Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.689

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 12.§)
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde (turpmāk – iestāde). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pakļautību īsteno ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas starpniecību.

2. Iestādes darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Iestādei ir šādas funkcijas:

3.1. valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība;

3.2. analītiskās un pētnieciskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;

3.3. Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;

3.4. valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība;

3.5. elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

4.1. nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu un nodrošina to uzraudzību un kontroli;

4.2. uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto projektu datubāzi un arhīvu;

4.3. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu pirmā līmeņa finanšu kontroli;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.5. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.6. veic un koordinē pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, nodrošinot pētījumu pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību;

4.7. analizē un novērtē statistisko informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu;

4.8. katru gadu sagatavo pārskatu "Reģionu attīstība Latvijā";

4.9. koordinē Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem;

4.10. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;

4.11. nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, šīs sistēmas attīstību un uzturēšanu;

4.12. nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;

4.13. nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" uzņemošās institūcijas funkcijas;

4.14. nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;

4.15. nodrošina mācības un seminārus par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.16. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā;

4.17. nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību;

4.18. nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un attīstību;

4.19. nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;

4.20. nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko pakalpojumu attīstīšanā;

4.21. īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā;

4.22. nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu veikšanai;

4.23. organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumā;

4.24. uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem.

5. Funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai iestāde sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

6. Iestāde funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

7. Iestādei ir šādas tiesības:

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar iestādes rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

7.4. atbilstoši iestādes kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām;

7.5. rīkoties kā centralizētajai iepirkumu institūcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē, veicot iepirkumus visiem Publisko iepirkumu likuma subjektiem;

7.6. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos iestādes kompetencē esošajos jautājumos;

7.7. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar iestādes darbību saistītos uzdevumus.

III. Iestādes struktūra un pārvalde

8. Iestādi vada direktors. Iestādes direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Iestādes direktoram var būt vietnieki.

9. Iestādes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

10. Lai īstenotu šo noteikumu 2.punktā minēto mērķi un veiktu šo noteikumu 3.punktā minētās funkcijas, iestāde pēc saskaņošanas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības.

IV. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

11. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes direktors. Iestādes direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

12. Iestādes darbinieku administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes direktoram, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Iestādes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Iestādes direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz pārskatus par iestādes funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu.

V. Noslēguma jautājumi

15. Iestāde kā tiešās pārvaldes iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumus Nr.288 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 53., 96.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 689Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 17.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 11.10.2012. OP numurs: 2012/161.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252026
01.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)