Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133

Valmierā 2012.gada 25.oktobrī
Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 25.10.2012. sēdes lēmumu Nr.304
(prot. Nr.14, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.panta 1.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošas būves tiek klasificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā:

1) no būves kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par būvei piekritīgās zemes kadastrālo vērtību;

2) no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par būves kadastrālo vērtību.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud Valmieras pilsētas iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

3.2. vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka (būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere, un pilnīgi vai daļēji sabrukušas ēkas (būves), kā arī ēkas (būves), kurām ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

3.4. būvei piekritīga zeme – platība saskaņā ar zemes vienības robežu plānu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 233)

II. Būvju klasificēšana

4. Pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) apseko pilsētas administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības:

4.1. sagatavo atzinumu, kurā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās būves;

4.2. veic šo būvju fotofiksāciju;

4.3. pieņem lēmumu par fiksēto būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktam.

5. Komisija sagatavo atzinumu, kurā norāda pārbaudāmās būves vispārējo vizuālo stāvokli, priekšlikumus īpašniekam būves, teritorijas savešanai pienācīgā kārtībā, šo darbu izpildes termiņu.

6. Pēc Komisijas atzinuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums atzinumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 263)

7. Pēc atzinumā noteiktā termiņa Komisija veic atkārtotu būves pārbaudi un, pēc atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, pieņem lēmumu (turpmāk tekstā – lēmums) par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

8. Pēc lēmuma pieņemšanas, Komisija to iesniedz Valmieras pilsētas Finanšu dienestam (turpmāk tekstā – Finanšu dienests) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 263)

9. Pamatojoties uz lēmumu, Finanšu dienests piemēro konkrētajām būvēm nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 233)

10. Maksāšanas paziņojumu pašvaldības Finanšu dienests nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad būve klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 263 redakcijā)

10.1 Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja maiņas gadījumā, Finanšu dienests, kad tam ir paziņots par izmaiņām nekustamā īpašuma īpašnieku sastāvā, informē jauno nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju par būvei piemēroto nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

10.2 Jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs divu mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas var rakstiski lūgt pašvaldībai apturēt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā līdz vienam gadam.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

10.3 Pašvaldība, saņemot šo saistošo noteikumu 10.2punktā noteikto iesniegumu un izvērtējot lietas apstākļus, var apturēt nekustamā īpašuma nodokļa likmes 3 procentu apmērā piemērošanu līdz vienam gadam no maksāšanas pienākuma rašanās brīža. Pašvaldības noteiktajā termiņā jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam ir jāsakārto nekustamais īpašums.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

10.4 Gadījumā, ja šo saistošo noteikumu 10.3punktā noteiktajā termiņā jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nav sakārtojis nekustamo īpašumu, pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no brīža, kad nekustamajam īpašumam ir piemērota nodokļa likme 3 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

10.5 Gadījumā, ja šo saistošo noteikumu 10.3punktā noteiktajā termiņā jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir sakārtojis nekustamo īpašumu, tad par šo saistošo noteikumu 10.3punktā noteikto periodu nekustamajam īpašumam netiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā.

(Valmieras pilsētas domes 18.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 263 redakcijā)

12. Maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 263 redakcijā)

13. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 263)

V. Noslēguma jautājums

14. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 25.10.2012.Stājas spēkā: 09.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 08.01.2013. OP numurs: 2013/5.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253920
{"selected":{"value":"21.10.2016","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.10.2016","iso_value":"2016\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2015","iso_value":"2015\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2015.-20.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2013","iso_value":"2013\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2013.-10.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.10.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)