Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.92

Rīgā 2014.gada 15.maijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.18 3.p.)

Grozījumi "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un
elektroniskās naudas likuma

11. panta ceturto daļu, 20., 32. un 33. pantu

1. Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.04.2011. normatīvajos noteikumos Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 1.1. un 1.2. punktu pēc vārda "prasībām" ar vārdiem "vēlas saņemt vai";

1.2. Aizstāt 2.6. punktā vārdus "filiālēm un pārstāvjiem" ar vārdiem "filiālēm, pārstāvjiem un ārpakalpojuma sniedzējiem";

1.3. Papildināt 6.2.4. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi.";

1.4. Izteikt 8.2. un 8.3. punktu šādā redakcijā:

"8.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

8.2.1. detalizētu maksājumu pakalpojumu sniegšanas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, kuru Komisijai adresētajā paziņojumā maksājumu iestāde norādījusi kā plānoto maksājumu pakalpojumu veidu;

8.2.2. ekonomiski pamatotu maksājumu iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību maksājumu iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu, norādot arī maksājumu vērtības aprēķinu katrā mēnesī;

8.2.3. informāciju par to, vai maksājumu iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus, filiāles vai ārpakalpojuma sniedzēju starpniecību. Ja maksājumu iestāde plāno izmantot pārstāvjus, filiāles vai ārpakalpojuma sniedzēju pakalpojumus, komercdarbības plānā ietver informāciju par pārstāvjiem, filiālēm un ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī to sarakstu;

8.2.4. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru;

8.2.5. informāciju par maksājumu iestādes potenciālo klientu loku, darbības stratēģiju un finanšu prognozēm (aprēķiniem), kas liecinātu par iestādes pārdomātu un piesardzīgu darbību;

8.3. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.";

1.5. Papildināt ar 8.5. punktu šādā redakcijā:

"8.5. iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.";

1.6. Izteikt 9.2. un 9.3. punktu šādā redakcijā:

"9.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

9.2.1. detalizētu elektroniskās naudas emisijas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu, kā arī maksājumu pakalpojumu sniegšanas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, ja elektroniskās naudas iestāde Komisijai adresētajā paziņojumā tos norādījusi kā plānotos maksājumu pakalpojumu veidus;

9.2.2. ekonomiski pamatotu plānoto vai apgrozībā esošo elektroniskās naudas vidējā apmēra aprēķinu, kas veikts atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmās daļas 1. punkta un 1. panta 2.3 punkta prasībām;

9.2.3. ekonomiski pamatotu elektroniskās naudas iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību elektroniskās naudas iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu, norādot arī maksājumu vērtības aprēķinu katrā mēnesī, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.2.4. informāciju par to, vai elektroniskās naudas iestāde plāno izplatīt elektronisko naudu vai sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus, filiāles un ārpakalpojuma sniedzēju starpniecību. Ja elektroniskās naudas iestāde plāno izmantot pārstāvjus, filiāles un ārpakalpojuma sniedzēju pakalpojumus, komercdarbības plānā ietver informāciju par pārstāvjiem, filiālēm un ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī to sarakstu;

9.2.5. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem;

9.2.6. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.2.7. informāciju par elektroniskās naudas iestādes potenciālo klientu loku, darbības stratēģiju un finanšu prognozēm (aprēķiniem), kas liecinātu par iestādes pārdomātu un piesardzīgu darbību.

9.3. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.";

1.7. Papildināt ar 9.6. punktu šādā redakcijā:

"9.6. iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.";

1.8. Izteikt 11. punktu jaunā redakcijā:

"11. Ja iestāde, kura reģistrēta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 panta noteikumiem, vēlas uzsākt elektroniskās naudas emisiju vai sniegt citu maksājumu pakalpojumu veidu, vai būtiski mainīt jau reģistrēto maksājumu pakalpojumu veidu vai sniegšanas kārtību, tā iesniedz Komisijai iesniegumu par izmaiņu veikšanu reģistrēto iestāžu reģistrā, kurā norāda tos pakalpojumu veidus, kurus vēlas sniegt, vai informē par būtiskajām izmaiņām esošajā pakalpojumā, iesniegumam pievienojot šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētos dokumentus, kuros tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas.";

1.9. Izslēgt 12. punktu;

1.10. Izteikt 17. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām, iestāde, 10 darba dienas pirms tam, kad persona sāk pildīt savus amata pienākumus, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:";

