Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.709

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
15.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.; 2010, 174.nr.; 2011, 60.nr.; 2012, 38., 125.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.punktu aiz vārda un apzīmējuma "izgatavotiem M1" ar vārdu un apzīmējumu "un N1".

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Mazās sērijas EK tipa apstiprināšanu nepiemēro speciālajiem transportlīdzekļiem. EK tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Komisijas 2012.gada 10.decembra Regulu (ES) Nr. 1229/2012, ar kuru groza IV un XII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk - Regula Nr. 1229/2012), numurē saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu."

3. Svītrot 12.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "un ievērojot šo noteikumu 11.pielikumā paredzētos atvieglojumus".

4. Svītrot 12.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "ievērojot šo noteikumu 7.pielikumā paredzētos atvieglojumus".

5. Svītrot 12.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ievērojot šo noteikumu 7.pielikuma I un II sadaļā paredzētos atvieglojumus".

6. Aizstāt 66.1.apakšpunktā skaitli "75" ar skaitli "100".

7. Izteikt 66.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.3. N1 kategorijas transportlīdzekļi - 500 vienības līdz 2016.gada 31.oktobrim, 250 vienības no 2016.gada 1.novembra;".

8. Papildināt noteikumus ar 66.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.7. transportlīdzekļi, kuru gabarīti pārsniedz Komisijas 2012.gada 12.decembra Regulas (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk - Regula Nr. 1230/2012), I pielikuma B daļas 1.1.apakšpunktā, C daļas 1.1.apakšpunktā un D daļas 1.1.apakšpunktā noteiktos maksimālos izmērus:

66.7.1. M2, M3 kategorijas transportlīdzekļi - 1000 vienības;

66.7.2. N2, N3 kategorijas transportlīdzekļi - 1200 vienības;

66.7.3. O3, O4 kategorijas transportlīdzekļi - 2000 vienības."

9. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Ja transportlīdzeklim tiek piešķirts individuālais apstiprinājums, CSDD:

78.1. individuālo apstiprinājumu numurē atbilstoši šo noteikumu 9.pielikuma IV sadaļas prasībām;

78.2. individuālā valsts apstiprinājuma gadījumā veic vienu no šādām darbībām:

78.2.1. atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma III sadaļas prasībām elektroniski izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu;

78.2.2. pēc transportlīdzekļa īpašnieka, izgatavotāja vai tā pārstāvja izvēles rakstiski izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu;

78.3. individuālā EK apstiprinājuma gadījumā atbilstoši šo noteikumu 6.pielikuma III sadaļas prasībām izsniedz individuālās apstiprināšanas sertifikātu."

10. Izteikt 3.pielikuma 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Aizsargķiveres un to stikli

-

22

-

-"

11. Izteikt 3.pielikuma 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Elektromagnētiskā savietojamība 97/24/EK 8.nod

-

-

10"

12. Papildināt 3.pielikumu ar 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

"46. Atstarojošās pazīšanas zīmes

-

-

-

70
47. Atstarojošie materiāli

-

-

-

104"

13. Izteikt 4.pielikuma I sadaļas 2.11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11.2. Puspiekabes gadījumā: .................................................................".

14. Izteikt 4.pielikuma I sadaļas 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. Virsbūves veids atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.punkta prasībām: .................................................................".

15. Izteikt 4.pielikuma I sadaļas 1.piezīmi šādā redakcijā:

"(1) M, N un O kategoriju transportlīdzekļu tipa tehniskais apraksts EK tipa apstiprinājumam jāiesniedz atbilstoši Komisijas 2008.gada 7.oktobra Regulas (EK) Nr. 1060/2008, ar kuru aizstāj I, III, IV, VI, VII, XI un XV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (turpmāk - Regula Nr. 1060/2008), II pielikumam."

16. Izteikt 4.pielikuma I sadaļas "f", "g" un "h" piezīmi šādā redakcijā:

"(f) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.1.apakšpunkta prasībām, kā arī Regulas Nr. 1230/2012 I pielikuma 1.papildinājuma prasībām.

(g) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.2.apakšpunkta prasībām, kā arī Regulas Nr. 1230/2012 I pielikuma 1.papildinājuma prasībām.

(h) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.3.apakšpunkta prasībām, kā arī Regulas Nr. 1230/2012 I pielikuma 1.papildinājuma prasībām."

17. Svītrot 4.pielikuma I sadaļas "k" piezīmi.

18. Izteikt 4.pielikuma III sadaļas 2., 3. un 4.nodaļas 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. Virsbūves veids atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.punkta prasībām: .................................................................".

19. Izteikt 7.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Veicot tipa apstiprinājumu mazās sērijās ražotiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, piemēro Regulas (ES) Nr. 1229/2012 pielikumā noteiktos atvieglojumus."

20. Aizstāt 7.pielikuma 11.punkta I piezīmē vārdus "tehniskā dienesta protokols, kas apliecina" ar vārdiem "tehniskā dienesta protokols vai apliecinājums par".

21. Papildināt 7.pielikuma 11.punkta "µ" piezīmi ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pasažieru vajadzībām paredzētais pirmais pakāpiens pie avārijas durvīm nedrīkst būt augstāks par 75 cm attiecībā pret ceļa virsmu."

22. Papildināt 11.pielikuma 1.punktu aiz vārda "direktīvas" ar vārdu "regulas".

23. Izteikt 11.pielikuma 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Atsevišķos gadījumos pēc izgatavotāja vai tā pārstāvja pamatota lūguma (piemēram, speciālu vai specifisku transportlīdzekļu tipiem), piešķirot tipa apstiprinājumu vai veicot individuālu transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu, par apliecinājumu attiecīgas direktīvas, regulas vai ANO Noteikumu prasību izpildei uzskata:".

24. Papildināt 11.pielikuma 3.punktu aiz vārda "direktīvas" ar vārdu "regulas".

25. Papildināt 11.pielikumu aiz 3.punkta ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. M, N un O kategoriju transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma gadījumā piemērojami tehniskie normatīvi atbilstoši Regulas Nr. 1229/2012 pielikumam."

26. Izteikt 11.pielikuma I nodaļas tabulas 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Masas un gabarīti
(izņemot M1 kat.)22
97/27/EK Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.)   -"
Masas un gabarīti Regula (ES)
Nr. 1230/2012
Komisijas 2012.gada 12.decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.)

27. Izteikt 11.pielikuma I nodaļas tabulas 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Atstarojošās pazīšanas zīmes37 -         70
Atstarojošie materiāli38 -       104"

28. Izteikt 11.pielikuma I nodaļas 16.piezīmi šādā redakcijā:

"16 Prasības nav attiecināmas uz sāņus vērstām sēdvietām. Pārējām sēdvietām drošības jostas uzstādāmas, ievērojot šādas minimālās prasības:

Transportlīdzeklis

Braukšanas virzienā vērstās sēdvietas

Pretēji braukšanas virzienam vērstās sēdvietas

kategorija

klase

izgatavošanas laiks

malējās sēdvietas

centrālās sēdvietas

priekšējās

pārējās

priekšējās

pārējās

M1 no 01.01.2001.
līdz 30.09.2005.
3(.) 3(.) 2(.) 2(.) 2(.)
pēc 01.10.2005. 3(.) 3(.) 3(.) 3(.) 2(.)
M2 
līdz 3,5 t
A pēc 01.01.2001. - - - - -
B no 01.01.2001.
līdz 31.12.2002.
3(.) 2(.) 2(.) 2(.) 2(.)
pēc 01.01.2003. 3(.) 2(.) 3(.) 2(.) 2(.)
M2
virs 3,5 t
A pēc 01.01.2001. - - - - -
B no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.
3(.)* vai 2(.) - 2(.) - -
pēc 01.01.2007. 3(.)* vai 2(.) 2(.) 2(.) 2(.) -
M3 A pēc 01.01.2001. - - - - -
B no 01.01.2001.
līdz 31.12.2006.
3(.)* vai 2(.) - 2(.) - -
pēc 01.01.2007. 3(.)* vai 2(.) 2(.) 2(.) 2(.) -
I pēc 01.01.2001. - - - - -
II pēc 01.01.2001. 3(.)* vai 2(.) - 2(.) - -
III pēc 01.01.2001. 3(.)* vai 2(.) 2(.) 2(.) 2(.) -
N1 no 01.01.2001.
līdz 31.12.2002.
3(.) - 2(.) - -
pēc 01.01.2003. 3(.) 2(.) 2(.) 2(.) 2(.)
N2 un N3 no 01.01.2001.
pēc 31.12.2006.
2(.) - 2(.) - -
pēc 01.01.2007. 3(.)* vai 2(.) 2(.) 2(.) 2(.) 2(.)

Apzīmējumi:

2(.) divpunktu drošības jostas.

3(.) trīspunktu drošības jostas.

- drošības jostas var tikt uzstādītas brīvprātīgi.

* prasības attiecināmas uz vadītāja sēdvietu."

29. Izteikt 11.pielikuma I nodaļas 38.piezīmi šādā redakcijā:

"38 Atstarojošo materiālu uzstādīšana krāsainu joslu veidā no 2012.gada 9.jūlija ir obligāta N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilnā masa pārsniedz 7500 kg, kā arī N3, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem."

30. Izteikt 11.pielikuma II nodaļas tabulas 2.a punktu šādā redakcijā:

"2.a Emisijas (Euro 5 un Euro 6) vieglajiem transportlīdzekļiem/informācijas pieejamība Regula (EK) Nr. 715/2007 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.-16.lpp.) Regula (EK) Nr. 715/20074B Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 29.06.2007., L 171, 1.-16.lpp.) 83.06"
Regula (EK) Nr. 692/20084C Komisijas 2008.gada 18.jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.07.2008., L 199, 1.-136.lpp.)
Regula (ES) Nr. 566/2011 Komisijas 2011.gada 8.jūnija Regula (ES) Nr. 566/2011, ar ko attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.06.2011., L 158, 1.-24.lpp.)
Regula (ES) Nr. 459/2012 Komisijas 2012.gada 29.maija Regula (ES) Nr. 459/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 6") (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.06.2012., L 142, 16.-24.lpp.)
Regula (ES) Nr. 630/2012 Komisijas 2012.gada 12.jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.07.2012., L 182, 14.-26.lpp.)
Regula (ES) Nr. 143/2013 Komisijas 2013.gada 19.februāra Regula (ES) Nr. 143/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 groza attiecībā uz CO2 emisiju noteikšanu tiem transportlīdzekļiem, kurus nodod vairākposmu tipa apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 20.02.2013., L 47, 51.-55.lpp.)
Regula (ES) Nr. 195/2013 Komisijas 2013.gada 7.marta Regula (ES) Nr. 195/2013, ar ko attiecībā uz inovatīvām tehnoloģijām CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 08.03.2013., L 65, 1.-12.lpp.)

31. Izteikt 11.pielikuma II nodaļas tabulas 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Gabarīti un masas (izņemot M1 kategoriju) 97/27/EK Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.) 97/27/EK32 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 233, 1.-31.lpp.) -"
2001/85/EK32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 20.novembra Direktīva 2001/85/EK, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, un ar ko groza Padomes Direktīvas 70/156/EEK un 97/27/EEK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 042, 1.-102.lpp.)
2003/19/EK32 Komisijas 2003.gada 21.marta Direktīva 2003/19/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 01.05.2004., L 079, 6.-13.lpp.)
Masa un gabarīti Regula (ES)
Nr. 1230/2012
Komisijas 2012.gada 12.decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.) Regula (ES)
Nr. 1230/2012
Komisijas 2012.gada 12.decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.12.2012., L 353, 31.-79.lpp.)

32. Izteikt 11.pielikuma II nodaļas tabulas 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Vispārēja drošība Regula (EK)
Nr. 661/2009
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.- 24.lpp.) Regula (EK)
Nr. 661/2009
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 31.07.2009., L 200, 1.-24.lpp.) -"
Regula (ES)
Nr. 407/2011
Komisijas 2011.gada 27.aprīļa Regula (ES) Nr. 407/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 28.04.2011., L 108, 13.-20.lpp.)
Regula (ES)
Nr. 458/2011
Komisijas 2011.gada 12.maija Regula (ES) Nr. 458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13.05.2011., L 124, 11.-20.lpp.)
Regula (ES)
Nr. 130/2012
Komisijas 2012.gada 15.februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 16.02.2012., L 43, 6.-14.lpp.)
Regula (ES)
Nr. 347/2012
Komisijas 2012.gada 16.aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.04.2012., L 109, 1.-17.lpp.)
Regula (ES)
Nr. 351/2012
Komisijas 2012.gada 23.aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 24.04.2012., L 110, 18.-30.lpp.)
Regula (ES)
Nr. 523/2012
Komisijas 2012.gada 20.jūnija Regula (ES) Nr. 523/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009, lai iekļautu konkrētus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 21.06.2012., L 160, 8.-12.lpp.)

33. Izteikt 11.pielikuma II nodaļas 4B piezīmi šādā redakcijā:

"4B Motoru izmešu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 prasībām un atbilst šīs Regulas 1.pielikuma 1.tabulā (Euro 5) un 2.tabulā (Euro 6) norādītajām pieļaujamām robežvērtībām, piemērojami atbilstoši Regulas (ES) Nr. 459/2012 II pielikumā norādītajiem nosacījumiem."

34. Izteikt 13.pielikuma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Direktīvā 76/114/EEK vai Regulā (ES) Nr. 19/2011 paredzēto bāzes transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) saglabā vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa visos turpmākajos posmos, lai nodrošinātu procesa izsekojamību;".

35. Izteikt 13.pielikuma 6.3.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.3. otrajā un turpmākajos posmos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei, ko paredz Direktīva 76/114/EEK vai Regula (ES) Nr. 19/2011, katrs izgatavotājs transportlīdzeklim piestiprina papildu izgatavotāja plāksnīti. Šī plāksnīte stingri jāpiestiprina redzamā un viegli pieejamā vietā uz daļas, ko ekspluatējot nav paredzēts mainīt. Uz tās jābūt šādai skaidri salasāmai un neizdzēšamai informācijai šādā secībā:".

36. Izteikt 13.pielikuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. plāksnītei jāatbilst Regulas (ES) Nr. 19/2011 prasībām."

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 709Pieņemts: 03.09.2013.Stājas spēkā: 06.09.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 05.09.2013. OP numurs: 2013/173.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
259565
06.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)