ieslodzījuma vietu pārvalde, institūcija, kura izpilda sodu vai piemēroto piespiedu līdzekli vai veic ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu piedziņu administratīvo pārkāpumu lietās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts prezidenta kanceleja, institūcija vai amatpersona, kura sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu, institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, un citas valsts un pašvaldību iestādes ziņas tiešsaistes datu režīmā vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā ievada reģistrā nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgo procesuālo darbību veikšanas, reģistrācijas fakta vai nolēmuma stāšanās spēkā.

7. Reģistrā iekļautās ziņas, izmantojot datu pārraidi tiešsaistes režīmā vai citus elektroniskos sakaru līdzekļus, centrs sniedz pēc starpresoru vienošanās vai līguma noslēgšanas ar ziņu saņēmēju.

II. Reģistram sniedzamo ziņu apjoms

8. Iestāde vai persona, kura pilnvarota veikt izmeklēšanu, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

8.1. par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess:

8.1.1. personas vārds (vārdi), uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

8.1.2. personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu);

8.1.3. dzimšanas vieta;

8.1.4. dzimums;

8.1.5. valstiskā piederība un tās veids;

8.1.6. dzīvesvieta (norādītā vai deklarētā);

8.1.7. personas miršanas datums;

8.1.8. krimināllietas numurs pirmstiesas kriminālprocesā;

8.1.9. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8.1.10. datums, kad uzsākts kriminālprocess, tās iestādes un struktūrvienības (turpmāk – iestāde) nosaukums, kura ir uzsākusi kriminālprocesu;

8.1.11. datums, no kura persona uzskatāma par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess;

8.1.12. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums;

8.1.13. tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas krimināllieta;

8.1.14. Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata kriminālprocess izbeigts (izbeigts daļā), tās iestādes nosaukums, kura pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā), un datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu (izbeigšanu daļā);

8.1.15. personas datu (personas vārds, uzvārds un personas kods) maiņas datums un jaunie dati, kā arī informācija par citu reģistrā sniegto ziņu precizēšanu;

8.2. par aizturēto personu papildus šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām ziņām:

8.2.1. datums, kad persona aizturēta, tās iestādes nosaukums, kura personu aizturējusi, un izmeklēšanas iestādes nosaukums vai īslaicīgās aizturēšanas vieta, kurā persona ievietota;

8.2.2. datums, kad persona atbrīvota, tās izmeklēšanas iestādes vai īslaicīgās aizturēšanas vietas nosaukums, no kuras persona tika atbrīvota, un tās iestādes vai vietas nosaukums, kura personu atbrīvojusi;

8.3. par aizdomās turēto personu papildus šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētajām ziņām:

8.3.1. datums, kad persona atzīta par aizdomās turēto, kā arī tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto;

8.3.2. par kāda Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu persona atzīta par aizdomās turēto;

8.3.3. datums, kad atcelts lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto, un tās iestādes nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

8.3.4. drošības līdzekļa veids, tā piemērošanas, grozīšanas vai atcelšanas datums un tās iestādes nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

8.3.5. par kāda Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu personai piemērots drošības līdzeklis;

8.3.6. ja drošības līdzeklis nav saistīts ar brīvības atņemšanu, – ar tā piemērošanu saistītās ziņas:

8.3.6.1. tās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), kurai aizliegts tuvoties, ja piemērots drošības līdzeklis – aizliegums tuvoties noteiktai personai;

8.3.6.2. tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt vai kurai aizliegts tuvoties, ja piemērots drošības līdzeklis – aizliegums tuvoties noteiktai vietai;

8.3.6.3. aizliegtā nodarbošanās (darbības, kuras aizliegts veikt) vai amata (darba) pienākumi, kurus aizliegts pildīt, ja piemērots drošības līdzeklis – noteiktas nodarbošanās aizliegums;

8.3.6.4. uzturēšanās ilgums un uzturēšanās vietas adrese, ja piemērots drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā vietā;

8.3.6.5. dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas adrese, ja piemērots drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā vietā;

8.3.6.6. pastāvīgās dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas adrese, kuru aizliegts mainīt, ja piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā;

8.3.6.7. tās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), ar kuru aizliegts tikties, ja piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā;

8.3.6.8. vietas vai iestādes (veids vai adrese), kuras aizliegts apmeklēt, ja piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā;

8.3.6.9. diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā, ja piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā;

8.3.7. datums, kad pieņemts lēmums par personas meklēšanu, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas meklēšanu;

8.3.8. datums, kad persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par personas meklēšanu, atrasta;

8.3.9. datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesu apvienošanu vai kriminālprocesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā; tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesu apvienošanu vai kriminālprocesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā; krimināllietas numurs pirms kriminālprocesu apvienošanas vai kriminālprocesa izdalīšanas atsevišķā lietvedībā un krimināllietas numurs pēc kriminālprocesu apvienošanas vai kriminālprocesa izdalīšanas atsevišķā lietvedībā;

8.3.10. noziedzīgu nodarījumu juridiskā kvalifikācija kriminālprocesos, kuri tika apvienoti, vai kriminālprocesā, kurš tika izdalīts atsevišķā lietvedībā;

8.3.11. kriminālprocesa apturēšanas vai atjaunošanas datums, tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai atjaunošanu, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata kriminālprocess apturēts vai atjaunots;

8.3.12. tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personu, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtījusi prokuratūrai;

8.3.13. tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pēc piekritības (valsts nosaukums, ja krimināllieta nosūtīta uz ārvalsti), krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kura krimināllietu nosūtījusi pēc piekritības;

8.4. par personu, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, papildus šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajām ziņām reģistrā iekļauj datumu, kad pieņemts lēmums turpināt procesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, tās iestādes nosaukumu, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukumu, kurai krimināllietas materiāli nodoti.

9. Prokuratūras struktūrvienība reģistrā iekļauj šādas ziņas:

9.1. par apsūdzēto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajām ziņām:

9.1.1. datums, kad pieņemts lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, Krimināllikuma pants, daļa un punkts, pēc kura persona saukta pie kriminālatbildības;

9.1.2. tās tiesas nosaukums, kurai krimināllieta nodota, krimināllietas nodošanas datums, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura nodevusi krimināllietu tiesai, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata pieņemts lēmums par pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu;

9.1.3. prokurora uzliktie pienākumi un pārbaudes laiks, personu nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības;

9.1.4. ar prokurora uzlikto pienākumu izpildi saistītās ziņas:

9.1.4.1. dzīvesvietas adrese, kuru aizliegts mainīt, ja, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzlikts pienākums nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

9.1.4.2. rīcība vai nodarbošanās, no kuras jāatturas, ja, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, uzlikts pienākums atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās;

9.1.5. tās iestādes nosaukums, kurai uzdots kontrolēt uzliktā pienākuma izpildi;

9.1.6. datums, kad lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības stājies spēkā pilnā apjomā;

9.1.7. tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura krimināllietu nosūtījusi papildu izmeklēšanai, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta papildu izmeklēšanai;

9.1.8. tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura krimināllietu nosūtījusi izmeklēšanas turpināšanai, krimināllietas nosūtīšanas datums, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta izmeklēšanas turpināšanai;

9.2. par personu, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, papildus šo noteikumu 8. punktā minētajām ziņām reģistrā iekļauj datumu, kad pieņemts lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukumu, kura minēto lēmumu pieņēmusi, tās tiesas nosaukumu, kurai krimināllieta nodota;

9.3. par notiesāto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 9.1. apakšpunktā minētajām ziņām:

9.3.1. datums, kad sastādīts prokurora priekšraksts par sodu, kas stājies spēkā, un tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura sastādījusi prokurora priekšrakstu par sodu;

9.3.2. par kāda Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu personai piemērots prokurora priekšraksts par sodu;

9.3.3. piespriestais (noteiktais) soda veids un mērs;

9.3.4. datums, kad stājies spēkā prokurora priekšraksts par sodu;

9.3.5. tā prokurora vārds un uzvārds, kurš sastādījis prokurora priekšrakstu par sodu;

9.3.6. ar papildsodu – tiesību ierobežošana – atņemtajām tiesībām vai noteiktajiem aizliegumiem saistītās ziņas:

9.3.6.1. tiesības, kuras neļauj izmantot;

9.3.6.2. amats, ko aizliegts ieņemt;

9.3.6.3. profesionālā vai cita veida darbība, ko aizliegts veikt;

9.3.6.4. tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt;

9.3.6.5. pasākumi, kurus aizliegts apmeklēt;

9.3.7. tās iestādes nosaukums, kurai uzlikts pienākums izpildīt prokurora priekšrakstu par sodu;

9.3.8. datums, kad prokurora priekšrakstam par sodu iestājies izpildes noilgums;

9.3.9. datums, kad piespriestais sods ir izciests pilnā apjomā;

9.4. par juridisko personu, kurai piemērots prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli:

9.4.1. nosaukums;

9.4.2. reģistrācijas numurs;

9.4.3. juridiskā adrese;

9.4.4. Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata izbeigts kriminālprocess par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, un datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu;

9.4.5. tās tiesas nosaukums, kurai krimināllieta nodota, krimināllietas nodošanas datums, tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura nodevusi krimināllietu tiesai, Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata pieņemts lēmums par pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu;

9.4.6. datums, kad sastādīts prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas stājies spēkā, un tās prokuratūras struktūrvienības nosaukums, kura sastādījusi prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

9.4.7. par kāda Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu juridiskai personai piemērots prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

9.4.8. piemērotā piespiedu līdzekļa veids un apmērs;

9.4.9. tā prokurora vārds un uzvārds, kurš sastādījis prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

9.4.10. datums, kad prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas līdzekli stājies spēkā;

9.4.11. datums, kad prokurora priekšrakstam par piespiedu ietekmēšanas līdzekli ir iestājies izpildes noilgums;

9.4.12. juridiskās personas datu maiņas datums un jaunie dati.

10. Tiesa reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. par apsūdzēto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 9.1. apakšpunktā minētajām ziņām:

10.1.1. tās tiesas nosaukums, kura krimināllietu nosūtījusi trūkumu novēršanai, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta trūkumu novēršanai un krimināllietas nosūtīšanas datums;

10.1.2. datums, kad pieņemts lēmums par vienošanās procesa kārtībā iesniegtas krimināllietas nosūtīšanu pārkāpumu novēršanai, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta pārkāpumu novēršanai;

10.1.3. kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanas vai atjaunošanas datums un tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa iztiesāšanas apturēšanu vai atjaunošanu;

10.1.4. datums, kad pieņemts nolēmums par atbrīvošanu no soda vai kriminālatbildības, tās tiesas nosaukums, kura minēto nolēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata šis nolēmums pieņemts;

10.1.5. datums, kad pieņemts nolēmums par personas attaisnošanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto nolēmumu pieņēmusi, Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona attaisnota;

10.2. par notiesāto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 9.1. un 10.1. apakšpunktā minētajām ziņām:

10.2.1. datums, kad pasludināts tiesas nolēmums, kas stājies spēkā, un tās tiesas nosaukums, kura pasludinājusi attiecīgo tiesas nolēmumu krimināllietā;

10.2.2. Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona notiesāta;

10.2.3. piespriestais (noteiktais) soda veids un mērs;

10.2.4. ar piemēroto sodu – mantas konfiskācija – saistītās ziņas:

10.2.4.1. katras konfiscējamās mantas veids;

10.2.4.2. katras konfiscējamās mantas vērtība;

10.2.5. kaitējuma kompensācijas apmērs;

10.2.6. datums, kad stājies spēkā tiesas nolēmums;

10.2.7. tā tiesneša vārds un uzvārds, kurš pasludinājis spēkā stājušos tiesas nolēmumu;

10.2.8. datums, kad piemērots medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, tās tiesas nosaukums, kura piemērojusi piespiedu līdzekli, un piemērotā medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa veids;

10.2.9. noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas vainas forma;

10.2.10. datums, kad pieņemts lēmums par tiesas nolēmuma atcelšanu pilnībā vai tā daļā, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, datums, kad šis lēmums stājies spēkā, tās iestādes nosaukums, kurai krimināllieta nosūtīta;

10.2.11. tiesas uzliktie pienākumi un noteiktais pārbaudes laiks, nosacīti notiesājot;

10.2.12. tiesas uzliktie pienākumi, nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda;

10.2.13. ar tiesas uzlikto pienākumu izpildi saistītās ziņas, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda:

10.2.13.1. tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt, ja, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, uzlikts pienākums neapmeklēt noteiktas vietas;

10.2.13.2. diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā, ja, nosacīti notiesājot vai nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, uzlikts pienākums noteiktā diennakts laikā atrasties savā dzīvesvietā;

10.2.14. datums, kad pilnīgi vai daļēji atcelti tiesas uzliktie pienākumi, un tās tiesas nosaukums, kura pilnīgi vai daļēji atcēlusi tiesas uzliktos pienākumus;

10.2.15. datums, kad pieņemts lēmums par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, un neizciestā soda laiks;

10.2.16. datums, kad pieņemts lēmums par neizciestās soda daļas izpildīšanu, un neizciestā soda daļas apmērs;

10.2.17. datums, kad pieņemts lēmums par noteiktā pārbaudes laika pagarināšanu nosacītas notiesāšanas gadījumā, un termiņš, uz kādu pagarināts pārbaudes laiks;

10.2.18. ar papildsodu – tiesību ierobežošana – atņemtajām tiesībām vai noteiktajiem aizliegumiem saistītās ziņas:

10.2.18.1. tiesības, ko neļauj izmantot;

10.2.18.2. amats, ko aizliegts ieņemt;

10.2.18.3. profesionālā vai cita veida darbība, ko aizliegts veikt;

10.2.18.4. tās vietas adrese, kuru aizliegts apmeklēt;

10.2.18.5. pasākumi, kurus aizliegts apmeklēt;

10.2.19. tās iestādes nosaukums, kurai uzlikts pienākums izpildīt tiesas nolēmumu;

10.2.20. datums, kad uzsākta soda izciešana (izpilde), un datums, kad izciests (izpildīts) piespriestais (noteiktais) sods un papildsods pilnā apjomā;

10.2.21. datums, kad atcelts vai grozīts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis;

10.2.22. datums, kad pieņemts lēmums par atbrīvošanu no soda izciešanas, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi, un Kriminālprocesa likuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata šis lēmums pieņemts;

10.2.23. datums, kad pieņemts lēmums par sodāmības noņemšanu vai dzēšanu pirms termiņa, un tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.2.24. piespriestā (noteiktā) soda aizstāšana, samazināšana (mīkstināšana) vai noteikšana pēc vairākiem spriedumiem, kā arī papildsoda aizstāšana vai atcelšana (tās tiesas nosaukums, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu, datums un jaunais sods);

10.2.25. datums, kad notiesājošam spriedumam iestājies izpildes noilgums;

10.3. par personu, kurai piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis papildus šo noteikumu 8. punktā un 9.1., 9.2. un 10.1. apakšpunktā minētajām ziņām:

10.3.1. datums, kad pieņemts lēmums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.3.2. medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa veids;

10.3.3. datums, kad pieņemts lēmums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi (jaunais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis);

10.4. par juridisko personu, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis:

10.4.1. nosaukums;

10.4.2. reģistrācijas numurs;

10.4.3. juridiskā adrese;

10.4.4. Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata izbeigts kriminālprocess par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, tās tiesas nosaukums, kura pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, un datums, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu;

10.4.5. datums, kad pasludināts tiesas nolēmums, kas stājies spēkā, un tās tiesas nosaukums, kura attiecīgo tiesas nolēmumu pasludinājusi;

10.4.6. Krimināllikuma pants, daļa un punkts, uz kura pamata juridiskajai personai piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērots;

10.4.7. piemērotā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veids un apmērs;

10.4.8. tā tiesneša vārds un uzvārds, kurš pasludinājis spēkā stājušos tiesas nolēmumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli;

10.4.9. datums, kad tiesas nolēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekli stājies spēkā;

10.4.10. datums, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts;

10.4.11. juridiskās personas datu maiņas datums un jaunie dati;

10.5. par nepilngadīgo personu, kurai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis:

10.5.1. personas vārds (vārdi), uzvārds, kā arī iepriekšējais vārds, uzvārds, ja iepriekšējais vārds vai uzvārds ir zināms;

10.5.2. personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu);

10.5.3. dzimšanas vieta;

10.5.4. dzimums;

10.5.5. valstiskā piederība un tās veids;

10.5.6. dzīvesvieta (norādītā vai deklarētā);

10.5.7. datums, kad stājies spēkā lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.5.8. piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis;

10.5.9. papildus piemērotajam audzinoša rakstura piespiedu līdzeklim uzliktais pienākums;

10.5.10. ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – uzvedības ierobežojumi – uzliktais pienākums vai noteiktais aizliegums;

10.5.11. ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – uzvedības ierobežojumi – uzliktā pienākuma vai noteiktā aizlieguma piemērošanu saistītās ziņas:

10.5.11.1. sabiedriskā vieta, kuru aizliegts apmeklēt;

10.5.11.2. tās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), ar kuru aizliegts satikties;

10.5.11.3. diennakts laiks, kurā jāatrodas savā dzīvesvietā;

10.5.12. ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana bērnu sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošanu saistītās ziņas:

10.5.12.1. sociālās korekcijas izglītības iestādes nosaukums;

10.5.12.2. termiņš, uz kādu bērns vai nepilngadīgais ievietots sociālās korekcijas izglītības iestādē;

10.5.13. tās institūcijas nosaukums, kurai lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu nodots izpildei;

10.5.14. datums, kad pieņemts lēmums par piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa aizstāšanu ar stingrāku piespiedu līdzekli, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.5.15. datums, kad pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma samazināšanu vai pagarināšanu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.5.16. datums, kad pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana bērnu sociālās korekcijas izglītības iestādē – aizstāšanu ar sodu, tās tiesas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

10.5.17. datums, kad pieņemts lēmums par tā soda izpildi, no kura nepilngadīgais tika atbrīvots.

11. Institūcija vai amatpersona, kura sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu, par fiziskās vai juridiskās personas vai personālsabiedrības izdarītu pārkāpumu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

11.1. fiziskām personām:

11.1.1. personas vārds (vārdi), uzvārds;

11.1.2. personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu);

11.1.3. dzimums;

11.1.4. valstiskā piederība un tās veids;

11.1.5. dzīvesvieta (norādītā vai deklarētā);

11.2. juridiskajai personai un personālsabiedrībai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

11.3. normatīvā akta nosaukums, pants, daļa un punkts, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības;

11.4. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas (pārtraukšanas) datums, laiks un vieta;

11.5. tās institūcijas nosaukums (amatpersonas vārds un uzvārds), kura sastādījusi protokolu (izrakstījusi kvīti) par administratīvo pārkāpumu, protokola sastādīšanas datums (kvīts izrakstīšanas datums) un protokola numurs (kvīts numurs);

11.6. tā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, kas saistīts ar pārkāpumu ceļu satiksmē;

11.7. ziņas par personai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai:

