Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.16

2014.gada 5.februārī (prot. Nr.5, 1.p.)

Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2013.gada 30.augustā saņēma pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk - AS "Daugavpils siltumtīkli"), iesniegumu (2013.gada 29.augusts Nr.1.5-4/1517) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2013.gada 11.novembrī un 2014.gada 15.janvārī - papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 6.novembris Nr.1.5-4/2013 un 2014.gada 14.janvāris Nr.1-6.4/76) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Daugavpils siltumtīkli" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 4.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2013, 172.nr.) un nosūtīja Daugavpils pilsētas pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā.

3. Regulators 2013.gada 9.oktobrī Dobeles ielā 39, Daugavpilī, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Daugavpils siltumtīkli" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Daugavpils siltumtīkli" pārstāvji, masu informācijas līdzekļu pārstāvji, 23 Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un Regulatora Latgales reģiona nodaļas darbinieki.

4. Par tarifu projektu Regulatorā saņemti priekšlikumi un jautājumi gan uzklausīšanas sanāksmes laikā (mutiski un rakstiski), gan vēstules veidā.

5. Uz daļu no uzklausīšanas sanāksmes laikā rakstiski iesniegtajiem priekšlikumiem un jautājumiem (reģ. Regulatorā 10.10.2013. Nr.437/K) Regulators sniedza atbildi (2013.gada 6.novembris Nr.2-2.86/3097), paskaidrojot, ka: 1) tarifu projekta peļņas un zaudējumu aprēķinā norādītais peļņas lielums var atšķirties no finanšu pārskatos norādītā peļņas lieluma; 2) AS "Daugavpils siltumtīkli" 2012.gada pārskatā ir norādīts komersanta 2011. un 2012.gadā maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis; 3) tarifu projektā iekļautās iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas pamato AS "Daugavpils siltumtīkli" iesniegtie dažādu plānoto darbu apjomu saraksti; 4) AS "Daugavpils siltumtīkli" ir vienojusies ar siltumenerģijas lietotājiem par viendaļīga tarifa veidu, noslēdzot attiecīgus siltumenerģijas piegādes līgumus.

6. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators izvērtēja pārējos uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos un rakstiski iesniegtos priekšlikumus un jautājumus. Regulators secina, ka daļa no tiem attiecas uz AS "Daugavpils siltumtīkli" darbību, bet neattiecas uz Regulatorā iesniegtā tarifu projekta ekonomisko pamatotību. Attiecībā uz jautājumiem par Metodikas 17., 18. un 19. punkta ievērošanu tarifu projekta aprēķinā Regulators secina, ka Metodikas 17., 18. un 19. punkts ir ievērots. Attiecībā uz priekšlikumiem un jautājumiem par atsevišķu tarifu projekta izmaksu pamatotību Regulators secina, ka tarifu projektā iekļautās neto peļņas apmērs nepārsniedz saskaņā ar Metodiku noteikto maksimāli pieļaujamo kopkapitāla rentabilitāti, kā arī to, ka siltumenerģijas zudumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un iepirktās siltumenerģijas izmaksu aprēķins tarifu projektā ir pamatots.

7. Regulators 2013.gada 24.oktobrī saņēma vēstuli ar priekšlikumiem un jautājumiem par tarifu projektu (reģ. Regulatorā 24.10.2013. Nr.455/K).

7.1. Attiecībā uz daļu no priekšlikumiem un jautājumiem Regulators sniedza atbildi (2013.gada 19.novembris Nr.2-2.2.86/3192), paskaidrojot, ka: 1) Regulators nepārbauda izmaksu neiekļaušanu tarifu projektā, ja vien tā neapdraud pakalpojuma drošību un nepārtrauktību; 2) tarifu projektā maksimāli pieļaujamās kopkapitāla rentabilitātes aprēķins ir iekļauts tarifu projekta 13.pielikumā; 3) ievērojot Metodikas 8.punkta prasības, tarifu projektā ir sniegta informācija par siltumenerģijas ražošanas tarifa izmaksām visos atsevišķajos siltuma avotos; 4) nav konstatēti tāda veida neparedzēti ieņēmumi, kas saskaņā ar Metodikas 26.punkta prasībām jāiekļauj tarifu aprēķinā; 5) Metodikas 17.punkta prasības ir ievērotas.

7.2. Attiecībā uz pārējiem rakstiski iesniegtajiem priekšlikumiem un jautājumiem par atsevišķu tarifa projekta izmaksu pamatotību (reģ. Regulatorā 24.10.2013. Nr.455/K) Regulators secina, ka elektroenerģijas izmaksas, iepirktās siltumenerģijas cenas, izmaksas darba samaksai, iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas, ūdens un ķimikāliju izmaksas un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas ir pamatotas. Attiecībā uz jautājumu par uzstādītās siltuma jaudas palielināšanos un uzstādītās siltuma jaudas izmantošanas stundu skaita samazināšanos Regulators secina, ka minētais ir izskaidrojams ar AS "Daugavpils siltumtīkli" veiktajām un plānotajām izmaiņām ražošanas procesā.

8. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

9. AS "Daugavpils siltumtīkli" saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 1,71 EUR/MWh.

10. Regulatora padomes sēdē AS "Daugavpils siltumtīkli" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

11. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam [..] darījuma kopsummu norāda latos un euro.

12. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

13. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantā noteikts, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

14. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Regulators secina, ka AS "Daugavpils siltumtīkli" kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un 43.2 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/ tūkst.nm3)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/ tūkst.nm3)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs (EUR/MWh)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,71 EUR/MWh (EUR/MWh)

156,52

206,10

34,52

8,91

0,71

45,85

163,63

213,22

35,19

9,02

0,71

46,63

170,74

220,33

35,84

9,15

0,71

47,41

177,86

227,45

36,50

9,26

0,71

48,18

184,97

234,56

37,17

9,38

0,71

48,97

192,09

241,67

37,82

9,50

0,71

49,74

199,20

248,79

38,49

9,62

0,71

50,53

206,32

255,90

39,14

9,75

0,71

51,31

213,43

263,02

39,80

9,86

0,71

52,08

220,55

270,13

40,47

9,97

0,71

52,86

227,66

277,25

41,14

10,09

0,71

53,65

234,77

284,36

41,79

10,22

0,71

54,43

241,89

291,48

42,46

10,33

0,71

55,21

249,00

298,59

43,11

10,44

0,71

55,97

256,12

305,70

43,77

10,57

0,71

56,76

263,23

312,82

44,44

10,69

0,71

57,55

270,35

319,93

45,09

10,81

0,71

58,32

277,46

327,05

45,76

10,93

0,71

59,11

284,57

334,16

46,41

11,04

0,71

59,87

291,69

341,28

47,07

11,17

0,71

60,66

298,80

348,39

47,74

11,28

0,71

61,44

305,92

355,50

48,39

11,41

0,71

62,22

313,03

362,62

49,06

11,53

0,71

63,01

320,15

369,73

49,72

11,64

0,71

63,78

327,26

376,85

50,37

11,77

0,71

64,56

334,37

383,96

51,04

11,88

0,71

65,34

341,49

391,08

51,71

11,99

0,71

66,12

348,60

398,19

52,36

12,12

0,71

66,90

355,72

405,31

53,02

12,24

0,71

67,68

362,83

412,42

53,67

12,36

0,71

68,45

369,95

419,53

54,34

12,48

0,71

69,24

377,06

426,65

55,01

12,59

0,71

70,02

384,18

433,76

55,66

12,72

0,71

70,80

391,29

440,88

56,33

12,83

0,71

71,58

398,40

447,99

56,99

12,95

0,71

72,36

405,52

455,11

57,64

13,08

0,71

73,14

412,63

462,22

58,31

13,19

0,71

73,92

419,75

469,33

58,96

13,32

0,71

74,70

426,86

476,45

59,62

13,43

0,71

75,47

433,98

483,56

60,29

13,55

0,71

76,26

441,09

490,68

60,94

13,67

0,71

77,03

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2014.gada 10.martā;

3. atcelt no 2014.gada 10.marta Regulatora 2012.gada 30.maija lēmumu Nr.137 "Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (publicēts 2012.gada 31.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 85.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 16Pieņemts: 05.02.2014.Stājas spēkā: 05.02.2014.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 06.02.2014. OP numurs: 2014/26.29
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
264216
05.02.2014
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)