Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.546

Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 1.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 125. nr.; 2011, 67. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "standarts LVS 282:2005 "Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem "valsts standarts LVS 282:2013 "Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti"" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "standarts LVS 448:2008 "Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem "valsts standarts LVS 448:2012 "Dzelzceļa aprīkojums. Pasažieru platformas un gājēju pārejas dzelzceļa līnijās ar 1520 mm platumu"" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt 10. punktu aiz vārdiem un skaitļa "mazāks par 4700 mm" ar vārdiem un skaitli "bet mazāk svarīgos ceļos un kravas pagalmu ceļos - par 4100 mm";

1.4. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Būvējot vai rekonstruējot platsliežu ceļu, horizontālās līknes minimālais rādiuss galvenajiem sliežu ceļiem posmos un stacijās vai pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļiem ir 300 m, visiem pārējiem sliežu ceļiem - 150 m.";

1.5. aizstāt 51. punktā vārdus un skaitļus "attiecīgi ne mazāks par 3600 mm un 4100 mm" ar vārdiem un skaitli "ne mazāks par 3600 mm";

1.6. svītrot 78. punktā vārdus "kā arī padodot modrības signālu";

1.7. papildināt noteikumus ar 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Ja divceļu posmā, kas aprīkots ar vienvirziena automātiskās bloķēšanas sistēmu, vilcienu nosūta uz nepareizo ceļu, kurā vilcienu kustība organizēta, lietojot automātiskās lokomotīvju signalizācijas ceļa ierīces, izejas luksoforā lieto signālu - viena dzeltena mirgojoša uguns un viena mēnessbalta uguns (5. pielikuma 14.1 punkts). Ekspluatācijā esošajām signalizācijas sistēmām cita signāla lietošana pieļaujama tikai līdz signalizācijas sistēmas rekonstrukcijai.";

1.8. papildināt noteikumus ar 121.1 punktu šādā redakcijā:

"121.1 Lai norādītu, ka vilciens brauc ar novirzi uz pārmijām ar 1/18 markas krusteni, ieejas, maršruta vai izejas luksoforu pirms šādas pārmijas papildina ar vienu zaļu spīdošu signālsvītru.";

1.9. svītrot 127. punkta ievaddaļā, 128. punktā un 160. punktā vārdu "pagaidu";

1.10. papildināt noteikumus ar 168.1 punktu šādā redakcijā:

"168.1 Pārmijnieks un signālists stacijā vilcienu sagaida ar attiecīgu rokas signālu (4. pielikuma 4. un 6. punkts).";

1.11. svītrot 197. punktā vārdu "naktī";

1.12. papildināt 334. punktu aiz vārda "ierīču" ar vārdiem "(tai skaitā dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju segumu un signalizācijas ierīču)";

1.13. papildināt 350.3. apakšpunktu aiz vārdiem "lietošanas skaitītāji" ar vārdiem "un kuru lietošana netiek reģistrēta un arhivēta uz aparātu programm­nodrošinājuma līdzekļu bāzes";

1.14. papildināt 380.5. apakšpunktu un 382. punktu aiz vārdiem "radiosakaru ierīcēm" ar vārdiem "kas piemērotas ekspluatējamai dzelzceļa infrastruktūrai";

1.15. papildināt noteikumus ar 386.1 un 386.2 punktu šādā redakcijā:

"386.1 Vilces ritošā sastāva vai pasažieru vagonu īpašnieks vai lietotājs nodrošina ritošā sastāva aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu un ritošā sastāva ražotāja prasībām ugunsdrošības jomā.