11.7.1. pārbaudes veids;

11.7.2. pārbaudes protokola numurs;

11.7.3. pārbaudes protokola sastādīšanas datums;

11.7.4. tās iestādes nosaukums, kura veica pārbaudi;

11.7.5. personas stāvoklis (pārbaudes rezultāts vai medicīniskās pārbaudes atzinums);

11.7.6. konstatētais promiļu daudzums izelpā un bioloģiskajās vidēs;

11.7.7. veiktās pārbaudes izdevumu summa;

11.7.8. tā konta numurs, kurā persona iemaksā izdevumus par tai veikto pārbaudi alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai;

11.7.9. datums, kad lēmums par izdevumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto pārbaudi, nodots piespiedu izpildei;

11.7.10. tās izpildinstitūcijas nosaukums, kurai lēmums par izdevumiem, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, nodots piespiedu izpildei;

11.8. datums, kad lieta nosūtīta izskatīšanai, un tās iestādes nosaukums, kurai lieta nosūtīta izskatīšanai.

12. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

12.1. papildus šo noteikumu 11. punktā minētajām ziņām par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu:

12.1.1. institūcijas nosaukums (amatpersonas vārds un uzvārds), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, minētā lēmuma numurs un pieņemšanas datums, lēmumā noteiktais administratīvais sods, valsts budžeta vai pašvaldības budžeta konta numurs, kurā iemaksājams uzliktais naudas sods;

12.1.2. datums, kad pieņemts lēmums par administratīvās lietvedības izbeigšanu, tās institūcijas nosaukums (amatpersonas vārds un uzvārds), kura pieņēmusi minēto lēmumu;

12.1.3. datums, kad lēmuma izpilde par administratīvā soda uzlikšanu apturēta;

12.1.4. datums, kad lēmuma izpilde par administratīvā soda uzlikšanu atjaunota;

12.1.5. datums, kad stājies spēkā lēmums (nolēmums) administratīvā pārkāpuma lietā;

12.1.6. datums, kad persona rakstveidā informēta par lietas nodošanu tiesu izpildītājam;

12.1.7. datums, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu iesniegts piespiedu izpildei;

12.1.8. tās izpildinstitūcijas nosaukums, kurai lēmums par naudas soda uzlikšanu nodots piespiedu izpildei;

12.1.9. datums, kad iestājies administratīvā soda izpildes noilgums;

12.1.10. ziņas par noteikto garantijas naudu:

12.1.10.1. garantijas naudas apmērs;

12.1.10.2. iemaksātā garantijas naudas summa;

12.1.10.3. tā konta numurs, kurā persona iemaksā garantijas naudu;

12.1.10.4. garantijas naudas iemaksas datums (datums, kad iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzinusi veikto maksājumu par saņemtu);

12.1.10.5. aizturētie transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un transportlīdzekļa vadītāja apliecība;

12.1.10.6. datums, kad nosūtīta informācija par iemaksātās garantijas naudas vai tās atlikuma atmaksu;

12.2. papildus šo noteikumu 11. punktā minētajām ziņām par nepilngadīgo personu, kurai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis:

12.2.1. datums, kad stājies spēkā lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, tās pašvaldības administratīvās komisijas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

12.2.2. piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis;

12.2.3. papildus piemērotajam audzinoša rakstura piespiedu līdzeklim uzliktais pienākums;

12.2.4. ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – uzvedības ierobežojumi – uzliktais pienākums vai noteiktais aizliegums;

12.2.5. ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana bērnu sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošanu saistītās ziņas:

12.2.5.1. sociālās korekcijas izglītības iestādes nosaukums;

12.2.5.2. termiņš, uz kādu bērns vai nepilngadīgais ievietots sociālās korekcijas izglītības iestādē;

12.2.6. tās institūcijas nosaukums, kurai lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu nodots izpildei;

12.2.7. datums, kad pieņemts lēmums par piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa aizstāšanu ar stingrāku piespiedu līdzekli, tās administratīvās komisijas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi;

12.2.8. datums, kad pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma samazināšanu vai pagarināšanu, tās administratīvās komisijas nosaukums, kura minēto lēmumu pieņēmusi.

13. Ieslodzījuma vietu pārvalde par aizdomās turēto personu un apsūdzēto personu papildus šo noteikumu 8.2., 8.3., 9.1. un 10.1. apakšpunktā minētajām ziņām reģistrā iekļauj šādas ziņas:

13.1. datums, kad personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, tās tiesas nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

13.2. datums, kad personai piemērotais ar brīvības atņemšanu saistītais drošības līdzeklis – apcietinājums – grozīts vai atcelts, tās tiesas nosaukums, kura attiecīgo lēmumu pieņēmusi;

13.3. datums, kad persona ievietota vai pārvietota ieslodzījuma vietā, kā arī tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kurā persona ievietota vai uz kuru tā pārvietota;

13.4. tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas;

13.5. datums, kad persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kura personu atbrīvojusi, normatīvā akta pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas;

13.6. datums, kad persona aizbēgusi no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, no kuras persona aizbēgusi;

13.7. datums, kad persona, par kuru pieņemts lēmums par personas meklēšanu, atrasta.

