Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.677

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.54 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 162.nr.; 2009, 26., 184.nr.; 2010, 120., 139.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. kvalitātes sertifikāta iegūšanu šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai biedrībai."

2. Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus - iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;".

3. Izteikt 11.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.5. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, - kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus (izņemot kredītu);".

4. Papildināt 17.3.apakšpunktu aiz skaitļa "8.3." ar vārdu un skaitli "un 8.4."

5. Papildināt noteikumus ar 21.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3.1 zvejas produktu ilgtspējīgu ieguvi apliecinoša Jūras uzraudzības padomes (MSC - Marine Stewardship Council) sertifikāta saņemšanas izmaksas;".

6. Papildināt noteikumus ar 24.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.5. ja īstenota šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētā aktivitāte - kvalitātes sertifikāta iegūšana, - sertifikātu (apliecinātu kopiju (uzrādot oriģinālu)), kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu."

7. Svītrot 1.pielikuma A.2.2.apakšsadaļu.

8. Izteikt 1.pielikuma C.3.sadaļu šādā redakcijā:

"C.3. Projektā plānotās aktivitātes

Lūdzu atzīmēt, kuras aktivitātes projektā tiks veiktas:
Reklāmas kampaņu rīkošana
Tirgus izpēte
Dalība starptautiskās izstādēs
Kvalitātes sertifikāta iegūšana

"

9. Izteikt 1.pielikuma C.9.sadaļu šādā redakcijā:

"C.9. Sasniedzamie projekta rezultātu indikatori

Nr.p.k.

Rezultātu indikatori

Gadā pēc projekta īstenošanas

 

.gads

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji

1.

Zvejas un akvakultūras produktu reklāmas kampaņa

2.

Zivsaimniecības tēla uzlabošanas kampaņa

3.

Darbība to produktu veicināšanai, kuri atzīti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 noteikumiem

4.

Darbība tirgus izpētes īstenošanas sekmēšanai

5.

Darbība kvalitātes sertifikācijas veicināšanai

"

10. Izteikt 1.pielikuma C.10.sadaļu šādā redakcijā:

"C.10. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas*

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

Izmaksas kopā, Ls

Attiecināmās izmaksas, Ls*

Atbalsta intensitāte %

Publiskais finansējums, Ls

Privātais finansējums, Ls

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada mēnesi(-šus))

ar
PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

 

1

2

3

4

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

10

1. Izdevumi par reklāmas kampaņu rīkošanu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kopā

-

-

-

X

X

2. Izdevumi par dalību starptautiskā izstādē

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kopā

-

-

-

X

X

3. Tirgus izpētē, kā arī patērētāju aptauju veikšanā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju izmaksas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kopā

-

-

-

X

X

4. Izdevumi par Jūras uzraudzības padomes (MSC - Marine Stewardship Council) sertifikāta iegūšanu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kopā

-

-

-

X

X

KOPĀ

-

-

-

X

X

Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība un nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā."

11. Izteikt 1.pielikuma D.1.sadaļu šādā redakcijā:

"D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD RLP darbinieks

Atzīmē ar X
atbilstošo atbildi

Lapu skaits

Atzīmē ar X
atbilstošo atbildi

Lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu atdod atbalsta pretendentam:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

ja atbalsta pretendents ir biedrība, - vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1.pielikumu

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

ja atbalsta pretendents ir pašvaldība, valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona, - vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 2.pielikumu

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)
(neattiecas, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība)

oriģināli

 

3.

Izvērsta izdevumu tāme

oriģināls

 

 

 

 

 

 

4.

Ja projektā paredzēta tirgus izpēte, - pētījuma veicēja apliecinājums par pieredzi tirgus izpētē, norādot veikto pētījumu nosaukumus un jomas

oriģināls

 

 

 

 

 

 

5.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai

oriģināls

 

 

 

 

 

 

Ja atbalsta pretendents ir biedrība

6.

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Biedrības statūti

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Biedrības valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot kopējās projekta izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atbalsta pretendents ir pašvaldība

9.

Pašvaldības domes (padomes) lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot kopējās projekta izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona

10.

Valsts pārvaldes iestādes vai atvasinātās publiskās personas lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot kopējās projekta izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro LR normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

11.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti**

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi iesniegtie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums un datums).

2. ** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam."

12. Izteikt 3.pielikuma sadaļu "Projekta darbības virziens" šādā redakcijā:

"Projekta darbības virziens

Zvejas un akvakultūras produktu reklāmas kampaņa skaits
Zivsaimniecības tēla uzlabošanas kampaņa (dalība starptautiskās izstādēs) skaits
Darbība tirgus izpētes īstenošanas sekmēšanai skaits
Darbība kvalitātes sertifikācijas veicināšanai skaits"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 677Pieņemts: 02.10.2012.Stājas spēkā: 06.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 05.10.2012. OP numurs: 2012/158.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
251907
06.10.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)