Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.152

Rīgā 2014.gada 7.aprīlī (prot. Nr.19 26.§)

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 234. punktā skaitli "5 770 776" ar skaitli "5 342 621";

1.2. izteikt 237. punktu šādā redakcijā:

"237. Atbalsta veids: Darba metožu un sniegto pakalpojumu satura pilnveidošana, personāla attīstības plānu īstenošana, karjeras konsultāciju metodiskās bāzes modernizācija, karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, metodiskās bāzes pilnveidošana un operatīvās klientu apkalpošanas informācijas tehnoloģijas rīku noma.";

1.3. aizstāt 240. punktā skaitli "3 298 709" ar skaitli "3 449 855";

1.4. aizstāt 246. punktā skaitli "20 050 768" ar skaitli "20 385 115";

1.5. izteikt 258. punktu šādā redakcijā:

"258. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 327 261. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 894 068 finansējuma saņēmējam, kuram deleģēta valsts politikas īstenošana bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā un kurš veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu, un EUR 336 988 finansējuma saņēmējam, kuram normatīvajos aktos deleģēta atbildība par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, darba tirgus konjunktūras analīzi un prognozēšanu.";

1.6. izteikt 1.3.1. pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.3.1. Nodarbinātība

301 145 525

268 754 746

236 865 098

31 889 648

32 390 779

1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t. sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi

173 792 794

152 326 207

141 763 254

10 562 953

21 466 587

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

47 371 298

31 689 578

30 896 185

793 393

15 681 720

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

107 869 176

107 869 176

99 432 869

8 436 307

0

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

4 312 555

2 796 304

2 796 304

0

1 516 251

1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai

5 702 533

5 702 533

4 369 280

1 333 253

0

1.3.1.1.6. Atbalsts darba vietu radīšanai

8 537 232

4 268 616

4 268 616

0

4 268 616

1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

25 806 681

15 079 470

12 817 551

2 261 919

10 727 211

1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

10 093 438

10 093 438

8 579421

1 514 017

0

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

870 026

870 026

739 521

130 505

0

1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

9 223 412

9 223 412

7 839 900

1 383 512

0

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

3 449 855

3 449 855

2 932 167

517 688

0

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

86 423 479

86 423 479

69 575 067

16 848 412

0

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

0

0

0

0

0

1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

1 231 056

1 231 056

1 046 397

184 659

0

1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

0

0

0

0

0

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

348 222

151 241

151 241

0

196 981"

1.7. izteikt 1.3.1. pasākuma "Nodarbinātība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" rādītāju "Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits" šādā redakcijā:

"Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits

9 622 (2006. g.) (algotos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 2006. gada publiskā pārskata datiem)

136 239

1.3.1.5. aktivitāte

1. kārtas ietvaros vidējās viena bezdarbnieka iesaistes izmaksas ir 593 EUR (vienu bezdarbnieku plānots nodarbināt vidēji 4,5 mēnešus).

2. kārtas ietvaros vidējās viena bezdarbnieka izmaksas ir 641 EUR (viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā ir 4 mēneši)"

1.8. izteikt 1.3.1. pasākuma "Nodarbinātība" tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" rādītāju "Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits" šādā redakcijā:

"Sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits Rīga

9 622 (2006. g.) (algotos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 2006. gada publiskā pārskata datiem)

29 277

Vidzeme

19 384

Kurzeme

22 947

Zemgale

19 732

Latgale

44 899"

1.9. izteikt 308. punktu šādā redakcijā:

"308. Atbalsta veids: Karjeras plānošanas konsultācijas, individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū; jauniešu darba prakse (ietverot teorētiskās apmācības), nodrošinot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem iegūt darba iemaņas; pasākums "Darba vieta jaunietim", kas vērsts uz jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu bezdarbnieku pastāvīgu nodarbinātību; pasākums "Darbnīcas jauniešiem", kura ietvaros jaunieši bezdarbnieki izglītības iestādē iepazīst trīs profesionālās izglītības programmas un to specifiku, kas ļautu izvēlēties jauniešiem bezdarbniekiem izglītības un profesionālās darbības jomu; atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, kuru apgādībā ir bērns vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai; atbalsta pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, kas dod iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību; asistenta, ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi personām ar invaliditāti; zinātnisks pētījums ilgstošam bezdarbam un citiem sociālās atstumtības riskiem pakļauto bezdarbnieku un viņu mājsaimniecību situācijas, atbalsta un aktivizācijas programmu izpētei un pilnveides priekšlikumu sagatavošanai; zinātnisks pētījums par to jauniešu profilu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un viņu aktivizācijas iespējām.";

1.10. izteikt 311. punktu šādā redakcijā:

"311. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma projektam nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 18 136 721.";

1.11. izteikt 1.4.1. pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.4.1. Sociālā iekļaušana

51 591 383

51 591 383

48 014 823

3 576 560

0

1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana

31 411 898

31 411 898

29 093 506

2 318 392

0

1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū

18 136 721

18 136 721

16 707 386

1 429 335

0

1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

13 275 177

13 275 177

12 386 120

889 057

0

1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana

20 179 485

20 179 485

18 921 317

1 258 168

0

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

2 112 691

2 112 691

1 795 787

316 904

0

1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

5 382 038

5 382 038

4 574 733

807 305

0

1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

12 684 756

12 684 756

12 550 797

133 959

0"

1.12. izteikt 354. punktu šādā redakcijā:

"354. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, nodibinājumi un biedrības, neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde.";

1.13. izteikt 357. un 358. punktu šādā redakcijā:

"357. Atbalsta veids: Funkcionālo auditu un izvērtējumu veikšana, ilgtspējīgu izmaksu optimizācijas plānu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās ekspertīzes piesaiste; valsts pārvaldes analītiskās kapacitātes stiprināšana tādās jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika, publiskās pārvaldes politika; ekonomiskās analītikas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā starptautiskās ekspertīzes piesaiste, ekspertīzes piesaiste (vietējā un starptautiskā) publisko finanšu izlietojuma efektivitātes izvērtēšanai; neatkarīgās koleģiālās augstākās revīzijas iestādes kapacitātes stiprināšana un tās darba efektivitātes izvērtējums; kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, tai skaitā ekspertīze un pakalpojumi valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto atalgojuma sistēmas pilnveidošanai; projekta administrēšana (šķērsfinansējuma gadījumā pieļaujama biroja tehnikas un datortehnikas, kā arī IT programmatūras un licenču iegāde).

358. Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde.";

1.14. izteikt 360. punktu šādā redakcijā:

"360. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 280 585 EUR un 2 365 845 EUR (LVL 900 000 un LVL 1 662 725).";

1.15. izteikt 1.5.1. pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.5.1. Labāka regulējuma politika

8 590 754

8 590 754

7 958 496

632 258

0

1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

4 375 699

4 375 699

4 375 699

0

0

1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē

4 375 699

4 375 699

4 375 699

0

0

1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana

0

0

0

0

0

1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

2 884 905

2 884 905

2 452 170

432 735

0

1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana

1 330 150

1 330 150

1 130 627

199 523

0

1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

570 996

570 996

485 346

85 650

0

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

759 154

759 154

645 281

113 873

0"

1.16. izteikt 1.5.3. pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana

6 734 355

6 734 355

6 734 355

0

0

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

3 506 867

3 506 867

3 506 867

0

0

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

3 227 488

3 227 488

3 227 488

0

0"

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 152Pieņemts: 07.04.2014.Stājas spēkā: 07.04.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70 (5130), 08.04.2014. OP numurs: 2014/70.6
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
265491
07.04.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva