Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.908

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 86.§)
Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 761)

Izdoti saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma
50.panta astoto daļu
un likuma "Par akcīzes nodokli"
20.panta otrās daļas 1.punkta
"b" apakšpunktu, ceturto un vienpadsmito daļu
(Grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 761)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – iekšzeme) sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO);

1.2. apstiprina Pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – sertifikāts);

1.3. piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas;

1.4. Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprināto sertifikātu lieto iekšzemē;

1.5. no valsts budžeta atmaksā akcīzes nodokli par iekšzemē iegādātajām akcīzes precēm;

1.6. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro tieši:

1.6.1. preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā atzīta Sabiedroto spēku štāba (turpmāk – Sabiedroto spēku štābs) locekļiem un viņu apgādājamiem (izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus) Sabiedroto spēku štāba veikalā;

1.6.2. degvielas piegādēm iekšzemē Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam;

1.7. piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu:

1.7.1. akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu (turpmāk – Parīzes protokola papildu nolīgums), nosacījumiem un ierobežojumiem;

1.7.2. naftas produktiem, kuri kā degviela (turpmāk – degviela) naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā tiek piegādāti Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam saskaņā ar Draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm (turpmāk – Latvijas–ASV līgums) XIX pantu;

1.8. nodokļu maksātājam atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts un kuras, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, nodokļu maksātājs ir piegādājis šo noteikumu 1.7.1. vai 1.7.2. apakšpunktā minētajiem subjektiem.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 761)

2. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro netieši, atmaksājot samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III nodaļas nosacījumus un ierobežojumus.

3. Samaksāto akcīzes nodokli par iekšzemē iegādātajām akcīzes precēm atmaksā šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III nodaļas nosacījumus un ierobežojumus.

4. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi iekšzemē veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem piemēro tieši, pamatojoties uz attiecīgas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes vai Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprinātu sertifikātu, šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu VI nodaļas nosacījumus.

5. Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprina sertifikātu un piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā.

6. Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprināto sertifikātu lieto iekšzemē šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā.

6.1 Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrija un Valsts ieņēmumu dienests veic savstarpēju informācijas apmaiņu par savas kompetences ietvaros uzskaitītajiem akcīzes preču daudzumiem, lai nodrošinātu likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumu ievērošanu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

6.2 Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu šo noteikumu VI1 nodaļā noteiktajā kārtībā piemēro:

6.2 1. preču piegādēm un pakalpojumiem Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā, ievērojot Parīzes protokola papildu nolīguma 17. panta nosacījumus un ierobežojumus;

6.2 2. degvielas piegādēm Latvijas Republikā degvielas mazumtirdzniecības vietās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam, ievērojot Latvijas–ASV līgumu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

6.3 Nodokļu maksātājam, kas piegādā akcīzes preces atbilstoši šo noteikumu 6.2 punktam, samaksāto akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm atmaksā šo noteikumu VI2 nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

6.4 Šo noteikumu izpratnē Sabiedroto spēku štāba darbinieki ir Sabiedroto spēku štāba locekļi un viņu apgādājamie (izņemot Latvijas Republikas pilsoņus vai pastāvīgus iedzīvotājus), kas par tādiem ir noteikti saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

II. Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

7. Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

7.1. ievērojot paritātes principu:

7.1.1. Latvijas Republikā reģistrētām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

7.1.2. šo noteikumu 7.1.1.apakšpunktā minēto pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehnisko personālu un šo personu ģimenes locekļiem, ja tie nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

7.2. Latvijas Republikā reģistrētām citu Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

7.3. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehnisko personālu un šo personu ģimenes locekļiem, ja tie nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

7.4. Latvijas Republikā reģistrētām Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Savienības institūciju pārstāvniecībām vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem izveidotām struktūrām, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (turpmāk – Protokols par privilēģijām un imunitāti);

7.5. personām, kas saistītas ar šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minēto Eiropas Savienības institūciju vai Eiropas Savienības institūcijas pārstāvniecību Latvijas Republikā;

7.6. Latvijas Republikā reģistrētām starptautiskajām struktūrām, kuras nav minētas šo noteikumu 7.4.apakšpunktā un kuras par tādām atzinušas Latvijas Republikas kompetentās iestādes, kā arī uz šādu struktūru dalībniekiem, tai skaitā Latvijas Republikā reģistrētām starptautiskajām organizācijām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām;

7.7. šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minēto starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

7.8. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kuras uzturas iekšzemē (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus), un to sastāvā esošajām personām, tai skaitā uz pavadošo civilo personālu, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

7.9. šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētajām personām, kuras kopējā aizsardzības pasākuma vajadzībām ir iegādājušās iekšzemē preces vai saņēmušas pakalpojumus, kas nav norādīti Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinātajā sertifikātā;

7.10. personām, kuras noteiktas līgumos, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

8. Šīs nodaļas izpratnē Latvijas Republikā reģistrēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļi, kuri pavada minētās personas Latvijas Republikā, ir šo personu:

8.1. nepilngadīgie bērni;

8.2. bērni, kas vecāki par 18 gadiem, ja tie mācās Latvijas Republikas augstākās vai vidējās izglītības iestādēs un dzīvo kopā ar vecākiem;

8.3. laulātie.

9. Pievienotās vērtības nodokli atmaksā:

9.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4. un 7.6.apakšpunktā minētajām personām – par precēm un pakalpojumiem šo personu oficiālajām vajadzībām;

9.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām – par precēm un pakalpojumiem šo personu personiskajām vajadzībām;

9.3. šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētajām personām – par precēm un pakalpojumiem gala patēriņam Latvijas Republikā;

9.4. šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētajām personām – par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem kopējā aizsardzības pasākuma vajadzībām šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētajā gadījumā.

10. Akcīzes nodokli atmaksā:

10.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4. un 7.6.apakšpunktā minētajām personām – par akcīzes precēm šo personu oficiālajām vajadzībām;

10.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām – par akcīzes precēm šo personu personiskajām vajadzībām;

10.3. šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētajām personām – par akcīzes precēm gala patēriņam Latvijas Republikā;

10.4. šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētajām personām – par iekšzemē iegādātajām akcīzes precēm kopējā aizsardzības pasākuma vajadzībām šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētajā gadījumā;

10.5. šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētajām personām – par akcīzes precēm, kas iegādātas šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētajos līgumos norādītajiem mērķiem.

11. Atmaksājamo akcīzes nodokļa summu attiecīgajai akcīzes precei aprēķina, ņemot vērā atbilstošo akcīzes nodokļa likmi un šādu informāciju:

11.1. par degvielu (naftas produktiem un dabasgāzi) – degvielas daudzums un produkta veids (naftas gāze, dabasgāze, benzīns, dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, benzīns vai dīzeļdegviela ar bioprodukta piedevu. Šādā gadījumā norāda bioprodukta veidu (etilspirts vai no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) un bioprodukta saturu degvielas maisījumā tilpumprocentos);

11.2. par alkoholiskajiem dzērieniem – produkta veids (alus, vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, pārējie alkoholiskie dzērieni), nosaukums, absolūtā spirta saturs produktā tilpumprocentos, viena iepakojuma tilpums, iepakojumu skaits, ražotājs (ražotāju norāda tikai alum);

11.3. par tabakas izstrādājumiem – produkta veids (cigāri, cigarillas, cigaretes, smalki sagriezta smēķējamā tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka, tabakas lapas, karsējamā tabaka), nosaukums, viena iepakojuma svars vai vienību (cigarešu, cigāru, cigarillu) skaits vienā iepakojumā, iepakojumu skaits, mazumtirdzniecības cena (cigaretēm – maksimālā mazumtirdzniecības cena, kas norādīta uz akcīzes nodokļa markas);

11.4. par bezalkoholiskajiem dzērieniem – produkta veids (piemēram, limonāde, minerālūdens ar cukura, saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu), nosaukums, viena iepakojuma tilpums, iepakojumu skaits;

11.5. par kafiju – produkta veids (piemēram, maltā kafija, šķīstošā kafija, kafijas dzēriens, ekstrakts), nosaukums, kafijas saturs procentos, viena iepakojuma svars, iepakojumu skaits;

11.6. par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu – šķidruma daudzumu mililitros, nikotīna daudzumu miligramos.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

12. Ja attaisnojuma dokumenti nesatur šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju, kas nepieciešama atmaksājamās akcīzes nodokļa summas aprēķināšanai, šo noteikumu 10.punktā minētās personas papildus iesniedz attaisnojuma dokumentu, kas satur nepieciešamo informāciju, kuras patiesumu akcīzes preču pārdevējs ir apliecinājis ar parakstu un zīmogu. Ja nav iespējams noteikt produkta veidu un akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem, dokumentā papildus norāda attiecīgo preču akcīzes nodokļa marku numurus vai iesniedz atbilstošas akcīzes nodokļa markas.

13. Ja naftas gāzes vai dabasgāzes daudzums elektroniskā kases aparāta čekā nav norādīts mērvienībās, ko izmanto akcīzes nodokļa piemērošanai un noteiktā degvielas daudzuma ierobežojuma kontrolēšanai, naftas gāzes un dabasgāzes daudzumu pārrēķina, izmantojot šādu formulu:

13.1. naftas gāzei, ja norādītais daudzums litros jāpārrēķina kilogramos:

Q = L x 0,5559, kur

Q – naftas gāzes daudzums kilogramos;

L – naftas gāzes daudzums litros;

0,5559 – sašķidrinātās naftas gāzes vidējais blīvums (kg/l);

13.2. dabasgāzei, ja norādītais daudzums kilogramos jāpārrēķina megavatstundās (MWh):

E = Q x 0,01513, kur

E – dabasgāzes augstākā siltumspēja (MWh);

Q – dabasgāzes daudzums kilogramos;

0,01513 – dabasgāzes vidējā augstākā siltumspēja (MWH/kg);

13.3. dabasgāzei, ja norādītais daudzums kilogramos jāpārrēķina litros:

= Q x 1,35, kur

V – dabasgāzes daudzuma ekvivalents litros;

Q – dabasgāzes daudzums kilogramos;

1,35 – dabasgāzes vidējais viena kilograma ekvivalents litros (l/kg).

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 761)

14. Pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā par šādiem periodiem:

14.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2. un 7.6.apakšpunktā minētajām personām, ņemot vērā šo personu tiesības izvēlēties kādu no šādiem atmaksas periodiem:

14.1.1. reizi ceturksnī – par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

14.1.2. reizi mēnesī, ja atmaksai pieprasītā pievienotās vērtības nodokļa summa par mēneša laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem nav mazāka par 2100 euro;

14.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām, izņemot šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētās personas, – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

14.3. trešo valstu un Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā administratīvi tehniskajam personālam un viņu ģimenes locekļiem – reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrijas Valsts protokols ir saņēmis paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā;

14.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajām personām – pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā par attiecīgajā periodā, par kuru pieprasa pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksu (turpmāk – atmaksas periods), iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

14.5. šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajām personām – atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Protokolā par privilēģijām un imunitāti un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

14.6. šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētajām personām – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

14.7. šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētajām personām – vienu reizi par katra kopējā aizsardzības pasākuma laikā šā pasākuma vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

14.8. šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētajām personām – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām akcīzes precēm šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētā līguma darbības laikā.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152)

14.1 Nodokļu atmaksai var iesniegt tikai tādus attaisnojuma dokumentus, kuros ir norādīta informācija par pakalpojuma vai preces saņēmēju (juridiskai personai (pārstāvniecībai, organizācijai) – tās nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds). Ja attaisnojuma dokumenti nesatur pakalpojuma vai preces saņēmēja identifikācijas datus, iesniedzējs papildus iesniedz attaisnojuma dokumentu, kas satur nepieciešamo informāciju, un tās patiesumu preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir apliecinājis ar parakstu un zīmogu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

15. Šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.10.apakšpunktā minētās personas iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu (divus eksemplārus) pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (1.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām attaisnojuma dokumentu kopijām (turpmāk – apliecināta dokumenta kopija), tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

15.1 Šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5., 7.7. un 7.10. apakšpunktā minētās personas šo noteikumu 15. punktā minētajam iesniegumam pievieno tikai attaisnojuma dokumentu oriģinālus.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu iesniedz šādos termiņos:

16.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2. vai 7.6.apakšpunktā minētās personas:

16.1.1. 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, ja iesniegums ir par ceturksni;

16.1.2. 15 dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām, ja iesniegums ir par mēnesi;

16.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētās personas (tai skaitā viens no šo noteikumu 7.1.1.apakšpunktā minēto nepilngadīgo bērnu vecākiem), izņemot šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētās personas, – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

16.3. šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētās personas – 30 dienu laikā pēc ceturtā mēneša beigām;

16.4. šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētās personas – sešu mēnešu laikā pēc tā atmaksas perioda beigām, par kuru iesniegums tiek iesniegts;

16.5. šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētās personas – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

17. Šo noteikumu 7.1.1., 7.2. un 7.6.apakšpunktā minētās personas, kurām noteiktajā termiņā nav iespējams iesniegt attaisnojuma dokumentu oriģinālus par attiecīgajā atmaksas periodā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, iesniegumam pievieno:

17.1. apliecinātas dokumentu kopijas;

17.2. attiecīgās valsts pārstāvniecības rakstisku apstiprinājumu, ka attaisnojuma dokumentu oriģināli atrodas šīs valsts Ārlietu ministrijā vai citā atbildīgā institūcijā pastāvīgā glabāšanā.

18. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās personas, kurām noteiktajā termiņā nav iespējams iesniegt attaisnojuma dokumentu oriģinālus par attiecīgajā atmaksas periodā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, iesniegumam pievieno:

18.1. apliecinātas dokumentu kopijas;

18.2. rakstisku apstiprinājumu, ka attaisnojuma dokumentu oriģināli atrodas Eiropas Savienības atbildīgajā institūcijā pastāvīgā glabāšanā.

19. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

20. Lai noformētu šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona:

20.1. aizpilda iesniegumu;

20.2. ja iesniegumā tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa par degvielu, norāda to transportlīdzekļu reģistrācijas numuru un marku, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz tās personas vārda, kura pieprasa akcīzes nodokļa atmaksu;

20.3. ja iesniegumu iesniedz šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētās personas, norāda šo noteikumu 7.10.apakšpunktā minētā līguma nosaukumu, numuru, datumu un darbības laiku.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

21. Ārlietu ministrijas Valsts protokola pilnvarotā persona 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

21.1. pārbauda, vai iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt Pievienotās vērtības nodokļa likumā, likumā "Par akcīzes nodokli" vai šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksu;

21.2. pārbauda, vai iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos;

21.3. pārbauda, vai iesnieguma veidlapa (abi eksemplāri) atbilst šo noteikumu 1. pielikumam un vai iesniegumam ir pievienoti attaisnojuma dokumenti atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem;

21.4. ja iesniegumam ir pievienotas attaisnojuma dokumentu kopijas, pārbauda, vai ir ievēroti šo noteikumu 17. vai 18.punkta nosacījumi;

21.5. ja ir izpildīti visi šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētie nosacījumi:

21.5.1. iesniegumā ar parakstu un zīmogu apliecina, ka ir konstatētas šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētās tiesības;

21.5.2. vienu iesnieguma eksemplāru kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, pavadvēstulē norādot informāciju par uzskaitīto sertifikātā norādīto akcīzes preču (degviela, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumu, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumus. Otru iesnieguma eksemplāru glabā Ārlietu ministrijas Valsts protokola lietvedībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

22. Ārlietu ministrijas Valsts protokola pilnvarotā persona 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem atpakaļ iesniedzējam, norādot iemeslu, ja:

22.1. nav konstatētas šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētās tiesības;

22.2. iesniegums nav iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos;

22.3. nav izpildīts kaut viens no šo noteikumu 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

23. Ja iesniegums ir nosūtīts atpakaļ, pamatojoties uz šo noteikumu 22.3.apakšpunktu:

23.1. iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs 30 dienu laikā pēc atpakaļ nosūtītā iesnieguma saņemšanas iesniegt Ārlietu ministrijas Valsts protokolā precizēto iesniegumu;

23.2. Ārlietu ministrijas Valsts protokola pilnvarotā persona 30 dienu laikā pēc precizētā iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai precizētais iesniegums atbilst šo noteikumu 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un:

23.2.1. ja precizētais iesniegums atbilst minētajiem nosacījumiem, nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam;

23.2.2. ja precizētais iesniegums neatbilst minētajiem nosacījumiem, nosūta to kopā ar attaisnojuma dokumentiem atpakaļ iesniedzējam, norādot iemeslu. Šādā gadījumā iesnieguma iesniedzējs vairs nav tiesīgs iesniegt precizēto iesniegumu atkārtoti.

24. Šo noteikumu 7.8. un 7.9.apakšpunktā minētās personas iesniedz Aizsardzības ministrijā iesniegumu (divus eksemplārus) pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (2.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai apliecinātām dokumentu kopijām, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem, šādos termiņos:

24.1. šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētās personas – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

24.2. šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minētās personas – 60 dienu laikā pēc kopējā aizsardzības pasākuma beigām.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

25. Lai noformētu šo noteikumu 24.punktā minēto iesniegumu, šo noteikumu 7.8. un 7.9.apakšpunktā minētās personas pilnvarotā persona aizpilda iesniegumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

26. Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

26.1. pārbauda, vai iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt Pievienotās vērtības nodokļa likumā, likumā "Par akcīzes nodokli" vai šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu;

26.2. pārbauda, vai iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos;

26.3. pārbauda, vai iesniegums noformēts atbilstoši šo noteikumu 24.punkta prasībām;

26.4. ja ir izpildīti visi šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.apakšpunktā minētie nosacījumi:

26.4.1. iesniegumā ar parakstu un zīmogu apliecina, ka ir konstatētas šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētās tiesības;

26.4.2. vienu iesnieguma eksemplāru kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, pavadvēstulē norādot informāciju par uzskaitīto sertifikātā norādīto akcīzes preču (degviela, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumu, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta nosacījumus. Otru iesnieguma eksemplāru glabā Aizsardzības ministrijas lietvedībā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

27. Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem atpakaļ iesniedzējam, norādot iemeslu, ja:

27.1. nav konstatētas šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētās tiesības;

27.2. iesniegums nav iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos;

27.3. iesniegums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

28. Ja iesniegums ir nosūtīts atpakaļ, pamatojoties uz šo noteikumu 27.3.apakšpunktu:

28.1. iesnieguma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc atpakaļ nosūtītā iesnieguma saņemšanas ir tiesīgs iesniegt Aizsardzības ministrijā precizēto iesniegumu;

28.2. Aizsardzības ministrija 30 dienu laikā pēc precizēta iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai precizētais iesniegums atbilst šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, un:

28.2.1. ja precizētais iesniegums atbilst minētajiem nosacījumiem, nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam;

28.2.2. ja precizētais iesniegums neatbilst minētajiem nosacījumiem, nosūta to kopā ar attaisnojuma dokumentiem atpakaļ iesniedzējam, norādot iemeslu. Šādā gadījumā iesnieguma iesniedzējs vairs nav tiesīgs iesniegt precizēto iesniegumu atkārtoti.

29. Valsts ieņēmumu dienests 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 15. vai 24.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

29.1. pārbauda, vai iesniegums un tajā norādītā informācija atbilst šādiem nosacījumiem:

29.1.1. iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi, par kuriem ir tiesības pieprasīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksu, atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma, likuma "Par akcīzes nodokli" vai šo noteikumu prasībām;

29.1.2. iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi ir saņemti iesniegumā norādītajā atmaksas periodā;

29.1.3. iesniegumam pievienoti attaisnojuma dokumentu oriģināli vai šo noteikumu 17. vai 18.punktā minētajos gadījumos apliecinātas dokumentu kopijas, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa samaksu apliecinoši dokumenti, kas noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

29.1.4. iesniegumam pievienotie attaisnojuma dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

29.1.5. katrā iesniegumam pievienotajā attaisnojuma dokumentā norādītā darījuma vērtība nav mazāka par šo noteikumu 42. vai 44.punktā norādīto summu;

29.1.6. akcīzes preču daudzums, kas aprēķināts, summējot iesniegumā norādīto akcīzes preču daudzumu, par kuru tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, ar attiecīgi Ārlietu ministrijas Valsts protokola vai Aizsardzības ministrijas pavadvēstulē norādīto akcīzes preču daudzumu, nepārsniedz likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta sestajā daļā minēto akcīzes preču daudzumu, ievērojot šā panta septītajā, astotajā un desmitajā daļā minētos nosacījumus;

29.2. pārbauda iesniegumā norādīto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu un aprēķināto akcīzes nodokļa summu un, ja aprēķinā pieļauta kļūda, precizē to;

29.3. pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt kādu no minētajiem nodokļiem vai abus nodokļus.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

30. Ja iesniegums vai tajā norādītā informācija neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa daļēju atmaksāšanu vai par atteikumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli, vai abus minētos nodokļus.

31. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanu pilnībā, Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu Ārlietu ministrijas Valsts protokolam vai Aizsardzības ministrijai, norādot:

31.1. atmaksai apstiprināto pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa summu par uzskaitītajiem akcīzes preču (alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums) daudzumiem, par kuriem atmaksāts akcīzes nodoklis;

31.2. transportlīdzekļa veidu, ja pievienotās vērtības nodoklis tiek atmaksāts par šo noteikumu 46.punktā minēto transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 761)

32. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli pilnībā vai daļēji, pamatojoties uz šo noteikumu 30.punktu:

32.1. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Ārlietu ministrijas Valsts protokolam vai Aizsardzības ministrijai lēmumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem, par kuriem ir atteikta atmaksa, norādot atteikuma iemeslus;

32.2. Ārlietu ministrijas Valsts protokols vai Aizsardzības ministrija septiņu darbdienu laikā paziņo par Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu šo noteikumu 15. vai 24.punktā minētā iesnieguma iesniedzējam.

33. Šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajā lēmumā norādītā atmaksai apstiprinātā pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa summa septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas atmaksājama no valsts budžeta iesniegumā norādītajā bankas kontā. Izmaksas, kas saistītas ar naudas pārskaitījumu, atskaitāmas no atmaksājamās summas.

34. Iesniegumi, pamatojoties uz kuriem ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kā arī iesniegumiem pievienotie attaisnojuma dokumentu oriģināli vai šo noteikumu 17. vai 18.punktā minētajā gadījumā apliecinātas dokumentu kopijas paliek glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā.

35. Ja šo noteikumu 15. vai 24. punktā minētā iesnieguma iesniedzējam jau sākotnēji, iesniedzot iesniegumu, ir nepieciešams saņemt atpakaļ iesniegto attaisnojuma dokumenta oriģinālu, iesnieguma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar attaisnojuma dokumenta oriģinālu iesniedz dokumenta kopiju, un Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta tam attaisnojuma dokumenta oriģinālu, iesniegto kopiju apliecinot un atstājot glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā. Ja iesnieguma iesniedzējam ir nepieciešams saņemt atpakaļ iesniegto attaisnojuma dokumentu citos gadījumos, tad Valsts ieņēmumu dienests pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta tam attaisnojuma dokumenta oriģinālu, atstājot glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātu dokumenta kopiju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

36. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts protokols, pamatojoties uz Latvijas Republikā reģistrētās citas valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības priekšlikumu, var pieņemt lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanu attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai Latvijas Republikā un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumiem Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī.

37. Lai varētu mainīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumus saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu, Latvijas Republikā reģistrētā attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu, kurā norādīti pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumi Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, pievienojot priekšlikumus piemērot attiecīgās valsts pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumus arī diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai un ar to saistītajām personām Latvijas Republikā.

38. Ārlietu ministrijas Valsts protokols 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 37.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

38.1. izvērtē iesniegumā iekļautos priekšlikumus;

38.2. pieņem lēmumu mainīt vai nemainīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumus Latvijas Republikā reģistrētai attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām atbilstoši iesniegumā norādītajiem priekšlikumiem;

38.3. informē personu, kas iesniegusi šo noteikumu 37.punktā minēto iesniegumu, par pieņemto lēmumu;

38.4. ja ir pieņemts lēmums mainīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumus, rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par turpmākiem pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumiem Latvijas Republikā reģistrētai attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām.

39. Ja ir saņemta informācija par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumos Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, Ārlietu ministrijas Valsts protokols ir tiesīgs pieņemt lēmumu mainīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas nosacījumus attiecīgās valsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai Latvijas Republikā un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām.

