Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 457 "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību".

Ministru kabineta noteikumi Nr.216

Rīgā 2001.gada 29.maijā (prot. Nr.25, 3.§)

Noteikumi par alkoholisko dzērienu (izņemot vīnu, pārējos raudzētos dzērienus un starpproduktus) daudzuma noteikšanu, spirta zudumu uzskaiti un spirta daudzuma kontroles metodiku

Izdoti saskaņā ar Alkohola aprites likuma 5.panta pirmo daļu, 29.panta 2. un 3.punktu
un likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. spirta zudumu uzskaites kārtību un spirta daudzuma kontroles metodiku jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

1.2. kārtību, kādā spirta patērētāji veic spirta uzskaiti;

1.3. kārtību, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli, nosakāms likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 7.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros 20 °C temperatūrā.

2. Alkoholisko dzērienu (izņemot vīnu, pārējos raudzētos dzērienus un starpproduktus) (turpmāk - alkoholiskie dzērieni) daudzumu litros nosaka, izmantojot spirta daudzumu litros 20 °C temperatūrā. Spirta daudzuma uzskaitē lietojamā mērvienība ir absolūtā (bezūdens) spirta litrs ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai vai absolūtais (bezūdens) spirta dekalitrs ar precizitāti līdz vienai simtdaļai.

3. Alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanā un spirta daudzuma uzskaites procesā nosakāmi šādi parametri:

3.1. šķīduma tilpums (litros);

3.2. spirta saturs tilpuma procentos;

3.3. temperatūra (°C);

3.4. absolūtā spirta tilpums (litros).

4. Spirta tilpuma mērīšanai izmantojami metāla un stikla mērtrauki, kā arī spirta daudzuma skaitītāji. Uzņēmumos, kuros spirtu uzglabā stacionārās cisternās, kuru tilpums pārsniedz 100 000 litru, pieļaujama spirta tilpuma mērīšana ar mērlenti. Spirta koncentrācijas mērīšanai izmantojami areometri, bet spirta temperatūras mērīšanai - termometri.

5. Spirta daudzuma uzskaitē atļauts lietot tikai verificētus vai kalibrētus mērlīdzekļus.

6. Spirta pieņemšanā un izsniegšanā atļauts lietot arī masas mērvienības, pārrēķinot absolūtā spirta tilpuma mērvienībās saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu.

7. Absolūtā (bezūdens) spirta tilpums nosakāms:

7.1. ja lieto tilpuma mērvienības, - izmantojot šādu formulu:

V20 = V1 x n, kur

V20 - absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

V1 - spirta un ūdens šķīduma tilpums (litros) faktiskajā temperatūrā;

n - koeficients absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanai 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura (1.pielikums);

7.2. ja lieto masas mērvienības, - izmantojot šādu formulu:

V20 = m x k, kur

V20 - absolūtā (bezūdens) spirta tilpums (litros) 20 °C temperatūrā;

m - spirta un ūdens šķīduma masa (kg) faktiskajā temperatūrā;

k - absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficients spirta ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā vienā kilogramā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāvā (2.pielikums).

II. Spirta pieņemšanas un izsniegšanas kārtība

8. Jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai spirta patērētāji spirta pieņemšanai izveido komisiju trīs cilvēku sastāvā. Ja pieņemamā spirta daudzums vienā reizē nepārsniedz 200 litru, komisija nav jāizveido, bet spirta pieņemšanu nodrošina spirta patērētāju vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja pilnvarota persona.

9. Spirta pieņemšanas komisija sastāda piegādātā spirta pieņemšanas aktu (3.pielikums), un tas ir pamats spirta ņemšanai uzskaitē un nodošanai noliktavā. Informācija par jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai spirta patērētāju saņemto un izsniegto spirtu hronoloģiskā secībā reģistrējama speciālā numurētā un caurauklotā spirta uzskaites žurnālā, norādot datumu, preču pavadzīmes-rēķina alkoholam numuru, piegādātā spirta pieņemšanas akta numuru, saņemtā un izlietotā spirta daudzumu, izlietojuma mērķi, faktisko spirta atlikumu, faktisko spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) zudumu un tā pamatojumu, kā arī atbildīgās amatpersonas parakstu. Spirta uzskaites žurnāls tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, kur tas tiek parakstīts, datēts un apzīmogots.

