Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.652

Rīgā 2013.gada 18.decembrī (prot. Nr.66 100.§)
Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam

1. Apstiprināt Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes).

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanā.

3. Labklājības ministrijai pamatnostādnēs ietverto 2.4.2.3. un 2.4.2.4.pasākumu 2014.gadā un turpmāk katru gadu finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" plānotā finansējuma.

4. Labklājības ministrijai pamatnostādnēs ietverto 1.1.1.8., 1.1.2.1., 1.1.3.4., 1.2.1.4., 1.3.1.1., 1.3.2.1., 2.1.1.3., 2.2.1.1., 2.2.1.2. un 2.4.2.1.pasākumu, kā arī 1.5.1., 2.4.1. un 2.5.1.uzdevumu īstenot Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādnēs ietverto 2.1.1.1. un 2.1.1.2.pasākumu, kā arī 2.1.3. un 2.3.1.uzdevumu īstenot Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

6. Pašvaldībām pamatnostādnēs ietverto 1.3.2.2. un 2.2.1.3.pasākumu īstenot piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

7. Pasākumi, kuru īstenošanai nepieciešams ESF finansējums (1.1.1.1.–1.1.1.7., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.1.–1.1.3.3., 1.2.1.1.–1.2.1.3., 1.3.1.2.–1.3.1.4., 1.3.2.2., 1.3.3.1.–1.3.3.6., 1.3.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.2.1., 1.5.2.2., 1.6.1., 1.7.1.1., 1.7.1.2., 1.7.2.1., 1.7.2.2., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.2.1.3., 2.2.2.1.–2.2.2.3. un 2.4.2.2.pasākums), tiks īstenoti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānoto līdzekļu ietvaros.

8. Atbildīgajām un iesaistītajām institūcijām līdz 2017.gada 1.maijam un 2021.gada 1.jūlijam iesniegt Labklājības ministrijā informāciju par pamatnostādnēs noteikto uzdevumu un pasākumu izpildes gaitu un rezultātiem.

9. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā šādus informatīvos ziņojumus:

9.1. pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014.gada līdz 2016.gadam – līdz 2017.gada 1.jūlijam;

9.2. (svītrots ar MK 01.09.2021. rīkojumu Nr. 618).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele
(Ministru kabineta
2013.gada 18.decembra
rīkojums Nr.652)
Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam
kopsavilkums

Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) izstrādātas, lai turpinātu esošo rīcībpolitiku profesionāla sociālā darba attīstības jomā un noteiktu minētās jomas prioritātes ES struktūrfondu plānošanas periodam 2014.–2020.gadam. Pamatnostādnes ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kuru septiņu gadu periodam izstrādājusi darba grupa Labklājības ministrijas vadībā. Darba grupā piedalījās pārstāvji arī no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes, Rīgas Sociālā dienesta, Sociālo darbinieku biedrības, biedrības "Caritas", Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba katedras.

Pēdējo gadu ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā būtiski pasliktinājās iedzīvotāju sociāli ekonomiskais stāvoklis un krasi pieauga to iedzīvotāju skaits, kuri vērsās sociālajā dienestā. Šādos gadījumos sociālajā dienestā nereti tika izvērtēti tikai klienta materiālie resursi, kas ir pamats sociālās palīdzības piešķiršanai, tā vietā, lai sociālais darbinieks izvērtētu klienta sociālo situāciju kopumā, konstatētu sociālās problēmas un sniegtu nepieciešamo atbalstu1. Sociālais dienests ir iestāde, kurā ikviens iedzīvotājs var vērsties, lai bez maksas saņemtu profesionālu sociālā darbinieka atbalstu, piesaistot nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Šajā laikā arvien vairāk nostiprinājās sociālo dienestu loma un atbildība par sabiedrības sociālo aizsardzību pieejamo resursu ietvaros.

Balstoties uz pieredzi, kas iegūta, ieviešot Profesionāla sociālā darba attīstības programmu 2005.–2011.gadam, Valsts kancelejas administrētā projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" ietvaros veiktā pētījuma "Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā" secinājumiem, kā arī no diskusijām dažādos ar sociālo darbu saistītos forumos, ir definēts pamatnostādņu mērķis – radīt vienotu sistēmu, kura nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā.

