Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.104

Rīgā 2013.gada 16.maijā
"Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), kā arī Latvijas Republikā reģistrēta elektroniskās naudas iestāde un citā valstī reģistrētas elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – e-naudas iestāde), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankā maksājumu statistikas pārskatu (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī paredz pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. čeks – vienas puses (trasanta) rakstisks rīkojums otrai pusei (trasātam) samaksāt noteiktu summu uz pieprasījumu trasantam vai trešai pusei, kuru noteicis trasants;

2.2. debeta pārvedums – maksātāja autorizēts maksājums, kuru uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē vai e-naudas iestādē un kurā maksājuma dokumenti tiek nosūtīti no saņēmēja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz maksātāja kredītiestādi vai e-naudas iestādi, bet naudas līdzekļi – no maksātāja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz saņēmēja kredītiestādi vai e-naudas iestādi;

2.3. karšu maksājums – terminālī vai citādi veikts maksājums ar karti;

2.4. karte – maksāšanas līdzeklis, kas saskaņā ar līgumu ar kredītiestādi vai e-naudas iestādi nodrošina autorizētiem lietotājiem vienu vai vairākas funkcijas – skaidrās naudas, elektroniskās naudas (tālāk tekstā – e-nauda) vai maksājumu (debeta, kredīta vai atliktā debeta) funkciju;

2.5. karte ar atliktā debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās, piešķirto kredītu pilnā iztērētās summas apjomā atmaksājot noteiktā perioda beigās;

2.6. karte ar debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas no paša naudas līdzekļiem norēķinu kontā vai kontam piesaistītām papildu pārsnieguma iespējām;

2.7. karte ar kredīta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās, piešķirto kredītu atmaksājot pa daļām un atlikumu uzskatot par kredīta termiņa pagarinājumu;

2.8. klients – ne-MFI un tāda monetārā finanšu iestāde (tālāk tekstā – MFI), kura nav ne kredītiestāde, ne e-naudas iestāde;

2.9. kredīta pārvedums – maksājums, kuru uzsāk maksātājs maksātāja kredītiestādē vai e-naudas iestādē ar mērķi nodot naudas līdzekļus saņēmējam un kurā gan maksājuma dokumentus, gan naudas līdzekļus nosūta no maksātāja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz saņēmēja kredītiestādi vai e-naudas iestādi;

2.10. maksājums – no jebkādām citām maksātāja un saņēmēja savstarpējām saistībām neatkarīga naudas līdzekļu iemaksa, izmaksa vai pārvedums no maksātāja saņēmējam;

2.11. terminālis – elektromehāniska iekārta, kas sniedz autorizētiem lietotājiem pieeju noteiktiem pakalpojumiem, izmantojot karti ar vienu vai vairākām funkcijām (skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu funkciju);

2.12. tiešais debets – maksātāja autorizēta maksātāja konta debetēšana, ko uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē vai e-naudas iestādē.

3. Debeta vai kredīta pārvedumā var būt iesaistīta viena vai vairākas kredītiestādes vai e-naudas iestādes un maksājumu sistēmas.

4. Maksājumu var uzsākt maksātājs vai saņēmējs, kas var būt viena un tā pati persona.

5. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama Latvijā izmantoto maksāšanas līdzekļu pārraudzībai un maksājumu statistikas sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, kā arī lai informētu citas institūcijas un sabiedrību par maksāšanas līdzekļu attīstību Latvijas Republikā.

6. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

7. Šo noteikumu 1. punktā minētās iestādes (tālāk tekstā – pārskata sniedzēja iestāde) reizi pusgadā sagatavo un attiecīgi līdz 25. jūlijam un 25. janvārim iesniedz Latvijas Bankā pārskatu.

8. Pārskatu iesniedz papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

9. Pārskatā skaitliskās vērtības uzrāda veselos skaitļos. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro, un pārskata pozīcijas ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu attiecīgās dienas beigās.

III. Pārskata 1. daļas "Maksāšanas līdzekļi" aizpildīšanas kārtība

10. Pārskata 1. daļā "Maksāšanas līdzekļi" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izlaisto un apkalpoto maksāšanas līdzekļu skaitu un apjomu. Uzrāda pārskata sniedzējā iestādē uzsāktos klientu naudas līdzekļu pārvedumus, kuros maksātājs vai saņēmējs ir klients, kā arī kredītiestāžu kredīta pārvedumus, kuros gan maksātājs, gan saņēmējs ir kredītiestāde. Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus euro un pārējās valūtās.

11. Pozīcijā "Klientu kredīta pārvedumi" (10100) uzrāda klientu kredīta pārvedumus. Atsevišķi uzrāda klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu, un elektroniskā veidā (tālāk tekstā – bez papīra dokumenta uzsāktais klientu kredīta pārvedums) uzsāktos kredīta pārvedumus. Uzrāda arī kredīta pārvedumus, kurus klients uzsācis bankomātos ar kredīta pārvedumu funkciju. Regulāro maksājumu un maksājuma rīkojumu paketes gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

12. Pozīcijā "papīra dokumenta veidā uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10110) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu. Uzrāda arī citādi uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuru izpildei elektroniskā veidā nepieciešama kredītiestādes vai e-naudas iestādes darbinieka iesaistīšana, t.sk. maksājumus, kuri uzsākti, izmantojot tālruni vai faksu.

13. Pozīcijā "bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10120) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz maksājuma rīkojumu, kas iesniegts, neizmantojot papīra dokumentu, un kuru izpildei nav nepieciešama kredītiestādes vai e-naudas iestādes darbinieka iesaistīšana.

14. Pozīcijā "internetā bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10121) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz internetā iesniegtu maksājuma rīkojumu.

15. Pozīcijā "izmantojot tālruni, bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10122) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz elektroniskā veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu, izmantojot tālruni.

16. Pozīcijā "pārējie bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10123) uzrāda tos bez papīra dokumenta uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuri nav uzrādīti pozīcijā "internetā bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10121) vai pozīcijā "izmantojot tālruni, bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10122).

17. Pozīcijā "Karšu maksājumi" (11100) uzrāda maksājumus ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm ar maksājumu funkciju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar kartēm ar debeta, kredīta un atliktā debeta funkciju, karšu pieņemšanas vietu termināļos Latvijā un ārvalstīs. Uzrāda arī maksājumus internetā pieejamās karšu pieņemšanas vietās un izmantojot tālruni. Uzrāda arī karšu maksājumus, kas veikti ar kartēm, kuras kredītiestāde vai e-naudas iestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

18. Pozīcijā "Tiešais debets" (12100) maksājumus uzrāda tā kredītiestāde vai e-naudas iestāde, kurai saņēmējs iesniedzis debeta maksājuma dokumentu. Atkārtoto tiešo debetu gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

19. Pozīcijā "E-naudas maksājumi" (13100) uzrāda klientu e-naudas pārvedumus no maksātāja e-naudas datu nesēja uz saņēmēja e-naudas datu nesēju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar e-naudas kartēm un pārējiem e-naudas datu nesējiem.

20. Pozīcijā "Čeki" (14100) maksājumus uzrāda tā kredītiestāde vai e-naudas iestāde, kurai saņēmējs iesniedzis čeku samaksai. Uzrāda arī ceļojumu čekus, degvielas čekus, bankas tratas un parādzīmes. Uzrāda arī skaidrās naudas izmaksas pret čekiem.

21. Pozīcijā "Pārējie maksāšanas līdzekļi" (15100) uzrāda klientu maksāšanas līdzekļus, kuri nav ietverti kredīta pārvedumu, karšu maksājumu, tiešā debeta, e-naudas vai čeku maksājumu kategorijā.

22. Pozīcijā "nosūtītie klientu pārrobežu maksājumi" (16110) uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde vai e-naudas iestāde maksājuma dokumentu nosūta saņēmējam uz ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu izdevēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde.

23. Pozīcijā "Saņemtie klientu pārrobežu maksājumi" (17100) uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde vai e-naudas iestāde maksājuma dokumentu saņem no ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu pieņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde.

24. Pozīcijā "Kredītiestāžu kredīta pārvedumi" (18100) uzrāda tikai tos kredītiestāžu pārvedumus, kurus uzsākusi pārskata sniedzēja iestāde (izņemot e-naudas iestādes) savā vai citas kredītiestādes vārdā. Uzrāda kredītiestādes kredīta pārvedumus, kuros iesaistītas tikai kredītiestādes un centrālās bankas. Atsevišķi uzrāda arī kredītiestāžu nosūtītos un saņemtos pārrobežu kredīta pārvedumus.

IV. Pārskata 2. daļas "Transakcijas termināļos" aizpildīšanas kārtība

25. Pārskata 2. daļā "Transakcijas termināļos" uzrāda karšu maksājumu skaitu un apjomu termināļos neatkarīgi no maksājuma valūtas.

26. Pozīcijā "Transakcijas iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām kartēm" (20100) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas iekšzemes termināļos.

27. Pozīcijā "Transakcijas iekšzemes termināļos ar ārvalstīs izdotajām kartēm" (21100) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes termināļos veiktās transakcijas ar ārvalstīs izdotajām kartēm.

28. Pozīcijā "Transakcijas termināļos ārvalstīs ar iekšzemē izdotajām kartēm" (22100) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas termināļos ārvalstīs.

29. Pozīcijā "skaidrās naudas iemaksas bankomātos" (20110, 21110 un 22110) un "skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem" (20120, 21120 un 22120) uzrāda ar karti ar skaidrās naudas funkciju veiktās skaidrās naudas iemaksas bankomātos vai izmaksas no tiem.

30. Pozīcijā "skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus" (20130, 21130 un 22130) uzrāda skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus (cash-back facility).

31. Pozīcijās "maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos" (20140, 21140 un 22140) uzrāda ar kartēm veiktās maksājumu transakcijas karšu pieņemšanas vietu termināļos.

32. Pozīcijās "kredīta pārvedumi bankomātos" (20150, 21150 un 22150) uzrāda bankomātos ar kredīta pārveduma funkciju veiktos kredīta pārvedumus.

33. Pozīcijās "e-naudas karšu uzlāde un atmaksa" (20160, 21160 un 22160) uzrāda gan e-naudas kartes uzlādes, gan e-naudas atmaksas transakcijas ar kredītiestādi.

V. Pārskata 3. daļas "Kases transakcijas" aizpildīšanas kārtība

34. Pārskata 3. daļā "Kases transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu skaidrās naudas iemaksas kredītiestādes vai e-naudas iestādes kasē un izmaksas no tās, atsevišķi uzrādot transakcijas euro un pārējās valūtās. Skaidrās naudas iemaksu un izmaksu transakcijas, kas uzrādītas pārskata 2. daļā "Transakcijas termināļos", šeit neuzrāda.

VI. Pārskata 4. daļas "Grāmatojumu transakcijas" aizpildīšanas kārtība

35. Pārskata 4. daļā "Grāmatojumu transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes iekšējos grāmatojumus, kas veikti starp kredītiestādes vai e-naudas iestādes un klientu kontiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un darījumiem, izmantojot finanšu instrumentus. Atsevišķi uzrāda transakcijas euro un pārējās valūtās.

36. Pozīcijā "kredīta pārvedumi" (24110) uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek ieskaitīti klienta kontā, neizmantojot kredīta pārvedumu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda pārskata sniedzējas iestādes veiktās procentu, dividenžu un kredītu izmaksas klientiem, kā arī vērtspapīru un valūtu pārdošanu klientu vārdā. Kredītiestādes uzrāda arī noguldījumu iemaksas.

37. Pozīcijā "tiešais debets" (24120) uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek norakstīti no klienta konta, neizmantojot tiešo debetu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda pārskata sniedzējas iestādes veikto naudas līdzekļu norakstīšanu no klientu kontiem par iemaksām kredītkaršu kontā un kredītu atmaksām, kā arī vērtspapīru un valūtu pirkšanu klientu vārdā. Uzrāda arī komisijas maksas, kuras tiek grāmatotas atsevišķi no maksājuma. Ja komisijas maksas tiek grāmatotas kopā ar maksājumu, tās tiek iekļautas pārskata 1. daļā "Maksāšanas līdzekļi" pie attiecīgā maksāšanas līdzekļa. Kredītiestādes uzrāda arī izmaksas uz noguldījumu kontu.

VII. Pārskata 5. daļas "Klientu kontu skaits" aizpildīšanas kārtība

38. Pārskata 5. daļā "Klientu kontu skaits" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu kontu skaitu pārskata perioda beigās, atsevišķi uzrādot euro un pārējo valūtu kontus. Atsevišķi no kontu kopskaita uzrāda tos kontus, kuri pieejami internetā.

39. Klientu kontus uzrāda rezidentu un nerezidentu dalījumā, uzrādot tos klientu kontus, kuros glabātie naudas līdzekļi ir pieprasījuma saistības vai prasības saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka MFI mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību.

VIII. Pārskata 6. daļas "Kartes" aizpildīšanas kārtība

40. Pārskata 6. daļā "Kartes" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdoto un spēkā esošo karšu skaitu pārskata perioda beigās. Kartes uzrāda neatkarīgi no to izmantošanas biežuma pārskata periodā. Uzrāda arī kartes, kuras kredītiestāde vai e-naudas iestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

41. Ja kartei ir vairākas funkcijas, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Karšu kopskaitā katru karti uzrāda vienreiz.

42. Pozīcijā "Kartes ar skaidrās naudas funkciju" (26100) uzrāda kartes, ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt skaidrās naudas iemaksas terminālī vai izmaksas no tā.

43. Pozīcijā "Kartes ar maksājumu funkciju" (27100) uzrāda kartes, kurām ir debeta, kredīta vai atliktā debeta funkcija (vismaz viena no šīm funkcijām) un ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt maksājumu transakcijas.

44. Pozīcijā "Kartes ar e-naudas funkciju" (28100) uzrāda kartes, kurās var uzkrāt e-naudu. Atsevišķi uzrāda tās e-naudas kartes, kuras ir vismaz vienreiz uzlādētas, t.i., tiek uzskatītas par aktivizētām.

45. Pozīcijā "kombinētās kartes" (29110) uzrāda tās kartes, kuras apvieno vismaz debeta, skaidrās naudas un e-naudas funkciju.

46. Pozīcijā "vietējās kartes" (29120) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdotās kartes, kurām nav starptautisko karšu organizāciju zīmola. Šādas kartes parasti paredzētas tikai iekšzemes maksājumiem.

IX. Pārskata 7. daļas "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" aizpildīšanas kārtība

47. Pārskata 7. daļā "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" uzrāda termināļus, to tīklus un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas, kuras apkalpo pārskata sniedzēja iestāde pārskata perioda beigās.

48. Ja terminālis atbilst vairākām kategorijām, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Bankomātu, karšu pieņemšanas vietu un e-naudas termināļu kopskaitā katru termināli uzrāda vienreiz.

49. Pozīcijā "Bankomāti" (30100) uzrāda termināļus, kas ļauj autorizētajam maksājumu karšu lietotājam veikt skaidrās naudas izmaksas no sava konta, kā arī citus pakalpojumus, t.sk. veikt skaidrās naudas iemaksas vai kredīta pārvedumus. Termināļos parasti iespējams arī saņemt informāciju par konta atlikumu, taču terminālis, kuram ir tikai šāda funkcija, nav bankomāts un pozīcijā netiek iekļauts. Atsevišķi uzrāda bankomātus, kuri ļauj veikt skaidrās naudas izmaksas, kredīta pārvedumus un skaidrās naudas iemaksas.

50. Pozīcijā "Bankomātu tīkli" (31100) uzrāda datus par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem bankomātu vadības centriem, kuru ietvaros kredītiestāde vai e-naudas iestāde veic arī bankomātos atļauto transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām vai kredītiestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

51. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu termināļi" (32100) uzrāda termināļus, kas ļauj lietot kartes ar maksājumu funkciju fiziskajās karšu pieņemšanas vietās, lai veiktu bezskaidrās naudas maksājumu transakcijas. Atsevišķi uzrāda elektroniskos karšu pieņemšanas vietu termināļus.

52. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu tīkli" (33100) uzrāda informāciju par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem karšu pieņemšanas vietu vadības centriem, kuru ietvaros kredītiestāde vai e-naudas iestāde veic arī karšu transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām, kredītiestādēm vai e-naudas iestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

53. Pozīcijā "Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi" (34100) atsevišķi uzrāda termināļus, kas ļauj veikt e-naudas karšu uzlādi vai e-naudas atmaksu un kas ļauj veikt maksājumus ar e-naudas karti.

54. Pozīcijā "Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" (35100) uzrāda internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas (t.i., tādas, kuras nav elektromehāniskā iekārta), ko apkalpo pārskata sniedzēja iestāde.

X. Noslēguma jautājumi

55. Pārskatiem par 2013. gada 2. pusgadu piemēro Latvijas Bankas 2011. gada 12. maija noteikumus Nr. 74 ""Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 25. janvārim.

56. Pārskata pozīcijās, kurās jāuzrāda saņemtie maksājumi euro, uzrādāmi arī tie latos veiktie maksājumi, kuri izpildīti Euro ieviešanas kārtības likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā, pārrēķinot latus euro saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.

57. Pārskata pozīcijās, kurās jāuzrāda skaidrās naudas iemaksas euro, uzrādāmi arī tie latos veiktie maksājumi, kuri izpildīti Euro ieviešanas kārtības likuma 8. pantā noteiktajā nomaiņas periodā, pārrēķinot latus euro saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2011. gada 12. maija noteikumus Nr. 74 ""Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr. 75 (4473)).

59. Noteikumi stājas spēkā datumā, ar kuru Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta 2. punktu Latvijas Republikai atceļ izņēmuma statusu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 16.maija
noteikumiem Nr.104
Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskats
par ________. gada ______. pusgadu
(pārskata perioda pēdējais datums – 30. jūnijs vai 31. decembris)

VSPARK 27002042
Iesniedz Latvijas Bankai

Kredītiestādes/e-naudas iestādes nosaukums _______________________________________

Kods |__|__|__|

1. daļa. Maksāšanas līdzekļi

(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

x

Maksāšanas līdzekļi
euro

Maksāšanas līdzekļi
pārējās valūtās

x

x

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

05

06

Klientu kredīta pārvedumi (10110+10120)

10100

x

x

 

 

 

 

    papīra dokumenta veidā uzsāktie

10110

x

x

 

 

 

 

    bez papīra dokumenta uzsāktie (10121+10122+10123)

10120

x

x

 

 

 

 

       internetā

10121

x

x

 

 

 

 

       izmantojot tālruni

10122

x

x

 

 

 

 

       pārējie

10123

x

x

 

 

 

 

Karšu maksājumi (11110+11120+11130)

11100

x

x

 

 

 

 

    ar kartēm ar debeta funkciju

11110

x

x

 

 

 

 

    ar kartēm ar kredīta funkciju

11120

x

x

 

 

 

 

    ar kartēm ar atliktā debeta funkciju

11130

x

x

 

 

 

 

Tiešais debets

12100

x

x

 

 

 

 

E-naudas maksājumi (13110+13120)

13100

x

x

 

 

 

 

    ar e-naudas kartēm

13110

x

x

 

 

 

 

    ar pārējiem e-naudas datu nesējiem

13120

x

x

 

 

 

 

Čeki

14100

x

x

 

 

 

 

Pārējie maksāšanas līdzekļi

15100

x

x

 

 

 

 

Kopā klientu maksājumi (10100+11100+12100+13100+14100+15100)

16100

x

x

 

 

 

 

    t.sk. nosūtītie klientu pārrobežu maksājumi

16110

x

x

 

 

 

 

Saņemtie klientu pārrobežu maksājumi

17100

x

x

 

 

 

 

Kredītiestāžu kredīta pārvedumi

18100

x

x

 

 

 

 

    t.sk. nosūtītie kredītiestāžu pārrobežu maksājumi

18110

x

x

 

 

 

 

Saņemtie kredītiestāžu pārrobežu maksājumi

19100

x

x

 

 

 

 

VSPARK 27002042 (turpinājums)

2. daļa. Transakcijas termināļos

(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Transakcijas

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

Transakcijas iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām kartēm (20110+20120+20130+20140+20150+20160)

20100

 

 

    skaidrās naudas iemaksas bankomātos

20110

 

 

    skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem

20120

 

 

    skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

20130

 

 

    maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos

20140

 

 

    kredīta pārvedumi bankomātos

20150

 

 

    e-naudas karšu uzlāde un atmaksa

20160

 

 

Transakcijas iekšzemes termināļos ar ārvalstīs izdotajām kartēm (21110+21120+21130+21140+21150+21160)

21100

 

 

    skaidrās naudas iemaksas bankomātos

21110

 

 

    skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem

21120

 

 

    skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

21130

 

 

    maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos

21140

 

 

    kredīta pārvedumi bankomātos

21150

 

 

    e-naudas karšu uzlāde un atmaksa

21160

 

 

Transakcijas termināļos ārvalstīs ar iekšzemē izdotajām kartēm (22110+22120+22130+22140+22150+22160)

22100

 

 

    skaidrās naudas iemaksas bankomātos

22110

 

 

    skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem

22120

 

 

    skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

22130

 

 

    maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos

22140

 

 

    kredīta pārvedumi bankomātos

22150

 

 

    e-naudas karšu uzlāde un atmaksa

22160

 

 

VSPARK 27002042 (turpinājums)

3. daļa. Kases transakcijas

(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

x

Transakcijas euro

Transakcijas pārējās valūtās

x

x

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

05

06

Skaidrā nauda (23110+23120)

23100

x

x

 

 

 

 

    iemaksas kasē

23110

x

x

 

 

 

 

    izmaksas no kases

23120

x

x

 

 

 

 

4. daļa. Grāmatojumu transakcijas

(pārskata periodā)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

x

Transakcijas euro

Transakcijas pārējās valūtās

x

x

Skaits

Apjoms (euro)

Skaits

Apjoms (euro)

A

B

01

02

03

04

05

06

Grāmatojumi (24110+24120)

24100

x

x

 

 

 

 

    kredīta pārvedumi

24110

x

x

 

 

 

 

    tiešais debets

24120

x

x

 

 

 

 

5. daļa. Klientu kontu skaits

(pārskata perioda beigās)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Kopā

x

euro konti

pārējo valūtu konti

 

t.sk.
internetā pieejamie

A

B

01

02

03

04

05

Klientu konti (25110+25120)

25100

x

 

 

 

 

    rezidenti

25110

x

 

 

 

 

    nerezidenti

25120

x

 

 

 

 

VSPARK 27002042 (turpinājums)

6. daļa. Kartes

(pārskata perioda beigās)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Skaits

A

B

01

Kartes ar skaidrās naudas funkciju

26100

 

Kartes ar maksājumu funkciju

27100

 

    t.sk.

27110

 

        kartes ar debeta funkciju
        kartes ar kredīta funkciju

27120

 

        kartes ar atliktā debeta funkciju

27130

 

Kartes ar e-naudas funkciju

28100

 

        t.sk.

28110

 

        vismaz vienreiz uzlādētas
Karšu kopskaits

29100

 

    t.sk.

29110

 

        kombinētās kartes
        vietējās kartes

29120

 

VSPARK 27002042 (turpinājums)

7. daļa. Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas

 (pārskata perioda beigās)

(veselos skaitļos)

Pozīcija

Pozīcijas kods

Skaits

A

B

01

Bankomāti

30100

 

    t.sk.

30110

 

        ar skaidrās naudas izmaksas funkciju
        ar kredīta pārveduma funkciju

30120

 

        ar skaidrās naudas iemaksas funkciju

30130

 

Bankomātu tīkli

31100

 

Karšu pieņemšanas vietu termināļi

32100

 

    t.sk.

32110

 

        elektroniskie
Karšu pieņemšanas vietu tīkli

33100

 

Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi

34100

 

    t.sk.

 

 

        termināļi ar e-naudas karšu uzlādes vai atmaksas funkciju

34110

 

        e-naudas karšu maksājumu termināļi

34120

 

Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas

35100

 

Kredītiestādes/e-naudas iestādes vadītājs _______________________________/_______________________________/
                                                                               (paraksts)                                   (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _______________________________________________        Iesniegšanas datums ____________________
                           (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 104Pieņemts: 16.05.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 30.05.2013. OP numurs: 2013/103.25
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
257033
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)