Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.85

Rīgā 2013.gada 12.februārī (prot. Nr.9 6.§)
Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu.

II. Valsts nodevas un drošības naudas iemaksāšanas kārtība

2. Valsts nodevu persona iemaksā valsts budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

3. Drošības naudu par blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem persona iemaksā:

3.1. Augstākās tiesas norādītajā kontā Valsts kasē, ja attiecīgo lēmumu pieņem Augstākā tiesa;

3.2. Tiesu administrācijas norādītajā kontā Valsts kasē, ja attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā rajona tiesa vai Administratīvā apgabaltiesa.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

4. Drošības naudu par kasācijas sūdzību persona iemaksā Augstākās tiesas kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

5. Informāciju par valsts nodevas un drošības naudas maksājuma rīkojuma rekvizītiem:

5.1. Tieslietu ministrija ievieto tiesu mājaslapā internetā (www.tiesas.lv);

5.2. Augstākā tiesa ievieto Augstākās tiesas mājaslapā internetā (www.at.gov.lv);

5.3. attiecīgā tiesa izvieto tiesas ēkā apmeklētājiem pieejamā vietā.

6. Persona iemaksā valsts nodevu vai drošības naudu, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

6.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (maksājums ar pārskaitījumu);

6.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, ja maksājumu veic tiesu iestādē (ja tas ir tehniski iespējams).

7. Veicot valsts nodevas vai drošības naudas maksājumu, persona maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

7.1. vārdu, uzvārdu (juridiska persona – nosaukumu);

7.2. personas kodu (juridiska persona – reģistrācijas numuru);

7.3. maksājuma mērķi (valsts nodevas vai drošības naudas iemaksa administratīvajā lietā un dati, kas identificē administratīvo lietu, pieteikumu vai sūdzību). Ja maksātājs ir attiecīgās personas pārstāvis, maksājuma mērķī norāda personu, kuras labā tiek iemaksāta valsts nodeva vai drošības nauda.

7.1 Ja valsts nodeva vai drošības nauda ir iemaksāta neatbilstošā kontā, Augstākā tiesa vai Tiesu administrācija, pamatojoties uz tā tiesneša lēmumu (rezolūcijas veidā), kurš to ir konstatējis, valsts nodevu vai drošības naudu var pārskaitīt atbilstošā kontā.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

III. Valsts nodevas atmaksāšanas un atlīdzināšanas kārtība

8. Valsts nodevu atmaksā Administratīvā procesa likuma 125. pantā minētajos gadījumos no valsts budžeta līdzekļiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā termiņā pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

9. Iesniegumā par valsts nodevas atmaksu vai atlīdzināšanu persona norāda:

9.1. iestādi, kurai adresēts iesniegums;

9.2. personas datus (fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi);

9.3. pārstāvības pamatu, ja iesniegumu iesniedz attiecīgās personas pārstāvis (iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attiecīgas pilnvaras vai pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju);

9.4. administratīvās lietas numuru, kuras ietvaros veikta iemaksa (ja ir);

9.5. maksājuma rīkojuma datus (maksājuma datums, konta numurs, uz kuru veikts pārskaitījums, maksājuma mērķis);

9.6. datumu un numuru tiesas vai tiesneša nolēmumam, uz kuru pamatojoties atmaksājama vai atlīdzināma valsts nodeva (izņemot, ja atmaksa jāveic Administratīvā procesa likuma 125. panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos);

9.7. atmaksājamo vai atlīdzināmo summu cipariem un vārdiem;

9.8. kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, uz kuru veikt pārskaitījumu;

9.9. iesnieguma iesniegšanas datumu.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

10. Iesniegumam pievieno spēkā esoša tiesas vai tiesneša nolēmuma norakstu vai apliecinātu kopiju (izņemot, ja atmaksa jāveic Administratīvā procesa likuma 125. panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos).

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

11. Valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu.

12. Valsts nodevu, kas samaksāta Administratīvā procesa likuma 125. panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos, atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

13. Valsts nodevu atlīdzina mēneša laikā pēc pieteicēja iesnieguma saņemšanas iestādē Administratīvā procesa likuma 126.pantā minētajos gadījumos no tās iestādes budžeta līdzekļiem, kura attiecīgajā administratīvajā lietā bijusi pieaicināta atbildētāja pusē. Ja atbildētājs ir privātpersona, valsts nodevu atlīdzina no privātpersonas finanšu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

14. Pēc tam, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums, kurā ir paredzēta valsts nodevas atlīdzināšana, pieteicējs iesniedz iestādē, kura attiecīgajā administratīvajā lietā bijusi pieaicināta atbildētāja pusē, iesniegumu par valsts nodevas atlīdzināšanu. Iesniegumā norāda šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

IV. Drošības naudas atmaksāšanas kārtība

15. Drošības naudu, kas iemaksāta šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajā kārtībā, pamatojoties uz personas iesniegumu, atmaksā Augstākā tiesa vai Tiesu administrācija, kuras kontā Valsts kasē drošības nauda tika iemaksāta, Administratīvā procesa likuma 129.1 pantā minētajos gadījumos.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 10.10.2017.  noteikumiem Nr. 616)

17. Iesniegumā par drošības naudas atmaksu persona norāda:

17.1. iestādi, kurai adresēts iesniegums;

17.2. personas datus (fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi);

17.3. pārstāvības pamatu, ja iesniegumu iesniedz attiecīgās personas pārstāvis (iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attiecīgas pilnvaras vai pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju);

17.4. administratīvās lietas numuru, kuras ietvaros veikta iemaksa (ja ir);

17.5. maksājuma rīkojuma datus (maksājuma datums, konta numurs, uz kuru veikts pārskaitījums, maksājuma mērķis);

17.6. datumu un numuru tiesas vai tiesneša nolēmumam, uz kuru pamatojoties atmaksājama drošības nauda (izņemot, ja atmaksa jāveic Administratīvā procesa likuma 129.1 panta trešajā daļā minētajos gadījumos);

17.7. atmaksājamo summu cipariem un vārdiem;

17.8. kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, uz kuru veikt pārskaitījumu;

17.9. iesnieguma iesniegšanas datumu.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

18. Iesniegumam pievieno spēkā esoša tiesas vai tiesneša nolēmuma norakstu vai apliecinātu kopiju (izņemot, ja atmaksa jāveic Administratīvā procesa likuma 125. panta trešajā daļā minētajos gadījumos).

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

19. Drošības naudu atmaksā, ja iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu.

20. Drošības naudu, kas samaksāta Administratīvā procesa likuma 129.1 panta trešajā daļā minētajos gadījumos, atmaksā, ja attiecīgs iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad drošības nauda ir iemaksāta.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

21. Drošības naudu Tiesu administrācija un Augstākā tiesa atmaksā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

22. Ja persona šo noteikumu 19. un 20.punktā minētajā termiņā nav iesniegusi iesniegumu par drošības naudas atmaksu, Tiesu administrācija un Augstākā tiesa pārskaita drošības naudu valsts budžeta ieņēmumos.

23. (Svītrots ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 616)

V. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.martā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 12.02.2013.Stājas spēkā: 01.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 14.02.2013. OP numurs: 2013/32.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254756
{"selected":{"value":"13.10.2017","content":"<font class='s-1'>13.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.10.2017","iso_value":"2017\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2013","iso_value":"2013\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2013.-12.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.10.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)