Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumus Nr. 483 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
 
".
Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 13.§)
Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 54. panta trešo daļu
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 608 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. aeronavigācijas datu ģenerēšanas un apmaiņas kārtību;

1.2. aeronavigācijas datu ģenerētāju apstiprināšanas kārtību;

1.3. aeronavigācijas datu apstrādes un aeronavigācijas informācijas standartizētu kopumu sagatavošanas un izplatīšanas kārtību;

1.4. aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas uzraudzības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regulā (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā (turpmāk – regula Nr. 73/2010), un 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) 15. pielikumā lietotajiem terminiem.

3. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) publicē mājaslapā internetā (www.caa.lv) šādus Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) dokumentus:

3.1. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentu "Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu rokasgrāmata" (Doc 8126);

3.2. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles datu kvalitātes prasību specifikācija";

3.3. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles datu ticamības (garantijas) līmeņa specifikācija";

3.4. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija";

3.5. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Reljefa un šķēršļu datu rokasgrāmata";

3.6. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles elektroniskās aeronavigācijas informācijas publikācijas specifikācija";

3.7. Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles aeronavigācijas informācijas apmaiņas specifikācija".

4. Noteikumi attiecas uz:

4.1. regulas Nr. 73/2010 2. panta 1. punktā noteikto aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas ģenerēšanu, sagatavošanu, uzglabāšanu, apstrādi, apmaiņu un izplatīšanu;

4.2. šo noteikumu 13. punktā minētajiem aeronavigācijas datu ģenerētājiem;

4.3. personām, kas iegūst ģeotelpisko datu uzmērījumus, kurus izmanto aeronavigācijas datu ģenerēšanai.

5. Aeronavigācijas informācijas standartizētu kopumu sagatavo un izplata valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs), ievērojot regulas Nr. 73/2010, Konvencijas 4. un 15. pielikuma, kā arī šo noteikumu prasības.

6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ģenerē, sagatavo un iesniedz aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam šādus aeronavigācijas datus:

6.1. digitālos datus par gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem (šķēršļiem) visā valsts teritorijā, kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa ir 100 metri vai vairāk;

6.2. digitālo reljefa (apvidus) modeli visai valsts teritorijai.

7. Aeronavigācijas datu ģenerēšanas un aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas valsts uzraudzību veic Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

8. Papildus šo noteikumu 7. punktā minētajai funkcijai Civilās aviācijas aģentūra nodrošina aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju ar informāciju:

8.1. par aviācijas jomu regulējošajiem tiesību aktiem;

8.2. par izsniegtajām gaisa telpas izmantošanas atļaujām;

8.3. kuru tā uzskata par nepieciešamu izplatīt, lai nodrošinātu gaisa kuģu lidojuma drošumu.

9. Šo noteikumu 4., 5., 6. un 7. punktā minētās personas ievēro šo noteikumu 3. punktā paredzētās Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontrole) dokumentu obligātās prasības, kā arī prasības, kurām ir ieteikuma raksturs saskaņā ar šo noteikumu 18. punktā minēto formālo vienošanos.

10. Satiksmes ministrija informē aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju par maksājumiem, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

11. Latvijas gaisa satiksme:

11.1. sniedz konsultācijas par regulas Nr. 73/2010 7. panta 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām prasībām;

11.2. nodrošina, ka aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas iegūšanas, sagatavošanas, uzglabāšanas, apstrādes, apmaiņas un izplatīšanas procesā izmanto sistēmas, kas atbilst regulas Nr. 73/2010 11. un 12. panta prasībām.

II. Aeronavigācijas datu ģenerēšana un apmaiņa

12. Aeronavigācijas informācijas sagatavošanai nepieciešamos aeronavigācijas datus ģenerē un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam iesniedz Civilās aviācijas aģentūras apstiprināts aeronavigācijas datu ģenerētājs.

13. Civilās aviācijas aģentūra par aeronavigācijas datu ģenerētāju apstiprina:

13.1. personu, kas atbilst regulas Nr. 73/2010 2. panta 2. apakšpunkta prasībām:

13.1.1. sertificētu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, uz kuru attiecas regulas Nr. 73/2010 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkts;

13.1.2. instrumentālo lidojumu veikšanai sertificēta lidlauka ekspluatantu, uz kuru attiecas regulas Nr. 73/2010 2. panta 2. punkta "b" apakšpunkts;

13.1.3. regulas Nr. 73/2010 2. panta 2. punkta "c" apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedzēju:

13.1.3.1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru attiecībā uz šo noteikumu 6. punktā minēto aeronavigācijas datu ģenerēšanu;