14. Institūcija, kas izpilda sodu, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

14.1. par notiesāto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.3., 10.1., 10.2. apakšpunktā un 13. punktā minētajām ziņām:

14.1.1. papildsoda – probācijas uzraudzība – izciešanas laikā noteiktie pienākumi;

14.1.2. ar papildsoda – probācijas uzraudzība – izciešanas laikā noteiktajiem pienākumiem saistītās ziņas:

14.1.2.1. diennakts laiks, kurā aizliegts atstāt dzīvesvietu, ja noteikts aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;

14.1.2.2. sabiedriskās vietas (veids vai adrese), kurās aizliegts uzturēties, ja noteikts aizliegums uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;

14.1.2.3. tās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), ar kuru aizliegts sazināties, ja noteikts aizliegums sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;

14.1.2.4. administratīvā teritorija, no kuras aizliegts izbraukt, ja noteikts aizliegums izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;

14.1.2.5. priekšmets, kuru aizliegts iegādāties, nēsāt vai glabāt, ja noteikts aizliegums iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;

14.1.2.6. objekti, vietas vai iestādes (veids vai adrese), kurām aizliegts tuvoties, ja noteikts aizliegums tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;

14.1.3. datums, kad uzsākta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde, un datums, kad papildsods – probācijas uzraudzība – izpildīts;

14.1.4. datums, kad persona ievietota vai pārvietota ieslodzījuma vietā, kā arī tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kurā persona ievietota vai uz kuru tā pārvietota;

14.1.5. tās iestādes nosaukums, kura pieņēmusi lēmumu par personas atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas;

14.1.6. datums, kad persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, kura personu atbrīvojusi, normatīvā akta pants, daļa un punkts, uz kura pamata persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas;

14.1.7. datums, kad persona aizbēgusi no ieslodzījuma vietas, tās ieslodzījuma vietas nosaukums, no kuras persona aizbēgusi;

14.1.8. datums, kad persona, par kuru pieņemts lēmums par personas meklēšanu, atrasta;

14.1.9. personas dzīvesvietas adrese pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

14.1.10. datums, kad pieņemts lēmums par amnestijas piemērošanu;

14.1.11. piespriestā (noteiktā) soda mīkstināšana un jaunā soda veids un mērs;

14.2. par administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu papildus šo noteikumu 11. punktā un 12.1. apakšpunktā minētajām ziņām iekļauj datumu, kad administratīvais sods izciests (izpildīts).

15. Institūcija, kas izpilda piemēroto piespiedu līdzekli, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

15.1. par juridisko personu, kurai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, papildus šo noteikumu 9.4. un 10.5. apakšpunktā minētajām ziņām iekļauj datumu, kad piemērotais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis izpildīts;

15.2. par notiesāto personu papildus šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajām ziņām iekļauj datumu, kad izpildīts audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis;

15.3. par nepilngadīgo personu, kurai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, papildus šo noteikumu 10.5. apakšpunktā un 12. punktā minētajām ziņām iekļauj datumu, kad izpildīts audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.

16. Institūcija, kas veic ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu piedziņas administratīvo pārkāpumu lietās piespiedu izpildi, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

16.1. par izpildi (izpilde nav iespējama, izpildīts, izpildīts daļā);

16.2. datums, kad samaksa veikta.

17. Valsts kase sniedz kontu izraksta datus un kontu pārskata datus par neslēgto dienu par tiem kontiem, kuros tiek uzskaitīti valsts budžetā saņemtie naudas sodi, maksājumi par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veikto pārbaudi un garantijas nauda, izmantojot budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" tiešsaistes datu apmaiņas moduli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

18. Konkurences padome par konkurences tiesību pārkāpumus izdarījušo personu reģistrā iekļauj atzīmi par to, vai atbilstoši konstatētajam pārkāpumam kandidāts vai pretendents izslēdzams no iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

19. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde reģistrā iekļauj ziņas par reģistrā iekļauto fizisko personu:

19.1. datu maiņu, norādot:

19.1.1. personas koda, vārda (vārdu) vai uzvārda maiņas datumu;

19.1.2. personas kodu, vārdu (vārdus) un uzvārdu pēc maiņas;

19.2. nāvi, norādot datumu, kad persona mirusi vai tiesa izsludinājusi personu par mirušu;

19.3. dzimšanas vietu;

19.4. deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi;

19.5. tēva vārdu.

20. Valsts prezidenta kanceleja reģistrā iekļauj šādas ziņas:

20.1. datums, kad pieņemts lēmums par apžēlošanas piemērošanu;

20.2. piespriestā (noteiktā) soda mīkstināšana un jaunā soda veids un mērs.