10. Spirtu no noliktavas izsniedz saskaņā ar jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai spirta patērētāju apstiprinātu pieprasījumu spirta saņemšanai (4.pielikums).

11. Persona, kas ir atbildīga par spirta saņemšanu un izlietošanu jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai spirta patērētāju noteiktajās patēriņa vietās (piemēram, ražotnēs, laboratorijās), saņemto un izlietoto spirtu hronoloģiskā secībā uzskaita atsevišķā numurētā, caurauklotā, jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai spirta patērētāju apstiprinātā (parakstītā, datētā un apzīmogotā) spirta uzskaites žurnālā.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētajā spirta uzskaites žurnālā norāda datumu, preču pavadzīmes-rēķina alkoholam numuru, saņemtā un izlietotā spirta daudzumu, izlietojuma mērķi, faktisko spirta atlikumu, faktisko spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) zudumu un tā pamatojumu, kā arī atbildīgās amatpersonas parakstu.

13. Spirta uzskaites žurnālā spirtu uzskaita absolūtā (bezūdens) spirta litros.

III. Spirta uzglabāšanas un inventarizācijas kārtība

14. Spirta uzglabāšanas un inventarizācijas nodrošināšanai spirta patērētājs vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs apstiprina kārtību, kurā norāda:

14.1. par spirta pieņemšanu un izmantošanu atbildīgo personu;

14.2. veicamos drošības pasākumus (piemēram, signalizācijas ierīkošana, telpu noslēgšana, apsardze);

14.3. ziņas par spirta uzglabāšanas taru, kas atbilst pārtikas preču glabāšanas prasībām un uz kuras ir norāde "spirts";

14.4. ziņas par spirta uzglabāšanu rūpnieciski ražotā, slēgtā un Valsts ieņēmumu dienestā deklarētā fasējumā (mucās, kannās vai pudelēs), kas nodrošināts ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto kontroles marķējumu (spiedogu);

14.5. spirta mērīšanai izmantojamos mērlīdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

14.6. spirta aprites uzraudzības kārtību jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai pie spirta patērētāja, kā arī katrā tilpnē un uzglabāšanas vietā.

15. Uzglabāšanas vietā spirts drīkst atrasties tikai tarā, kas ļauj identificēt spirta ražotājuzņēmumu vai importētājuzņēmumu, izņemot gadījumus, ja spirts piegādāts transportlīdzekļu tilpnēs un no tām iepildīts jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai spirta patērētāju stacionārajās tilpnēs. Uz katras fasējuma vienības jābūt informācijai par jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai spirta patērētāja nosaukumu, taras identifikācijas numuru, spirta tilpumu, svaru un mērīšanas datumu.

16. Jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai spirta patērētāji inventarizē spirta krājumu katru mēnesi pirmajā datumā, kā arī veic pārskata gada inventarizāciju. Spirta patērētāju vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs izveido komisiju spirta krājuma inventarizācijai. Ja spirta gada apgrozījums jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai spirta patērētājiem ir lielāks par 50000 litru, pārskata gada spirta krājumu inventarizāciju veic Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvja klātbūtnē.

17. Spirta krājumu katra mēneša inventarizācijas aktam un pārskata gada inventarizācijas aktam pievieno pielikumu, kurā norāda spirta, jēlspirta, spirta ražošanas blakusproduktu (izņemot sīveļļas) zudumus un to cēloņus. Pielikumu paraksta spirta patērētājs vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs un inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs.

18. Spirta krājumu inventarizē spirta glabāšanas vietās, lietojot svēršanas vai mērīšanas metodi. Spirta krājumu inventarizācijas rezultātus norāda spirta inventarizācijas aktā (5.pielikums) un spirta uzskaites žurnālos visās spirta uzglabāšanas vietās.

19. Pārskata gada inventarizācijas aktā fiksēto spirta atlikumu salīdzina ar grāmatvedības uzskaitē fiksēto spirta atlikumu inventarizācijas uzsākšanas brīdī. Par spirta atlikumu salīdzināšanas rezultātiem noformē salīdzināšanas aktu.

20. Jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un spirta patērētāji katru gadu līdz 15.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā spirta patērētāju vai jēlspirta un spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) apstiprinātas pārskata gada inventarizācijas un salīdzināšanas akta kopijas.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumus Nr.276 "Noteikumi par spirta daudzuma un zudumu uzskaiti un kontroles metodiku" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 255.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.216

Absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficienti spirta ūdens šķīdumā 20 °C temperatūrā atkarībā no spirta ūdens šķīduma faktiskās temperatūras un satura

1.tabula

Faktiskā temperatūra Spirta saturs tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā
°C 100 99 98 97 96
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai
40 0,9782 0,9683 0,9586 0,9488 0,9391
39 0,9793 0,9694 0,9596 0,9499 0,9402
38 0,9804 0,9705 0,9607 0,9510 0,9413
37 0,9816 0,9716 0,9618 0,9520 0,9423
36 0,9827 0,9727 0,9629 0,9531 0,9433
35 0,9838 0,9738 0,9640 0,9541 0,9444
34 0,9849 0,9749 0,9650 0,9552 0,9454
33 0,9860 0,9760 0,9661 0,9562 0,9464
32 0,9871 0,9771 0,9672 0,9573 0,9474
31 0,9882 0,9782 0,9682 0,9583 0,9485
30 0,9893 0,9793 0,9693 0,9594 0,9495
29 0,9904 0,9804 0,9704 0,9605 0,9505
28 0,9914 0,9814 0,9715 0,9615 0,9516
27 0,9925 0,9825 0,9725 0,9626 0,9527
26 0,9935 0,9836 0,9736 0,9637 0,9537
25 0,9946 0,9846 0,9747 0,9647 0,9547
24 0,9957 0,9857 0,9757 0,9658 0,9558
23 0,9967 0,9868 0,9768 0,9668 0,9568
22 0,9978 0,9878 0,9779 0,9679 0,9579
21 0,9989 0,9889 0,9789 0,9689 0,9589
20 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600
19 1,0011 0,9911 0,9810 0,9710 0,9610
18 1,0022 0,9922 0,9821 0,9721 0,9620
17 1,0033 0,9932 0,9832 0,9731 0,9631
16 1,0044 0,9943 0,9842 0,9742 0,9641
15 1,0055 0,9954 0,9853 0,9752 0,9651
14 1,0065 0,9964 0,9863 0,9762 0,9662
13 1,0076 0,9975 0,9874 0,9773 0,9672
12 1,0086 0,9986 0,9884 0,9783 0,9682
11 1,0097 0,9996 0,9895 0,9794 0,9693
10 1,0108 1,0007 0,9905 0,9804 0,9703
9 1,0119 1,0017 0,9916 0,9814 0,9713
8 1,0129 1,0028 0,9926 0,9825 0,9723
7 1,014 1,0038 0,9937 0,9835 0,9733
6 1,0151 1,0049 0,9947 0,9845 0,9743
5 1,0161 1,0060 0,9957 0,9855 0,9753
4 1,0172 1,0070 0,9968 0,9865 0,9763
3 1,0183 1,0080 0,9978 0,9875 0,9773
2 1,0193 1,0091 0,9988 0,9885 0,9782
1 1,0204 1,0101 0,9998 0,9895 0,9792
0 1,0215 1,0111 1,0008 0,9905 0,9802
-1 1,0226 1,0122 1,0019 0,9915 0,9812
-2 1,0236 1,0133 1,0029 0,9925 0,9822
-3 1,0247 1,0143 1,0039 0,9935 0,9832
-4 1,0258 1,0153 1,0049 0,9946 0,9842
-5 1,0269 1,0164 1,0059 0,9956 0,9851
-6 1,0279 1,0174 1,0070 0,9965 0,9861
-7 1,0290 1,0185 1,0080 0,9976 0,9871
-8 1,0301 1,0195 1,0090 0,9986 0,9881
-9 1,0312 1,0206 1,0101 0,9995 0,9890
-10 1,0322 1,0216 1,0111 1,0005 0,9900
-11 1,0332 1,0226 1,0121 1,0016 0,9910
-12 1,0342 1,0236 1,0131 1,0026 0,9920
-13 1,0353 1,0246 1,0141 1,0036 0,9930
-14 1,0363 1,0257 1,0151 1,0046 0,9940
-15 1,0374 1,0267 1,0161 1,0056 0,9950
-16 1,0384 1,0277 1,0172 1,0066 0,9960
-17 1,0394 1,0287 1,0182 1,0076 0,9970
-18 1,0405 1,0297 1,0192 1,0086 0,9979
-19 1,0415 1,0308 1,0201 1,0096 0,9989
-20 1,0425 1,0319 1,0211 1,0105 0,9999
-21 1,0436 1,0329 1,0222 1,0115 1,0009
-22 1,0446 1,0339 1,0232 1,0125 1,0019
-23 1,0457 1,0349 1,0242 1,0135 1,0028
-24 1,0467 1,0359 1,0252 1,0145 1,0038
-25 1,0477 1,0369 1,0262 1,0155 1,0047

