Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1413

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 44.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta otro, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198.nr.; 2012, 117.nr.; 2013, 47., 148., 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta otro, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. piemērota darba noteikšanas kārtību un kritērijus."

3. Papildināt noteikumus ar 10.2 un 10.punktu šādā redakcijā:

"10.2 Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu gāzmetinātāja, rokas lokmetinātāja, lokmetinātāja, konditora palīga, datorsistēmu tehniķa, lietveža, maiznieka, drēbnieka, šuvēja, autoatslēdznieka, galdnieka palīga un viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijā, noslēdzot šo noteikumu 18.punktā minēto līgumu, īsteno Rīgas 3.arodskola, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola, Barkavas Profesionālā vidusskola, Jelgavas Amatu vidusskola, profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums" un Saldus Profesionālā vidusskola. Šajā gadījumā aģentūra viena bezdarbnieka apmācības izmaksas sedz, nepārsniedzot šo noteikumu 45.punktā noteikto apmēru.

10.Šo noteikumu 10.punktā minētajā gadījumā netiek piemērota apmācību kuponu metode un bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm."

4. Papildināt 20.punkta ievaddaļu aiz vārda "bezdarbniekus" ar vārdiem "un darba meklētājus".

5. Papildināt 3.nodaļu ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20.3 Aģentūra nenodrošina asistenta pakalpojumus bezdarbniekam aktīvo nodarbinātības pasākumu laikā, ja bezdarbnieks izmanto pašvaldības nodrošinātu asistenta pakalpojumu vai saņem valsts pabalstu par asistenta pakalpojuma izmantošanu."

6. Aizstāt 35.punktā vārdus "bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt aģentūrai šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētos izdevumus, kas izlietoti bezdarbnieka apmācībai" ar vārdiem "bezdarbniekam un darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt aģentūrai šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētos izdevumus, kas izlietoti apmācībai".

7. Svītrot 3.2.apakšnodaļu.

8. Papildināt noteikumus ar 3.9.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.9. Darba meklēšanas atbalsta pasākumi

141.11 Lai bezdarbniekiem nodrošinātu efektīvu atbalsta sniegšanu darba meklēšanā, aģentūra veic šajā nodaļā minētos darba meklēšanas atbalsta pasākumus.

141.12 Lai veicinātu efektīvu un mērķtiecīgu aģentūras piedāvāto pakalpojumu piemērošanu bezdarbniekiem, aģentūra veic bezdarbnieka profilēšanu, kas ietver šādas darbības:

141.12 1. nosaka bezdarbnieka darba atrašanas iespējas;

141.12 2. novērtē bezdarbnieka prasmi un motivāciju sadarboties ar aģentūru un aktīvi meklēt darbu, kā arī bezdarbnieka veikto pašvērtējumu par savām prasmēm;

141.12 3. nosaka bezdarbniekam piemērotākos pieejamos aktīvos nodarbinātības pasākumus un vēlamo pasākumu saņemšanas secību;

141.12 4. nosaka bezdarbnieka piederību konkrētai profilēšanas grupai, ņemot vērā šajā punktā minēto profilēšanas darbību rezultātus.

141.13 Aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku nosaka darbu, kas ir piemērots bezdarbniekam, ņemot vērā:

141.13 1. bezdarbnieka profesionālo sagatavotību (bezdarbniekam ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu piedāvātā darba pienākumus, tai skaitā nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe) ar nosacījumu, ka pirmos trīs mēnešus no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas bezdarbniekam tiek piedāvāts darbs profesijā, kurā bezdarbnieks iepriekš ir strādājis vai ieguvis izglītību, vai zemākas kvalifikācijas darbs, ja bezdarbnieks izteicis tādu vēlmi. Nākamajos bezdarbnieka statusa mēnešos bezdarbniekam var piedāvāt arī zemākas kvalifikācijas darbu. Bezdarbniekam, kurš iepriekš nav strādājis vai ieguvis profesionālo izglītību, var piedāvāt mazkvalificētu darbu (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);

141.13 2. bezdarbnieka veselības stāvokli. Bezdarbniekam ir pienākums informēt aģentūru par funkcionāliem traucējumiem un veselības problēmām, kuru dēļ viņš nespēj veikt noteiktus darbus, apliecinot to ar ārstējošā ārsta izziņu;

141.13 3. piedāvātās darbavietas sasniedzamību (vietu, līdz kurai, braucot ar sabiedrisko transportu no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā jāpavada ne vairāk par vienu stundu vienā virzienā vai vienu ar pusi stundu pēc trijiem mēnešiem no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, attālums no deklarētās dzīvesvietas līdz sabiedriskajam transportam un no sabiedriskā transporta līdz darbavietai kopā nepārsniedz 2 km un ceļa izdevumi nepārsniedz 20 % no paredzētās darba algas apmēra pirms nodokļu nomaksas);

141.13 4. darba algas apmēru, kurš uzskatāms par atbilstošu, ja piedāvātās darba algas apmērs pirmajos sešos bezdarba mēnešos nav mazāks par tiem darba ienākumiem, ko pēdējos sešos mēnešos pirms darba vai dienesta attiecību izbeigšanas, neņemot vērā pēdējā viena mēneša darba ienākumus, darba devējs ir norādījis ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, vai nākamajos trijos bezdarba mēnešos nav mazāks par 80 % no šiem ienākumiem. Ja bezdarbnieks vienlaikus ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, tiek ņemti vērā visi darba devēja iesniegtie ziņojumi. Ja bezdarbnieks iepriekš nav strādājis, tā iepriekšējie darba ienākumi nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, bezdarbnieks ir bijis pašnodarbinātās personas statusā (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē) vai ir bijis reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir pagājuši deviņi mēneši, uzskatāms, ka atbilstošs darba algas apmērs ir valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

141.13 5. bezdarbnieka reālās iespējas uzsākt darba tiesiskās attiecības konkrētā darba vietā (nepastāv nekādi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas un kas kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, piemēram, bērna vecumā līdz pamatizglītības uzsākšanai pieskatīšana, ja pašvaldība nav nodrošinājusi pieskatīšanas pakalpojumu, personas ar invaliditāti kopšana).

141.14 Bezdarbnieka pienākums ir informēt par tādu šo noteikumu 141.13 5.apakšpunktā minēto apstākļu esību, kas kavē darba tiesisko attiecību uzsākšanu, ja nepieciešams, iesniedzot pamatojošus dokumentus (ja institūciju rīcībā nav attiecīgās informācijas).

141.15 Ņemot vērā profilēšanas rezultātus, aģentūra sadarbībā ar bezdarbnieku sastāda individuālo darba meklēšanas plānu, informējot bezdarbnieku par darba meklēšanas metodēm (darba meklēšana patstāvīgi vai izmantojot aģentūras palīdzību).

141.16 Individuālajā darba meklēšanas plānā:

141.16 1. iekļauj piemērotākos pieejamos aktīvos nodarbinātības pasākumus;

141.16 2. norāda datumu, kad bezdarbniekam nākamreiz jāierodas aģentūrā;

141.16 3. iekļauj bezdarbnieka pienākumus aktīvai darba meklēšanai, kas bezdarbniekam jāizpilda līdz nākamajai ierašanās reizei aģentūrā, tai skaitā vakanto darba vietu meklēšana un piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām.

141.17 Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegta darba meklējumu dienasgrāmata, kurā bezdarbnieks un darba meklētājs norāda informāciju par šo noteikumu 141.16 3.apakšpunktā minētā aktīvas darba meklēšanas pienākuma izpildi. Minēto dienasgrāmatu uzrāda katrā aģentūras apmeklējuma reizē.

141.18 Darba meklējumu dienasgrāmatā bezdarbnieks iekļauj vismaz trīs darba meklēšanas aktivitātes atbilstoši šo noteikumu 141.16 3.apakšpunktam, bet, ja bezdarbnieka vai darba meklētāja deklarētā dzīvesvieta ir administratīvajā teritorijā ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni, vismaz vienu šādu aktivitāti."

9. Papildināt noteikumus ar 6.nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Karjeras konsultācijas

192.1 Karjeras konsultācijas ietver palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijas jautājumos, izglītības pakalpojumu izvēlē, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē, lai sekmētu iekļaušanos darba tirgū un veicinātu sociāli aktīvu attieksmi pret mūžizglītību.

192.2 Karjeras konsultāciju ietvaros aģentūra piedāvā individuālas karjeras konsultācijas, karjeras konsultācijas grupās, kā arī pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā.

192.3 Aģentūra nosaka un pilnveido piedāvāto karjeras konsultāciju metodoloģiju un informatīvi metodisko bāzi, nodrošinot tajā izmaiņas atbilstoši darba tirgus prasībām.

192.4 Aģentūra karjeras konsultācijas veic pati vai izvēlas karjeras konsultāciju pakalpojumu sniedzējus atbilstoši prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 2.nodaļā.

192.5 Karjeras konsultāciju ietvaros īstenotajiem pasākumiem paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

192.1. individuālām karjeras konsultācijām;

192.2. karjeras konsultācijām grupās;

192.3. informatīvi metodisko materiālu sagatavošanai un izdales materiāliem karjeras konsultāciju nodrošināšanai."

10. Papildināt noteikumus ar 201. un 202.punktu šādā redakcijā:

"201. Bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusu ir ieguvuši līdz šo noteikumu 3.9.apakšnodaļā minēto darba meklēšanas atbalsta pasākumu ieviešanai, darba meklēšanas atbalsta pasākumos tiek iesaistīti ar dienu, kad tie ierodas aģentūrā kārtējā apmeklējuma reizē.

202. Šo noteikumu 10.2 un 10.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, un bezdarbnieku iesaiste šo noteikumu 10.punktā minētajās izglītības programmās tiek veikta līdz 2014.gada 30.jūnijam. Šo noteikumu 10.2 un 10.punkts ir spēkā līdz dienai, kad šo noteikumu 10.punktā minētajās izglītības programmās kopā ir iesaistīti 200 bezdarbnieku vai izglītību ieguvuši visi līdz 2014.gada 30.jūnijam iesaistītie bezdarbnieki."
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1413Pieņemts: 10.12.2013.Stājas spēkā: 14.12.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 13.12.2013. OP numurs: 2013/244.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262858
14.12.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)