21. Citas valsts un pašvaldību iestādes un reģistri, zvērinātie tiesu izpildītāji, kuru rīcībā ir reģistra veidošanai nepieciešamā informācija, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

21.1. datums, kad piespriestais sods un papildsods izpildīts (izciests) pilnā apmērā;

21.2. personu dati, ja, identificējot personu pēc biometrijas datiem, konstatēts, ka reģistrā iekļautā persona nosaukusi sevi par citu personu:

21.2.1. vārds (vārdi) un uzvārds, kādu persona nosaukusi;

21.2.2. personas patiesais vārds (vārdi) un uzvārds;

21.2.3. personas kods (ja nav piešķirts personas kods, iekļauj dzimšanas datumu), kādu persona nosaukusi;

21.2.4. patiesais personas kods (ja tāda nav – dzimšanas datums);

21.2.5. citas reģistram nepieciešamās ziņas.

III. Reģistrā esošo ziņu sniegšana

22. Centrs sniedz Eiropas Savienības dalībvalsts centrālajai iestādei reģistrā iekļautās ziņas:

22.1. par personas sodāmību Latvijas Republikā – nekavējoties, ja attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgais ir sodīts Latvijas Republikā;

22.2. par iepriekš sniegto ziņu grozīšanu, sodāmības noņemšanu vai dzēšanu – nekavējoties, ja attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgais ir sodīts Latvijas Republikā;

22.3. par personas sodāmību Latvijas Republikā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un trešajās valstīs – 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes lūguma saņemšanas, ja informāciju pieprasa valsts institūciju vajadzībām kriminālprocesa mērķiem vai cita iestāde administratīvajiem mērķiem;

22.4. par personas sodāmību Latvijas Republikā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un trešajās valstīs – 20 darbdienu laikā pēc attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes lūguma saņemšanas, ja informāciju par sevi pieprasa fiziskā persona;

22.5. 10 darbdienu laikā pēc nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas no attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes, ja šo noteikumu 22.3. un 22.4. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniegtajā lūgumā ietvertā informācija bija nepietiekama, lai identificētu personu, vai tika veikta reģistrā iekļautās informācijas aktualizācija.

23. Pieprasījumos par ziņu sniegšanu norāda:

23.1. valsts un pašvaldību iestādes nosaukumu vai Eiropas Savienības dalībvalsts centrālās iestādes nosaukumu, amatpersonas amatu, ziņu pieprasītāja vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu;

23.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

23.3. pieprasītāja dzīvesvietu vai juridiskās personas adresi;

23.4. tās personas datus, par kuru vēlas saņemt ziņas:

23.4.1. par fizisku personu:

23.4.1.1. personas kodu (ja nav piešķirts personas kods, norāda dzimšanas datumu);

23.4.1.2. vārdu;

23.4.1.3. uzvārdu;

23.4.1.4. dzimšanas vietu;

23.4.1.5. dzīvesvietu;

23.4.1.6. valstisko piederību, ja tā ir zināma;

23.4.1.7. Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā ir pārbaudāmas ziņas par personas sodāmību, ja informāciju pieprasa saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;

23.4.2. par juridisku personu:

23.4.2.1. nosaukumu;

23.4.2.2. reģistrācijas numuru;

23.4.2.3. juridisko adresi;

23.5. ziņu nepieciešamības pamatojumu;

23.6. nepieciešamo ziņu apjomu;

23.7. ziņu izmantošanas mērķi.

24. Fiziskā persona izziņu par sevi no reģistra var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

24.1. vārdu (vārdus) un uzvārdu, apliecinot to ar personu apliecinošu dokumentu;

24.2. personas kodu (ja tāda nav – dzimšanas datumu), apliecinot to ar personu apliecinošu dokumentu;

24.3. ja persona mainījusi personas kodu, vārdu (vārdus) vai uzvārdu, norāda arī iepriekšējo personas kodu, vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

24.4. personas dzīvesvietu;

24.5. nepieciešamo ziņu apjomu (ziņas no reģistra aktuālās datubāzes un arhīva datubāzes);

24.6. kādam nolūkam ziņas ir nepieciešamas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

24.7. valsti un iestādi, kurā ziņas tiks iesniegtas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

24.8. izziņas saņemšanas veidu.

25. Fiziskā persona ziņas par savu sodāmību Eiropas Savienības dalībvalstīs var saņemt no centra, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

25.1. personas kodu (ja nav piešķirts personas kods, norāda dzimšanas datumu);

25.2. vārdu (vārdus);

25.3. uzvārdu;

25.4. dzīvesvietu;

25.5. valstisko piederību;

25.6. Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras persona vēlas saņemt ziņas par savu sodāmību.

26. Juridiskā persona izziņu no reģistra var saņemt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

26.1. juridiskās personas nosaukumu;

26.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru;

26.3. juridiskās personas juridisko adresi;

26.4. nepieciešamo ziņu apjomu (ziņas no reģistra aktuālās datubāzes un arhīva datubāzes);

26.5. kādam nolūkam ziņas ir nepieciešamas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

26.6. valsti un iestādi, kurā ziņas tiks iesniegtas (ja attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā ir nepieciešama iesniedzējam);

26.7. izziņas saņemšanas veidu (personīgi, ierakstītā pasta sūtījumā, Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs).

27. Izziņu no reģistra par juridisko personu ir tiesības saņemt juridiskās personas pārstāvim, uzrādot pilnvarojumu:

27.1. personīgi, ierodoties centrā;

27.2. ierakstītā pasta sūtījumā, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā;

27.3. Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs.

28. Izziņu no reģistra fiziskai personai ir tiesības saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:

28.1. personīgi, ierodoties centrā;

28.2. ar izziņas saņēmēja pilnvarotas personas starpniecību, ja tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru;

28.3. ierakstītā pasta sūtījumā, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā;

28.4. Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārzemēs.

29. Izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu, fiziska persona, autentificējoties un apliecinot savu identitāti ar portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem, var bez maksas elektroniski saņemt par sevi un saviem nepilngadīgajiem bērniem ziņas par administratīvajiem sodiem un par izdevumiem, kas saistīti ar personai veiktajām pārbaudēm alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai, kā arī par to samaksu.

30. Ja persona ir nepilngadīga vai pār personu ir nodibināta aizgādnība, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņem attiecīgās personas vecāki, aizbildņi vai aizgādņi.

31. Ziņas, kuras paredzēts izmantot zinātniskajiem vai statistiskajiem pētījumiem, no reģistra var saņemt persona, kura veic attiecīgo pētījumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

31.1. zinātniskā pētījuma veicēju:

31.1.1. vārds;

31.1.2. uzvārds;

31.1.3. personas kods (ja nav piešķirts personas kods, norāda dzimšanas datumu);

31.2. zinātniskā pētījuma tēmu;

31.3. sniedzamo ziņu raksturu un apjomu;

31.4. zinātniskā pētījuma mērķi vai ziņu pieprasīšanas pamatojumu.

32. Valsts un pašvaldības iestādes statistikas ziņas no reģistra saņem bez maksas.

33. Reģistra sniedzamo ziņu apjomu personām un iestādēm, kurām saskaņā ar Sodu reģistra likumu ir tiesības saņemt ziņas no reģistra, nosaka šo personu darbību un kompetenci reglamentējošie normatīvie akti un ziņu pieprasītāja tiesību apjoms.

34. Ziņas no Sodu reģistra saņem bez maksas personas un iestādes, kuras saskaņā ar Sodu reģistra likumu ir tiesīgas saņemt ziņas no reģistra.

35. Izsniegto izziņu kopijas reģistrā glabā piecus gadus no izziņas izsniegšanas dienas.

36. Ja reģistra izsniegtajās ziņās tiek konstatēta neprecizitāte, ziņu saņēmējs informē par to centru rakstiski, iesniedzot dokumentu, kas apstiprina ziņu labošanas pamatu.

IV. Izziņas noformēšanas prasības

37. Centrs izziņu sagatavo uz noteikta parauga veidlapas, kas:

37.1. noformēta uz A4 izmēra krēmkrāsas (krāsas kods – PMS 607) veidlapas, kuras fons ir ar reljefu;

37.2. aizsargāta ar ūdenszīmēm (septiņas vertikālas svītras un veidlapas apakšējās daļas vidū vārds "conqueroe").

38. Izziņu paraksta centra vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

V. Valsts nodevas apmērs par izziņas sagatavošanu

39. Valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

40. Ja persona izziņu vēlas saņemt nākamajā darbdienā, valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā.

41. Uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

41.1. persona ar invaliditāti;

41.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

41.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;

41.4. bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;

41.5. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

42. Ja centra rīcībā ir informācija par šo noteikumu 41. punktā minētās personas statusu, tas attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu personai nepieprasa.

43. Valsts nodevu samaksā pirms rakstiskā pieprasījuma iesniegšanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

44. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

45. Starpresoru vienošanās un divpusējie līgumi, kas noslēgti ar centru par ziņu sniegšanu vai saņemšanu no reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir spēkā.

46. Ja šo noteikumu 3. punktā minētā starpresoru vienošanās vai divpusējais līgums ar centru nav noslēgts, atbildīgā institūcija šo noteikumu 6. punktā noteiktajā termiņā reģistram nosūta tam nepieciešamās ziņas līdz minētās starpresoru vienošanās vai divpusēja līguma noslēgšanai. Paziņojumā norāda datus par vienu fizisko vai juridisko personu un ziņas par vienu noziedzīgo nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 563Pieņemts: 23.09.2014.Stājas spēkā: 26.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 25.09.2014. OP numurs: 2014/190.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269075
26.09.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)