Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 301 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.337

Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 19.§)
Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
10.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas reģionus.

2. Atkritumu apsaimniekošanas reģions ir valsts administratīvās teritorijas daļa, kurā radīto atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem un kurā radītie otrreizēji neizmantojamie sadzīves atkritumi tiek apglabāti reģiona sadzīves atkritumu poligonā.

3. Latvijā ir šādi atkritumu apsaimniekošanas reģioni:

3.1. Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.2. Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.3. Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.4. Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.5. Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.6. Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.7. Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.8. Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.9. Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģions;

3.10. Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģions.

4. Pašvaldību sadalījums pa atkritumu apsaimniekošanas reģioniem norādīts šo noteikumu pielikumā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.337
Atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošās pašvaldības

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 473; MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 164)

1.tabula. Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Ciblas novads

Latgales reģions

1.1.

Blontu pagasts

1.2.

Ciblas pagasts

1.3.

Līdumnieku pagasts

1.4.

Pušmucovas pagasts

1.5.

Zvirgzdenes pagasts
2.

Kārsavas novads

Latgales reģions

2.1.

Goliševas pagasts

2.2.

Kārsavas pilsēta

2.3.

Malnavas pagasts

2.4.

Mērdzenes pagasts

2.5.

Mežvidu pagasts

2.6.

Salnavas pagasts
3.

Ludzas novads

Latgales reģions

3.1.

Briģu pagasts

3.2.

Cirmas pagasts

3.3.

Isnaudas pagasts

3.4.

Istras pagasts

3.5.

Ludzas pilsēta

3.6.

Nirzas pagasts

3.7.

Ņukšu pagasts

3.8.

Pildas pagasts

3.9.

Pureņu pagasts

3.10.

Rundēnu pagasts
4.

Rēzeknes novads

Latgales reģions

4.1.

Audriņu pagasts

4.2.

Bērzgales pagasts

4.3.

Čornajas pagasts

4.4.

Dricānu pagasts

4.5.

Feimaņu pagasts

4.6.

Gaigalavas pagasts

4.7.

Griškānu pagasts

4.8.

Ilzeskalna pagasts

4.9.

Kantinieku pagasts

4.10.

Kaunatas pagasts

4.11.

Lendžu pagasts

4.12.

Lūznavas pagasts

4.13.

Mākoņkalna pagasts

4.14.

Maltas pagasts

4.15.

Nagļu pagasts

4.16.

Nautrēnu pagasts

4.17.

Ozolaines pagasts

4.18.

Ozolmuižas pagasts

4.19.

Pušas pagasts

4.20.

Rikavas pagasts

4.21.

Sakstagala pagasts

4.22.

Silmalas pagasts

4.23.

Stoļerovas pagasts

4.24.

Stružānu pagasts

4.25.

Vērēmu pagasts
5.

Rēzeknes pilsēta

Latgales reģions

6.

Viļānu novads

Latgales reģions

6.1.

Dekšāres pagasts

6.2.

Sokolku pagasts

6.3.

Viļānu pagasts

6.4.

Viļānu pilsēta
7.

Zilupes novads

Latgales reģions

7.1.

Lauderu pagasts

7.2.

Pasienes pagasts

7.3.

Zaļesjes pagasts

7.4.

Zilupes pilsēta

2.tabula. Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Aglonas novads

Latgales reģions

1.1.

Aglonas pagasts

1.2.

Grāveru pagasts

1.3.

Kastuļinas pagasts

1.4.

Šķeltovas pagasts
2.

Dagdas novads

Latgales reģions

2.1.

Andrupenes pagasts

2.2.

Andzeļu pagasts

2.3.

Asūnes pagasts

2.4.

Bērziņu pagasts

2.5.

Dagdas pagasts

2.6.

Dagdas pilsēta

2.7.

Ezernieku pagasts

2.8.

Konstantinovas pagasts

2.9.

Ķepovas pagasts

2.10.

Svariņu pagasts

2.11.

Šķaunes pagasts
3.

Daugavpils pilsēta

Latgales reģions

4.

Daugavpils novads

Latgales reģions

4.1.

Ambeļu pagasts

4.2.

Biķernieku pagasts

4.3.

Demenes pagasts

4.4.

Dubnas pagasts

4.5.

Kalkūnes pagasts

4.6.

Kalupes pagasts

4.7.

Laucesas pagasts

4.8.

Līksnas pagasts

4.9.

Maļinovas pagasts

4.10.

Medumu pagasts

4.11.

Naujenes pagasts

4.12.

Nīcgales pagasts

4.13.

Salienas pagasts

4.14.

Skrudalienas pagasts

4.15.

Sventes pagasts

4.16.

Tabores pagasts

4.17.

Vaboles pagasts

4.18.

Vecsalienas pagasts

4.19.

Višķu pagasts
5.

Ilūkstes novads

Latgales reģions

5.1.

Bebrenes pagasts

5.2.

Dvietes pagasts

5.3.

Eglaines pagasts

5.4.

Ilūkstes pilsēta

5.5.

Pilskalnes pagasts

5.6.

Prodes pagasts

5.7.

Subates pilsēta

5.8.

Šēderes pagasts
6.

Krāslavas novads

Latgales reģions

6.1.

Aulejas pagasts

6.2.

Indras pagasts

6.3.

Izvaltas pagasts

6.4.

Kalniešu pagasts

6.5.

Kaplavas pagasts

6.6.

Kombuļu pagasts

6.7.

Krāslavas pagasts

6.8.

Krāslavas pilsēta

6.9.

Piedrujas pagasts

6.10.

Robežnieku pagasts

6.11.

Skaistas pagasts

6.12.

Ūdrīšu pagasts
7.

Līvānu novads

Latgales reģions

7.1.

Jersikas pagasts

7.2.

Līvānu pilsēta

7.3.

Rožupes pagasts

7.4.

Rudzātu pagasts

7.5.

Sutru pagasts

7.6.

Turku pagasts
8.

Preiļu novads

Latgales reģions

8.1.

Aizkalnes pagasts

8.2.

Pelēču pagasts

8.3.

Preiļu pagasts

8.4.

Preiļu pilsēta

8.5.

Saunas pagasts
9.

Riebiņu novads

Latgales reģions

9.1.

Galēnu pagasts

9.2.

Riebiņu pagasts

9.3.

Rušonas pagasts

9.4.

Silajāņu pagasts

9.5.

Sīļukalna pagasts

9.6.

Stabulnieku pagasts
10.

Vārkavas novads

Latgales reģions

10.1.

Rožkalnu pagasts

10.2.

Upmalas pagasts

10.3.

Vārkavas pagasts

3.tabula. Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Aizputes novads

Kurzemes reģions

1.1.

Aizputes pagasts

1.2.

Aizputes pilsēta

1.3.

Cīravas pagasts

1.4.

Kalvenes pagasts

1.5.

Kazdangas pagasts

1.6.

Lažas pagasts
2.

Brocēnu novads

Kurzemes reģions

2.1.

Blīdenes pagasts

2.2.

Brocēnu pilsēta

2.3.

Cieceres pagasts

2.4.

Gaiķu pagasts

2.5.

Remtes pagasts
3.

Durbes novads

Kurzemes reģions

3.1.

Dunalkas pagasts

3.2.

Durbes pagasts

3.3.

Durbes pilsēta

3.4.

Tadaiķu pagasts

3.5.

Vecpils pagasts
4.

Grobiņas novads

Kurzemes reģions

4.1.

Bārtas pagasts

4.2.

Gaviezes pagasts

4.3.

Grobiņas pagasts

4.4.

Grobiņas pilsēta

4.5.

Medzes pagasts
5.(Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.473)
6.

Liepājas pilsēta

Kurzemes reģions

7.

Nīcas novads

Kurzemes reģions

7.1.

Nīcas pagasts

7.2.

Otaņķu pagasts
8.

Pāvilostas novads

Kurzemes reģions

8.1.

Pāvilostas pilsēta

8.2.

Sakas pagasts

8.3.

Vērgales pagasts
9.

Priekules novads

Kurzemes reģions

9.1.

Bunkas pagasts

9.2.

Gramzdas pagasts

9.3.

Kalētu pagasts

9.4.

Priekules pagasts

9.5.

Priekules pilsēta

9.6.

Virgas pagasts
10.

Rucavas novads

Kurzemes reģions

10.1.

Dunikas pagasts

10.2.

Rucavas pagasts
11.

Saldus novads

Kurzemes reģions

11.1.

Ezeres pagasts

11.2.

Jaunauces pagasts

11.3.

Jaunlutriņu pagasts

11.4.

Kursīšu pagasts

11.5.

Lutriņu pagasts

11.6.

Nīgrandes pagasts

11.7.

Novadnieku pagasts

11.8.

Pampāļu pagasts

11.9.

Rubas pagasts

11.10.

Saldus pagasts

11.11.

Saldus pilsēta

11.12.

Šķēdes pagasts

11.13.

Vadakstes pagasts

11.14.

Zaņas pagasts

11.15.

Zirņu pagasts

11.16.

Zvārdes pagasts
12.

Skrundas novads

Kurzemes reģions

12.1.

Nīkrāces pagasts

12.2.

Raņķu pagasts

12.3.

Rudbāržu pagasts

12.4.

Skrundas pilsēta

12.5.

Skrundas pagasts
13.

Vaiņodes novads

Kurzemes reģions

13.1.

Embūtes pagasts

13.2.

Vaiņodes pagasts

4.tabula. Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Alūksnes novads

Vidzemes reģions

1.1.

Alsviķu pagasts

1.2.

Alūksnes pilsēta

1.3.

Annas pagasts

1.4.

Ilzenes pagasts

1.5.

Jaunalūksnes pagasts

1.6.

Jaunannas pagasts

1.7.

Jaunlaicenes pagasts

1.8.

Kalncempju pagasts

1.9.

Liepnas pagasts

1.10.

Malienas pagasts

1.11.

Mālupes pagasts

1.12.

Mārkalnes pagasts

1.13.

Pededzes pagasts

1.14.

Veclaicenes pagasts

1.15.

Zeltiņu pagasts

1.16.

Ziemera pagasts
2.

Apes novads

Vidzemes reģions

2.1.

Apes pagasts

2.2.

Apes pilsēta

2.3.

Gaujienas pagasts

2.4.

Trapenes pagasts

2.5.

Virešu pagasts
3.

Baltinavas novads

Latgales reģions

4.

Balvu novads

Latgales reģions

4.1.

Balvu pagasts

4.2.

Balvu pilsēta

4.3.

Bērzkalnes pagasts

4.4.

Bērzpils pagasts

4.5.

Briežuciema pagasts

4.6.

Krišjāņu pagasts

4.7.

Kubulu pagasts

4.8.

Lazdulejas pagasts

4.9.

Tilžas pagasts

4.10.

Vectilžas pagasts

4.11.

Vīksnas pagasts
5.

Cesvaines novads

Vidzemes reģions

5.1.

Cesvaines pagasts

5.2.

Cesvaines pilsēta
6.

Gulbenes novads

Vidzemes reģions

6.1.

Beļavas pagasts

6.2.

Daukstu pagasts

6.3.

Druvienas pagasts

6.4.

Galgauskas pagasts

6.5.

Gulbenes pilsēta

6.6.

Jaungulbenes pagasts

6.7.

Lejasciema pagasts

6.8.

Līgo pagasts

6.9.

Litenes pagasts

6.10.

Lizuma pagasts

6.11.

Rankas pagasts

6.12.

Stāmerienas pagasts

6.13.

Stradu pagasts

6.14.

Tirzas pagasts
7.

Lubānas novads

Vidzemes reģions

7.1.

Indrānu pagasts

7.2.

Lubānas pilsēta
8.

Rugāju novads

Latgales reģions

8.1.

Lazdukalna pagasts

8.2.

Rugāju pagasts
9.

Viļakas novads

Latgales reģions

9.1.

Kupravas pagasts

9.2.

Medņevas pagasts

9.3.

Susāju pagasts

9.4.

Šķilbēnu pagasts

9.5.

Vecumu pagasts

9.6.

Viļakas pilsēta

9.7.

Žīguru pagasts

5.tabula. Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Dundagas novads

 

Kurzemes reģions

1.1.

Dundagas pagasts

1.2.

Kolkas pagasts
2.

Engures novads

 

Rīgas reģions

2.1.

Engures pagasts

2.2.

Lapmežciema pagasts

2.3.

Smārdes pagasts
3.

Jūrmala

 

Rīgas reģions

4.

Jaunpils novads

 

Rīgas reģions

4.1.

Jaunpils pagasts

4.2.

Viesatu pagasts
5.(Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.473)
6.

Kandavas novads

 

Rīgas reģions

6.1.

Cēres pagasts

6.2.

Kandavas pagasts

6.3.

Kandavas pilsēta

6.4.

Matkules pagasts

6.5.

Vānes pagasts

6.6.

Zantes pagasts

6.7.

Zemītes pagasts
7.

Mērsraga novads

 

Kurzemes reģions

8.

Rojas novads

 

Kurzemes reģions

9.

Talsu novads

 

Kurzemes reģions

9.1.

Abavas pagasts

9.2.

Ārlavas pagasts

9.3.

Balgales pagasts

9.4.

Ģibuļu pagasts

9.5.

Īves pagasts

9.6.

Ķūļciema pagasts

6.7.

Laidzes pagasts

9.8.

Laucienes pagasts

9.9.

Lībagu pagasts

9.10.

Lubes pagasts

9.11.

Sabiles pilsēta

9.12.

Stendes pilsēta

9.13.

Strazdes pagasts

9.14.

Talsu pilsēta

9.15.

Valdemārpils pilsēta

9.16.

Valdgales pagasts

9.17.

Vandzenes pagasts

9.18.

Virbu pagasts
10.

Tukuma novads

 

Rīgas reģions

10.1.

Degoles pagasts

10.2.

Džūkstes pagasts

10.3.

Irlavas pagasts

10.4.

Jaunsātu pagasts

10.5.

Lestenes pagasts

10.6.

Pūres pagasts

10.7.

Sēmes pagasts

10.8.

Slampes pagasts

10.9.

Tukuma pilsēta

10.10.

Tumes pagasts

10.11.

Zentenes pagasts

6.tabula. Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Ādažu novads

 

Rīgas reģions

2.

Babītes novads

 

Rīgas reģions

2.1.

Babītes pagasts

2.2.

Salas pagasts
3.

Baldones novads

 

Rīgas reģions

3.1.

Baldones pagasts

3.2.

Baldones pilsēta
3.1

Bauskas novads

 

Zemgales reģions

3.1.

Bauskas pilsēta

3.2.

Brunavas pagasts

3.3.

Ceraukstes pagasts

3.4.

Codes pagasts

3.5.

Dāviņu pagasts

3.6.

Gailīšu pagasts

3.7.

Īslīces pagasts

3.8.

Mežotnes pagasts

3.9.

Vecsaules pagasts
4.

Carnikavas novads

 

Rīgas reģions

5.

Garkalnes novads

 

Rīgas reģions

6.

Ikšķiles novads

 

Rīgas reģions

6.1.

Tīnūžu pagasts

6.2.

Ikšķiles pilsēta
7.

Inčukalna novads

 

Rīgas reģions

7.1.

Inčukalna pagasts

7.2.

Vangažu pilsēta
8.

Ķeguma novads

 

Rīgas reģions

8.1.

Birzgales pagasts

8.2.

Ķeguma pilsēta

8.3.

Rembates pagasts

8.4.

Tomes pagasts
9.

Ķekavas novads

 

Rīgas reģions

9.1.

Baložu pilsēta

9.2.

Daugmales pagasts

9.3.

Ķekavas pagasts
10.

Lielvārdes novads

 

Rīgas reģions

10.1.

Jumpravas pagasts

10.2.

Lēdmanes pagasts

10.3.

Lielvārdes pagasts

10.4.

Lielvārdes pilsēta
11.

Mārupes novads

 

Rīgas reģions

12.

Mālpils novads

 

Rīgas reģions

13.

Ogres novads

 

Rīgas reģions

13.1.

Krapes pagasts

13.2.

Ķeipenes pagasts

13.3.

Lauberes pagasts

13.4.

Madlienas pagasts

13.5.

Mazozolu pagasts

13.6.

Meņģeles pagasts

13.7.

Ogresgala pagasts

13.8.

Ogres pilsēta

13.9.

Suntažu pagasts

13.10.

Taurupes pagasts
14.

Olaines novads

 

Rīgas reģions

14.1.

Olaines pagasts

14.2.

Olaines pilsēta
15.

Rīgas pilsēta

 

Rīgas reģions

16.

Ropažu novads

 

Rīgas reģions

17.

Salaspils novads

 

Rīgas reģions

17.1.

Salaspils pagasts

17.2.

Salaspils pilsēta
18.

Saulkrastu novads

 

Rīgas reģions

18.1.

Saulkrastu pagasts

18.2.

Saulkrastu pilsēta
19.

Sējas novads

 

Rīgas reģions

20.

Siguldas novads

 

Rīgas reģions

20.1.

Allažu pagasts

20.2.

Mores pagasts

20.3.

Siguldas pagasts

20.4.

Siguldas pilsēta
21.

Stopiņu novads

 

Rīgas reģions

7.tabula. Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Alsungas novads

 

Kurzemes reģions

2.

Kuldīgas novads

 

Kurzemes reģions

2.1.

Ēdoles pagasts

2.2.

Gudenieku pagasts

2.3.

Īvandes pagasts

2.4.

Kuldīgas pilsēta

2.5.

Kurmāles pagasts

2.6.

Padures pagasts

2.7.

Pelču pagasts

2.8.

Rumbas pagasts

2.9.

Snēpeles pagasts

2.10.

Turlavas pagasts

2.11.

Laidu pagasts

2.12.

Rendas pagasts

2.13.

Kabiles pagasts

2.14.

Vārmes pagasts
3.

Ventspils pilsēta

 

Kurzemes reģions

4.

Ventspils novads

 

Kurzemes reģions

4.1.

Ances pagasts

4.2.

Jūrkalnes pagasts

4.3.

Piltenes pagasts

4.4.

Piltenes pilsēta

4.5.

Popes pagasts

4.6.

Puzes pagasts

4.7.

Tārgales pagasts

4.8.

Ugāles pagasts

4.9.

Usmas pagasts

4.10.

Užavas pagasts

4.11.

Vārves pagasts

4.12.

Ziru pagasts

4.13.

Zlēku pagasts

8.tabula. Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Aizkraukles novads

 

Zemgales reģions

1.1.

Aizkraukles pagasts

1.2.

Aizkraukles pilsēta
2.

Aknīstes novads

 

Zemgales reģions

2.1.

Aknīstes pagasts

2.2.

Aknīstes pilsēta

2.3.

Asares pagasts

2.4.

Gārsenes pagasts
3.

Ērgļu novads

 

Vidzemes reģions

3.1.

Ērgļu pagasts

3.2.

Jumurdas pagasts

3.3.

Sausnējas pagasts

4.

Jaunjelgavas novads

 

Zemgales reģions

4.1.

Daudzeses pagasts

4.2.

Jaunjelgavas pagasts

4.3.

Jaunjelgavas pilsēta

4.4.

Seces pagasts

4.5.

Sērenes pagasts

4.6.

Staburaga pagasts

4.7.

Sunākstes pagasts
5.

Jēkabpils pilsēta

 

Zemgales reģions

6.

Jēkabpils novads

 

Zemgales reģions

6.1.

Ābeļu pagasts

6.2.

Dignājas pagasts

6.3.

Dunavas pagasts

6.4.

Kalna pagasts

6.5.

Leimaņu pagasts

6.6.

Rubenes pagasts

6.7.

Zasas pagasts
7.

Kokneses novads

 

Zemgales reģions

7.1.

Bebru pagasts

7.2.

Iršu pagasts

7.3.

Kokneses pagasts
8.

Krustpils novads

 

Zemgales reģions

8.1.

Atašienes pagasts

8.2.

Krustpils pagasts

8.3.

Kūku pagasts

8.4.

Mežāres pagasts

8.5.

Variešu pagasts

8.6.

Vīpes pagasts
9.

Madonas novads

 

Vidzemes reģions

9.1.

Aronas pagasts

9.2.

Barkavas pagasts

9.3.

Bērzaunes pagasts

9.4.

Dzelzavas pagasts

9.5.

Kalsnavas pagasts

9.6.

Lazdonas pagasts

9.7.

Liezēres pagasts

9.8.

Ļaudonas pagasts

9.9.

Mārcienas pilsēta

9.10.

Madonas pagasts

9.11.

Mētrienas pagasts

9.12.

Ošupes pagasts

9.13.

Praulienas pagasts

9.14.

Sarkaņu pagasts

9.15.

Vestienas pagasts
10.

Neretas novads

 

Zemgales reģions

10.1.

Mazzalves pagasts

10.2.

Neretas pagasts

10.3.