2.tabula

Faktiskā temperatūra Spirta saturs tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā
°C 95 94 93 92 91
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai
40 0,9294 0,9197 0,9099 0,9002 0,8905
39 0,9305 0,9208 0,9110 0,9012 0,8915
38 0,9315 0,9218 0,9120 0,9022 0,8925
37 0,9325 0,9228 0,9130 0,9032 0,8935
36 0,9336 0,9238 0,9140 0,9042 0,8945
35 0,9346 0,9248 0,9150 0,9052 0,8955
34 0,9356 0,9258 0,9160 0,9062 0,8964
33 0,9366 0,9268 0,9169 0,9071 0,8974
32 0,9376 0,9278 0,9179 0,9081 0,8983
31 0,9386 0,9288 0,9189 0,9091 0,8993
30 0,9396 0,9298 0,9199 0,9101 0,9002
29 0,9407 0,9308 0,9209 0,9111 0,9012
28 0,9417 0,9318 0,9220 0,9121 0,9022
27 0,9427 0,9328 0,9230 0,9131 0,9032
26 0,9438 0,9339 0,9240 0,9142 0,9042
25 0,9448 0,9349 0,9250 0,9151 0,9052
24 0,9459 0,9360 0,9260 0,9160 0,9061
23 0,9469 0,9370 0,9270 0,9170 0,9071
22 0,9480 0,9380 0,9280 0,9180 0,9081
21 0,9490 0,9390 0,9290 0,9190 0,9090
20 0,9500 0,9400 0,9300 0,9200 0,9100
19 0,9510 0,9410 0,9310 0,9210 0,9109
18 0,9520 0,9420 0,9320 0,9220 0,9119
17 0,9530 0,9430 0,9329 0,9230 0,9128
16 0,9540 0,9440 0,9339 0,9239 0,9138
15 0,9551 0,9450 0,9349 0,9249 0,9148
14 0,9561 0,9460 0,9359 0,9259 0,9157
13 0,9571 0,9470 0,9369 0,9269 0,9166
12 0,9581 0,9480 0,9379 0,9278 0,9176
11 0,9591 0,9490 0,9389 0,9287 0,9185
10 0,9601 0,9500 0,9399 0,9297 0,9195
9 0,9611 0,9509 0,9408 0,9306 0,9204
8 0,9621 0,9519 0,9417 0,9316 0,9214
7 0,9631 0,9529 0,9427 0,9325 0,9223
6 0,9641 0,9539 0,9437 0,9334 0,9232
5 0,9651 0,9549 0,9446 0,9344 0,9242
4 0,9661 0,9558 0,9455 0,9353 0,9251
3 0,967 0,9568 0,9465 0,9363 0,9260
2 0,968 0,9577 0,9474 0,9372 0,9269
1 0,969 0,9587 0,9484 0,9381 0,9278
0 0,9699 0,9596 0,9483 0,9390 0,9287
-1 0,9709 0,9605 0,9502 0,9398 0,9295
-2 0,9718 0,9614 0,9511 0,9407 0,9304
-3 0,9728 0,9624 0,9520 0,9417 0,9314
-4 0,9737 0,9633 0,9529 0,9427 0,9323
-5 0,9747 0,9643 0,9539 0,9436 0,9331
-6 0,9757 0,9652 0,9548 0,9445 0,9340
-7 0,9766 0,9662 0,9557 0,9454 0,9349
-8 0,9776 0,9671 0,9567 0,9463 0,9358
-9 0,9786 0,9681 0,9576 0,9472 0,9368
-10 0,9796 0,9690 0,9585 0,9481 0,9377
-11 0,9805 0,9699 0,9595 0,9490 0,9385
-12 0,9815 0,9709 0,9604 0,9499 0,9394
-13 0,9825 0,9719 0,9614 0,9509 0,9404
-14 0,9835 0,9729 0,9624 0,9519 0,9414
-15 0,9845 0,9738 0,9634 0,9528 0,9423
-16 0,9854 0,9748 0,9643 0,9537 0,9432
-17 0,9864 0,9758 0,9652 0,9546 0,9440
-18 0,9873 0,9767 0,9661 0,9555 0,9449
-19 0,9883 0,9776 0,9670 0,9564 0,9458
-20 0,9893 0,9786 0,9679 0,9574 0,9467
-21 0,9902 0,9796 0,9689 0,9584 0,9477
-22 0,9912 0,9805 0,9698 0,9593 0,9486
-23 0,9921 0,9814 0,9707 0,9602 0,9494
-24 0,9931 0,9824 0,9716 0,9611 0,9503
-25 0,9941 0,9833 0,9726 0,9620 0,9512

3.tabula

Faktiskā temperatūra Spirta saturs tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā
°C 90 89 88 87 86
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai
40 0,8808 0,8710 0,8613 0,8516 0,8419
39 0,8818 0,8720 0,8623 0,8526 0,8429
38 0,8828 0,8730 0,8633 0,8536 0,8438
37 0,8837 0,8740 0,8642 0,8545 0,8447
36 0,8847 0,8749 0,8651 0,8554 0,8456
35 0,8856 0,8758 0,8660 0,8563 0,8465
34 0,8865 0,8767 0,8669 0,8572 0,8474
33 0,8874 0,8777 0,8679 0,8581 0,8483
32 0,8884 0,8786 0,8689 0,8590 0,8492
31 0,8894 0,8796 0,8698 0,8599 0,8501
30 0,8904 0,8805 0,8707 0,8608 0,8510
29 0,8913 0,8815 0,8716 0,8618 0,8519
28 0,8923 0,8825 0,8726 0,8627 0,8528
27 0,8933 0,8835 0,8735 0,8636 0,8537
26 0,8943 0,8844 0,8744 0,8645 0,8546
25 0,8953 0,8853 0,8754 0,8654 0,8555
24 0,8962 0,8862 0,8763 0,8663 0,8564
23 0,8971 0,8871 0,8772 0,8673 0,8573
22 0,8981 0,8881 0,8781 0,8682 0,8582
21 0,8991 0,8890 0,8790 0,8691 0,8591
20 0,9000 0,8900 0,8800 0,8700 0,8600
19 0,9010 0,8909 0,8809 0,8709 0,8609
18 0,9019 0,8919 0,8818 0,8718 0,8618
17 0,9028 0,8928 0,8827 0,8727 0,8627
16 0,9038 0,8937 0,8836 0,8736 0,8635
15 0,9048 0,8946 0,8845 0,8745 0,8644
14 0,9057 0,8956 0,8855 0,8754 0,8653
13 0,9066 0,8965 0,8864 0,8763 0,8662
12 0,9075 0,8974 0,8873 0,8772 0,8670
11 0,9084 0,8983 0,8882 0,8780 0,8679
10 0,9093 0,8992 0,8891 0,8789 0,8688
9 0,9102 0,9001 0,8900 0,8798 0,8697
8 0,9112 0,9010 0,8909 0,8807 0,8705
7 0,9121 0,9019 0,8918 0,8816 0,8713
6 0,9130 0,9028 0,8926 0,8824 0,8722
5 0,9139 0,9037 0,8935 0,8833 0,8731
4 0,9148 0,9046 0,8944 0,8841 0,8739
3 0,9157 0,9055 0,8953 0,8850 0,8748
2 0,9166 0,9064 0,8962 0,8859 0,8756
1 0,9175 0,9073 0,8970 0,8867 0,8764
0 0,9184 0,9081 0,8978 0,8875 0,8772
-1 0,9193 0,9089 0,8987 0,8884 0,8780
-2 0,9201 0,9098 0,8995 0,8892 0,8789
-3 0,9210 0,9108 0,9004 0,8900 0,8797
-4 0,9219 0,9117 0,9012 0,8909 0,8806
-5 0,9227 0,9125 0,9021 0,8917 0,8814
-6 0,9236 0,9134 0,9029 0,8925 0,8822
-7 0,9245 0,9142 0,9038 0,8934 0,8830
-8 0,9254 0,9151 0,9046 0,8942 0,8838
-9 0,9264 0,9159 0,9054 0,8950 0,8846
-10 0,9273 0,9168 0,9063 0,8959 0,8854
-11 0,9282 0,9176 0,9072 0,8967 0,8862
-12 0,9290 0,9185 0,9081 0,8976 0,8871
-13 0,9299 0,9194 0,9089 0,8985 0,8880
-14 0,9309 0,9203 0,9098 0,8994 0,8889
-15 0,9318 0,9212 0,9107 0,9002 0,8897
-16 0,9327 0,9221 0,9115 0,9010 0,8905
-17 0,9336 0,9230 0,9124 0,9019 0,8913
-18 0,9344 0,9238 0,9133 0,9027 0,8921
-19 0,9353 0,9247 0,9142 0,9035 0,8930
-20 0,9362 0,9256 0,9150 0,9044 0,8938
-21 0,9371 0,9264 0,9159 0,9052 0,8946
-22 0,9379 0,9273 0,9167 0,9060 0,8954
-23 0,9388 0,9281 0,9175 0,9068 0,8962
-24 0,9397 0,9290 0,9184 0,9077 0,8970
-25 0,9405 0,9298 0,9192 0,9085 0,8979

4.tabula

Faktiskā temperatūra Spirta saturs tilpumaprocentos 20 °C temperatūrā
°C 85 84 83 82 81
Koeficients etilspirta tilpuma noteikšanai
40 0,8322 0,8226 0,8129 0,8032 0,7935
39 0,8332 0,8235 0,8138 0,8041 0,7944
38 0,8341 0,8244 0,8147 0,8050 0,7952
37 0,8350 0,8253 0,8156 0,8058 0,7960
36 0,8359 0,8262 0,8165 0,8066 0,7968
35 0,8368 0,8271 0,8173 0,8074 0,7976
34 0,8377 0,8279 0,8181 0,8082 0,7985
33 0,8386 0,8287 0,8189 0,8091 0,7993
32 0,8395 0,8296 0,8198 0,8099 0,8001
31 0,8404 0,8305 0,8207 0,8107 0,8010
30 0,8412 0,8313 0,8215 0,8116 0,8018
29 0,8420 0,8321 0,8223 0,8125 0,8026
28 0,8429 0,8329 0,8232 0,8133 0,8034
27 0,8438 0,8337 0,8240 0,8142 0,8043
26 0,8447 0,8348 0,8249 0,8150 0,8051
25 0,8456 0,8357 0,8258 0,8158 0,8059
24 0,8465 0,8366 0,8267 0,8166 0,8067
23 0,8474 0,8375 0,8275 0,8175 0,8076
22 0,8483 0,8383 0,8284 0,8183 0,8084
21 0,8492 0,8391 0,8292 0,8191 0,8092
20 0,8500 0,8400 0,8300 0,8200 0,8100
19 0,8508 0,8409 0,8308 0,8209 0,8108
18 0,8517 0,8417 0,8318 0,8217 0,8116
17 0,8526 0,8426 0,8326 0,8225 0,8124
16 0,8535 0,8434 0,8334 0,8233 0,8132
15 0,8543 0,8443 0,8342 0,8241 0,8140
14 0,8552 0,8451 0,8350 0,8249 0,8149
13 0,8560 0,8459 0,8359 0,8257 0,8157
12 0,8569 0,8468 0,8367 0,8266 0,8164
11 0,8578 0,8476 0,8375 0,8274 0,8172
10 0,8586 0,8485 0,8384 0,8282 0,8180
9 0,8595 0,8493 0,8392 0,8290 0,8188
8 0,8603 0,8502 0,8400 0,8298 0,8196
7 0,8612 0,8510 0,8408 0,8306 0,8204
6 0,8620 0,8518 0,8416 0,8314 0,8212
5 0,8629 0,8526 0,8424 0,8322 0,8220
4 0,8637 0,8534 0,8432 0,8330 0,8228
3 0,8645 0,8542 0,8440 0,8338 0,8236
2 0,8653 0,8550 0,8448 0,8346 0,8244
1 0,8661 0,8558 0,8456 0,8354 0,8251
0 0,8669 0,8567 0,8464 0,8361 0,8258
-1 0,8678 0,8575 0,8472 0,8369 0,8266
-2 0,8686 0,8583 0,8480 0,8377 0,8274
-3 0,8694 0,8591 0,8488 0,8385 0,8281
-4 0,8702 0,8599 0,8496 0,8392 0,8289
-5 0,8710 0,8607 0,8504 0,8400 0,8296
-6 0,8718 0,8614 0,8511 0,8408 0,8304
-7 0,8726 0,8622 0,8518 0,8415 0,8311
-8 0,8734 0,8630 0,8526 0,8422 0,8318
-9 0,8742 0,8638 0,8534 0,8430 0,8326
-10 0,8750 0,8646 0,8542 0,8437 0,8333
-11 0,8758 0,8654 0,8550 0,8445 0,8341
-12 0,8767 0,8662 0,8558 0,8454 0,8348
-13 0,8775 0,8670 0,8566 0,8461 0,8356
-14 0,8783 0,8678 0,8574 0,8469 0,8364
-15 0,8791 0,8686 0,8582 0,8477 0,8371
-16 0,8799 0,8694 0,8590 0,8484 0,8379
-17 0,8807 0,8702 0,8597 0,8492 0,8386
-18 0,8815 0,8710 0,8605 0,8500 0,8394
-19 0,8823 0,8718 0,8613 0,8507 0,8401
-20 0,8831 0,8726 0,8620 0,8514 0,8409
-21 0,8840 0,8734 0,8628 0,8522 0,8417
-22 0,8848 0,8742 0,8635 0,8530 0,8424
-23 0,8856 0,8750 0,8643 0,8537 0,8431
-24 0,8864 0,8758 0,8651 0,8545 0,8438
-25 0,8872 0,8765 0,8659 0,8553 0,8446

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.216

Absolūtā spirta tilpuma aprēķināšanas koeficienti 20 °C temperatūrā spirta ūdens šķīduma vienā kilogramā atkarībā no spirta satura šķīduma sastāva (tilpuma procentos)

Absolūtā spirta saturs tilpuma procentos 20 °C temperatūrā Absolūtā spirta saturs (procentu desmitdaļas) 20 °C temperatūrā
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Absolūtā spirta tilpums litros 1 kg spirta ūdens šķīduma
81 0,9469 0,9484 0,9499 0,9513 0,9528 0,9543 0,9558 0,9573 0,9587 0,9602
82 0,9617 0,9632 0,9647 0,9662 0,9677 0,9692 0,9708 0,9722 0,9738 0,9753
83 0,9768 0,9783 0,9798 0,9813 0,9828 0,9844 0,9859 0,9874 0,9889 0,9904
84 0,9919 0,9934 0,9960 0,9965 0,9981 0,9996 1,0011 1,0027 1,0042 1,0058
85 1,0073 1,0088 1,0104 1,0120 1,0135 1,0150 1,0166 1,0182 1,0197 1,0212
86 1,0228 1,0234 1,0259 1,0275 1,0290 1,0306 1,0322 1,0337 1,0353 1,0368
87 1,0384 1,0400 1,0416 1,0432 1,0448 1,0464 1,0479 1,0495 1,0511 1,0527
88 1,0543 1,0559 1,0575 1,0591 1,0607 1,0624 1,0640 1,0656 1,0672 1,0688
89 1,0704 1,0720 1,0737 1,0753 1,0769 1,0786 1,0802 1,0818 1,0834 1,0851
90 1,0867 1,0884 1,0900 1,0917 1,0933 1,0950 1,0967 1,0983 1,1000 1,1016
91 1,1033 1,1050 1,1066 1,1083 1,1100 1,1116 1,1133 1,1150 1,1167 1,1183
92 1,1200 1,1217 1,1234 1,1251 1,1268 1,1286 1,1303 1,1320 1,1337 1,1354
93 1,1371 1,1388 1,1406 1,1423 1,1441 1,1458 1,1475 1,1493 1,1510 1,1528
94 1,1545 1,1563 1,1581 1,1598 1,1616 1,1634 1,1652 1,1670 1,1687 1,1705
95 1,1723 1,1741 1,1759 1,1778 1,1796 1,1814 1,1832 1,1850 1,1869 1,1887
96 1,1905 1,1924 1,1942 1,1961 1,1979 1,1998 1,2017 1,2035 1,2054 1,2072
97 1,2091 1,2110 1,2129 1,2148 1,2167 1,2186 1,2205 1,2225 1,2244 1,2263
98 1,2282 1,2302 1,2322 1,2342 1,2362 1,2382 1,2401 1,2421 1,2441 1,2461
99 1,2481 1,2502 1,2522 1,2543 1,2563 1,2584 1,2605 1,2625 1,2646 1,2666
100 1,2687

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.216

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.216

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija
noteikumiem Nr.216

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par alkoholisko dzērienu (izņemot vīnu, pārējos raudzētos dzērienus un starpproduktus) .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 216Pieņemts: 29.05.2001.Stājas spēkā: 02.06.2001.Zaudē spēku: 01.08.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 01.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
24958
02.06.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)