Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.143

Rīgā 2012.gada 2.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.26 2.p.)

Grozījumi "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu
un elektroniskās naudas likuma

11. panta ceturto daļu, 20., 32. un 33. pantu

1. Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.04.2011. normatīvajos noteikumos Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.2. un 2.3. punktu šādā redakcijā:

"2.2. Komisija reģistrē iestādi, kuras darbības uzsākšanai nav nepieciešama licence, un veic reģistra ieraksta anulēšanu;

2.3. Komisija pārreģistrē iestādes licenci vai veic izmaiņas reģistrēto iestāžu reģistra ierakstā;".

1.2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja licencēta iestāde vēlas uzsākt cita vai būtiski mainīt esošā maksājumu pakalpojumu veida sniegšanu, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda to maksājumu pakalpojumu veidu, kuru vēlas sniegt, iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

7.1. darbības nodrošināšanas struktūru, administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

7.2. jaunā maksājumu pakalpojumu veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

7.3. precizētu komercdarbības plānu."

1.3. Izteikt III sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Iestādes reģistrācijas un reģistra ieraksta anulēšanas kārtība".

1.4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maksājumu iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. pantam nav nepieciešama licence, iesniedz:

8.1. Komisijai adresētu paziņojumu (3. pielikums);

8.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

8.2.1. detalizētu maksājumu pakalpojumu sniegšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, kuru Komisijai adresētajā paziņojumā maksājumu iestāde norādījusi kā plānoto maksājumu pakalpojumu veidu;

8.2.2. maksājumu iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību maksājumu iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu;

8.2.3. informāciju par to, vai maksājumu iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus un filiāles. Ja maksājumu iestāde plāno izmantot pārstāvjus un filiāles, komercdarbības plānā ietver pārstāvju un filiāļu sarakstu;

8.2.4. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas procedūru;

8.3. iekšējās kontroles sistēmas atbilstības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 7. panta prasībām nodrošināšanas procedūru;

8.4. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi."

1.5. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Elektroniskās naudas iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 pantam nav nepieciešama licence, iesniedz:

9.1. Komisijai adresētu paziņojumu (4. pielikums);

9.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

9.2.1. detalizētu elektroniskās naudas emisijas procedūras aprakstu, kā arī maksājumu pakalpojumu sniegšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, ja elektroniskās naudas iestāde Komisijai adresētajā paziņojumā tos norādījusi kā plānotos maksājumu pakalpojumu veidus;

9.2.2. plānoto vai apgrozībā esošo elektroniskās naudas vidējā apmēra aprēķinu, kas veikts atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmās daļas 1. punkta un 1. panta 2.3 punkta prasībām;

9.2.3. elektroniskās naudas iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību elektroniskās naudas iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.2.4. informāciju par to, vai elektroniskās naudas iestāde plāno izplatīt elektronisko naudu vai sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus un filiāles. Ja elektroniskās naudas iestāde plāno izmantot pārstāvjus un filiāles, komercdarbības plānā ietver pārstāvju un filiāļu sarakstu;

9.2.5. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildes nodrošināšanas procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem;

9.2.6. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.3. iekšējās kontroles sistēmas atbilstības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 7. panta prasībām nodrošināšanas procedūru;

9.4. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem;

9.5. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus."

1.6. Papildināt noteikumus ar 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

"10. Komisija anulē iestādes, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama licence, ierakstu reģistrā pēc tam, kad iestāde Komisijai iesniegusi iesniegumu par ieraksta reģistrā anulēšanu, pievienojot:

10.1. iestādes lēmumu pārtraukt maksājumu vai elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu sniegšanu;

10.2. iestādes bilanci un ārpusbilanci datumā, ar kuru iestāde pārtraukusi maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai elektroniskās naudas emisiju, norādot pozīciju atšifrējumus;

10.3. apliecinājumu, ka iestādei nepastāv saistības pret tās klientiem - maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai elektroniskās naudas turētājiem;

10.4. kredītiestādes, kurā atrodas iestādes konts maksājumu pakalpojumu izmantotāju vai elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu šķirtai turēšanai no iestādes mantas atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās un piektās daļas prasībām, izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka minētajā iestādes kontā nav atlikuma.

11. Ja iestāde, kura reģistrēta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 panta noteikumiem, vēlas sniegt citu maksājumu pakalpojumu veidu vai būtiski mainīt jau reģistrēto maksājumu pakalpojumu veidu, tā iesniedz Komisijai iesniegumu par izmaiņu veikšanu reģistrēto iestāžu reģistrā, kurā norāda tos maksājumu pakalpojumu veidus, kurus vēlas sniegt, vai informē par būtiskajām izmaiņām esošajā pakalpojumā, iesniegumam pievienojot šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētos dokumentus, kuros tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas.

12. Ja Komisija konstatē, ka iestāde neatbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 panta prasībām, Komisija var anulēt iestādes ierakstu reģistrā."

1.7. Aizstāt noteikumu 11. punktā skaitli "10.1." ar skaitli "11.1.".

1.8. Aizstāt noteikumu 15. punktā skaitli "14." ar skaitli "15.".

1.9. Aizstāt noteikumu 16. punktā:

1.9.1. skaitli "14." ar skaitli "15.";

1.9.2. skaitli "15." ar skaitli "16.".

1.10. Izteikt noteikumu 1. pielikuma 7. punkta:

1.10.1. pirmo teikumu šādā redakcijā:

"7. Iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:";

1.10.2. otro teikumu šādā redakcijā:

"Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:".

1.11. Izteikt noteikumu 3. un 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds_______________________________________________________

Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs

___________________________________________________________________________________

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese

___________________________________________________________________________________

2. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu

Maksājuma instrumenta izlaišana un saņemšana

Bezkonta naudas pārvedums

Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

3. Informācija par maksājumu iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību

(Piezīme: ja maksājumu iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par maksājumu pakalpojumu pārvaldību, 3. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām)

Vārds, uzvārds _______________________________________________________________________

Personas kods/Identifikācijas numurs______________________________________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese ____________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi_______________________________

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

__________________________________________________________/_________________________/

4. Maksājumu iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

____________________________________________________________________________________

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):

Maksājumu iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta otrās daļas 3. punkta prasībām

Iekšējās kontroles sistēmas atbilstības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 7. panta prasībām nodrošināšanas procedūra

Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem

Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

__________________________________________________________/_________________________/

Personas kods/Identifikācijas numurs_____________________________________________________

Dzīvesvietas adrese ___________________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi______________________________

 

 

(datums)

 

 

 

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu elektroniskās naudas emisiju, nesaņemot licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt elektroniskās naudas emisiju

Nosaukums (firma)____________________________________________________________________

Reģistrācijas numurs___________________________________________________________________

Juridiskā adrese_______________________________________________________________________

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgo):

Elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. un 4. punkts)

Elektroniskās naudas iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Pamatojoties uz to, ka 1. punktā minētā persona papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus:

apliecinu, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta prasībām

(Piezīme: iesnieguma 3. punktā ietvertais apliecinājums ar "x" zīmi aizpildāms obligāti, ja plānots sniegt maksājumu pakalpojumus)

4. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 4. punktu aizpildīt nav nepieciešams)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu

Maksājuma instrumenta izlaišana un saņemšana

Bezkonta naudas pārvedums

Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

5. Informācija par elektroniskās naudas iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus elektroniskās naudas iestādes vārdā, rada elektroniskās naudas iestādei civiltiesiskas saistības, vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju

(Piezīme: ja elektroniskās naudas iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju, 5. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām)

Vārds, uzvārds _______________________________________________________________________

Personas kods/Identifikācijas numurs______________________________________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese ____________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi________________________

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

__________________________________________________________/_________________________/

6. Elektroniskās naudas iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

____________________________________________________________________________________

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):

Elektroniskās naudas iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta otrās daļas 3. punkta prasībām

Iekšējās kontroles sistēmas atbilstības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 7. panta prasībām nodrošināšanas procedūra

Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

__________________________________________________________/_________________________/

Personas kods/Identifikācijas numurs_____________________________________________________

Dzīvesvietas adrese ___________________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi_______________________

 

 

(datums)

 
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 02.07.2012.Stājas spēkā: 05.07.2012.Zaudē spēku: 05.10.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104 (4707), 04.07.2012. OP numurs: 2012/104.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
249932
05.07.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva