Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.554

Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.45 22.§)
Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
2.panta 1.punkta "a" apakšpunktu un 17.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību, kā arī institūciju, kas kontrolē biešu sēklu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis). Noteikumi attiecas uz cukurbietēm un lopbarības bietēm (Beta vulgaris L.) (turpmāk – bietes), kuras paredzētas lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

2. Biešu sēklas ir:

2.1. viendīgsta sēklas, kurām vismaz 90 procentu no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu. Kamoliņu daudzums, kas dod trīs un vairāk dīgstu, nav lielāks par pieciem procentiem no uzdīgušajiem kamoliņiem;

2.2. precīzās izsējas sēklas, kuras paredzētas izmantošanai precīzās izsējas aparātos un:

2.2.1. cukurbiešu sēklām vismaz 70 procentu no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

2.2.2. lopbarības biešu sēklām, kuru diploiditāte pārsniedz 85 procentus, vismaz 58 procenti no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu. Pārējām sēklām vismaz 63 procenti no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu. Kamoliņu daudzums, kas dod trīs un vairāk dīgstu, nav lielāks par pieciem procentiem no uzdīgušajiem kamoliņiem;

2.3. daudzdīgstu sēklas, kuru diploiditāte pārsniedz 85 procentus.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142)

3. Noteikumi neattiecas uz sēklām, kas paredzētas izvešanai (eksportam) uz trešajām valstīm.

II. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

4. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

5. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs), persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu tās iekļaušanai reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. sēklaudzētājs – sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānu, norādot platību (hektāros) un informāciju par lauku vēstures kārtošanu;

5.2. sēklu tirgotājs  – informāciju par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

6. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta personai paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu. Ja persona iesniedz visus šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un tie atbilst šo noteikumu prasībām, personu reģistrē reģistrā. Ja persona neiesniedz visus 5. punktā minētos dokumentus vai tajos norādītā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, personu nereģistrē.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

6.1 Ja dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt, uzskata, ka persona reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

7. Dienests:

7.1. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142);

7.2. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142);

7.3. katrai reģistrētajai personai piešķir reģistrācijas kodu. Tā pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes – reģistrācijas kārtas numuru;

7.4. reģistrā norāda šādu informāciju par reģistrēto personu:

7.4.1. reģistrācijas kodu;

7.4.2. juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

7.4.3. juridiskai personai – juridisko adresi, fiziskai personai – dzīvesvietas adresi;

7.4.4. darbības veidu;

7.4.5. biešu sugu, ar kuru tiek veiktas darbības;

7.4.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

7.5. ievieto savā tīmekļvietnē ​​Sēklu un šķirņu aprites likuma  4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām;

7.6. pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar ​​Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu ​​VII, ​​VIII, ​​IX, ​​X, ​​XI vai ​​XII  nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots akts;

7.7. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas anulēšanu rakstiski to paziņo adresātam.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142; MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

7.1 Dienests pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā paziņo lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

9. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

10. Reģistra datubāzē informācija par reģistrēto personu glabājas līdz reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 7.6. apakšpunktu. Dienests informāciju par personu saglabā reģistra arhīva datubāzē sešus gadus pēc personas reģistrācijas anulēšanas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

11. Lai izdarītu izmaiņas reģistrā, reģistrētā persona iesniedz dienestā šo noteikumu 1.pielikumā minēto iesniegumu, norādot, kādas izmaiņas ir nepieciešamas.

12. Ja izmaiņas reģistrā saistītas ar reģistrētās personas darbības veida maiņu, šo noteikumu 11.punktā minētajam iesniegumam pievieno šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

13. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

13.1 Dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu un reģistrētu šo noteikumu 5. punktā minētajā reģistrā, kā arī nodrošinātu sēklu sertifikāciju un paziņotu par reģistrācijas anulēšanu. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas glabā pastāvīgi. Ja pieņemts lēmums par personas reģistrācijas anulēšanu, datus dzēš pēc sešiem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

III. Sēklu kategorijas

14. Sēklām ir šādas kategorijas:

14.1. izlases sēklas (IS);

14.2. pirmsbāzes sēklas (PB);

14.3. bāzes sēklas (B);

14.4. sertificētas sēklas (C).

15. Izlases sēklas (IS) ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto vienu ciklu, un nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturēšanas shēmu. Pēc selekcionāra vai šķirnes uzturētāja rakstiska pieprasījuma dienests veic izlases sēklu (IS) lauku apskati saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu un novērtē sēklu kvalitāti, lai noteiktu sēklu faktisko kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem.

16. Pirmsbāzes sēklas (PB) ir sēklas, kas:

16.1. izaudzētas tieši no izlases sēklām (IS) selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi;

16.2. paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

16.3. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām (B) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

16.4. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

17. Bāzes sēklas (B) ir sēklas, kas:

17.1. iegūtas no pirmsbāzes sēklām vai tieši no izlases sēklām;

17.2. audzētas selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemtu šķirnes uzturēšanas praksi;

17.3. paredzētas sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

17.4. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām (B) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

17.5. visā audzēšanas un sagatavošanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

18. Sertificētas sēklas (C) ir sēklas, kas:

18.1. iegūtas tieši no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja vai, ja nav selekcionāra, pēc šķirnes uzturētāja vēlmes – arī no pirmsbāzes vai izlases kategorijas sēklām);

18.2. paredzētas biešu ražošanai;

18.3. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām sertificētām sēklām (C) noteiktajām šķirnes tīrības prasībām un šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem;

18.4. visā audzēšanas periodā ir dienesta uzraudzībā.

IV. Sēklaudzēšanai noteiktās prasības

19. Ja sēklaudzētājs audzē vienas vai vairāku sugu vai šķirņu, vai kategoriju biešu sēklas, tas nodrošina, ka dažādu sugu vai šķirņu, vai kategoriju sēklas nesajaucas.

20. Sēklaudzētājs kārto lauku vēsturi, norādot lauku izvietojuma shēmu, augu maiņu pa gadiem, informāciju par konkrētajā laukā lietoto sēklu.

21. Sēklaudzēšanas laukus izvieto tikai pēc priekšaugiem, kas nodrošina šķirņu un sugu nesajaukšanos. Atkārtota biešu audzēšana vienā un tajā pašā laukā ir pieļaujama, ja ievērots vismaz triju gadu intervāls.

22. (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142)

23. Atklātā laukā sēklaudzēšanas sējumus un stādījumus (turpmāk – sējumi) izvieto tā, lai nodrošinātu šo noteikumu 4.pielikumā minēto minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

24. Ja ir nodrošināta aizsardzība pret nevēlamu svešapputi, nav jāievēro prasības par minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute.

25. Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto un kaitēkļu invadēto augu skaits norādīts šo noteikumu 5.pielikumā. Sēklaudzēšanas laukos nav pieļaujama vējauzu (Avena fatua, Avena sterilis) klātbūtne.

V. Lauku apskate

26. Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārīgo stāvokli un to atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām prasībām, dienesta inspektors veic lauku apskati.

27. Sēklaudzētājs līdz sēklu ieguves gada 25. maijam iesniedz dienestā lauku apskates iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu ​7. pielikumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

28. Dienesta inspektors, pieņemot lauku apskates iesniegumu, pārbauda, vai:

28.1. lauku apskates iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu 7.pielikumā minētā informācija;

28.2. šķirne atbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajām prasībām par sēklu sertifikāciju;

28.3. sēklaudzētājam ir saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu reģistrēta licence par attiecīgās aizsargātās šķirnes izmantošanas tiesībām;

28.4. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142).

29. Pirms lauka apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un ierakstiem lauku vēsturē.

30. Ja nav ievērotas šo noteikumu 28.punktā minētās prasības, dienesta inspektors triju darbdienu laikā pēc konstatēšanas par to rakstiski informē sēklaudzētāju, norādot trūkumus, un pieprasa tos novērst septiņu darbdienu laikā.

31. Izsēto sēklu kvalitāti apliecina:

31.1. Latvijā sertificētai sēklai:

31.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā, – sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām; 

31.1.2. ja sēkla iegādāta no cita sēklaudzētāja, – dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

31.2. izsētajām izlases sēklām, ko šķirnes uzturētājs izsējis turpmākai pavairošanai, – selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēma;

31.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē un Norvēģijā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu;

31.4. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

32. Dienesta inspektors pieņem lēmumu par atteikumu veikt lauku apskati un sējumu vai stādījumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu jau pirms lauku apskates un triju darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to sēklaudzētāju, ja:

32.1. šo noteikumu 30.punktā minētie trūkumi nav novērsti noteiktajā termiņā;

32.2. nav izsēto sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu vai tie neatbilst šo noteikumu 31.punktā minētajiem nosacījumiem;

32.3. pārbaudot ierakstus lauku vēsturē, ir konstatēti šo noteikumu 21.punktā minētie pārkāpumi vai neatbilstība lauku apskates iesniegumā norādītajai informācijai;

32.4. nav lauku vēstures;

32.5. lauku apskates iesniegums ir iesniegts pēc šo noteikumu 27.punktā minētā termiņa un augi ir sasnieguši tādas fenoloģiskās attīstības fāzes, kad vairs nav iespējams konstatēt šķirņu atšķirīgās morfoloģiskās pazīmes;

32.6. šķirne neatbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajiem nosacījumiem par sēklu sertifikāciju.

33. Lauka apskati veic vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu fenoloģiskās attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās pazīmes, ir iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus:

33.1. bāzes sēklām (B) lauka apskati veic divas reizes – pirmajā veģetācijas gadā sakņu saimnieciskās gatavības fāzē un otrajā veģetācijas gadā pirms ziedēšanas vai ziedēšanas fāzes pašā sākumā, kad nosaka minimālo attālumu ievērošanu, augu viendabību pēc morfoloģiskajām pazīmēm un novērtē faktisko mātes augu stāvokli;

33.2. sertificētām sēklām (C) lauka apskati veic tikai otrajā veģetācijas gadā pirms ziedēšanas vai ziedēšanas fāzes pašā sākumā, kad nosaka minimālo attālumu ievērošanu, augu viendabību pēc morfoloģiskajām pazīmēm un novērtē faktisko mātes augu stāvokli.

34. Lauka apskates laiku un reižu skaitu nosaka dienesta inspektors un pirms lauku apskates paziņo par to sēklaudzētājam. To augu skaitu, kuru sēklas sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas, var vērtēt atsevišķā lauku apskates reizē.

35. Otrajā veģetācijas gadā, sākot lauka apskati, dienesta inspektors pārbauda minimālos attālumus starp atsevišķu sugu un šķirņu sējumiem un:

35.1. ja nav ievēroti šo noteikumu 4.pielikumā minētie minimālie attālumi starp sējumiem, brīdina sēklaudzētāju par neatbilstību, kā arī nosaka termiņu minimālo attālumu nodrošināšanai. Sēklaudzētājs pēc trūkumu novēršanas var atkārtoti pieteikt lauka apskati;

35.2. ja minimālo attālumu nav iespējams nodrošināt, platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamām.

36. Lauku apskates laikā dienesta inspektors pārliecinās par sējumā esošas šķirnes identitāti (atbilstību oficiālajam šķirnes aprakstam). Ja šķirnes identitāte neatbilst pieteiktajam šķirnes nosaukumam, dienesta inspektors sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu.

36.1 Ja pēc šajā nodaļā noteikto lauku apskates prasību izpildes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Analizējamais augu skaits sēklaudzēšanas sējumos vai stādījumos un augu skaits paraugā ir norādīts šo noteikumu 8.pielikumā.

38. Paraugu vietas nosaka, ejot laukam pa diagonāli un ievērojot vienmērīgus attālumus.

39. Ja, veicot lauka apskati, konstatē šo noteikumu pārkāpumus vai sējuma neatbilstību attiecīgajai sēklu kategorijai, dienesta inspektors sēklu kategoriju pazemina līdz atbilstošai kategorijai, ņemot vērā šajos noteikumos minēto sēklas kategoriju iegūšanas kārtību. Ja trūkumus iespējams novērst, pēc dienesta inspektora norādījumu izpildes lauka apskati veic atkārtoti, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates.

40. Ja sējums neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, kā arī sugas un šķirnes tīrības prasībām, dienests sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu un iegūto ražu neiekļauj sēklu novērtēšanā.

41. Ja tiek konstatēts, ka nav ievēroti šo noteikumu 4.pielikumā minētie minimālie attālumi, dienesta inspektors pirms lauku apskates protokola izsniegšanas pārliecinās, vai platības, kas atrodas tuvāk par minimālo attālumu, ir novāktas atsevišķi. Par minēto pārbaudi izdara ierakstu biešu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolā saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu.

42. Triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates vai šo noteikumu ​​36.1 punktā minētās sēklu šķirnes identitātes pārbaudes dienesta inspektors, pamatojoties uz lauka apskates vai laboratorijas analīžu rezultātiem, pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai, kā arī sagatavo un izsniedz sēklaudzētājam biešu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Sēklu kvalitātes novērtēšana

43. Reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par vidējā sēklu parauga ņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu.

44. Sēklu paraugus ņem dienesta inspektors, kas ir ieguvis dienesta sēklu paraugu ņēmēja kvalifikāciju vai Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sēklu paraugu ņēmēja kvalifikāciju.

45. Dienesta inspektors ņem paraugus no katras sagatavotās viendabīgas sēklu partijas.

46. Par sēklu partijas neviendabīgumu liecina:

46.1. atšķirīgs sēklu partijas iesaiņojuma materiāls vai veids;

46.2. dažāds iesaiņojumu lielums sēklu partijā;

46.3. atšķirīgs marķējums un etiķetes vai atšķirīga informācija etiķetēs;

46.4. dažādu veidu zīmogojumi;

46.5. dažādu veidu sēklu apstrāde iesaiņojumos;

46.6. sēklu vizuālās atšķirības dažādos iesaiņojumos;

46.7. atšķirīgi piemaisījumi dažādos iesaiņojumos.

47. Ja konstatēta kāda no šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3., 46.4. vai 46.5.apakšpunktā minētajām pazīmēm, dienesta inspektors paraugu ņem pēc tam, kad reģistrētā persona nodala atšķirīgos iesaiņojumus atsevišķā partijā.

48. Ja konstatēta šo noteikumu 46.6. vai 46.7.apakšpunktā minētā pazīme, reģistrētajai personai ir tiesības veikt vienu no šādām darbībām:

48.1. sēklu partiju sadalīt vairākās atsevišķās partijās pēc kādas atšķirīgas sēklu pazīmes (ja tas ir iespējams);

48.2. iesniegt dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt sēklu partijas neviendabīguma analīzi attiecībā uz tīrību, dīgtspēju un citu augu sēklu saturu atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem (informācija par metodēm un procedūrām pieejama dienesta tīmekļvietnē);

48.3. atsaukt iesniegumu par vidējā sēklu parauga ņemšanu, analīžu veikšanu un etiķešu izgatavošanu, lai īstenotu pasākumus (piemēram, sēklu partijas samaisīšanu) pārbaudāmās sēklu partijas neviendabīguma novēršanai.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

49. Ja, veicot šo noteikumu ​​48.2. apakšpunktā minēto analīzi, konstatē, ka sēklu partija nav pietiekami viendabīga un neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem, dienesta inspektors sēklu  partiju nevērtē.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

50. Sēklu partijas masa, no kuras tiek ņemts paraugs, nav lielāka par 20 000 kg. Noteikto maksimālo sēklu partijas masas lielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par pieciem procentiem.

51. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 50.punktā minēto lielumu vairāk nekā par pieciem procentiem, to sadala vairākās sēklu partijās.

52. No sēklu partijas ņem vidējo paraugu sēklu kvalitātes novērtēšanai un pēcpārbaudei. Sēklu parauga minimālā masa ir 1050 gramu.

53. Vidējais paraugs sastāv no šādām daļām:

53.1. paraugs sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai – 500 gramu;

53.2. paraugs sēklu pēcpārbaudei – 500 gramu;

53.3. paraugs sēklu mitruma satura noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā) – 50 gramu, kuru ņem tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

54. Sēklu paraugus pēc to kvalitātes rādītāju noteikšanas dienests uzglabā vismaz gadu. Sēklu pēcpārbaudes parauga atlikušo daļu uzglabā, līdz pabeigta parauga novērtēšana.

55. Sēklu vidējā parauga kvalitāte atbilst rādītājiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā.

56. Ja pirmsbāzes kategorijas vai bāzes kategorijas sēklu partijas sēklām analīzē noteiktā dīgtspēja neatbilst šo noteikumu ​3. pielikumā minētajai minimālajai sēklu dīgtspējai, reģistrētā persona līdz kārtējā gada 15. aprīlim var iesniegt dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju saskaņā ar šo noteikumu ​11. pielikumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

57. (Svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

58. Dienests katru gadu līdz 15. aprīlim apkopo šo noteikumu ​56. punktā minētos iesniegumus un informē Nacionālo augu šķirņu padomi, norādot kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm, partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto dīgtspēju.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

59. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 58. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē attiecīgās šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un sniedz priekšlikumus par zemāko iespējamo dīgtspēju, ar kuru var atļaut sertificēt sēklas.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

60. Dienests piecu darbdienu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikumu saņemšanas pieņem lēmumu atļaut sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju vai atsaka izsniegt atļauju un par to triju darbdienu laikā paziņo šo noteikumu ​56. punktā minētajai reģistrētajai personai.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

61. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu atļaut sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:

61.1. reģistrētajai personai izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu ​93. punktu. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;

61.2. dienests attiecīgās sēklu kategorijas iesaiņojuma oficiālajā etiķetē papildus norāda faktisko sēklu dīgtspēju, kā arī tirgotāja vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) un adresi;

61.3. reģistrētā persona tirgo sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, ievērojot šo noteikumu prasības.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

VII. Sēklu iesaiņošana

62. Saiņotājs iesaiņojuma materiālu izvēlas tā, lai:

62.1. nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos;

62.2. iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

63. Reģistrētā persona sēklu partiju noliktavā novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai varētu brīvi piekļūt un paņemt paraugu.

64. Reģistrētā persona bāzes sēklas (B) un sertificētas kategorijas sēklas (C) var saiņot nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos. Par nelielu Eiropas Savienības iesaiņojumu uzskata sēklu iesaiņojumu, kurā sēklu masa:

64.1. viendīgsta vai precīzās izsējas sēklām nepārsniedz skaita limitu 100 000 sēklu kamoliņu vai neto svaru 2,5 kilogramus. Ja lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, to svaru neieskaita kopējā svarā;

64.2. pārējām sēklām – nepārsniedz neto svaru 10 kilogramu. Ja lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, to svaru neieskaita kopējā svarā.

VIII. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar oficiālajām etiķetēm

65. Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes ir stingrā dienesta uzskaitē. Etiķetes minimālais izmērs ir 110 x 67 milimetri. Oficiālās etiķetes krāsa ir norādīta šo noteikumu 13.pielikumā. Oficiālā etiķete var būt ar auklas caurumu, uzlīmējama vai piešujama.

66. Oficiālās etiķetes lieto iesaiņojumiem, kuros iesaiņo:

66.1. pirmsbāzes sēklas;

66.2. bāzes sēklas (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus);

66.3. sertificētas sēklas (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus);

66.4. sēklas, kas nav līdz galam sertificētas.

67. Pēc saiņotāja rakstiska pieprasījuma dienests bāzes sēklu un sertificētu sēklu nelieliem Eiropas Savienības iesaiņojumiem izsniedz oficiālās etiķetes, piemērojot šajā nodaļā minētās prasības.

68. Noslēdzot sēklu iesaiņojumus, to ārpusē piestiprina nelietotu oficiālo etiķeti, kurā norādītā informācija atbilst:

68.1. šo noteikumu 14.pielikumā minētajām prasībām – pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus) un sertificētām sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus);

68.2. šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām – sēklām, kas nav līdz galam sertificētas.

69. Pirmsbāzes sēklām, bāzes sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus) un sertificētām sēklām (izņemot nelielus Eiropas Savienības iesaiņojumus) iesaiņojumā ievieto dokumentu etiķetes krāsā, dokumentā ietverot šo noteikumu 14.pielikuma II nodaļā minēto informāciju. Dokumenta tipogrāfiskais noformējums atšķiras no etiķetes, lai to nevarētu sajaukt. Minētais dokuments nav nepieciešams, ja informācija ir neizdzēšami uzdrukāta uz iesaiņojuma vai saskaņā ar šo noteikumu 68.1.apakšpunktu ir lietota uzlīmējama etiķete vai nenoplēšama materiāla etiķete.

70. Ja lieto oficiālo etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

71. Sēklu iesaiņojumam oficiālo etiķeti piestiprina (pirmoreiz vai atkārtoti) tikai dienesta uzraudzībā.

72. Ja biešu šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

73. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķimikālijām, to norāda etiķetē.

74. Ja sertifikācijas procesā noteiktā sēklu partijas kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, attiecīgās sēklu partijas oficiālās etiķetes iznīcina dienesta uzraudzībā.

75. Ja oficiālās etiķetes ir pasūtītas un saiņotājam piegādātas pirms sēklu iesaiņošanas un sēklu parauga ņemšanas, dienesta inspektors pārliecinās par oficiālo etiķešu izlietojumu, pārbaudot iesaiņojumu lielumu un skaitu. Ja tiek konstatēts, ka:

75.1. sēklu partijas glabāšanas vietā ir mazāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto oficiālo etiķešu, dienesta inspektors nodrošina neizlietoto oficiālo etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu;

75.2. vietā, kur glabājas etiķetētā sēklu partija, ir vairāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīto oficiālo etiķešu, dienesta inspektors neņem sēklu paraugu, kamēr nav nošķirtas neetiķetētās iesaiņojuma vienības.

76. Ja etiķetēto sēklu partiju pārsaiņo cita lieluma iesaiņojuma vienībās vai veic sēklu partijas ķīmisko apstrādi vai apstrādi ar biopreperātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem, dienesta inspektors nodrošina etiķetētās partijas oficiālo etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu.

77. Sēklas, kas nav līdz galam sertificētas, bet ir:

77.1. izaudzētas un novāktas Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē vai Norvēģijā, var līdz galam sertificēt Latvijā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem;

77.2. novāktas Latvijā un paredzētas sertificēšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumā un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 15.pielikumu;

77.3. novāktas Latvijā vienā saimniecībā un paredzētas sertificēšanai Latvijā citā saimniecībā, iesaiņo dienesta inspektora uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumā un šo noteikumu VII un VIII nodaļā minētajām prasībām. Iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu ​​15. pielikumu.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

78. Šo noteikumu 77.punktā minētās prasības par iesaiņošanu un etiķetēšanu nepiemēro, ja dienests rakstiski vienojas ar citas valsts pilnvaroto iestādi par citām iesaiņošanas un etiķetēšanas prasībām.

IX. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar saiņotāja etiķetēm

79. Saiņotāja (piegādātāja) etiķetes lieto nelieliem Eiropas Savienības bāzes un sertificētu sēklu iesaiņojumiem.

80. Saiņotājs etiķetē norāda šo noteikumu 16.pielikumā minēto informāciju. Informāciju nošķir no jebkuras citas uz sēklu iesaiņojuma esošas informācijas.

81. Saiņotājs, noslēdzot nelielus bāzes sēklu un sertificētu sēklu Eiropas Savienības iesaiņojumus, nodrošina, lai tos nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

82. Nelielu bāzes sēklu un sertificētu sēklu Eiropas Savienības iesaiņojumu atkārtota etiķetēšana atļauta tikai dienesta uzraudzībā.

83. Saiņotājs sēklu uzskaites žurnālā norāda visu informāciju par nelielajos bāzes sēklu un sertificētu sēklu Eiropas Savienības iesaiņojumos iekļautajām sēklu partijām, nodrošinot sēklu partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt sēklu identitāti. Saiņotājs sēklu uzskaites žurnālā norāda arī dienesta izsniegtā sēklu  testēšanas pārskata numuru.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

84. Saiņotājs, lietojot savas etiķetes, ievēro šo noteikumu 72. un 73.punktā minētās prasības.

84.1 Saiņotājs, lietojot savas etiķetes, var iesaiņot tikai iepriekš sertificētu sēklu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

X. Sēklu tirdzniecība

85. Biešu sēklu tirdzniecība ir atļauta, ja tās ir atzītas par pirmsbāzes sēklu (PB), bāzes sēklu (B) vai sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklām.

85.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 16.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

85.2 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, atkārtotā tirdzniecībai paredzēto sēklu pārbaudē nosaka to dīgtspēju un mitrumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

85.3 Ja ir beidzies šo noteikumu 16.1 pielikumā  minētais termiņš un nav veikta atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude, sēklas nav atļauts tirgot.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

85.4 Sēklas uzglabā apstākļos, kas pilnībā nodrošina to kvalitatīvo īpašību saglabāšanos. Sēklu tirgotājs ir atbildīgs par sēklu kvalitātes atbilstību pavaddokumentos norādītajai kvalitātei.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

86. Sēklas tirgo iesaiņotas, viendabīgās partijās, tām ir pievienoti sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti.

87. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē sēklu ievešanu Latvijā no trešajām valstīm.

88. Saskaņā ar šo noteikumu 77.3.apakšpunktu atļauts pārdot sēklas, kas nav līdz galam sertificētas, ja sēklaudzētājs un sēklu sagatavotājs ir noslēguši rakstisku vienošanos un par to rakstiski (ja iespējams, attiecīgo informāciju nosūtot arī elektroniski) ir informēts dienests.

89. Sēklas ar pazeminātu dīgtspēju nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumos tirgo atsevišķā stendā ar norādi "Sēklas ar pazeminātu dīgtspēju". Uz katras iesaiņojuma vienības norāda sēklu faktisko dīgtspēju.

90. Ja no trešajām valstīm ieved un tirgo vairāk par diviem kilogramiem sēklu, tirgotājs divu nedēļu laikā pēc sēklu ievešanas rakstiski (ja iespējams, attiecīgo informāciju nosūtot arī elektroniski) iesniedz dienestā informāciju par sugu, šķirni, kategoriju, sēklu daudzumu, ražotājvalsti un oficiālo kontroles institūciju, nosūtīšanas valsti un ievedēju.

XI. Sēklu dokumentācija

91. Pamatojoties uz lauku apskates un sēklu paraugu novērtēšanas rezultātiem, dienests reģistrētajām personām izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

92. Sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti ir:

92.1. Latvijā sertificētajām sēklām (izņemot nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumus) – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" un sēklu testēšanas pārskats saskaņā ar šo noteikumu ​​17. pielikumu;

92.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē un Norvēģijā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, kurus izsniegušas attiecīgo valstu pilnvarotās institūcijas;

92.3. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete, ko izsniegušas attiecīgo valstu pilnvarotās institūcijas;

92.4. nelieliem Eiropas Savienības bāzes sēklu un sertificēto sēklu iesaiņojumiem – saiņotāja sēklu iesaiņojuma etiķete vai zīmogojums ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti".

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

93. Dienests, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu vidējā parauga novērtēšanas rezultātiem, izsniedz reģistrētajai personai sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu ​17. pielikumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

94. Sēklu testēšanas pārskatā iekļauj norādi par sēklu partijas:

94.1. atbilstību šo noteikumu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām;

94.2. neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai atsevišķu rādītāju novērtēšanu, vai neatbilstību Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām, ja:

94.2.1. sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām;

94.2.2. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst šo noteikumu prasībām;

94.2.3. ir novērtēti tikai atsevišķi sēklu kvalitātes rādītāji;

94.2.4. sēklu paraugus nav ņēmis dienesta inspektors vai paraugu ņemšana neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

95. Sēklu testēšanas pārskatu izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

96. Reģistrētā persona kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus biešu sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu (kilogramos). Ierakstu pareizību sēklu uzskaites žurnālā ar parakstu apliecina sēklu īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Komerciālos darījumos nepieciešama norāde par pārdošanu.

97. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas (izņemot nelielos Eiropas Savienības iesaiņojumus), pēdējam sēklu lietotājam pēc pieprasījuma izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

97.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tas sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts šī testēšanas pārskata saņemšanai;

97.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tas tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai pēdējais sēklu lietotājs pārskatu nevar saņemt elektroniski.

(Grozīts ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

97.1 Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķīmiskām vielām un kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 16.1 pielikumā minēto termiņu, un sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 16.1 pielikumā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, veicama atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude. Sēklu tirgotājs dienestā iesniedz šo noteikumu 11. pielikumā minēto iesniegumu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

97.2 Šo noteikumu 97.1 punktā minētajai atkārtotajai dīgtspējas pārbaudei sēklu paraugu ņem dienesta inspektors. Sēklu parauga masa atbilst šo noteikumu 53. punktā minētajam daudzumam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

97.3 Ja šo noteikumu 97.1 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst šo noteikumu iepriekš noteiktās sēklu kategorijas prasībām, dienests izsniedz uzlīmi sēklu etiķetei, tajā norādot pēdējā parauga ņemšanas mēnesi un gadu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

97.4 Ja šo noteikumu 64. punktā minēto sēklu partiju pārsaiņo pēdējam sēklu lietotājam nelielos iesaiņojumos ar saiņotāja etiķeti bez atkārtotas kvalitātes pārbaudes, etiķetē norāda šo noteikumu 16. pielikumā minēto informāciju.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

98. Ja pircējs ir iegādājies sēklas bez etiķetes, viņš zaudē tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

99. Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par faktiskajiem veikto analīžu rādītājiem.

XII. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

100. Dienests organizē sēklu pēcpārbaudi, lai pārliecinātos, vai sēklu pavairošanas procesā ir nodrošināta un saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība.

101. Pēcpārbaudi veic:

101.1. pirmsbāzes (PB) un bāzes sēklām (B);

101.2. ne mazāk kā pieciem procentiem sertificēto sēklu (C).

101.1 Ja pēc šajā nodaļā minētās šķirnes identitātes pārbaudes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

102. Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka kāda sēklu partija neatbilst šķirnes identitātes vai šķirnes tīrības prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas pieņem lēmumu par attiecīgās sēklu partijas turpmākas pavairošanas iespējām un septiņu darbdienu laikā par to paziņo reģistrētajai personai.

103. Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultātus mēneša laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas ievieto dienesta tīmekļa vietnē.

XIII. Noslēguma jautājums

104. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumus Nr.646 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 174.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142; MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513; 4. apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvas 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību;

2) Padomes 2004.gada 22.decembra Direktīvas 2004/117/EK, ar ko groza Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz oficiālā uzraudzībā veiktajām pārbaudēm un trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtību;

3) Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīvas 2016/317/ES, ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK;

4) Komisijas 2021. gada 16. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/971, ar ko attiecībā uz bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanu groza I pielikumu Padomes Direktīvai 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 66//402/EEK  par graudaugu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr. 554

(Pielikums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņu izdarīšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

1. Informācija par personu:
1.1. juridiskai personai:
1.1.1. personas nosaukums;
1.1.2. juridiskā adrese;
1.1.3. reģistrācijas numurs;
1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;
1.2. fiziskai personai:
1.2.1. vārds, uzvārds;
1.2.2. personas kods;
1.2.3. dzīvesvietas adrese;
1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.
3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).
4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.
5. Datums, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts.

6. Norāde "Personas datus apstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumu Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 13.1 punktu".

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr. 554
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra reģistrācijas apliecības saturs

(Pielikums svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Sēklu kvalitātes rādītāji

I. Cukurbietes

1. Viendīgsta sēklas:

1.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 80 %;

1.2. minimālā tīrība – 97 %;

1.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

1.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %;

1.5. vismaz 90 % no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

1.6. kamoliņu daudzums, kas dod trīs un vairāk dīgstu, nedrīkst būt lielāks par 5 % no uzdīgušajiem kamoliņiem.

2. Precīzās izsējas sēklas:

2.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 75 %;

2.2. minimālā tīrība – 97 %;

2.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

2.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %;

2.5. vismaz 70 % no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

2.6. kamoliņu daudzums, kas dod trīs un vairāk dīgstu, nedrīkst būt lielāks par 5 % no uzdīgušajiem kamoliņiem.

3. Daudzdīgstu sēklas, kuru diploiditāte pārsniedz 85 %:

3.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 73 %;

3.2. minimālā tīrība – 97 %;

3.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

3.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %.

4. Pārējās sēklas:

4.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 68 %;

4.2. minimālā tīrība – 97 %;

4.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

4.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %.

5. Inertie piemaisījumi* nedrīkst pārsniegt:

5.1. bāzes sēklām (B) – 1 %;

5.2. sertificētām sēklām (C) – 0,5 %.

II. Lopbarības bietes

6. Daudzdīgstu sēklas, kuru diploiditāte pārsniedz 85 %, viendīgsta sēklas un precīzās izsējas sēklas:

6.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 73 %;

6.2. minimālā tīrība – 97 %;

6.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

6.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %;

6.5. viendīgsta sēklām vismaz 90 % no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

6.6. precīzās izsējas sēklām:

6.6.1. kuru diploiditāte pārsniedz 85 %, vismaz 58 % no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

6.6.2. pārējām sēklām vismaz 63 % no uzdīgušajiem kamoliņiem dod vienu dīgstu;

6.7. viendīgsta un precīzās izsējas sēklām kamoliņu daudzums, kas dod trīs un vairāk dīgstu, nedrīkst būt lielāks par 5 % no uzdīgušajiem kamoliņiem.

7. Pārējās sēklas:

7.1. minimālā dīgtspēja tīrai sēklai – 68 %;

7.2. minimālā tīrība – 97 %;

7.3. maksimālais citu augu sugu sēklu piejaukums – 0,3 %;

7.4. mitruma saturs – ne vairāk kā 15 %.

8. Inertie piemaisījumi* nedrīkst pārsniegt:

8.1. bāzes sēklām (B) – 1,0 %;

8.2. sertificētām sēklām (C) – 0,5 %.

Piezīme. *Granulētām bāzes sēklām (B) un sertificētām sēklām (C) paraugu ņem, kad tās vēl nav granulētas.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Minimālais attālums (metros) starp dažādu šķirņu sēklaudzēšanas laukiem

1. Minimālais attālums starp cukurbiešu un lopbarības biešu vai cita biešu (Beta vulgaris L.) tipa sēklaudzēšanas laukiem ir šāds:

1.1. ja iegūst bāzes sēklas (B), – 1000 m;

1.2. ja iegūst sertificētas sēklas (C), – 1000 m.

