Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.93

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 19.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

1. Noteikumi nosaka apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura ir atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā (turpmāk – nelaimes gadījums) (turpmāk – atvaļināta amatpersona), apmaksājamo veselības pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri netiek apmaksāti.

2. Lai saskaņā ar šiem noteikumiem saņemtu apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, atvaļināta amatpersona iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (turpmāk – centrs) iesniegumu, kā arī medicīnisko dokumentāciju par nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības kaitējuma ārstēšanu.

3. Centrs mēneša laikā pēc saņemšanas izvērtē atvaļinātās amatpersonas iesniegumu, rīkojumu par amatpersonas atvaļināšanu no dienesta, nelaimes gadījumu apliecinošus dokumentus un medicīnisko dokumentāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

3.1. piešķirt tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un izsniegt atvaļinātas amatpersonas veselības karti, ja tiek konstatēta atbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem;

3.2. atteikt piešķirt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ja tiek konstatēta neatbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

4. Nelaimes gadījuma saistību ar dienesta pienākumu izpildi apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā.

5. Ja centram nav iespējas iegūt savā rīcībā pietiekamu medicīnisko dokumentāciju par amatpersonas veselības stāvokli un ar to saistīto atvaļināšanu, tas saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokli atvaļināšanas laikā.

6. Atvaļinātai amatpersonai sedz ar šādiem Latvijas Republikā sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus un maksājumus:

6.1. pacienta iemaksas un līdzmaksājumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

6.2. veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas;

6.3. plānveida ķirurģiskās operācijas un izmeklējumi, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai un ārstēšanai;

6.4. ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegāde, ja medikamenti ir iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā;

6.5. medicīniskās rehabilitācijas kursi;

6.6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi;

6.7. vienreizējā iemaksa vai līdzmaksājums par medicīniskās ierīces, kas ir tehniskais palīglīdzeklis, saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas atvaļinātai amatpersonai nepieciešama nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma dēļ, ja vienreizējās iemaksas vai līdzmaksājuma segšana pieprasīta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas.

(Grozīts ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 191)

7. Šo noteikumu 6. punktā minētos izdevumus atvaļinātai amatpersonai centrs sedz, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētās pacientu iemaksas un līdzmaksājumus apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai kompensējot atvaļinātām amatpersonām izdevumus bez limita ierobežojuma;

7.2. šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātām amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 250 euro kalendāra gadā katrai amatpersonai;

7.3. šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, pamatojoties uz centra vai Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu, ka atvaļinātai amatpersonai plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai;

7.4. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātai amatpersonai izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendāra gadā katrai atvaļinātai amatpersonai;

7.5. šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma vienu kursu kalendāra gada laikā kopumā apmaksā ne vairāk kā 500 euro apmērā, pamatojoties uz atvaļinātās amatpersonas iesniegumu, kam pievienots ārsta speciālista atzinums vai nosūtījums rehabilitācijas kursam. Ja centrs pieņem lēmumu segt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta garantijas vēstuli medicīniskās rehabilitācijas iestādei un informē par to atvaļināto amatpersonu;

7.6. šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātai amatpersonai tās izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 200 euro apmērā kalendāra gadā katrai atvaļinātai amatpersonai;

7.7. šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" pieņemto lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu atvaļinātai amatpersonai un sedzot vienreizējo iemaksu vai līdzmaksājumu par tehnisko palīglīdzekli. Līdzmaksājuma izdevumus sedz, izmaksājot kompensāciju atvaļinātai amatpersonai vai izsniedzot garantijas vēstuli un veicot maksājumu tehniskā palīglīdzekļa izgatavotājam, bet ne vairāk kā 5000 euro apmērā triju gadu periodā.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 567; MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 191)

8. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem centrs sedz no šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem:

8.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar garantijas vēstuli;

8.2. kompensējot atvaļinātajai amatpersonai izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus atvaļināta amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem.

9. Šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētās kompensācijas saņemšanai atvaļinātā amatpersona centrā iesniedz:

9.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, kurā ieskaitāma kompensācija, adresi un tālruņa numuru;

9.2. maksājumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīts atvaļinātās amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un kas noformēti atbilstoši likumam "Par grāmatvedību";

9.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, atvaļinātā amatpersona iesniedz arī ārstniecības personas izrakstītās receptes kopiju.

9.1 Lēmumu par šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētās vienreizējās iemaksas kompensēšanu centrs pieņem, izvērtējot atvaļinātās amatpersonas iesniegumu un šādu informāciju:

9.1. attiecīgi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" informāciju par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu;

9.2. vienreizējo iemaksu apliecinošu dokumentu.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

9.2 Lēmumu par šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētā līdzmaksājuma kompensēšanu centrs pieņem, izvērtējot atvaļinātās amatpersonas iesniegumu un šādu informāciju:

9.1. attiecīgi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" informāciju par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu ar līdzmaksājumu;

9.2. informāciju par atvaļinātās amatpersonas izvēlētajam tehniskajam palīglīdzeklim analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu attiecīgajā gadā;

9.3. tehniskā palīglīdzekļa ražotāja sniegto informāciju par izvēlētā tehniskā palīglīdzekļa funkcionalitāti un cenu;

9.4. maksājumu apliecinošu dokumentu, ja atvaļinātā amatpersona līdzmaksājumu ir veikusi pati.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

10. Šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus amatpersona var iesniegt par kārtējo gadu un iepriekšējo gadu.

11. Centrs mēneša laikā pēc saņemšanas izvērtē šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus un, ja kompensācijas izmaksas nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izmaksā kompensāciju triju mēnešu laikā pēc dokumentu saņemšanas, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus uz atvaļinātās amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē.

12. Ja iesniegtie dokumenti vai kompensācijas izmaksas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, centrs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

13. Lai atvaļinātai amatpersonai segtu izdevumus par šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, tā iesniedz centrā iesniegumu par pakalpojuma apmaksu, ārsta speciālista atzinumu par operācijas vai izmeklējuma nepieciešamību un citu tās rīcībā esošo medicīnisko dokumentāciju, kas apliecina, ka plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai. Ja centrs, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, nevar konstatēt veicamās plānveida ķirurģiskās operācijas vai izmeklējuma saistību ar nelaimes gadījumā gūtās traumas un ievainojuma seku ārstēšanu, centrs saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai.

14. Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu, tas nosūta garantijas vēstuli ārstniecības iestādei. Šos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, ja attiecīgā ārstniecības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību ir iekļauta to ārstniecības iestāžu sarakstā, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

15. Centrs var atteikt segt ar plānveida ķirurģisko operāciju un tās veikšanu saistīto izmeklējumu izdevumus, ja:

15.1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, pamatojoties uz veselības atzinumu, konstatē, ka atvaļinātai amatpersonai nepieciešamā plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums nav saistīts ar nelaimes gadījumā gūto traumu un ievainojumu seku ārstēšanu;

15.2. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā sešu mēnešu laikā par valsts budžeta līdzekļiem.

16. Lai atvaļinātai amatpersonai segtu izdevumus par pacienta iemaksām, līdzmaksājumu un ar garantijas vēstuli garantētā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, tā ārstniecības iestādē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un centra izsniegtu veselības karti, kas apliecina atvaļinātas amatpersonas tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

17. Atvaļinātai amatpersonai nesedz un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

17.1. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe;

17.2. mākslīgā apaugļošana, seksoloģiskā ārstēšana un ģenētiskie izmeklējumi;

17.3. kosmetoloģiskie pakalpojumi;

17.4. estētiskās ķirurģijas operācijas (izņemot gadījumus, ja atvaļinātā amatpersona pirms atvaļināšanas no dienesta, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un operācija nepieciešama nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku ārstēšanai);

17.5. ortodontijas pakalpojumi;

17.6. zobu protezēšana;

17.7. ārstēšana, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

17.8. manipulācijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību nav iekļautas apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot ambulatori veicamās injekcijas, fizikālās medicīnas pakalpojumus, podometriju un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

17.9. grūtniecības pārtraukšanas operācijas;

17.10. maksas dzemdību palīdzība;

17.11. orgānu vai audu transplantācija;

17.12. pakalpojumi, kas saņemti iestādē vai tās struktūrvienībā (nodaļā vai kabinetā), kas nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi).

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 567; 17.8. apakšpunkts piemērojams ar 01.01.2016., sk. 17.2 punktu)

17.1 Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 215 euro. Kompensācija par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.4. apakšpunktu, tiek noteikta 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.6. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 145 euro.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

17.2 Šo noteikumu 7.2, 7.4., 7.6. un 17.8. apakšpunktu piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

18. Noteikumi piemērojami ar 2014. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 11.02.2014.Stājas spēkā: 21.02.2014.Piemērojams ar: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 20.02.2014. OP numurs: 2014/37.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264500
{"selected":{"value":"07.04.2017","content":"<font class='s-1'>07.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.04.2017","iso_value":"2017\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-06.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.04.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva