Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1035

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
11.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktu, 11.panta piekto daļu,
12.panta otro daļu un 29.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 37.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"37. Centrs pēc šo noteikumu 36.punktā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā:";

1.2. izteikt 39.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"39. Centrs pēc šo noteikumu 38.punktā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā:";

1.3. aizstāt 40.punkta otrajā teikumā vārdus "Centrs pēc iesnieguma izskatīšanas" ar vārdiem "Centrs ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas";

1.4. aizstāt 41.punkta otrajā teikumā vārdus "Centrs pēc iesnieguma izskatīšanas" ar vārdiem "Centrs 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas";

1.5. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Centrs speciālo atļauju (licenci) vai atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs iesniedz operatora civiltiesiskās atbildības polises kopiju, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 5.1 pielikumu, un polises kopiju darbinieku apdrošinājumam pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa noteikta šo noteikumu 5. vai 5.1 pielikumā.";

1.6. izteikt 50.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.4. individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās veiktās pārbaudes rezultātus un spēkā esošu operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma polisi, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 5.1 pielikumu, un polisi darbinieku apdrošinājumam pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.";

1.7. papildināt noteikumus ar 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"76. Šo noteikumu 5.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

77. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro valsts nodevas likmi, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.";

1.8. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) Padomes 2011.gada 19.jūlija Direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.";

1.9. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.723

Valsts nodevas likmes par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Nr.p.k.

Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem

Valsts nodevas likme par speciālo atļauju (licenci) (euro)

1. Jebkuras darbības valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektā

142,29

2. Jebkuras darbības ar lieljaudas jonizējošā starojuma avotiem  
2.1. radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 106 (neieskaitot) līdz 109 (ieskaitot) reizēm lielāka par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi) II nodaļā minētajiem limitiem

113,83

2.2. jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir lielāka par 10 Sv/h

113,83

3. Jebkuras darbības ar vidējas jaudas jonizējošā starojuma avotiem  
3.1. radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 103 (neieskaitot) līdz 106 (ieskaitot) reizēm lielāka par noteikumu II nodaļā minētajiem limitiem

85,37

3.2. jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir 0,1-10 Sv/h (ieskaitot)

85,37

4. Jebkuras darbības ar citiem jonizējošā starojuma avotiem  
4.1. radioaktīvās vielas, kuru kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 103 (ieskaitot) reizes pārsniedz noteikumu II nodaļā minētos limitus

71,14

4.2. jonizējošā starojuma avoti, kuru radītā kopējā jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota ir mazāka par 0,1 Sv/h (ieskaitot), tai skaitā zobārstniecības rentgeniekārtas

71,14


5. Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu ir 7,11 euro.

6. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) darbības termiņa atjaunošanu saistībā ar darbības atsākšanu pēc jonizējošā starojuma avota iznomāšanas ir 7,11 euro.

7. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota glabāšanai ir 7,11 euro.

8. Valsts nodeva par grozījumu speciālajā atļaujā (licencē) izsniegšanu ir 7,11 euro.

9. Jonizējošā starojuma avotu radīto kopējo jonizējošā starojuma dozas jaudu aprēķina, summējot atsevišķu jonizējošā starojuma avotu radīto dozas jaudu tiešā starojuma kūlī atbilstoši maksimālajiem ekspluatācijas parametriem.";

1.10. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.723

Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa

Nr.p.k.

Darbības ar jonizējošā starojuma avotu

Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa gadā (Ls)

1. Darbības ar kodoliekārtu
1.1. ja siltumjauda nepārsniedz 30 MWth

4 000 000

1.2. ja siltumjauda pārsniedz 30 MWth, bet ir mazāka par 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 10 MWe, bet ir mazāka par 50 MWe

80 000 000

1.3. ja siltumjauda pārsniedz 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 50 MWe

230 000 000

2. Darbības ar citiem valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem

800 000

3. Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 106 (neieskaitot) līdz 109 (ieskaitot) reizēm lielāka par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" II nodaļā minētajiem limitiem (lieljaudas jonizējošā starojuma avoti)

400 000

4. Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 103 (neieskaitot) līdz 106 (ieskaitot) reizēm lielāka par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" II nodaļā minētajiem limitiem (vidējas jaudas jonizējošā starojuma avoti)

80 000"

1.11. papildināt noteikumus ar 5.1 pielikumu šādā redakcijā:

"5.1 pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.723

Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa

Nr.p.k.

Darbības ar jonizējošā starojuma avotu

Civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa gadā (euro)

1. Darbības ar kodoliekārtu
1.1. ja siltumjauda nepārsniedz 30 MWth

5 691 490

1.2. ja siltumjauda pārsniedz 30 MWth, bet ir mazāka par 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 10 MWe, bet ir mazāka par 50 MWe

113 829 750

1.3. ja siltumjauda pārsniedz 150 MWth vai elektriskā jauda pārsniedz 50 MWe

327 260 520

2. Darbības ar citiem valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem

1 138 300

3. Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 106 (neieskaitot) līdz 109 (ieskaitot) reizēm lielāka par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" II nodaļā minētajiem limitiem (lieljaudas jonizējošā starojuma avoti)

569 150

4. Darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte ir no 103 (neieskaitot) līdz 106 (ieskaitot) reizēm lielāka par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" II nodaļā minētajiem limitiem (vidējas jaudas jonizējošā starojuma avoti)

113 830"

2. Šo noteikumu 1.9. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1035Pieņemts: 01.10.2013.Stājas spēkā: 11.10.2013.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 10.10.2013. OP numurs: 2013/198.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260768
11.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)