Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 362 "Par Valmieras pilsētas simboliku".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.171

Valmierā 2013.gada 26.septembrī
Par Valmieras pilsētas simboliku
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
26.09.2013. sēdes lēmumu Nr.357 (prot. Nr.13, 33.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi "Par Valmieras pilsētas simboliku" (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas simboliku, tās lietošanu un kārtību, kādā saskaņojama atļauja simbolikas lietošanai.

2. Valmieras pilsētas simbolika ir Valmieras pilsētas karogs, Valmieras pilsētas ģerbonis, Valmieras pilsētas logotips, sauklis un Valmieras pilsētas saukļa logotips.

3. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, kura paredzēta komerciāliem mērķiem un uz kuras plānots izvietot Valmieras pilsētas simboliku, nosaka Valmieras pilsētās pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja (turpmāk – Komiteja).

4. Iesniegumus par Valmieras pilsētas simbolikas izmantošanu komerciāliem mērķiem un lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju izmantot pilsētas simboliku izskata Komiteja, kuras atzinumu apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības dome.

5. Valmieras pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas norādīti šajos Noteikumos.

6. Juridiskām un fiziskām personām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumu ar Valmieras pilsētas simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietās.

II. VALMIERAS PILSĒTAS SIMBOLIKA UN TĀS APRAKSTS

7. Valmieras pilsētas simbolika ir Valmieras pilsētas karogs (1.pielikums), Valmieras pilsētas ģerbonis (2.pielikums), Valmieras pilsētas logotips (3.pielikums), Valmieras pilsētas sauklis un Valmieras pilsētas saukļa logotips (4.pielikums).

8. Valmieras pilsētas karoga apraksts:

8.1. Valmieras pilsētas karogs (1.pielikums) ir taisnstūra audums ar divām horizontālām krāsu joslām: augšējā josla ir zelta okera (rudens zelta) krāsā un apakšējā josla – rudzupuķu zilā tonī. Valmieras karoga centrā ir izvietots Valmieras pilsētas ģerbonis;

8.2. Valmieras karogs ir abpusējs, kura platuma un augstuma attiecības ir 1,5:1;

8.3. Karoga horizontālais dalījums krāsās ir 1:1;

8.4. Valmieras pilsētas karogā ģerboņa augstums ir puse no karoga augstuma;

8.5. Karoga izmērs ir 1,80m x 1,15m;

8.6. Galda karodziņa izmērs ir 21cm x 14cm. Tā proporcijas atbilst Valmieras pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

9. Valmieras pilsētas ģerboņa apraksts:

9.1. Valmieras pilsētas ģerbonis (2.pielikums) ir zelta laukā ievietota zaļa liepa, kuras zaros iekārti divi vairogi, uz kuriem redzams Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanais karogs un sarkana vērša galva;

9.2. Valmieras pilsētas ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefspiedumā.

10. Valmieras pilsētas logotips:

10.1. Valmieras pilsētas logotipā (3.pielikums) vārda "Valmiera" pirmais burts "V" ir stilizēts Gaujas plūduma siluets, kā arī upes līnija, kas transformēta, skatoties no upes krasta;

10.2. Vārdu "Valmiera" veido dinamiska, grafiska līnija, kas veidota kā rokraksts. Logotipā vārds "Valmiera" ir dzeltenā krāsā;

10.3. Logotipā zilā tonī attēlota upes līnija, kas veido nepārtraukti mainīgu, dinamisku līkni, kurai ir tendence virzīties augšup.

11. Valmieras pilsētas sauklis un saukļa logotips:

11.1. Valmieras pilsētas sauklis (4.pielikums) ir "Valmiera domā un rada";

11.2. Valmieras pilsētas sauklis krievu valodā ir "Валмиера мыслит и творит!";

11.3. Valmieras pilsētas sauklis angļu valodā ir "Valmiera thinks and creates!";

11.4. Logotipā uzraksts "Valmiera domā un rada" ir attēlojams dzeltenā krāsā, bet Gaujas līkums – zilā krāsā, atbilstoši krāsu kodiem.

III. VALMIERAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANA

12. Valmieras pilsētas karoga lietošana:

12.1. Valmieras pilsētas karogu pie pašvaldības ēkas lieto pastāvīgi;

12.2. Valmieras pilsētas karogu pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, lieto vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās;

12.3. Valmieras pilsētas karogu pēc brīvas gribas personas var lietot:

12.3.1. pie Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām ēkām bez īpašas Pašvaldības atļaujas, garantējot tam pienācīgu cieņu;

12.3.2. pilsētas svētkos vai valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi;

12.3.3. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, saglabājot noteiktās garuma, platuma un krāsu proporcijas;

12.3.4. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos karogs vertikāli izmantojams divos veidos (1.pielikums):

12.3.4.1. pagriežot karogu pulksteņa rādītāja virzienā, bet tā centrā izvietoto Valmieras pilsētas ģerboni pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru;

12.3.4.2. pagarinot karogu vertikālā virzienā, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru;

12.4. Personām, kuras izgatavo Valmieras pilsētas karogu komerciāliem mērķiem, jāsaņem Pašvaldības (5.pielikums) atļauja (turpmāk – atļauja);

12.5. Atbilstoši Komitejas atzinumam un Pašvaldības domes lēmumam, Valmieras pilsētas karogu var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 254)

13. Valmieras pilsētas karogu aizliegts lietot:

13.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;

13.2. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai remontēta to fasāde;

13.3. citās nepiemērotās vietās (kokos, pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās un tamlīdzīgi);

13.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis, kā arī izmantot Valmieras pilsētas karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku.

14. Valmieras pilsētas ģerboņa attēla lietošana:

14.1. Valmieras pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot Pašvaldības dome, Pašvaldības institūcijas (iestādes, struktūrvienības, komisijas u.c.), kapitālsabiedrības (turpmāk kopā sauktas – Iestādes) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, kā arī izvietot Valmieras pilsētas ģerboņa attēlu pie Iestāžu ēkām, dienesta telpās, kā arī uz tām piederošajiem vai lietošanā esošajiem transporta līdzekļiem;

14.2. Iestādes Valmieras pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot uz atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem;

14.3. Valmieras pilsētas ģerboni var lietot heraldiskajās krāsās, reljefspiedumā un kontūrlīnijās;

14.4. Valmieras pilsētas ģerboni bez Pašvaldības atļaujas var lietot pasākumos, kā arī pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos:

14.4.1. kurus organizē Pašvaldība;

14.4.2. kurus finansiāli vai informatīvi atbalsta Pašvaldība;

14.4.3. kuru organizatoriem ar Pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums.

14.5. Valmieras pilsētas ģerboni vai tā elementu salikumu, saņemot Pašvaldības atļauju, var lietot fiziskās un juridiskās personas:

14.5.1. suvenīru izgatavošanā;

14.5.2. prezentācijas priekšmetu izgatavošanā;

14.5.3. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;

14.5.4. pasākumu noformējumā, kas neatbilst punktā 14.4. minētajiem kritērijiem;

14.5.5. reklāmās u.c.

14.6. Atbilstoši Komitejas atzinumam un Pašvaldības domes lēmumam, Valmieras pilsētas ģerboni var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

14.7. Valmieras pilsētas ģerboņa grafisko attēlu tā lietošanai Noteikumu 14.4 un 14.5 punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

14.8. Aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas ģerboņa grafisko attēlu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 259)

15. Valmieras pilsētas logotipa lietošana:

15.1. Valmieras pilsētas logotipu lieto, lai veicinātu Valmieras pilsētas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;

15.2. Valmieras pilsētas logotipu var lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas;

15.3. Valmieras pilsētas logotipu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemta Pašvaldības atļauja;

15.4. Valmieras pilsētas logotipu uz suvenīriem, tipogrāfiski iespiestiem izdevumiem var lietot arī zelta un sudraba krāsā, kā arī reljefspiedumā;

15.5. Aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas logotipa grafisko attēlu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 259)

16. Valmieras pilsētas saukļa lietošana:

16.1. Valmieras pilsētas saukli un/ vai saukļa logotipu drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas;

16.2. Valmieras pilsētas saukli un/ vai saukļa logotipu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemta Pašvaldības atļauja;

16.3. Aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas saukli un/ vai saukļa logotipa grafisko attēlu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 259)

IV. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA

17. Personas, kuras vēlas ražot priekšmetus ar Valmieras pilsētas simboliku vai citā veidā to lietot, iesniedz Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Komitejai adresētu iesniegumu (Noteikumu 5.pielikums), kurā norāda:

17.1. personas vārdu, uzvārdu; juridiska persona – nosaukumu, pilnvarotās vai paraksta tiesīgās personas vārdu, uzvārdu;

17.2. personas kodu; juridiska persona – reģistrācijas numuru;

17.3. adresi;

17.4. kontakttālruni;

17.5. izstrādājuma nosaukumu, uz kura Valmieras pilsētas simbolika tiks lietota;

17.6. izstrādājuma aprakstu, kurā norādīts arī simbolikas izmantošanas mērķis;

17.7. dizaina autoru;

17.8. izstrādājuma ražotāju;

17.9. pielikumā pievieno izstrādājuma dizaina skici.

18. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.

19. Komiteja izskata iesniegumu, un Pašvaldības dome viena mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

19.1. lēmumu par atļauju izmantot Valmieras pilsētas simboliku;

19.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Valmieras pilsētas simbolikas lietošanai.

20. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu, ja:

20.1. Valmieras pilsētas simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajiem simbolikas aprakstiem un pielikumiem;

20.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs un nepiemērots Valmieras pilsētas simbolikas izvietošanai;

20.3. Valmieras pilsētas simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu par Valmieras pilsētas tēlu;

20.4. ja iesnieguma iesniedzējs pēdējā gada laikā ir saukts pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

21. Pašvaldības izsniegtā atļauja apliecina personas tiesības lietot Valmieras pilsētas simboliku Pašvaldības domes noteiktajā laikā un veidā. Atļauju personas saņem Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

22. Pašvaldības izsniegtās atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.

23. Ja persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām Pašvaldībā iesniedz Komitejai adresētu iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievieno izstrādājuma fotogrāfiju, tiek izsniegta jauna atļauja.

V. ATBILDĪBA UN KONTROLE

24. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina Pašvaldības policija.

25. Sastādīt protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

26. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajā pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

27. Par Noteikumos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz Valmieras pilsētas karogu un Valmieras pilsētas ģerboni, par ko administratīvā atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 100, bet juridiskām personām līdz EUR 500.

(Valmieras pilsētas domes 30.07.2015. saistošo noteikumu Nr.237 redakcijā)

28. Administratīvā soda uzlikšana un tā samaksāšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, pārkāpumu novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

29. Viena gada laikā no Noteikumu stāšanās spēkā visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras lieto izstrādājumus ar Valmieras pilsētas simboliku, jāsaņem Valmieras pilsētas pašvaldības atļauja.

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Valmieras pilsētas domes 2002.gada 9.maija noteikumi Nr.197 (protokols Nr.11, 11.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības simboliku".

31. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.171
VALMIERAS PILSĒTAS KAROGS

(Pielikums Valmieras pilsētas domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 254 redakcijā)

Krāsas: zila – Pantone 287C un zelta okera – Pantone 124C.

2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.171
VALMIERAS PILSĒTAS ĢERBONIS

Krāsas: zelta – Pantone 872C (vai "zelts"), zaļā – Pantone 364C, Baltā – WhiteC, karmīnsarkanā – Pantone 1807C un sarkanā – Pantone Red 032C.

3.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.171
VALMIERAS PILSĒTAS LOGOTIPS

Krāsas: dzeltens – Pantone 116C un zila – Pantone 2718C

4.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.171
VALMIERAS PILSĒTAS SAUKĻA LOGOTIPS

Krāsas: dzeltens – Pantone 116C un zilais – Pantone 2718C

5.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.171

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Valmieras pilsētas simboliku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 26.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 27.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 25.11.2013. OP numurs: 2013/230.19
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
262191
{"selected":{"value":"15.07.2016","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-26.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.07.2016","iso_value":"2016\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2016.-26.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2016","iso_value":"2016\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2016.-14.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2015","iso_value":"2015\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2015.-01.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.07.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)