Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.699

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma

18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 88.nr.; 2010, 123.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības rīkot otro kārtu par pieejamo finansējumu."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā norādīto publisko finansējumu (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu), ir ne vairāk kā 8 000 000 latu. Šo noteikumu 10.punktā minētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņēmējs - pašvaldība - nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātes projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 1 200 000 latu un ne mazāk kā 250 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Aktivitātes projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais publiskais finansējums (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu) vienam projektam ir ne vairāk kā 8 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

5. Papildināt noteikumus ar 7.5.1 punktu šādā redakcijā:

"7.5.1 sagatavo izmaksu efektivitātes novērtējuma metodiku;".

6. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Veicot izmaksu efektivitātes analīzi, projekta iesniedzējs izvēlas izmaksu efektivitātes ziņā labāko risinājumu, nodrošinot, ka projektā plānotās izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz atbildīgās iestādes sagatavotajā izmaksu efektivitātes novērtējuma metodikā norādīto izmaksu efektivitātes koeficientu uz vienu plānoto ieguldījumu mērvienību."

7. Svītrot 18.1.4.apakšpunktā vārdus "vai pilsētbūvniecības pieminekļu vēsturiskās apbūves daļa".

8. Svītrot 22.2.3.apakšpunktā vārdus "(ja attiecināms)".

9. Svītrot 22.2.2., 22.2.4., 22.2.5. un 22.2.6.apakšpunktu.

10. Izteikt 22.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.8. atbilstoši noteikumiem par būvizmaksu noteikšanas kārtību izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopiju, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās;".

11. Svītrot 22.2.12.1.apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 22.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.14. izmaksu efektivitātes analīzi (ja attiecināms)."

13. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ar projekta ietvaros veikto būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju saistīto informāciju atbildīgā iestāde iegūst, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Būvniecības informācijas sistēma" (turpmāk - informācijas sistēma)."

14. Papildināt noteikumus ar 37.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.7. precizēt izmaksu efektivitātes analīzi (ja attiecināms)."

15. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesniegumā minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno 42 mēnešu laikā, otrās - 30 mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam."

16. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto saistību apjomu, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā norādīto publisko finansējumu (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu), uzņemas tikai tad, ja izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu vai grozījumu veikšanas tajā.

46.2 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros."

17. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

54. Šo noteikumu 22.1 punkts stājas spēkā līdz ar informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības informācijas sistēmu. Ar šo noteikumu 22.1 punkta spēkā stāšanos spēku zaudē 22.punktā ietvertās prasības attiecībā uz tādas informācijas iesniegšanu, kas pieejama informācijas sistēmā."

18. Izteikt 1.pielikuma 1.1.tabulas 1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.5. Kontaktpersonas

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona*
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats

* Aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas."

19. Izteikt 1.pielikuma 1.1.6.tabulu šādā redakcijā:

"1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzu atzīmēt atbilstošos):

  Kods Nosaukums
  I-10 Valsts aģentūra
  I-11 Pašvaldības aģentūra
  I-15 Valsts pārvaldes iestāde
  I-16 Pašvaldību iestāde
  I-18 Valsts izglītības iestāde
  I-19 Pašvaldību izglītības iestāde
  I-28 Pašvaldība"

20. Papildināt 1.pielikumu ar 2.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13.1 Raksturot izmaksu efektivitāti (ja attiecināms) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

 

"

21. Izteikt 1.pielikuma 2.14.apakšpunkta ievaddaļu un tabulu šādā redakcijā:

"2.14. Raksturot projekta rezultātā atjaunotā un saglabātā kultūras pieminekļa nozīmi (atzīmēt atbilstošo):

Atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta teritorijā un ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis  
Ir piešķirta Eiropas Kultūras Mantojuma zīme  
Ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis  
Neatbilst nevienai no šīm prasībām:
- atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta teritorijā un ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis;
- ir piešķirta Eiropas Kultūras Mantojuma zīme;
- ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis

"

22. Papildināt 1.pielikumu ar 2.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14.1 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (atzīmēt atbilstošo):

Iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā  
Nodrošina publisko pieejamību pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, kurās iekļautas Latvijas Kultūras kanonā esošās materiālās vērtības, un īsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā  
Nav iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā un neīsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā

"

23. Izteikt 1.pielikuma 2.17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.17.1. Būvniecības projekta gatavība (atzīmēt atbilstošos):

Izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā  
Sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā  
Būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā  
Būvniecības izmaksu tāme

"

24. Izteikt 1.pielikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta darbības Nr._______ un nosaukums*

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2013

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1.

                   

2.

                   

* Jāsakrīt ar 2.15. un 2.16.sadaļā norādīto darbību nosaukumiem un numuriem."

25. Izteikt 1.pielikuma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Makroekonomiskā stabilitāte" (atzīmēt atbilstošo):

Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (vairāk par 15 procentiem) nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (no 10 līdz 14,99 procentiem) nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (no 6 līdz 9,99 procentiem) nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (līdz 5,99 procentiem) nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

"

26. Izteikt 1.pielikuma 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. Projekta finansēšanas plāns

Gads

Kopējās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

publiskās attiecināmās izmaksas

privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

pārējais finansējums

attiecināmais valsts budžeta finansējums

valsts budžeta dotācija pašvaldībām**

attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

cits publiskais finansējums*

1=2

2=3+4

3=5+7+9+ 11+13

4

5

%
6=5/2x100

7

%
8=7/2x100

9

%
10=9/2x100

11

%
12=11/2x100

13

%
14=13/2x100

2013

2014

2015

Kopā

*Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

**Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai."

27. Svītrot 3.pielikumu.

28. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 25.maija
noteikumiem Nr.477

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes kritēriji

Projekta kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1. Būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

1.1. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvniecības izmaksu tāme, ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

5

1.2. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības izmaksu tāme un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

3

1.3. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvniecības izmaksu tāme, nav sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

1

1.4. projekta iesniegumam nav pievienoti kritērijā pieprasītie dokumenti

0

2. Projekta rezultātā saglabāts un atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš:

Kritērijs nav izslēdzošs

2.1. iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā

2

2.2. nodrošina publisko pieejamību pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, kurās iekļautas Latvijas Kultūras kanonā esošās materiālās vērtības, un īsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā

1

2.3. nav iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā un neīsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā

0

3. Objekta darbības stratēģija paredz vismaz trīs šādu funkciju izpildi kultūras nozaru attīstībā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 6 punkti

3.1. kultūrvēsturiskā mantojuma un ar to saistītās informācijas uzkrāšana un izplatīšana kultūras un kultūras mantojuma nozarē, saglabājot un popularizējot sabiedrībā materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmējot to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai

2

3.2. profesionālo konsultāciju un mūžizglītības apmācību nodrošināšana, radošo vai pētniecības rezidenču organizēšana un īstenošana sadarbībā ar izglītības iestādēm

2

3.3. profesionālās mākslas, mūzikas izplatīšana un pieejamības veicināšana, tai skaitā starptautisku, valsts vai reģionāla mēroga festivālu, simpoziju, semināru u.c. pasākumu organizēšana

2

3.4. kultūras mantojuma izpētes, konservācijas un restaurācijas pakalpojumi, tādējādi nodrošinot apstākļus kultūras mantojuma saglabāšanai

2

4. Projekta īstenošanas risku (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā) izvērtējums:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

4.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

5. Projekta iesniegumā un objekta darbības stratēģijā paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, kuru īstenošanas rezultātā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

5.1. tiks veicināta objekta atpazīstamība starptautiskā mērogā

3

5.2. tiks veicināta objekta atpazīstamība valsts mērogā

2

5.3. tiks veicināta objekta atpazīstamība attiecīgā plānošanas reģiona mērogā

1

5.4. projekta iesniegumā nav paredzēti objekta publicitātes un informācijas pasākumi

0

6. Projekta rezultātā saglabāts un atjaunots kultūras (arhitektūras) piemineklis, kas:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

6.1. atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta teritorijā un atbilst 6.3.apakškritērijā noteiktajām prasībām

6

6.2. kam ir piešķirta Eiropas Kultūras Mantojuma zīme

3

6.3. ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis

1

6.4. nav izpildītas 6.1., 6.2. un 6.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

7. Projektu paredzēts īstenot:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

7.1. līdz 25 mēnešiem

2

7.2. no 26 mēnešiem līdz 30 mēnešiem

1

7.3. ilgāk par 30 mēnešiem

0

8. Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus kultūras mantojuma jomā īstenotus, apstiprinātus projektus, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem:

Kritērijs nav izslēdzošs

8.1. projekta iesniegumā norādīts, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu

2

8.2. projekta iesniegumā norādīts, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu

1

8.3. projekta iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus

0

9. Projekta ietvaros tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

9.1. tiks saglabātas esošās darba vietas un izveidota viena vai vairākas jaunas darba vietas

2

9.2. tiks saglabātas esošās darba vietas, neveidojot jaunas darba vietas

1

9.3. netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas

0

Kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

10. Kultūras pieminekļa atrašanās vietas plānošanas reģiona teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas kārtas izsludināšanas dienā ir:

Kritērijs nav izslēdzošs

10.1. no - 1,000 līdz -1,999

3

10.2. no nulles līdz -0,999

2

10.3. no 0,001 un augstāks

1

11. Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktā minimālā noteiktā līdzfinansējuma daļa:

Kritērijs nav izslēdzošs

11.1. par 15 vai vairāk procentiem

4

11.2. no 10 līdz 14,99 procentiem

3

11.3. no 6 līdz 9,99 procentiem

2

11.4. līdz 5,99 procentiem

1

11.5. projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

0

12. Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

12.1. trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

12.2. viena vai divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

1

12.3. nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

Atbilstības kritēriji

Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/ NA

Noraidāms vai precizējams

13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteikto maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu  

P

14. Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim - atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai  

N

15. Projekta iesniegumam pievienota spēkā esoša objekta darbības stratēģija ar darbības termiņu vismaz pieci gadi no projekta pabeigšanas brīža  

N

16. Projekta rezultātā tiks atjaunots valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis un saglabāta tā kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums)

N

17. Projekta rezultātā atjaunotais valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis ir pieejams apmeklētājiem vismaz 300 dienas gadā, un saskaņā ar Latvijas Digitālās kultūras kartes statistikas datiem tā apmeklējumi sasniedz vismaz 99 000 apmeklējumus 2011.gadā  

N

18. Projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir definēti, pamatoti un izmērāmi, vērsti uz projekta mērķa, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

19. Projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, aktivitāšu un rezultātu tieša sasaiste, un projekta mērķu sasniegšanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums  

P

20. Projekta iesniegumā ir aprakstīta projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (piemēram, iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām  

P

21. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas un to apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam  

P

22. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesniegšanas brīdī  

P

23. Projekta iesniedzējs nodrošinās nepieciešamos finanšu resursus projekta īstenošanai  

P

24. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā  

P

25. Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas  

P

26. Projektā plānotās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

N

27. Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem  

P

28. Projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz šo noteikumu 16.1 punktā attiecīgajām projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni  

P (NA)

29. Projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem  

N

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

30. Projekta iesniedzējs ir valsts institūcija vai pašvaldība  

N

31. Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir:

N

31.1. projekta iesniedzēja īpašumā
31.2. projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, ja tā ir valsts manta
32. Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu  

P

33. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu  

N

Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

34. Projekta iesniegums ir iesniegts Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktajā termiņā

N

35. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

N

36. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

37. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis vienā no šādiem veidiem:  

N

37.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), ja projekta iesniegums ir sagatavots papīra dokumenta vai elektroniska dokumenta formā
37.2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu, ja projekta iesniegums sagatavots elektroniska dokumenta formā
38. Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir caurauklots (cauršūts), projekta iesnieguma lapas ir numurētas (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

P

39. Projekta iesniegums iesniegts trīs eksemplāros, no kuriem viens ir orģināleksemplārs, otrs - kopija, bet trešais - kopija elektronisko datu nesējā, un uz tiem ir attiecīgas norādes (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)

P

40. Projekta iesnieguma kopija atbilst oriģinālam (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

P

41. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāti  

P

42. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, t.sk. projekta iesniegumā iekļauti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti nosauktie papildus iesniedzamie dokumenti  

P

43. Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši projekta iesniedzēja darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem

P

44. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts  

P

45. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos  

P

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

46. Ja projekta iesniegums atbilst 14., 15., 16., 17., 26., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. un 37. kritērijam, kā arī 3.kritērijā ir saņēmis vismaz sešus punktus un 1., 4., 5., 6., 7., 9. un 12.kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, attiecīgajam projekta iesniegumam ir pietiekams aktivitātē pieejamais finansējums  

P

 

KOPĀ

41

Ja projekta iesniegums ieguvis mazāk par 14 punktiem, tas tiek noraidīts

Piezīme.

٭N - ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida;

P - ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmumā noteiktajā laikā);

NA - nav attiecināms."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 699Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 19.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 18.10.2012. OP numurs: 2012/165.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252158
19.10.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)