Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.449

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 57.§)
Valsts meža dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts meža dienests (turpmāk – dienests) ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs pakļautību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. uzraudzīt meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

3.2. piedalīties meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā;

3.3. īstenot meža ugunsdzēsību;

3.4. (svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.204);

3.5. uzraudzīt, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.354)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienests atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

4.1. izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

4.2. atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotus un kārto meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistru;

4.3. sertificē meža reproduktīvo materiālu;

4.4. reģistrē meža reproduktīvā materiāla piegādātājus un kārto meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistru;

4.5. veic meža veselības stāvokļa uzraudzību;

4.6. pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti un iesniegto informāciju par veikto mežsaimniecisko darbību;

4.7. kārto Meža valsts reģistru;

4.8. novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus;

4.9. eksaminē medniekus, medību vadītājus, izsniedz mednieka vai medību vadītāja apliecības;

4.10. kārto mednieku un medību vadītāju reģistru;

4.11. atklāj, ierobežo un likvidē meža ugunsgrēkus, iesaista meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus ugunsgrēka vietas uzraudzībā;

4.12. uztur meža apsardzības infrastruktūru, veic meža ugunsgrēku uzskaiti, kā arī apkopo informāciju par tiem;

4.13. pieņem lēmumus, sniedz atzinumus, sastāda aktus un protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulas Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (turpmāk – regula Nr. 995/2010), prasību neievērošanu;

4.14. sistemātiski izvērtē normatīvo aktu darbības efektivitāti un iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus to darbības efektivitātes palielināšanai;

4.15. piedalās meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādē;

4.16. pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem;

4.17. atbilstoši kompetencei uzrauga valsts un Eiropas Savienības finansēto atbalsta programmu īstenošanu;

4.18. informē sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un izmantošanu, kā arī meža ugunsgrēkiem;

4.19. informē un konsultē meža īpašniekus vai tiesiskos valdītājus un citas personas par meža veselības stāvokļa jautājumiem, meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

4.20. (svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.204);

4.21. piedzen par labu valstij zaudējumus, kas nodarīti, pārkāpjot meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un ugunsdzēsību, kā arī medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

4.22. saskaņā ar regulā Nr. 995/2010 noteiktajām prasībām kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības un tirdzniecības prasību pārbaužu laikā:

4.22.1. iekļūst biroju, tirdzniecības un ražošanas telpās un teritorijās (piemēram, noliktavās, pagalmos, produkcijas glabāšanas vietās) un pārbauda transportlīdzekļus, tehniku, aprīkojumu un tvertnes;

4.22.2. fotografē, izdara mērījumus un citas kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes pārbaudei nepieciešamās darbības;

4.22.3. izņem un konfiscē kokmateriālus vai koka izstrādājumus, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no šādiem kokmateriāliem ražotu koka izstrādājumu laišanu tirgū, kā arī, ja nepieciešams, iezīmē šādus kokmateriālus vai koka izstrādājumus;

4.22.1 sagatavo un atjauno nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamo ģeotelpisko informāciju atvērto datu veidā un sniedz attiecīgu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu;

4.22.2 nodrošina ģeotelpisko datu kopu un to metadatu iegūšanu, sagatavošanu, aktualizēšanu un pieejamību atvērto datu veidā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;

4.23. pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 354; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)  

5. Dienestam ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no personām un iestādēm dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem sabiedrības pārstāvjiem, starptautiskajām institūcijām un organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem, tai skaitā atbilstoši kompetencei slēgt sadarbības līgumus ar ārvalstu iestādēm, starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

5.3. iekasēt maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi;

5.4. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

III. Dienesta struktūra un amatpersonu kompetence

(Nodaļa svītrota ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

6. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

7. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

8. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

9. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

10. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 88)

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par dienesta funkciju pildīšanu un līdzekļu izlietojumu

11. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

12. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12.1 Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietā saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu var pārsūdzēt šādā kārtībā:

12.1 1. mežziņa, vecākā mežziņa un vecākā inspektora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību virsmežzinim, un attiecīgos virsmežziņa lēmumus var pārsūdzēt tiesā;

12.1 2. virsmežziņa pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot sūdzību ģenerāldirektoram, un attiecīgos ģenerāldirektora lēmumus var pārsūdzēt tiesā;

12.1 3. ģenerāldirektora pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(MK 11.02.2020. noteikumu Nr. 88 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020.; sk. grozījumu 2. punktu)

13. Dienests ne retāk kā reizi gadā sniedz zemkopības ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

14. Zemkopības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

V. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumus Nr.945 "Valsts meža dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 185.nr.; 2008, 93.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts meža dienesta nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 449Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 03.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 02.08.2013. OP numurs: 2013/149.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258672
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2015","iso_value":"2015\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-13.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2014","iso_value":"2014\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2014.-03.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-24.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)