Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumus Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.131

Rīgā 2014.gada 13.martā
"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), kā arī Latvijas Republikā reģistrēta un licencēta elektroniskās naudas (tālāk tekstā – e-nauda) iestāde, citā valstī reģistrētas e-naudas iestādes filiāle, kura reģistrēta un licencēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – e-naudas iestāde), Latvijas Republikā reģistrēta un licencēta maksājumu iestāde un citā valstī reģistrētas maksājumu iestādes filiāle, kura reģistrēta un licencēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – maksājumu iestāde), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai maksājumu statistikas pārskatu (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī paredz pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. čeks – vienas puses (trasanta) rakstisks rīkojums otrai pusei (trasātam) samaksāt noteiktu summu uz pieprasījumu trasantam vai trešai pusei, kuru noteicis trasants;

2.2. karšu maksājums – terminālī vai citādi veikts maksājums ar karti;

2.3. karte – maksāšanas līdzeklis, kas saskaņā ar līgumu ar kredītiestādi, e-naudas iestādi vai maksājumu iestādi nodrošina autorizētiem lietotājiem vienu vai vairākas funkcijas – skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu (debeta, kredīta vai atliktā debeta) funkciju;

2.4. karte ar atliktā debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās, piešķirto kredītu pilnā izmantotās summas apjomā atmaksājot noteiktā perioda beigās;

2.5. karte ar debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas no paša naudas līdzekļiem maksājumu kontā vai šim kontam piesaistītām papildu pārsnieguma iespējām;

2.6. karte ar kredīta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas apjoma ietvaros, piešķirto kredītu atmaksājot pilnā apmērā līdz noteiktajam termiņam vai pa daļām, atlikumu uzskatot par karšu procentu kredītu;

2.7. karte ar e-naudas funkciju – karte, kas dod iespēju veikt e-naudas darījumus, t.sk. karte, kurā var tieši glabāt e-naudu (tālāk tekstā – e-naudas karte), un karte, kas nodrošina piekļuvi e-naudai e-naudas kontos;

2.8. klients – maksājuma pakalpojuma izmantotājs, izņemot šo noteikumu 1. punktā minētās iestādes, valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" un Valsts kasi;

2.9. kredīta pārvedums – maksājums, kuru uzsāk maksātājs maksātāja kredītiestādē, e-naudas iestādē vai maksājumu iestādē ar mērķi nodot naudas līdzekļus saņēmējam;

2.10. maksājums – maksātāja vai saņēmēja uzsākta darbība, kuras mērķis ir nodot naudu, veikt naudas pārvedumu vai izņemt naudu un kura nav atkarīga no maksātāja vai saņēmēja tiesisko attiecību pamatā esošajiem pienākumiem;

2.11. naudas pārvedums – maksājuma pakalpojums, ar kuru līdzekļus saņem no maksātāja, neizveidojot maksājuma kontu maksātāja vai maksājumu saņēmēja vārdā, un tā vienīgais mērķis ir nodot atbilstīgu līdzekļu apjomu maksājuma saņēmējam vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas rīkojas maksājuma saņēmēja vārdā, vai šos līdzekļus saņem un dara pieejamus maksājuma saņēmējam;

2.12. terminālis – elektromehāniska iekārta, kas sniedz autorizētiem lietotājiem pieeju noteiktiem pakalpojumiem, izmantojot karti ar vienu vai vairākām funkcijām (skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu funkciju);

2.13. bankomāts – terminālis, kas kartes lietotājam dod iespēju izņemt skaidro naudu no viņa konta vai izmantot citus pakalpojumus, piemēram, apskatīt konta bilanci (ierīce, kas dod iespēju tikai apskatīt konta bilanci, nav bankomāts), veikt naudas līdzekļu pārvedumu vai noguldīt naudas līdzekļus;

2.14. karšu pieņemšanas vietu terminālis – terminālis, kas ļauj izmantot maksājumu kartes fiziskā (nevirtuālā) pārdošanas punktā un ir izveidots tā, lai dotu iespēju informāciju nosūtīt tiešsaistes režīmā, autorizācijas pieprasījumiem notiekot reālajā laikā, vai nesaistes režīmā;

2.15. tiešā debeta maksājums – maksājuma pakalpojums, kura rezultātā nauda tiek norakstīta no maksātāja maksājumu konta, ja maksājumu ierosina saņēmējs, pamatojoties uz saņēmējam, saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam maksātāja dotu piekrišanu.

3. Maksājumā var būt iesaistīta viena vai vairākas kredītiestādes, e-naudas iestādes vai maksājumu iestādes un maksājumu sistēmas.

4. Maksājumu var uzsākt maksātājs vai saņēmējs, kas var būt viena un tā pati persona.

5. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama Latvijas Republikā izmantoto maksāšanas līdzekļu pārraudzībai un maksājumu statistikas sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, kā arī lai informētu citas institūcijas un sabiedrību par maksāšanas līdzekļu attīstību Latvijas Republikā.

6. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

7. Šo noteikumu 1. punktā minētās iestādes (tālāk tekstā – pārskata sniedzēja iestāde) reizi pusgadā sagatavo un attiecīgi līdz 25. jūlijam un 25. janvārim iesniedz Latvijas Bankai pārskatu.

8. Pārskatu iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

9. Pārskatā skaitliskās vērtības uzrāda veselos skaitļos. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro, un pārskata pozīcijas ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu attiecīgās dienas beigās.

III. Pārskata 1. daļas "Nosūtītie maksājumi" aizpildīšanas kārtība

10. Pārskata 1. daļā "Nosūtītie maksājumi" uzrāda tādu pārskata sniedzējā iestādē uzsākto maksājumu skaitu un apjomu, kuros maksātājs vai saņēmējs ir klients, izņemot pozīciju "Kredītiestāžu kredīta pārvedumi" (190000), kur uzrāda maksājumus, kuros gan maksātājs, gan saņēmējs ir kredītiestāde. Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus euro un pārējās valūtās.

