Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.286

Rīgā 2009.gada 14.oktobrī (prot. Nr.39, 11.p.)

Publiskojamā versija

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā


 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons", vienotais reģistrācijas numurs: 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga,
LV-1039 (turpmāk - SIA "Latvijas Mobilais Telefons"), tīmekļa vietnē publicēto 2007.gada 1.februāra "Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojumu pamatpiedāvājumu" (turpmāk - Starpsavienojumu pamatpiedāvājums), LMT 2009.gada 23.jūlija iesniegumu Nr.2899/JK "Par izmaksu attiecināšanas un pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanas ziņojuma iesniegšanu", 2008.gada 7.augusta iesniegumu Nr.3090/JK "Par izmaksu attiecināšanas un pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanas ziņojuma iesniegšanu" un 2007.gada 1.augusta iesniegumu Nr.3003/JK "Par izmaksu ziņojuma iesniegšanu" (visi iesniegumi kopā turpmāk - Izmaksu ziņojumi).

Komisija konstatē:

1. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 13.oktobra lēmumu Nr.257 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū" (turpmāk - Lēmums Nr.257) SIA "Latvijas Mobilais Telefons" ir noteikts par elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū.

2. Lēmuma Nr.257 lemjošās daļas 3.punkts nosaka SIA "Latvijas Mobilais Telefons" caurredzamības saistību izstrādāt un publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem par pamatpiedāvājuma izstrādes kārtību, iekļaujamo informāciju un publicēšanu.

3. Lēmuma Nr.257 lemjošās daļas 7.punkts nosaka SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību tuvināt savienojuma pabeigšanas un ar to saistīto pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

4. Lēmuma Nr.257 lemjošās daļas 5.punkts nosaka SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību aprēķināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas un iesniegt ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu saskaņā ar Komisijas apstiprināto elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem, ieņēmumi no kuru sniegšanas, aprēķinot tos par katru pakalpojumu atsevišķi, iepriekšējā pārskata gadā pārsniedza divpadsmit tūkstošus latu.

5. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 42.panta trešo daļu, ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam ir jāpierāda Komisijai, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām, ņemot vērā peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī tarifus salīdzināmos tirgos. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

6. Starpsavienojumu pamatpiedāvājumā savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā (turpmāk - savienojuma pabeigšana SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā) tarifs ir Ls 0,062 par minūti.

7. Savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifs ir nemainīgs kopš 2005.gada 1.oktobra.

8. Izmaksu ziņojumos savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā izmaksas 2008.gadā bija Ls** par minūti, 2007.gadā - Ls** par minūti un 2006.gadā - Ls** par minūti.

9. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009. gada 7.maija Ieteikumu 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā (turpmāk - Ieteikums), katras Eiropas Savienības valsts elektroniskos sakarus regulējošajai institūcijai (turpmāk - regulators) ir jānodrošina, ka līdz 2012.gada 31.decembrim ir ieviesti uz efektīvām izmaksām balstīti, simetriski savienojuma pabeigšanas tarifi. Izņēmuma gadījumā - it īpaši ierobežoto resursu dēļ, ja regulators nespēj savlaicīgi ieviest Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli un spēj pierādīt, ka cita regulēšanas metode dod vajadzīgo rezultātu, regulators līdz 2014.gada 1.jūlijam var noteikt cenas, izmantojot šo metodi. Ja atsevišķiem regulatoriem līdzekļu trūkuma dēļ rastos nesamērīgas grūtības ieviest ieteikto izmaksu modeli līdz 2014.gada 1.jūlijam, šie regulatori var turpināt izmantot citas regulēšanas metodes, ja vien notiek sadarbība ar Eiropas Komisiju un tās attiecīgām darba grupām. Alternatīvajām regulēšanas metodēm ir jānodrošina, ka savienojuma pabeigšanas tarifi nepārsniedz vidējos savienojuma pabeigšanas tarifus, kurus citi regulatori ir noteikuši, izmantojot ieteikto izmaksu modeli.

10. Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija dokumentā C(2009)3359, kas pievienots Ieteikumam, norādīts, ka 2012.gada beigās paredzamais vidējais savienojuma pabeigšanas tarifs mobilajā tīklā būs 2,5-5,5 EUR centi minūtē atkarībā no tarifu samazinājuma virzības, savukārt Eiropas Komisija paziņojumā presei par Ieteikuma pieņemšanu informēja, ka savienojuma pabeigšanas tarifs mobilajā tīklā 2012.gada beigās būs 1,5 līdz 3 EUR centi minūtē.

11. Eiropas regulatoru grupas 2009.gada 18.maija dokumentā 23b "Pilnveidotais tirgus pētījums par savienojumu pabeigšanu mobilo sakaru tīklos" ir norādīts, ka 19 Eiropas Savienības valstu regulatori savienojuma pabeigšanas tarifu regulēšanai ir izvēlējušies pakāpenisku tarifu samazināšanu (glide-path) reizi gadā vai reizi pusgadā vairāku gadu periodā.

12. Saskaņā ar Eiropas Komisijas četrpadsmito Ieviešanas ziņojumu par vienotu Eiropas elektronisko komunikāciju tirgu (Progress Report on The Single European Electronic Communications Market (14th Report), turpmāk - Ieviešanas ziņojums) 2008.gada oktobrī Eiropas Savienības vidējais savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifs bija 8,55 EUR centi/minūtē (6,01 santīmi).

13. Saskaņā ar Ieviešanas ziņojumu laika periodā no 2005.gada oktobra līdz 2008.gada oktobrim Eiropas Savienības vidējais savienojuma pabeigšanu mobilajā tīklā tarifs ir samazinājies vidēji 12% gadā jeb 32 % periodā.

14. Komisija 2009.gada 3.jūnijā publicēja Konsultāciju dokumentu par savienojuma pabeigšanas tarifu elektronisko sakaru nozarē regulēšanu 2009.-2012.gadā (turpmāk - Konsultāciju dokuments), lai izzinātu elektronisko sakaru tirgus dalībnieku viedokli par savienojumu pabeigšanas tarifu regulēšanu laika periodā no 2009.-2012.gadam. Saņemtas četru elektronisko sakaru komersantu atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, priekšlikumi un komentāri, kas ņemti vērā, sagatavojot šo lēmumu.

15. Komisija 2009.gada 30.septembrī nosūtīja SIA "Latvijas Mobilais Telefons" šā lēmuma projektu. Komisija 2009.gada 13.oktobrī saņēma SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 2009.gada 12.oktobra iesniegumu Nr.3870/ek "Par savienojuma pabeigšanas tarifu regulēšanu" ar priekšlikumiem un komentāriem par Komisijas lēmuma projektu.

16. Uz šā lēmuma izskatīšanu padomes sēdē tika uzaicināts SIA "Latvijas Mobilais Telefons" pārstāvis. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" pārstāvis atbalstīja savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas noteikšanu un norādīja, ka ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk noteikt savienojumu pabeigšanas tarifu augšējo robežu elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir noteikta tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistība tuvināt savienojuma pabeigšanas tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām, kā arī veikt savienojuma pabeigšanas tarifu samazinājumu.

Komisija secina:

1. Starpsavienojuma pamatpiedāvājumā norādītais savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifs Ls 0,062 par minūti nav tuvināts šī pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

2. Savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifs būtiski pārsniedz šī pakalpojuma sniegšanas izmaksas. Turklāt SIA "Latvijas Mobilais Telefons" no 2005.gada 1.oktobra nav samazinājusi savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu. Tādējādi SIA "Latvijas Mobilais Telefons" nav veikusi darbības, lai tuvinātu savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

3. Lai tuvinātu savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu šī pakalpojumu sniegšanas izmaksām, ir jānosaka šī tarifa augšējā robeža, kas balstīta uz pakalpojuma sniegšanas izmaksām un Eiropas Savienības labāko praksi, kā arī ņemot vērā Ieteikumu.

4. Lai nodrošinātu Ieteikumā minēto uz efektīvām pakalpojuma sniegšanas izmaksām balstītu savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu ieviešanu līdz 2012.gada beigām, savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifs ir jāsamazina par 25 % gadā līdz 2012.gada 1.janvārim un 2012.gada laikā Komisijai jāveic savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu pārskatīšana atbilstoši Eiropas Savienības vidējiem savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifiem, kas noteikti, izmantojot Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli.

5. Savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa pakāpeniska samazināšana laika periodā no 2010. līdz 2012.gadam, nosakot tarifa augšējo robežu un ievērojot savienojuma pabeigšanas tarifa simetriju elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir noteikta tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas sais­tība tuvināt savienojuma pabeigšanas tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām, ir atbilstoša labākajai Eiropas Savienības valstu praksei.

6. Komisijai regulāri jāveic ar šo lēmumu noteiktās tarifu augšējās robežas salīdzināšana ar Eiropas Savienības vidējiem savienojuma pabeigšanas mobilajos tīklos tarifiem. Gadījumā, ja kādam laika periodam noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa augšējā robeža būtiski atšķirtos no vidējā savienojuma pabeigšanas mobilajā tīklā tarifa, kuru citi regulatori ir noteikuši, izmantojot Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli, Komisijai ir jāpārskata jau noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa augšējā robeža nākamajiem periodiem.

7. Tuvinot savienojumu pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifu efektīva pakalpojumu sniedzēja izmaksām, tiks panākts būtisks elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājiem noteikto tarifu, īpaši izsaukumiem uz citiem elektronisko sakaru tīkliem, samazinājums.

8. Savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa samazinājums padarīs šo tarifu pieejamāku citiem elektronisko sakaru komersantiem, veicinot elektronisko sakaru tirgus attīstību.

9. Nosakot savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa augšējo robežu laika periodam no 2010. līdz 2012.gadam, tiek veicināta konkurence un elektronisko sakaru tirgus attīstība, nodrošinot prognozējamu komercdarbības vidi.

10. Ņemot vērā minēto, nosakot savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa augšējo robežu, tiktu arī ievērots Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteiktais - labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam.

11. Elektronisko sakaru tirgus dalībnieku atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, priekšlikumi un komentāri parāda, ka elektronisko sakaru komersanti kopumā atbalsta šajā lēmumā noteiktās savienojumu pabeigšanas tarifu augšējās robežas 2010.-2012.gadam.

Ņemot vērā Komisijas 2006.gada 13.oktobra lēmumu Nr.257 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" būtisku ietekmi balss savienojumu pabeigšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" individuālajā publiskajā mobilajā telefonu tīklā tirgū", Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija Ieteikumu 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 6.punktu un otro daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un Elektronisko sakaru likuma 2.pantu, 8.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu un otro daļu, 42.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 4. un 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 65.panta ceturto daļu,

padome nolemj:

1. Apturēt ar 2010.gada 1.aprīli savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa piemērošanu.

2. Noteikt savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa bez pievienotās vērtības nodokļa augšējo robežu:

2.1. No 2010.gada 1.aprīļa līdz 31.jūlijam - Ls 0,047 par izsaukuma minūti;

2.2. No 2010.gada 1.augusta līdz 31.decembrim - Ls 0,04 par izsaukuma minūti;

2.3. No 2011.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam - Ls 0,035 par izsaukuma minūti;

2.4. No 2011.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim - Ls 0,03 par izsaukuma minūti;

2.5. No 2012.gada 1.janvāra - Ls 0,026 par izsaukuma minūti.

3. Noteikt no 2010.gada 1.aprīļa SIA "Latvijas Mobilais Telefons" pienākumu piemērot savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifus, kas nepārsniedz šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā noteikto savienojuma pabeigšanas SIA "Latvijas Mobilais Telefons" tīklā tarifa augšējo robežu.

Ja mainās tarifu augšējās robežas vērtību ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa augšējās robežas vērtības pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

** Ierobežotas pieejamības informācija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" savienojuma pabeigšanas tarifa .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 286Pieņemts: 14.10.2009.Stājas spēkā: 14.10.2009.Zaudē spēku: 01.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
199433
14.10.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)