Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.194

Rīgā 2014.gada 15.aprīlī (prot. Nr.23 5.§)

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumos Nr. 532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 129. nr.; 2009, 53. nr.) grozījumu un izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 7.augusta
noteikumiem Nr.532

Amatpersonas novērtēšanas veidlapa

Vārds   Uzvārds  
Struktūrvienība  
Amats  
Dienesta pakāpe  
Amatā kopš  

 

Novērtēšanas periods no   līdz  

 

Iepriekšējās novērtēšanas datums  
Iepriekšējais novērtējums
(novērtējuma pakāpe)
 

 

1. sadaļa

Amatpersonas pašnovērtējums

Iepriekšējā novērtēšanā noteiktie uzdevumi Noteiktie izpildes kritēriji
 

 

 

 

I. Amata pienākumu un uzdevumu izpilde

Amata pienākumu izpilde novērtēšanas periodā

 

 

Amata pienākumu izpildes pašnovērtējums  
(ierakstīt logā atbilstošo pakāpi)

A 1 - atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus, dienesta pienākumu izpilde pārsniedz izvirzītās prasības)
A 2 - atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus)
B - daļēji atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic kādu no amata pienākumiem, konstatēti konkrēti trūkumi, kurus iespējams novērst periodā līdz nākamai novērtēšanai)
C - neatbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic amata pienākumus, konstatēti konkrēti trūkumi)

 

Tiesību aktos, amata aprakstā un iepriekšējā amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanas protokolā noteiktie uzdevumi, kas novērtēšanas periodā nav izpildīti
(norādīt, kuri uzdevumi pilnībā vai daļēji nav izpildīti)

 

 

Uzdevumu izpildi kavējošie faktori

personiskie faktori

valsts vai iestādes līmeņa faktori

 

 

 

 

II. Amatpersonai nepieciešamo kompetenču pašnovērtējums

Novērtējuma pakāpes:

A - attiecīgā prasme ir attīstīta tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata pienākumus

B - attiecīgā prasme ir pietiekama, lai varētu veikt amata pienākumus minimālā līmenī, taču vajadzētu to attīstīt

C - attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi

 

Sadarbība ar kolēģiem  

Personīgā atbildība 
Spējas un vēlme sadarboties ar citiem grupas ietvaros, strādāt komandā. Spējas iesaistīt citus uzdevumu izpildē un lēmumu pieņemšanā. Prasme attiecas gan uz sadarbību ar pakļautajiem darbiniekiem, gan viena līmeņa darbiniekiem, gan vadītājiem Spējas atbildīgi izpildīt pienākumus. Nav nepieciešama papildu kontrole un uzraudzība. Vēlme paaugstināt savu kvalifikāciju. Spējas patstāvīgi izpildīt uzdevumu, ar pašiniciatīvu uzņemties pienākumus un uzdevumus, aktīvi iesaistīties problēmsituāciju risināšanā, izpildīt saistības, uzdotos pienākumus paveikt termiņā. Entuziasms un iniciatīva

 

Sadarbība ar sabiedrību   
(ja nepieciešama, pildot amata pienākumus)
Darba plānošana un kontrole 
Prasme uzturēt pastāvīgus kontaktus ar cilvēkiem, noskaidrot sabiedrības vajadzības un attiecīgi uz tām reaģēt, veidot savstarpējās attiecības, ar pozitīvu sadarbību uzlabot iestādes prestižu. Sabiedriskums, komunikabilitāte Spēja izvēlēties prioritātes, izstrādāt darba grafiku, organizēt un plānot darbu gan tuvāku, gan tālāku mērķu sasniegšanai, nodrošināt laika un resursu efektīvu izmantošanu. Prasme ietver ne tikai plānu izstrādāšanu, bet arī regulāru darba un plāna atbilstības pārbaudi un nepieciešamo labojumu veikšanu. Prasme ietver pieejamās informācijas pārbaudi, lomu un funkciju skaidru definēšanu darba procesā, informācijas glabāšanu, darba rezultātu atbilstības pārbaudi noteiktajiem kvalitātes kritērijiem

 

Komunikācija (saskarsme)   Problēmu risināšana 
Spējas pārliecināt citus pieņemt kādu uzskatu vai uzsākt darbību. Spējas uzklausīt un pieņemt citu viedokli. Prasme ietver apzinātu citas personas (personu grupas) ietekmēšanu, izmantojot pieejamo informāciju, argumentus, uzskates līdzekļus, psiholoģiskas ietekmēšanas veidus, lai sasniegtu noteiktu mērķi Spējas atrast un iegūt nepieciešamo informāciju. Spējas iegūt tik daudz informācijas, cik nepieciešams visiem problēmas aspektiem, nošķir noderīgo informāciju no nederīgās un svarīgo informāciju no nesvarīgās. Spējas ātri un precīzi iedziļināties pieejamā informācijā, pārbaudīt visu pieejamo informāciju, lai izprastu situāciju, un izdarīt loģiskus secinājumus. Spējas identificēt un apvienot cēloņus un ieguvumus, kā arī pieņemt pareizos lēmumus
Personāla vadība 
(ja padotībā ir darbinieki)
Ētiskums 
Prasmju un personības īpašību kopums, kas ļauj efektīvi dot uzdevumus padotajiem, nodrošināt atgriezenisko saikni, panākt padoto atbalstu izvirzītajiem uzdevumiem, motivēt viņus darbam Iestādes (valsts pārvaldes) misijas, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana, interešu konflikta nepieļaušana, disciplīnas ievērošana. Līdzdalība noziedzīgu nodarījumu atklāšanā valsts dienestā

 

III. Turpmākās darbības un attīstības pašnovērtējums

1. Uzdevumi, kas sasniedzami nākamajā novērtēšanas periodā, trūkumi, kurus nepieciešams novērst
(lai veiktu kvalitatīvu nākamo novērtēšanu, uzdevumiem jābūt iespējami precīzi definētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu un ar konkrētu izpildes termiņu)
2. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā
(ja nepieciešams, norādīt, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai pilnveidotu konkrēto amata aprakstu)
3. Mācību vajadzības
(īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras jāattīsta, lai veicinātu darba efektivitāti. Mācību kursi, kurus būtu nepieciešams apmeklēt)
4. Iespējamā karjeras attīstība
(ja amatpersona vēlas mainīt savus dienesta apstākļus, norādīt, kādā dienestā, kādā amatā iespējama karjeras attīstība un kāda ir tās motivācija)

 

Amatpersona

____________________________
(vārds, uzvārds)

_________
(datums)

______________________
(paraksts)

 

2. sadaļa

Tiešā vadītāja novērtējums

Novērtējamās amatpersonas tiešais vadītājs
Vārds, uzvārds  
Struktūrvienība, amats  

 

Novērtējamās amatpersonas vārds, uzvārds  

 

Iepriekšējā novērtēšanā amatpersonai
noteiktie uzdevumi
Izpildes kritēriji
 

 

 

 

I. Amatpersonas amata pienākumu un uzdevumu izpilde

Amata pienākumu izpilde novērtēšanas periodā

Konkrēti apliecinājumi pienākumu izpildei

 

 

 

Amata pienākumu izpildes novērtējums  
(ierakstīt logā atbilstošo pakāpi)

A 1 - atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus, dienesta pienākumu izpilde pārsniedz izvirzītās prasības)
A 2 - atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus)
B - daļēji atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic kādu no amata pienākumiem, konstatēti konkrēti trūkumi, kurus iespējams novērst periodā līdz nākamai novērtēšanai)
C - neatbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic amata pienākumus, konstatēti konkrēti trūkumi)

 

Tiesību aktos, amata aprakstā un iepriekšējā amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanas protokolā noteiktie uzdevumi, kas novērtēšanas periodā nav izpildīti
(norādīt, kuri uzdevumi pilnībā vai daļēji nav izpildīti)

 

 

Uzdevumu izpildi kavējošie iemesli

no amatpersonas atkarīgi iemesli
(personiski)

no amatpersonas neatkarīgi iemesli

 

 

 

 

 

II. Amatpersonai nepieciešamo kompetenču novērtējums

Novērtējuma pakāpes:

A - attiecīgā prasme ir attīstīta tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata pienākumus

B - attiecīgā prasme ir pietiekama, lai varētu veikt amata pienākumus minimālā līmenī, taču vajadzētu to attīstīt

C - attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Prasme

Prasmes apraksts

Novērtējuma pakāpe

Sadarbība ar kolēģiem    
Sadarbība ar sabiedrību
(ja nepieciešama, pildot amata pienākumus)
   
Komunikācija (saskarsme)    
Problēmu risināšana    
Darba plānošana un kontrole    
Personīgā atbildība    
Personāla vadība
(ja padotībā ir darbinieki)
   
Ētiskums    

 

III. Amatpersonas darbības un attīstības plāns

1. Uzdevumi, kas sasniedzami nākamajā novērtēšanas periodā, trūkumi, kurus nepieciešams novērst
(lai veiktu kvalitatīvu nākamo novērtēšanu, uzdevumiem jābūt iespējami precīzi definētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu un ar konkrētu izpildes termiņu)
2. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā
3. Mācību vajadzības
(īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras jāattīsta, lai veicinātu darba efektivitāti. Mācību kursi, kurus nepieciešams apmeklēt)
4. Iespējamā karjeras attīstība
(amatpersonas iespējamā karjeras attīstība un tās motivācija)

 

Amatpersonas tiešais vadītājs

__________________
(vārds, uzvārds)

________
(datums)

_________________
(paraksts)"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 15.04.2014.Stājas spēkā: 18.04.2014.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 17.04.2014. OP numurs: 2014/77.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
265705
18.04.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)