Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.222

Rīgā 2012.gada 19.septembrī (prot. Nr.35, 9.p.)

Par savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tarifa augšējo robežu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija), lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi un īstenotu kompetenci, kas noteikta Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 2., 5., 13. un 17. punktā un 42.panta trešajā daļā, izvērtējusi savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos (turpmāk - mobilais tīkls) tarifus.

Komisijas 2012.gada 27.aprīļa Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu 2013.-2014.gadā (turpmāk - Konsultāciju dokuments) ir lēmuma sastāvdaļa un publiski pieejams Komisijas mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv. Konsultāciju dokumentā ir vērtēti savienojumu pabeigšanas mobilajā tīklā tarifi un sniegta informācija par plānoto savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa augšējās robežas noteikšanu, vērtībām un termiņiem.

Komisija, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu, atbilstoši savai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem.

Izvērtējot savienojumu pabeigšanas mobilajā tīklā tarifus,

Komisija konstatē:

1. Komisija ir noteikusi būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgū un tarifu regulēšanas saistību šādiem komersantiem:

1.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons", vienotais reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, (turpmāk - SIA "Latvijas Mobilais Telefons");

1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija", vienotais reģistrācijas numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005, (turpmāk - SIA "Bite Latvija");

1.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2", vienotais reģistrācijas numurs: 40003272854, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004, (turpmāk - SIA "Tele2") (turpmāk 1.1.-1.3.apakšpunkts - Komersanti).

2. Komisija ir noteikusi Komersantiem tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību tuvināt savienojuma pabeigšanas un ar to saistīto pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām un aprēķināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas un iesniegt ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu saskaņā ar Komisijas apstiprināto elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem, ieņēmumi, no kuru sniegšanas aprēķinot tos par katru pakalpojumu atsevišķi, iepriekšējā kalendārajā gadā pārsniedza divpadsmit tūkstoši latu.

3. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 42.panta trešo daļu, ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam jāpierāda Komisijai, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām, ņemot vērā peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

4. Saskaņā ar Komisijas 2009.gada 14.oktobra lēmuma Nr.286 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā" (turpmāk - Lēmums Nr.286) lemjošās daļas 2.5.punktu no 2012.gada 1.janvāra SIA "Latvijas Mobilais Telefons" mobilajā tīklā savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža ir Ls 0,026 par izsaukuma minūti.

5. Saskaņā ar Komisijas 2009.gada 14.oktobra lēmuma Nr.287 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tele2" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā" (turpmāk - Lēmums Nr.287) lemjošās daļas 2.5.punktu no 2012.gada 1.janvāra SIA "Tele2" mobilajā tīklā savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža ir Ls 0,026 par izsaukuma minūti.

6. Saskaņā ar Komisijas 2010.gada 24.februāra lēmuma Nr.70 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā" (turpmāk - Lēmums Nr.70) lemjošās daļas 2.5.punktu no 2012.gada 1.janvāra SIA "Bite Latvija" mobilajā tīklā savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža ir Ls 0,026 par izsaukuma minūti.

7. Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija ieteikums 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā (turpmāk - Tarifu ieteikums) nosaka, ka:

7.1. katras Eiropas Savienības dalībvalsts elektronisko sakaru regulējošajām iestādēm (turpmāk - regulējošā iestāde) ir jānosaka savienojuma pabeigšanas tarifi, pamatojoties uz izmaksām, kas rodas efektīvam operatoram. Tarifi tiek noteikti simetriski. Tarifu ieteikums attiecas uz visu to komersantu tarifiem, kuriem regulējošā iestāde ir noteikusi būtisku ietekmi balss savienojuma pabeigšanas vairumtirdzniecības tirgū;

7.2. regulējošā iestāde izmaksu aprēķināšanai izmanto augšupejošo (bottom-up) progresīvo ilgtermiņa pieauguma izmaksu (LRIC) modeli. Lai konstatētu un novērstu iespējamos augšupejošā modeļa trūkumus, regulējošā iestāde salīdzina augšupejošā modeļa rezultātus ar lejupejošā (top-down) modeļa, kurā izmantoti auditēti dati, rezultātiem;

7.3. augšupejošais modelis ir jābalsta uz atvēlētajā laikā pieejamajiem efektīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem, t.i., fiksētajos tīklos - jaunās paaudzes tīklu, mobilajos tīklos - jaunās paaudzes tīklu un otrās un trešās paaudzes mobilo tehnoloģiju kombināciju;

7.4. savienojuma pabeigšanas izmaksas ir jāaprēķina pieņemot modelī visas izmaksas kā mainīgas. Jālieto pieauguma (incremental) izmaksu metode, kas ņem vērā tikai efektīvi radušās izmaksas, kuras nerodas, ja pakalpojums, kas nodrošina šo pieaugumu, vairs netiek sniegts, t.i., novēršamās izmaksas. Modeļa ietvaros attiecīgais pieaugums ir jādefinē kā savienojuma pabeigšanas pakalpojums vairumtirdzniecībā;

7.5. ieteicamā metode, kā izmaksu modelī noteikt aktīvu vērtības krišanos, ir visos iespējamos gadījumos izmantot ekonomisko nolietojumu;

7.6. nosakot savienojuma pabeigšanas tarifus, jebkurai atkāpei no vienotā efektīvā izmaksu līmeņa ir jābūt balstītai uz objektīvām izmaksu atšķirībām, kuras ir ārpus operatoru kontroles. Fiksētajos elektronisko sakaru tīklos nav konstatētas nekādas objektīvas izmaksu atšķirības, mobilajos elektronisko sakaru tīklos nevienmērīgu spektra piešķiršanu var uzskatīt par ārējo faktoru. Mobilo elektronisko sakaru tīklu jaunajiem dalībniekiem var piemērot pārejas periodu līdz četriem gadiem, lai sasniegtu maksimālo efektivitātes līmeni;

7.7. regulējošai iestādei ir jānodrošina, ka līdz 2012.gada 31.decembrim ir ieviesti uz efektīvām izmaksām balstīti, simetriski savienojuma pabeigšanas tarifi. Izņēmuma gadījumā - it īpaši ierobežoto resursu dēļ, ja regulējošā iestāde nespēj savlaicīgi ieviest ieteicamo izmaksu modeli un spēj pierādīt, ka cita regulēšanas metode dod vajadzīgo rezultātu, regulējošā iestāde līdz 2014.gada 1.jūlijam var noteikt cenas izmantojot šo metodi.

8. Komisija ar 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.281 apstiprināja Elektronisko sakaru izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku (turpmāk - Izmaksu metodika), kas nosaka, ka elektronisko sakaru komersants par pamatu aprēķinam izmanto gada pārskatu un pilnībā tieši vai netieši attiecina izmaksas uz tā sniegtajiem pakalpojumiem, t.i., izmanto pilnībā attiecināto izmaksu (fully distributed costs) lejupejošo (top-down) modeli. Elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū un attiecīgu izmaksu aprēķināšanas saistību saskaņā ar Izmaksu metodikas 33.punktu septiņu mēnešu laikā pēc kārtējā pārskata gada beigām sagatavo un kopā ar zvērināta revidenta atzinumu iesniedz Komisijai Izmaksu metodikas 34.punktā noteikta satura ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu (turpmāk - Izmaksu ziņojums).

9. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" līdz 2011.gada 1.augustam iesniedza Komisijai Izmaksu ziņojumus par savienojuma pabeigšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksām 2010.gadā. SIA "Bite Latvija" izmaksu regulēšanas saistība noteikta tikai 2010.gada 24.februārī, tādejādi SIA "Bite Latvija" Izmaksu ziņojums 2010.gadā nebija jāsniedz.

10. Komisija 2011.gada 21.decembrī publicēja laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.200 Komisijas ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu elektronisko sakaru nozarē un paziņojumu par elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir pienākums piemērot izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku.

11. Savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadam Komisija aprēķināja, ņemot vērā SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" 2008.gada izmaksas. Saskaņā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" sniegto informāciju, vienas savienojuma pabeigšanas minūtes izmaksas kopš 2008.gada mobilajā tīklā samazinājušās par 50-66 %, tai skaitā, 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu ir samazinājušās par 35-56 % un ir zemākas kā šim pakalpojumam noteiktā tarifa augšējā robeža.

12. Saskaņā ar Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (turpmāk - BEREC) 2012.gada 24.maija Ziņojumu par savienojuma pabeigšanas tarifiem (TR Benchmark snapshot (as of January 2012) Integrated report on MTR, SMS TR and FTR) (skatīt Konsultāciju dokumentu):

12.1. vidējais svērtais savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifs Eiropā 2012.gada 1.janvārī bija Ls 0,025;

12.2. pamatojoties uz regulējošās iestādes noteiktajiem tarifu samazināšanas plāniem vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs mobilajā tīklā 2012.gada 1.pusgadā būs Ls 0,025, 2012.gada 2.pusgadā - Ls 0,021, 2013.gada 1.pusgadā - Ls 0,018, 2013.gada 2.pusgadā - Ls 0,016 un 2014.gada 1.pusgadā - Ls 0,019;

12.3. 2012.gada 1.janvārī četru valstu - Beļģijas, Francijas, Ungārijas un Lielbritānijas - regulējošās iestādes bija ieviesušas Tarifu ieteikumam atbilstošus izmaksu aprēķināšanas modeļus savienojuma pabeigšanai mobilajā tīklā tarifu noteikšanai, šo valstu vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs 2012.gada 1.pusgadā sastāda Ls0,018, 2012.gada 2.pusgadā - Ls 0,016, 2013.gada 1.pusgadā - Ls 0,011, 2013.gada 2.pusgadā - Ls 0,01 un 2014.gada 1.pusgadā - Ls 0,007.

13. Komisijas paziņojums par Konsultāciju dokumenta ievietošanu Komisijas mājaslapā internetā 2012.gada 8.maijā publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.70. Publicētajā paziņojumā norādīts, ka Komisija lūdz tirgus dalībniekus komentārus un priekšlikumus par Konsultāciju dokumentu iesūtīt Komisijai pa pastu un uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Saņemti četru elektronisko sakaru komersantu priekšlikumi un komentāri par Konsultāciju dokumentā minēto, tai skaitā visu Komersantu viedokļi. Lai gan Komersanti kopumā atbalsta savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas turpmāku samazināšanu, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" izteica vēlmi šādu samazināšanu veikt mazākā apmērā un pakāpeniski.

14. Eiropas Komisija 2012.gada 13.martā nosūtīja Komisijai vēstuli SG-Greffe (2012) D/4568 "Par Komisijas lēmumu lietā LV/2012/1296: Balss savienojumu pabeigšana individuālajos mobilajos tīklos", kurā Eiropas Komisija norāda: "… Komisija (Eiropas Komisija) brīdina, ka gadījumā, ja SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) nolems no 2013.gada 1.janvāra piemērot pakāpenisku tarifu samazināšanu (glide-path) no augstākiem sākotnējiem tarifiem līdz mērķa MSPT (savienojuma pabeigšanas tarifi mobilajā tīklā), balstoties uz BU-LRIC modeli, pilnībā uz izmaksām orientētu savienojuma pabeigšanas tarifu ieviešana notiktu vēlāk par termiņu, kas noteikts Ieteikumā par savienojuma pabeigšanas tarifiem. Komisija jau ir norādījusi, ka, lai gan valsts regulatīvajām iestādēm ir zināma rīcības brīvība, ieviešot uz izmaksām pilnībā orientētus tarifus, jebkādai alternatīvai pieejai ir jābūt pienācīgi pamatotai, lai pierādītu, ka tā pilnībā atbilst tiesiskā regulējuma politikas mērķiem un regulatīvajiem principiem. Konkrētāk, šādā alternatīvā pieejā ir jāņem vērā regulējamo specifisko tirgu īpatnības un tai jābūt piemērotai, ņemot vērā pamatdirektīvas 8.pantā izklāstītos politikas mērķus un regulatīvos principus. Ja nākamajā paziņojumā netiks sniegts pietiekams pamatojums, pakāpeniska tarifu samazināšana (glide-path), kas sāksies tikai 2013.gada 1.janvārī un var aizkavēt uz izmaksām pilnībā orientētu MSPT ieviešanu, neatbilstu ne Piekļuves direktīvas 8.panta 4.punktam un 13.panta 2.punktam, ne pamatdirektīvas 8.pantā izklāstītajiem mērķiem. Tādā gadījumā Komisijai būs jāapsver, vai paust nopietnas šaubas SPRK un BEREC par iecerētā pasākuma atbilstību ES tiesību aktiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija aicina SPRK no 2013.gada 1.janvāra noteikt tādus MSPT, kas atbilst Ieteikumam par savienojumu pabeigšanas tarifiem. Pašlaik ierosinātais MSPT līmenis (LVL 0,026 jeb aptuveni 3,7 eurocenti par minūti), ļoti iespējams, krietni pārsniedz uz BU-LRIC modeli balstītos tarifus un nenodrošina, ka uz izmaksām pilnībā orientētus MSPT būs iespējams ieviest plānotajā termiņā līdz 2013.gada 1.janvārim. Tāpēc, Komisija aicina SPRK bez kavēšanās pazemināt MSPT un, piemēram, noteikt pakāpenisku tarifu samazināšanu (glide-path), kas beidzas 2012.gada 31.decembrī, vajadzības gadījumā paredzot arī pagaidu pasākumus.".

15. Komisija ar 2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.223 "Par starpsavienojumu tarifu regulēšanas un piekļuves saistību piemērošanu" (turpmāk - Lēmums Nr.223), lēmumu Nr.224 "Par būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgū" (turpmāk - Lēmums Nr.224) un ar šo lēmumu (turpmāk visi kopā - Lēmumi) nosaka elektronisko sakaru komersantiem savienojuma pabeigšanas katram savā publiskajā mobilajā tīklā tarifu augšējo robežu.

16. Komisija 2012.gada 13.jūlijā paziņoja Eiropas Komisijai, BEREC un Eiropas Savienības dalībvalstu regulējošām iestādēm par sagatavotajiem Lēmuma projektiem un ar to saistītajiem dokumentiem.

17. 2012.gada 13.augustā Komisija saņēma Eiropas Komisijas vēstuli C(2012) 5857 "Par Komisijas lēmumu lietā LV/2012/1356: Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos Latvijā, Piezīmes saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 7. panta 3.punktu", kurā Eiropas Komisija norāda: "...Kopumā, ja MSPT (savienojuma pabeigšanas tarifus mobilajā tīklā) nosaka, pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, nacionālajam regulatoram ir jānodrošina, ka mērķa tarifs nav augstāks par vidējo efektīvo mērķa tarifu tajās dalībvalstīs, kas ieviesušas ieteikto BU-LRIC modeli saskaņā ar Ieteikuma par savienojumu pabeigšanas tarifiem 12 ieteikumu. Tāpēc nacionālajam regulatoram i) jāizvēlas dalībvalstis, kas ne tikai izstrādājušas tīru BU-LRIC modeli, bet arī pieņēmušas lēmumu, kas paredz, ka izmaksu ziņā efektīvs mērķa tarifs stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī, vai, izņēmuma kārtā, atliek tā ieviešanu uz neilgu laiku pēc minētā termiņa, un ii) izmaksu ziņā efektīva MSPT (savienojuma pabeigšanas tarifus mobilajā tīklā) vidējā tarifa aprēķināšanai jāizmanto mērķa tarifi, kas izriet no tīra BU-LRIC modeļa, ko piemēro iepriekš minētās dalībvalstis (nevis tarifi, kas paredzēti pakāpeniskas samazināšanas periodam). Informācija, kas nepieciešama šādas analīzes veikšanai, papildus BEREC ziņojumiem jāiegūst no nacionālo regulatoru galīgajiem lēmumiem attiecīgajā dalībvalstī.".

18. Eiropas Komisijas 2012.gada 13.augusta vēstule C(2012) 5857 "Par Komisijas lēmumu lietā LV/2012/1356: Balss savienojumu pabeigšana individuālos mobilajos tīklos Latvijā, Piezīmes saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 7. panta 3. punktu" nerada šķēršļus Komisijai pieņemt sagatavotos Lēmuma projektus.

19. Uz šā lēmuma izskatīšanas Komisijas padomes sēdi tika uzaicināti Komersantu pārstāvji. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" pārstāvis atbalstīja sagatavotos Lēmuma projektus, kas nodrošina simetrisku savienojuma pabeigšanas tarifu piemērošanu mobilajos tīklos no 2013.gada 1.aprīļa un uzsvēra nepieciešamību Komisijai pieņemt lēmumus par uz efektīvām elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas izmaksām balstītu savienojuma pabeigšanas fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā tarifu augšējās robežas noteikšanu. SIA "Tele2" pārstāvis norādīja, ka Latvijā savienojuma pabeigšanas tarifi mobilajā tīklā nerada šķēršļus zemu mazumtirdzniecības tarifu noteikšanai, tomēr ir nepieciešams savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā tarifu samazinājums. SIA "Tele2" sešu mēnešu periodu atzīst par minimālo termiņu, kādā elektronisko sakaru komersanti var ieviest Lēmumos noteikto. SIA "Bite Latvija" pārstāvis neatbalstīja ar šo lēmumu noteiktās tarifu augšējās robežas stāšanos spēkā no 2013.gada 1.aprīļa, paužot viedokli, ka šā lēmumā norādītie apstākļi apliecina, ka 2013.gada 1.janvāris ir galējais termiņš, kurā jāievieš uz efektīvām izmaksām balstīti savienojuma pabeigšanas tarifi un, neievērojot šo termiņu, attiecībā uz SIA "BITE Latvija" tiek pārkāpti Administratīvā procesa likumā noteiktie vienlīdzības, tiesiskās paļāvības un samērīguma principi.

Komisija secina:

1. Ar Lēmuma Nr.286 lemjošās daļas 2.5.punktu, Lēmuma Nr.287 lemjošās daļas 2.5.punktu un Lēmuma Nr.70 lemjošās daļas 2.5.punktu noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" mobilajā tīklā tarifa augšējā robeža Ls 0,026 būtiski pārsniedz SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" savienojuma pabeigšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas 2010.gadā.

2. Ar Lēmuma Nr.286 lemjošās daļas 2.5.punktu, Lēmuma Nr.287 lemjošās daļas 2.5.punktu un Lēmuma Nr.70 lemjošās daļas 2.5.punktu noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" mobilajā tīklā tarifa augšējā robeža Ls 0,026 nav tuvināta efektīvām pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

3. Lai tuvinātu savienojuma pabeigšanas tarifus efektīvām pakalpojumu sniegšanas izmaksām, no 2013.gada 1.janvāra ir jānosaka šo tarifu augšējā robeža, kas balstīta uz šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, tarifiem salīdzināmos tirgos un Eiropas Savienības labāko praksi.

4. Savienojuma pabeigšanas tarifs ir būtisks izmaksu komponents ikvienam elektronisko sakaru komersantam. Piemērojot citiem elektronisko sakaru komersantiem augstus tarifus, elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū var radīt barjeras ienākšanai starpsavienojuma pakalpojumu tirgos. Pastāvot šādai situācijai papildus elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū var izmantot nepietiekamo cenu starpību (starpsavienojumu izmaksas vairumtirdzniecības pusē un, piemēram, galalietotāja balss telefonijas pakalpojuma cenas mazumtirdzniecības pusē), lai ierobežotu konkurenci un kavētu elektronisko sakaru komersantu ienākšanu vai attīstību tirgū.

5. Tarifu ieteikums pamato simetrisku, uz efektīva operatora izmaksām balstītu tarifu ieviešanu, norādot, ka tirgos, kur tirgus operatoru starpā ir sadalīts nesimetriski, var rasties situācija, kurā mazāko konkurentu maksājumi lielākajiem konkurentiem krietni pieaug. Augstiem savienojuma pabeigšanas tarifiem ir tendence veicināt augstas mazumtirdzniecības cenas par izejošajiem izsaukumiem un attiecīgi mazākam lietošanas apjomam, tā mazinot lietotāju labklājību. Lai nodrošinātu Tarifu ieteikumu mērķa sasniegšanu, Tarifu ieteikumu 1.punktā paredzēts, ka regulējošai iestādei ir jānodrošina, ka līdz 2012.gada 31.decembrim ir ieviesti simetriski savienojuma pabeigšanas tarifi.

6. Eiropas Savienības labākā prakse ieviešot Tarifu ieteikumam atbilstošus izmaksu aprēķināšanas modeļus un informācija par efektīva operatora izmaksām savienojuma pabeigšanai mobilajā tīklā ir pieejama un pietiekama, lai pamatojoties uz to veiktu tarifu salīdzināšanu (benchmarking) (skatīt Konsultāciju dokumentu).

7. Saskaņā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" Izmaksu ziņojumiem par savienojuma pabeigšanas izmaksām 2010.gadā, kas aprēķinātas izmantojot lejupejošos modeļus un auditētos datus, savienojuma pabeigšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas pēdējā pārskata gadā ir samazinājušās par 35-56%.

8. Ar šo lēmumu uz efektīva operatora izmaksām balstīta savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa augšējā robeža tiek noteikta tādā apmērā kā vidējais tarifs 2013.gada 1.pusgadā starp valstīm, kas ieviesušas Tarifu ieteikumam atbilstošu izmaksu aprēķināšanas modeli - Ls 0,011 par savienojuma pabeigšanas minūti. Šāda tarifu augšējā robeža ir tuvināta Latvijas izmaksu ziņā efektīvākā mobilā tīkla operatora izmaksām, ņemot vērā savienojuma pabeigšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksu samazināšanās tendenci pēdējos gados.

9. Komisija regulāri veiks ar šo lēmumu noteikto tarifu augšējo robežu salīdzināšanu ar Eiropas Savienības vidējiem savienojuma pabeigšanas tarifiem. Gadījumā, ja savienojuma pabeigšanas tarifu augšējā robeža būtiski atšķirtos no vidējā savienojuma pabeigšanas tarifa, kuru citas regulējošās iestādes ir noteikušas izmantojot Tarifu ieteikumā ieteikto izmaksu modeli, Komisijai ir jāpārskata ar šo lēmumu noteiktā tarifu augšējā robeža.

10. Sagatavojot šo lēmumu SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" paustais viedoklis par Konsultāciju dokumentu - savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa augšējās robežas samazināšana mazākā apmērā un pakāpeniski - nevar tikt ņemts vērā, jo savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas pakāpeniska samazināšana un lielākas tarifu augšējās robežas noteikšana ir pretrunā Tarifu ieteikumam.

11. Ievērojot samērīguma principu, Komisijai lemjot par savienojumu pabeigšanas tarifu tuvināšanu efektīva pakalpojumu sniedzēja izmaksām, tiks panākts būtisks elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājiem noteikto tarifu, īpaši izsaukumiem uz citiem elektronisko sakaru tīkliem, samazinājums, veicināta konkurence un elektronisko sakaru tirgus attīstība.

12. Ņemot vērā minēto, Komisijai nosakot savienojuma pabeigšanas Komersantu mobilajos tīklos tarifu augšējo robežu, tiek ievērots Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteiktais - labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam.

13. Komisija uzskata, ka seši mēneši no šā lēmuma pieņemšanas brīža ir samērīgs un pietiekams termiņš, lai Komersanti ieviestu šā lēmuma prasības no 2013.gada 1.aprīļa. Komisija, nosakot šā lēmuma ieviešanas termiņu, ņem vērā, ka vienlaicīgi ar šo lēmumu ir pieņemts Lēmums Nr.223 un Lēmums Nr.224. Komisija ar Lēmumu Nr.223 un Lēmumu Nr.224 ir noteikusi citiem elektronisko sakaru komersantiem pirmo reizi savienojumu pabeigšanas tarifa augšējo robežu. Līdz ar to iepriekš minētajiem elektronisko sakaru komersantiem ir nepieciešams pārejas periods - seši mēneši, lai varētu veikt nepieciešamās darbības Lēmuma Nr.223 un Lēmuma Nr.224 ieviešanai, izpildei un ievērošanai. Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principa ievērošanu, ar šo lēmumu Komersantiem noteiktā savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža ir piemērota vienlaicīgi. Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, Komersantiem tiek noteikts tāds pats šā lēmuma ieviešanas termiņš kā citiem elektronisko sakaru komersantiem.

14. Komisija, lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 6. un 10.pantā noteikto vienlīdzības un tiesiskās paļāvības principu ar Lēmumiem ir noteikusi savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir noteikta būtiska ietekme savienojuma pabeigšanas individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū. Lai tiktu nodrošināta efektīva konkurence iepriekš minētajā tirgū, Lēmumiem ir jābūt spēkā vienlaicīgi. Tādējādi nodrošinot, ka visi Lēmumos minētie elektronisko sakaru komersanti ir vienlīdzīgā situācijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai tiktu veicināta un saglabāta konkurence savienojuma pabeigšanas individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū, Lēmumu spēkā esamība daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējās robežas piemērošanu ir savstarpēji jāsasaista, nosakot, ja tiek atcelts kāds no Lēmumiem daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējās robežas piemērošanu (t.i. tarifa lielumu), tad pārējie Lēmumi daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu nav spēkā. Šo nosacījumu neattiecina, ja Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Lēmumu adresātu daļai jaunu savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu un pati atceļ kādu no Lēmumiem. Nosakot šādu nosacījumu, Lēmumu spēkā esamībai tiktu saglabāts Lēmumu un Elektronisko sakaru likuma 2.panta 2.punkta mērķis - veicināt konkurenci savienojuma pabeigšanas fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā tirgū un savienojuma pabeigšanas individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū, jo ja Lēmumos noteikto savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu piemēros tikai atsevišķiem Lēmumu adresātiem, tad var rasties situācija, ka daļa Lēmumu adresātu, kuriem ir spēkā Lēmumos noteiktā savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža, ir neizdevīgākā situācijā nekā tie, kuriem tā ir atcelta. Nosakot šādu nosacījumu Lēmumu savstarpējai spēkā esamībai daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu tiek ievērots vienlīdzības, tiesiskās paļāvības un samērīguma princips attiecībā uz visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem Lēmumos ir noteikta savienojuma pabeigšanas tarifa augšējā robeža.

Ņemot vērā Komisijas lēmumus, ar kuriem ir noteikta Komersantu būtiska ietekme savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgū, Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija ieteikumu 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā, saskaņā ar Komisijas 2006.gada 17.maija lēmumu Nr.120 apstiprināto Kārtību par speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.pantu, 8.panta pirmās daļas 2., 5., 13. un 17. punktu un otro daļu, 30.pantu, 31.pantu, 42.panta trešo un sesto daļu un uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 6. un 9.punktu un otro daļu, un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 6., 10. un 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 65.panta trešo un ceturto daļu, 68.panta trešo daļu,

padome nolemj:

1. Noteikt no 2013.gada 1.aprīļa SIA "Bite Latvija", SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" savienojuma pabeigšanas katram savā publiskajā mobilajā tīklā tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa augšējo robežu - Ls 0,011 par izsaukuma minūti.

2. Apturēt no 2013.gada 1.aprīļa SIA "Bite Latvija", SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" savienojuma pabeigšanas katram savā publiskajā mobilajā tīklā tarifa piemērošanu, ja tas pārsniedz šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto savienojuma pabeigšanas tarifu augšējo robežu.

3. Noteikt no 2013.gada 1.aprīļa SIA "Bite Latvija", SIA "Latvijas Mobilais Telefons" un SIA "Tele2" pienākumu piemērot savienojumu pabeigšanas katram savā publiskajā mobilajā tīklā tarifu, kas nepārsniedz šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifu augšējo robežu.

4. Atcelt no 2013.gada 1.aprīļa Komisijas 2009.gada 14.oktobra lēmumu Nr.286 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā".

5. Atcelt no 2013.gada 1.aprīļa Komisijas 2009.gada 14.oktobra lēmumu Nr.287 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tele2" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā".

6. Atcelt no 2013.gada 1.aprīļa Komisijas 2010.gada 24.februāra lēmumu Nr.70 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā".

7. Noteikt, ka šis lēmums ir spēkā, ja vienlaikus ar šo lēmumu ir spēkā 2012.gada 19.septembra lēmums Nr.223 "Par starpsavienojumu tarifu regulēšanas un piekļuves saistību piemērošanu" un 2012.gada 19.septembra lēmums Nr.224 "Par būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgū" daļā par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu, izņemot gadījumu, ja Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepriekš minēto lēmumu adresātu daļai nosaka jaunu savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu un pati atceļ kādu no iepriekš minētajiem lēmumiem.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tarifa augšējo robežu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 222Pieņemts: 19.09.2012.Stājas spēkā: 19.09.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 26.09.2012. OP numurs: 2012/152.9
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
251673
19.09.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)