1.11. Izslēgt 17.1. punktā vārdu "licencētas";

1.12. Izslēgt 17.2. punktā vārdu "licencētas";

1.13. Izteikt 18. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18. Uz iestādi nav attiecināms šo noteikumu 17. punktā minētais informācijas sniegšanas pienākums, bet iestāde 5 darba dienu laikā pēc tam, kad persona sāk pildīt savus amata pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām personas statusā šādos gadījumos:";

1.14. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja iestādes amatpersonu, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, sastāvā ir notikušas izmaiņas, kas nav reglamentētas šo noteikumu 17. un 18. punktā, iestāde 5 darba dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā izdarīšanas brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.";

1.15. Aizstāt 24. un 26. punktā vārdu "triju" ar vārdu "piecu";

1.16. Izteikt noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad spēkā stājas grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5., 5.1, 5.2 un 8. pantā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Iesniegums

licences

darbībai saņemšanai
 

(Piezīme: tukšo lauku attiecīgi aizpildīt ar vienu no šīm norādēm - "maksājumu iestādes" vai "elektroniskās naudas iestādes")

 
 

1. Informācija par komercsabiedrību, kura vēlas saņemt licenci iestādes darbībai

Nosaukums (firma)
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
 
2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgo):
(Piezīme: iesnieguma 2. punktu aizpilda tikai elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanas gadījumā)
Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus  
(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. punkts)  
   
Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus  
   
3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)
(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 3. punktu nevajag aizpildīt)
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, ka maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu
Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana
Bezkonta naudas pārvedums
Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks
   
4. Informācija par iestādes revidentu (ja tāds ir)
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
   
5. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla)
   
6. Informācija par personām, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
Pielikumā: (pievienojama Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 11. panta pirmās daļas 1.-8., 12. un 13. punktā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.04.2011. normatīvo noteikumu Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības veikšanai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 6. punktā minētā informācija un dokumenti)
 
7. Iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:
Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:
Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

   
Personas kods/Identifikācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi
 
(datums)  2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums par iestādes valdes locekli, padomes locekli, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju

Iestādes nosaukums (firma)
 
Personas vārds, uzvārds, personas kods/Identifikācijas numurs
 
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi
 
Dzimšanas datums un vieta
 
Deklarētā dzīvesvietas adrese
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?
 
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?
 
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?
 
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?
 
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?
Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)?

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese

Līdzdalības summa euro

Īpatsvars pamatkapitālā procentos

     
     

(Piezīme: informāciju par būtisku līdzdalību aizpilda tikai licencētas iestādes pārstāvji)

Apliecinu, ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti:

iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

 

(datums)

 3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
KKungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes darbībai.

   
1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
 
2. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana
Bezkonta naudas pārvedums
Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks
 
3. Informācija par maksājumu iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību
(Piezīme: ja maksājumu iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par maksājumu pakalpojumu pārvaldību, 3. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām.)
Vārds, uzvārds
Personas kods/Identifikācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi un ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

4. Maksājumu iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

   
Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):
Maksājumu iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta otrās daļas 3. punkta prasībām
Iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību
Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem
Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma
Iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

   
Personas kods/Identifikācijas numurs
Dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi
   
 

(datums)

 4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu elektroniskās naudas emisiju, nesaņemot licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt elektroniskās naudas emisiju

Nosaukums (firma)
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgo):

Elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. un 4. punkts)

Elektroniskās naudas iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Pamatojoties uz to, ka 1. punktā minētā persona papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus:

apliecinu, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta prasībām

(Piezīme: iesnieguma 3. punktā ietvertais apliecinājums ar "x" zīmi aizpildāms obligāti, ja plānots sniegt maksājumu pakalpojumus)

4. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 4. punktu aizpildīt nav nepieciešams)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana
Bezkonta naudas pārvedums
Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

5. Informācija par elektroniskās naudas iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus elektroniskās naudas iestādes vārdā, rada elektroniskās naudas iestādei civiltiesiskas saistības, vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju

(Piezīme: ja elektroniskās naudas iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju, 5. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām)

Vārds, uzvārds
Personas kods/Identifikācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi un ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

6. Elektroniskās naudas iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):

Elektroniskās naudas iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta otrās daļas 3. punkta prasībām
Iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību
Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildi
Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma
Iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

 

/

/

   
Personas kods/Identifikācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi
   
 

(datums)

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 15.05.2014.Stājas spēkā: 28.05.2014.Zaudē spēku: 05.10.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2014. OP numurs: 2014/97.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
266294
28.05.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)