Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.909

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 93.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta divpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 129.nr.; 2009, 113., 200.nr.; 2010, 67.nr.; 2011, 102.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punktā vārdus "pirmapstrādes un pārstrādes veicējs" ar vārdu "ražotājs";

1.2. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Komisijas regulas Nr. 1974/2006 22.panta 2.punkta "b" apakšpunktā noteiktās nacionālās shēmas kontroles institūcijas funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

5. Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas operators (turpmāk - operators) ir fiziska vai juridiska persona, kura ražo nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām atbilstošu produktu, kas ir marķēts ar šo noteikumu 6.pielikumā minēto norādi.";

1.3. papildināt noteikumus ar 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.8. šo noteikumu 10.pielikumā - zivīm un zivju produktiem.";

1.4. aizstāt 10.punktā:

1.4.1. vārdus "Kontroles institūcija" ar vārdu "Dienests";

1.4.2. vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Operators, kas vēlas sākt darbību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, dienestā iesniedz:

12.1. iesniegumu (7.pielikums);

12.2. sarakstu, kurā norādīti izejvielu piegādātāji un produkta saņēmēji.";

1.6. aizstāt 13.punktā vārdus "Kontroles institūcija" ar vārdu "Dienests";

1.7. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Dienests:

14.1. veic dokumentu un operatora pārbaudi;

14.2. pamatojoties uz riska analīzi, pārbauda izejvielu piegādātājus;

14.3. nosūta Valsts augu aizsardzības dienestam graudaugu un eļļas augu audzētāju sarakstu, lai Valsts augu aizsardzības dienests 15 dienu laikā izvērtētu un nosūtītu dienestam apliecinājumu par to, ka izejvielu piegādātājs nodrošina šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minēto prasību ievērošanu;

14.4. 10 darbdienu laikā pēc operatora pārbaudes sagatavo un izsniedz operatoram ziņojumu par pārbaudes rezultātiem.";

1.8. aizstāt 15.punktā vārdus "Kontroles institūcija, veicot pārbaudi, ir tiesīga" ar vārdiem "Dienests, veicot pārbaudi, ir tiesīgs";

1.9. aizstāt 16., 16.1, 16.2, 18. un 18.1 punktā vārdus "kontroles institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dienests" (attiecīgā locījumā);

1.10. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ja dienests konstatē, ka operators pārkāpj šo noteikumu prasības, tas rakstiski brīdina operatoru par konstatētajām neatbilstībām un nosaka termiņu to novēršanai. Pēc noteiktā termiņa beigām dienests veic atkārtotu pārbaudi.";

1.11. aizstāt 21.punkta ievaddaļā vārdus "Kontroles institūcija" ar vārdu "Dienests";

1.12. izteikt 21.4. un 21.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4. ir apturējis operatora darbību;

21.5. operators kavē, apgrūtina vai liedz dienestam veikt uzraudzību.";

1.13. svītrot 22.punktu;

1.14. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja dienests konstatē tīšu produkta marķēšanas, ražošanas vai pārbaudes prasību pārkāpumu, tas anulē attiecīgā operatora sertifikātu un divus gadus operatoram neizsniedz jaunu sertifikātu.";

1.15. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Operators un izejvielu piegādātājs saskaņā ar normatīvo aktu par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu sedz šādus dienesta izdevumus:

25.1. operators - par produktu sertificēšanu nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, ikgadējo pārbaudi un atkārtotu pārbaudi, ja plānveida pārbaudē konstatēta neatbilstība nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām;

25.2. izejvielu piegādātājs - par atkārtotu pārbaudi, ja plānveida pārbaudē konstatēta neatbilstība nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.";

1.16. papildināt III nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Dienests uztur un ievieto savā mājaslapā internetā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu sarakstu, kurā norāda sertificētā produkta nosaukumu, tā ražotāja un izejvielu piegādātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi un reģistrācijas numuru dienesta uzraudzības objektu reģistrā.";

1.17. svītrot IV nodaļu;

1.18. aizstāt 34.punktā vārdus "Pārtikas un veterinārais dienests" ar vārdu "dienests";

1.19. svītrot 36.punktu;

1.20. aizstāt 1.pielikuma 2.punktā vārdus "kontroles institūcijas" ar vārdu "dienesta";

1.21. izteikt 1.pielikuma 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Gaļas daudzums desās (līdz 40 mm diametrā) nav mazāks par 70 procentiem (to operators reizi gadā nosaka akreditētā laboratorijā), desu ražošanā izmanto tikai dabīgus (zarnas) vai dabīgi ražotus apvalkus, kā arī marķējumā norāda sāls saturu.";

1.22. izteikt 2.pielikuma tabulas 1.punkta ailes "Kontrole" otro teikumu šādā redakcijā:

"Analīzes veic paškontroles sistēmas ietvaros, nosūtot paraugu uz laboratoriju.";

1.23. aizstāt 3.pielikuma 11. un 12.punktā vārdu "Operators" ar vārdiem "Kultūraugu audzētājs";

1.24. aizstāt 3.pielikuma 23.punktā vārdus "kontroles institūcija" ar vārdu "dienests";

1.25. svītrot 4.pielikuma 2.punktu;

1.26. svītrot 5.pielikuma 2.punktu;

1.27. aizstāt 6.pielikuma 3.punktā vārdus "kontroles institūciju" ar vārdu "dienestu";

1.28. izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.663

Iesniegums produkta sertifikācijai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Informāciju rakstīt drukātiem burtiem)

Pārtikas un veterinārā dienesta  
 

(PVD teritoriālā struktūrvienība)

Es,   , personas kods  
 

(likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis)

   
Uzņēmums   , reģistrācijas Nr.  
 

(operatora nosaukums)

   
vēlos veikt produkta  
 

(produkta nosaukums)

sertifikāciju nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 22.panta 2.punkta "a" apakšpunkta otro daļu un normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli un sniedzu šādas ziņas:

1. Pārtikas produktu grupa

augu izcelsmes produkti dzīvnieku izcelsmes produkti
graudaugi un to produkti piens un piena produkti
dārzeņi un to produkti liellopu gaļa un tās produkti
augļi un to produkti cūkgaļa un tās produkti
eļļas augi un to produkti kazu un aitu gaļa un tās produkti
alus un iesala dzēriens putnu gaļa un tās produkti
  zivis un zivju produkti
saliktie produkti medus un biškopības produkti
  olas un to produkti

2. Pārtikas aprites posms, kurā darbojas operators

primāro produktu ražošana

pārstrādes produktu ražošana

3. Pārtikas produkta nosaukums(-i) ____________________________________________

4. Uzņēmuma juridiskā adrese ________________________________________________

5. Uzņēmuma faktiskā adrese _________________________________________________

6. Pasta adrese _____________________________________________________________

7. Kontakttālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese _______________________________

Iesniegumam pievienoju

sarakstu, kurā norādīti izejvielu piegādātāji un produktu saņēmēji

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Apliecinu, ka esmu informēts par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanai, darbībai, uzraudzībai un kontrolei, apņemos tās ievērot un pakļauties kontrolei.

   

(datums*)

 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.29. papildināt noteikumus ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.663

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības attiecībā uz zivīm un zivju produktiem

I. Akvakultūras dzīvnieku audzēšana

1. Akvakultūras dzīvniekiem nodrošina pilnvērtīgu, sabalansētu barošanu, pamatojoties uz dzīvnieku sugai atbilstoši izstrādātu barības devu.

2. Akvakultūras dzīvnieku ēdināšanā aizliegts izmantot:

2.1. ķīmiski ražotus ēstgribas veicinātājus un konservantus;

2.2. sintētiskās krāsvielas;

2.3. barību un barības piedevas, kuru sastāvā ir ģenētiski modificēti organismi vai kuru ražošanā tie izmantoti;

2.4. barību, kas iegūta no tās pašas akvakultūras dzīvnieku sugas, kura tiek audzēta saimniecībā.

3. Zivīm audzēšanas laikā nedrīkst izmantot hormonus.

4. Ja akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesā ir nepieciešams lietot nomierinošus līdzekļus, noteikto zāļu izdalīšanās (karences) periodu pagarina divas reizes. Ja zāļu izdalīšanās periods normatīvajos aktos par zāļu lietošanu produktīviem dzīvniekiem nav noteikts, tad tas ir ne mazāks par 500 grāddienām.

5. Akvakultūras dzīvnieku dezinfekcijai izmanto vārāmo sāli, ūdeņraža pārskābi vai hloramīnu T.

6. Dīķa dezinfekcijai neizmanto hlorkaļķi.

II. Prasības attiecībā uz zivīm un to pārstrādes produktiem

7. Produkts atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, ja zivis ir iegūtas:

7.1. Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, tostarp akvakultūras uzņēmumos;

7.2. zvejas apgabalos Latvijas Republikas teritoriālajos vai ekonomiskās zonas ūdeņos vai Baltijas jūras starptautiskajos ūdeņos, kuros saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Latvijai ir iedalītas zvejas kvotas.

Tabula

Svaigu, nesadalītu zvejniecības produktu kvalitātes rādītāji

Nr. p.k.

Organoleptiskais rādītājs

Noteiktā prasība

Kontrole

1. Āda Gluda, sugai raksturīgā krāsā, iespējami plankumi, var būt nelieli bojājumi, kas radušies zvejojot un transportējot zivis Operators nosaka katrai partijai
2. Gļotādas Ūdeni saturošas, caurspīdīgas
3. Acis Uz āru izliektas, caurspīdīga radzene, melna zīlīte
4. Žaunas Spilgtā krāsā, mitras, bez gļotām
5. Vēderplēve ķidātām zivīm Gluda, spilgta, piegulst audiem
6. Gaļa Stingra un elastīga, ar gludu virsmu

8. Pārstrādes produktu ražošanā:

8.1. neizmanto pārtikas piedevas garšas, smaržas un ārējā izskata uzlabošanai, stabilizatorus, antioksidantus un aromatizētājus;

8.2. zivju saturs produktā ir vismaz 60 % (operators reizi gadā veic kontroli akreditētā laboratorijā);

8.3. sāli pievieno ne vairāk kā 1,5 g uz 100 g produkta.

9. Aizliegts izmantot atkārtoti saldētas zivis.

10. Karsti kūpinātu zivju produktus gatavo no svaigām, atvēsinātām zivīm. Brētliņas, mencas, reņģes un butes var izmantot arī saldētas.

11. Kūpināšanai izmanto tikai lapu koku koksni, kas nedrīkst būt apstrādāta ar ķīmiskiem savienojumiem (krāsota, lakota, apstrādāta ar antiseptiskiem līdzekļiem).

12. Temperatūru kūpinātavā regulē ar aizvērtņu stāvokli un kurtuvē - pēc vajadzības pievienojot mitru alkšņu šķeldu.

13. Aizliegts lietot kūpināšanas aromatizētājus.

14. Kūpinātu zivju ārējā virsma ir tīra, bez kvēpiem, neapdegusi, krāsa no gaiši zeltainas līdz tumši brūnai, karsti kūpinātu zivju produktu mitruma saturs - 60-67 % (nosaka operators katrai partijai).

15. Konservu ražošanā nodrošina, ka:

15.1. kārbās safasētie liemeņi vai to gabali ir pārlieti ar augu eļļu, eļļa ir caurspīdīga, nogulsnēs pieļaujamas olbaltumvielu un zivju daļiņas;

15.2. konservu garša un smarža raksturīga attiecīgajam konservu veidam, zivju gaļas konsistence ir sulīga, var būt nedaudz sausa, asakas mīkstas, gabali veseli;

15.3. vienā kārbā safasēto liemeņu garuma starpība var būt ne lielāka par 2 cm;

15.4. ķīmiskie un fizikālie rādītāji:

15.4.1. vārāmā sāls saturs - no 1 līdz 2,5 %;

15.4.2. minimālā zivju liemeņu vai to gabalu masa kārbā - 70 % no kārbas neto masas.

16. Šprotu konservu ražošanā papildus nodrošina, ka:

16.1. zivis ir nozvejotas periodā no oktobra līdz aprīlim. Aizliegts izmantot ar zooplanktonu - airkāju vēzīšiem - barojušās zivis un zivis ar kuņģa pildījumu, kas pārsniedz 50 %;

16.2. pēc kūpināšanas zivīm ir nogriezta galva vai galvas un astes spura, zivju ārējā virsma ir tīra, bez kvēpiem, neapdegusi, krāsa no gaiši zeltainas līdz tumši zeltainai;

16.3. līdz fasēšanai zivis uzglabā 2-6 °C temperatūrā ne ilgāk par 16 stundām;

16.4. kārbās safasēto zivju liemeņu garums:

16.4.1. Baltijas brētliņām - 4-9 cm;

16.4.2. reņģēm - 7-10 cm;

16.5. kārbās pieļaujami liemeņi ar nelieliem ādas un vēdera plīsumiem ne vairāk kā 30-50 % no kārbā ievietotajām zivīm."

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 909Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 23.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253714
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)