386.2 Vilces ritošā sastāva vai pasažieru vagonu īpašnieks vai lietotājs nosaka attiecīgā ritošā sastāva ugunsdrošības līdzekļu aprīkojuma uzturēšanas un lietošanas kārtību, tai skaitā rīcību ugunsgrēka gadījumā. Šo kārtību vilces ritošā sastāva vai pasažieru vagonu īpašnieks vai lietotājs saskaņo ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.";

1.16. papildināt 395. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sakabes konstrukcija nodrošina apkalpojošajam personālam drošu ritošā sastāva sakabināšanu un atkabināšanu.";

1.17. svītrot 398.1. apakšpunktā vārdu "tukšiem";

1.18. papildināt 7.1. apakšnodaļu ar 400.1 punktu šādā redakcijā:

"400.1 Aizliegts ekspluatēt vilces ritošo sastāvu, ja ceļtīra augstums no sliedes galviņas virsmas ir mazāks par:

400.1 1. 140 mm platsliežu lokomotīvēm, kuras veic manevru darbu uz šķirošanas uzkalna;

400.1 2. 100 mm pārējam platsliežu vilces ritošajam sastāvam;

400.1 3. 70 mm šaursliežu vilces ritošajam sastāvam.";

1.19. papildināt 413. punktu aiz vārdiem "Ritošā sastāva" ar vārdiem "īpašnieks vai";

1.20. izteikt 415.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"415.2. ritošā sastāva lietotājs, ja tas drošības pārvaldības sistēmā ir apliecinājis riska noteikšanu un novērtēšanu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu.";

1.21. papildināt 420. punktu aiz vārdiem "remonta sistēma" ar vārdiem "vai nav veiktas remonta sistēmā noteiktās tehniskās apkopes un remonti";

1.22. papildināt noteikumus ar 420.1 un 420.2 punktu šādā redakcijā:

"420.1 Aizliegts ekspluatēt ritošo sastāvu, ja tā gaisa rezervuāriem, kuru tilpums ir 0,025 m3 (25 litri) vai lielāks vai kuru tilpums ir mazāks par 0,025 m3 (25 litriem), ja darba spiediena MPa (kgf/cm2) reizinājums ar tilpumu m3 (l) ir 0,02 (200) vai lielāks, nav veikta hidrauliskā pārbaude. Hidraulisko pārbaudi veic:

420.1 1. vilces ritošajam sastāvam un sliežu motortransportam ne retāk kā reizi četros gados;

420.1 2. kravas vagoniem, kurus izmanto starptautiskā satiksmē, ne retāk kā reizi četros gados vai kapitālā remonta laikā (ja kārtējā depo remonta laikā līdz gaisa rezervuāra pārbaudei atlicis vismaz pusotrs gads, gaisa rezervuāra hidraulisko pārbaudi atļauts veikt nākamajā plānotajā depo remonta vai kapitālā remonta laikā);

420.1 3. pasažieru vagoniem ne retāk kā reizi piecos gados;

420.1 4. kravas vagoniem, kas ir apgrozībā tikai Latvijā, ne retāk kā reizi piecos gados vai kārtējā depo remonta vai kapitālā remonta laikā.

420.2 Aizliegts ekspluatēt vilces ritošo sastāvu un sliežu motortransportu, ja tā gaisa rezervuāriem, kuru tilpums ir 0,025 m3 (25 litri) vai lielāks vai kuru tilpums ir mazāks par 0,025 m3 (25 litriem), ja to darba spiediena MPa (kgf/cm2) reizinājums ar tilpumu m3 (l) ir 0,02 (200) vai lielāks, ne retāk kā reizi divos gados starp hidrauliskām pārbaudēm nav veikta ārējā apskate.";

1.23. papildināt 426.4. apakšpunktu aiz vārda "ir" ar vārdiem un skaitļiem "pārmija ar 1/14 markas krusteni vai";

1.24. papildināt noteikumus ar 430.1 punktu šādā redakcijā:

"430.1 Ja vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) saņem šajos noteikumos paredzēto atļauju pabraukt garām pārbrauktuves aizsprosta luksoforam ar aizlie­dzošo signālu, vilces līdzekļa vadītājs, līdz vilces līdzeklis šķērso pārbrauktuvi, brauc ar ātrumu līdz 20 km/h un ir gatavs nekavējoties apturēt vilcienu, ja rodas šķērslis tālākai kustībai.";

1.25. papildināt noteikumus ar 436.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"436.5. starp lokomotīvi un pirmo vagonu pasažieru vilcienā - 100 mm.";

1.26. papildināt noteikumus ar 448.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"448.6. pirms vilciena (izņemot motorvagonu vilcienus un šaursliežu vilcienus) nosūtīšanas no formēšanas stacijas saņemt izziņu par vilciena nodroši­nājumu ar bremzēm un pārliecināties, ka sakrīt izziņā un natūrlapā norādītais vilciena sastāva pēdējā vagona numurs un ka vilciena bremžu kluču kopējais spiedspēks atbilst normām.";

1.27. papildināt noteikumus ar 503.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"503.9. kravas vilcienu garuma un svara normu noteikšanu katram iecirknim un virzienam.";

1.28. papildināt noteikumus ar 503.1 un 503.2 punktu šādā redakcijā:

"503.1 Vilcienu kustības grafikā noteiktās kravas vilcienu garuma un svara normas atbilst vilces līdzekļa tipam, sērijai, ceļa profilam un lietderīgajam garumam.

503.2 Kravas vilcienu, kas ir garāks vai smagāks par iecirknim noteikto normu, formē un caurlaiž dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajā kārtībā.";

1.29. papildināt 8.4. apakšnodaļu ar 520.1 punktu šādā redakcijā:

"520.1 Vilciena sastāvu formē atbilstoši vilcienu kustības grafikam noteiktajām prasībām.";

1.30. izteikt 529., 530. un 531. punktu šādā redakcijā:

"529. Vagonus ar kravām, kurām nepieciešams piesegums, iekļauj vilciena vai manevru sastāvā, norobežojot tos no vagoniem ar cilvēkiem vai vilces līdzekļa ar piesegvagoniem atbilstoši pavadzīmē norādītajai atzīmei, kurā ar cipariem norādīts minimālais piesegvagonu skaits pēc šāda parauga "0/0-0-0-0" (cipars "0" norāda, ka piesegums nav vajadzīgs), kur:

529.1. pirmais cipars - piesegvagonu skaits no priekšējā vilces līdzekļa (skaitītājs - no tvaika lokomotīves ar cieto kurināmo, saucējs - no tvaika lokomotīves ar naftas degvielu, elektrolokomotīves un dīzeļlokomotīves);

529.2. otrais cipars - piesegvagonu skaits no stūmējlokomotīves ar cieto kurināmo, bet, ja cipars papildināts ar zīmi "*", - piesegvagonu skaits no jebkuras stūmējlokomotīves;

529.3. trešais cipars - piesegvagonu skaits no vagoniem ar cilvēkiem;

529.4. ceturtais cipars - piesegvagonu skaits no tvaika lokomotīves ar cieto kurināmo manevru laikā.

530. Vagonus ar 1. klases bīstamām kravām vilcienu un manevru sastāvos norobežo ar piesegvagoniem saskaņā ar šo noteikumu 13. pielikumu.

531. Par piesegvagoniem izmanto vagonus, kuri piekrauti ar kravām, kas nav bīstamas, un tukšus iztīrītus vagonus.";

1.31. svītrot 532. punktu;

1.32. izteikt 543. un 544. punktu šādā redakcijā:

"543. Vagonus ar cilvēkiem, tai skaitā vagonus ar pavadoņiem, speciāli norīkotiem darbiniekiem kravu pārvadāšanai, apsardzes vienībām, kā arī vagonus ar dzīvniekiem vilcienā ievieto (skaitot no vilciena sākuma kustības virzienā) pirms vagoniem ar bīstamām kravām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu uz vagona, konteinera vai uz kravas ir bīstamības zīme Nr. 2.3 vai 6.1.

544. Vagonus ar bīstamām kravām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu ir bīstamības zīme Nr. 2.1 vai 3, formēšanas stacijās novieto (skaitot no vilciena sākuma kustības virzienā) aiz vagoniem ar 1. klases bīstamām kravām.";

1.33. aizstāt 545.13. apakšpunktā vārdu "nenostiprinātas" ar vārdu "nenoslēgtas";

1.34. izteikt 548. un 549. punktu šādā redakcijā:

"548. Aizliegts padot vagonu:

548.1. cilvēku iekāpšanai, ja vagonam nav veikta tehniskā apkope un par tā darbderīgumu nav ieraksta vagonu tehniskās apkopes un komercapskates žurnālā;

548.2. kravas iekraušanai, ja vagonam nav veikta tehniskā apkope un par tā darbderīgumu nav ieraksta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteiktā parauga žurnālā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

549. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāja dzelzceļa speciālisti pirms vilciena nosūtīšanas saskaņā ar stacijas tehniskās rīcības aktu un darba tehnoloģiju tehniskās apkopes un komercapskates laikā pārbauda:

549.1. kravu izvietošanu un nostiprināšanu vaļējā ritošā sastāvā;

549.2. kravu saglabāšanas nodrošinājumu;

549.3. vilciena sastāva tehnisko stāvokli drošai kustībai;

549.4. vilciena aprīkojumu ar noteiktajām signālierīcēm un signālpie­derumiem.";

1.35. papildināt 571.5.1. apakšpunktu aiz vārdiem "ja tādi ir" ar vārdiem "un minēto skaitītāju lietošana netiek reģistrēta un arhivēta uz aparātu programm­nodrošinājuma līdzekļu bāzes";

1.36. papildināt noteikumus ar 573.1 un 573.2 punktu šādā redakcijā:

"573.1 Pārvadātājs nodrošina, ka kravas un pasažieru (izņemot motorvagonu vilcienus un šaursliežu vilcienus) vilcienu formēšanas stacijās pirms vilciena nosūtīšanas priekšējā vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) (pasažieru vilcienos arī vilciena priekšniekam) izsniedz vilciena sastāvu raksturojošo dokumentu (natūrlapu).

573.2 Ja vilciena braukšanas laikā piekabina vai atkabina vagonus, pārvadātājs nodrošina, ka vilciena sastāvu raksturojošajā dokumentā (natūrlapā) veic attiecīgus grozījumus.";

1.37. izteikt 581. punktu šādā redakcijā:

"581. Divvirzienu kustību divceļu posmā, kas aprīkots ar vienvirziena automātiskās bloķēšanas sistēmu, pa katru ceļu var organizēt, lietojot automātiskās lokomotīvju signalizācijas ceļa ierīces. Šādas ierīces darbojas pastāvīgi vai tās pieslēdz uz remonta, būvniecības un atjaunošanas darbu laiku.";

1.38. aizstāt 585. punkta ievaddaļā vārdus "pa priekšu" ar vārdiem "vai citu ritošo sastāvu pa priekšu vilces līdzeklim";

1.39. papildināt noteikumus ar 585.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"585.3. sniegtīrim atkarībā no tā tipa un aprīkojuma - dzelzceļa infra­struktūras pārvaldītāja noteikto ātrumu.";

1.40. papildināt noteikumus ar 592.1 punktu šādā redakcijā:

"592.1 Ja vilces līdzeklis nav aprīkots ar automātiskās lokomotīvju signalizācijas borta ierīcēm vai tās nav darbderīgas, to, lietojot telefona sakarus, nosūta uz posma nepareizo ceļu, kurā vilcienu kustība ir organizēta ar automātiskās lokomotīvju signalizācijas ierīcēm.";

1.41. papildināt 669. punktu aiz vārdiem un skaitļiem "ar aizpildītu I punktu (20. pielikums)" ar vārdiem "bet dispečercentralizācijas iecirkņos - ar vilcienu dispečera reģistrējamu rīkojumu, kas pārraidīts pa radiosakariem";

