Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr.93

Rīgā 2014.gada 26.jūnijā
Par karantīnas noteikšanu, ierobežojumiem un kontroles pasākumiem

Sakarā ar Krāslavas novada Robežnieku pagasta "Perēklī" (novietnes Nr. LV1204456) konstatētu Āfrikas cūku mēra (turpmāk – ĀCM) gadījumu mājas cūkām, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2)punktu, 62.panta otrās daļas 1)punktu, 63.panta pirmās daļas 2)punktu, Veterinārmedicīnas likuma 27.panta pirmo daļu, 28.pantu, 30.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 83 (2004.gada 17.februāra) "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.83) 7.punktu un VI līdz VIII nodaļu, un sakarā ar ĀCM gadījumu apstiprināšanu meža cūkām Dagdas novada Ķepovas pagastā, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.83 65.punktu, nosaku:

1. Karantīnu ar aizsardzības zonu ne mazāk kā 3 km rādiusā ap ĀCM skarto novietni (Krāslavas novada Robežnieku pagasts un Dagdas novada Asūnes pagasts) un uzraudzības zonu ne mazāk kā 10 km rādiusā ap ĀCM skarto novietni (Krāslavas novada Indras, Kalniešu un Skaistas pagasti, Dagdas novada Konstantinovas, Dagdas, Svariņu, Bērziņu un Ķepovas pagasti, Dagdas pilsēta) saskaņā ar šī rīkojuma pielikumu.

(VGPVI 27.06.2014. rīkojuma Nr.95 redakcijā)

2. Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) Dienvidlatgales pārvaldes valsts vecākajam veterinārajam inspektoram veikt uzraudzības un koordinācijas darbības aizsardzības zonā, nodrošinot, ka:

2.1. nekavējoties tiek uzskaitītas visas aizsardzības zonā iekļautās dzīvnieku novietnes;

2.2. ne vēlāk kā 7 dienu laikā veterinārie inspektori apmeklē uzskaitītās novietnes, veic cūku reģistra un identifikācijas pārbaudi (pārbaudes protokolā norādot cūku skaitu pa grupām – sivēnus līdz 30 kg dzīvsvarā, cūkas virs 30 kg dzīvsvarā, sivēnmātes un kuiļus), cūku klīnisko izmeklēšanu, tai skaitā – temperatūras mērījumus katrai cūkai, un paraugu noņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai;

2.3. tiek kontrolēts, lai mājas cūkas turētu telpās un nebūtu iespēja tām kontaktēties ar meža cūkām;

2.4. tiek informēti cūku īpašnieki/turētāji par ierobežojumiem cūku un cūkgaļas apritē;

2.5. tiek informēti cūku īpašnieki/turētāji, lai pie novietnes vai teritorijas ieejas/izejas novietotu dezinfekcijas paklājus un paaugstinātu vispārējo biodrošības līmeni.

3. Karantīnas laikā aizsardzības zonā:

3.1. personām aizliegt veikt cūku kustību un pārvietošanu ar transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, izņemot:

3.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem, ja nepieciešams;

3.1.2. tranzītā pa autoceļiem bez transportlīdzekļa apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;

3.1.3. no ārpus aizsardzības zonas esošas novietnes uz aizsardzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju;

3.2. kravas automašīnas un citus transportlīdzekļus un aprīkojumu, kas tiek izmantoti cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku vai iespējami inficētu materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, transporta līdzekļa īpašniekiem jānodrošina to tīrīšana, dezinficēšana nekavējoties pēc katra pārvadājuma;

3.3. transporta līdzekļa īpašniekiem nodrošināt, ka kravas automašīnas vai transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, neizbrauc no aizsardzības zonas, ja tie nav iztīrīti un dezinficēti un to atļauj PVD veterinārais inspektors;

3.4. personām nepārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni vai no tās bez PVD veterinārā inspektora atļaujas;

3.5. personām nekavējoties ziņot PVD par visām mirušajām vai slimajām cūkām;

3.6. personām aizliegts pārvietot cūkas no novietnēm, kur tās tiek turētas, vismaz 40 dienas pēc ĀCM skartās novietnes pirmreizējās mazgāšanas un dezinfekcijas;

3.7. personām aizliegts izvest kuiļu spermu no aizsardzības zonā esošas cūku novietnes;

3.8. jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši bioloģiskās drošības pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos;

3.9. personām aizliegts rīkot dzīvnieku sacensības, izstādes un tirgu;

3.10. šajā rīkojumā un normatīvajos aktos noteiktos pasākumus aizsardzības zonā turpina piemērot līdz tiek veikta skartās novietnes tīrīšana un dezinfekcija un visās zonā esošajās cūku novietnēs cūkām veikta klīniskā izmeklēšana, tai skaitā veikti temperatūras mērījumi, un paraugu noņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar ĀCM diagnostikas rokasgrāmatu. Atkārtoto izmeklēšanu veic ne ātrāk kā 40 dienas pēc skartās novietnes pirmreizējās tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu pabeigšanas.

4. PVD Dienvidlatgales pārvaldes valsts vecākais veterinārais inspektors veic uzraudzības un koordinācijas darbības uzraudzības zonā, nodrošinot, ka:

4.1. nekavējoties tiek uzskaitītas visas uzraudzības zonā esošās cūku novietnes;

4.2. ne vēlāk kā 14 dienu laikā veterinārie inspektori apmeklē uzskaitītās novietnes, veic cūku reģistra un identifikācijas pārbaudi (pārbaudes protokolā norādot cūku skaitu pa grupām – sivēnus līdz 30 kg dzīvsvarā, cūkas virs 30 kg dzīvsvarā, sivēnmātes un kuiļus), cūku klīnisko izmeklēšanu, tai skaitā – temperatūras mērījumus katrai cūkai, un paraugu noņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai;

4.3. tiek kontrolēts, lai mājas cūkas turētu telpās un nebūtu iespēja tām kontaktēties ar meža cūkām;

4.4. tiek informēti cūku īpašnieki/turētāji par ierobežojumiem cūku un cūkgaļas apritē;

4.5. tiek informēti cūku īpašnieki/turētāji, lai pie novietnes vai teritorijas ieejas/izejas novietotu dezinfekcijas paklājus un paaugstinātu vispārējo biodrošības līmeni.

5. Karantīnas laikā uzraudzības zonā:

5.1. personām aizliegt veikt cūku kustību un pārvietošanu ar transportlīdzekļiem pa valsts un privātiem ceļiem, izņemot:

5.1.1. cūku pārvietošanu novietnes robežās pa novietņu palīgceļiem, ja nepieciešams;

5.1.2. tranzītā pa autoceļu un dzelzceļu bez apstāšanās un cūku kravas izkraušanas;

5.1.3. no ārpus uzraudzības zonas esošas novietnes uz uzraudzības zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai ar PVD valsts veterinārā inspektora izsniegtu atļauju;

5.2. kravas automašīnas un citus transportlīdzekļus, aprīkojumu, kas tiek izmantots cūku vai citu lauksaimniecības dzīvnieku vai iespējami inficētu materiālu (dzīvnieku līķi, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai, tīrīt, transporta līdzekļa īpašniekam jānodrošina to trīšana, dezinficēšana nekavējoties pēc katra pārvadājuma;

5.3. transportlīdzekļa īpašniekam nodrošināt, ka kravas automašīnas vai transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti cūku pārvadāšanai, neizbrauc no uzraudzības zonas, ja tie nav iztīrīti un dezinficēti;

5.4. personām pirmo septiņu dienu laikā pēc zonas noteikšanas nepārvietot citus lauksaimniecības dzīvniekus uz novietni vai no tās bez PVD veterinārā inspektora atļaujas;

5.5. personām nekavējoties ziņot PVD par visām mirušajām vai slimajām cūkām;

5.6. personām aizliegts pārvietot cūkas no novietnēm, kur tās tiek turētas, vismaz 40 dienas pēc ĀCM skartās novietnes pirmreizējās mazgāšanas un dezinfekcijas;

5.7. aizliegts izvest kuiļu spermu no zonā esošas cūku novietnes;

5.8. jebkurai personai, kura ierodas vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic atbilstoši bioloģiskās drošības pasākumi, lai nepieļautu ĀCM ierosinātāja izplatīšanos;

5.9. pasākumus uzraudzības zonā turpina piemērot līdz tiek veikta skartās novietnes tīrīšana un dezinfekcija un visās uzraudzības zonā esošajās novietnēs cūkām veikta klīniskā izmeklēšana, tai skaitā temperatūras mērījumi, un paraugu laboratoriskā izmeklēšana cūkām, kurām konstatētas klīniskās pazīmes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra, saskaņā ar ĀCM diagnostikas rokasgrāmatu. Atkārtoto izmeklēšanu uzsāk ne ātrāk kā 40 dienas pēc skartās novietnes pirmreizējās tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu pabeigšanas.

6. Attiecībā uz meža cūkām ĀCM karantīnas teritorija (inficēto teritoriju) ir šī rīkojuma 1.punktā pieminētā karantīna ar aizsardzības un uzraudzības zonām, kurās iekļautajās novietnēs mājas cūkām veic visus iepriekš šajā rīkojumā noteiktos pasākumus un ierobežojumus.

7. PVD Dienvidlatgales pārvaldes valsts vecākajam veterinārajam inspektoram 1.punktā minētajā teritorijā nodrošināt:

7.1. visu nomedīto meža cūku un mirušo meža cūku pārbaudi un laboratorisko izmeklēšanu uz ĀCM;

7.2. pārtikā neizmantojamo meža cūku orgānu un liemeņa daļu iznīcināšanu veterinārā inspektora uzraudzībā;

7.3. kontroli par nomedīto meža cūku liemeņu uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai;

7.4. pozitīvo dzīvnieku liemeņu iznīcināšanu veterinārā inspektora uzraudzībā;

7.5. lai iegūto negatīvo dzīvnieku kautķermeņus neizvestu no 1.punktā minētās teritorijas.

8. Aizliegts laist pārtikas apritē meža cūku gaļu, kas iegūta 1.punktā minētajā teritorijā.

9. PVD Dienvidlatgales pārvaldes valsts vecākajam pārtikas inspektoram:

9.1. nekavējoties informēt TSV uzraudzības teritorijā esošo atzīto medījumu apstrādes uzņēmumu un reģistrēto medījumu apstrādes vietu (skatīt sarakstu PVD datu bāzē) atbildīgās personas un valsts pilnvarotos veterinārārstus (vecākos ekspertus) par aizliegumu mežacūku pieņemšanai no 1.punktā minētās teritorijas;

9.2. nekavējoties informēt visus valsts pilnvarotos veterinārārstus (vecākos ekspertus) par šī rīkojuma 3.6. un 5.6.punktos minēto ierobežojumu.

9.3. nekavējoties informēt visus TSV uzraudzības teritorijā esošos gaļas pārstrādes uzņēmumus (gaļas pārstrādes, gaļas sadales, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus), kas nodarbojas ar mājas cūku un mežacūkas gaļas apriti, par ĀCM izplatīšanās bīstamību;

9.4. nodrošināt pastiprinātu kontroli 9.1. un 9.3.punktos minētajos uzņēmumos, lai pārliecinātos par ierobežojumu ievērošanu.

10. Rīkojums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

11. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu sev.

Pielikumā: ĀCM karantīnas teritorija.

Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors M.Balodis
Pielikums
VGPVI rīkojumam Nr.93 (26.06.2014.)
ĀCM karantīnas teritorija

(Pielikums VGPVI 27.06.2014. rīkojuma Nr.95 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par karantīnas noteikšanu, ierobežojumiem un kontroles pasākumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Pārtikas un veterinārais dienests Veids: rīkojums Numurs: 93Pieņemts: 26.06.2014.Stājas spēkā: 26.06.2014.Zaudē spēku: 10.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 01.07.2014. OP numurs: 2014/126.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
267252
{"selected":{"value":"27.06.2014","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-09.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-09.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2014
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)