Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.40

Rīgā 2014.gada 19.martā (prot. Nr.10, 6.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2013.gada 20.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS", vienotais reģistrācijas numurs: 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 (turpmāk - SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"), iesniegumu (2013.gada 20.augusts Nr.17-174) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2013.gada 17.oktobrī, 10.decembrī un 2014.gada 11.februārī - papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 16.oktobris Nr.1-7/215, 2013.gada 9.decembris Nr.1-7/262 un 2014.gada 10.februāris Nr.1-7/40) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 27.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 166.nr.) un nosūtīja Preiļu novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2013.gada 17.septembrī Preiļos, Preiļu novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" pārstāvji, SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" pilnvarotā persona, četri Preiļu pilsētas iedzīvotāji. Konkrēti priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti, uzklausīšanas sanāksmes laikā tika sniegts skaidrojums par tarifu projektu.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,12 EUR/MWh.

6. Regulatora padomes sēdē SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

7. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam darījuma kopsummu norāda latos un euro.

8. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

9. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantā noteikts, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

10. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Regulators secina, ka SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu, paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un 43.2 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/ tūkst.nm3)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/ tūkst.nm3)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,12 EUR/MWh (EUR/MWh)

149,40

241,87

36,01

15,39

2,43

53,95

156,52

248,99

36,06

15,40

2,43

54,01

163,63

256,10

36,11

15,41

2,43

54,07

170,74

263,22

36,15

15,42

2,43

54,12

177,86

270,33

36,20

15,42

2,43

54,17

184,97

277,45

36,25

15,43

2,43

54,23

192,09

284,56

36,30

15,44

2,43

54,29

199,20

291,67

36,34

15,45

2,43

54,34

206,32

298,79

36,39

15,46

2,43

54,40

213,43

305,90

36,44

15,47

2,43

54,46

220,55

313,02

36,49

15,48

2,43

54,52

227,66

320,13

36,54

15,49

2,43

54,58

234,77

327,25

36,58

15,49

2,43

54,62

241,89

334,36

36,63

15,50

2,43

54,68

249,00

341,48

36,68

15,51

2,43

54,74

256,12

348,59

36,73

15,52

2,43

54,80

263,23

355,70

36,77

15,53

2,43

54,85

270,35

362,82

36,82

15,54

2,43

54,91

277,46

369,93

36,87

15,55

2,43

54,97

284,57

377,05

36,92

15,56

2,43

55,03

291,69

384,16

36,96

15,56

2,43

55,07

298,80

391,28

37,01

15,57

2,43

55,13

305,92

398,39

37,06

15,58

2,43

55,19

313,03

405,50

37,11

15,59

2,43

55,25

320,15

412,62

37,16

15,60

2,43

55,31

327,26

419,73

37,20

15,61

2,43

55,36

334,37

426,85

37,25

15,62

2,43

55,42

341,49

433,96

37,30

15,63

2,43

55,48

348,60

441,08

37,35

15,63

2,43

55,53

355,72

448,19

37,39

15,64

2,43

55,58

362,83

455,30

37,44

15,65

2,43

55,64

369,95

462,42

37,49

15,66

2,43

55,70

377,06

469,53

37,54

15,67

2,43

55,76

384,18

476,65

37,58

15,68

2,43

55,81

391,29

483,76

37,63

15,69

2,43

55,87

398,40

490,88

37,68

15,70

2,43

55,93

405,52

497,99

37,73

15,70

2,43

55,98

412,63

505,11

37,78

15,71

2,43

56,04

419,75

512,22

37,82

15,72

2,43

56,09

426,86

519,33

37,87

15,73

2,43

56,15

433,98

526,45

37,92

15,74

2,43

56,21

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā;

3. atcelt no 2014.gada 1.maija Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 26.novembra lēmumu Nr.41 "Par SIA "Preiļu saimnieks" siltumenerģijas tarifiem" (publicēts 2008.gada 28.novembrī laikrakstā "Novadnieks").

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 40Pieņemts: 19.03.2014.Stājas spēkā: 19.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2014. OP numurs: 2014/61.15
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
265228
19.03.2014
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva