Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 486 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.594

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 74.§)
Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapas izglītības jomā, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādas valsts statistikas pārskatu veidlapas izglītības jomā:

2.1. Vispārējās izglītības iestādes pārskats (dienas, vakara vai neklātienes skola) (VS-1) (1.pielikums). Izglītības iestādes, kuras īsteno dienas, vakara vai neklātienes vispārējās izglītības programmas, veidlapu aizpilda saskaņā ar VS-1 veidlapā minētajiem norādījumiem;

2.2. Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats (VSP-1) (2.pielikums). Pirmsskolas izglītības iestādes veidlapu aizpilda saskaņā ar VSP-1 veidlapā minētajiem norādījumiem;

2.3. Izglītības iestādē īstenoto interešu izglītības programmu pārskats (IIP-1) (3.pielikums). Izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas, veidlapu aizpilda saskaņā ar IIP-1 veidlapā minētajiem norādījumiem;

2.4. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes pārskats (ISIP-1) (4.pielikums). Izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, veidlapu aizpilda saskaņā ar ISIP-1 veidlapā minētajiem norādījumiem.

3. Valsts statistikas pārskatus izglītības jomā respondenti iesniedz elektroniski, ievadot datus Valsts izglītības informācijas sistēmā:

3.1. Vispārējās izglītības iestādes pārskatu (VS-1) un Pirmsskolas izglītības iestādes pārskatu (VSP-1) – katru gadu līdz 27.septembrim;

3.2. Interešu izglītības iestādes pārskatu (IIP-1) un Profesionālās ievirzes izglītības iestādes pārskatu (ISIP-1) – katru gadu līdz 30.oktobrim.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.695 "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 137.nr.; 2009, 135.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.594

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, www.izm.gov.lv

 

Veidlapa Nr. VS-1

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĀRSKATS

(DIENAS, VAKARA VAI NEKLĀTIENES SKOLA)

20__./20__.m.g. sākumā

gada


Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

VSPARK .....

Reģistrācijas nr. Izglītības iestāžu reģistrā
Kods
Izglītības iestādes nosaukums

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apriņķis. . . . . . . . . . . . . .Republikas pilsēta. . . . . . . . . . . . . .

Novads

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novada pilsēta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Novada pagasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adrese, pasta indekss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mācību valoda. . . . . . . . . . . . . .

Direktora vārds, uzvārds

. . . . . . . . . . . . . .

Tālrunis

. . . . . . . . . . . . . . .
Juridiskais statuss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds

. . . . . . . . . . . . . .tālr.nr.. . . . . . . . . . . . . .faksa nr.. . . . . . . . . . . . . .
e-pasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Izglītojamo skaits un to sadalījums vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības programmās

1.1. 20__./20__.m.g. beigušo skaita sadalījums pa klasēm un dzimšanas gadiem

Rādītāja nosaukums

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

KOPĀ

t.sk. meitenes

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

101

Dzimšanas gads

20__.g. un jaunāki

102

____.g.

103

____.g.

104

____.g.

105

____.g.

106

____.g.

107

____.g.

108

____.g.

109

____.g.

110

____.g.

111

____.g.

112

____.g.

113

____.g.

114

____.g.

115

____.g.

116

____.g.

117

19__.g. un vecāki

118

K O P Ā

119

no tiem

Pārcelti nākošajā klasē ar vērtējumu no 1 līdz 3

120

Bija noteikti papildu mācību pasākumi

121

Apgūta divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programma

122

Palika uz otru gadu

123

Pārtraukuši mācības 01.09.20__.-31.08.20__.

124

t.sk. turpina mācības citā izglītības iestādē

125

Ārzemju izglītojamo skaits (nerezidenti)

126

t.sk. meitenes

127

Ārzemju izglītojamo skaits (nerezidenti), kuri pārtraukuši mācības 01.09.20__.-31.08.20__.

1.2. 20__./20__.m.g. beigušo meiteņu skaita sadalījums pa klasēm un dzimšanas gadiem

Rādītāja nosaukums

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

KOPĀ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

131

Dzimšanas gads

20__.g. un jaunākas

132

____.g.

133

____.g.

134

____.g.

135

____.g.

136

____.g.

137

____.g.

138

____.g.

139

____.g.

140

____.g.

141

____.g.

142

____.g.

143

____.g.

144

____.g.

145

____.g.

146

____.g.

147

19__.g. un vecākas

148

K O P Ā

149

Palika uz otru gadu

1.3. 20__./20__.mācību gada 9. un 12. klašu beidzēji

Rādītāja nosaukums

Beidza 9.klasi *

Beidza 12.klasi

KOPĀ

ar
apliecību

ar
liecību

KOPĀ

ar
atestātu

ar
liecību

A

B

1

2

3

4

5

6

150

KOPĀ

151

t.sk. meitenes

* - speciālās skolas un klases norāda tos 9.klašu beidzējus, kuri ieguva pamatizglītību.

1.4. Izglītojamo atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem 20__./20__.mācību gadā

Rādītāja nosaukums

Par pamatizglītības kursu

Par vidējās izglītības kursu

Kopā

t.sk.no visiem pārbaudījumiem

Kopā

t.sk.no visiem pārbaudījumiem

A

B

1

2

3

4

155

Ģimenes ārsta atzinums

156

Apguva spec. izglītības programmu

157

Citi iemesli

2.1. Izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__.mācību gada sākumā

Rādītāja nosaukums

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

KOPĀ

meit.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

201

Dzimšanas gads

20__.g. un jaunāki

202

____.g.

203

____.g.

204

____.g.

205

____.g.

206

____.g.

207

____.g.

208

____.g.

209

____.g.

210

____.g.

211

____.g.

212

____.g.

213

____.g.

214

____.g.

215

____.g.

216

____.g.

217

19__.g. un vecāki

218

K O P Ā

219

otrgadnieki

220

Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni

221

Bērnu skaits, kuru vecāki devušies uz ārzemēm

222

Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri mācās pēc vispārējās izglītības programmas

223

Izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un mācās pēc speciālās izglītības programmas

224

Ārzemju izglītojamo skaits (nerezidenti)

225

t.sk. apmaiņas programmas ietvaros

226

Klātienes izglītojamo skaits

227

Klašu skaits

228

Klašu komplektu skaits

229

Klašu skaits, kurās integrēti mācās bērni ar speciālām vajadzībām atbilstoši speciālās izglītības programmām

230

Neklātienes izglītojamo skaits

231

Neklātienes grupu skaits

2.2. Meiteņu skaita sadalījums 20__./20__.mācību gada sākumā

 

Rādītāja nosaukums

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

KOPĀ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

235

Dzimšanas gads

20__.g. un jaunākas

236

____.g.

237

____.g.

238

____.g.

239

____.g.

240

____.g.

241

____.g.

242

____.g.

243

____.g.

244

____.g.

245

____.g.

246

____.g.

247

____.g.

248

____.g.

249

____.g.

250

____.g.

251

19__.g. un vecākas

252

K O P Ā             

2.3. Aizpilda vispārējās un speciālās izglītības iestādes

 

Rādītāja nosaukums

Kopā

  

Rādītāja nosaukums

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

1

 

A

B

1

2

255

Izglītojamie1.-4.kl.

261

1.-4. kl.

256

mācās5.-6.kl.

262

Mājas5.-6. kl.

257

otrajā7.-9.kl.

263

apmācība:7.-9. kl.

258

maiņā10.-12.kl.

264

10.-12. kl.

259

Pagarinātāsgrupas

265

Mājmācība 1.-4. kl.

260

darba dienasbērni

266

Izglītojamie, kuri dzīvo internātā

2.4. Aizpilda internātskolas

Kopā

A

B

1

267

Internātskolu izglītojamie, kuri nedzīvo internātā

268

Bērnu skaits, kuri ievietoti internātskolā trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes bērnu statusā

269

Bērnu skaits, kuri ievietoti internātskolā no ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

2.5. Aizpilda speciālās izglītības iestādes

Kopā

A

B

1

270Izglītojamie invalīdi, kuri saņem invaliditātes pabalstu

20__./20__.mācību gadā vidējās izglītības pakāpē (vidusskolā) uzņemtie izglītojamie

2.6. 10.klasē uzņemto izglītojamo skaita sadalījums

 

Rādītāja nosaukums

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

1

2

271

Izglītojamo skaits, kuri uzņemti 10.klasē kopā (bez otrgadniekiem)  

272

 dienas pamatskolu 20__./20__. mācību gadā  

273

tajā

dienas pamatskolu agrāk  

274

skaitā

vakara pamatskolu 20__./20__. mācību gadā  

275

beidza

vakara pamatskolu agrāk  

2.7. 20__./20__.m.g. uzņemti 10.klasē

 

Rādītāja nosaukums

Uzņemti 10.kl.

Dzimšanas gads

____.g. un jaunāki

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

276

KOPĀ        

277

t.sk. meitenes        

278

No jauna uzņemti        

279

t.sk. meitenes        

280

Atkārtoti uzņemti        

281

t.sk. meitenes        

282

Turpina mācības        

283

t.sk. meitenes        

2.8. 20__./20__.m.g. uzņemti 11.klasē

 

Rādītāja nosaukums

Uzņemti 11.kl.

Dzimšanas gads

____.g. un jaunāki

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

284

KOPĀ        

285

t.sk. meitenes        

286

Atkārtoti uzņemti        

287

t.sk. meitenes        

288

Turpina mācības        

289

t.sk. meitenes        

2.9. 2013./2014.m.g. uzņemti 12.klasē

 

Rādītāja nosaukums

Uzņemti 12.kl.

Dzimšanas gads

____.g. un jaunāki

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g.

____.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

290

KOPĀ        

291

t.sk. meitenes        

292

Atkārtoti uzņemti        

293

t.sk. meitenes        

294

Turpina mācības        

295

t.sk. meitenes        

3.1. Ārzemju izglītojamo (nerezidentu) skaita sadalījums pa valstīm

  

KOPĀ

1.-6.kl.

7.-9.kl.

10.-12.kl.

Kopā

t.sk. meitenes

Kopā

t.sk. meitenes

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

1

2

3

4

5

6

7

300

Ārzemju izglītojamo skaits

Tai skaitā pa valstīm:

301

302

303

304

305

306

307

3.2. Ārzemju izglītojamo (nerezidentu) skaits, kuri iepriekšējo izglītības līmeni ieguvuši ārpus Latvijas

 

Valsts

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

t.sk. meitenes

Kopā

t.sk. meitenes

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

1

2

3

4

5

6

310

311

312

313

314

315

316

4. Izglītojamo tautība

Tautība

Skaits

KOPĀ

t.sk. meitenes

A

B

1

2

401

KOPĀ

402

t.sk. latvieši

403

baltkrievi

404

čigāni

405

ebreji

406

igauņi

407

krievi

408

lietuvieši

409

poļi

410

ukraiņi

411

vācieši

412

citi

413

Nav norādīts

5. Izglītojamo skaita sadalījums pa vispārējās izglītības programmām

 

Progr. kods

Programmas nosaukums

**

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

KOPĀ

t.sk.
meit.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

** - tālmācības programma

6.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

 

Darbinieki

Darba likmju skaits

no tām (1.a.) vakances

Darbinieku skaits

no tiem (3.a.) pamatdarbā

no tiem (3.a.) sievietes

no tiem (3.a.) ar šo mācību gadu uzsākuši darbu jaunie pedagogi

No kopējā skaita (3.a.) strādā nepilnu slodzi

no tiem (8.a.) - sievietes

amatu sāk pildīt paralēli studijām

amatu sāk pildīt pēc kvalifikācijas iegūšanas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

601

Kopā

602

Pedagogi

603

no tiem ārzemnieki

604

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki

605

skolotāji

606

no tiem 1.-4.klasēs

607

5.-6.klasēs

608

7.-9.klasēs

609

10.-12.klasēs

610

profesionālās izglītības skolotāji

611

pagarinātās dienas grupas skolotāji

612

internāta, dienesta viesnīcas skolotāji

613

pirmsskolas izglītības skolotāji

614

no tiem (613.r.) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

615

pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi

616

skolotājs logopēds

617

speciālais pedagogs

618

sociālais pedagogs

619

pedagoga palīgs

620

interešu izglītības skolotājs

621

izglītības psihologs

622

sporta metodiķis

623

bibliotekārs

624

pārējie pedagogi

630

Medicīnas darbinieki

640

Pārējie darbinieki

6.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Darbinieki

Ar vidējo izglītību

Ar augstāko izglītību

No
kopējā
skaita (3.a.) ar zinātnisko grādu

ar vidējo pedagoģisko izglītību

ar vidējo profesionālo izglītību

ar vidējo vispārējo izglītību

no tiem (10.a.-12.a.) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

ar augstāko pedagoģisko izglītību

t.sk. pedagoģijas maģistri

ar citu augstāko

izglītību

no tiem studē pedagoģiskajā augstākās izglītības programmā

A

B

10

11

12

13

14

15

16

17

18

601

Kopā

602

Pedagogi

603

no tiem ārzemnieki

604

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki

605

skolotāji

606

no tiem 1.-4.klasēs

607

5.-6.klasēs

608

7.-9.klasēs

609

10.-12.klasēs

610

profesionālās izglītības skolotāji

611

pagarinātās dienas grupas skolotāji

612

internāta / dienesta viesnīcas skolotāji

613

pirmsskolas izglītības skolotāji

614

no tiem (613.r.) bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

615

pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi

616

skolotājs logopēds

617

speciālais pedagogs

618

sociālais pedagogs

619

pedagoga palīgs

620

interešu izglītības skolotājs

621

izglītības psihologs

622

sporta metodiķis

623

bibliotekārs

624

pārējie pedagogi

6.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma

Darbinieki

Pedagogu
skaits

Skolotāju
skaits

No skolotājiem

Profesionālās izglītības skolotāju skaits

1.-4.kl.

5.-6.kl.

7.-9.kl.

10.-12.kl.

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

Kopā

tai skaitā sievietes

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

631

Kopā

632

24 gadi un jaunāki

633

25-29 gadi

634

30-34 gadi

 

635

35-39 gadi

636

40-44 gadi

637

45-49 gadi

638

50-54 gadi

639

55-59 gadi

640

60-64 gadi

 

641

65 gadi un vecāki

642

No kopējā skaita (631.r.) pensijas vecumā

 

 

6.4. Ārzemju pedagogi 6.5. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes
 

Rādītāja nosaukums

Skaits

  

Darba slodzes

Pedagogu skaits

Kopā

t.sk. sievietes

A

B

1

 

A

B

1

2

660

Ārzemju pedagogu skaits

670

Kopā
Tai skaitā pa valstīm:

671

t.sk. darba slodze mazāka par 0.25 no likmes

661

672

0.25 - 0.49

662

673

0.50 - 0.74

663

674

0.75 - 0.99

664

675

1.00 - 1.49

665

676

1.50 - 2.00

666

677

>2

 

7. Izglītības iestādes bibliotēka8. Izglītības iestādes finansējums 20__.gadā

Rādītāja nosaukums

Skaits

Finansējuma avoti

Summa __

A

B

1

A

B

1

701

Kopējais grāmatu skaits

801

Kopējais finansējums

702

t.sk. mācību grāmatas

802

t.sk. no valsts budžeta

703

20__.gadā iegādātas jaunas grāmatas

803

no tā (802.r.) mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

704

t.sk. mācību grāmatas

705

20__.gadā no uzskaites noņemtās grāmatas

706

t.sk. mācību grāmatas

804

no pašvaldības budžeta

707

Mācību grāmatu iegādei 20__.gadā
izlietotais finansējums

805

ārvalstu piešķirtais finansējums

806

ziedojumi

708

Bibliotēkas darbības nodrošināšanai
pieejamo datoru skaits

807

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

709

t.sk. ar interneta pieslēgumu nodrošināti datori

808

citi avoti (norādīt)

809

9.1. Telpu platība

Rādītāja nosaukums

Platība m2

A

B

1

901

Kopējā platība

902

t.sk. mācību telpu platība

903

sporta un atpūtas telpu platība

904

saimnieciskās darbības telpu platība

905

internāta telpu platība

906

bibliotēkas telpu platība

907

citas

908

9.2. Telpu piemērotība izglītojamo ar speciālām vajadzībām apmācībai

 

Rādītāja nosaukums

Atbilde

A

B

1

910

Telpas IR piemērotas

jā 

911

Telpas NAV piemērotas

jā  

912

Telpas piemērotas DAĻĒJI:

jā 

913

1. lifts, pacēlājs

jā 

914

2. uzbrauktuves

jā 

915

3. tualetes

jā 

916

4. durvis

jā 

917

5. citas

jā 

10. Datortehnika izglītības iestādē

Rādītāja nosaukums

Kopā

Tai skaitā

mācību procesam

administrācijas vajadzībām

skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem

A

B

1

2

3

4

1001

KOPĀ

1002

No kopējā skaita:

3 gadi un jaunāki (ražošanas gads)

Rādītāja nosaukums

Skaits

A

B

1

1020

Datorklašu skaits izglītības iestādē

1021

Datoru skaits 1.datorklasē

1022

Datoru skaits 2.datorklasē

1023

Datoru skaits 3.datorklasē 

1024

Datoru skaits 4.datorklasē 

1025

Datoru skaits 5.datorklasē


 

Interneta pieslēguma veids

Uz cik datoriem pieejams

Kopā

tai skaitā

mācību procesam

administrācijas vajadzībām

skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem

A

B

1

2

3

4

1030

KOPĀ    

1036

Pastāvīgais pieslēgums ar ātrumu līdz 5Mb/s    


Rādītāja nosaukums

Atbilde

A

B

1

2

1040

Vai izglītības iestādei ir interneta mājaslapa?

1041

Vai izglītības iestāde lieto intranetu? (iestādes iekšējas lietošanas mājaslapu)

1043

Vai izglītības iestādē pieejamo internetu var izmantot arī ar izglītības iestādi nesaistītas personas (ne tikai izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki)?

1044

Pedagogi ar zināšanām IT (apguvuši mācību programmas, beiguši kursus u.c.)

…… %

Procentos no pedagogu skaita (602.r.3.a.). Ja Jūsu rīcībā nav precīzas informācijas, lūdzu, dodiet novērtējumu

1045

Pedagogi, kuri regulāri (vismaz reizi nedēļā) lieto internetu izglītības iestādē

…… %

1046

Pedagogi, kuri regulāri izmanto internetu izglītības iestādē mācību materiālu sagatavošanai (izņemot datorapmācību)

…… %

1047

Pedagogi, kuru darba telpās ir uzstādīti datori ar interneta pieslēgumu ?

…… %

1048

Vai izglītības iestādē ir brīvpiekļuves datori, kas pieejami skolotājiem ?

1049

Vai izglītības iestādē ir brīvpiekļuves datori, kas pieejami skolēniem ?

1050

Vai izglītības iestādē datoriem ir uzstādīti interneta satura filtri?

1051

Vai izglītības iestāde izmanto e-mācību vidi (moodle, blackboard) ?

1052

Vai izglītības iestāde mācību procesā izmanto interaktīvās tāfeles ?

1053

Vai izglītības iestādē arī citi mācību priekšmeti, izņemot informātiku, tiek vadīti informātikas kabinetos ?

11. Izglītojamo skaits, kuri apgūst atsevišķus priekšmetus pamatizglītībā

 

Rādītāja nosaukums

Kopā

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1101Informātika          
1102Ētika          
1103Ētika un kristīgā mācība          
1104Kristīgā mācība          
1105Konfesionālā ticības mācība          

12. Fakultatīvās nodarbības

 

Rādītāja nosaukums

Stundu
skaits nedēļā

Izglītojamo
skaits

t. sk. izglītojamie

1.-4. klasēs

5.-9. klasēs

10.-12. klasēs

A

B

1

2

3

4

5

1201

Fakultatīvās nodarbības:     

1202

 padziļināta mācību priekšmeta apguve     

1203

 ārpusparaugplāna mācību priekšmetu apguve     

1204

 t.sk. konfesionālā ticības mācība     

1205

 veselības mācība     

1206

 mākslinieciskā pašdarbība     

1207

 t.sk. kori     

1208

 tautas deju kolektīvi     

1209

 teātris     

1210

 folkloras kopas     

1211

 mazākumtautību valodas apguve     

1212

 nodarbības, saistītas ar attiecīgās etniskās kultūras izzināšanu (mazākumtautību izglītības programmās)     

1213

Eiropas Savienības jautājumu apguve

1214

citas (norādīt)

1215

13. Izglītojamo skaits, kuri, vispārējās izglītības iestādē īstenojot pamatizglītības/vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, apgūst mācību priekšmeta saturu latviešu valodā vai bilingvāli (1.-9.klasei) un latviešu valodā (10.-12.klasei)

 

Priekšmeta nosaukums

Apgūst latv.valodā/ bilingvāli

Kopā

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

14. Izglītojamo skaita sadalījums vispārējā VIDĒJĀ izglītībā pa atsevišķiem mācību priekšmetiem

 

Mācību priekšmeti

Izglītojamo skaits, kuri apgūst mācību priekšmetu

10.klase

11.klase

12.klase

A

B

1

2

3

1401

Latviešu valoda

1402

Pirmā svešvaloda

1403

Otrā svešvaloda

1404

Trešā svešvaloda

1405

Ceturtā svešvaloda

1406

Mazākumtautību valoda un literatūra

1407

Matemātika

1408

Informātika

1409

Programmēšanas pamati

1410

Tehniskā grafika

1411

Sports

1412

Veselības mācība

1413

Fizika

1414

Ķīmija

1415

Bioloģija

1416

Dabaszinības

1417

Latvijas un pasaules vēsture

1418

Ekonomika

1419

Filozofija

1420

Ģeogrāfija

1421

Psiholoģija

1422

Politika un tiesības

1423

Mājsaimniecība

1424

Ētika

1425

Kulturoloģija

1426

Literatūra

1427

Mūzika

1428

Vizuālā māksla

1429

Astronomija

1430

Loģika

1431

Matemātiskā analīze

1432

Komerczinības

1433

Kultūras vēsture

1434

Reliģiju vēsture

1435

Mākslas vēsture

1436

Pasaules literatūra

1437

Mākslinieciskā pašdarbība

1438

1439

1440

1441

1442

15. Svešvalodu apguve

 

Svešvaloda

Kopā

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1501Angļu valoda             
1502t.sk.kā pirmā valoda             
1503t.sk.kā otrā valoda             
1504t.sk.kā trešā valoda             
1505t.sk.kā ceturtā valoda             
1506Vācu valoda             
1507t.sk.kā pirmā valoda             
1508t.sk.kā otrā valoda             
1509t.sk.kā trešā valoda             
1510t.sk.kā ceturtā valoda             
1511Franču valoda             
1512t.sk.kā pirmā valoda             
1513t.sk.kā otrā valoda             
1514t.sk.kā trešā valoda             
1515t.sk.kā ceturtā valoda             
1516Krievu valoda             
1517t.sk.kā pirmā valoda             
1518t.sk.kā otrā valoda             
1519t.sk.kā trešā valoda             
1520t.sk.kā ceturtā valoda             
1521Cita valoda             
1522t.sk.kā pirmā valoda             
1523t.sk.kā otrā valoda             
1524t.sk.kā trešā valoda             
1525t.sk.kā ceturtā valoda             


  

Kopā

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1591

Izglītojamo skaits, kuri apgūst tikai vienu svešvalodu             

1592

Izglītojamo skaits, kuri apgūst divas svešvalodas             

1593

Izglītojamo skaits, kuri apgūst trīs svešvalodas             

1594

Izglītojamo skaits, kuri apgūst četras svešvalodas             

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits licencētās pirmsskolas izglītības programmās

16. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits

 

Rādītāja nosaukums

Kopā

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1601

Bērnu skaits          

1602

t.sk. meitenes          

1603

No kopējā skaita (1601.r.) – bērni ar speciālām vajadzībām          

1604

t.sk. meitenes          

1605

Bērnu skaits, kuru vecāki devušies darbā uz ārzemēm          

17. Pirmsskolas vecuma bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

 

Programmas kods

Programmas nosaukums

Mācību valoda

Grupu skaits

Bērnu skaits

t.sk. 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

A

B

C

D

1

2

3

1701

1702

1703

1704

18. Pirmsskolas vecuma bērnu un grupu skaits

 

Rādītāja nosaukums

Bērnu skaits

Grupu skaits

kopā

t.sk. 20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

t.sk. 20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

t.sk. 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

kopā

kurās ir 20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

kurās ir 20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

kurās ir 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

jaukta vecuma grupu skaits

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1800

KOPĀ         
 no kopējā skaita pēc uzturēšanās ilguma         

1801

grupas līdz 4 st.         

1802

grupas no 4,1-7 st.         

1803

grupas no 7,1-11,9 st.         

1804

grupas no 12-14 st.         

1805

grupas 24 st.         
 no kopējā skaita pēc grupu veida         

1806

speciālās grupas         

1807

pārējās grupas         

Izglītojamo skaits un to sadalījums profesionālās izglītības programmās

19. Beigušo izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__.m.g. beigās

  

19__.g. un jaunāki

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

1901KOPĀ      
1902t.sk. meitenes      

20. 20__./20__.mācību gada beidzēji

  

KOPĀ

t.sk. ar atbilstošu kvalifikāciju

A

B

1

2

2001

KOPĀ  

2002

t.sk. meitenes  

21. Uzņemto izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__.m.g. sākumā

  

19__.g. un jaunāki

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

2101KOPĀ      
2102t.sk. meitenes      

22. Visu izglītojamo skaita sadalījums 20__./20__.m.g. sākumā

  

19__.g. un jaunāki

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g.

19__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

2201KOPĀ      
2202t.sk. meitenes      

23. Izglītojamo skaita sadalījums pa izglītības programmām

Programmas kods

Programmas nosaukums

Kvalifikācija

Kurss / mācību gads

Mācību valoda

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

C

D

E

F

1

2

2301

2302

2303

2304

2305

2306

Iesniedzot šo valsts statistikas pārskata veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

PĀRSKATS SAGATAVOTS UN IESNIEGTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA.

Norādījumi statistiskā pārskata Nr.VS-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā sagatavo visas izglītības iestādes, kuras īsteno vai līdz iepriekšējā mācību gada beigām īstenoja vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskata iesniegšanu ir atbildīgs iestādes dibinātājs. Par šīm izglītības iestādēm jāaizpilda pārskata 1. un 8.sadaļa.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un direktora rīkojumiem.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē katra gada 5.septembrī.

Izglītības iestāde, kurā mācības notiek vienā valodā, pārskatā norāda attiecīgo mācību valodu (latviešu, krievu, poļu, ukraiņu u.c.). Izglītības iestāde ar vairākām mācību valodas plūsmām sagatavo par katru plūsmu atsevišķu pārskata veidlapu. Izglītības iestāde, kura pārskatu sastāda par katru plūsmu atsevišķi, dala pārskata 1.–5., 11.–15.sadaļu. Pārskata 6.–10., 16.–22.sadaļu norāda tikai vienā veidlapā tajā mācību plūsmā, kur ir lielāks izglītojamo skaits.

Ja vispārizglītojošā skolā ir atvērtas sociālās korekcijas klases, speciālās klases (bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem), vakara apmācības klases vai neklātienes grupas (dienas skolā), dienas apmācības klases (vakara (maiņu) skolā), kā arī tā īsteno izglītības programmas ieslodzījuma vietās, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu pārskata veidlapu, neieskaitot rādītājus vispārizglītojošās skolas pamatpārskatā. Atsevišķajā pārskata veidlapā nav jāaizpilda 6.–10., 16.–22.sadaļas, kuras katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja speciālās izglītības iestādē ir atvērtas klases ar vispārizglītojošo skolu programmām, tad par šīm klasēm aizpilda atsevišķu pārskata veidlapu, neieskaitot rādītājus speciālās izglītības iestādes pamatpārskatā. Atsevišķajā pārskata veidlapā nav jāaizpilda 6.–10., 16.–22.sadaļas, kuras katra izglītības iestāde aizpilda tikai vienu reizi.

Ja vispārējās izglītības programma tiek īstenota profesionālās izglītības iestādē, iestāde aizpilda pārskata 1.–5., 11.–15.sadaļas.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.594

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, www.izm.gov.lv

 

Veidlapa Nr. VSP-1

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
PĀRSKATS

20__./20__.m.g. sākumā

gada


Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

VSPARK .....

Reģistrācijas nr. Izglītības iestāžu reģistrā
Kods
Izglītības iestādes nosaukums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apriņķis. . . . . . . . . . . . . .

Republikas pilsēta

. . . . . . . . . . . . . .

Novads

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novada pilsēta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Novada pagasts

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adrese, pasta indekss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mācību valoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tālrunis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juridiskais statuss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds

. . . . . . . . . . . . . .tālr.nr.. . . . . . . . . . . . . .faksa nr.. . . . . . . . . . . . . .
e-pasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Bērnu skaits

Rādītāja nosaukums

Kopā

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gada

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g

20__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

Bērnu skaits

101

t.sk. meitenes

102

No kopējā skaita (100.r.) – bērni ar speciālām vajadzībām

103

t.sk. meitenes

104

Bērnu skaits, kuru vecāki devušies uz ārzemēm

2. Bērnu ārzemnieku (nerezidentu) skaits sadalījumā pa valstīm

Valsts

Bērnu skaits

Tai skaitā meitenes

A

B

1

2

200

201

202

203

204

205

206

207

3. Bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

Programmas kods

Programmas nosaukums

Mācību valoda

Grupu skaits

Bērnu skaits

t.sk. 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

A

B

C

D

1

2

3

300

301

302

303

304

305

306

307

308

4.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rādītāja nosaukums

Darba likmju skaits

Darbinieki

Darbinieki pamatdarbā

kopā

t.sk. sievietes

Kopā

t.sk. sievietes

t.sk. (no 4.ailes) grupās, kurās ir 3 gadīgi un vecāki bērni

A

B

1

2

3

4

5

6

400

KOPĀ

401

Pedagogi

402

No kopējā pedagogu skaita (401.rindā) – pirmsskolas izglītības skolotāji bērnu no 5 gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

403

tai skaitā: izglītības iestādes vadītājs

404

izglītības metodiķis, izglītības iestādes vadītāja vietnieks

405

pirmsskolas izglītības skolotājs

406

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

407

pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

408

skolotājs logopēds

409

speciālās izglītības skolotājs

410

speciālais pedagogs

411

izglītības psihologs

412

pārējie pedagogi

413

Medmāsa

414

Ārsts

415

Pārējie darbinieki

4.2. Pedagogu (pamatdarbā) skaita sadalījums pēc izglītības

Ar vidējo izglītību

Ar augstāko izglītību

ar vidējo pedagoģisko izglītību

ar vidējo profesionālo izglītību

ar vidējo vispārējo izglītību

no tiem (7.a.-9.a.) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

ar augstāko pedagoģisko izglītību

t.sk. pedagoģijas maģistri

ar citu augstāko izglītību

No darbinieku pamatdarbā skaita (4.a.) – zinātņu doktori

A

7

8

9

10

11

12

13

14

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411


4.3. Pedagogu (pamatdarbā) skaita sadalījums pa vecuma grupām4.4. Pedagogu (pamatdarbā) slodzes

Vecuma grupas

Pedagogu skaits

Darba slodzes

Pedagogu skaits

Kopā

t.sk. sievietes

Kopā

t.sk. sievietes

A

B

1

2

A

B

1

2

430

KOPĀ

450

KOPĀ

431

t.sk. 24 gadi un jaunāki

451

t.sk. darba slodze, mazāka par 0.25 no likmes

432

25 - 29 gadi

452

0.25 - 0.49

433

30 - 34 gadi

453

0.5 - 0.74

434

35 - 39 gadi

454

0.75 - 0.99

435

40 - 44 gadi

455

1 - 1.49

436

45 - 49 gadi

456

1.5 – 2.00

437

50 - 54 gadi

457

>2

438

55 - 59 gadi

439

60 - 64 gadi

440

65 gadi un vecāki

441

No kopējā skaita pensijas vecumā

5. Bērnu un grupu skaits

Rādītāja nosaukums

Bērnu skaits

Grupu skaits

Kopā

Tai skaitā

Kopā

Kurās ir

20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

20__.g. un agrāk dzimušie bērni

20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

20__.g. un agrāk dzimušie bērni

dažāda vecuma bērni

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

500

KOPĀ
No kopējā skaita pēc uzturēšanās ilguma:

501

grupas līdz 4 st.

502

grupas 4,1-7 st.

503

grupas 7,1-11,9 st.

504

grupas 12-14 st.

505

grupas 24 st.
No kopējā skaita pēc grupu veida:

506

internāttipa grupas

507

sanatorijas tipa grupas

508

speciālās grupas

509

pārējās

6. Iestādes finansējums 20__.gadā

Rādītāja nosaukums

Summa

A

B

1

600

Iestādes kopējais finansējums

601

t.sk. no valsts budžeta:

602

no 601.rindas mērķdotācijas bērnu no 5 gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

603

no pašvaldības budžeta

604

ārvalstu piešķirtais finansējums

605

vecāku iemaksa

606

citi avoti (norādīt)

607

7. Datortehnika izglītības iestādē

Rādītāja nosaukums

Skaits

A

B

1

700

Datoru skaits kopā

701

no kopskaita: 3 gadi un jaunāki (ražošanas gads)

702

Interneta pieslēgums:

703

no tiem ar ātrumu līdz 5Mb/s


Rādītāja nosaukums

Atbilde

A

B

1

2

704

Vai izglītības iestādē datoriem ir uzstādīti interneta satura filtri?

8.Telpu platība

Rādītāja nosaukums

(m2)

A

B

1

801

Iestādes telpu kopējā platība

802

Iestādes telpu platība nodarbībām

Iesniedzot šo valsts statistikas pārskata veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

PĀRSKATS SAGATAVOTS UN IESNIEGTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA.

Norādījumi statistiskā pārskata Nr. VSP-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā iesniedz pirmsskolas izglītības iestādes.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskata iesniegšanu ir atbildīgs iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm jāaizpilda pārskata 6.sadaļa.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē katra gada 5.septembrī.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.594

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, www.izm.gov.lv

 

Veidlapa Nr. IIP-1

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
ĪSTENOTO
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PĀRSKATS

20__./20__.m.g. sākumā

gada


Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

VSPARK .....

Reģistrācijas nr. Izglītības iestāžu reģistrā
Izglītības iestādes nosaukums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apriņķis. . . . . . . . . . . . . .

Republikas pilsēta

. . . . . . . . . . . . . .

Novads

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novada pilsēta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Novada pagasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adrese, pasta indekss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tālrunis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juridiskais statuss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veidlapas aizpildītājs:

vārds, uzvārds

. . . . . . . . . . . . . .tālr.nr.. . . . . . . . . . . . . .faksa nr.. . . . . . . . . . . . . .
e-pasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1. Interešu izglītības programmas un izglītojamo skaits

Programmas kods

Apakšprogrammas nosaukums

Audzēkņu skaits

t.sk. ar speciālajām
vajadzībām

Grupu skaits

Tarificēto stundu skaits nedēļā

Kopā

t.sk. meitenes

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1.Kultūrizglītība

Mūzika

1001

Kori

pirmsskolas vecuma

1002

1.-4.kl.

1003

5.-9.klašu koris

1004

zēnu koris

1005

vidusskolas jauktais koris

1006

vidusskolas meiteņu koris

1007

jaukta vecuma koris

1008

jauniešu koris

1009

Vokālie ansambļi

pirmsskolas vecuma

1010

1.-4.klašu vokālais ansamblis

1011

5.-9.klašu vokālais ansamblis

1012

10.-12.klašu vokālais ansamblis

1013

jaukta vecuma vokālais ansamblis

1014

jauniešu vokālais ansamblis

1015

popgrupa

1016

Orķestri

pūtēju orķestris

1017

simfoniskais orķestris

1018

kamerorķestris

1019

stīgu orķestris

1020

tautas mūzikas orķestris

1021

Instrumentālie ansambļi

vokāli instrumentālais

1022

instrumentālais ansamblis

1023

koklētāju ansamblis

1024

lauku kapela

1025

akordeonistu ansamblis

1026

ģitāristu ansamblis

1027

Orfa studija

1028

Sagatavošanas klase mūzikas skolai

Deja

1041

Tautas deju kolektīvi

pirmsskolas

1042

1.-2.klašu tautas deju kolektīvs

1043

3.-4.klašu tautas deju kolektīvs

1044

5.-6.klašu tautas deju kolektīvs

1045

7.-9. klašu tautas deju kolektīvs

1046

10.-12. klašu tautas deju kolektīvs

1047

1.-4. klašu tautas deju kolektīvs

1048

3.-6. klašu tautas deju kolektīvs

1049

5.-9. klašu tautas deju kolektīvs

1050

Jauniešu tautas deju kolektīvs

1051

Cittautu tautas deju kolektīvs

1052

Mūsdienu deja

pirmsskolas

1053

1.-4.klašu mūsdienu deju grupa

1054

5.-9.klašu mūsdienu deju grupa

1055

10.-12.klašu mūsdienu deju grupa

1056

Dažāda vecuma audzēkņu mūsdienu deju grupa

1057

Ritmika

1058

Klasiskā deja

1059

Sarīkojuma/balles dejas

1060

Eksotiskās dejas

1061

Vēsturiskās dejas

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

1071

Zīmēšana, gleznošana

1072

Grafika

1073

Tekstilmāksla

1074

Zīda apgleznošana

1075

Keramika

1076

Veidošana

1077

Kokapstrāde

1078

Stikla apstrāde

1079

Metālapstrāde

1080

Ādas apstrāde

1081

Papīra plastika

1082

Instalācija, tēlniecība

1083

Šūšana, modelēšana

1084

Pīšana

1085

Tradicionālie rokdarbi

1086

Netradicionālie rokdarbi

1087

Kombinētie rokdarbi

1088

Floristika

1089

Rotu izgatavošana

1090

Mīksto rotaļlietu izgatavošana

1091

Kolāža

1092

Porcelāna un stikla apgleznošana

1093

Aušana

1094

Mezglošana

Teātris

1101

Teātris

1102

Teātra pulciņš

1103

Leļļu teātris

1104

Teātra sports

1105

Kustību teātris

1106

Skatuves runa

Folklora

1110

Folkloras kopas

Radošās industrijas

1121

Dizains

1122

Foto

1123

Kino

1124

Video

1125

Audio/video ierakstu studijas

1126

Datorgrafika

1127

Animācija

1128

Žurnālistika/Skolas avīze

1129

Radio/TV studija

2.Vides interešu izglītība

1141

Vides pētnieki

1142

Dabas zinību pulciņi

1143

Dārzkopības pulciņi

1144

Vides klubi

1145

Vides mākslas pulciņi

1146

Veselību veicinošie pulciņi

3.Tehniskā jaunrade

1161

Automodelisms

trases auto

1162

kordas auto

1163

radio vadāmo auto

1164

inerces auto

1165

auto maketu (mērogkopiju) gatavošana

1166

Avio un raķešu- kosmiskais modelisms:

telpu lidmašīnu modelisms

1167

brīvi lidojošo lidmašīnu un planieru modelisms

1168

radio vadāmo lidmašīnu un planieru modelisms

1169

kordas lidmodelisms

1170

raķešu - kosmiskais modelisms

1171

lidmašīnu, planieru un raķešu maketu gatavošana

1172

gaisa pūķu konstruēšana

1173

Kuģu un jahtu modelisms -

brīvi peldošo kuģu modelisms

1174

radio vadāmo kuģu, jahtu modelisms

1175

kordas kuģu modelisms

1176

kuģu maketu (mērogkopiju) gatavošana

1177

Dzelzceļa tehnikas modelisms

1178

Lauksaimniecības tehnikas modelēšana

1179

Konstruēšana un tehniskā modelēšana -

tehniskā modelēšana un konstruēšana

1180

Lego konstruēšana

1181

elektronika, radioelektronika

1182

robotika

1183

mikroautomobiļu un kartingu konstruēšana

1184

minikāru konstruēšana

1185

mini motociklu konstruēšana

1186

Datorapmācība -

datorapmācība

1187

programmēšana

1188

datoru tehnikas konstruēšana

4.Sporta interešu izglītība

1201

Sporta spēles -

basketbols

1202

florbols

1203

frisbijs

1204

futbols

1205

hokejs

1206

lakross/interkross

1207

rokasbumba

1208

volejbols

1209

tautas bumba

1210

boccia

1211

citas sporta spēles

1212

Individuālie sporta veidi -

vieglatlētika

1213

bokss, taibokss

1214

brīvā cīņa

1215

džudo

1216

grieķu-romiešu cīņa

1217

karatē

1218

fitness

1219

sambo

1220

teikvondo

1221

badmintons

1222

teniss

1223

galda teniss

1224

skvošs

1225

spidmintons

1226

orientēšanās

1227

sporta tūrisms

1228

alpīnisms

1229

kāpšanas sports, klinšu kāpšana

1230

nūjošana

1231

mākslas vingrošana

1232

sporta vingrošana

1233

atlētiskā vingrošana

1234

lēkšana uz batuta

1235

riteņbraukšana, BMX

1236

skrituļslidošana

1237

airēšana

1238

peldēšana

1239

triatlons

1240

sporta dejas

1241

aerobika

1242

vispusīgā fiziskā sagatavotība

1243

citi

1244

Galda spēles -

biljards

1245

dambrete

1246

fingerbords

1247

galda futbols

1248

galda hokejs

1249

novuss

1250

prāta spēles

1251

šahs

1252

Tehniskie sporta veidi -

kartings

1253

minikāru sports

1254

motosports

1255

ūdens motosports

5.Citas izglītojošas programmas

1271

Valodas -

latviešu

1272

krievu

1273

angļu

1274

franču

1275

vācu

1276

poļu

1277

citas

1278

Stila mācība

1279

Novadpētniecība

1280

Skolas muzejs

1281

Medicīnas pulciņš

1282

Gidi

1283

Retorikas māksla

1284

Literārā jaunrade

1285

Jauniešu iniciatīvu grupas

1286

Estētikas skola -

pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības

1287

sākumskolas vecuma bērnu radošās nodarbības

1288

Jaunsardze

1289

Pašaizsardzības pulciņš

1290

Makšķernieku pulciņš

1291

Mājsaimniecības pulciņš

1292

Dzīvesziņas pulciņš

1293

Jaunie satiksmes dalībnieki

1294

Eiropas Savienības jautājumu apguve

1295

Citas

1300

KOPĀ 1.-5.programma

2. Audzēkņu skaits sadalījumā pa vecuma (klašu) grupām

 

Programmas nosaukums

Audzēkņu skaits

Kopā

pirmsskolas

1.-4. klase

5.-9. klase

10.-12. klase

Vecāki (≤25 gadiem)

A

B

1

2

3

4

5

6

201

1. Kultūrizglītības programmas      

202

2. Vides izglītības programmas      

203

3. Tehniskās jaunrades programmas      

204

4. Sporta izglītības programmas      

205

5. Citas izglītojošas programmas      

210

KOPĀ 1.-5.programma      


 

Rādītāja nosaukums

Skaits

t.sk. meitenes

A

B

1

2

220

Bērnu skaits no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuriem nodrošināta atlaide vai atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmas apguvi  

221

Bērnu skaits no daudzbērnu ģimenēm, kuriem nodrošināta atlaide vai atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par interešu izglītības programmas apguvi  

3.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rādītāja nosaukums

Darba likmju skaits

no tām (1.a.) vakances

Darbinieki

Darbinieki pamatdarbā

kopā

t.sk. sievietes

A

B

1

2

3

4

5

300

KOPĀ     

310

Pedagogi     

311

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki izglītības jomā     

312

pirmsskolas izglītības skolotāji     

313

no tiem (312.r.)bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai     

314

pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi     

315

interešu izglītības skolotāji     

316

izglītības psihologs     

317

sociālais pedagogs     

318

bibliotekārs     

319

izglītības metodiķis     

320

pārējie pedagogi     

321

Medicīnas darbinieki     

322

Pārējie darbinieki     

3.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rādītāja nosaukums

Ar vidējo izglītību

Ar augstāko izglītību

No kopējā
skaita (3.a.) - ar amatniecības kameras izsniegtu dokumentu

ar vidējo vispārējo izglītību

ar vidējo profesionālo izglītību

no tiem (6.a.-7.a.) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

ar augstāko pedagoģisko izglītību

t.sk. pedagoģijas maģistri

ar citu augstāko
izglītību

no tiem (11.a.) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

A

B

6

7

8

9

10

11

12

13

310

Pedagogi

311

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieki izglītības jomā

312

pirmsskolas izglītības skolotāji

313

no tiem (312.r.)bērnu no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai

314

pārējie pirmsskolas izglītības pedagogi

315

interešu izglītības skolotāji

316

izglītības psihologs

317

sociālais pedagogs

318

bibliotekārs

319

izglītības metodiķis

320

pārējie pedagogi

 

3.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 3.4. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rinda

Pedagogu vecums

Kopā

t.sk. sievietes

Rinda

Slodzes

Kopā

t.sk. sievietes

A

B

1

2

 

A

B

1

2

330

KOPĀ, t.sk.

350

KOPĀ, t.sk.

331

24 gadi un jaunāki

351

t.sk. darba slodze mazāka

332

25 - 29 gadipar 0.25 no likmes

333

30 - 34 gadi

352

0.25 - 0.49

334

35 -39 gadi

353

0.50 - 0.74

335

40 -44 gadi

354

0.75 - 0.99

336

45 -49 gadi

355

1.00 - 1.49

337

50 -54 gadi

356

1.50 - 2.00

338

55 -59 gadi

357

>2

339

60 -64 gadi

340

65 gadi un vecāki

341

no kopējā skaita pensijas vecumā


4. Interešu izglītības programmu stundu skaits (gadā)

 

Apmaksas avots

Stundu skaits

A

B

1

400

Visu apmaksāto interešu izglītības programmu stundu skaits 

401

t.sk.no valsts budžeta mērķdotācijas 

402

no pašvaldības budžeta 

403

no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 

404

cits (norādīt, kāds) 

5. Iestādes finansējums 20__.gadā

 

Rādītāja nosaukums

Summa

A

B

1

500

Iestādes kopējais finansējums

 
501

t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas

 
502

no 501.rindas mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
503no pašvaldības budžeta 
504maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
505citi avoti (norādīt) 

6. Telpu platība

Rādītāja nosaukums

(m2)

A

B

1

601

Iestādes telpu kopējā platība 

602

Iestādes telpu platība nodarbībām 

603

Īrēto telpu platība nodarbībām 


7. Datortehnika interešu izglītības iestādē

Rinda

Rādītāja nosaukums

Kopā

Tai skaitā

mācību procesam

administrācijas vajadzībām

A

B

1

2

3

700

Datoru skaits kopā

701

no kopskaita: 3 gadi un jaunāki (ražošanas gads)

702

Interneta pieslēgums:

703

no tiem ar ātrumu līdz 5Mb/s


Rādītāja nosaukums

Atbilde

A

B

1

2

704

Vai izglītības iestādē datoriem ir uzstādīti interneta satura filtri?

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits licencētās pirmsskolas izglītības programmās (uz 5.septembri)

8.1. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits

Rinda

Rādītāja nosaukums

Kopā

Audzēkņu sadalījums pēc dzimšanas gada

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g.

20__.g. un vecāki

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

800

Bērnu skaits          

801

t.sk. meitenes          

802

No kopējā skaita (800.rinda) – ar speciālajām vajadzībām          

803

t.sk. meitenes          

804

Bērnu skaits, kuru vecāki devušies uz ārzemēm

8.2. Pirmsskolas vecuma bērnu skaita sadalījums pa pirmsskolas izglītības programmām

 

Programmas kods

Programmas nosaukums

Mācību valoda

Grupu skaits

Bērnu skaits

t.sk. 20__.g. un agrāk dzimušie

A

B

C

D

1

2

3

810

      

811

      

812

8.3. Pirmsskolas vecuma bērnu un grupu skaits

 

Rādītāja nosaukums

Bērnu skaits

Grupu skaits

kopā

t.sk 20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

t.sk 20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

t.sk. 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

kopā

kurās ir 20__.g. un vēlāk dzimušie bērni

kurās ir 20__.g. un 20__.g. dzimušie bērni

kurās ir 20__.g. un agrāk dzimušie bērni

jaukta vecuma grupu skaits

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

820

Kopā visās grupās         
 no kopējā skaita pēc uzturēšanās ilguma         

821

grupas līdz 4 st.         
 grupas no 4,1-7 st.         
 grupas no 7,1-11.9 st.         

822

grupas no 12-14 st.         

823

grupas 24 st.         
 no kopējā skaita pēc grupu veida         

824

speciālās grupas         

825

pārējās         

Iesniedzot šo valsts statistikas pārskata veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

PĀRSKATS SAGATAVOTS UN IESNIEGTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA.

Norādījumi statistiskā pārskata Nr. IIP-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā iesniedz visas izglītības iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas.

Interešu izglītības iestādes aizpilda visas pārskata tabulas, pārējās iestādes, kuras īsteno interešu izglītības programmas, aizpilda 1., 2. un 4.tabulu.

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto interešu izglītības iestāžu pārskata iesniegšanu ir atbildīgs iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm jāaizpilda pārskata 5.sadaļa.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē katra gada 15.oktobrī.

Sadaļu "Pirmsskolas vecuma bērnu skaits licencētās pirmsskolas izglītības programmās" (tabulas 8.1.–8.3.) aizpilda tās interešu izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Šo informāciju norāda par stāvokli uz 5.septembri.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.594

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, www.izm.gov.lv

 

Veidlapa Nr. ISIP-1

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
SPORTA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĀRSKATS

(izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas)

20__./20__.mācību gads

gada


Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē

VSPARK .....

   
Reģistrācijas nr. Izglītības iestāžu reģistrā  
Izglītības iestādes nosaukums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apriņķis . . . . . . . . . . . . . .

Republikas pilsēta

 . . . . . . . . . . . . . .

Novads

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novada pilsēta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Novada pagasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adrese, pasta indekss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroniskā pasta adrese (e-pasts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tālrunis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juridiskais statuss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
Veidlapas aizpildītājs:     

vārds, uzvārds

. . . . . . . . . . . . . . tālr.nr.. . . . . . . . . . . . . .

 faksa nr.

. . . . . . . . . . . .
  e-pasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      


1. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un izglītojamo skaits

Rindas kods

Apakšprogrammas
nosaukums

Izglītojamo skaits kopā

No tiem

No kopējā skaita (1.a.) meitenes

No kopējā skaita (1.a.) izglītojamie ar speciālām vajadzībām

Grupu skaits

Stundu skaits nedēļā

Izglītojamo skaits, kuri saņēmuši apliecības 20__./
20__.m.g.

Atskaitīto izglītojamo skaits

sākuma sagatavošanas posms

mācību un treniņu posms

sporta meistarības pilnveidošanas posms

augstākās sporta meistarības posms

Kopā

t.sk. meitenes

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101

Airēšana            

102

Airēšanas slaloms            

103

Badmintons            

104

Basketbols            

105

Biatlons            

106

BMX            

107

Bokss            

108

Brīvā cīņa            

109

Burāšana

110

Daiļslidošana            

111

Dambrete

112

Distanču slēpošana

113

Džudo            

114

Florbols            

115

Futbols            

116

Galda teniss            

117

Grieķu-romiešu cīņa            

118

Handbols            

119

Hokejs            

120

Kalnu slēpošana            

121

Kamaniņu sports            

122

Ložu šaušana            

123

Mākslas vingrošana            

124

Orientēšanās sports            

125

Paukošana            

126

Peldēšana            

127

Regbijs

128

Riteņbraukšana            

129

Sambo            

130

Smaiļošana, kanoe            

131

Sporta dejas            

132

Sporta vingrošana            

133

Svarcelšana            

134

Šahs            

135

Šorttreks            

136

Teniss            

137

Vieglatlētika            

138

Volejbols            

139

Citi sporta veidi            

140

             

141

             

190

Kopā sporta programmās            


 

Rādītāja nosaukums

Skaits

t.sk. meitenes

A

B

1

2

198

Bērnu skaits no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuriem nodrošināta atlaide vai atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi  

199

Bērnu skaits no daudzbērnu ģimenēm, kuriem nodrošināta atlaide vai atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi  

2.1. Pedagogi un pārējie darbinieki

Rādītāja nosaukums

Darba likmju skaits

no tām (1.a.) vakances

Darbinieku skaits

no tiem (3.a.)
pamatdarbā

No tiem (3.a.) sievietes

A

B

1

2

3

4

5

200

KOPĀ     

210

Pedagogi     

211

no tiem ārzemnieki     

212

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieks izglītības jomā     

213

izglītības metodiķis     

214

sporta treneris     

215

pedagoga palīgs     

216

pārējie pedagogi     

220

Medicīnas darbinieki     

230

Pārējie darbinieki     

2.2. Pedagogu skaita sadalījums pēc izglītības

Rādītāja nosaukums

Ar vidējo izglītību

Ar augstāko izglītību

No kopējā skaita (3.a.) – apguvuši cita veida pedagoģiskās izglītības programmas

ar vidējo profesionālo izglītību

ar vidējo vispārējo izglītību

no tiem (6.a.-7.a.) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

ar augstāko pedagoģisko
izglītību

t.sk. pedagoģijas maģistri

ar citu augstāko
izglītību

A

B

6

7

8

9

10

11

12

210

Pedagogi       

211

no tiem ārzemnieki       

212

izglītības iestādes direktors, direktora vietnieks izglītības jomā       

213

izglītības metodiķis       

214

sporta treneris       

215

pedagogu palīgs       

216

pārējie pedagogi       

 

2.3. Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 2.4. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes

Rinda

Pedagogu vecums

Kopā

t.sk. sievietes

Rinda

Slodzes

Kopā

t.sk. sievietes

A

B

1

2

 

A

B

1

2

230

KOPĀ, t.sk.

250

KOPĀ, t.sk.

231

24 gadi un jaunāki

251

t.sk. darba slodze mazāka

232

25 - 29 gadipar 0.25 no likmes

233

30 - 34 gadi

252

0.25 - 0.49

234

35 -39 gadi

253

0.50 - 0.74

235

40 -44 gadi

254

0.75 - 0.99

236

45 -49 gadi

255

1.00 - 1.49

237

50 -54 gadi

256

1.50 - 2.00

238

55 -59 gadi

257

>2

239

60 -64 gadi

240

65 gadi un vecāki

241

no kopējā skaita pensijas vecumā

3. Telpu platība

Rādītāja nosaukums

(m2)

A

B

1

300

Iestādes telpu kopējā platība 

301

Iestādes telpu platība nodarbībām

302

Īrēto telpu platība nodarbībām

4. Datortehnika izglītības iestādē

Rādītāja nosaukums

Skaits

A

B

1

400

Datoru skaits kopā 

401

no kopskaita: 3 gadi un jaunāki (ražošanas gads) 

402

Interneta pieslēgums: 

403

no tiem ar ātrumu līdz 5Mb/s 


Rādītāja nosaukums

Atbilde

A

B

1

2

404

Vai izglītības iestādē datoriem ir uzstādīti interneta satura filtri?


5. Iestādes finansējums 201_.gadā

Rādītāja nosaukums

Summa

A

B

1

500

Iestādes kopējais finansējums 

501

t.sk. no valsts budžeta

502

no pašvaldības budžeta 

503

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

504

citi avoti (norādīt) 

Iesniedzot šo valsts statistikas pārskata veidlapu, respondents piekrīt tajā iekļautās informācijas (izņemot finanšu rādītājus) publiskošanai trešajām personām.

PĀRSKATS SAGATAVOTS UN IESNIEGTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA.

Norādījumi statistiskā pārskata nr.ISIP-1 aizpildīšanai

Pārskatu mācību gada sākumā iesniedz visas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (sporta skolas).

Par vasaras periodā likvidēto vai reorganizēto izglītības iestāžu pārskata iesniegšanu ir atbildīgs iestādes dibinātājs. Par šīm iestādēm jāaizpilda pārskata 1.sadaļas 10.–12.aile un 5.sadaļa.

Pārskatā pieprasīto informāciju iegūst no izglītības iestādē esošajiem uzskaites dokumentiem un iestādes vadītāja rīkojumiem.

Informāciju norāda par stāvokli izglītības iestādē katra gada 15.oktobrī.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 594Pieņemts: 20.08.2013.Stājas spēkā: 24.08.2013.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 23.08.2013. OP numurs: 2013/164.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259164
24.08.2013
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"