Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2012.gada 12.jūnijā (prot. Nr.33 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14.panta 8. un 11.punktu,
27.pantu, 33.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma
4.panta 1.punktu,
Profesionālās izglītības likuma
7.panta 7.punktu un 29.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 148.nr.; 2011, 73.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. pašnovērtējuma ziņojumu (2.pielikums), kas saskaņots ar iestādes dibinātāju un ir publiskots iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē.";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Iestāde nodrošina, ka pašnovērtējuma ziņojums iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē ir pieejams līdz attiecīgā akreditācijas termiņa beigām.";

1.3. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Iestādi akreditācijai var pieteikt iestādes dibinātājs, šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētajos termiņos iesniedzot dienestā akreditācijas iesniegumu, pašnovērtējuma ziņojumu un dokumentu, kas apliecina iestādes (izņemot eksaminācijas centru) vadītāja tālākizglītību iestādes darba organizācijā vai kvalitātes novērtēšanā.";

1.4. aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli "20" ar skaitli "15";

1.5. aizstāt 19.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā";

1.6. svītrot 19.1 punktā vārdu "vispārējās";

1.7. aizstāt 20.punktā skaitļus un vārdus "19.4.2., 19.4.3. un 19.4.6.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.4.2., 19.4.3., 19.4.4. un 19.4.6.apakšpunktā";

1.8. aizstāt 21.punkta ievaddaļā skaitli "21.3." ar skaitli "21.4.2.";

1.9. svītrot 21.3.apakšpunktu;

1.10. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Akreditācijas komisija šo noteikumu 51. un 53.punktā minētajos gadījumos izvērtē arī dienesta iesniegtos dokumentus un izsaka priekšlikumu par akreditāciju, tās atteikumu vai akreditācijas termiņa pagarināšanu.";

1.11. izteikt 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. par tādas iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno vismaz vienu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu vai profesionālās vidējās izglītības programmu;";

1.12. izteikt 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.3. par eksaminācijas centra un tādas iestādes akreditāciju uz diviem gadiem, kura īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības programmas vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, vai profesionālās tālākizglītības programmas;";

1.13. svītrot 39.punktu;

1.14. izteikt 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"40. Iestādi, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās pamatizglītības programmas, arodizglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas vai tikai profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".

41. Eksaminācijas centrus akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 21.punktā minēto kritēriju (izņemot 21.4.2.apakšpunktā minēto kritēriju) ir novērtēti ar "ļoti labi" un "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami".";

1.15. aizstāt 42.punktā skaitļus un vārdus "19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā";

1.16. aizstāt 43.punktā skaitļus un vārdus "19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3. un 19.4.6.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3., 19.4.4., 19.4.5. un 19.4.6.apakšpunktā";

1.17. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Izglītības programmu (izņemot profesionālās tālākizglītības programmas) akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2. un 19.4.5.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".";

1.18. papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Profesionālās tālākizglītības programmas un iestādes, kuras īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmas, akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas šo noteikumu 19.punktā minēto kritēriju (izņemot šo noteikumu 19.3.1., 19.3.2., 19.4.2., 19.4.3., 19.4.4., 19.4.5. un 19.4.6.apakšpunktā minētos kritērijus) ir novērtēti ar "ļoti labi", "labi" un "pietiekami".";

1.19. aizstāt 45.punktā skaitli "21.3." ar skaitli "21.4.2.";

1.20. svītrot 49. un 50.punktu;

1.21. izteikt 51.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. akreditēt vispārējās pamatizglītības programmu, ja iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu vai citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;";

1.22. papildināt noteikumus ar 51.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1.1 akreditēt vispārējās vidējās izglītības programmu, ja iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;";

1.23. izteikt 51.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.2.3. akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu, ja iestāde īsteno tā paša vai augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijā akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai profesionālās pamatizglītības, vai profesionālās tālākizglītības programmu;";

1.24. izteikt 51.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. akreditēt izglītības iestādi profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmu (izņemot sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu);";

1.25. papildināt noteikumus ar 51.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.4. akreditēt izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmā, ja iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu.";

1.26. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Šo noteikumu 51.punktā minētās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņam.";

1.27. izteikt 1.pielikuma I un II nodaļu šādā redakcijā:

"I. Informācija par izglītības iestādi/eksaminācijas centru

Nosaukums  
Reģistrācijas numurs:  
Izglītības iestāžu reģistrā
Uzņēmumu reģistrā1
Juridiskā adrese  
Tīmekļa vietnes adrese  
Tālruņa numurs, fakss  
Elektroniskā pasta adrese
Izglītojamo skaits izglītības iestādē,
izņemot izglītojamos
pirmsskolas izglītības programmās
Pedagogu skaits izglītības iestādē
Vēlamais akreditācijas laiks2
Piezīmes.
1
Aizpilda eksaminācijas centri.
2 Aizpilda iestāde, ja plānota akreditācija ar ekspertu komisiju.

Nr.p.k.

II. Informācija par izglītības programmu/-ām

1.

Izglītības programmas nosaukums
Kods
Licences Nr.
Licences izdošanas datums
Izglītojamo skaits izglītības programmā
Izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adrese3
Izglītības programmas īstenošanas laiks un ilgums4
Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis (ja izglītības programma to paredz)5

2.

(..)
   
Piezīmes.
3 Norāda, ja izglītības programmas īstenošanas vietas adrese atšķiras no iestādes juridiskās adreses.
4 Īstenošanas laiku un ilgumu norāda tikai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām.
5 Eksaminācijas centrs papildus norāda profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru.";

1.28. izteikt 1.pielikuma piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.29. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.852

Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra

   

(datums)

 

1. Iestādes vispārīgs raksturojums.

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Iestādes vadītājs    

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

 

SASKAŅOTS

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

 

(datums)

Z.v.

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.30. papildināt 3.pielikumu aiz rindas "Izglītības programmas nosaukums, kods" ar rindu "Izglītības programmas licences Nr.";

1.31. izteikt 3.pielikuma 1.piezīmi šādā redakcijā:

"1. Informāciju par izglītības programmu, tās kodu, licences numuru un izglītības programmas veidu norāda izglītības iestādei, kas īsteno tikai profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas."

2. Iestādēm, kuras pieteikušās akreditācijai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, šos noteikumus nepiemēro (izņemot akreditācijas termiņu).

3. Iestādēm, kuras pirms šo noteikumu spēkā stāšanās akreditētas uz nenoteiktu laiku, kārtējā akreditācija veicama līdz 2017.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 400Pieņemts: 12.06.2012.Stājas spēkā: 15.06.2012.Zaudē spēku: 23.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 14.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
249100
15.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)