11. Kredīta pārvedumus un e-naudas maksājumus, kurus uzsāk maksātājs, uzrāda maksājuma dokumentu nosūtītāja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir arī naudas līdzekļu nosūtītāja iestāde. Tiešā debeta maksājumus, čekus un e-naudas maksājumus, kurus uzsāk saņēmējs, uzrāda maksājuma dokumentu nosūtītāja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir naudas līdzekļu saņēmēja iestāde. Karšu maksājumus uzrāda kartes izdevēja pārskata sniedzēja iestāde.

12. Pozīcijā "klientu SEPA kredīta pārvedumi" (111000) uzrāda kredīta pārvedumus, kuri atbilst vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) kredīta pārvedumu prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 260/2012). Regulāro maksājumu un maksājuma rīkojumu paketes gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu. Uzrāda arī transakcijas, kuras ietver skaidro naudu vienā vai abās maksājuma transakcijas pusēs un kuras izpilda, izmantojot kredīta pārvedumu.

13. Pozīcijā "papīra dokumenta veidā uzsāktie" (111100) uzrāda klientu SEPA kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu.

14. Pozīcijā "elektroniski uzsāktie" (111200) uzrāda klientu SEPA kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz maksājuma rīkojumu, kas iesniegts, neizmantojot papīra dokumentu.

15. Pozīcijā "uzsākti, grupējot failos" (111210) uzrāda elektroniski uzsāktos klientu SEPA kredīta pārvedumus, kurus klients iesniedzis pārskata sniedzējai iestādei, grupētus failos. Katrs failā iekļautais SEPA kredīta pārvedums tiek uzskaitīts atsevišķi.

16. Pozīcijā "uzsākti kā individuāli maksājumi" (111220) uzrāda elektroniski uzsāktos SEPA kredīta pārvedumus, kuri ir neatkarīgi un nav daļa no grupā iniciētiem SEPA kredīta pārvedumiem. Atsevišķi uzrāda maksājumus par pirkumiem internetā, kas uzsākti internetbankā un citos maksājumu uzsākšanas pakalpojumu servisos.

17. Pozīcija "klientu ne-SEPA kredīta pārvedumi" (112000) uzrāda kredīta pārvedumus, kuri neatbilst SEPA kredīta pārvedumu prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 260/2012.

18. Pozīcijā "papīra dokumenta veidā uzsāktie" (112100) uzrāda klientu ne-SEPA kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu.

19. Pozīcijā "elektroniski uzsāktie" (112200) uzrāda klientu ne-SEPA kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz maksājuma rīkojumu, kas iesniegts, neizmantojot papīra dokumentu.

20. Pozīcijā "uzsākti, grupējot failos" (112210) uzrāda elektroniski uzsāktos klientu ne-SEPA kredīta pārvedumus, kurus klients iesniedzis pārskata sniedzējai iestādei, grupētus failos. Katrs failā iekļautais ne-SEPA kredīta pārvedums tiek uzskaitīts atsevišķi.

21. Pozīcijā "uzsākti kā individuāli maksājumi" (112220) uzrāda elektroniski uzsāktos ne-SEPA kredīta pārvedumus, kuri ir neatkarīgi un nav daļa no grupā iniciētiem ne-SEPA kredīta pārvedumiem. Atsevišķi uzrāda maksājumus par pirkumiem internetā, kas uzsākti internetbankā un citos maksājumu uzsākšanas pakalpojumu servisos.

22. Pozīcijā "Karšu maksājumi" (120000) uzrāda maksājumus ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm ar maksājumu funkciju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar kartēm ar debeta, kredīta un atliktā debeta funkciju, karšu pieņemšanas vietu termināļos Latvijas Republikā un ārvalstīs. Uzrāda arī maksājumus internetā pieejamās karšu pieņemšanas vietās un izmantojot tālruni. Uzrāda arī karšu maksājumus, kas veikti ar kartēm, kuras pārskata sniedzēja iestāde izdevusi sadarbībā ar tirgotājiem.

23. Pozīcijā "uzsākti karšu pieņemšanas vietu termināļos" (121000) uzrāda karšu maksājumus, kas uzsākti karšu pieņemšanas vietu termināļos, t.i., maksājumus ar karti pie tirgotāja.

24. Pozīcijā "uzsākti attālināti" (122000) uzrāda karšu maksājumus, kas nav uzsākti karšu pieņemšanas vietu termināļos, bet elektroniski internetā vai pa tālruni.

25. Pozīcijā "SEPA tiešā debeta maksājumi" (131000) uzrāda tiešā debeta maksājumus, kuri atbilst SEPA tiešā debeta maksājumu prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 260/2012. Uzrāda tiešā debeta pieprasījumus, kurus pārskata sniedzējai iestādei iesniedzis saņēmējs (kreditors). Uzrāda gan vienreizējus, gan atkārtotus tiešā debeta pieprasījumus. Atkārtoto tiešā debeta maksājumu gadījumos uzrāda katru individuālo tiešā debeta pieprasījumu.

26. Pozīcijā "uzsākti, grupējot failos" (131100) uzrāda SEPA tiešā debeta pieprasījumus, kurus kreditors iesniedzis pārskata sniedzējai iestādei, grupētus failos. Katrs failā iekļautais SEPA tiešā debeta pieprasījums tiek uzskaitīts atsevišķi.

27. Pozīcijā "uzsākti kā individuāli maksājumi" (131200) uzrāda SEPA tiešā debeta pieprasījumus, kurus kreditors iesniedzis pārskata sniedzējai iestādei atsevišķi un kuri nav daļa no failā grupētiem SEPA tiešā debeta pieprasījumiem.

