Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.380

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
 9. un 12.pantu, likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu
 pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
19.panta pirmo daļu un Ārstniecības likuma 53.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56.nr.; 2002, 64.nr.; 2003, 167.nr.; 2006, 190.nr.; 2008, 202.nr.; 2009, 118.nr.; 2010, 151.nr.; 2012, 35.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgais jautājums";

1.2. papildināt 1.punktu aiz vārdiem "pārejoša darbnespēja" ar vārdiem "(turpmāk - darbnespēja)";

1.3. svītrot 2.punktu;

1.4. svītrot 3.6.apakšpunktā vārdu "ārstējošā";

1.5. svītrot 4. un 5.punktā vārdu "pārejošas";

1.6. izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, darbnespējas lapu A izsniedz vairākos eksemplāros, ņemot vērā personas pieprasījumu.";

1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja ārsts personu atveseļošanās laikā pēc slimības vai traumas norīko ārstēties rehabilitācijas iestādē, darbnespējas lapu - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu - par attiecīgo laikposmu izsniedz rehabilitācijas iestādes ārsts. Ja starp ārstēšanos ambulatori vai stacionāri un ārstēšanās kursa uzsākšanu rehabilitācijas iestādē ir bijis pārtraukums, izsniedz pirmreizēju darbnespējas lapu saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu.";

1.8. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ārsts izsniedz darbnespējas lapu par visu darbnespējas periodu. Ārsta palīgs izsniedz darbnespējas lapu par pirmajām 10 darbnespējas dienām.";

1.9. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Mainoties ārstniecības iestādei, izsniedz jaunu darbnespējas lapu A vai B - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu. Jaunu darbnespējas lapu A vai B - iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu - izsniedz arī gadījumā, ja personai, kurai darbnespējas lapa noslēgta dienu pirms sestdienas, svētdienas, svētku dienas vai dienas, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, atkārtota darbnespēja iestājas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai dienā, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, bet jaunu darbnespējas lapu B izsniedz, ja personai konstatē arodslimību.";

1.10. svītrot 14.punktā vārdu "ārstējošais";

1.11. izteikt 17. un 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17. Ja ārsts vai ārsta palīgs konstatē, ka ir noticis ārstēšanās režīma pārkāpums, viņš izdara atzīmi darbnespējas lapas A un darbnespējas lapas B ailē "Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu" un norāda datumu, kad noticis pārkāpums.

17.1 Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārsts nosūta personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām (skaitot no darbnespējas pirmās dienas), ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai (tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai), vai nosaka invaliditāti. Dokumentus, kas nepieciešami atzinuma saņemšanai (iesniegumu, darbnespējas lapu B un medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto veidlapu Nr.088/u "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"), persona iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms 26 nedēļu nepārtrauktas darbnespējas perioda beigām.";

1.12. aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdu "iekļaujamas" ar vārdu "iekļauj";

1.13. izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto veidlapu Nr.27/u "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes". Pirms izraksta izsniegšanas aizpilda tā 1., 2., 3., 10., 11. un 12.punktu. Izraksta 10.punktā norāda ārstēšanās režīmu, kas konkrētajā laikposmā noteikts atbilstoši personas veselības stāvoklim (ārstēšana stacionārā, mājas vai brīvais režīms), kā arī izdara par to ierakstu personas medicīniskajā dokumentācijā.";

1.14. svītrot 21.punkta otrajā teikumā vārdu "Darbnespējīgajai";

1.15. izteikt 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja darbnespēja ilgst 30 dienas un persona šajā laikposmā netika nosūtīta pie cita ārsta, ārsts, ņemot vērā personai diagnosticēto slimību, nosūta personu pie cita ārsta. Ārsts, pie kura persona tika nosūtīta, 30 dienu laikā izvērtē, vai darbnespēja ir jāturpina vai jāpārtrauc. Šī ārsta lēmumu norāda darbnespējas lapā.

21.2 Šo noteikumu 21.1 punktā minētajā gadījumā ārsts var nenosūtīt personu pie cita ārsta, ja:

21.2 1. personai darbnespēja ir iestājusies grūtniecības periodā;

21.2 2. persona šo noteikumu 21.1 punktā minēto 30 dienu laikā ir ārstējusies stacionārā vai dienas stacionārā;

21.2 3. personai darbnespēja ir iestājusies traumas dēļ, kura saistīta ar kaulu lūzumu;

21.2 4. personas darbnespējas cēlonis ir cukura diabēts, astma, ļaundabīgs audzējs.";

1.16. papildināt VI nodaļu ar 21.4 punktu šādā redakcijā:

"21.4 Ārsta palīgs izvērtē personas darbnespēju un nosūta pacientu pie ģimenes ārsta vai speciālista.";

1.17. svītrot 22.1., 22.2.apakšpunktā, 23.punktā un VIII nodaļas nosaukumā vārdu "pārejoša" (attiecīgā locījumā);

1.18. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu izpildi (izņemot šo noteikumu 22. un 23.punktā minētās normas) uzrauga Veselības inspekcija.";

1.19. papildināt noteikumus ar 26.3 un 26.4 punktu šādā redakcijā:

"26.3 Personas, kurām darbnespējas lapa ir izsniegta pirms 2013.gada 1.septembra, ārsts vai ārsta palīgs nosūta pie cita ārsta, ja darbnespēja ilgst 45 dienas un ārsts vai ārsta palīgs šajā periodā nav konsultējies ar citu ārstu.

26.4 Darbnespējas lapu A un B veidlapas, kuras ir iegādātas līdz 2013.gada 1.septembrim, ir derīgas izsniegšanai līdz 2013.gada 31.decembrim.";

1.20. izteikt 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa
noteikumiem Nr.152

Darbnespējas lapa A
Iesniedzama darba devējam

Reģistrācijas Nr.

 
   

Pirmreizēja/Lapas Nr.

  turpinājums

(attiecīgo pasvītrot)

   
     

(ārsta vai ārsta palīga vārds un uzvārds)

 

(ārsta vai ārsta palīga prakses reģistrācijas Nr.)

 

(prakses vieta - nosaukums, adrese - vai ārstniecības iestādes nosaukums, iestādes kods un adrese)

Izsniegta      
 

(datums, mēnesis, gads)

  Ārsta vai ārsta palīga personīgais spiedogs
 
 
   

    -   

  Vīr.      Siev.

(darbnespējīgās personas vārds un uzvārds)

 

(personas kods)

 

       
(attiecīgo atzīmēt)

 
 

(darbavieta)

Pārejošas darbnespējas cēlonis:

saslimšana ar tuberkulozi   ceļu satiksmes negadījums   rehabilitācija
nelaimes gadījums darbā   karantīna   arodslimība
    protezēšana vai ortozēšana   cits cēlonis
         

Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu:

   
 

(ārsta vai ārsta palīga paraksts)

Atbrīvošana no darba

(norādīt laiku no pirmās līdz desmitajai dienai ieskaitot)

No kura datuma

Līdz kuram datumam ieskaitot

Ārsta vai ārsta palīga paraksts

no līdz
no līdz
no līdz
   
Jāstājas darbā  
 

(datums, mēnesis (vārdiem))

Darbnespēja turpinās no  
 

(datums, mēnesis (vārdiem))

   

(ārsta vai ārsta palīga paraksts un personīgais spiedogs)

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa
noteikumiem Nr.152

Darbnespējas lapa B
Iesniedzama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Reģistrācijas Nr.

 
   

Pirmreizēja/Lapas Nr.

  turpinājums

(attiecīgo pasvītrot)

   
     

(ārsta vai ārsta palīga vārds un uzvārds)

 

(ārsta vai ārsta palīga prakses reģistrācijas Nr.)

 

(prakses vieta - nosaukums, adrese - vai ārstniecības iestādes nosaukums, iestādes kods un adrese)

Izsniegta      
 

(datums, mēnesis, gads)

  Ārsta vai ārsta palīga personīgais spiedogs
   


     -    

  Vīr.    Siev.

(darbnespējīgās personas vārds un uzvārds)

 

(personas kods)

 

       
(attiecīgo atzīmēt)

Dzīvesvietas adrese  
   
   

Pārejošas darbnespējas cēlonis:

saslimšana ar
tuberkulozi
arodslimība grūtniecība dzemdības
nelaimes
gadījums darbā
cits cēlonis slima bērna
kopšana
slima bērna
kopšana stacionārā
ceļu satiksmes
negadījums
 

(bērna vārds un uzvārds)

karantīna

    -   

protezēšana vai
ortozēšana

(bērna personas kods)

rehabilitācija  
Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu:

 

 

Ārsta vai ārsta palīga paraksts

 
   

Atbrīvošana no darba

Noteikta invaliditāte

No kura datuma

Līdz kuram datumam ieskaitot

Ārsta vai ārsta palīga paraksts

   
 

(datums, mēnesis, gads)

no līdz      
no līdz     Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas amatpersona
no līdz      
         
       

(vārds, uzvārds, paraksts)

Atzīmes par nosūtīšanu pie ārsta speciālista un uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju

 
 
 
 
   
Jāstājas darbā  
 

(datums, mēnesis (vārdiem))

Darbnespēja turpinās no  
 

(datums, mēnesis (vārdiem))

   
Pirmā darbnespējas diena
(ziņas no iepriekšējās A vai B
darbnespējas lapas, ja tāda ir)
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(ārsta vai ārsta palīga paraksts un personīgais spiedogs)

Darba devēja informācija

I. Apstiprinu, ka darbinieks darbnespējas laikā neieradās darbā (ieskaitot pirmās 10 darbnespējas dienas)

no   līdz    
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(datums, mēnesis, gads)

 

Izmantoja atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ikgadējo atvaļinājumu, kas sakrīt ar darbnespējas periodu

no   līdz    
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(datums, mēnesis, gads)

 
         

(darba devēja pilns nosaukums)

Apdrošinātāja numurs   Darba devējs  
     

(vārds, uzvārds, paraksts)

       

II. Apstiprinu, ka darbinieks darbnespējas laikā neieradās darbā (ieskaitot pirmās 10 darbnespējas dienas)

no   līdz    
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(datums, mēnesis, gads)

 

Izmantoja atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ikgadējo atvaļinājumu, kas sakrīt ar darbnespējas periodu

no   līdz    
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(datums, mēnesis, gads)

 
         

(darba devēja pilns nosaukums)

Apdrošinātāja numurs   Darba devējs  
     

(vārds, uzvārds, paraksts)

       

Pašnodarbinātā informācija

Apliecinu, ka nevarēju strādāt un gūt ienākumus sakarā ar darbnespēju

no   līdz    
 

(datums, mēnesis, gads)

 

(datums, mēnesis, gads)

 
Apdrošinātāja numurs   Pašnodarbinātais  
     

(vārds, uzvārds, paraksts)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Veselības ministra vietā -
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 09.07.2013.Stājas spēkā: 01.09.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 12.07.2013. OP numurs: 2013/134.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
258189
01.09.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)