Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2013.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 7.§)
Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma
10.panta 1. un 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku (turpmāk – dzīvnieki) aizsardzības prasības to pirmskaušanas turēšanas, apdullināšanas un nogalināšanas laikā;

1.2. kārtību, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un izsniedzams, apturams un anulējams apliecinājums par veikto apmācību, kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtību.

2. Noteikumos lietoti termini Padomes 2009.gada 24.septembra Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr. 1099/2009) 2.panta izpratnē.

3. Regulā Nr. 1099/2009 (izņemot tās 20. un 21.pantā minētos gadījumus) noteiktās kompetentās iestādes funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

4. Regulas Nr. 1099/2009 20.pantā noteikto zinātnisko atbalstu nodrošina valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

5. Regulas Nr. 1099/2009 21.pantā noteikto kompetentās iestādes funkciju apmācības jomā par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas un ar to saistīto darbību laikā pilda sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – izglītības centrs).

6. Regulas Nr. 1099/2009 13.pantā noteiktā labas prakses rokasgrāmatu izstrāde un izplatīšana ir gaļas pārstrādes nozares profesionālo asociāciju un biedrību pārziņā.

II. Prasības dzīvnieku pirmskaušanas turēšanai un apdullināšanai

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

7. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

8. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

9. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

10. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

11. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

12. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

13. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

14. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

15. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

16. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

17. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

III. Prasības liellopu, aitu, kazu, putnu un zaķveidīgo kaušanai saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

18. Šajā nodaļā minētās kaušanas pastāvīgu uzraudzību katram dzīvniekam veic dienesta pilnvarots veterinārārsts.

19. Liellopu, aitu, kazu, putnu un zaķveidīgo kaušana saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm atļauta šim nolūkam atzītā kautuvē, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā Nr. 852/2004/EK par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā Nr. 853/2004/EK, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

20. Katru dzīvnieku atsevišķi ievieto attiecīgā mehāniski ierobežojošā fiksējošā iekārtā un nodrošina:

20.1. galvas fiksāciju liellopiem, aitām un kazām;

20.2. kāju fiksāciju zaķveidīgajiem (pieļaujama arī manuāla dzīvnieka fiksēšana);

20.3. galvas vai kāju fiksāciju putniem.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

21. Kaušanu izdara ar īpašu šim nolūkam piemērotu asu nazi, ar vienu precīzu griezienu abās kakla pusēs pārgriežot ārējās jūga vēnas (v. jugularis externa dextra et sinistra) un kopējās miega artērijas (a. carotis communis dextra et sinistra).

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

22. Pēc grieziena izdarīšanas nekavējoties veic pēckaušanas apdullināšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1099/2009 I pielikuma I nodaļas 1. tabulā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

22.1 Dzīvnieku aizliegts pārvietot no kaušanas iekārtas pēc šo noteikumu 21. punktā minētā grieziena izdarīšanas:

22.1 1. liellopus – vismaz 30 sekundes;

22.1 2. aitas un kazas – vismaz 20 sekundes;

22.1 3. tītarus un zosis – vismaz 2 minūtes;

22.1 4. jebkuru citu putnu – vismaz 90 sekundes;

22.1 5. zaķveidīgos – vismaz 90 sekundes.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

23. Kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nodrošina, ka par pēckaušanas apdullināšanu atbildīgais labturības inspektors veic sistemātiskas apdullināšanas pārbaudes saskaņā ar Regulas Nr.  1099/2009 5. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

IV. Kārtība, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un izsniedzams un anulējams apliecinājums par veikto apmācību, kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtība

24. Izglītības centrs saskaņo ar dienestu:

24.1. mācību programmu par dzīvnieku labturību kaušanas laikā, ja attiecīgā programma tiek izstrādāta vai mainīta;

24.2. mācību programmas gala eksāmena norises kārtību, laiku un saturu.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

24.1 Izglītības centrs pēc mācību programmas apgūšanas izsniedz kvalifikācijas sertifikātu, kurā norāda Regulas Nr.  1099/2009 21. panta 3. punktā noteikto informāciju.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

25. (Zaudējis spēku ar 09.12.2015.; sk. 39.punktu)

26. Kvalifikācijas sertifikātu atjauno pēc kvalifikācijas celšanas pasākumiem ik pēc pieciem gadiem.

27. Izglītības centrs piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas nodrošina dienestam informācijas pieejamību par apmācītajām personām, norādot šādas ziņas:

27.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

27.2. kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas datumu;

27.3. kvalifikācijas sertifikāta numuru;

27.4. darbības, kuru veikšanai izsniegts kvalifikācijas sertifikāts;

27.5. dzīvnieku kategorijas, ar kurām persona ir tiesīga veikt attiecīgās darbības;

27.6. to iekārtu veidus, kuras persona var izmantot attiecīgo darbību veikšanai.

27.1 Izglītības centrs var izsniegt pagaidu kvalifikācijas sertifikātus Regulas Nr.  1099/2009 21. panta 5. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

27.2 Izglītības centrs informē dienestu par šo noteikumu 27.1 punktā minēto pagaidu kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanu. Informāciju par iepriekšējā mēnesī izsniegtajiem pagaidu kvalifikācijas sertifikātiem dienestam nosūta līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

27.3 Ja kvalifikācijas sertifikāts izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, apmācītā persona iesniedz izglītības centrā tā kopiju.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

27.4 Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtais kvalifikācijas sertifikāts ar noteiktu derīguma termiņu ir derīgs līdz tajā norādītajam datumam. Ja iegūtais kvalifikācijas sertifikāts ir beztermiņa, izglītības centrs nosaka sertifikāta derīguma termiņu – pieci gadi.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

28. Ja apmācītā persona neapliecina pietiekamu kompetenci, zināšanas vai izpratni par saviem uzdevumiem, lai turpinātu veikt darbības, kuru veikšanai izsniegts kvalifikācijas sertifikāts, dienests, ņemot vērā neatbilstības, kas rada dzīvniekam nevajadzīgas un nepamatotas ciešanas, sāpes un stresu, vai iepriekš reģistrētās neatbilstības, pieņem lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu.

29. Dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1099/2009 22.panta 2.punktu informē izglītības centru par konkrētās personas kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu, norādot apturēšanas iemeslus.

30. Izglītības centrs aptur kvalifikācijas sertifikāta darbību un divu darbdienu laikā informē personu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu.

31. Personai, kurai apturēta kvalifikācijas sertifikāta darbība, triju mēnešu laikā no kvalifikācijas sertifikāta apturēšanas datuma atkārtoti jānokārto pārbaudījums.

32. Izglītības centrs pēc pārbaudījumu nokārtošanas atjauno apturēto kvalifikācijas sertifikātu un divu darbdienu laikā nodrošina dienestam informācijas pieejamību par atjaunoto kvalifikācijas sertifikātu.

33. Ja persona neatjauno kvalifikācijas sertifikātu šo noteikumu 31.punktā noteiktajā termiņā, kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts un izglītības centrs divu darbdienu laikā no kvalifikācijas sertifikāta anulēšanas datuma informē dienestu par anulēto kvalifikācijas sertifikātu.

34. Ja persona ir sodīta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā arī par atkārtotiem pārkāpumiem (gada laikā) dzīvnieku aizsardzībā nonāvēšanas un ar to saistīto darbību laikā, dienests pieņem lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

35. Dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu informē izglītības centru par konkrētās personas kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

36. Ja kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts, izglītības centrs:

36.1. divu darbdienu laikā no kvalifikācijas sertifikāta anulēšanas datuma informē dienestu par anulēto kvalifikācijas sertifikātu;

36.2. informē personu par tās kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

(MK 14.04.2020. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumus Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 93.nr.; 2009, 172.nr.; 2011, 105.nr.).

38. Šo noteikumu II nodaļa ir spēkā līdz 2019.gada 8.decembrim. Ja kautuves tiek celtas vai pārbūvētas vai tajās mainītas iekārtas pēc 2013.gada 1.janvāra, tām jāatbilst Regulas Nr. 1099/2009 II pielikumā minētajām prasībām.

39. Šo noteikumu 25.punkts ir spēkā līdz 2015.gada 8.decembrim.

40. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 14.04.2020. noteikumiem Nr. 214);

2) Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

3) Padomes 2003.gada 11.jūnija Direktīvas 2003/50/EK, ar ko groza Direktīvu 91/68/EEK par kontroles pastiprināšanu attiecībā uz aitu un kazu pārvadāšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 08.01.2013.Stājas spēkā: 11.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2013. OP numurs: 2013/7.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253972
{"selected":{"value":"18.04.2020","content":"<font class='s-1'>18.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2020","iso_value":"2020\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2019","iso_value":"2019\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2019.-17.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-08.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2015","iso_value":"2015\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2015.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2013","iso_value":"2013\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2013.-08.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)