2. Minimālais attālums starp cukurbiešu sēklaudzēšanas laukiem ir šāds:

2.1. ja iegūst bāzes sēklas (B), – 1000 m;

2.2. ja iegūst sertificētas sēklas (C):

2.2.1. diploīdiem, kā arī tetraploīdiem cukurbiešu putekšņu avotiem – 600 m;

2.2.2. diploīdiem, kā arī diploīdiem cukurbiešu putekšņu avotiem – 300 m;

2.2.3. tetraploīdiem, kā arī tetraploīdiem cukurbiešu putekšņu avotiem – 300 m;

2.2.4. tetraploīdiem, kā arī diploīdiem cukurbiešu putekšņu avotiem – 600 m;

2.2.5. cukurbietēm, ja neizmanto vīriešu kārtas augu sterilizāciju, – 300 m;

2.2.6. pārējām sēklām, kas nav minētas šā pielikuma 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5.apakšpunktā, – 1000 m.

3. Minimālais attālums starp lopbarības biešu sēklaudzēšanas laukiem ir šāds:

3.1. ja iegūst bāzes sēklas (B), – 1000 m;

3.2. ja iegūst sertificētas sēklas (C):

3.2.1. diploīdiem, kā arī tetraploīdiem lopbarības biešu putekšņu avotiem 600 m;

3.2.2. diploīdiem, kā arī diploīdiem lopbarības biešu putekšņu avotiem 300 m;

3.2.3. tetraploīdiem, kā arī tetraploīdiem lopbarības biešu putekšņu avotiem – 300 m;

3.2.4. tetraploīdiem, kā arī diploīdiem lopbarības biešu putekšņu avotiem – 600 m;

3.2.5. lopbarības bietēm, ja neizmanto vīriešu kārtas augu sterilizāciju, – 300 m;

3.2.6. pārējām sēklām, kas nav minētas šā pielikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5.apakšpunktā, – 1000 m.

4. Minimālais attālums starp biešu sēklaudzēšanas laukiem ar nezināmu diploiditāti ir 600 m. Diploiditāti par nezināmu uzskata arī tad, ja Latvijas augu šķirņu katalogā diploiditāte nav norādīta.

5. Šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā noteiktais minimālais attālums neattiecas uz sējumiem, kuriem ir nodrošināta pietiekama cita veida aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.

6. Šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā noteiktie minimālie attālumi attiecas arī uz izolāciju no laukiem, kur tiek audzētas bietes sakņu ieguvei un balandu (Chenopodiaceae) dzimtas augi, kas zied tajā pašā laikā, kad zied sēklaudzēšanas lauki.

7. Izolācija nav nepieciešama, ja biešu sēklu laukos lieto vienu un to pašu apputeksnētāju.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits

Nr.
p.k.

Slimība

Slimo augu skaits (%)

bāzes sēklām ne vairāk kā

sertificētām sēklām ne vairāk kā

1.

Neīstā miltrasa (Peronospora schachtii)

5

15

2.

 Biešu sausā puve (Phoma betae)

5

10

3.

 Sakņu bakteriālie augoņi (Xanthomonas beticola)

5

10

Zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Prasības šķirnes tīrībai

Nr.
p.k.

Bietes

Minimālā šķirnes tīrība (%)

bāzes sēklām

sertificētām sēklām

1.

Cukurbietes

99

98

2.

Lopbarības bietes

98

97

Zemkopības ministre L.Straujuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Lauku apskates iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

3. Informācija par izsēto sēklu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. aizsargātai šķirnei – licences līguma numurs un derīguma termiņš;

3.5. sēklas daudzums (kg).

4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

4.1. lauka nosaukums vai numurs;

4.2. lauka platība (ha).

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

6. Sēšanas vai stādīšanas datums un gads.

7. Informācija par priekšaugiem.

8. Iesniegšanas datums, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
8.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Analizējamais augu skaits sēklaudzēšanas sējumos un augu skaits paraugā

Apskatāmā platība (ha)

Paraugu skaits

Augu skaits paraugā (gab.)

līdz 0,1

10

20

līdz 0,5

10

25

0,51–1

10

25

1,01–5

10

50

5,01–10

14

50

10,01–20

20

50

> 20

no katriem nākamajiem 10 ha papildus ņem 10 paraugus

50

Zemkopības ministre L.Straujuma
9. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr. 554

(Pielikums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

Biešu sēklaudzēšanas lauku apskates protokola saturs

1. Atbildīgā institūcija.
2. Lauku apskates protokola numurs.
3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.


4. Informācija par izsēto sēklu:
4.1. suga;
4.2. šķirne;
4.3. izsētās sēklas kategorija;
4.4. partijas numurs;
4.5. sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, institūcija, kas izdevusi dokumentu).

5. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:
5.1. lauka numurs atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskajai pieteikšanās sistēmai (LAD EPS). Papildus var norādīt lauka nosaukumu;
5.2. platība (ha vai m2);
5.3. priekšaugi.

6. Informācija par citām biešu šķirnēm saimniecībā (ir vai nav; ja ir, norādīt šķirni un kategoriju).


7. Informācija par lauka apskates rezultātiem:
7.1. minimālais attālums starp sējumiem vai stādījumiem (ievērots vai nav ievērots);

7.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);
7.3. nezāles;
7.4. kaitēkļi un slimības;
7.5. citu šķirņu un šķirnei netipisko augu skaits;
7.6. sējuma vai stādījuma atbilstība prasībām.

8. Lēmums par šķirnes sējumu vai stādījumu atbilstību sēklu iegūšanai.
9. Protokola izsniegšanas datums, dienesta inspektora vārds, uzvārds un paraksts.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Iesnieguma saturs vidējā sēklu parauga noņemšanai, analīžu veikšanai un etiķešu izgatavošanai

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg).

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta;

4.5. glabāšanas veids.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (nosaukums, numurs, izdošanas datums, institūcija, kas izdevusi dokumentu).

6. Informācija par ķīmisko apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits.

10. Iesniegšanas datums, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
11.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, reģistrācijas kods.

3. Suga.

4. Šķirne.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Sēklu partijas lielums.

7. Sēklu dīgtspēja.

8. Sēklu kvalitāti apliecinoša dokumenta numurs un izsniegšanas datums.

9. Iesniegšanas datums, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
12.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr. 554
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai pazemināt izlases sēklas kategoriju

(Pielikums svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

13.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Etiķešu krāsa

Etiķetes ir šādā krāsā:

Nr. p.k.

Sēklu kategorija

Etiķetes krāsa

1.

Pirmsbāzes sēklas (PB)Balta ar diagonālu violetu svītru

2.

Bāzes sēklas (B)Balta

3.

Sertificētas sēklas (C)Zila

4.

Sēklas, kuru sertificēšana nav pabeigtaPelēka
Zemkopības ministre L.Straujuma
14.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētu (C) sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes vai zīmogojuma un dokumenta saturs

(Pielikums grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142)

I. Etiķetes un zīmogojuma saturs

1. Atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem (var lietot "ES tiesību akti").

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums vai to abreviatūra.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

3. Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

4. Sēklu partijas numurs.

5. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu kamoliņu skaits.

6. Suga (norāda botānisko nosaukumu (pilnu vai saīsinātu) latīņu burtiem) un norāde "cukurbietes" vai "lopbarības bietes".

7. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

8. Kategorija.

9. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās institūcijas nosaukumu.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

11. Ja sēklas dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda institūciju, kas to novērtējusi, kā arī norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju norāda uz oficiālās uzlīmes, ko pielīmē pie etiķetes.

12. Pirmsbāzes sēklai norāda paaudžu skaitu pirms sertificētām sēklām vai pirmās paaudzes sertificētām sēklām.

13. Norāde:

13.1. viendīgsta sēklai – "viendīgsta sēklas";

13.2. precīzās izsējas sēklai – "precīzās izsējas sēklas".

II. Dokumenta saturs

1. Sēklu partijas numurs.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (pilnu vai saīsinātu) latīņu burtiem) un norāde "cukurbietes" vai "lopbarības bietes".

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Norāde:

4.1. viendīgsta sēklai – "viendīgsta sēklas";

4.2. precīzās izsējas sēklai – "precīzās izsējas sēklas".

Zemkopības ministre L.Straujuma
15.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Oficiālās etiķetes un pavaddokumenta saturs sēklām, kas nav līdz galam sertificētas

(Pielikums grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 142)

I. Etiķetes saturs

1. Par lauku apskati atbildīgā institūcija un valsts vai to abreviatūra.

1.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem) un norāde "cukurbietes" vai "lopbarības bietes".

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Kategorija.

5. Lauka vai sēklu partijas numurs.

6. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa.

7. Norāde "Sēkla nav līdz galam sertificēta".

II. Pavaddokumenta saturs

1. Institūcija, kas izdevusi dokumentu.

1.1 Izsniegtajām etiķetēm oficiāli piešķirtie sērijas numuri.

2. Suga (norāda botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem bez atsauces uz autoriem) un norāde "cukurbietes" vai "lopbarības bietes".

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Kategorija.

5. Izsētās sēklas partijas numurs un valsts vai valstis, kas sertificējušas sēklu.

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Platība, kurā audzēta sēklu partija, kas norādīta pavaddokumentā.

8. Ievāktais sēklu daudzums un iesaiņojumu skaits.

9. Apliecinājums, kas apstiprina sēklaudzēšanas prasību izpildi kultūraugam, no kura iegūta sēkla.

10. Ja nepieciešams, sēklas kvalitāti apliecinošie pagaidu rezultāti.

Zemkopības ministre L.Straujuma
16.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.554
Saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma marķējuma saturs nelieliem sēklu iesaiņojumiem

1. Norāde "Neliels Eiropas Savienības iesaiņojums".

2. Saiņotāja (fiziskas vai juridiskas personas) vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese.

3. Oficiāli piešķirtais sēklu partijas numurs.

4. Institūcija, kas piešķīrusi sēklu partijas numuru, un valsts nosaukums vai to abreviatūra.

5. Sēklu partijas sēklu saiņotāja piešķirtais partijas identifikācijas numurs, ja sēklu partiju pārsaiņojis saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes.

6. Suga (norāda latīņu burtiem) un norāde "cukurbietes" vai "lopbarības bietes".

7. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

8. Kategorija.

9. Neto vai bruto sēklu masa vai tīro sēklu vai kamoliņu skaits.

10. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu vai kamoliņu masu un kopējo masu.

11. Norāde:

11.1. viendīgsta sēklai – "viendīgsta sēklas";

11.2. precīzās izsējas sēklai – "precīzās izsējas sēklas".

Zemkopības ministre L.Straujuma
16.1 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 14. augusta
noteikumiem Nr. 554

(Pielikums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi
Nr.
p. k.
GrupaAtkārtotās pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi1 gads3 mēneši
12345

1. Sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām

1.1.

sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada

dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā  šo noteikumu 3. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspējadīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 3. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju, vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējuneattiecas
1.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktā termiņaneattiecas

dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu  3. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

neattiecas
2. klas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1.sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada, un atbilstoši sēklu kvalitātes pārbaudes rezultātiem:
neattiecassēklu mitruma saturs nepārsniedz 15 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 3. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspējasēklu mitruma saturs nepārsniedz 15 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 3. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju, vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitruma saturs pārsniedz 15 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai pēc 2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa veikta atkārtota pārbaude:
neattiecasneattiecassēklu mitruma saturs nepārsniedz 15 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 3. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitruma saturs pārsniedz 15 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju 

 

17. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr. 554

(Pielikums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

Sēklu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un iesaiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga ņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Inerto piemaisījumu veids.

11. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Vējauzu klātbūtne.

14. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

15. Dīgtspējas pagaidu novērtējums (%), ja tas veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

16. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

17.  Citas analīzes.

18. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

19. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

20. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

18.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augustanoteikumiem Nr.554
noteikumiem Nr. 554
Pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti"

(Pielikums svītrots ar MK 16.08.2022. noteikumiem Nr. 513)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 554Pieņemts: 14.08.2012.Stājas spēkā: 17.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 16.08.2012. OP numurs: 2012/129.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
250853
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2022","iso_value":"2022\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-19.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2012","iso_value":"2012\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2012.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)