Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1474 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.771

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 32.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2013.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2013.gadam (pielikums).

2. Visas institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt šo noteikumu 1.punktā minētajā programmā iekļauto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.771
Valsts statistiskās informācijas programma 2013.gadam

Nr.p.k.

Informācijas saturs

Atbildīgā institūcija

Statistikas publicēšanas periodiskums

Datu iegūšanas metode

Publicējamo kopsavilkumu detalizācija

1

2

3

4

5

6

1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc EKS 95 metodoloģijas Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.2. Finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi, at likum i pa finanšu instrumentiem) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Privatizācijas aģentūras, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.3. Ceturkšņa nefinanšu konti pa institucionālajiem sektoriem Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem (martā), pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem (septembrī)
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.12. Valdības sektora finanšu statistika Latvijas Banka pusgads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datus kopā Latvijā vispārējās valdības sektorā
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*14 griezumā (A, B + C + D + E, F, G, H, I, J, K, L, M + N + S, O, P, Q, R)
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*64 griezumā
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*21 griezumā
1.16. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem
1.17. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem
1.18. Nacionālā kopienākuma aprēķins faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas datus kopā Latvijā
1.19. Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme, kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā
1.20. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas): Centrālā statistikas pārvalde      
1.20.1. komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta dati kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.20.2. komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.21. Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas): Centrālā statistikas pārvalde      
1.21.1. komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta dati kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.21.2. komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļa 4 zīmju līmenī)
1.22. Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veida Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
1.23. Lauksaimniecības ekonomiskie konti Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā
1.24. Reģionu pievienotā vērtība 2011.gadā, faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc pamatdarbības NACE 2.red. A*10 griezumā
1.25. Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi un at likum i pa finanšu instrumentiem) Latvijas Banka ceturksnis aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas datus kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.26. Apdrošinātāju un pensiju fondu statistika Latvijas Banka ceturksnis aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, apdrošinātāji, pensiju fondi
1.27. Valsts parāds – Eurostat pieprasījums (Eurostat iekšējai lietošanai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datus kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.28. Pensiju saistību aprēķini Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, pa pensiju shēmām
1.29. Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus kopā Latvijā, % no pievienotās vērtības
1.30. Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2011.gadā, faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus pa 6 statistiskajiem reģioniem
1.31. Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
2. Maksājumu bilance
2.1. Maksājumu bilance (pamatrādītāji) Latvijas Banka mēnesis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.2. Maksājumu bilance Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstīm
2.3. Starptautisko investīciju bilance Latvijas Banka ceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.4. Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica) Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.5. Pakalpojumu bilance Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstīm
2.6. Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.7. Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs Latvijas Banka gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.8. Eiro indikatori Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pa valstu grupām
2.9. Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) Latvijas Banka ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
2.10. Latvijas ārējais parāds Latvijas Banka mēnesis
ceturksnis
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa sektoriem; pa termiņiem; pa valūtām
2.11. Ilgtermiņa ārējais parāds Latvijas Banka ceturksnis
gads
izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa sektoriem; pa aizdevēju veidiem
3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
3.1. MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai Latvijas Banka visu gadu pilns apsekojums pa institucionālām vienībām
3.2. MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ne-MFI kredīti un ne-MFI noguldījumi, peļņas un zaudējumu aprēķins, aktīvi pārvaldīšanā, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā) Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida kopā Latvijā
3.3. MFI kopsavilkuma bilance (kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda, pārskats par pamatkapitāla sadalījumu) Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veida kopā Latvijā
3.4. MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats Latvijas Banka mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā
3.5. MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles),
izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)
kopā Latvijā
3.6. MFI darījumu at likum u procentu likmju pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles),
izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)
kopā Latvijā
3.7. MFI pārskats par elektronisko naudu Latvijas Banka pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.8. Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem kopā Latvijā
3.9. Valsts atbalsts nozarēm un komercsabiedrībām (SI) Finanšu ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.10. Kredītiestāžu maksājumu statistika Latvijas Banka pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.11. Strukturālie finanšu rādītāji Latvijas Banka gads pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiem kopā Latvijā
3.12. Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei) Iepirkumu uzraudzības birojs
Finanšu ministrija
gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.13. Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Latvijas Banka mēnesis aprēķini, pamatojoties uz akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" informāciju kopā Latvijā
3.14. Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar likum u jāpilda kapitāla pietiekamības prasības) kopā Latvijā
3.15. Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.16. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.17. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.18. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.19. Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.20. Banku publiskie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.21. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.22. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.23. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.24. Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.25. Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi) Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.26. Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi) Finanšu un kapitāla tirgus komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.27. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.28. Valsts konsolidētā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.29. Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.30. Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.31. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.32. Valsts parāds Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.33. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase mēnesis
gads
pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.34. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām Valsts kase mēnesis
gads
pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.35. Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (tai skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām Valsts kase
Finanšu ministrija
mēnesis
gads
pilns apsekojums atbilstoši likum ā par valsts budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi
3.36. Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.37. Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcija Latvijas Banka nedēļa izlases apsekojums kopā Latvijā
3.38. Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veida Latvijas Banka ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.39. Lata efektīvie kursi Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.40. Naudas tirgus darījumu pārskats Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.41. Banku obligāto rezervju prasības Latvijas Banka mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.42. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.43. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.44. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.45. Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.46. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.47. Noguldījumu garantiju fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.48. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance Finanšu un kapitāla tirgus komisija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.49. Informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu Ekonomikas ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.50. Azartspēļu un izložu rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.51. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
4. Ārējā tirdzniecība
4.1. Preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
4.2. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika (ievedums un izvedums vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
4.3. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē, neto masā/daudzumā papildmērvienībā) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm, sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
4.4. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm, sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā pēc Ārējās tirdzniecības statistiskās klasifikācijas pa plašām ekonomiskām kategorijām
4.5. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm, sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pēc NACE 2.red burtu līmenī; 2 zīmju līmenī
4.6. ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (eksports un imports vērtības izteiksmē) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm, sliekšņa izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm kopā Latvijā, pēc NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām
5. Cenu statistika
5.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.2. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu kopā Latvijā; pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļu 2, 3 un 4 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis būvuzņēmumu apsekojums, kur pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjoms iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu, lielāko būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas datus kopā Latvijā; pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darbaspēka izmaksas)
5.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur galvenais ekonomiskās darbības veids pēc Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. ir 49.2, 49.41, 52.10, 52.24, 53, 58.1., 69.20., 81.2. un apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis virs 10 tūkst. latu, aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes darba samaksas statistikas datus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
5.5. Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem Centrālā statistikas pārvalde visu gadu saskaņā ar apsekojuma grafiku izlases apsekojums, aprēķini patēriņa preču cenas un cenu indeksi, veselības, izglītības un mājokļu raksturojums, investīciju preču cenas, standarta būvprojektu tāmes, darba samaksa, nacionālā kopprodukta izlietojums
5.6. Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju iepirkuma cenas Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts nedēļa lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases apsekojums kopā Latvijā, pa produktu veidiem
5.7. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.8. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informāciju kopā Latvijā
5.9. Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.10. Linu un kaņepju vidējās iepirkuma cenas un to indeksi Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
5.11. Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā
5.12. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis aprēķini kopā Latvijā
5.13. Patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2, 3 un 4 zīmju līmenī
5.14. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, COICOP 2 zīmju līmenī
5.15. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss Eurostat granta projekts (datus publicēs 2014.gadā) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datus, izlases apsekojums kopā Latvijā pa galvenajām izdevumu pozīcijām
5.16. Mājokļu cenu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datus kopā Latvijā jaunie un lietotie mājokļi
5.17. Detalizēta cenu informācija (Eurostat granta projekta aktivitāte) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas
5.18. Eksporta vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datubāzes datus, atsevišķām preču grupām – ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai kopā Latvijā, pa KN sadaļām; pa CPA iedaļām
5.19. Importa vienības vērtības indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis uzņēmumu – importētāju apsekojums (izlasē iekļauj uzņēmumus ar lielāko īpatsvaru (pēc vērtības) attiecīgajā KN preču pozīcijā), aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datubāzes datus kopā Latvijā, pa KN sadaļām; pa CPA iedaļām
5.20. Būvniecības izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis būvuzņēmumu apsekojums, kur pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjoms iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu, lielāko būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumu apsekojums kopā Latvijā; pa unificētiem būvniecības modeļiem; pa resursu veidiem
5.21. Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem
6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
6.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novados ietilpstošajām pilsētām pēc dzimuma
6.2. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, civilstāvokļu aktu reģistru informāciju kopā Latvijā
6.3. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) 2013.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
6.4. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma struktūra, galvenās vecuma grupas un demogrāfiskā slodze 2013.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.5. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
6.6. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
6.7. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā pēc dzimuma
6.8. Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 2013.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.9. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc galvenajām tautībām
6.10. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā
6.11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 2013.gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma
6.12. Dzīvi dzimušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru informāciju kopā Latvijā: pa mēnešiem; pēc dzimuma, mātes vecuma un dzimšanas gada; pēc mātes vecuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa
6.13. Mirušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru informāciju kopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas gada; pēc vecuma, dzimuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas)
6.14. Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņi Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecuma grupām
6.15. Noslēgto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem kopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
6.16. Šķirto laulību skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru informāciju kopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma
6.17. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju, kā arī citu reģistru un apsekojumu informāciju kopā Latvijā: pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības (valstu grupas); pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts (valstu grupas); pēc ģimenes stāvokļa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc dzimuma; iekšējā migrācija starp teritorijām
6.18. Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, dzimuma un vecuma grupām
6.19. Statistika par starptautisko aizsardzību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā pēc pilsonības
6.20. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu skaitu, kuriem atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par ieceļošanas atteikumiem kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
6.21. Statistika par trešo valstu piederīgo personu skaitu, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likum iem Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par konstatētajiem ne likum īgas uzturēšanās gadījumiem kopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
6.22. Statistika par pieņemtajiem lēmumiem trešo valstu pilsoņiem atstāt ES dalībvalstis un faktiski dalībvalstis atstājušiem trešo valstu pilsoņiem Valsts robežsardze gads Valsts robežsardzes apkopotie statistiskie dati par izsniegtajiem izbraukšanas rīkojum iem un piespiedu izraidītajām personām kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības
6.23. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības
6.24. 2011.gada tautas skaitīšana Centrālā statistikas pārvalde 10 gadi pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.25. Mājsaimniecību skaits 2013.gada sākumā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
7.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
7.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.2.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.2.2. beigušo izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.2.3. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.2.4. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.2.5. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.2.6. interešu izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa interešu izglītības programmu jomām
7.2.7. pirmsskolas vecuma bērnu apmācība Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.3. Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.3.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.3.2. beigušo izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases
7.3.3. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.3.4. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.3.5. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.4.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa īpašuma formām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodas
7.4.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodas; pēc izglītības programmas
7.4.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.5. Augstskolu darbības rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
7.5.1. studentu skaits, uzņemto studentu skaits, grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.5.2. uzņemto studentu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc dzīvesvietas
7.5.3. personāls Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.5.4. ārvalstu studentu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc studiju programmas un izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc valsts, kurā dzīvo patstāvīgi
7.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
7.6.1. audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, tai skaitā izglītojamie ar īpašām vajadzībām
7.6.2. beigušo audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada
7.6.3. uzņemto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas
7.6.4. ārvalstu audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas
7.6.5. atskaitīto audzēkņu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc mācību programmas, pēc izglītības tematiskās grupas, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa, pa mācību gadiem
7.6.6. pedagogu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām
7.7. Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.7.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa īpašuma formām
7.7.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc vecuma (klašu grupas); pēc izglītības programmas
7.7.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.7.4. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.7.5. pirmsskolas vecuma bērnu apmācība Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc izglītības programmas; pēc mācību valodas
7.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes ministrija      
7.8.1. iestāžu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa īpašuma formām
7.8.2. izglītojamo skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pēc izglītības programmas
7.8.3. pedagogu skaits Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītības
7.8.4. iestādes nodrošinājums ar datortehniku Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.9. Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits Patentu valde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
7.10. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.11. Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajās esošo sporta objektu skaits)) Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.12. Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas) Valsts izglītības satura centrs gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.13. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai
7.14. Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz E sadaļai, H un K sadaļa un 58., 61., 62., 63., 71.nodaļa
8. Kultūras statistika
8.1. Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
8.2. Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, kinoseansu apmeklējumu skaits) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.3.

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.4. Radio un televīzijas darbība (personāls, raidījumu ilgums, raidījumu valoda) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.5. Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbība (raidorganizāciju skaits, abonentu skaits, darbinieku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.6. Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids) Nacionālais Kino centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.7. Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.8. Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.9. Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.10. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.11. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, tai skaitā bērnu, dalībnieku skaits, tai skaitā bērni, u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.12. Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.13. Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.14. Arhīvu darbības rādītāji Latvijas Nacionālais arhīvs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.15. Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi) Kultūras ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
8.16. Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9. Veselības aprūpes statistika
9.1. Darbā notikušos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, tai skaitā bojāgājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma
9.2. Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus) (cilvēku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzes informāciju kopā Latvijā, pēc dzimuma
9.3. Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi (cilvēku skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzes informāciju kopā Latvijā, pēc dzimuma
9.4. Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.5. Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9.6. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
9.6.1. praktizējošo ārstu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra informāciju kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc specializācijas grupām
9.6.2. profesionāli aktīvo ārstu skaits, sertificēto/licencēto ārstu skaits, praktizējošo māsu skaits, profesionāli aktīvo māsu skaits, sertificēto/licencēto māsu skaits, praktizējošo zobārstu skaits, profesionāli aktīvo zobārstu skaits, sertificēto/licencēto zobārstu skaits, praktizējošo farmaceitu skaits, profesionāli aktīvo farmaceitu skaits, sertificēto/licencēto farmaceitu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Farmaceitu biedrības informāciju kopā Latvijā
9.6.3. grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits veselības aprūpes izglītības programmu grupās Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta informāciju kopā Latvijā; pēc izglītības programmu grupas
9.6.4. slimnīcu skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra informāciju kopā Latvijā; pēc īpašuma formas
9.6.5. gultu skaits slimnīcās Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra informāciju kopā Latvijā; pēc slimnīcas īpašuma formas, pēc funkcijām
9.6.6. no slimnīcām izrakstīto personu (gadījumu) skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra informāciju kopā Latvijā; pēc dzimuma, pa diagnožu grupām
9.7. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei Nacionālais veselības dienests gads aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datubāzes informāciju kopā Latvijā
9.8. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: privātais finansējums veselības aprūpei Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
9.9. Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums (iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējums, iedzīvotāju pašvērtējums hronisko slimību vai veselības problēmu biežumam/sastopamībai/izplatībai, ilgstošu aktivitāšu ierobežojumu izplatības pašvērtējums) Centrālā statistikas pārvalde gads personu izlases apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām
9.10. Veselības aprūpes iestāžu tīkls, iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecuma Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums, izmantojot Veselības inspekcijas, Ārstniecības iestāžu reģistra un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datus kopā Latvijā
9.11. Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām – PVO, ECDC pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.12. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c. – Eurostat, PVO, EMCDD (Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra) pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads reģistru datu atlase kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.13. Gadījumu skaits ar traumām, ievainojumiem un saindēšanos – Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāta pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads reģistru datu atlase kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, traumas iegūšanas vietas un tās mehānisma, personas darbības traumas laikā, traumas veida, traumas gūšanas cēloņa
9.14. Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, tai skaitā pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti) – Eurostat, PVO pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā (nacionālā līmenī arī pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma)
9.15. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe – Eurostat, PVO pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums, izmantojot Jaundzimušo reģistra datus kopā Latvijā
9.16. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas – Eurostat, PVO pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars
9.17. Iedzīvotājiem veiktā imunizācija – PVO pieprasījums Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecuma grupām
9.18. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pieprasījums Valsts darba inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.19. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji Nacionālais veselības dienests gads aprēķini kopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām
9.20. Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītāji, tai skaitā no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finanšu rādītāji pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests gads pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
9.21. Veselības aprūpes iestāžu tīkls (ārstu prakses, veselības centri un doktorāti, slimnīcas, klīniskie centri, poliklīnikas u.c.), šo iestāžu darbība, ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, ārstniecības personas sadalījumā pa specialitātēm
9.22. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9.23. Medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra datus kopā Latvijā
9.24. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida) Slimību profilakses un kontroles centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
9.25. Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma un invaliditātes grupām u.c.) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.26. Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījums Zāļu valsts aģentūra mēnesis licencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, pēc zāļu izsniegšanas kārtības (recepšu vai bezrecepšu)
9.27. Zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījums Zāļu valsts aģentūra gads licencētu zāļu lieltirgotavu un ražotāju pilns apsekojums (veidlapa), aprēķini kopā Latvijā, pa patērētāju grupām (aptiekām, ārstniecības iestādēm, veterinārmedicīnas aprūpes komersantiem, citām zāļu lieltirgotavām)
9.28. Zāļu realizācija no aptiekām Zāļu valsts aģentūra gads licencētu aptieku pilns apsekojums (veidlapa), aprēķini kopā Latvijā, pa patērētāju grupām (fiziskām un juridiskām personām)
9.29. Licencētu aptieku skaits Zāļu valsts aģentūra mēnesis Zāļu valsts aģentūras lēmumi par licenču izsniegšanu vai pārreģistrāciju kopā Latvijā, pa aptieku tipiem
10. Sociālās aizsardzības statistika
10.1. Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.2. Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.3. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
10.4. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.5. Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.6. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.7. Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai) Nodarbinātības valsts aģentūra gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju kopā Latvijā
10.8. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas, aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
10.9. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām Labklājības ministrija gads aprēķini, apkopojot līgumslēdzēju iestāžu pārskatus par sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām, un LM datus (atbilstoši Valsts kases pārskatiem) par pārskaitīto finansējumu līgumorganizācijām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām kopā Latvijā
10.10. Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.11. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
10.12. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā Labklājības ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
10.13. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem, dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījums Nodarbinātības valsts aģentūra gads pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" informāciju kopā Latvijā
10.14.

Informācija par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajām valsts izdienas pensijām (pensiju saņēmēju skaits, pensiju vidējie apmēri, sadalījumā pēc pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.15. Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
10.16. Piešķirtās valsts pensijas vidējais apmērs un izmaksātās valsts pensijas vidējais apmērs, sadalījumā pēc pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.17. Valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.18. Izdevumi valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem (izņemot pensijas (10.2.apakšpunkts)) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
10.19. Valsts sociālo pabalstu un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaits, pabalstu vidējais apmērs, sadalījumā pa pakalpojumu veidiem, pa vecuma grupām un pēc dzimuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.20. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem) Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.21. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, izlietotais finansējums Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.22. Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupas, izlietotais finansējums Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.23. Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, izlietotais finansējums Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.24. Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.25. Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits, aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta) Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.26. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecumiem
10.27. Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa vecumiem
10.28. Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.29. Audžuģimenēs esošo bērnu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.30. Aizgādnībā esošo personu skaits Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
10.31. Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma
10.32. Informācija par aprūpes tiesību atņemšanu/
atjaunošanu (personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas/atjaunotas aprūpes tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas/atjaunotas aprūpes tiesības)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
10.33. Informācija par aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām ar tiesas spriedum u atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības, bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedum u atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesības) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
10.34. Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību Labklājības ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
11.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2012.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2013.gada lauku darbi): Centrālā statistikas pārvalde      
11.1.1. monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem
11.1.2. rīcībā esošie ienākumi Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
11.1.3. materiālās nenodrošinātības rādītāji Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus kopā Latvijā; kvintiļu grupās; pa
6 statistiskajiem reģioniem; mājsaimniecības zem nabadzības riska sliekšņa
11.2. Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, pārtikas produktu patēriņš, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2013.gadu, datubāze par 2012.gadu)) Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
11.3. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads aprēķini pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa plānošanas reģioniem
11.4. Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķins Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini kopā Latvijā
12. Likum pārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
12.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits – Eurostat, ANO pieprasījums Iekšlietu ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.2. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits, notiesāto sieviešu skaits – ANO pieprasījums Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
12.3. Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma (notiesātie); pēc dzimuma (apcietinātie)
12.4. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.5. No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.6. Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Izglītības un zinātnes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.7. No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā, dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētajām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās) Labklājības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.8. Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.9. Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs) Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; pa noziedzīgo nodarījumu veidiem
12.10. Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits Valsts probācijas dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma
12.11. Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.12. Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību Ģenerālprokuratūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.13. Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojāgājušo skaits pēc dzimuma un vecuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.14. Likum pārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību, meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.15. Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomā Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa novadiem
12.16. Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.17. Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās – pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks a pantiem; kopā Latvijā izskatīto pārsūdzēto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās
12.18. Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgads zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.19. Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgads zvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.20. Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē Tiesu administrācija gads aktualizēta datubāzes informācija kopā Latvijā
12.21. Augstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) Augstākā tiesa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.22. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits) Augstākā tiesa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.23. Notiesāto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos) Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.24. Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.) Ieslodzījuma vietu pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
12.25. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojāgājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.) valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
13. Statistikas uzņēmumu reģistrs
13.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2011.gadu (tai skaitā tirgus sektors – fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, ārpus tirgus sektors – fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra informāciju, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
13.2. Provizoriskais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits par 2012.gadu (tai skaitā fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes) Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra informāciju, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. 4 zīmju līmenī tirgus sektors pa visām administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī tirgus sektors pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95 metodoloģijas
13.3. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības par 2011.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes informāciju, izlases apsekojumus NACE 2.red. sektoru līmenī
13.4. Uzņēmumu grupu skaits par 2011.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra informāciju, citos reģistros un datubāzēs pieejamo informāciju, izlases apsekojumus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; starptautiskās saites valstu griezumā
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji par 2010.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads Statistikas uzņēmumu reģistra informācija kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai
14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
14.1. Provizoriskie rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.2. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.3. Gada strukturālie rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes par 2011.gadu (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
14.4. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.5. Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.6. Provizoriskie būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.7. Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.8. Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.9. Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. F sadaļa) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.10. Provizoriskie tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.11. Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.12. Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.13. Provizoriskie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2012.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
14.14. Provizoriskie pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.15. Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.16. Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no H līdz N sadaļai un 95.nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita
14.17. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji par 2011.gadu (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
14.18. Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. 65.nodaļa, izņemot 65.2 un 65.3 grupu) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.19. Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. 64.19 klase) (uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un finanšu rādītāji) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, Latvijas Bankas dati kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.20. Pensiju fondu gada strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. 65.3 grupa) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, finanšu rādītāji, nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.21. Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļai: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm
14.22. Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz S sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Latvijas Bankas datus kopā Latvijā, NACE  2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm
14.23. Pārapdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2012.gadu (NACE 2.red. 65.2 grupa) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.24. Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. no B līdz N sadaļai un 95.nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem
15. Darba samaksas statistika
15.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi): Centrālā statistikas pārvalde      
15.1.1. aizņemto darbvietu skaita izmaiņas (indekss) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2.red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
15.1.2. nostrādāto stundu un bruto darba samaksas izmaiņas (indekss) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2.red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
15.1.3. aizņemto darbvietu skaita izmaiņas tirdzniecībā un citās norādītajās pakalpojumu sfērās (indekss) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.2. Darbaspēka izmaksu indekss Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. B–S sadaļu burtu līmenī
15.3. Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas datubāzes informāciju par augstākās valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu darba samaksu, kas apkopota saskaņā ar Ministru kabinet a 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.541 kopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
15.4. Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars, kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa statistiskajiem reģioniem; pa profesiju pamatgrupām
15.5. Darbaspēka izmaksas 2012.gadā (darbinieku skaits, nostrādātās un apmaksātās stundas, darbaspēka izmaksas pa posteņiem. Rezultāti būs pieejami 2013.gadā) Centrālā statistikas pārvalde 4 gadi ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.6. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa statistiskajiem reģioniem
15.7. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥ 50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.8. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti statistiskajos reģionos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.9. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa statistiskajiem reģioniem
15.10. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥ 50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.11. Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa statistiskajiem reģioniem
15.12. Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50, sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās, privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu ≥ 50 Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.13. Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.14. Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.15. Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc pamatdarbības NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
15.16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem: kopā Latvijā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā
15.17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā Latvijā Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus pēc dzimuma; pa vecuma grupām
15.18. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
16. Nodarbinātības statistika
16.1. Darbaspēka izlases apsekojums: Centrālā statistikas pārvalde    
16.1.1. ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa
16.1.2. nodarbinātie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; pa profesiju grupām
16.1.3. darba meklētāji, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa
16.1.4. ekonomiski aktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.5. nodarbinātie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; pa profesiju grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.1.6. darba meklētāji, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji Centrālā statistikas pārvalde gads nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; pēc izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.2. Informācija par pāreju no darba uz pensionēšanos (rezultāti būs pieejami 2013.gadā) Centrālā statistikas pārvalde vienreizējs nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma
16.3. Informācija par negadījumiem darbā un citām ar darbu saistītām veselības problēmām (rezultāti būs pieejami 2014.gadā) Centrālā statistikas pārvalde vienreizējs nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums kopā Latvijā, pēc dzimuma
16.4. Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsta saņēmēja dzimuma) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mēnesis
ceturksnis
pusgads
9 mēneši
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
16.5. Reģistrēto bezdarbnieku skaits Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
16.6. Reģistrētā bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem
16.7. Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanu Nodarbinātības valsts aģentūra mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, pēc dzimuma, pēc mērķa grupām
17. Lauksaimniecības statistika
17.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā
17.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; sējumu platības, kopraža, ražība; pa kultūrām
17.3. Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums lauku saimniecībām, kuras nodarbojas ar stādu audzēšanu un realizāciju kopā Latvijā
17.4. Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālajā un vērtības izteiksmē (Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
17.5. Lauksaimniecības dzīvnieku un kažokzvēru skaits:        
17.5.1. lauksaimniecības dzīvnieku un kažokzvēru skaits Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
17.5.2. lauksaimniecības dzīvnieku skaits Lauksaimniecības datu centrs pusgads
gads
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija pa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.6. Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas): Centrālā statistikas pārvalde      
17.6.1. galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; gaļa pa veidiem, piens, olas
17.6.2. galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā
17.7. Kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums, Lauksaimniecības datu centra informācija kopā Latvijā
17.8. Lauksaimniecības produktu standarta izlaide (standart output) Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā
17.9. Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
17.10. Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma dati Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gads aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.11. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) Zemkopības ministrija mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode kopā Latvijā
17.12. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" mēnesis (no maija līdz oktobrim) ekspertu metode kopā Latvijā
17.13. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts liellopiem – pusgads,
cūkām – ceturksnis
aprēķini kopā Latvijā
17.14. Graudu iepirkums (iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
17.15. Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebriņu iepirktais apjoms) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
17.16. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.17. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums, aprēķini kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
17.18. Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībām Centrālā statistikas pārvalde gads Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.19. Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācija (Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai) Centrālā statistikas pārvalde gads Centrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija pa ekonomiskā lieluma klasēm, saimniecību specializācijas veidiem
17.20. Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrām (graudaugi un rapsis) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām; pa pesticīdu veidiem
17.21. Augļu dārzu apsekojums pēc augļu koku sugām, biežuma un vecuma (ābeļu stādījumi) Centrālā statistikas pārvalde 5 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā
17.22. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību Lauksaimniecības datu centrs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa administratīvajām teritorijām
17.23. 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums Centrālā statistikas pārvalde 3 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
18. Mežsaimniecības statistika
18.1. Meža platība Zemkopības ministrija 5 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa novadiem, pa īpašumu formām, pa koku sugām, pa vecuma grupām
18.2. Koku ciršana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugām
18.3. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiem
18.4. Meža atjaunošana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugām
18.5. Mežaudžu bojājumi sadalījumā pa bojājumu veidiem Valsts meža dienests gads aprēķini kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiem
18.6. Koksnes krāja Zemkopības ministrija 5 gadi izlases apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām, pa meža tipu grupām
18.7. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienests gads (medību sezona) pilns apsekojums kopā Latvijā
18.8. Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiem
18.9. Koksnes produktu ražošanas un patēriņa bilances Zemkopības ministrija gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Meža valsts reģistra un meža statistiskās inventarizācijas informāciju kopā Latvijā
18.10. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem Centrālā statistikas pārvalde pusgads izlases apsekojums kopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
18.11. Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
18.12. Meža inventarizācijas dati Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem
18.13. Meža ieaudzēšana (tai skaitā plantāciju mežu ieaudzēšana) Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugām
18.14. Meža reproduktīvā materiāla ražošana Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa MRM veidiem, pa MRM kategorijām, pa koku sugām
18.15. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi Valsts meža dienests gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiem
19. Zivsaimniecības statistika
19.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža Zemkopības ministrija gads Latvijas Kuģu reģistra informācija kopā Latvijā, pa zvejas kuģu grupām
19.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņos Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis
gads
pilns apsekojums un Zemkopības ministrijas informācija – Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma LZIKIS kopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem
19.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena Zemkopības ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijas ostās, pa karoga valsts kuģiem, sugām un vidējām cenām
19.4. Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem naturālajā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijas ostās, pa karoga valsts kuģiem, sugām un vidējām cenām
19.5. Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība naturālajā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijas zvejas uzņēmumiem
19.6. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālajā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
19.7. Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai – IKP aprēķiniem) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis aprēķini kopā Latvijā
20. Rūpniecības statistika
20.1. Rūpniecības produkcijas veidu ražošana un realizācija Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo kopā Latvijā, PRODCOM 10 zīmju līmenī
20.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
20.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējā tirgū, eksportam) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī
20.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā vietējam tirgum, eksportam) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai rūpniecības apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis virs 300 tūkst. latu kopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī
20.5. Piena produktu ražošana Centrālā statistikas pārvalde mēnesis piena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
20.6. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos Centrālā statistikas pārvalde gads piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā
21. Enerģētikas statistika
21.1. Dabas gāzes izmantošana, krājumi Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.2. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis koģenerācijas staciju pilns apsekojums kopā pa koģenerācijas stacijām
21.3. Elektroenerģijas ražošana, imports un eksports Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā pa elektrostaciju veidiem
21.4. Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija Centrālā statistikas pārvalde mēnesis ogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojums kopā Latvijā
21.5. Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.6. Naftas produktu patēriņš, ražošana un aprite Valsts ieņēmumu dienests mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.7. Naftas produktu drošības rezerves Ekonomikas ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
21.8. Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenas Ekonomikas ministrija nedēļa
mēnesis
aprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datus kopā Latvijā, pa naftas produktu veidiem
21.9. Dabasgāzes piegāde patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā; NACE  2.red. 2 zīmju līmenī
21.10. Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums kopā Latvijā; pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.11. Elektroenerģijas piegādes patērētājiem Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
21.12. Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
21.13. Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
21.14. Dabasgāzes vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads aprēķini kopā pa rūpnieciskajiem galalietotājiem; pa iedzīvotāju sektoru
21.15. Elektroenerģijas vidējās cenas Centrālā statistikas pārvalde pusgads aprēķini kopā pa rūpnieciskajiem galalietotājiem; pa iedzīvotāju sektoru
21.16. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini (Centrālā statistikas pārvalde datus iegūst no Eurostat aprēķina programmas) kopā Latvijā
21.17. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā, pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.18. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvalde gads to enerģētikas nozares komersantu pilns apsekojums, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa resursu veidiem
21.19. Kopējā enerģētikas bilance Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, visi regulā noteiktie rādītāji tiek apkopoti kopsavilkuma veidā kopā Latvijā
21.20. Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jauda Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
21.21. Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licences Ekonomikas ministrija gads pilns apsekojums kopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits
22. Būvniecības statistika
22.1. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksi Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
22.2. Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai, paredzētās platības lielums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
22.3. Dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
22.4. Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.5. Viena dzīvokļa māju nodošana ekspluatācijā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.6. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms, ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā
23. Investīciju statistika
23.1. Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
23.2. Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
23.3. Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
23.4. Nefinanšu investīcijas: Centrālā statistikas pārvalde      
23.4.1. nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
23.4.2. nefinanšu investīcijas Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
24.1. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi faktiskajās cenās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa NACE 2.red. 47.nodaļas 3–4 zīmju grupējumiem
24.2. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi salīdzināmajās cenās Centrālā statistikas pārvalde mēnesis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa NACE 2.red. 47.nodaļas 3–4 zīmju grupējumiem
24.3. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa NACE 2.red. H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī, 46.nodaļa – 3 zīmju līmenī
24.4. Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem: Centrālā statistikas pārvalde      
24.4.1. pakalpojumu uzņēmumu (kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 62. un 78.nodaļā un 58.2, 63.1 un 73.1 grupā) apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (provizoriskie rezultāti par 2012.gadu būs 2013.gadā, bet galīgie rezultāti – 2014.gadā) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) datu konfidencialitātes dēļ netiek publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.4.2. pakalpojumu uzņēmumu (kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 73.2, 71.1, 71.2 grupā) apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2011.gadu (galīgie rezultāti) Centrālā statistikas pārvalde 2 gadi pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) datu konfidencialitātes dēļ netiek publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.4.3. pakalpojumu uzņēmumu (kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2.red. 69.1, 69.2, 70.2 grupā) apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2012.gadu (provizoriskie rezultāti) Centrālā statistikas pārvalde 2 gadi pilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk) datu konfidencialitātes dēļ netiek publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai
24.5. Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G sekcijai par 2012.gadu (provizoriskie rezultāti) Centrālā statistikas pārvalde 5 gadi izlases apsekojums (uzņēmumi, kas klasificēti NACE 2.red 47.nodaļā) kopā Latvijā par NACE 2.red. 47.nodaļu 4 zīmju līmenī, CPA 5 zīmju līmenī (Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm)
25. Transporta statistika
25.1. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
25.2. Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaits Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.3. Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.4. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.5. Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informāciju kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem
25.6. Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustība Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.7. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.8. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.9. Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
25.10. Mežu autoceļu garums valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
25.11. Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.12. Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.13. Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.14. Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.15. Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.16. Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.17. Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
25.18. Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.19. Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.20. Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.21. Gaisa kuģu patērētās degvielas un komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.22. Aviācijas personāla sertificēšana un apmācība – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.23. Latvijā reģistrētie civilie gaisa kuģi – ICAO pieprasījums Satiksmes ministrija gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.24. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums valsts SIA "Autotransporta direkcija" ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.25. Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
25.26. Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostat pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
25.27. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība, pārvadātās kravas un pasts, kravu apgrozība gaisa transportā Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
25.28. Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pa kravu veidiem Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
25.29. Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garums valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa novadiem
25.30. Reģistrēto transportlīdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transportlīdzekļu skaits valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem
26. Tūrisma statistika
26.1. Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu un citu tūristu mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, nakšņojumu skaits, gultasvietu noslogojums) Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa
6 statistiskajiem reģioniem
26.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu) Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis izlases apsekojums kopā Latvijā
26.3. Tūrisma komersantu darbība (izbraukušo Latvijas iedzīvotāju un uzņemto ārvalstu viesu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.4. Robežšķērsotāju apsekojums (ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi ceļojuma laikā) Centrālā statistikas pārvalde pusgads izlases apsekojums kopā Latvijā
26.5. Lauku tūrisma mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, tai skaitā ārvalstu viesu skaits) Centrālā statistikas pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.6. Tūrisma satelītkonti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
27. Nekustamā īpašuma statistika
27.1. Dzīvojamo telpu īres aprēķins (Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai) Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
27.2. Dzīvokļu cenu indekss Latvijas Banka ceturksnis aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus kopā Latvijā, Rīgā, pārējā Latvijā
27.3. Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas) valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"

Ekonomikas ministrija

gads valsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datubāzes informācija, pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.4. Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā Ekonomikas ministrija gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.5. Zemes platība Valsts zemes dienests gads Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.6. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra",
Ekonomikas ministrija
gads valsts mājas – valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" aktualizēta datubāzes informācija, pašvaldību mājas – pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.7. Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.8. Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamo īpašumu veidiem Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.9. Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība Valsts zemes dienests gads aprēķini, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.10. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) Valsts zemes dienests gads Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.11. Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.) Tiesu administrācija gads Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28. Vides aizsardzības statistika
28.1. Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi, importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidi valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, pārstrādes un apglabāšanas veidi; atkritumu klases
28.2. Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām) Centrālā statistikas pārvalde gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.3. Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2008–2012) (SI) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gads aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu kopā Latvijā
28.4. Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI) valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā
28.5. Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma rādītāji – WISE pieprasījums valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads pilns apsekojums par ūdens resursu lietotājiem, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja, un operatoriem, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un upju baseinu apgabaliem
28.6. Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta pieprasījums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gads aprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu kopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem
28.7. Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.8. Ūdens ņemšanas un izmantošanas rādītāji, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas rādītāji pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem – OECD, Eurostat pieprasījums valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 2 gadi pilns apsekojums, aprēķini kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.9. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde gads apsekojums kopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem
28.10. Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.11. Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums Latvijas Hidroekoloģijas institūts gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.12. Dzeramā ūdens kvalitāte Veselības inspekcija 3 gadi izlases apsekojums saskaņā ar triju secīgu gadu monitoringa programmām pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.13. Peldūdeņu kvalitāte 2012.gadā Veselības inspekcija gads izlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmu 2012.gadam pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.14. Izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
28.15. CITES ieviešanas sekmes – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
28.16. ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statuss (stāvoklis valstī) – Eiropas Komisijas pieprasījums Dabas aizsardzības pārvalde 6 gadi pilns apsekojums kopā Latvijā
28.17. Lauksaimnieciskās darbības atkritumi Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa atkritumu veidiem, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem
28.18. Gaisa emisiju konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datus kopā Latvijā, saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2.red. A*64 griezumā un pa gaisa piesārņotāju emisijām
28.19. Vides nodokļi Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta datus kopā Latvijā, saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2.red. A*64 griezumā un pa nodokļu veidiem
28.20. Materiālu plūsmas konti Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datus kopā Latvijā
28.21. Gada pārskats par gaisa kvalitāti valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.22. Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.23. Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums) valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.24. Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas) valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads pilns apsekojums par ūdens resursu lietotājiem, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja, un operatoriem, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa upju baseiniem, pa NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
28.25. Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.26. Dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītāji 2012.gadā Veselības inspekcija gads izlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmām 2012.gadam pa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.27. Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums) valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" mēnesis
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultāti pa novērojumu stacijām
28.28. Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie) valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, zemes dzīļu izmantotāju sniegto informāciju pa derīgo izrakteņu veidiem; pa krājumu kategorijām; pa derīgo izrakteņu atradnēm
28.29. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" gads aprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, zemes dzīļu izmantotāju sniegto informāciju pa derīgo izrakteņu veidiem un krājumu kategorijām, derīgo izrakteņu atradnēm un kopā Latvijā
28.30. Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas rādītāji (sugas nosaukums, skaits, ieguves vieta, laiks, paņēmieni, riska novērtējums, uzraudzības pasākumi) Dabas aizsardzības pārvalde gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29. Informācijas sabiedrības procesu statistika
29.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija (datoru, interneta, mājaslapas lietošana interneta pieslēguma veidi, uzņēmumu sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana) Centrālā statistikas pārvalde gads izlases apsekojums kopā Latvijā; pa NACE 2.red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma
29.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas un mērķi, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana) Centrālā statistikas pārvalde gads mājsaimniecību un personu izlases apsekojums mājsaimniecībām: kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc ienākumu līmeņa personām: pēc personas dzimuma; pēc vecuma; pēc izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa
29.3. Komersanti, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus – Eurostat pieprasījums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gads saraksts (elektroniski) kopā Latvijā
29.4. Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījums Latvijas Nacionālā bibliotēka gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
29.5. Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.) Izglītības un zinātnes ministrija
Centrālā statistikas pārvalde
gads pilns apsekojums pa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.6. Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits. Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits kopā, tai skaitā ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits kopā, tai skaitā ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits kopā, tai skaitā ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.7. Valsts un pašvaldību iestāžu e-iepirkumu darījumu kopējais apjoms, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.8. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits Valsts reģionālās attīstības aģentūra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.9. Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.10. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports – galīgie dati par 2011.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
29.11. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports – provizoriskie dati par 2012.gadu Centrālā statistikas pārvalde gads aprēķini kopā Latvijā
29.12. Informācija par numerācijas lietošanas tiesībām valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gads pilns apsekojums atbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
29.13. Izmantoto laika zīmogu skaits valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
29.14. Dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaits valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" gads pilns apsekojums kopā Latvijā
30. Konjunktūras apsekojumi
30.1. Rūpniecības konjunktūras rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums: Centrālā statistikas pārvalde      
30.1.1. ražošanas aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, produkcijas pasūtījumu līmenis, tai skaitā eksporta, gatavās produkcijas krājumu līmenis, produkcijas cenu izmaiņu nākotnes tendence, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, rūpniecības konfidences rādītājs Centrālā statistikas pārvalde mēnesis rūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 10–33; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.1.2. ražošanu ierobežojošie faktori, ražošanas jaudas pietiekamības līmenis, ražošanas nodrošinājums ar pasūtījumiem – mēnešos, kopējo pasūtījumu pagātnes tendence, eksporta pasūtījumu nākotnes tendence, jaudas izmantošana – procentos, konkurētspējas izmaiņu nākotnes tendence, finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis rūpniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības pamatgrupējumiem, pa rūpniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 10–33; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.2. Būvniecības konjunktūras rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums: Centrālā statistikas pārvalde      
30.2.1. būvniecības aktivitātes izmaiņu pagātnes tendence, būvniecības aktivitāti ierobežojošie faktori, būvdarbu pasūtījumu līmenis, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, gaidāmā būvdarbu cenu izmaiņu tendence, būvniecības konfidences rādītājs Centrālā statistikas pārvalde mēnesis būvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 41–43; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.2.2. būvniecības nodrošinājums – mēnešos, finansiālā stāvokļa izmaiņu pagātnes tendence Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis būvniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 41–43; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.3. Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums: Centrālā statistikas pārvalde    
30.3.1. uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu pagātnes un nākotnes tendence, preču krājumu līmenis, preču pasūtījumu apjoma piegādātājiem izmaiņu nākotnes tendence, sagaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, preču realizācijas cenu izmaiņu nākotnes tendence, mazumtirdzniecības konfidences rādītājs Centrālā statistikas pārvalde mēnesis mazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 45, 47; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.3.2. preču realizācijas cenu izmaiņu pagātnes tendence, konkurences izmaiņu tendence, finansiālā stāvokļa līmenis, saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis mazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 45, 47; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.4. Rūpniecības investīciju konjunktūras rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums: Centrālā statistikas pārvalde      
30.4.1. investīciju apjoma izmaiņas – procentos Centrālā statistikas pārvalde pusgads rūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.4.2. investīciju tipi, investīciju apjomu ietekmējošie faktori Centrālā statistikas pārvalde gads rūpniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības pamatgrupējumiem; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.5. Pakalpojumu konjunktūras rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums: Centrālā statistikas pārvalde      
30.5.1. uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu pagātnes un nākotnes tendences, pagātnes un gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendences, pakalpojumu konfidences rādītājs Centrālā statistikas pārvalde mēnesis pakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm pēc NACE 2.red.: 49–82; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.5.2. uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori, kapacitātes izmantošana – procentos, finansiālā stāvokļa līmenis Centrālā statistikas pārvalde ceturksnis pakalpojumu konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa pakalpojumu nozarēm pēc NACE 2.red.: 49–82; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.6. Ekonomikas sentimenta indekss – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta pieprasījums Centrālā statistikas pārvalde mēnesis aprēķini kopā Latvijā
30.7. Būvniecības investīciju konjunktūras rādītāji: Centrālā statistikas pārvalde      
30.7.1. investīciju apjoma izmaiņas – procentos Centrālā statistikas pārvalde pusgads būvniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 41–43; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.7.2. investīciju tipi, investīciju apjomu ietekmējošie faktori Centrālā statistikas pārvalde gads būvniecības investīciju konjunktūras izlases apsekojums kopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm pēc NACE 2.red.: 41–43; pa grupām pēc uzņēmumu lieluma
30.8. Pašvaldību darbības pašvērtējumu rādītāji (pašvaldību teritorijas kvalitatīvais novērtējums, administratīvi teritoriālās reformas efektivitātes līmenis, darbinieku skaita pietiekamības līmenis pašvaldībās, pašvaldību finansiālā stāvokļa līmenis, investīciju apjoma izmaiņu nākotnes tendence, pašvaldību darbības kvalitātes līmenis, pašvaldību kvalitatīvu darbību traucējošie faktori, iedzīvotāju aktivitātes izmaiņu pagātnes tendence, pašvaldību darbības konfidences rādītājs) Centrālā statistikas pārvalde gads vietējo pašvaldību pašvērtējumu pilns apsekojums kopā Latvijā; kopā pa 9 republikas pilsētām un kopā pa 110 novadiem; pa 5 plānošanas reģioniem

Lietotie saīsinājumi.
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
CITES – Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
COFOG – Valdības funkciju klasifikācija
COICOP – Individuālā patēriņa veidu klasifikācija
CPA – Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm
ECDC – Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
EKS 95 – Eiropas kontu sistēma
EMCDD – Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
EMEP – Kopējā programma gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā
EODS – Eiropas arodslimību statistiska
ES – Eiropas Savienība
ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs
EU-SILC – Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem
GAW – Globālais atmosfēras dienests
ICAO – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
IKP – iekšzemes kopprodukts
IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
ITF – Eiropas transporta ministru konference
KN – Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra
MFI – monetārās finanšu iestādes
NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PRODCOM – Rūpniecības produktu klasifikācija
PVN – pievienotās vērtības nodoklis
PVO – Pasaules Veselības organizācija
SDO – Starptautiskā Darba organizācija
SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators
SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
WISE – Ūdens informācijas sistēma Eiropai

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 771Pieņemts: 13.11.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 04.12.2012. OP numurs: 2012/190.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
253121
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva