Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 95.§)
Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") nodrošina teorētiskās un praktiskās apmācības par saimnieciskās darbības pamatiem un biznesa plāna sagatavošanu (turpmāk – apmācības) personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, un saimnieciskās darbības uzsācējiem.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

2. Noteikumu mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī, attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju un to personu zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību.

3. Apmācības nodrošina personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību (fiziska persona atbilstoši mērķa grupai), un saimnieciskās darbības uzsācējiem (fiziska vai juridiska persona atbilstoši mērķa grupai), kuri ir noslēguši vienošanos ar sabiedrību "Altum" darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" vai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.34 redakcijā)

II. Atbalstāmās darbības un finansējums

4. Šo noteikumu izpratnē attiecināmas ir šādas apmācības:

4.1. komercdarbības pamati (maza biznesa organizācija);

4.2. vadības pamati;

4.3. uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums;

4.4. uzņēmuma finanšu vadība;

4.5. saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi;

4.6. mārketinga pamati.

5. Apmācības atbilstoši šiem noteikumiem finansē 100 procentu apmērā no 2004.–2006.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 3.1.3.nacionālās programmas "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" aktivitātes atmaksu valsts budžeta daļas.

6. Sabiedrībai "Altum" pieejamais finansējums apmācību nodrošināšanai ir šāds:

6.1. līdz 2013.gada 31.decembrim – 77 916,46 euro;

6.2. ar 2014.gada 1.janvāri – 94 978,12 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1441 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

7. Sabiedrība "Altum" nodrošina apmācības līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.282 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.34)

8. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1441)

9. Iepirkumu, kas nepieciešams apmācību nodrošināšanai, sabiedrība "Altum" veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju sabiedrība "Altum" saskaņo ar Ekonomikas ministriju iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

10. Šo noteikumu 9. punktā minētajā iepirkumā noteiktā uzvarētāja uzdevums ir nodrošināt apmācības personai, kas ir noslēgusi vienošanos ar sabiedrību "Altum" darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" vai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros. Apmācības nodrošina pēc sabiedrības "Altum" pieprasījuma atbilstoši dalībnieku vajadzībām. Apmācību izmaksās ietilpst visas ar apmācību nodrošināšanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu noma, aprīkojums, pasniedzēju atalgojums, izdales materiāli.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.34 redakcijā)

11. Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 6.punktā minētā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

III. Prasības apmācību saņēmējiem

12. Apmācības atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina:

12.1. personai, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, ja tā vienošanās noslēgšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

12.1.1. tā neveic un pēdējā gada laikā nav veikusi saimniecisko darbību;

12.1.2. tā pēdējā gada laikā ir uzsākusi saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, un nav veikusi citu saimniecisko darbību;

12.1.3. tā laikposmā no viena līdz trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai ir uzsākusi saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, un pēdējā gada laikā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

12.1.4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai tiks reģistrēts jauns komersants;

12.2. saimnieciskās darbības uzsācējam – šādā gadījumā:

12.2.1. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir pašnodarbinātā persona, tā atbilst šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

12.2.2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, vai juridiskas personas, kurām piederošais kopējais daļu skaits nepārsniedz 25 procentus no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita. Ja komersanta dalībnieki ir fiziskas personas, komersanta valdes locekļi un prokūristi ir tikai komersanta dalībnieki. Ja komersanta dalībnieks ir arī juridiska persona, attiecīgās juridiskās personas valdes locekļi vai prokūristi nevar būt komersanta valdes locekļi vai prokūristi.

13. Šo noteikumu izpratnē persona veic saimniecisko darbību, ja tai ir būtiska līdzdalība komersantā vai tā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs – tā ir komersants vai individuālā uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, izņemot pašnodarbinātas personas. Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 procenti vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita.

14. Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ir preces un pakalpojumi, kuri atbalsta saņēmējam vai saistīto personu grupai (ja atbalsta saņēmējam ir saistītās personas) ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības).

15. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.282 redakcijā)

16. Apmācības nenodrošina saimnieciskās darbības uzsācējiem vai personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, kuras īsteno projektu šādās darbības jomās un nozarēs:

16.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktās darbības un nozares;

16.2. apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;

16.3. kravas transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu iznomāšana;

16.4. operācijas ar nekustamo īpašumu;

16.5. azartspēles un derības;

16.6. ieroču, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

17. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tie atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.282 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.34)

18. Aktivitātes ietvaros apmācības nenodrošina, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

IV. Atbalsta uzskaites nosacījumi

19. Apmācības nodrošina saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.282 redakcijā)

20. Sabiedrība "Altum" veic atbalsta uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.282)

21. Pirms apmācību uzsākšanas sabiedrība "Altum" pārbauda, vai nav pārsniegts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktais atbalsta ierobežojums viena vienota uzņēmuma līmenī.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.282 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1441 redakcijā)

22. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu ietvaros noteiktās summas euro pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu, Padomes 2013.gada 9.jūlija Regulu (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai, kā arī ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 898Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.44
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
260205
{"selected":{"value":"30.01.2015","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)