Minētā mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi rīcības virzieni:

• sociālā darba kvalitātes pilnveidošana, pieejamības nodrošināšana un efektivitātes paaugstināšana;

• ilgtspējīga sociālā darba nozares attīstība.

Pamatnostādņu uzdevumi un pasākumi ir vērsti uz to, lai:

• pilnveidotu sociālajos dienestos piemērojamos vadības kvalitātes principus;

• veicinātu sociālo darbinieku konkurētspēju;

• pilnveidotu sociālo darbinieku atbalsta sistēmu;

• organizētu metodiskā atbalsta pasākumus;

• veicinātu mazo novadu sociālo dienestu apvienošanos;

• attīstītu sociālo darbu kopienā;

• izveidotu mērķtiecīgu pieeju to personu studiju atbalstam, kuras studē sociālā darba izglītības programmās;

• pilnveidotu sociālo darbinieku profesionalitāti;

• nodrošinātu atbalstu zinātnes un pētniecības bāzes attīstībai sociālajā darbā;

• veicinātu izpratni par sociālo darbu;

• novērtētu ieguldījumu efektivitāti sociālajā darbā.

2.4.2.3. un 2.4.2.4.pasākums 2014.gadā un turpmāk (katru gadu 10,0 tūkst. latu apmērā) tiks nodrošināts nozarei piešķirtā finansējuma ietvaros, veicot finansējuma pārdali starp pasākumiem apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros.

1.1.1.8., 1.1.2.1., 1.1.3.4., 1.2.1.4., 1.3.1.1., 1.3.2.1., 2.1.1.3., 2.2.1.1., 2.2.1.2. un 2.4.2.1.pasākums, kā arī 1.5.1., 2.4.1. un 2.5.1.uzdevums tiks īstenots Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

2.1.1.1. un 2.1.1.2.pasākums, kā arī 2.1.3. un 2.3.1.uzdevums tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

1.3.2.2. un 2.2.1.3.pasākums tiks īstenots pašvaldībām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Pasākumi, kuru īstenošanai nepieciešams Eiropas Sociālā fonda finansējums (1.1.1.1.–1.1.1.7., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.1.3.1.–1.1.3.3., 1.2.1.1.–1.2.1.3., 1.3.1.2.–1.3.1.4., 1.3.2.2., 1.3.3.1.–1.3.3.6., 1.3.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.2.1., 1.5.2.2., 1.6.1., 1.7.1.1., 1.7.1.2., 1.7.2.1., 1.7.2.2., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.2.1.3., 2.2.2.1.–2.2.2.3. un 2.4.2.2.pasākums), tiks īstenoti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānoto līdzekļu ietvaros. Minētās aktivitātes tiks īstenotas kā Labklājības ministrijas projekts kopumā 5 992,5 tūkst. latu apmērā, tā īstenošanai tiks piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi 5 093,7 tūkst. latu apmērā un nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzfinansējums Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai) 898,9 tūkst. latu apmērā. Norādītajā finansējumā ir ietverts arī indikatīvs projekta administrēšanai nepieciešamais finansējums 15 % apmērā.

Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks pārdalīts no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Norādītais finansējums ir indikatīvs.

Informāciju par pamatnostādņu īstenošanu Labklājības ministrija Ministru kabinetam sniedz divas reizes – starpposma novērtējumu (par laikposmu no 2014.gada līdz 2016.gadam) – līdz 2017.gada 1.jūlijam un gala novērtējumu – līdz 2021.gada 1.novembrim.


1 Atbalsts – sociālajā darbā daudzdimensionāls veidojums, kas sastāv no tīklojuma resursiem un palīdzības veidiem (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. – R.: SDSPA Attīstība, 2000. – 250; 22.lp.).

Labklājības ministre Ilze Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 652Pieņemts: 18.12.2013.Stājas spēkā: 18.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 27.12.2013. OP numurs: 2013/251.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Politikas plānošanas dokuments
263299
{"selected":{"value":"01.09.2021","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2013","iso_value":"2013\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2013.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2021
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)