Pilskalnes pagasts

10.4.

Zalves pagasts
11.

Pļaviņu novads

 

Zemgales reģions

11.1.

Aiviekstes pagasts

11.2.

Klintaines pagasts

11.3.

Pļaviņu pilsēta

11.4.

Vietalvas pagasts
12.

Salas novads

 

Zemgales reģions

12.1.

Salas pagasts

12.2.

Sēlpils pagasts
13.

Skrīveru novads

 

Zemgales reģions

14.

Viesītes novads

 

Zemgales reģions

14.1.

Elkšņu pagasts

14.2.

Rites pagasts

14.3.

Saukas pagasts

14.4.

Viesītes pagasts

14.5.

Viesītes pilsēta
15.

Varakļānu novads

 

Vidzemes reģions

15.1.

Murmastienes pagasts

15.2.

Varakļānu pagasts

15.3.

Varakļānu pilsēta

9.tabula. Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Auces novads

 

Zemgales reģions

1.1.

Auces pilsēta

1.2.

Bēnes pagasts

1.3.

Īles pagasts

1.4.

Lielauces pagasts

1.5.

Ukru pagasts

1.6.

Vecauces pagasts

1.7.

Vītiņu pagasts
2.

(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 164)

3.

Dobeles novads

 

Zemgales reģions

3.1.

Annenieku pagasts

3.2.

Auru pagasts

3.3.

Bērzes pagasts

3.4.

Bikstu pagasts

3.5.

Dobeles pagasts

3.6.

Dobeles pilsēta

3.7.

Jaunbērzes pagasts

3.8.

Krimūnu pagasts

3.9.

Naudītes pagasts

3.10.

Penkules pagasts

3.11.

Zebrenes pagasts
4.

Iecavas novads

 

Zemgales reģions

5.

Jelgavas pilsēta

 

Zemgales reģions

6.

Jelgavas novads

 

Zemgales reģions

6.1.

Elejas pagasts

6.2.

Glūdas pagasts

6.3.

Jaunsvirlaukas pagasts

6.4.

Kalnciema pagasts

6.5.

Lielplatones pagasts

6.6.

Līvbērzes pagasts

6.7.

Platones pagasts

6.8.

Sesavas pagasts

6.9.

Svētes pagasts

6.10.

Valgundes pagasts

6.11.

Vilces pagasts

6.12.

Vircavas pagasts

6.13.

Zaļenieku pagasts
7.

Ozolnieku novads

 

Zemgales reģions

7.1.

Cenu pagasts

7.2.

Ozolnieku pagasts

7.3.

Salgales pagasts
8.

Rundāles novads

 

Zemgales reģions

8.1.

Rundāles pagasts

8.2.

Svitenes pagasts

8.3.

Viesturu pagasts
9.

Tērvetes novads

 

Zemgales reģions

9.1.

Augstkalnes pagasts

9.2.

Bukaišu pagasts

9.3.

Tērvetes pagasts

10.

Vecumnieku novads

 

Zemgales reģions

10.1.

Bārbeles pagasts

10.2.

Kurmenes pagasts

10.3.

Skaistkalnes pagasts

10.4.

Stelpes pagasts

10.5.

Valles pagasts

10.6.

Vecumnieku pagasts

10.tabula. Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģions

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Novada pilsēta, novada pagasts

Plānošanas reģions

1.

Alojas novads

 

Rīgas reģions

1.1.

Alojas pagasts

1.2.

Alojas pilsēta

1.3.

Braslavas pagasts

1.4.

Brīvzemnieku pagasts

1.5.

Staiceles pagasts

1.6.

Staiceles pilsēta
2.

Amatas novads

 

Vidzemes reģions

2.1.

Amatas pagasts

2.2.

Drabešu pagasts

2.3.

Nītaures pagasts

2.4.

Skujenes pagasts

2.5.

Zaubes pagasts
3.

Beverīnas novads

 

Vidzemes reģions

3.1.

Brenguļu pagasts

3.2.

Kauguru pagasts

3.3.

Trikātas pagasts
4.

Burtnieku novads

 

Vidzemes reģions

4.1.

Burtnieku pagasts

4.2.

Ēveles pagasts

4.3.

Matīšu pagasts

4.4.

Rencēnu pagasts

4.5.

Valmieras pagasts

4.6.

Vecates pagasts
5.

Cēsu novads

 

Vidzemes reģions

5.1.

Cēsu pilsēta

5.2.

Vaives pagasts

6.

Jaunpiebalgas novads

 

Vidzemes reģions

6.1.

Jaunpiebalgas pagasts

6.2.

Zosēnu pagasts
7.

Kocēnu novads

 

Vidzemes reģions

7.1.

Bērzaines pagasts

7.2.

Dikļu pagasts

7.3.

Kocēnu pagasts

7.4.

Vaidavas pagasts

7.5.

Zilākalna pagasts
8.

Krimuldas novads

 

Rīgas reģions

8.1.

Lēdurgas pagasts

8.2.

Krimuldas pagasts
9.

Limbažu novads

 

Rīgas reģions

9.1.

Katvaru pagasts

9.2.

Limbažu pagasts

9.3.

Limbažu pilsēta

9.4.

Pāles pagasts

9.5.

Skultes pagasts

9.6.

Umurgas pagasts

9.7.

Vidrižu pagasts

9.8.

Viļķenes pagasts
10.

Līgatnes novads

 

Vidzemes reģions

10.1.

Līgatnes pagasts

10.2.

Līgatnes pilsēta
11.

Mazsalacas novads

 

Vidzemes reģions

11.1.

Mazsalacas pagasts

11.2.

Mazsalacas pilsēta

11.3.

Ramatas pagasts

11.4.

Sēļu pagasts

11.5.

Skaņkalnes pagasts
12.

Naukšēnu novads

 

Vidzemes reģions

12.1.

Ķoņu pagasts

12.2.

Naukšēnu pagasts
13.

Pārgaujas novads

 

Vidzemes reģions

13.1.

Raiskuma pagasts

13.2.

Stalbes pagasts

13.3.

Straupes pagasts
14.

Priekuļu novads

 

Vidzemes reģions

14.1.

Liepas pagasts

14.2.

Mārsnēnu pagasts

14.3.

Priekuļu pagasts

14.4.

Veselavas pagasts
15.

Raunas novads

 

Vidzemes reģions

15.1.

Drustu pagasts

15.2.

Raunas pagasts
16.

Rūjienas novads

 

Vidzemes reģions

16.1.

Ipiķu pagasts

16.2.

Jeru pagasts

16.3.

Lodes pagasts

16.4.

Rūjienas pilsēta

16.5.

Vilpulkas pagasts
17.

Salacgrīvas novads

 

Rīgas reģions

17.1.

Ainažu pagasts

17.2.

Ainažu pilsēta

17.3.

Liepupes pagasts

17.4.

Salacgrīvas pagasts

17.5.

Salacgrīvas pilsēta
18.

Smiltenes novads

 

Vidzemes reģions

18.1.

Bilskas pagasts

18.2.

Blomes pagasts

18.3.

Brantu pagasts

18.4.

Grundzāles pagasts

18.5.

Launkalnes pagasts

18.6.

Palsmanes pagasts

18.7.

Smiltenes pagasts

18.8.

Smiltenes pilsēta

18.9.

Variņu pagasts
19.

Strenču novads

 

Vidzemes reģions

19.1.

Jērcēnu pagasts

19.2.

Plāņu pagasts

19.3.

Sedas pilsēta

19.4.

Strenču pilsēta
20.

Valkas novads

 

Vidzemes reģions

20.1.

Ērģemes pagasts

20.2.

Kārķu pagasts

20.3.

Valkas pagasts

20.4.

Valkas pilsēta

20.5.

Vijciema pagasts

20.6.

Zvārtavas pagasts
21.

Valmieras pilsēta

 

Vidzemes reģions

22.

Vecpiebalgas novads

 

Vidzemes reģions

22.1.

Dzērbenes pagasts

22.2.

Inešu pagasts

22.3.

Kaives pagasts

22.4.

Taurenes pagasts

22.5.

Vecpiebalgas pagasts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 337Pieņemts: 25.06.2013.Stājas spēkā: 28.06.2013.Zaudē spēku: 16.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 27.06.2013. OP numurs: 2013/122.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
257802
{"selected":{"value":"27.03.2020","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-15.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2020","iso_value":"2020\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-15.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2015","iso_value":"2015\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2015.-26.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-20.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"