Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2014.gada 13.maijā (prot. Nr.28 2.§)
Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu un Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevuma veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai.

2. Šo noteikumu ietvaros mezanīna aizdevums (turpmāk – aizdevums) ir:

2.1. ilgtermiņa investīciju aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku. Tas ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegto ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtais ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings;

2.2. apgrozāmo līdzekļu aizdevums. Tas ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtais apgrozāmo līdzekļu aizdevums.

3. Aizdevumus izsniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

4. Aizdevumu izsniegšanas kārtību nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum", saimnieciskās darbības veicēju un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

5. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē.

6. Šo noteikumu ietvaros atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem sniedz no darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitātē "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" (turpmāk – aktivitāte) pieejamā publiskā finansējuma.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

6.1 Aktivitātē pieejamā publiskā finansējuma apmērs ir 26 456 849 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 599 209 euro un valsts budžeta finansējums 3 524 263 euro. Papildus ir pieejams finansējums 7 333 377 euro apmērā, ko veido aktivitātē un 2.2.1.1. aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, kā arī darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa un ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 266 redakcijā; sk. 45.1 punktu)

7. Šo noteikumu izpratnē mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām. Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

8. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas:

8.1. atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai. Minētā definīcija ir piemērojama, ja atbalsts šo noteikumu ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;

8.2. atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai "saistīto uzņēmumu" definīcijai. Minētā definīcija ir piemērojama, ja atbalsts šo noteikumu ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

9. Darījumu strukturēšanas izmaksas šo noteikumu izpratnē ir kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības piešķirtā aizdevuma pieteikuma izskatīšanas, aizdevuma noformēšanas vai izsniegšanas komisijas maksa, kas piemērota saskaņā ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības spēkā esošo cenrādi, iekļauta aizdevuma līgumā un saimnieciskās darbības veicējam jāsamaksā līdz kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības aizdevuma izsniegšanai.

II. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu nosacījumi

10. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

11. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

11.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

11.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm;

11.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm;

11.4. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

11.5. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

11.6. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

11.7. azartspēlēm un derībām;

11.8. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

11.9. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

11.10. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

11.11. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai;

11.12. individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontam, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanai;

11.13. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai;

11.14. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

11.15. elektroenerģijai un siltumapgādei.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

11.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas nozarēs, kurās atbalsta piešķiršana šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 nav ierobežota, un nozarēs, kurās atbalsta piešķiršana šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktu nav atļauta, tad ilgtermiņa investīciju aizdevumu šo noteikumu ietvaros atbalstāmajās nozarēs var saņemt, ja šādas izmaksas tiek atsevišķi nošķirtas un ilgtermiņa investīciju aizdevums netiek sniegts darbībām un nozarēm, kas nav atbalstāmas šo noteikumu ietvaros.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

12. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu nepiešķir šādiem saimnieciskās darbības veicējiem:

12.1. saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

12.2. saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi;

12.3. saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

12.4. saimnieciskās darbības veicējam, kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja saimnieciskās darbības veicējs ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

12.5. saimnieciskās darbības veicējam, kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja vismaz kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par saimnieciskās darbības veicēja parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

12.6. lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

12.7. saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir saņēmis glābšanas atbalstu un glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu nav atmaksājis vai garantiju nav atsaucis, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(Grozīts ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.463; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.40)

13. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu piešķir sākotnējām investīcijām vai sākotnējām investīcijām jaunā ekonomiskā aktivitātē saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 41., 49. un 51. punktā sniegtajām definīcijām, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

13.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja atbalsta saņēmējs ir mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta otrās daļas nosacījumiem;

13.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta nosacījumiem;

13.3. ieguldījumi paliek Latvijas Republikā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā;

13.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumu būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā un esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta nosacījumi.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

14. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā ilgtermiņa investīciju aizdevuma maksimālais apmērs ir 5 000 000 euro, un tas nepārsniedz 40 % no šo noteikumu 13. punktā minētajām ieguldījuma projekta attiecināmajām izmaksām mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un 35 % – lielam saimnieciskās darbības veicējam.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

15. Atbalsts 100 % apmērā tiek piešķirts arī saimnieciskās darbības veicēja ilgtermiņa investīciju aizdevuma darījuma strukturēšanas izmaksām kredītiestādē vai tās meitas sabiedrībā un aizdevuma ķīlas reģistrācijas izmaksām, nepārsniedzot 50 000 euro un 3,5 % no šo noteikumu ietvaros piešķirtā ilgtermiņa investīciju aizdevuma summas. Izmaksas ir tieši attiecināmas uz šo noteikumu ietvaros piešķirto ilgtermiņa investīciju aizdevumu.

16. Atbalsts, kas piešķirts atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un nepārsniedz 200 000 euro vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados.

17. Šo noteikumu 15. punktā minētais atbalsts netiek sniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām.

18. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina finansiālo ieguldījumu (ieskaitot kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu) vismaz 25 % apmērā no šo noteikumu 13. punktā minētajām ieguldījumu projekta attiecināmajām izmaksām. Saimnieciskās darbības veicējs finansiālo ieguldījumu 25 % apmērā finansē no saviem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldību galvojums, valsts vai pašvaldības izsniegts kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem.

19. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā ilgtermiņa investīciju aizdevuma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Ilgtermiņa investīciju aizdevuma atmaksa var tikt veikta vienā maksājumā.

20. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu piešķir ar nosacījumu, ka šo noteikumu 13. punktā minētās ieguldījumu projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, kura summa nav mazāka par šo noteikumu ietvaros piešķirtā ilgtermiņa investīciju aizdevuma apmēru un kura pamatsummas atmaksas atliktais termiņš nepārsniedz divus gadus.

21. Ilgtermiņa investīciju aizdevuma kopējā gada procentu likme ir vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga gada procentu likmi, ja kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga gada procentu likme ir fiksēta.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

21.1 Ja kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga gada procentu likme ir mainīga, ilgtermiņa investīciju aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido:

21.1 1. procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības ilgtermiņa kredītam vai finanšu līzingam pievienoto gada procentu likmi;

21.1 2. naudas tirgus procentu likme, kuras maiņas intervāls ir vienāds ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības noteikto naudas tirgus procentu likmes maiņas intervālu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

22. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu piešķir, ja novērtējuma kategorija nav zemāka par novērtējuma kategoriju "Vāja (B)" (uzņēmuma maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi).

III. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

23. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un šo noteikumu 24. punktā minēto atbalstu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

24. Atbalsts 100 % apmērā tiek piešķirts arī saimnieciskās darbības veicēja apgrozāmo līdzekļu aizdevuma darījuma strukturēšanas izmaksām kredītiestādē vai tās meitas sabiedrībā un aizdevuma ķīlas reģistrācijas izmaksām, nepārsniedzot 15 000 euro un 3,5 % no šo noteikumu ietvaros piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma summas. Izmaksas ir tieši attiecināmas uz šo noteikumu ietvaros piešķirto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu.

25. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma un šo noteikumu 24. punktā minētā atbalsta kopējā summa attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai nepārsniedz 200 000 euro vai arī 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu komercpārvadājumu autotransporta nozarē. Šo noteikumu ietvaros izsniegtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma summa nepārsniedz 40 % no kopējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apjoma.

26. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķir ar nosacījumu, ka projekta izmaksas tiek finansētas ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, kura summa nav mazāka par šo noteikumu ietvaros izsniegtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apmēru.

27. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš nepārsniedz trīs gadus.

28. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi tiek piešķirti darbībām, kas saistītas ar jauna saimnieciskās darbības veicēja izveidi, esoša saimnieciskās darbības veicēja darbības paplašināšanu, esoša saimnieciskās darbības veicēja produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai saimnieciskās darbības veicēja vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi tiek piešķirti tikai tādām darbībām, ko sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

29. Šo noteikumu ietvaros piešķirto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu nepiešķir un saimnieciskās darbības veicējs to nedrīkst izmantot esošo kredītsaistību pilnīgai vai daļējai segšanai, tai skaitā kredītprocentu atmaksai.

30. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopējā gada procentu likme ir vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības apgrozāmo līdzekļu aizdevuma gada procentu likmi, ja kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības apgrozāmo līdzekļu aizdevuma gada procentu likme ir fiksēta.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

31. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un šo noteikumu 24. punktā minēto atbalstu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

31.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

31.2. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

31.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

31.4. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

31.5. azartspēlēm un derībām;

31.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

31.7. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja apgrozāmo līdzekļu aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

31.8. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

31.9. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai;

31.10. individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontam, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanai;

31.11. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai;

31.12. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

31.13. elektroenerģijai un siltumapgādei.

31.1 Ja kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības apgrozāmo līdzekļu aizdevuma gada procentu likme ir mainīga, apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopējo gada procentu likmi veido:

31.1 1. procentu likme, kas ir vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības apgrozāmo līdzekļu aizdevumam pievienoto gada procentu likmi;

31.1 2. naudas tirgus procentu likme, kuras maiņas intervāls ir vienāds ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības noteikto naudas tirgus procentu likmes maiņas intervālu.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

32. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu nepiešķir šādiem saimnieciskās darbības veicējiem:

32.1. saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi;

32.2. saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

32.3. saimnieciskās darbības veicējam, kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja saimnieciskās darbības veicējs ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

32.4. saimnieciskās darbības veicējam, kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja vismaz kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par saimnieciskās darbības veicēja parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

32.5. lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem, parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.40 redakcijā)

33. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu piešķir, ja novērtējuma kategorija nav zemāka par novērtējuma kategoriju "Vāja (B)" (uzņēmuma maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi).

IV. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

34. Lai saņemtu ilgtermiņa investīciju aizdevumu vai apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu, kas satur projekta aprakstu, kā arī mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu, plānotajām darījuma strukturēšanas izmaksām un citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai, ja sabiedrība "Altum" šādu informāciju nevar iegūt pati normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

35. Lai saņemtu ilgtermiņa investīciju aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs pirms atbalsta piešķiršanas iesniedz sabiedrībā "Altum" informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

36. Lai saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un šo noteikumu 15. un 24. punktā minēto atbalstu, pirms atbalsta piešķiršanas saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" informāciju par jebkādu atbalstu, kas saņemts atbilstoši Eiropas Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379), Komisijas regulai Nr. 1407/2013, Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190), ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

37. Subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar:

37.1. saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma apmēra un šo noteikumu 15. punktā minētā atbalsta kopējo summu, ja saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu ietvaros ir saņēmis ilgtermiņa investīciju aizdevumu;

37.2. saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apmēra un šo noteikumu 24. punktā minētā atbalsta kopējo summu, ja saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu ietvaros ir saņēmis apgrozāmo līdzekļu aizdevumu.

38. Saimnieciskās darbības veicējs par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar saņemt gan ilgtermiņa investīciju aizdevumu, gan apgrozāmo līdzekļu aizdevumu.

39. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.40)

39.1 (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.40)

40. Šo noteikumu 10. punktā minēto piešķirto reģionālo atbalstu ieguldījumiem var apvienot ar citu valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 3. un 4. punktu, ja netiek pārsniegta Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantā vai Eiropas Komisijas valsts atbalsta lēmumā noteiktā maksimālā atbalsta intensitāte, vai atbalsta summa, izņemot šo noteikumu 40.2 punktā minēto gadījumu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 266)

40.1 Šo noteikumu 15., 23. un 24. punktā minēto piešķirto de minimis atbalstu var apvienot ar citu valsts atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu drīkst apvienot ar valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

40.2 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu un finansējumu, ko veido gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem, nepiešķir, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības līdzekļiem vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.463)

41.1 Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumu nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs ir beidzis to pašu vai līdzīgu darbību EEZ divu gadu laikā pirms ilgtermiņa investīciju aizdevuma pieteikuma vai tam ilgtermiņa investīciju aizdevuma pieteikuma brīdī ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību ne vēlāk kā divu gadu laikā no dienas, kad attiecīgajā reģionā pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek prasīts atbalsts.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

41.2 Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs pēc ilgtermiņa investīciju aizdevuma saņemšanas šo noteikumu ietvaros ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 lielajiem ieguldījumu projektiem noteikto maksimālo atbalsta summu.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.463 redakcijā)

41.3 Saimnieciskās darbības veicējs reģionālu atbalstu ieguldījumiem šo noteikumu ietvaros var saņemt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkta nosacījumi.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā)

41.4 Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šo noteikumu 17. punktā un 31.1. apakšpunktā minētajās nozarēs vai darbības jomās, atbalstu atbilstoši šo noteikumu 16. un 23. punktam drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības šo noteikumu 17. punktā un 31.1. apakšpunktā minētajās izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

VI. Atbalsta uzskaite

42. Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 12. un 32. punktā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta uzskaiti sabiedrība "Altum" glabā 10 gadus no dienas, kurā sabiedrība "Altum" ir piešķīrusi pēdējo aizdevumu, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

42.1 Informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no dienas, kad saņemts atbalsts.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 266)

43. Šo noteikumu ietvaros saņemtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma un šo noteikumu 15. un 24. punktā minētā atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

43.1 Veicot atbalsta uzskaiti, sabiedrība "Altum" nodrošina, ka tiek ievēroti šo noteikumu 16. un 25. punktā minētie nosacījumi. Ja, veicot atbalsta uzskaiti, sabiedrība "Altum" konstatē, ka:

43.1 1. saimnieciskās darbības veicējs ir ticis apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

43.1 2. saimnieciskās darbības veicējs ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr. 463 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

43.2 Sabiedrība "Altum" informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam publicē savā mājaslapā internetā, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus kopš dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 40 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 627)

VII. Noslēguma jautājumi

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumus Nr. 613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 129., 168. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 149. nr.; 2014, 6. nr.).

45. Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumus un apgrozāmo līdzekļu aizdevumus piešķir līdz 2016. gada 30. jūnijam. Maksājumus atbilstoši šo noteikumu ietvaros noslēgtajiem aizdevumu līgumiem saimnieciskās darbības veicējiem veic līdz 2016. gada 31. oktobrim.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 627 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 266)

45.1 Šo noteikumu 6.1 punktā minētā finansējuma piešķiršanu ilgtermiņa investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un darījumu strukturēšanas izmaksu finansēšanai var pārtraukt pirms 2016. gada 30. jūnija, ja tiek uzsākta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.2. pasākuma "Mezanīna aizdevumi" īstenošana.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 13.05.2014.Stājas spēkā: 17.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 16.05.2014. OP numurs: 2014/94.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
266226
{"selected":{"value":"07.05.2016","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2015","iso_value":"2015\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2015.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-09.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2014","iso_value":"2014\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2014","iso_value":"2014\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2014.-19.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)