28. Pozīcija "ne-SEPA tiešā debeta maksājumi" (132000) uzrāda tiešā debeta maksājumus, kuri neatbilst SEPA tiešā debeta maksājumu prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 260/2012.

29. Pozīcijā "E-naudas maksājumi" (140000) uzrāda klientu e-naudas pārvedumus no maksātāja e-naudas datu nesēja uz saņēmēja e-naudas datu nesēju.

30. Pozīcijā "ar e-naudas kartēm" (141000) uzrāda e-naudas maksājumus, kas veikti ar tādām e-naudas kartēm, kurās tieši reģistrēta emitētā e-nauda.

31. Pozīcijā "ar e-naudas kontiem" (142000) uzrāda e-naudas maksājumus, kuros e-naudas pārvedums notiek no maksātāja e-naudas konta uz saņēmēja e-naudas kontu. Atsevišķi uzrāda e-naudas maksājumus, kas veikti no e-naudas kontiem, izmantojot piekļuvi ar karti ar e-naudas funkciju.

32. Pozīcijā "Čeki" (150000) maksājumus uzrāda tā pārskata sniedzēja iestāde, kurai klients iesniedzis čeku samaksai. Uzrāda arī ceļojumu čekus, degvielas čekus, kredītiestādes tratas un parādzīmes. Uzrāda arī skaidrās naudas izmaksas pret čekiem. Skaidrās naudas izmaksa, lietojot kredītiestādes veidlapas, netiek uzrādīta. Netiek uzrādīti arī izlaistie, bet klīringā neiesniegtie čeki.

33. Pozīcijā "Pārējie maksāšanas līdzekļi" (160000) uzrāda klientu maksāšanas līdzekļus, kuri nav ietverti kredīta pārvedumu, karšu, tiešā debeta, e-naudas vai čeku maksājumu kategorijā.

34. Pozīcijā "t.sk., izmantojot telekomunikācijas, digitālās vai informācijas tehnoloģiju ierīces" (171000) uzrāda tādus klientu maksājumus, kur maksātāja piekrišanu izpildīt maksājumu dod telekomunikāciju, digitālā vai informācijas tehnoloģiju ierīce un maksājums tiek veikts telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju sistēmu vai tīkla operatoram darbojoties kā starpniekam starp maksājumu pakalpojumu lietotāju un piegādātāju.

35. Pozīcijā "Naudas pārvedumi" (180000) uzrāda naudas pārvedumus, kas veikti, neizveidojot maksājumu kontu maksātāja vai maksājumu saņēmēja vārdā.

36. Pozīcijā "Kredītiestāžu kredīta pārvedumi" (190000) uzrāda tikai tos kredītiestāžu pārvedumus, kurus uzsākusi pārskata sniedzēja kredītiestāde savā vai citas kredītiestādes vārdā. Uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes kredīta pārvedumus, kuros iesaistītas tikai kredītiestādes un valstu centrālās bankas.

IV. Pārskata 2. daļas "Nosūtītie maksājumi ģeogrāfiskā dalījumā" aizpildīšanas kārtība

37. Pārskata 2. daļā "Nosūtītie maksājumi ģeogrāfiskā dalījumā" uzrāda pārskata 1. daļā "Nosūtītie maksājumi" iekļauto pārskata sniedzējas iestādes maksājumu skaitu un apjomu, atsevišķi uzrādot iekšzemes maksājumus, maksājumus uz pārējām euro zonas valstīm un uz pārējām ārvalstīm. Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus euro un – pārējās valūtās.

38. Pozīcijās "uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)" atsevišķi uzrāda datus par katru valsti (attiecīgi norādot valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"; tālāk tekstā – standarts ISO 3166), uz kuru bijuši maksājumi.

39. Kredīta pārvedumus, e-naudas maksājumus, ko uzsāk maksātājs, un naudas pārvedumus uzrāda maksājuma dokumentu nosūtītāja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir arī naudas līdzekļu nosūtītāja. Tiešā debeta maksājumus, čekus un tādus e-naudas maksājumus, kurus uzsāk e-naudas saņēmējs, uzrāda maksājuma dokumentu nosūtītāja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir naudas līdzekļu saņēmēja. Karšu maksājumus uzrāda tā pārskata sniedzēja iestāde, kura klientam izsniegusi karti.

40. Klientu kredīta pārvedumu, karšu maksājumu, SEPA tiešā debeta maksājumu, e-naudas maksājumu, čeku, pārējo maksāšanas līdzekļu, klientu maksājumu kopsummas un naudas pārvedumu ģeogrāfiskā dalījuma attiecīgo rādītāju kopsumma sakrīt ar pārskata 1. daļā "Nosūtītie maksājumi" uzrādīto attiecīgā rādītāja kopsummu.

V. Pārskata 3. daļas "Saņemtie pārrobežu maksājumi" aizpildīšanas kārtība

41. Pārskata 3. daļā "Saņemtie pārrobežu maksājumi" uzrāda to pārrobežu maksājumu skaitu un apjomu, kuros pārskata sniedzēja iestāde maksājuma dokumentu saņem no ārvalstīm (maksājuma dokumentu nosūtītājs atrodas ārpus Latvijas Republikas). Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus euro un pārējās valūtās.

42. Kredīta pārvedumus, e-naudas maksājumus, ko uzsāk maksātājs, un naudas pārskaitījumus uzrāda maksājuma dokumentu saņēmēja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir arī naudas līdzekļu saņēmēja. Tiešā debeta maksājumus, čekus un tādus e-naudas maksājumus, kurus uzsāk e-naudas saņēmējs, uzrāda maksājuma dokumentu saņēmēja pārskata sniedzēja iestāde, kas ir naudas līdzekļu nosūtītāja. Karšu maksājumus uzrāda tā pārskata sniedzēja iestāde, kuras klients ir tirgotājs, kas pieņēmis karti.