13.1.3.2. komersantu attiecībā uz aeronavigācijas datiem, kas nav minēti šo noteikumu 6. punktā;

13.2. publiskai lietošanai atvērta vizuālo lidojumu veikšanai sertificēta lidlauka ekspluatantu;

13.3. valsts iestādi, kura organizē militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā;

13.4. militārās aviācijas lidlauka ekspluatantu;

13.5. citu personu, kuru saskaņā ar normatīvā akta prasībām par bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumiem nepieciešams apstiprināt par aeronavigācijas datu ģenerētāju.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

14. Šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2. un 13.1.3.1. apakšpunktā minētā persona pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma iesniedz:

14.1. informāciju par personu (vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija), kura ir atbildīga par attiecīgo aeronavigācijas datu sniegšanu aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam, un apliecinājumu par šīs personas atbilstību regulas Nr. 73/2010 7. panta 4. un 5. punkta prasībām;

14.2. apliecinājumu, ka tās rīcībā ir rīki un programmatūra atbilstoši regulas Nr. 73/2010 8. panta prasībām;

14.3. apliecinājumu, ka ir ieviestas un uzturētas kvalitātes vadības prasības atbilstoši regulas Nr. 73/2010 10. panta prasībām.

15. Šo noteikumu 13.1.3.2. apakšpunktā minēto personu par aeronavigācijas datu ģenerētāju atzīst, ja tā Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

15.1. iesniegumu par aeronavigācijas datu ģenerētāja apstiprināšanu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

15.1.1. juridisko nosaukumu, juridisko un faktisko adresi;

15.1.2. atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju;

15.1.3. norādi, par kādu aeronavigācijas datu ģenerētāju persona vēlas kļūt;

15.2. dokumentu, kas apliecina tiesības sniegt regulas Nr. 73/2010 2. panta 2. punkta "c" apakšpunktā minētos pakalpojumus;

15.3. informāciju par personu (vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija), kura ir atbildīga par attiecīgo aeronavigācijas datu sniegšanu aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam, un apliecinājumu par šīs personas atbilstību regulas Nr. 73/2010 7. panta 4. un 5. punkta prasībām;

15.4. apliecinājumu, ka tās rīcībā ir rīki un programmatūra atbilstoši regulas Nr. 73/2010 8. panta prasībām;

15.5. apliecinājumu, ka ir ieviestas un uzturētas kvalitātes vadības prasības atbilstoši regulas Nr. 73/2010 10. panta prasībām.

16. Šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētā persona pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma iesniedz informāciju par personu (vārds, uzvārds, amats un kontaktinformācija), kura ir atbildīga par attiecīgo aeronavigācijas datu sniegšanu aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam, un apliecinājumu, ka šai personai ir zināšanas par aeronavigācijas informācijas integrētā bloka daļām un aeronavigācijas informācijas reglamentēšanas un kontroles sistēmas (AIRAC) spēkā stāšanās datumiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

17. Lai personu atzītu par aeronavigācijas datu ģenerētāju, Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā:

17.1. pēc šo noteikumu 14. un 15. punktā minēto dokumentu un informācijas saņemšanas pārbauda personas atbilstību regulas Nr. 73/2010 prasībām;

17.2. pēc šo noteikumu 16. punktā minēto dokumentu un informācijas saņemšanas pārbauda personas atbilstību Konvencijas 15. pielikuma prasībām.

18. Ja šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētā persona atbilst regulas Nr. 73/2010 prasībām, kā arī šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētā persona atbilst Konvencijas 15. pielikuma prasībām, Civilās aviācijas aģentūra par to informē attiecīgo personu un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju, lai tie mēneša laikā noslēgtu formālu vienošanos. Šajā punktā minēto formālo vienošanos aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs noslēdz:

18.1. ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto personu atbilstoši regulas Nr. 73/2010 6. panta 3. daļā noteiktajām prasībām;

18.2. ar šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minēto personu atbilstoši Konvencijas 15. pielikumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

19. Noslēdzot šo noteikumu 18. punktā minēto formālo vienošanos, aeronavigācijas datu ģenerētājs un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs tajā nosaka aeronavigācijas datu apmaiņas formu un veidu.

20. Ja šo noteikumu 13. punktā minētā persona un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs nevar vienoties par formālās vienošanās saturu šo noteikumu 18. punktā minētajā termiņā, puses rakstiski informē Civilās aviācijas aģentūru par formālās vienošanās nenoslēgšanas iemesliem.

21. Civilās aviācijas aģentūra izvērtē formālās vienošanās nenoslēgšanas iemeslus, ievērojot regulas Nr. 73/2010 un Konvencijas 15. pielikuma prasības, un ierosina personai, kas pretendē uz aeronavigācijas datu ģenerētāja statusu, un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam veikt atbilstošus labojumus formālās vienošanās saturā.