1.42. aizstāt 670. punktā vārdu "pārslēdz" ar vārdu "ieslēdz";

1.43. izteikt 671. un 672. punktu šādā redakcijā:

"671. Aizturēto vai citu tā paša virziena vilcienu posmā ar pusautomātiskās bloķēšanas sistēmu nosūta, izejas luksoforā degot aizliedzošam signālam, un izsniedz vilciena vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) atļauju uz zaļas krāsas veidlapas ar aizpildītu I punktu, bet iecirkņos ar dispečercentralizāciju - ar vilcienu dispečera reģistrējamu rīkojumu, kas pārraidīts pa radiosakariem. Nākamos vilcienus šādā posmā nosūta atbilstoši pusautomātiskās bloķēšanas sistēmas signāliem.

672. Ja stacijā, kas norobežo vienceļa posmu, pēc atļaujoša signāla ieslēgšanas izejas luksoforā nepieciešams aizturēt vilcienu un šajā posmā nosūtīt vilcienu pretējā virzienā, stacijas dežurants ieslēdz izejas luksoforā aizliedzošu signālu un paziņo par to vilcienu dispečeram. Vilcienu dispečers pārliecinās, vai vilciens ir aizturēts stacijā un posms ir brīvs, dod posmu norobežojošo staciju dežurantiem reģistrējamu rīkojumu par atļauju dot vilciena "mākslīgas" pienākšanas bloķēšanas signālu ar palīgrežīma ierīci. Pēc posma "mākslīgas" atbrīvošanas pretējā virzienā vilcienu nosūta atbilstoši pusautomātiskās bloķēšanas sistēmas signāliem.";

1.44. papildināt 684. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vilcienu kustība pa nepareizo ceļu organizēta, lietojot automātiskās lokomotīvju signalizācijas ceļa ierīces, atļauja vilcienam aizņemt pirmo blokposmu ir izejas luksofora atļaujošais signāls, bet pārējos blokposmus - lokomotīves luksofora atļaujošais signāls.";

1.45. izteikt 685. punktu šādā redakcijā:

"685. Divceļu posmā ar divpusējo automātiskās bloķēšanas sistēmu un divceļu posmā ar vienvirziena automātiskās bloķēšanas sistēmu, kurā vilcienu kustība pa nepareizo ceļu organizēta, lietojot automātiskās lokomotīvju signalizā­cijas ceļa ierīces, vilcienus pa nepareizo ceļu nosūta pēc vilcienu dispečera norādījuma un bloķēšanas sistēmas pārslēgšanas atbilstošajā kustības virzienā.";

1.46. papildināt 686. punktu aiz vārda "divpusējo" ar vārdu "automātiskās";

1.47. svītrot 687. punktā vārdu "pagaidu";

1.48. izteikt 688. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"688. Divceļu posmā, kas aprīkots ar vienvirziena automātiskās bloķēšanas sistēmu, no stacijas uz posma nepareizo ceļu, kurā vilcienu kustība ir organizēta ar automātiskās lokomotīvju signalizācijas ierīcēm, vilcienu nosūta:";

1.49. svītrot 688.2. apakšpunktā vārdus "un automātiskās lokomotīvju signalizācijas";

1.50. papildināt 689.4. apakšpunktu aiz vārdiem "aizņēmis posmu (posma ceļu)" ar vārdiem "vai noslēdz autobloķēšanas sistēmu nosūtāmā vilciena kustības virzienā ar ierīci, kas izveidota uz aparātu programmnodrošinājuma līdzekļu bāzes";

1.51. izteikt 712. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Staciju ar dispečercentralizāciju aprīkotā iecirknī vilcienu dispečers var nodot sezonas vadībā, ja dispečercentralizācijas ierīces nav bojātas, vai rezerves vadībā.";

1.52. izteikt 737. punktu šādā redakcijā:

"737. Katra vilciena faktisko pienākšanas, aizbraukšanas vai garāmbrauk­šanas laiku, tā numuru un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas raksturo vilciena sastāvu, stacijas dežurants atzīmē vilcienu kustības žurnālā un nekavējoties paziņo tās blakusstacijas dežurantam, no kuras vilciens ir pienācis un uz kuru vilciens nosūtīts, kā arī vilcienu dispečeram.";

1.53. papildināt 745. punktu aiz vārdiem "aprīkots ar kontakttīklu" ar vārdiem "un nav rīkojuma par elektrovilcienu kustības pārtraukšanu pēc sprieguma atslēgšanas";

1.54. izteikt 796.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"796.1. iecirknī, kas aprīkots ar automātiskās bloķēšanas sistēmu, - stacijas dežuranta (iecirknī ar dispečercentralizāciju - vilcienu dispečera) pa radiosakariem pārraidītu reģistrējamu rīkojumu;";

1.55. papildināt noteikumus ar 869.1 punktu šādā redakcijā:

"869.1 Manevru vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists), veicot manevrus, vada divu kabīņu vilces līdzekli no kustības virziena priekšējās vadības kabīnes, izņemot gadījumus, ja manevru sastāvu stumj.";

1.56. papildināt 907.6. apakšpunktu aiz vārdiem "nolaist no uzkalna" ar vārdiem "vai kam ir attiecīgs uzraksts uz ritošā sastāva";

1.57. svītrot 985. punktā vārdus "Piepilsētas pasažieru vilciena, izvedvilciena un pārdeves kravu";

1.58. papildināt noteikumus ar 1018.1 punktu šādā redakcijā:

"1018.1 Ja stacijas robežās izvietotās pārbrauktuves signalizācijas normālas darbības traucējumu dēļ aizsprosta luksoforā ar pastāvīgi degošām ugunīm nevar izslēgt aizliedzošo signālu, stacijas dežurants (iecirknī ar dispečercentralizāciju - vilcienu dispečers) vilces līdzekļa vadītājam pa radiosakariem noraida reģistrējamu rīkojumu - "Vilciena Nr. (..) vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam). Atļauju braukt garām aizsprosta luksoforam (litera) ar aizliedzošu signālu ar ātrumu 20 km/h un nekavējoties apstāties, ja rodas šķērslis vilciena kustībai. Vilcienu dispečers (stacijas dežurants) (uzvārds)".";

1.59. svītrot 1028. punktā vārdus "vai nesaprotamām";

1.60. papildināt 1089.2. apakšpunktu aiz vārdiem "bloķēšanas sistēmu" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja vilciens nav atbrīvojis pirmo blokposmu vai ja posmā ir pārtraukta vilcienu kustība";

1.61. papildināt 1099. punkta otro teikumu, 1100. punkta otro teikumu un 1101. punktu aiz vārdiem "stacijas dežurants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "(iecirkņos ar dispečercentralizāciju - vilcienu dispečers)" (attiecīgā locījumā);

1.62. izteikt 1102. punktu šādā redakcijā:

"1102. Ar automātiskās bloķēšanas sistēmu aprīkotos posmos pēc vilciena kustības pārtraukšanas rīkojumu par vilciena atstumšanu vai atļauju uz baltas krāsas veidlapas ar sarkanu diagonālu līniju posmā esošā vilciena vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) drīkst nodot tikai tad, ja ir pārbaudīts, ka ceļa iecirknī starp šo vilcienu un stacijas ieejas luksoforu (vai signālzīmi "Stacijas robeža") nav citu vilcienu.";

1.63. aizstāt 1139. punkta pirmajā teikumā vārdu "norādījuma" ar vārdiem "reģistrējama rīkojuma saņemšanas";

1.64. svītrot 4. pielikuma 4. punkta otrajā ailē vārdus "vai dzelzceļa infra­struktūras pārvaldītāja rīkojumā";

1.65. izteikt 4. pielikuma 6. punkta otro aili šādā redakcijā:

"Posmā - ceļš ir brīvs. Stacijā - vilcienu laiž garām pa galveno ceļu bez apstāšanās";

1.66. papildināt 5. pielikumu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1

Viena dzeltena mirgojoša uguns un viena mēnessbalta uguns - vilciens drīkst izbraukt no stacijas ar samazinātu ātrumu (ne lielāku par 40 km/h) un tālāk braukt pa posma nepareizo ceļu atbilstoši lokomotīves luksofora signāliem

"

1.67. izteikt 8. pielikuma 2. tabulas 11. punkta trešās ailes "a" un "b" zīmējumu šādā redakcijā:

"

"

1.68. izteikt 13. un 14. pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.724

Minimālās piesegvagonu normas vilcienu un manevru sastāvos no vagoniem ar 1. klases bīstamām kravām

Nr.p.k. Gadījumi, kad nepieciešami piesegvagoni no
vagoniem ar 1. klases bīstamām kravām
Minimālais piesegvagonu skaits

1.

No priekšējās lokomotīves vilciena sākumdaļā (izņemot tvaika lokomotīves ar cieto kurināmo, pārvadājot platformas un pusvagonus, kuros iekrautas 1. klases bīstamās kravas)

3

2.

No priekšējās tvaika lokomotīves ar cieto kurināmo vilciena sākumdaļā, pārvadājot platformas un pusvagonus, kuros iekrautas 1. klases bīstamās kravas

5

3.

No vilciena beigām, ieskaitot pēdējo vagonu (tai skaitā arī vilcienu stumjot)

3

4.

No vagoniem ar cilvēkiem, no vagoniem ar kravām un ritošā sastāva, kurus pārvadā nosūtītāja (saņēmēja) pavadoņu vai citu personu pavadībā (tai skaitā arī ar apsardzi)

3

5.

No vagoniem ar bīstamām kravām, uz kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu ir bīstamības zīme Nr. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 vai 5.2

1

6.

No tukšām neiztīrītām cisternām, kuras izmanto bīstamo kravu pārvadāšanai

1

7.

No platformām un pusvagoniem ar kokmateriāliem, tērauda un dzelzsbetona sijām, sliedēm, caurulēm un līdzīgām kravām, kas iekrautas ar izvirzījumu ārpus vagonu sijām, un no piekrautiem trasportieriem

1

8.

No tvaika lokomotīves un dīzeļlokomotīves manevru laikā

1

14.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.724

Vagonu tehniskās apkopes un komercapskates žurnāls

Datums un mēnesis Atrašanās vieta Vagonu skaits Tehniskajai apkopei uzrādīto vagonu numuri (vilcieniem norāda priekšējā un pēdējā vagona numuru) Uzrādīšanas laiks
(st., min.)
Amatpersona, kura uzrādījusi vagonus tehniskajai apkopei (amats, uzvārds un paraksts) Amatpersona, kura pieņēmusi pieprasījumu vagonu tehniskajai apkopei (amats, uzvārds un paraksts*) Amatpersona, kura pieņēmusi pieprasījumu vagonu komercapskatei (amats, uzvārds un paraksts*) Tehniskās apkopes pabeigšanas laiks
(st., min.)
Komercapskates pabeigšanas laiks (st., min.) Amatpersona, kura veikusi vagonu tehnisko apkopi (amats, uzvārds un paraksts) Amatpersona, kura veikusi vagonu komercapskati (amats, uzvārds un paraksts*) Amatpersona, kura pieņēmusi paziņojumu par vagonu tehniskās apkopes un komercapskates nobeigumu (amats, uzvārds un paraksts*)
ceļa numurs vilciena numurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           

Piezīme.

* Amatpersonas paraksts nav nepieciešams, ja pieprasījums ir reģistrēts."

2. Šo noteikumu 1.20. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 21. maijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 546Pieņemts: 16.09.2014.Stājas spēkā: 19.09.2014.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 18.09.2014. OP numurs: 2014/185.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268919
19.09.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)