VI. Pārskata 4. daļas "Transakcijas termināļos" aizpildīšanas kārtība

43. Pārskata 4. daļā "Transakcijas termināļos" uzrāda transakciju skaitu un apjomu termināļos neatkarīgi no maksājuma valūtas. Karšu transakciju komisijas maksas uzrāda pārskata 6. daļas "Grāmatojumi" pozīcijā "debeta grāmatojumi" (612000). Uzrāda tikai tās transakcijas, kuras veiktas karšu pieņemšanas vietu termināļos. Atsevišķi uzrāda transakcijas, kuras veiktas termināļos iekšzemē, termināļos pārējās euro zonas valstīs un termināļos pārējās ārvalstīs. Pozīcijās "termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)" uzrāda atsevišķi datus par katru valsti (attiecīgi norādot valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166), kur bijuši maksājumi.

44. Pozīcijā "Transakcijas rezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm" (410000) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas rezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos iekšzemē un ārvalstīs.

45. Pozīcijā "Transakcijas pārskata sniedzējas iestādes termināļos ar nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju izdotajām kartēm" (420000) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes iekšzemes un ārvalstu termināļos veiktās transakcijas ar nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju izdotajām kartēm.

46. Pozīcijā "Transakcijas nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm" (430000) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos.

47. Pozīcijās "skaidrās naudas iemaksas bankomātos" (411000, 421000 un 431000) un "skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem" (412000, 422000 un 432000) uzrāda ar karti ar skaidrās naudas funkciju veiktās skaidrās naudas iemaksas bankomātos vai izmaksas no tiem.

48. Pozīcijās "maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos" (413000, 423000 un 433000) uzrāda ar kartēm veiktās maksājumu transakcijas karšu pieņemšanas vietu termināļos.

49. Pozīcijās "kredīta pārvedumi bankomātos" (414000, 424000 un 434000) uzrāda bankomātos ar kredīta pārveduma funkciju veiktos kredīta pārvedumus.

50. Pozīcijās "e-naudas karšu uzlāde un atmaksa" (415000, 425000 un 435000) uzrāda gan e-naudas kartes uzlādes, gan e-naudas atmaksas transakcijas ar pārskata sniedzēju iestādi.

51. Pozīcijās "e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm" (416000, 426000 un 436000) uzrāda ar karti ar e-naudas funkciju veiktos e-naudas maksājumus.

52. Pozīcijās "skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus" (417000, 427000 un 437000) uzrāda skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus (cash-back facility).

VII. Pārskata 5. daļas "Kases transakcijas" aizpildīšanas kārtība

53. Pārskata 5. daļā "Kases transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu skaidrās naudas iemaksu skaitu un apjomu pārskata sniedzējas iestādes kasē un izmaksu skaitu un apjomu no tās, atsevišķi uzrādot transakcijas euro un pārējās valūtās. Skaidrās naudas iemaksu un izmaksu transakcijas, kas uzrādītas pārskata 4. daļā "Transakcijas termināļos", šeit neuzrāda.

54. Pozīcijā "Skaidrā nauda" (510000) transakcijas uzrāda tajā valūtā, kurā tās veiktas. Komisijas maksas par skaidrās naudas transakciju norāda pārskata 6. daļas "Grāmatojumi" pozīcijā "debeta grāmatojumi" (612000).

55. Pozīcijā "iemaksas kasē" (511000) uzrāda skaidrās naudas iemaksas kasē, kas nepieciešamas kredīta pārveduma izpildei vai kas papildina klienta maksājumu konta atlikumu vai cita konta atlikumu.

56. Pozīcijā "izmaksas no kases" (512000) uzrāda skaidrās naudas izmaksas no klienta maksājumu konta vai cita konta. Pozīcijā netiek iekļautas skaidrās naudas izmaksas, saņemot naudas pārvedumu, jo tās uzrāda naudas pārveduma maksātāja iestāde.

VIII. Pārskata 6. daļas "Grāmatojumi" aizpildīšanas kārtība

57. Pārskata 6. daļā "Grāmatojumi" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes iekšējos grāmatojumus, kas veikti starp pārskata sniedzējas iestādes un klientu kontiem saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem un darījumiem. Atsevišķi uzrāda grāmatojumus euro un pārējās valūtās.

58. Pozīcijā "kredīta grāmatojumi" (611000) uzrāda tādus grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek ieskaitīti klienta maksājumu kontā, neizmantojot kredīta pārvedumu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda klienta maksājumu kontā veiktus kredīta grāmatojumus, t.sk. kredītiestādes maksātus procentu maksājumus, dividenžu maksājumus, aizdevuma summas izsniegšanu un citus kredīta grāmatojumus.

59. Pozīcijā "debeta grāmatojumi" (612000) uzrāda tādus grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek norakstīti no klienta konta, neizmantojot tiešo debetu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda naudas līdzekļu norakstīšanu no klientu kontiem, t.sk. procentu norakstīšanu, kredītiestādes maksas ieturēšanu, ar finanšu aktīviem saistītus komisijas maksājumus, aizdevuma atmaksas un citus debeta grāmatojumus klienta kontā. Ja komisijas maksas tiek grāmatotas kopā ar maksājumu, tās iekļauj pārskata 1. daļā "Nosūtītie maksājumi" pie attiecīgā maksāšanas līdzekļa.

IX. Pārskata 7. daļas "Klientu kontu skaits" aizpildīšanas kārtība

60. Pārskata 7. daļā "Klientu kontu skaits" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu noguldījumu uz nakti skaitu, klientu maksājumu kontu un e-naudas kontu skaitu pārskata perioda beigās. Katru kontu uzrāda vienu reizi, atsevišķi uzrādot kontus norēķiniem euro. Neuzrāda kontus, kuros pārskata periodā nav bijis apgrozījuma un pārskata perioda beigās nav atlikuma.

61. Pozīcijā "Noguldījumu uz nakti skaits" (710000) uzrāda to noguldījumu uz nakti skaitu, kuri konvertējami naudā un/vai pārvedami pēc pieprasījuma ar čeku, bankas rīkojumu, debeta ierakstu vai tamlīdzīgi bez būtiskas kavēšanās, ierobežojumiem vai soda naudas. Šādi noguldījumi ietver arī:

61.1. atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), kas pārvēršami naudā tūlīt pēc pieprasījuma vai līdz pieprasījuma dienai sekojošās darbadienas beigām bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem, bet kas nav pārvedami;

61.2. atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), ko veido iepriekš samaksātas summas saistībā ar e-naudu elektroniskajā informācijas nesējā vai uz programmatūras bāzes (piemēram, priekšsamaksas kartes);

61.3. kredītus, kas atmaksājami nākamajā darbadienā pēc kredīta piešķiršanas dienas.

62. Pozīcijā "pārvedamo noguldījumu skaits" (712000) uzrāda to noguldījumu uz nakti skaitu, kuri pēc pieprasījuma ir tieši pārvedami maksājumu veikšanai, izmantojot maksāšanas līdzekļus, piemēram, kredīta pārvedumu vai tiešo debetu, iespējams, izmantojot arī karti, e-naudu un čekus, bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem. Noguldījumus, ko var izmantot skaidrās naudas izņemšanai, un/vai noguldījumus, no kuriem līdzekļus var izņemt vai pārvest, izmantojot tikai tā paša klienta citu kontu, neiekļauj pārvedamo noguldījumu kategorijā.

63. Pozīcijās "t.sk. internetā pieejamo noguldījumu uz nakti skaits" (711000) un pozīcijā "t.sk. internetā pieejamo pārvedamo noguldījumu skaits" (712100) uzrāda to noguldījumu skaitu, kuri pieejami elektroniski, izmantojot internetbanku vai citas attālinātās pieejas tehnoloģijas.

64. Pozīcijā "Klientu maksājumu kontu skaits" (720000) uzrāda to maksājumu kontu kopējo skaitu, kuri atvērti uz klienta vārda.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.138 redakcijā)

65. Pozīcijā "Klientu e-naudas kontu skaits" (730000) uzrāda to kontu skaitu, kuros tiek glabāta e-nauda. Konta turētājs šo konta atlikumu var izmantot, lai veiktu maksājumus un līdzekļu pārvedumus no viena e-naudas konta uz citu e-naudas kontu. Kartes, kurās var tieši glabāt e-naudu, netiek iekļautas.

X. Pārskata 8. daļas "Kartes" aizpildīšanas kārtība

66. Pārskata 8. daļā "Kartes" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdoto un spēkā esošo karšu skaitu pārskata perioda beigās. Kartes uzrāda neatkarīgi no to izmantošanas biežuma pārskata periodā. Uzrāda arī kartes, kuras pārskata sniedzēja iestāde izdevusi sadarbībā ar tirgotājiem. Pozīcijā neuzrāda bloķētas (karte, kuras statuss ir neatgriezeniski mainīts), slēgtas (karte, kurai beidzies derīguma termiņš) vai citādi neaktīvas (karte, kura anulēta vai citādi izņemta no apgrozības un tās aktīvais statuss nav atjaunojams) kartes.

67. Ja kartei ir vairākas funkcijas, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Karšu kopskaitā katru karti uzrāda vienreiz.

68. Pozīcijā "Kartes ar skaidrās naudas funkciju" (810000) uzrāda kartes, ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt skaidrās naudas iemaksas terminālī vai izmaksas no tā.

69. Pozīcijā "Kartes ar maksājumu funkciju" (820000) uzrāda kartes, kurām ir debeta, kredīta vai atliktā debeta funkcija (vismaz viena no šīm funkcijām) un ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt maksājumus. Pozīcijā uzrāda arī virtuālās kartes, t.i., kartes, ar kurām var veikt pirkumus e-tirdzniecības vietās.

70. Pozīcijā "Kartes ar e-naudas funkciju" (830000) uzrāda e-naudas kartes un kartes ar pieeju e-naudai, kas glabājas e-naudas kontā. Kartei papildus e-naudas funkcijai var būt arī skaidrās naudas vai maksājumu funkcija.

71. Pozīcijā "kartes ar pieeju e-naudai, kas glabājas e-naudas kontā" (832000) uzrāda kartes, kuras tiek izmantotas kā pieejas kartes e-naudai citos datu nesējos, piemēram, internetā, kredītiestādes grāmatvedības sistēmā. Atsevišķi uzrāda e-naudas kartes, kuras ir vismaz vienreiz uzlādētas, t.i., tiek uzskatītas par aktivizētām.

72. Pozīcijā "Karšu kopskaits (neatkarīgi no kartes funkciju skaita)" (840000) katru maksājumu karti uzrāda vienreiz neatkarīgi no tā, cik funkciju ir kartei, un neatkarīgi no kartes konta valūtu skaita.

73. Pozīcijā "kombinētās kartes" (841000) uzrāda tās kartes, kurām ir vismaz viena maksājumu funkcija (debeta, kredīta vai atliktā debeta funkcija), skaidrās naudas funkcija, kā arī papildus šīm funkcijām – e-naudas funkcija.

74. Pozīcijā "vietējās kartes" (842000) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdotās kartes, kurām nav starptautisko karšu organizāciju zīmola. Šādas kartes parasti paredzētas tikai iekšzemes maksājumiem.

XI. Pārskata 9. daļas "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" aizpildīšanas kārtība

75. Pārskata 9. daļā "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" uzrāda termināļus, to tīklus un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas, kuras apkalpo pārskata sniedzēja iestāde pārskata perioda beigās. Atsevišķi uzrāda datus iekšzemē, pārējās euro zonas valstīs un pārējās ārvalstīs. Pozīcijās "pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)" uzrāda atsevišķi datus par katru euro zonas valsti (attiecīgi norādot valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166), kur bijuši maksājumi.

76. Ja terminālis atbilst vairākām kategorijām, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Bankomātu, karšu pieņemšanas vietu un e-naudas termināļu kopskaitā katru termināli uzrāda vienreiz.

77. Pozīcijā "Bankomāti" (910000) uzrāda termināļus, kas ļauj autorizētajam maksājumu karšu lietotājam veikt skaidrās naudas izmaksas no sava konta, kā arī citus pakalpojumus, t.sk. veikt skaidrās naudas iemaksas vai kredīta pārvedumus. Termināļos parasti iespējams arī saņemt informāciju par konta atlikumu, taču terminālis, kuram ir tikai šāda funkcija, nav bankomāts un pozīcijā netiek iekļauts. Pozīcijā uzrāda pārskata sniedzējas iestādes īpašumā vai turējumā esošos bankomātus, kurus apkalpo pārskata sniedzēja iestāde. Atsevišķi uzrāda bankomātus, kuri ļauj veikt skaidrās naudas izmaksas, kredīta pārvedumus un skaidrās naudas iemaksas.

78. Pozīcijā "Bankomātu tīkli" (920000) uzrāda datus par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem bankomātu vadības centriem, kuru ietvaros pārskata sniedzēja iestāde veic arī bankomātos atļauto transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām vai kredītiestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

79. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu termināļi" (930000) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes apkalpotos termināļus. Pozīcijā uzrāda tikai fiziski pieejamos termināļus. Atsevišķi uzrāda karšu pieņemšanas vietu termināļus un e-naudas karšu pieņemšanas termināļus.

80. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu termināļu tīkli" (940000) uzrāda informāciju par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem karšu pieņemšanas vietu vadības centriem, kuru ietvaros pārskata sniedzēja iestāde veic arī karšu transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām, kredītiestādēm, e-naudas iestādēm vai maksājumu iestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

81. Pozīcijā "Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi" (950000) atsevišķi uzrāda termināļus ar e-naudas karšu uzlādes vai atmaksas funkciju un e-naudas karšu maksājumu termināļus.

82. Pozīcijā "Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" (960000) uzrāda internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas (t.i., tādas, kuras nav karšu pieņemšanas vietas termināļi), ko apkalpo pārskata sniedzēja iestāde.

XII. Noslēguma jautājumi

83. Pārskatiem par 2014. gada 1. pusgadu piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 104 ""Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 25. jūlijam.

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 104 ""Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 103).

85. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta
noteikumiem Nr. 131
Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats

VSPARK 27002064
Iesniedz Latvijas Bankai

par 20_____. gada ____. pusgadu
(pārskata perioda pēdējais datums – 30. jūnijs vai 31. decembris)

Kredītiestādes/e-naudas iestādes/maksājumu iestādes nosaukums ___________________________________

Kods |___|___|___|

1. daļa. Nosūtītie maksājumi
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Maksājumi euro

Maksājumi pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

Klientu kredīta pārvedumi (111000+112000)

110000

    
klientu SEPA kredīta pārvedumi (111100+111200)

111000

    
papīra dokumenta veidā uzsāktie

111100

    
elektroniski uzsāktie (111210+111220)

111200

    
uzsākti, grupējot failos

111210

    
uzsākti kā individuāli maksājumi

111220

    
t.sk., izmantojot internetbanku pakalpojumus

111221

    
klientu ne-SEPA kredīta pārvedumi (112100+112200)

112000

    
papīra dokumenta veidā uzsāktie

112100

    
elektroniski uzsāktie (112210+112220)

112200

    
uzsākti, grupējot failos

112210

    
uzsākti kā individuāli maksājumi

112220

    
t.sk., izmantojot internetbanku pakalpojumus

112221

    
Karšu maksājumi (121000+122000) = (123000+124000+125000)

120000

    
uzsākti karšu pieņemšanas vietu termināļos

121000

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Maksājumi euro

Maksājumi pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

uzsākti attālināti

122000

    
ar kartēm ar debeta funkciju

123000

    
ar kartēm ar kredīta funkciju

124000

    
ar kartēm ar atliktā debeta funkciju

125000

    
Tiešā debeta maksājumi (131000+132000)

130000

    
SEPA tiešā debeta maksājumi (131100+131200)

131000

    
uzsākti, grupējot failos

131100

    
uzsākti kā individuāli maksājumi

131200

    
ne-SEPA tiešā debeta maksājumi

132000

    
E-naudas maksājumi (141000+142000)

140000

    
ar e-naudas kartēm

141000

    
ar e-naudas kontiem

142000

    
t.sk., izmantojot piekļuvi ar karti ar e-naudas funkciju

142100

    
Čeki

150000

    
Pārējie maksāšanas līdzekļi

160000

    
Kopā klientu maksājumi (110000+120000+130000+140000+150000+160000)

170000

    
t.sk., izmantojot telekomunikācijas, digitālās vai informācijas tehnoloģiju ierīces

171000

    
Naudas pārvedumi

180000

    
Kredītiestāžu kredīta pārvedumi

190000

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

2. daļa. Nosūtītie maksājumi ģeogrāfiskā dalījumā
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Maksājumi euro

Maksājumi pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

03

04

Klientu kredīta pārvedumi 
iekšzemes

110010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

110020

kopā

    
 

110021

AT

    
 

110021

BE

    
 

110021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

110030

kopā

    
Karšu maksājumi 
iekšzemes

120010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

120020

kopā

    
 

120021

AT

    
 

120021

BE

    
 

120021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

120030

kopā

    
SEPA tiešā debeta maksājumi 
iekšzemes

131010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

131020

kopā

    
 

131021

AT

    
 

131021

BE

    
 

131021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

131030

kopā

    
E-naudas maksājumi 
iekšzemes

140010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

140020

kopā

    
 

140021

AT

    
 

140021

BE

    
 

140021

..

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Maksājumi euro

Maksājumi pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

03

04

uz pārējām ārvalstīm

140030

kopā

    
Čeki 
iekšzemes

150010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

150020

kopā

    
 

150021

AT

    
 

150021

BE

    
 

150021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

150030

kopā

    
Pārējie maksāšanas līdzekļi 
iekšzemes

160010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

160020

kopā

    
 

160021

AT

    
 

160021

BE

    
 

160021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

160030

kopā

    
Kopā klientu maksājumi 
iekšzemes (110010+120010+131010+140010+150010+160010)

170010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā) (110020+120020+131020+140020+150020+160020)

170020

kopā

    
 

170021

AT

    
 

170021

BE

    
 

170021

..

    
uz pārējām ārvalstīm (110030+120030+131030+140030+150030+160030)

170030

kopā

    
Naudas pārvedumi 
iekšzemes

180010

LV

    
uz pārējām euro zonas valstīm (valstu dalījumā)

180020

kopā

    
 

180021

AT

    
 

180021

BE

    
 

180021

..

    
uz pārējām ārvalstīm

180030

kopā

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

3. daļa. Saņemtie pārrobežu maksājumi
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Maksājumi euro

Maksājumi pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

Klientu kredīta pārvedumi

310000

    
Karšu maksājumi

320000

    
SEPA tiešā debeta maksājumi

330000

    
E-naudas maksājumi

340000

    
Čeki

350000

    
Pārējie maksāšanas līdzekļi

360000

    
Kopā klientu maksājumi (310000+320000+330000+340000 +350000+360000)

370000

    
t.sk., izmantojot telekomunikācijas, digitālās vai informācijas tehnoloģiju ierīces

371000

    
Naudas pārvedumi

380000

    
Kredītiestāžu kredīta pārvedumi

390000

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

4. daļa. Transakcijas termināļos
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

Transakcijas rezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm (410010+410020+410030)

410000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

410010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

410020

kopā

  
  

410021

AT

  
  

410021

BE

  
  

410021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

410030

kopā

  
t.sk.  
 skaidrās naudas iemaksas bankomātos (411010+411020+411030)

411000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

411010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

411020

kopā

  
  

411021

AT

  
  

411021

BE

  
  

411021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

411030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem (412010+412020+412030)

412000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

412010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

412020

kopā

  
  

412021

AT

  
  

412021

BE

  
  

412021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

412030

kopā

  
 maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos (413010+413020+413030)

413000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

413010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

413020

kopā

  
  

413021

AT

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

  

413021

BE

  
  

413021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

413030

kopā

  
 kredīta pārvedumi bankomātos

414000

kopā

  
 e-naudas karšu uzlāde un atmaksa (415010+415020+415030)

415000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

415010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

415020

kopā

  
  

415021

AT

  
  

415021

BE

  
  

415021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

415030

kopā

  
 e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm (416010+416020+416030)

416000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

416010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

416020

kopā

  
  

416021

AT

  
  

416021

BE

  
  

416021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

416030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

417000

kopā

  
Transakcijas pārskata sniedzējas iestādes termināļos ar nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju izdotajām kartēm (420010+420020+420030)

420000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

420010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

420020

kopā

  
  

420021

AT

  
  

420021

BE

  
  

420021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

420030

kopā

  
t.sk.  
 skaidrās naudas iemaksas bankomātos (421010+421020+421030)

421000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

421010

LV

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

421020

kopā

  
  

421021

AT

  
  

421021

BE

  
  

421021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

421030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem (422010+422020+422030)

422000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

422010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

422020

kopā

  
  

422021

AT

  
  

422021

BE

  
  

422021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

422030

kopā

  
 maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos (423010+423020+423030)

423000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

423010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

423020

kopā

  
  

423021

AT

  
  

423021

BE

  
  

423021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

423030

kopā

  
 kredīta pārvedumi bankomātos

424000

kopā

  
 e-naudas karšu uzlāde un atmaksa (425010+425020+425030)

425000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

425010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

425020

kopā

  
  

425021

AT

  
  

425021

BE

  
  

425021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

425030

kopā

  
 e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm (426010+426020+426030)

426000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

426010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

426020

kopā

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

  

426021

AT

  
  

426021

BE

  
  

426021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

426030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

427000

kopā

  
Transakcijas nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm (430010+430020+430030)

430000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

430010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

430020

kopā

  
  

430021

AT

  
  

430021

BE

  
  

430021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

430030

kopā

  
t.sk.  
 skaidrās naudas iemaksas bankomātos (431010+431020+431030)

431000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

431010

   
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

431020

kopā

  
  

431021

AT

  
  

431021

BE

  
  

431021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

431030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem (432010+432020+432030)

432000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

432010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

432020

kopā

  
  

432021

AT

  
  

432021

BE

  
  

432021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

432030

kopā

  
 maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos (433010+433020+433030)

433000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

433010

LV

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

C

01

02

 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

433020

kopā

  
  

433021

AT

  
  

433021

BE

  
  

433021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

433030

kopā

  
 kredīta pārvedumi bankomātos

434000

kopā

  
 e-naudas karšu uzlāde un atmaksa (435010+435020+435030)

435000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

435010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

435020

kopā

  
  

435021

AT

  
  

435021

BE

  
  

435021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

435030

kopā

  
 e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm (436010+436020+436030)

436000

kopā

  
 termināļos iekšzemē

436010

LV

  
 termināļos pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

436020

kopā

  
  

436021

AT

  
  

436021

BE

  
  

436021

..

  
 termināļos pārējās ārvalstīs

436030

kopā

  
 skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

437000

kopā

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

5. daļa. Kases transakcijas
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Transakcijas euro

Transakcijas pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

Skaidrā nauda (511000+512000)

510000

    
iemaksas kasē

511000

    
izmaksas no kases

512000

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

6. daļa. Grāmatojumi
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Transakcijas euro

Transakcijas pārējās valūtās

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

Grāmatojumi (611000+612000)

610000

    
kredīta grāmatojumi

611000

    
debeta grāmatojumi

612000

    

VSPARK 27002064 (turpinājums)

7. daļa. Klientu kontu skaits
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Kopā

 

t.sk. norēķiniem euro

A

B

01

02

Noguldījumu uz nakti skaits

710000

  
t.sk. 
internetā pieejamo noguldījumu uz nakti skaits

711000

  
pārvedamo noguldījumu skaits

712000

  
t.sk. 
internetā pieejamo pārvedamo noguldījumu skaits

712100

  
Klientu maksājumu kontu skaits

720000

  
Klientu e-naudas kontu skaits

730000

  

VSPARK 27002064 (turpinājums)

8. daļa. Kartes
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Skaits

A

B

01

Kartes ar skaidrās naudas funkciju

810000

 
Kartes ar maksājumu funkciju

820000

 
t.sk. 
kartes ar debeta funkciju

821000

 
kartes ar kredīta funkciju

822000

 
kartes ar atliktā debeta funkciju

823000

 
Kartes ar e-naudas funkciju (831000+832000)

830000

 
kartes, kurās var glabāt e-naudu

831000

 
kartes ar pieeju e-naudai, kas glabājas e-naudas kontā

832000

 
t.sk. vismaz vienreiz uzlādētas

832100

 
Karšu kopskaits (neatkarīgi no kartes funkciju skaita)

840000

 
t.sk. 
kombinētās kartes

841000

 
vietējās kartes

842000

 

VSPARK 27002064 (turpinājums)

9. daļa. Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas
(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Skaits

A

B

C

01

Bankomāti (910010+910020+910030)

910000

kopā

 
 iekšzemē

910010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

910020

kopā

 
  

910021

AT

 
  

910021

BE

 
  

910021

..

 
 pārējās ārvalstīs

910030

kopā

 
t.sk.  
 ar skaidrās naudas izmaksas funkciju (911010+911020+911030)

911000

kopā

 
 iekšzemē

911010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

911020

kopā

 
  

911021

AT

 
  

911021

BE

 
  

911021

..

 
 pārējās ārvalstīs

911030

kopā

 
 ar kredīta pārveduma funkciju (912010+912020+912030)

912000

kopā

 
 iekšzemē

912010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

912020

kopā

 
  

912021

AT

 
  

912021

BE

 
  

912021

..

 
 pārējās ārvalstīs

912030

kopā

 
 ar skaidrās naudas iemaksas funkciju

913000

kopā

 
Bankomātu tīkli

920000

kopā

 
Karšu pieņemšanas vietu termināļi (930010+930020+930030)

930000

kopā

 
 iekšzemē

930010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

930020

kopā

 

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Skaits

A

B

C

01

  

930021

AT

 
  

930021

BE

 
  

930021

..

 
 pārējās ārvalstīs

930030

kopā

 
t.sk.  
 elektroniskie termināļi (931010+931020+931030)

931000

kopā

 
 iekšzemē

931010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

931020

kopā

 
  

931021

AT

 
  

931021

BE

 
  

931021

..

 
 pārējās ārvalstīs

931030

kopā

 
 e-naudas karšu pieņemšanas termināļi (932010+932020+932030)

932000

kopā

 
 iekšzemē

932010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

932020

kopā

 
  

932021

AT

 
  

932021

BE

 
  

932021

..

 
 pārējās ārvalstīs

932030

kopā

 
Karšu pieņemšanas vietu termināļu tīkli

940000

kopā

 
Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi (950010+950020+950030)

950000

kopā

 
 iekšzemē

950010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

950020

kopā

 
  

950021

AT

 
  

950021

BE

 
  

950021

..

 
 pārējās ārvalstīs

950030

kopā

 
t.sk.  
 termināļi ar e-naudas karšu uzlādes vai atmaksas funkciju (951010+951020+951030)

951000

kopā

 
 iekšzemē

951010

LV

 

VSPARK 27002064 (turpinājums)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Valsts kods

Skaits

A

B

C

01

 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

951020

kopā

 
  

951021

AT

 
  

951021

BE

 
  

951021

..

 
 pārējās ārvalstīs

951030

kopā

 
 e-naudas karšu maksājumu termināļi (952010+952020+952030)

952000

kopā

 
 iekšzemē

952010

LV

 
 pārējās euro zonas valstīs (valstu dalījumā)

952020

kopā

 
  

952021

AT

 
  

952021

BE

 
  

952021

..

 
 pārējās ārvalstīs

952030

kopā

 
Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas

960000

kopā

 

Izpildītājs  Iesniegšanas datums  
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

    
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 13.03.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Zaudē spēku: 01.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 19.03.2014. OP numurs: 2014/56.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
265050
{"selected":{"value":"01.07.2014","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)