22. Pirms šo noteikumu 18. punktā minētās formālās vienošanās parakstīšanas aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs to iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā saskaņošanai.

23. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās formālās vienošanās noslēgšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā tās kopiju.

24. Civilās aviācijas aģentūra vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētās formālās vienošanās kopijas saņemšanas apstiprina personu par aeronavigācijas datu ģenerētāju un publicē informāciju par attiecīgo personu un tās kompetencē esošajiem aeronavigācijas datiem Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā internetā (www.caa.lv).

25. Apstiprinātajam aeronavigācijas datu ģenerētājam ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Civilās aviācijas aģentūru par izmaiņām šo noteikumu 14., 15. un 16. punktā minētajā informācijā. Ja izmaiņas attiecas uz šo noteikumu 18. punktā minētās formālās vienošanās saturu, aeronavigācijas datu ģenerētājs par to informē aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju un veic attiecīgus grozījumus formālās vienošanās saturā.

26. Aeronavigācijas datu ģenerētāja pienākums ir sniegt tā kompetencē esošos aktuālos aeronavigācijas datus aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam.

27. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji nodrošina, lai to atbildībā esošie aeronavigācijas dati tiktu ģenerēti atbilstoši regulas Nr. 73/2010 6. pantam un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentiem "Eirokontroles datu kvalitātes prasību specifikācija", "Eirokontroles datu ticamības (garantijas) līmeņa specifikācija", "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" un "Reljefa un šķēršļu datu rokasgrāmata".

28. Šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji nodrošina, lai to atbildībā esošie aeronavigācijas dati tiktu ģenerēti atbilstoši Konvencijas 15. pielikumam.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

29. Aeronavigācijas datu ģenerētājs ģeotelpiskos datus, kas nepieciešami aeronavigācijas datu ģenerēšanai, iegūst, ievērojot šādas prasības:

29.1. ģeodēziskās darbības ģeotelpisko datu iegūšanai veic persona, kuras kvalifikācija atbilst Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktajai kvalifikācijai;

29.2. ģeotelpisko datu ieguves procesā ievēro Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentā "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" noteiktās prasības.

30. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji ģeotelpisko datu iegūšanai sagatavo datu ģenerēšanas instrukciju, ievērojot regulas Nr. 73/2010 6. panta 6. punktu un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentus "Eirokontroles datu kvalitātes prasību specifikācija", "Eirokontroles datu ticamības (garantijas) līmeņa specifikācija", "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" un "Reljefa un šķēršļu datu rokasgrāmata".

31. Šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji ģeotelpisko datu iegūšanai sagatavo datu ģenerēšanas instrukciju, norādot nepieciešamo datu aprakstu, kas jāveido, un datu iegūšanas metodi.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

32. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji pēc nepieciešamo ģeotelpisko datu iegūšanas sagatavo un sniedz aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam aeronavigācijas datus saskaņā ar formālo vienošanos atbilstoši Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentā "Eirokontroles aeronavigācijas datu ģenerēšanas specifikācija" noteiktajām prasībām.

33. Šo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji pēc nepieciešamo ģeotelpisko datu iegūšanas sagatavo un sniedz aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam aeronavigācijas datus saskaņā ar formālo vienošanos.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 608)

34. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs izveido un uztur elektronisko aeronavigācijas datu apmaiņas sistēmu, izmantojot tiešo elektronisko savietojamību, saskaņā ar regulas Nr. 73/2010 5. pantu un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumentu "Eirokontroles aeronavigācijas informācijas apmaiņas specifikācija".

35. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai visiem aeronavigācijas datu ģenerētajiem būtu tieša piekļuve šo noteikumu 34. punktā minētajai aeronavigācijas datu apmaiņas sistēmai.

36. Aeronavigācijas datu ģenerētājs sniedz aeronavigācijas datus aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam, izmantojot tiešo elektronisko savienojumu, ja formālā vienošanās nenosaka citu aeronavigācijas datu iesniegšanas veidu.

37. Aeronavigācijas datu ģenerētājs un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs, veicot aeronavigācijas datu apmaiņu, nodrošina datu aizsardzību saskaņā ar regulas Nr. 73/2010 9. panta 1. daļu.

38. Aeronavigācijas datu ģenerētājs un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina katra aeronavigācijas datu elementa izsekojamību saskaņā ar regulas Nr. 73/2010 9. panta 2. daļu.

39. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs papildus šajos noteikumos noteiktajiem aeronavigācijas datu ģenerētāju iesniegtajiem aeronavigācijas datiem, ja nepieciešams, pieprasa aeronavigācijas datus un informāciju no ārvalstu aeronavigācijas informācijas dienestiem vai izmantojot Eiropas aeronavigācijas informācijas sistēmas datubāzi.

40. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs katru gadu pēdējā ceturksnī aeronavigācijas datu ģenerētājiem nosūta aeronavigācijas informācijas cirkulāru, norādot, līdz kuram datumam ir jāsniedz aeronavigācijas dati, lai tos publicētu informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija", ievērojot aeronavigācijas informācijas reglamentēšanas un kontroles sistēmas (AIRAC) spēkā stāšanās datumus.

III. Aeronavigācijas datu apstrāde

41. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs aeronavigācijas datus, kas saņemti no aeronavigācijas datu ģenerētājiem, reģistrē un uzglabā saskaņā ar regulas Nr. 73/2010 9. panta 1. daļu.

42. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar formālās vienošanās noteikto kārtību un termiņiem novērtē, vai iesniegtie aeronavigācijas dati atbilst regulas Nr. 73/2010 IV pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām un ir piemēroti tālākai apstrādei.

43. Ja no aeronavigācijas datu ģenerētāja saņemtie aeronavigācijas dati neatbilst regulas Nr. 73/2010 IV pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām, aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

43.1. informē aeronavigācijas datu ģenerētāju par nepieciešamību noteiktā laikposmā precizēt iesniegtos aeronavigācijas datus, norādot konkrētas neatbilstības iesniegtajos aeronavigācijas datos;

43.2. noraida saņemto aeronavigācijas datu tālāko apstrādi, norādot konkrētas neatbilstības iesniegtajos aeronavigācijas datos, ja šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minēto darbību nav iespējams veikt, ievērojot Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktos aeronavigācijas informācijas reglamentēšanas un kontroles sistēmas (AIRAC) spēkā stāšanās datumus.

44. Ja aeronavigācijas dati atbilst regulas Nr. 73/2010 prasībām, aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs, ievērojot regulu Nr. 73/2010, Konvencijas 15. pielikumu un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentu "Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu rokasgrāmata" (Doc 8126), apstrādā aeronavigācijas datus un sagatavo aeronavigācijas informāciju izplatīšanai.

45. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs veic apstrādātās aeronavigācijas informācijas verifikāciju un validāciju atbilstoši regulas Nr. 73/2010 un Konvencijas 15. pielikuma prasībām.

IV. Aeronavigācijas informācijas izplatīšana

46. Aeronavigācijas informāciju izplata kā aeronavigācijas informācijas integrēto bloku vai atsevišķu aeronavigācijas informācijas integrētā bloka daļu atbilstoši regulas Nr. 73/2010 3. panta 7. punkta iedalījumam, ievērojot Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktos aeronavigācijas informācijas reglamentēšanas un kontroles sistēmas (AIRAC) spēkā stāšanās datumus.

47. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs aeronavigācijas informāciju izplata elektroniskā veidā, ievērojot regulas Nr. 73/2010 5. panta 4. punkta "b" un "c" apakšpunkta un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas dokumenta "Eirokontroles elektroniskās aeronavigācijas informācijas publikācijas specifikācija" prasības.

48. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs aeronavigācijas informācijas integrēto bloku un atsevišķu aeronavigācijas informācijas integrētā bloka daļu sagatavo saskaņā ar regulu Nr. 73/2010, Konvencijas 15. pielikumu un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentu "Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu rokasgrāmata" (Doc 8126).

49. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka regulas Nr. 73/2010 3. panta 7. punktā noteiktā aeronavigācijas informācijas integrētā bloka daļa "Aeronavigācijas informācijas publikācija" tiek izplatīta latviešu un angļu valodā elektroniskā veidā un bez maksas pieejama visiem gaisa telpas lietotājiem interneta vietnē www.ais.lgs.lv bez lejupielādes tiesībām.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 636)

50. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 636)

51. Šo noteikumu 49. punktā minētās informācijas lejupielādes tiesības tiek piešķirtas bez maksas katram Konvencijas dalībvalstu aeronavigācijas informācijas dienestam, Satiksmes ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai Civilās aviācijas aģentūrai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

V. Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas uzraudzība

52. Civilās aviācijas aģentūra ne retāk kā reizi divos gados veic:

52.1. apstiprinātā aeronavigācijas datu ģenerētāja atbilstības uzraudzību, pārbaudot tā atbilstību regulas Nr. 73/2010 un šo noteikumu prasībām;

52.2. aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēja atbilstības uzraudzību saskaņā ar Komisijas 2011. gada 17. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010, un Komisijas 2011. gada 17. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010.

53. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 15. janvārim informē aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju un aeronavigācijas datu ģenerētājus par šo noteikumu 52. punktā minētajā atbilstības uzraudzības programmā paredzētajiem auditiem un plānotajām inspekcijām, norādot to veikšanas datumus.

54. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs un aeronavigācijas datu ģenerētāji 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā paziņojuma saņemšanas var rakstiski informēt Civilās aviācijas aģentūru par nepieciešamību noteikt citus paredzēto auditu un plānoto inspekciju veikšanas datumus, to pamatojot.

55. Papildus šo noteikumu 52. punktā minētajiem auditiem un plānotajām inspekcijām Civilās aviācijas aģentūra var veikt neplānotas inspekcijas.

56. Aeronavigācijas datu ģenerētāja un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt Civilās aviācijas aģentūru ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, piekļuvi infrastruktūrai, iekārtām un drošības sistēmām, iespēju satikties ar personālu, lai Civilās aviācijas aģentūra varētu pārbaudīt, kopēt vai veikt attiecīgos izrakstus no šiem dokumentiem, datiem, procedūrām un citiem materiāliem, kā arī uz vietas varētu pieprasīt mutiskus paskaidrojumus.

57. Civilās aviācijas aģentūra 10 darbdienu laikā pēc audita vai inspekcijas veikšanas sagatavo noslēguma ziņojumu un nosūta to attiecīgi aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam vai aeronavigācijas datu ģenerētājam.

58. Ja aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs un aeronavigācijas datu ģenerētājs nepiekrīt šo noteikumu 57. punktā minētajā ziņojumā norādītajām neatbilstībām, tas 10 darbdienu laikā norāda, kurām konstatētajām neatbilstībām nepiekrīt, to attiecīgi pamatojot.

59. Civilās aviācijas aģentūra izvērtē šo noteikumu 58. punktā minēto pamatojumu un pieņem lēmumu, vai konstatētā neatbilstība ir atsaucama vai paliek spēkā. Ja konstatētā neatbilstība netiek atsaukta, aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējam vai aeronavigācijas datu ģenerētājam ir pienākums izpildīt šo noteikumu 60. punktā minēto prasību.

60. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs un aeronavigācijas datu ģenerētājs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57. punktā minētā ziņojuma saņemšanas, ja tajā ir norādītas neatbilstības, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā neatbilstību novēršanas plānu. Neatbilstību novēršanas plānā norāda korektīvos pasākumus audita vai inspekcijas laikā konstatēto neatbilstību novēršanai un to izpildes termiņus.

61. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs un aeronavigācijas datu ģenerētājs var pagarināt neatbilstību novēršanas plānā noteiktos izpildes termiņus, tos saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru.

62. Civilās aviācijas aģentūra pārbauda aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēja un aeronavigācijas datu ģenerētāja neatbilstību novēršanas plāna izpildi noteiktajos termiņos.

63. Ja neatbilstību novēršanas plānā norādītie korektīvie pasākumi netiek izpildīti noteiktajos termiņos un aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs un aeronavigācijas datu ģenerētājs šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā nav pagarinājis neatbilstību novēršanas plānā noteiktos izpildes termiņus, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par sankciju piemērošanu likumā "Par aviāciju" noteiktajā kārtībā.

64. Civilās aviācijas aģentūra sniedz atzinumu auditētai organizācijai, ja visi nepieciešamie korektīvie pasākumi ir izpildīti neatbilstību novēršanas plānā noteiktajos termiņos.

VI. Noslēguma jautājumi

65. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulas Nr. 73/2014 14. panta 2. punkta izpildi.

66. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētie aeronavigācijas datu ģenerētāji ievieš šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās kvalitātes vadības prasības līdz 2014. gada 31. decembrim.

67. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 50. punktā minētās prasības nodrošina līdz 2015. gada 31. decembrim.

68. Aeronavigācijas informācijas sniedzēji, kas apstiprināti saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība":

68.1. līdz 2014. gada 30. novembrim iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šo noteikumu 14., 15. un 16. punktā minēto attiecīgo informāciju;

68.2. līdz 2014. gada 31. decembrim noslēdz formālo vienošanos ar aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

69. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumus Nr. 775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 150. nr.; 2011, 131. nr.).

70. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 487Pieņemts: 19.08.2014.Stājas spēkā: 01.09.2014.Zaudē spēku: 12.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 28.08.2014. OP numurs: 2014/169.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
268472
{"selected":{"value":"14.12.2019","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2015","iso_value":"2015\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2015.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-09.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)