Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai aresta".

2. 15.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ieslodzījuma vietu pārvalde triju darba dienu laikā no dienas, kad saņemts tiesas rīkojums par sprieduma izpildi un sprieduma kopija, nosūta ierakstītu vēstuli personai, kas notiesāta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu un kas brīdī, kad spriedums stājies spēkā vai nodots izpildīšanai, neatrodas apcietinājumā, vēstulē norādot brīvības atņemšanas iestādi un laiku, kad personai jāierodas īslaicīgas brīvības atņemšanas soda izciešanai, kā arī informējot personu par Krimināllikumā noteikto atbildību par izvairīšanos no soda izciešanas. Laikposms starp vēstules nosūtīšanas dienu un soda izciešanas uzsākšanas dienu nedrīkst būt mazāks par desmit darba dienām.

Ja ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātais noteiktajā laikā neierodas brīvības atņemšanas iestādē īslaicīgas brīvības atņemšanas soda izciešanai, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks nosūta Valsts policijai iesniegumu, lai tiktu izlemts jautājums par kriminālprocesa uzsākšanu.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

3. Papildināt 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Personas, kas notiesātas ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, turamas atsevišķi no pārējiem notiesātajiem, ievērojot šā panta pirmās daļas pirmajā teikumā noteikto, tomēr ir atļauts tās iesaistīt garīgās aprūpes un resocializācijas pasākumos kopā ar pārējiem notiesātajiem."

4. 45.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Ar brīvības atņemšanu notiesātajiem" ar vārdiem "izņemot ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātos";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātajiem šajā kodeksā noteiktajā kārtībā un apjomā ir iespējas satikties ar radiniekiem un citām personām bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes īslaicīgi - uz laiku no vienas līdz divām stundām, lai veicinātu sociāli lietderīgu saikņu saglabāšanu un atjaunošanu.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu.

5. Papildināt 47.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātajiem ir atļauts saņemt vienu sūtījumu vai pienesumu mēnesī vai vienu sūtījumu vai pienesumu soda izpildes laikā, ja tas ir īsāks par mēnesi."

6. 50.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Soda progresīvās izpildes sistēmai ir pakļauti visi notiesātie, izņemot ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātos.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Soda izciešanu notiesātie uzsāk soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, izņemot ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātos un notiesātos, kuriem tiesa neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu - aizstājusi ar brīvības atņemšanu. Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātie un notiesātie, kuriem tiesa neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu - aizstājusi ar brīvības atņemšanu, sodu izcieš tikai daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē."

7. 50.3 pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Notiesātajiem atklātajos cietumos un nepilngadīgajiem audzināšanas iestādēs soda izpildes režīma pakāpes nenosaka.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā noteiktais par soda izciešanas režīma pakāpenisku mīkstināšanu, pastiprināšanu vai notiesātā pārvietošanu neattiecas uz notiesātajiem ar īslaicīgu brīvības atņemšanu."

8. Izteikt 50.4 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Notiesātie ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), izņemot sievietes, izvietojami atsevišķā brīvības atņemšanas iestādes korpusā ar pastiprinātu uzraudzību, nepieļaujot kontaktus ar ieslodzītajiem, kas nav notiesāti uz visu mūžu. Turēšanas un uzraudzības kārtību notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) nosaka brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi."

9. 50.5 pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "kriminālpārkāpuma vai";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "ilgāku par pieciem gadiem" ar vārdiem "ilgāku par trim, bet ne ilgāku par astoņiem gadiem";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātajiem ir tiesības:

1) izmantot vismaz stundu ilgu īslaicīgo satikšanos ne retāk kā reizi mēnesī, bet ne mazāk kā vienu īslaicīgo satikšanos soda izpildes laikā, ja tas ir īsāks par mēnesi;

2) iepirkties cietuma veikalā par naudas summu vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā;

3) izmantot sešas telefonsarunas mēnesī;

4) izmantot tiesības, kas paredzētas šā kodeksa 50.4 panta septītās daļas 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā."

10. 50.6 panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

aizstāt 2.punktā vārdu "pieciem" ar vārdu "trim";

izslēgt 3.punktu.

11. 50.7 pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem īslaicīgu brīvības atņemšanu izcieš vīriešu dzimuma nepilngadīgie notiesātie, savukārt sieviešu dzimuma nepilngadīgās personas šo sodu izcieš sieviešu cietuma atsevišķās nodaļās, kas iekārtotas atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas audzināšanas iestādēm nepilngadīgajiem. Uz šīm personām attiecas šā panta piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

12. Papildināt septīto nodaļu ar 50.8 pantu šādā redakcijā:

"50.8 pants. Speciālo līdzekļu piemērošana notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) brīvības atņemšanas iestādes teritorijā

Notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā var piemērot speciālo līdzekli - roku dzelžus, ja persona šajā laikā var apdraudēt to pavadošos darbiniekus vai pastāv pamatotas aizdomas par iespējamu notiesātā bēgšanu.

Katra ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) notiesātā bīstamību un viņam pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā piemērojamā speciālā līdzekļa - roku dzelžu - nepieciešamību izvērtē brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka izveidota komisija.

Komisijas sastāvā iekļauj par notiesāto sociālo rehabilitāciju, uzraudzību, drošību un medicīnisko aprūpi atbildīgo daļu priekšniekus un cietuma psihologu, kas strādā ar personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums).

Komisija katru ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) notiesāto vērtē ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos. Komisijas sēdes laikā klātienē tiek uzklausīts notiesātā viedoklis.

Komisijas lēmumu notiesātais var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmums nav pārsūdzams."

13. Papildināt 56.5 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātie strādā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā."

14. Papildināt 61.5 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātā riskus un vajadzības apzina divu nedēļu laikā pēc viņa ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē soda izciešanas uzsākšanai."

15. 61.6 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā noteiktais neattiecas uz notiesāto ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, bet informācija par viņa līdzdalību resocializācijas pasākumos ierakstāma notiesātā personas lietā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. Papildināt devīto "A" nodaļu ar 61.7 pantu šādā redakcijā:

"61.7 pants. Notiesāto ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) resocializācijas īpatnības

Notiesātajiem ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) var organizēt kopīgus resocializācijas pasākumus vienas soda izciešanas režīma pakāpes ietvaros vai, izvērtējot drošības apsvērumus, - kopā ar personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) un sodu izcieš citās soda izciešanas režīma pakāpēs.

Ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) notiesātajām sievietēm tiek organizēti ar citām notiesātajām, kas sodu izcieš attiecīgajā soda izciešanas režīma pakāpē, kopīgi resocializācijas pasākumi."

17. Papildināt desmito nodaļu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:

"67.1 pants. Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesāto iesaiste izglītības apguvē un sociālās uzvedības korekcijas pasākumos

Ar īslaicīgu brīvības atņemšanu notiesātos neiesaista vispārējās vai profesionālās izglītības apguvē, bet viņiem iespēju robežās organizē interešu izglītības pasākumus un iesaistīšanu sociālās uzvedības korekcijas programmās. Nepilngadīgajiem nodrošina obligātās izglītības apguvi."

18. Izslēgt sesto sadaļu.

19. Aizstāt 133.panta otrajā daļā vārdu "arestu" ar vārdiem "īslaicīgu brīvības atņemšanu".

20. 134.pantā:

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdu "arestu" ar vārdiem "īslaicīgu brīvības atņemšanu";

aizstāt trešajā daļā vārdu "netiek" ar vārdu "tiek".

21. Aizstāt 138.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "arestu" ar vārdiem "īslaicīgu brīvības atņemšanu".

22. 147.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja nosacītas notiesāšanas gadījumā notiesātais pēc sprieduma stāšanās spēkā ir izraidāms no Latvijas Republikas, tiesa sprieduma norakstu nekavējoties nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.";

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu.

23. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Personas, kurām tiesa neizciesto sodu - piespiedu darbs vai naudas sods - aizstājusi ar arestu, pēc 2013.gada 1.aprīļa, kad stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, arestu izcieš daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē.";

papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Soda izpildes iestāde saskaņā ar grozījumiem Krimināllikumā, kuri stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī, mēneša laikā iesniedz tiesai iesniegumu par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vai par sprieduma grozīšanu, vai par nosacītas notiesāšanas pārbaudes laika atcelšanu. Kriminālsoda - piespiedu darbs - izpilde līdz iesnieguma izskatīšanai tiesā tiek apturēta."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 9.janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2012.Stājas spēkā: 01.04.2013.Tēma: Krimināltiesības; Kriminālprocess; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 09.01.2013. OP numurs: 2013/6.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
253959
01.04.2013
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)