III. Ierobežojumi un nosacījumi pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai

40. Pievienotās vērtības nodokli atmaksā:

40.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2. un 7.6.apakšpunktā minētajām personām – par šo noteikumu 3.pielikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem;

40.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām – par šo noteikumu 4.pielikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem;

40.3. šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajām personām – par precēm un pakalpojumiem saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti Protokolā par privilēģijām un imunitāti un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos.

41. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un ar šo vēstniecību saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem un akcīzes nodokli par iekšzemē iegādātajām akcīzes precēm atmaksā, nepiemērojot šajos noteikumos minētos ierobežojumus.

42. Šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6., 7.8., 7.9. un 7.10.apakšpunktā minētajām personām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā attaisnojuma dokumentā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nav mazāka par 178 euro, bet, ja ir noslēgts mītnes līgums, – katrā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā summa nav mazāka par konkrētajā mītnes līgumā noteikto minimālo summu, par kuru atmaksā pievienotās vērtības nodokli.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

43. Šo noteikumu 42.punktā minētais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par elektronisko sakaru pakalpojumiem, radio un televīzijas apraidi, telpu nomu, elektroenerģijas, gāzes un siltumenerģijas piegādi, ūdens piegādi centrālajā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumiem un atkritumu izvešanu, apsardzes pakalpojumiem, kā arī uz maksu par transportlīdzekļiem iegādāto degvielu.

44. Šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā attaisnojuma dokumentā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nav mazāka par 50 euro, bet, ja ir noslēgts mītnes līgums, – katrā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā summa nav mazāka par konkrētajā mītnes līgumā noteikto minimālo summu, par kuru atmaksā pievienotās vērtības nodokli.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

45. Šo noteikumu 44.punktā minētais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par elektronisko sakaru pakalpojumiem, radio un televīzijas apraidi un uz maksu par transportlīdzekļiem iegādāto degvielu.

46. Šo noteikumu 7.1.2., 7.3. un 7.7.apakšpunktā minētajām personām pievienotās vērtības nodokli atmaksā reizi trijos gados par vienu iegādāto transportlīdzekli dienesta pildīšanas laikā Latvijas Republikā.

47. Akcīzes nodokli atmaksā saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. panta sestās, septītās, astotās, devītās un desmitās daļas nosacījumiem.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

48. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajiem senajiem vai antīkajiem priekšmetiem, kas vecāki par 100 gadiem, mākslas priekšmetiem un lietotajām precēm.

49. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm, par kurām nav paredzēta akcīzes nodokļa atmaksa saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

50. Preces, par kurām atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, un preces, kurām piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme, nav atļauts izmantot komerciāliem mērķiem.

51. Pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kas atmaksāts šo noteikumu 7.punktā minētajai personai, atmaksājams valsts budžetā vai par šo summu samazināma atbilstoši turpmākajiem iesniegumiem aprēķinātā atmaksājamā nodokļa summa, ja:

51.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētā persona gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai, kas nav minēta šo noteikumu 7.punktā, preces (izņemot transportlīdzekļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 1423 euro par vienu vienību;

51.2. šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7.apakšpunktā minētā persona gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai, kura nav minēta šo noteikumu 7.punktā, preces (izņemot transportlīdzekļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 711 euro par vienību;

51.3. šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētā persona triju gadu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā, bet, ja ir noslēgts mītnes līgums, – konkrētajā mītnes līgumā noteiktajā laikā šo transportlīdzekli pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai, kas nav minēta šo noteikumu 7.punktā;

51.4. pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis ir atmaksāts kļūdaini;

51.5. šo noteikumu 7.1.2., 7.3., 7.5. un 7.7. apakšpunktā minētās personas, kurām par transportlīdzekļa iegādi ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, triju gadu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā šo transportlīdzekli pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai Latvijas Republikā, kas nav minēta šo noteikumu 7. punktā. Valsts budžetā iemaksājama 1/36 daļa no atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas par katru mēnesi, kas palicis līdz triju gadu termiņa sasniegšanai.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

52. Par pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa summu, kas atmaksājama valsts budžetā saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu:

52.1. šo noteikumu 7. punktā minētā persona informē kompetento atbildīgo institūciju (Ārlietu ministrijas Valsts protokolu vai Aizsardzības ministriju), ja īstenojas šo noteikumu 51. punktā minētie nosacījumi, savukārt attiecīgās institūcijas par to informē Valsts ieņēmumu dienestu;

52.2. Valsts ieņēmumu dienests informē šo noteikumu 7.punktā minēto personu un attiecīgo atbildīgo institūciju (Ārlietu ministrijas Valsts protokolu vai Aizsardzības ministriju), ja šo noteikumu 7.punktā minētā persona nav sniegusi informāciju saskaņā ar šo noteikumu 52.1.apakšpunktu, bet Valsts ieņēmumu dienestā rīcībā ir šo noteikumu 51.punktā minētā informācija;

52.3. Ārlietu ministrija informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja tās rīcībā nonāk ziņas par to, ka šo noteikumu 7. punktā minētās personas pirms šo noteikumu 51.5. apakšpunktā minētā triju gadu termiņa gatavojas atsavināt vai ir atsavinājušas transportlīdzekļus par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 7. punktā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

IV. Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi

53. Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

53.1. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehnisko personālu un minēto personu ģimenes locekļiem;

53.2. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehnisko personālu un minēto personu ģimenes locekļiem;

53.3. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām Eiropas Savienības institūcijām vai to pārstāvniecībām Eiropas Savienības teritorijā un ar tām saistītām personām, Eiropas Atomenerģijas kopienu, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Investīciju banku vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem izveidotajām struktūrām, kurām piemēro Protokolu par privilēģijām un imunitāti, – saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti minētajā protokolā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

53.4. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām starptautiskajām struktūrām, kuras nav minētas šo noteikumu 53.3.apakšpunktā un kuras par tādām atzinušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, un šādu struktūru dalībniekiem, tai skaitā starptautiskajām organizācijām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk – starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība Eiropas Savienības teritorijā) – saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, vai mītnes līgumos;

53.5. šo noteikumu 53.4.apakšpunktā minēto starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss, – saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, vai mītnes līgumos;

53.6. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, tai skaitā Ātrās reaģēšanas spēku vienībām, kuras ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu, un to sastāvā esošajām personām, tai skaitā uz pavadošo civilo personālu;

53.7. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) struktūrvienībām, kuras, pamatojoties uz starptautisko līgumu, ir noslēgušas ar reģistrētu nodokļa maksātāju līgumu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu iekšzemē, ja par līgumā norādītajām precēm un pakalpojumiem samaksāts no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) līdzekļiem;

53.8. Latvijas Republikā reģistrētām šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētajām personām, kas iekšzemē būvē oficiālām vajadzībām paredzētu nekustamo īpašumu, šā nekustamā īpašuma būvniecībai paredzēto preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai (tai skaitā būvmateriālu piegāde, projektēšana, būvniecības pakalpojumi);

53.9. šo noteikumu 7. punktā minētajām personām saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu akcīzes preču iegādei no akcīzes preču noliktavas iekšzemē, no citām dalībvalstīm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, un akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

54. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprināto sertifikātu, piemēro sertifikātā norādītajām preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti:

54.1. šo noteikumu 53.1., 53.2., 53.3., 53.4. un 53.5.apakšpunktā minētajām personām;

54.2. šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētajām personām, izņemot personas, kuras ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu no valsts, kurā nevar tikt noformēts sertifikāts.

55. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprinātu sertifikātu, piemēro:

55.1. sertifikātā norādītajām preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti:

55.1.1. šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētajām personām, kuras ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu no valsts, kurā nevar tikt noformēts sertifikāts, ja tās ir noslēgušas ar reģistrētu nodokļa maksātāju līgumu par kopējā aizsardzības pasākuma norisei paredzēto preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

55.1.2. šo noteikumu 53.7. un 53.8.apakšpunktā minētajām personām;

55.2. sertifikātā norādītajām akcīzes preču piegādēm no akcīzes preču noliktavas iekšzemē, no citām dalībvalstīm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, un tādu akcīzes preču piegādēm, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā šo noteikumu 7. punktā minētajām personām.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

56. Lai iekšzemē iegādātos preces vai saņemtu pakalpojumus ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes vai Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprinātu sertifikātu, šo noteikumu 54. un 55.punktā minētā persona iesniedz sertifikāta oriģinālu reģistrētam nodokļa maksātājam, no kura tā iegādājas preces vai saņem pakalpojumus.

57. Tiesības piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti šo noteikumu 54. un 55.punktā minētajām personām, ir tikai sertifikātā norādītajam reģistrētam nodokļa maksātājam.

58. Reģistrēts nodokļa maksātājs izraksta sertifikāta iesniedzējam pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 125.pantu, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, un saglabā sertifikāta oriģinālu savos grāmatvedības dokumentos.

V. Kārtība, kādā Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprina sertifikātu un piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas

59. Latvijas Republikas kompetentās iestādes, kas apstiprina sertifikātu, kā arī piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir:

59.1. Ārlietu ministrija;

59.2. Aizsardzības ministrija.

60. Veicot izmaiņas sertifikātu apstiprināšanas kārtībā Latvijas Republikā, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija piecu darbdienu laikā:

60.1. informē par to Eiropas Komisiju, norādot Latvijas Republikas kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par sertifikātu apstiprināšanu;

60.2. nosūta Valsts ieņēmumu dienestam un Eiropas Komisijai paraksta un zīmoga paraugus, kurus Latvijas Republikas kompetentās iestādes lieto sertifikātu apstiprināšanai.

61. Sertifikāta veidlapas paraugs noteikts Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk – regula Nr. 282/2011), II pielikumā. Sertifikāta veidlapu aizpilda latviešu vai angļu valodā. Sertifikāta veidlapas aizpildīšanas norādījumi sniegti Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā (http://www.am.gov.lv/en/protocol/).

62. Ārlietu ministrija apstiprina sertifikātu, ko noformē:

62.1. šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.10.apakšpunktā minētās personas:

62.1.1. preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

62.1.2. akcīzes preču iegādei no akcīzes preču noliktavas iekšzemē;

62.1.3. akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā;

62.2. šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4. un 7.6.apakšpunktā minētās personas preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai iekšzemē oficiālajām vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma būvniecībai.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

63. Aizsardzības ministrija apstiprina sertifikātu, ko noformē:

63.1. šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minētās personas (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus):

63.1.1. preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

63.1.2. akcīzes preču iegādei no akcīzes preču noliktavas iekšzemē;

63.1.3. preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai iekšzemē oficiālajām vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma būvniecībai;

63.1.4. akcīzes preču iegādei, kas tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā;

63.2. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas izbrauc uz kopējo aizsardzības pasākumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, – šā aizsardzības pasākuma vajadzībām paredzēto preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

63.3. šo noteikumu 53.6.apakšpunktā minētās personas, kuras ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu no valsts, kurā nevar tikt noformēts sertifikāts, ja tās ir noslēgušas ar reģistrētu nodokļa maksātāju līgumu par kopējā aizsardzības pasākuma norisei paredzēto preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, – kopējā aizsardzības pasākuma vajadzībām paredzēto preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai iekšzemē;

63.4. šo noteikumu 53.7.apakšpunktā minētās personas – ar reģistrētu nodokļa maksātāju noslēgtajā līgumā paredzēto preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai iekšzemē.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

64. Šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētās personas iesniedz apstiprināšanai attiecīgajai kompetentajai iestādei (Ārlietu ministrijai vai Aizsardzības ministrijai) aizpildītu sertifikāta veidlapu (trijos eksemplāros) un pirkuma pasūtījuma veidlapu, ja sertifikātam pievienots pirkuma pasūtījums.

65. Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 64.punktā minētās sertifikāta veidlapas saņemšanas:

65.1. pārbauda, vai iesniedzējs ir tiesīgs saņemt preces un pakalpojumus ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa atbilstoši šo noteikumu prasībām;

65.2. pārbauda, vai sertifikāta veidlapa ir aizpildīta atbilstoši regulas Nr. 282/2011 II pielikumam un šo noteikumu 84.punkta nosacījumiem;

65.3. pārbauda, vai ir pievienots tulkojums, ja sertifikāta veidlapa vai pirkuma pasūtījuma veidlapa nav aizpildīta latviešu vai angļu valodā;

65.4. pieņem lēmumu apstiprināt sertifikātu vai atteikt sertifikāta apstiprināšanu.

66. Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija neapstiprina sertifikātu, ja tas neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 65.1., 65.2. vai 65.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

67. Ārlietu ministrija neapstiprina sertifikātu, ja šo noteikumu 62.punktā minētās personas iesniegumā nav ievērots kaut viens no likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

68. Aizsardzības ministrija neapstiprina sertifikātu, ja šo noteikumu 63. punktā minētā persona to ir noformējusi par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu iegādi.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

69. Ja ir pieņemts lēmums apstiprināt sertifikātu, Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona šo noteikumu 65.punktā minētajā termiņā:

69.1. apstiprina sertifikātu ar parakstu un zīmogu sertifikāta veidlapas 6.ailē;

69.2. apstiprina ar parakstu un zīmogu pirkuma pasūtījuma veidlapu;

69.3. piešķir sertifikātam reģistrācijas numuru;

69.4. nosūta apstiprināto sertifikātu šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētajai personai.

70. Ja ir pieņemts lēmums neapstiprināt sertifikātu, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija šo noteikumu 65.punktā minētajā termiņā nosūta neapstiprināto sertifikāta veidlapu atpakaļ šo noteikumu 62. vai 63.punktā minētajai personai, norādot iemeslus saskaņā ar šo noteikumu 66., 67. vai 68.punktu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

71. Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija nodrošina sertifikātu un saistībā ar tiem pieņemto lēmumu uzskaiti Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas datubāzē, norādot:

71.1. iesniedzēja (juridiskās personas) nosaukumu un akreditācijas numuru Latvijas Republikā vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un diplomāta apliecības numuru, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) struktūrvienības vai bruņoto spēku vienības nosaukumu un juridisko adresi, vai tās pilnvarotās personas amatu, dienesta pakāpi, vārdu un uzvārdu;

71.2. sertifikāta apstiprināšanas datumu;

71.3. sertifikāta reģistrācijas numuru;

71.4. sertifikātā vai pirkuma pasūtījumā ietverto preču nosaukumu, daudzumu un kopējo vērtību (norādot valūtu), kuras:

71.4.1. paredzēts iegādāties citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

71.4.2. paredzēts iegādāties iekšzemē;

71.5. sertifikātā vai pirkuma pasūtījumā ietverto pakalpojumu nosaukumu, apjomu un kopējo vērtību (norādot valūtu), kurus:

71.5.1. paredzēts saņemt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

71.5.2. paredzēts saņemt iekšzemē;

71.6. ja nepieciešams, citu informāciju.

72. Ja šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētā persona iegādājas preces vai saņem pakalpojumus oficiālām vajadzībām, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija var pieņemt lēmumu piešķirt šai personai tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas uz laiku, kas nepārsniedz 36 mēnešus.

73. Ja šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētā persona iekšzemē būvē nekustamo īpašumu oficiālām vajadzībām, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija var pieņemt lēmumu piešķirt šai personai tiesības lietot iekšzemē sertifikātu bez apstiprināšanas šā nekustamā īpašuma būvniecībai paredzēto preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai nekustamā īpašuma celtniecības projekta izpildes laikā.

74. Lai saņemtu tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētā persona iesniedz Ārlietu ministrijā vai Aizsardzības ministrijā rakstisku iesniegumu.

75. Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

75.1. pārbauda, vai persona, kas ir pieprasījusi tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, atbilst šo noteikumu 72. vai 73.punktā minētajām prasībām;

75.2. pārbauda, vai tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas netiek pieprasītas, pirms ir pagājuši trīs gadi no dienas, kad atcelts lēmums, ar kuru personai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas;

75.3. pieņem lēmumu piešķirt personai tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas vai atteikt šo tiesību piešķiršanu.

76. Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija nepiešķir tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ja tas neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 75.1. vai 75.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

77. Šo noteikumu 7.1.1., 7.2., 7.4., 7.6. un 7.8.apakšpunktā minētajai personai trīs gadus netiek piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ja:

77.1. persona, kura neatbilst šo noteikumu 72. vai 73.punktā minētajām prasībām, ir lietojusi sertifikātu bez apstiprināšanas;

77.2. persona, kurai ar lēmumu piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir to lietojusi pēc lēmumā norādītā termiņa beigām;

77.3. lēmums, ar kuru personai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir atcelts.

78. Ja ir pieņemts lēmums piešķirt tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija šo noteikumu 75.punktā noteiktajā termiņā par pieņemto lēmumu rakstiski informē:

78.1. personu, kura iesniegusi šo noteikumu 74.punktā minēto iesniegumu, norādot laikposmu, uz kādu piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, kā arī lēmuma datumu un numuru;

78.2. Valsts ieņēmumu dienestu un Eiropas Komisiju, norādot personu, kurai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, laikposmu, uz kādu minētās tiesības piešķirtas, kā arī lēmuma datumu un numuru.

79. Ja ir pieņemts lēmums nepiešķirt tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija šo noteikumu 75.punktā noteiktajā termiņā par pieņemto lēmumu rakstiski informē personu, kura iesniegusi šo noteikumu 74.punktā minēto iesniegumu, norādot atteikuma iemeslus saskaņā ar šo noteikumu 76. vai 77.punktu.

80. Lēmumu, ar kuru personai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, iekļauj Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas datubāzē, norādot laikposmu, uz kādu minētās tiesības piešķirtas, lēmuma datumu un numuru.

81. Ja persona, kurai ir piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, ir lietojusi sertifikātu iekšzemē, neievērojot šo noteikumu 84.punktā minētos nosacījumus, Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, piecu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas atceļ lēmumu, ar kuru personai piešķirtas tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas, un rakstiski informē personu un Valsts ieņēmumu dienestu par lēmuma atcelšanu, norādot atcelšanas iemeslus un datumu, ar kuru iesniedzējs ir zaudējis tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas.

82. Datumu, ar kuru atcelts šo noteikumu 78.punktā minētais lēmums, un lēmuma atcelšanas iemeslus norāda Ārlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas datubāzē.

VI. Kārtība, kādā Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprināto sertifikātu lieto iekšzemē

83. Tiesības lietot Latvijas Republikas kompetentās iestādes apstiprināto sertifikātu, lai iekšzemē iegādātos preces un saņemtu pakalpojumus ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, ir tikai šo noteikumu 55.punktā minētajām personām.

84. Šo noteikumu 55.punktā minētā persona noformē sertifikātu, lai to iesniegtu reģistrētam nodokļa maksātājam, kas šai personai iekšzemē piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, ievērojot šādus nosacījumus:

84.1. sertifikātu noformē atsevišķi katram reģistrētam nodokļa maksātājam, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus;

84.2. sertifikātu noformē par katru taksācijas periodu, kurā saņemtas preces vai pakalpojumi;

84.3. sertifikāta veidlapas 5.ailes A daļas 2.punktā norāda "Latvijas Republika";

84.4. sertifikāta veidlapas 5.ailes B daļā vai pirkuma pasūtījumā norāda katrā taksācijas periodā saņemto preču un pakalpojumu nosaukumu, daudzumu, vienas vienības vērtību un kopējo vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa) euro;

84.5. ja ar reģistrētu nodokļa maksātāju ir noslēgts līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu:

84.5.1. sertifikātu noformē uz līguma darbības laiku, pievienojot sertifikāta veidlapai līguma kopiju;

84.5.2. sertifikāta veidlapas 5.ailes B daļā norāda līguma numuru, datumu, kā arī nosaukumu un kopējo vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa) euro tām precēm un pakalpojumiem, ko paredzēts saņemt saskaņā ar līgumu;

84.6. ja ar reģistrētu nodokļa maksātāju ir noslēgts līgums, pamatojoties uz starptautisko līgumu, sertifikāta veidlapas 5.ailes B daļā norāda arī starptautiskā līguma nosaukumu un datumu.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152)

VI1. Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu

(Nodaļa MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.1 Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

84.1 1. Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ievērojot Parīzes protokola papildu nolīgumu;

84.1 2. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehnisko personālu, kas norādīts šo noteikumu 84.5 1. apakšpunktā minētajā Ārlietu ministrijas izziņā, ievērojot šo noteikumu 41. punktu;

84.1 3. nodokļu maksātāju, kas:

84.1 3.1. piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.1 3.2. degvielas mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā piegādā degvielu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.2 Lai šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā varētu iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolam iesniegumu, kurā ietver:

84.2 1. sarakstu, kurā norādīti transportlīdzekļi ar diplomātiskajām numura zīmēm, kas reģistrēti uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā vārda;

84.2 2. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla sarakstu, kurā norādīts personām Ārlietu ministrijas Valsts protokolā izsniegtās apliecības (turpmāk – identifikācijas karte) numurs un to transportlīdzekļu diplomātiskās numura zīmes, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz minēto personu vārda un kuros tiks iepildīta degviela;

84.2 3. sarakstu, kurā norādīti nodokļu maksātāji, kuru degvielas mazumtirdzniecības vietās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā, izmantojot šo noteikumu 84.2 1. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus, un šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautajām personām, izmantojot šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētos transportlīdzekļus, tiks piegādāta degviela.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.3 Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijas Republikā rakstiski informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu par izmaiņām šo noteikumu 84.2 1., 84.2 2. un 84.2 3. apakšpunktā minētajā informācijā.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.4 Šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir atļauts iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu tajās degvielas mazumtirdzniecības vietās, kuras pieder tādam nodokļu maksātājam vai kuras pārvalda tāds nodokļu maksātājs, kurš ir reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un kuram ir speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, un kurš, pārdodot degvielu mazumtirdzniecībā, izmanto bezskaidras naudas norēķinus. Šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas, norēķinoties par iegādāto degvielu, izmanto bezskaidras naudas norēķinus.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.5 Ārlietu ministrijas Valsts protokols 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 84.2 un 84.3 punktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz konkrētajam nodokļu maksātājam izziņu (kopiju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam), kurā norāda:

84.5 1. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā diplomātiskos un konsulāros aģentus un administratīvi tehnisko personālu un informāciju par to personu identifikācijas kartes numuru, kurām šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegādāties degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi un akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

84.5 2. šo noteikumu 84.2 1. un 84.2 2. apakšpunktā minēto transportlīdzekļu (kuros tiks iepildīta degviela) diplomātiskās numura zīmes;

84.5 3. nodokļu maksātāju, kura degvielas mazumtirdzniecības vietās šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētās personas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā iegādāsies degvielu ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.6 Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piemēro:

84.6 1. nodokļu maksātājs, piegādājot preces un sniedzot pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām;

84.6 2. šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītais nodokļu maksātājs, piegādājot degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietās šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām, ja degviela tiek iepildīta šo noteikumu 84.5 2. apakšpunktā minētajos transportlīdzekļos ar diplomātisko numura zīmi.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.7 Identifikācijas karti uzrāda:

84.7 1. šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētās personas, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.7 2. šo noteikumu 84.2 2. apakšpunktā minētās personas, iegādājoties degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietās, kuras pieder šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītajam nodokļu maksātājam vai kuras tas pārvalda.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.8 Tiesības šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu ir tikai nodokļu maksātājiem, kuri:

84.8 1. ir reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji un piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.8 2. ir norādīti šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.9 Nodokļu maksātājs šo noteikumu 84.1 1. vai 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. vai 126. pantam izraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķinu vai vienkāršoto pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi un samazinot atlīdzību akcīzes nodokļa likmes apmērā, kas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" ir spēkā akcīzes preču piegādes brīdī. Nodokļu maksātājs papildus Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. vai 126. pantā norādītajai informācijai pievienotās vērtības nodokļa rēķinā vai vienkāršotajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norāda šo noteikumu 84.10 1. un 84.11 1. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.10 Lai pierādītu pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes un akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu, nodokļu maksātājs, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus Sabiedroto spēku štāba veikalā, nodrošina:

84.10 1. informāciju par personām (vārds, uzvārds un identifikācijas kartes numurs), kurām piegādātas preces un sniegti pakalpojumi Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.10 2. atsevišķu uzskaiti par akcīzes precēm (pa akcīzes preču veidiem), kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ir piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ievērojot šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.11 Lai pierādītu pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes un akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu, šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādītais nodokļu maksātājs nodrošina:

84.11 1. informāciju par personu (reģistrācijas numurs, ko Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā piešķīris Ārlietu ministrijas Valsts protokols, vai fiziskās personas vārds, uzvārds un identifikācijas kartes numurs, kā arī transportlīdzekļa (kurā degviela iepildīta) diplomātiskā numura zīme), kurai piegādāta degviela, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši un akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

84.11 2. atsevišķu uzskaiti par akcīzes precēm (datums, kad degviela tika piegādāta, degvielas veids, daudzums un degvielas cena ar akcīzes nodokli un bez tā).

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

VI2. Kārtība, kādā nodokļu maksātājam atmaksā akcīzes nodokli par akcīzes precēm, kuras piegādātas šo noteikumu 84.1 1. un 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām

(Nodaļa MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.12 Šajā nodaļā noteiktā kārtība attiecas uz:

84.12 1. nodokļu maksātāju, kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādā akcīzes preces šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.12 2. šo noteikumu 84.5 punktā minētajā Ārlietu ministrijas Valsts protokola izziņā norādīto nodokļu maksātāju, kas, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādā degvielu degvielas mazumtirdzniecības vietā šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.13 Nodokļu maksātājs (vai tā pilnvarotā persona) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu akcīzes nodokļa atmaksāšanai (5. pielikums) par:

84.13 1. Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, kuras tas ir piegādājis šo noteikumu 84.1 1. apakšpunktā minētajām personām Sabiedroto spēku štāba veikalā;

84.13 2. Latvijas Republikā iegādātu degvielu, kuru tas ir piegādājis šo noteikumu 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.14 Nodokļu maksātājs iesniegumam pievieno attaisnojuma dokumentus vai to kopijas, kas apliecina akcīzes preču piegādi Latvijas Republikā šo noteikumu 84.1 1. un 84.1 2. apakšpunktā minētajām personām.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.15 Nodokļu maksātājs šo noteikumu 84.13 punktā minēto iesniegumu un 84.14 punktā minētos dokumentus iesniedz elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti 15 dienu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, par kuru tiek iesniegts iesniegums.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.16 Atmaksājamo akcīzes nodokļa summu attiecīgajai akcīzes precei aprēķina, ievērojot šo noteikumu 11., 12. un 13. punktu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.17 Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 84.13 punktā minētā iesnieguma un visu šo noteikumu 84.14 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksāšanu vai atteikumu atmaksāt akcīzes nodokli un paziņo par to nodokļu maksātājam.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

84.18 Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neatmaksāt nodokļu maksātājam akcīzes nodokli, ja:

84.18 1. nodokļu maksātāja iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav iesniegti saskaņā ar tām;

84.18 2. nodokļu maksātājs akcīzes preces personām piegādājis, neievērojot šo noteikumu VI1 nodaļā noteikto kārtību attiecībā uz akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

85.1 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997. gada 18. februāra noteikumus Nr. 73 "Kārtība, kādā Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā atļauts iegādāties degvielu bez akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 54./55. nr.).

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

86. Sertifikāts preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai iekšzemē ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi nav jānoformē, ja šo noteikumu 53.7.apakšpunktā minētais līgums ir noslēgts ar reģistrētu nodokļa maksātāju, kuram Valsts ieņēmumu dienests līdz 2012.gada 31.decembrim ir izsniedzis atļauju piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi līgumā paredzētajām preču piegādēm un pakalpojumiem līguma darbības laikā.

87. Iesniegumus pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par atmaksas periodiem līdz 2012.gada 31.decembrim izskata saskaņā ar kārtību, kāda tika piemērota līdz 2012.gada 31.decembrim.

87.1 Iesniegumus pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par atmaksas periodiem līdz 2016. gada 31. decembrim izskata saskaņā ar kārtību, kāda tika piemērota līdz 2016. gada 31. decembrim.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 843 redakcijā)

87.2 Ja šajos noteikumos norādītais iesniegumu iesniegšanas termiņš pilnīgi vai daļēji sakrīt ar laikposmu, uz kādu izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, vai attiecīgais termiņš iestājas 30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad šajos noteikumos norādīto iesniegumu iesniegšanas termiņu sāk skaitīt ar trīsdesmito dienu pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārlietu ministrijas Valsts protokolam, Aizsardzības ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības šajos noteikumos noteiktos pienākumus veikt 60 dienu laikā pēc minēto iesniegumu saņemšanas.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 187 redakcijā)

88. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.908

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152)

Iesniegums
pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām organizācijām

Ārlietu ministrijas Valsts protokolam

Iesniedzējs

diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecībadiplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības diplomātiskie vai konsulārie aģenti
diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības administratīvi tehniskais personāls
diplomātisko vai konsulāro aģentu vai administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļi
Eiropas Savienības institūcija vai tās pārstāvniecībaar Eiropas Savienības institūciju vai tās pārstāvniecību saistītā persona
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecībastarptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības darbinieki, kuriem Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss
  līgumā, kas noslēgts ar ārvalsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai starptautisko organizāciju, norādītā persona


 

     

Konta īpašnieks (nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

(BIC/SWIFT kods)

 

(IBAN konta numurs)

Lūdzu atmaksāt:

tabulas 6.ailē norādīto pievienotās vērtības nodokli (PVN) _______________________ euro

tabulas 14.ailē norādīto akcīzes nodokli _______________________ euro

Apliecinu, ka iesniegumā norādītās preces nav izmantotas un netiks izmantotas komerciāliem nolūkiem.

Pārstāvniecības vai institūcijas nosaukums Valsts protokola vadītājs (vai tā pilnvarotā persona)
   
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Vadītājs   
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

  
Iesniedzējs   
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

  
    
Datums ___________________________

 

Z.v.
 Datums ___________________________

 

Z.v.

Lūdzu atmaksāt PVN un akcīzes nodokli par attaisnojuma dokumentos norādītajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem samaksāts laikposmā no _______________________ līdz _______________________

Nr.
p.k.

Preces vai pakalpojuma nosaukums (akcīzes precēm norāda arī produkta veidu)1

Attaisnojuma dokumenta (nodokļa rēķina) numurs un datums

Informācija par

PVN2

akcīzes nodokli3

preces vai pakalpojuma vērtība bez PVN (euro)

PVN likme (%)

PVN summa (euro)
(4.aile x 5.aile)

transportlīdzekļa marka un reģistrācijas numurs (norāda, pieprasot akcīzes nodokļa atmaksu par degvielu)2

preces iepakojumu skaits

preces viena iepakojuma svars (kg), tilpums (l) vai vienību (cigarešu cigāru, cigarillu) skaits, norādot mērvienību

akcīzes preces daudzums, norādot mērvienību
(8.aile x 9.aile)

spirta saturs alkoholiskajā dzērienā
(tilp. %)

cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena

akcīzes nodokļa likme

akcīzes nodokļa summa (euro)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 Kopā

  

 Kopā

  

Piezīmes.

1 Personas, kuras pieprasa tikai PVN atmaksu un kurām PVN tiek atmaksāts bez šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem, 2.aili neaizpilda.

2 Personas, kuras pieprasa tikai akcīzes nodokļa atmaksu, 4., 5. un 6.aili neaizpilda.

3 Personas, kuras pieprasa tikai PVN atmaksu, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili neaizpilda. 

4 7.ailē norāda transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz attiecīgās Latvijas Republikā reģistrētās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai ar šo pārstāvniecību saistītās personas vārda vai uz Eiropas Savienības institūcijas vai tās pārstāvniecības Latvijas Republikā, vai ar to saistītās personas vārda, vai līgumā, kas noslēgts ar ārvalsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai starptautisko organizāciju, norādītās personas vārda.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.908

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1152)

Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām

Aizsardzības ministrijai

Iesniedzējs

NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienība, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus)NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienības sastāvā esoša persona
NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienība, kas ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu un ir samaksājusi PVN un akcīzes nodokli par šā pasākuma vajadzībām iekšzemē iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, kas nav norādīti attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinātajā sertifikātā  


 

     

Konta īpašnieks (nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

(BIC/SWIFT kods)

 

(IBAN konta numurs)

Lūdzu atmaksāt:

tabulas 6.ailē norādīto pievienotās vērtības nodokli (PVN) _______________________ euro

tabulas 11.ailē norādīto akcīzes nodokli _______________________ euro

Apliecinu, ka iesniegumā norādītās preces nav izmantotas un netiks izmantotas komerciāliem nolūkiem.

NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienības nosaukums Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona
   
  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienības pilnvarotā persona  
   

(amats, dienesta pakāpe, vārds, uzvārds, paraksts)

 

  
NATO dalībvalsts bruņoto spēku vienības sastāvā esošā persona  
   

(amats, dienesta pakāpe, vārds, uzvārds, paraksts)

 

  
   
Datums ___________________________

 

Z.v.

 Datums ___________________________

 

Z.v.

Lūdzu atmaksāt PVN un akcīzes nodokli par attaisnojuma dokumentos norādītajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem samaksāts laikposmā no _______________________ līdz _______________________

Nr.
p.k.

Preces vai pakalpojuma nosaukums
(akcīzes precēm norāda arī produkta veidu)1

Attaisnojuma dokumenta (nodokļa rēķina) numurs un datums

Informācija par

PVN 2

akcīzes nodokli 3

preces vai pakalpojuma vērtība bez PVN (euro)

PVN likme (%)

PVN summa (euro)
(4.aile x 5.aile)

preces iepakojumu skaits

preces viena iepakojuma svars (kg), tilpums (l) vai vienību skaits, norādot mērvienību

akcīzes preces daudzums, norādot mērvienību
(7.aile x 8.aile)

akcīzes nodokļa likme

akcīzes nodokļa summa (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kopā

Kopā

Piezīmes.

1 Personas, kuras pieprasa tikai PVN atmaksu, 2.aili neaizpilda.

2 Personas, kuras pieprasa tikai akcīzes nodokļa atmaksu, 4., 5. un 6.aili neaizpilda.

3 Personas, kuras pieprasa tikai PVN atmaksu, 7., 8., 9., 10. un 11.aili neaizpilda. 

Personas, kuras pieprasa PVN un akcīzes nodokļa atmaksu par kopējā aizsardzības pasākuma vajadzībām iekšzemē iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, kas nav norādīti attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinātajā sertifikātā, norāda:

kopējā aizsardzības pasākuma sākuma datumu _______________________________________________________

kopējā aizsardzības pasākuma beigu datumu _______________________________________________________

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.908
Latvijas Republikā reģistrēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību oficiālajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem atmaksā pievienotās vērtības nodokli no valsts budžeta

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

1. Preces:

1.1. sauszemes transportlīdzekļi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos noteiktais aprīkojums, rezerves daļas, smērvielas un degviela;

1.2. telpu interjera priekšmeti;

1.3. mūzikas instrumenti;

1.4. biroja tehnika, tās sastāvdaļas un piederumi, t.sk. rezerves daļas;

1.5. sadzīves tehnika:

1.5.1. elektropreces;

1.5.2. audioiekārtas un videoiekārtas;

1.5.3. fotoaparatūra un tās piederumi;

1.5.4. mobilie tālruņi un to piederumi;

1.6. kancelejas preces;

1.7. iespieddarbi;

1.8. pārstāvniecību un to vadītāju rezidenču telpu un teritorijas:

1.8.1. būvniecībai un remontam nepieciešamie būvmateriāli;

1.8.2. apsaimniekošanai (uzturēšanai, labiekārtošanai un tīrīšanai) nepieciešamais inventārs un preces;

1.9. elektroenerģijas, gāzes un siltumenerģijas piegāde, ūdens piegāde centrālajā ūdensapgādes sistēmā;

1.10. ugunsdrošības iekārtas un inventārs;

1.11. drošības sistēmas personu un īpašuma aizsardzībai.

2. Pakalpojumi:

2.1. sauszemes transportlīdzekļu remonts un apkope;

2.2. transporta pakalpojumi šā pielikuma 1.punktā minēto preču pārvadāšanai;

2.3. pasta un kurjerpasta pakalpojumi;

2.4. mūzikas instrumentu remonts un apkope;

2.5. biroja tehnikas un sadzīves tehnikas remonts un apkope;

2.6. poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumi;

2.7. pārstāvniecību un to vadītāju rezidenču telpu un teritorijas:

2.7.1. projektēšana, būvniecība un remonts;

2.7.2. apsaimniekošanas (uzturēšanas, labiekārtošana un tīrīšanas) pakalpojumi;

2.7.3. kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumi;

2.8. nomas pakalpojumi;

2.9. (svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843);

2.10. pakalpojumi interjera veidošanai, t.sk. interjera priekšmetu izgatavošana un uzstādīšana;

2.11. ugunsdrošības iekārtu un inventāra remonts un apkope;

2.12. drošības un signalizācijas sistēmu remonts un apkope;

2.13. personu un īpašuma aizsardzības nodrošināšanas pakalpojumi;

2.14. elektronisko sakaru pakalpojumi;

2.15. radio un televīzijas apraides pakalpojumi.

Finanšu ministrs A.Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.908
Ar Latvijas Republikā reģistrēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību saistīto personu personiskajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem atmaksā pievienotās vērtības nodokli no valsts budžeta

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 843)

1. Preces:

1.1. sauszemes transportlīdzekļi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos noteiktais aprīkojums, rezerves daļas, smērvielas un degviela;

1.2. telpu interjera priekšmeti;

1.3. biroja tehnika, tās sastāvdaļas un piederumi, t.sk. rezerves daļas;

1.4. sadzīves tehnika:

1.4.1. elektropreces;

1.4.2. audioiekārtas un videoiekārtas;

1.4.3. fotoaparatūra un tās piederumi;

1.4.4. mobilie tālruņi un to piederumi;

1.5. drošības sistēmas personu un īpašuma aizsardzībai.

2. Pakalpojumi:

2.1. sauszemes transportlīdzekļu remonts un apkope;

2.2. transporta pakalpojumi šā pielikuma 1.punktā minēto preču pārvadāšanai;

2.3. pakalpojumi interjera veidošanai, t.sk. interjera priekšmetu izgatavošana un uzstādīšana;

2.4. biroja tehnikas un sadzīves tehnikas remonts un apkope;

2.5. personu un īpašuma aizsardzības nodrošināšanas pakalpojumi;

2.6. elektronisko sakaru pakalpojumi;

2.7. radio un televīzijas apraides pakalpojumi.

Finanšu ministrs A.Vilks
5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 908

(Pielikums (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

Iesniegums akcīzes nodokļa atmaksāšanai par degvielu, kas piegādāta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam, vai akcīzes precēm, kas piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem

Valsts ieņēmumu dienestam

Iesniedzējs

nosaukums (uzņēmums) 
reģistrācijas numurs 
adrese 
tālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
konta numurs (BIC/SWIFT kods; IBAN konta numurs) 
  

Lūdzu atmaksāt akcīzes nodokli _________ euro apmērā par šādām akcīzes precēm, kas piegādātas laikposmā no _____________ līdz _____________:

Informācija par akcīzes nodokli

Nr.
p.k.

preces veids un nosaukums

attaisnojuma dokumenta, kas apliecina akcīzes preču iegādi Latvijas Republikā (pievienotās vērtības nodokļa rēķina), numurs un datums

attaisnojuma dokumenta, kas apliecina akcīzes preču piegādi noteiktajām personām (pievienotās vērtības nodokļa rēķina), numurs un datums

transportlīdzekļa marka un diplomātiskā numura zīme (norāda, pieprasot akcīzes nodokļa atmaksu par degvielu)1

preces iepakojumu skaits

preces viena iepakojuma svars (kg), tilpums (l) vai vienību skaits, norādot mērvienību

akcīzes preces daudzums, norādot mērvienību (6. aile x 7. aile)

akcīzes nodokļa likme

akcīzes nodokļa summa (euro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
          
          

KOPĀ

 

Piezīme. 1 Norāda transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijas Republikā vai tās diplomātisko vai konsulāro aģentu vai administratīvi tehniskā personāla vārda.

Pievienotie dokumenti

Nr.
p.k.

Nosaukums

Lapu skaits

   
   
   

Atbildīgā amatpersona

Amats 
Vārds, uzvārds 
Datums  

/

  

/

    

Paraksts

 

Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):

Vārds, uzvārds 
Datums  

/

  

/

    

Paraksts

 
Pilnvarotajai personai – pilnvaras datums un numurs

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 908Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2012. OP numurs: 2012/203.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
253713
{"selected":{"value":"08.04.2020","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)