Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.341

Rīgā 2012.gada 15.maijā (prot. Nr.27 20.§)
Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
5. panta trešās daļas 4. punktu, 11.panta pirmo un otro daļu,
12.panta trešo daļu un 16.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Autotransporta direkcija nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;

1.2. nosaka un aprēķina pārvadātāja zaudējumus, kompensē pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.3. pašvaldībām nosaka un aprēķina finansējumu no valsts budžeta pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai, piešķir finansējumu no valsts budžeta, lai pašvaldības varētu kompensēt pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.4. nosaka, aprēķina un kompensē pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta, lai tās varētu kompensēt pārvadātājam ar valsts noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu saistītos izdevumus, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

1.5. nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu;

1.6. nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

2. Pārvadātājam kompensē šādus zaudējumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi:

2.1. zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus;

2.2. zaudējumus, kas radušies, ievērojot pasūtītāja noteiktos tarifus;

2.3. nesaņemtos ieņēmumus par tādu kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kurām pasūtītājs noteicis braukšanas maksas atvieglojumus;

2.4. nesaņemtos ieņēmumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās izmaksas reģionālajos starppilsētu nozīmes un reģionālajos vietējās nozīmes autobusu maršrutos nedrīkst pārsniegt maksimālās kompensējamās izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

4. Maksimālās kompensējamās izmaksas reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes autobusu maršrutos Autotransporta direkcija aprēķina, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī reizi ceturksnī, izmantojot iepriekšējā ceturkšņa datus, kurus pārvadātājs Autotransporta direkcijā iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām, lai koriģētu turpmāko avansā izmaksājamo zaudējumu kompensācijas apmēru.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

4.1 (Svītrots ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

5. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētā kārtība, kādā aprēķināmas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās kompensējamās izmaksas, netiek piemērota, ja kompensācijas apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 47.1 punktā minēto kārtību.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

6. Pārvadātājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītājs kompensē izdevumus, kas pārvadātājam radušies, ieviešot pasūtītāja noteiktās vai normatīvajos aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, ja minēto prasību ieviešana pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus.

II. Finansēšana

7. No valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem pārvadātājam kompensē:

7.1. šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā;

7.2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7. pantā noteiktajā gadījumā, – radušos zaudējumus par maršruta (reisa) daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta (reisa) daļa ir vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma;

7.3. šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētos nesaņemtos ieņēmumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, noteikti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

7.4. šo noteikumu 6.punktā minētos izdevumus, kas saistīti ar normatīvajos aktos noteikto kvalitātes prasību ieviešanu reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu, reģionālo vietējās nozīmes maršrutu vai pilsētas nozīmes maršrutu pārvadājumos.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

8. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos zaudējumus, kas radušies pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, finansē no pasūtītāja budžeta.

9. Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos nesaņemtos ieņēmumus par to kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kurus ir noteicis pasūtītājs, iekļauj kopējos zaudējumos un finansē no pasūtītāja budžeta. Minētos zaudējumus uzskaita atsevišķi, un, nosakot kompensācijas apmēru, par tiem pasūtītājs un pārvadātājs norēķinās atsevišķi.

10. Nesaņemtos ieņēmumus, kas saistīti ar Ministru kabineta noteikto kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, iekļauj kopējos zaudējumos, nosakot kopējo zaudējumu apmēru saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšpunktu. Minētos nesaņemtos ieņēmumus uzskaita atsevišķi.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

11. Šo noteikumu 6.punktā minētos izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja noteikto kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, un kas pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos izdevumus, finansē no pasūtītāja budžeta.

12. Organizējot eksperimentālos pārvadājumus, pasūtītājs un pārvadātājs slēdz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu, vienojoties par finansēšanas kārtību un finansēšanas avotu.

13. Līdzekļi šo noteikumu 7. punktā minēto kompensāciju izmaksai paredzēti Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports". Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes priekšlikumiem Satiksmes ministrija valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" piešķirtos līdzekļus sadala starp:

13.1. pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos ar autobusiem;

13.2. pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu;

13.3. pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

13.4. republikas pilsētu pašvaldībām, lai kompensētu pārvadātājiem radušos zaudējumus pilsētas nozīmes maršrutos.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

14. Lai nodrošinātu šo noteikumu 7. punktā minēto kompensāciju aprēķināšanu un izmaksu, republikas pilsētu pašvaldības un pārvadātāji katru gadu Autotransporta direkcijā pēc tās pieprasījuma iesniedz šo noteikumu 34. punktā minētos aprēķinus, pārskatus un informāciju:

14.1. pārvadātāji – par šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minēto kompensāciju (zaudējumu) apmēru nākamajā kalendāra gadā reģionālajam maršrutu tīklam;

14.2. republikas pilsētas pašvaldība – par šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minēto kompensāciju (zaudējumu) apmēru nākamajā kalendāra gadā pilsētas nozīmes maršrutu tīklam.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

15. Veicot šo noteikumu 14.punktā minētos aprēķinus, republikas pilsētas pašvaldība ievēro šo noteikumu 8. un 9.punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

16. Šo noteikumu 14.punktā minētajiem aprēķiniem republikas pilsētas pašvaldība pievieno piemērojamo kompensāciju izmaksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

17. Autotransporta direkcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 14., 16. un 34. punktā minēto aprēķinu un informācijas saņemšanas izvērtē to un sniedz Sabiedriskā transporta padomei informāciju par republikas pilsētu pašvaldībām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajā maršrutu tīklā nepieciešamā finansējuma apmēru nākamajā kalendāra gadā un vidējā termiņā.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

17.1 Sabiedriskā transporta padome mēneša laikā izskata valsts budžeta pieprasījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai, izvērtējot tā pamatotību, un sniedz Satiksmes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru nākamajā kalendāra gadā un vidējā termiņā.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

18. Ja sociālo un ekonomisko izmaiņu dēļ sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apjoms pilsētas nozīmes maršrutos jāgroza par vairāk nekā 10 % no kopējā nobraukuma, republikas pilsētas pašvaldība Autotransporta direkcijā iesniedz šo noteikumu 14. punktā minēto aprēķinu un izmaiņu pamatojumu.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

19. Autotransporta direkcija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un informē Sabiedriskā transporta padomi. Sabiedriskā transporta padome mēneša laikā sniedz Satiksmes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali vai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

20. Ja republikas pilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija pēc kompensāciju izmaksas par pārskata periodu (ceturksni, kalendāra gadu) ir ietaupījusi no valsts budžeta piešķirto finansējumu, republikas pilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija minētos līdzekļus novirza zaudējumu segšanai nākamajos pārskata periodos (ceturksnī, kalendāra gadā).

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

21. Ja republikas pilsētas pašvaldība piešķirto valsts budžeta finansējumu neizlieto, pēc zaudējumu kompensācijas izmaksāšanas par pārskata periodu (kalendāra gadu):

21.1. Satiksmes ministrija precizē un samazina nākamajā kalendāra gadā piešķiramo valsts budžeta līdzekļu summu;

21.2. republikas pilsētas pašvaldība atmaksā valsts budžetā pārmaksātos līdzekļus, ja saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem līdzekļi no valsts budžeta vairs netiek piešķirti.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

22. Ja valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamā finansējuma apmēru un finansējuma avotu lemj Ministru kabinets.

III. Zaudējumu un izdevumu noteikšana (aprēķināšana) atsevišķā uzskaitē

23. Ja pārvadātājs ne tikai sniedz pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, bet veic arī citu saimniecisko darbību, pārvadātājs nodrošina ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās saimnieciskās darbības atsevišķu uzskaiti. To veic tāpat kā tad, ja sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegtu atsevišķs, patstāvīgs komersants.

24. Pārvadātājs atsevišķo uzskaiti veic pa pārvadājumu veidiem (reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti vai pilsētas nozīmes maršruti) un pa maršrutiem attiecīgajā pārvadājumu veidā, autobusiem un trolejbusiem uzskaitot nobraukto kilometru skaitu, sliežu transportam – vagonu vai sastāva nobraukto kilometru skaitu. Ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus, pārvadātājs veic iepriekš minēto atsevišķo uzskaiti par katru līgumu atsevišķi.

25. Pārvadātājs nodrošina kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu aprēķinu par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi.

26. Pārvadātājs nosaka viena kilometra pašizmaksu:

26.1. pilsētas nozīmes maršrutu tīklā – par maršrutu tīklu kopā;

26.2. reģionālo vietējās nozīmes maršrutu un reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, veicot pārvadājumus ar autobusiem, – par pārvadājumu veidu;

26.3. veicot pārvadājumus ar vilcieniem, – par pārvadājumu veidu un par katru maršrutu atsevišķi.

27. Viena kilometra pašizmaksu noteiktā pārvadājumu veidā aprēķina, dalot kopējās izmaksas (euro) ar kopējo nobraukumu (kilometros) attiecīgajā pārvadājumu veidā. Viena kilometra pašizmaksu noteiktā maršrutā aprēķina, dalot uz maršrutu attiecināmās kopējās izmaksas (euro) ar attiecīgajā maršrutā veikto nobraukumu (kilometros).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951)

28. Ja pārskata periodā no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ pārvadātāja kopējās izmaksas ir mainījušās par vairāk nekā 5 % (piemēram, krasas degvielas (elektroenerģijas) cenu izmaiņas, nozīmīgas pasažieru pārvadājumu apjoma izmaiņas), pārvadātājs iesniedz pasūtītājam precizētu viena kilometra pašizmaksas aprēķinu kopā ar attiecīgu pamatojumu.

29. Pēc šo noteikumu 28.punktā minēto aprēķinu izvērtēšanas pasūtītājs var pārskatīt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma nosacījumus.

30. Pārvadātājs grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos grāmatvedības organizācijas dokumentos papildus rakstiski norāda:

30.1. degvielas (energoresursu) patēriņa normas, ko pārvadātājs aprēķina, ievērojot šajos noteikumos noteikto degvielas (energoresursu) patēriņa aprēķina metodiku (3.pielikums);

30.2. riepu norakstīšanas kārtību;

30.3. izmaksu sadales metodiku (procentuālo sadalījumu un izmaksu attiecināšanas veidu), ievērojot šādus nosacījumus:

30.3.1. autobusiem un trolejbusiem tiešās izmaksas noteiktā pārvadājumu veidā attiecina pret nobrauktajiem kilometriem, sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem, neietverot tehnisko nobraukumu;

30.3.2. netiešās izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, attiecina pret nobrauktajiem kilometriem (sliežu transportam – pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem) pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes vai reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, neietverot tehnisko nobraukumu.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

30.1 Saskaņojot ar pasūtītāju, pārvadātājs grāmatvedības organizācijas dokumentos var noteikt citu tiešo un netiešo izmaksu sadales metodiku, nekā noteikts šo noteikumu 30.3.1. un 30.3.2. apakšpunktā, ja tā ļauj precīzāk nodalīt izmaksas.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

31. Nosakot izmaksu apmēru, pārvadātājs pieņem, ka sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata (kalendāra) gadā noraksta saskaņā ar lineāro metodi, ievērojot šādu lietderīgās lietošanas laiku sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas noteikti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā:

31.1. autotransportam (autobusiem):

31.1.1. M2 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

31.1.1.1. līdz diviem gadiem, – ne mazāk kā pieci gadi;

31.1.1.2. divi gadi un vairāk, – ne mazāk kā trīs gadi;

31.1.2. M3 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

31.1.2.1. līdz diviem gadiem, – ne mazāk kā 10 gadu;

31.1.2.2. no diviem līdz pieciem gadiem, – ne mazāk kā 12 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.3. no pieciem līdz astoņiem gadiem, – ne mazāk kā 13 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.4. no astoņiem līdz 12 gadiem, – ne mazāk kā 14 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.5. 12 gadu un vairāk, – ne mazāk kā trīs gadi;

31.2. sliežu transportam (vilcieniem un tramvajiem) – 20 gadu;

31.3. pilsētas elektrotransportam (trolejbusiem) – 12 gadu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

32. Ja īpašu sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļu dēļ sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir mazāks par šo noteikumu 31.punktā minēto lietderīgās lietošanas laiku, pārvadātājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, var noteikt citu sabiedriskā transportlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku.

33. Ja pārvadātājs jaunu sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei un atjaunošanai izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu, valsts vai pašvaldības, starptautisko organizāciju vai citu juridisko vai fizisko personu līdzekļus (finanšu palīdzību), pasūtītājs zaudējumus attiecībā uz amortizācijas atskaitījumiem aprēķina un kompensē tikai par pārvadātāja līdzfinansējuma daļu.

34. Lai noteiktu pārvadātāja prognozēto zaudējumu apmēru un pasūtītājs varētu aprēķināt izmaksājamās kompensācijas apmēru, pārvadātājs iesniedz pasūtītājam:

34.1. izmaksu un tarifu (braukšanas maksas) aprēķinu (4.pielikums);

34.2. pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem (5.pielikums);

34.3. informāciju par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem (6.pielikums);

34.4. informāciju par zaudējumiem maršrutos (reisos), kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta (reisa) garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (7. pielikums).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

35. Ja nākamajā kalendāra gadā ir plānots izmaksu pieaugums par vairāk nekā 5 %, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, pārvadātājs vienlaikus ar šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto pārskatu iesniedz pasūtītājam izmaksu pieauguma pamatojumu pa pārskata posteņiem.

36. Šo noteikumu 34.punktā minēto aprēķinu, pārskatu un informāciju pārvadātājs iesniedz šādos gadījumos un termiņos:

36.1. nosakot prognozētos zaudējumus:

36.1.1. par pārskata periodu (kalendāra gadu) – pēc pasūtītāja pieprasījuma;

36.1.2. ja jāprecizē kalendāra gada aprēķini sakarā ar maršrutu tīkla kopējā nobraukuma, tarifa vai pašizmaksas izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 28. un 83.punktam, – ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgo izmaiņu ieviešanas;

36.2. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto pārskatu un 34.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniedz:

36.2.1. par ceturksni – 30 dienu laikā pēc pārskata perioda (ceturkšņa) beigām;

36.2.2. par pārskata (kalendāra) gadu – saskaņā ar Gada pārskatu likumā noteiktajiem gada pārskatu iesniegšanas termiņiem kopā ar detalizētu atšifrējumu pa pārskata posteņiem un saimniecisko darījumu pamatojumu, tai skaitā aprēķinu par izmaksu sadalījumu pa saimnieciskās darbības veidiem (norādot kopējos uzņēmuma ieņēmumus pārējos saimnieciskās darbības veidos, kopējās uzņēmuma izmaksas pa pārskata posteņiem, nobraukumu komercpārvadājumos (ja tādi tiek veikti) un citus kritērijus, ja saskaņā ar uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentiem tādi tiek piemēroti izdevumu sadalē);

36.3. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minēto informāciju par mēnesi iesniedz 10 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

37. Šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto pārskatu, ja nepieciešams, pasūtītājs pārvadātājam var pieprasīt arī par kalendāra mēnesi, kā arī pieprasīt paskaidrojumus par pārskatā iekļauto izmaksu pamatotību.

38. Lai aprēķinātu izmaksājamās kompensācijas apmēru, republikas pilsētas pašvaldība Autotransporta direkcijā iesniedz:

38.1. šo noteikumu 34.2. un 34.4.apakšpunktā minētos ceturkšņu pārskatus un informāciju – 10 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas, vienlaikus iesniedzot arī informāciju par iepriekšējā ceturksnī katram pārvadātājam izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmēru;

38.2. šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minēto informāciju par mēnesi – 15 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

39. Šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto pārskatu aizpilda atsevišķi:

39.1. pa pārvadājumu veidiem – reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti, reģionālie vietējās nozīmes maršruti vai pilsētas nozīmes maršruti;

39.2. par katru līgumu atsevišķi, ja pārvadātājs ir noslēdzis vairākus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus;

39.3. par katru transportlīdzekļa veidu (tramvajs, trolejbuss, autobuss) atsevišķi, ja vienā pārvadājumu veidā tiek izmantoti dažādi transportlīdzekļi.

40. Pārskatā norāda maršrutu tīklā kopā gūtos ieņēmumus un izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (tai skaitā papildu izdevumus, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem), un ir saistītas ar pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu.

41. Pārskatā atsevišķā rindā norāda izdevumus par apbraucamā ceļa izmantošanu un pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos norāda no autoceļa remontdarbu pasūtītāja saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu.

41.1 Ja šo noteikumu 41. punktā minētā kompensācija netiek maksāta, pārskatā neiekļauj izmaksas par apbraucamā ceļa izmantošanu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

42. Uz tiešajām izmaksām attiecina šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētā pārskata 5., 6., 7. un 8.rindā norādītās izmaksas, savukārt uz netiešajām izmaksām – 9. un 10.rindā norādītās izmaksas.

IV. Zaudējumu kompensēšana

43. Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru pasūtītājs nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3. un 4. punktu (reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos), šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto pārskatu un 34.3. un 34.4. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī ņemot vērā to, vai pasūtītājs ir vai nav noteicis tarifus (braukšanas maksu).

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

44. Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajā pārskatā norādīto informāciju, kompensējamos zaudējumus nosaka, no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, atņemot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušās pamatotās izmaksas. Minētās izmaksas reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu. Šo noteikumu izpratnē par ieņēmumiem uzskatāmi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm (tai skaitā abonementa biļetēm un bagāžas biļetēm) un pārējie ieņēmumi, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

45. Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību, un kurus pārvadātājs ir guvis saistībā ar noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (šādus ieņēmumus pārvadātājs nevarētu gūt, ja ar pārvadātāju nebūtu noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums).

46. Izmaksājamo kompensācijas apmēru pasūtītājs nosaka zaudējumu apmēram, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu, pieskaitot saskaņā ar šo noteikumu 46.1 punktu noteikto peļņas apmēru, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikta cita peļņas noteikšanas kārtība.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

46.1 Peļņas apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

P – peļņas apmērs;

I – no biļešu (tai skaitā abonementa biļešu un bagāžas biļešu) pārdošanas gūtie ieņēmumi;

L – peļņas procentu likme, ko aprēķina, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata (kalendāra) gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos. Minētā peļņas procentu likmes summa nevar būt mazāka par 4 %.

N – faktiskais nobraukums (kilometros) maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma). Sliežu transportam ņem vērā vagonu nobrauktos kilometrus.
(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

46.2 Šo noteikumu 46. punktā minēto peļņu pasūtītājs aprēķina, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī šo noteikumu 66. punktā minētajos gadījumos.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

47. Ja šo noteikumu 44.punktā minētie ieņēmumi pārsniedz izmaksas, pārvadātājs atmaksā pasūtītājam peļņas daļu, kas pārsniedz šo noteikumu 46.punktā minēto peļņas apmēru. Pasūtītājs atmaksāto peļņas daļu novirza cita pārvadātāja vai no cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izrietošo zaudējumu kompensēšanai.

47.1 Sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā var noteikt kompensācijas apmēru (līgumcenu) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtību.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

V. Papildu izdevumu kompensēšana

48. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu pēc tam, kad uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, pārvadātājs iekļauj pašizmaksas aprēķinā un norāda pārskatā (5.pielikums) atbilstoši šo noteikumu 40.punktam.

49. Informāciju par pasūtītāja noteikto vai normatīvajos aktos noteikto minimālo kvalitātes prasību ieviešanu un ar to saistītajām izmaksām pārvadātājs iesniedz pasūtītājam.

VI. Zaudējumu kompensācijas izmaksas kārtība

50. Ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikts citādi, zaudējumu kompensāciju izmaksā avansā:

50.1. Satiksmes ministrija:

50.1.1. pārvadātājam – katru mēnesi līdz desmitajam datumam;

50.1.2. republikas pilsētas pašvaldībai – katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam;

50.2. republikas pilsētas pašvaldība pārvadātājam – katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

51. Dotāciju avansa maksājumus aprēķina pasūtītājs. Reģionālās nozīmes pārvadājumos avansa maksājumu lielumam jānodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktība, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto, šos avansa maksājumus saskaņo Sabiedriskā transporta padome.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

52. Šo noteikumu 50.punktā minētajā kārtībā avansā izmaksājamās kompensācijas apmēru pasūtītājs aprēķina, noapaļojot līdz veseliem euro, bet, veicot gala norēķinu saskaņā ar šo noteikumu 65., 66. un 67.punktu, izmaksājamo kompensāciju aprēķina euro ar precizējumu līdz divām zīmēm aiz komata.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951)

53. Ja pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaista apakšuzņēmējus, zaudējumu kompensāciju par apakšuzņēmuma līguma izpildi apakšuzņēmējam maksā pasūtītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Apakšuzņēmējs pasūtītājam iesniedz šo noteikumu 34.punktā minētos pārskatus un informāciju.

54. Pēc šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētā pārskata un 34.3. un 34.4.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas pasūtītājs:

54.1. 30 dienu laikā izvērtē zaudējumu apmēru;

54.2. uzdod pārvadātājam precizēt pārskatu vai informāciju, ja pasūtītājs ir konstatējis, ka tajos ir iekļautas izmaksas, kas nav saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi, kā arī konstatējis citas kļūdas. Precizēto pārskatu un informāciju pasūtītājs izvērtē 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

55. Republikas pilsētas pašvaldība pēc šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā minēto pārskatu saņemšanas izvērtē tos šo noteikumu 54.punktā minētajā kārtībā un kopā ar atšifrējumiem pa pārskatu posteņiem un pārskatu izvērtējumu 10 dienu laikā iesniedz Autotransporta direkcijā.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

56. Lai pasūtītājs varētu noteikt zaudējumu kompensācijas apmēru un izvērtēt pārvadātāja aprēķināto zaudējumu pamatotību atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam un šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētajam pārskatam, kā arī 34.3. un 34.4.apakšpunktā minētajai informācijai, pasūtītājs ņem vērā:

56.1. pārvadātāju grāmatvedības organizācijas dokumentos noteikto, tai skaitā šo noteikumu 30., 31. un 32.punktā minēto informāciju, kontu plānus, to kodu un simbolu lietošanas noteikumus, krājumu vērtēšanas metodes, ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu) uzskaites, nolietojuma un vērtības norakstīšanas metodes, sabiedrisko transportlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika noteikšanas kārtību;

56.2. pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas aprakstus par procesiem pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai;

56.3. personāla vadības sistēmas aprakstus.

57. Zaudējumu kompensācijas apmēru precizē katru ceturksni saskaņā ar šo noteikumu 44.punktā minēto zaudējumu aprēķināšanas metodi.

58. (Svītrots ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

59. Zaudējumu kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt aprēķināto faktisko zaudējumu apmēru, ja pārvadātājs ir ievērojis pasūtītāja noteiktos tarifus (braukšanas maksu).

60. (Svītrots ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

61. Pēc kompensācijas apmēra precizēšanas saskaņā ar šo noteikumu 57., 58. un 60.punktu pārvadātājs un pasūtītājs sastāda salīdzināšanas aktu, un pasūtītājs paredz kompensācijas izmaksas kārtību:

61.1. ja izmaksātā kompensācija ir bijusi mazāka nekā zaudējumi, starpība izmaksājama turpmākajos mēneša maksājumos;

61.2. ja izmaksātā kompensācija pārsniegusi zaudējumus, starpība ieturama turpmākajos mēneša maksājumos.

62. Šo noteikumu 61.1.apakšpunktā minētajā gadījumā viena mēneša maksājums nevar būt lielāks par iepriekšējā ceturkšņa divu mēnešu vidējo maksājuma apmēru.

63. Ievērojot šo noteikumu 54. punktā minētās prasības, precizēto zaudējumu kompensāciju izmaksā:

63.1. Satiksmes ministrija – pārvadātājam un republikas pilsētas pašvaldībai līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša desmitajam datumam;

63.2. republikas pilsētas pašvaldība – pārvadātājam līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam;

63.3. Satiksmes ministrija un republikas pilsētas pašvaldība – pārvadātājam par pārskata (kalendāra) gadu 30 dienu laikā pēc norēķinu savstarpējās salīdzināšanas.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

64. Šo noteikumu 46.punktā minēto peļņu par pārskata (kalendāra) gadu izmaksā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas, 54.punktā minēto nosacījumu izpildes un norēķinu savstarpējās salīdzināšanas, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigās un gadījumā, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek lauzts.

65. Ja pārskata (kalendāra) gada laikā izmaksātās zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru:

65.1. pasūtītājs pārmaksāto kompensācijas daļu ieskaita nākamajā pārskata periodā, ja pārmaksa nepārsniedz 10 % no kopējā pārskata (kalendāra) gada kompensācijas apmēra;

65.2. pasūtītājs piedzen no pārvadātāja pārmaksātos līdzekļus, ja tie pārsniedz 10 % no kopējā pārskata (kalendāra) gada faktiski aprēķinātās kompensācijas apmēra. Atmaksātos līdzekļus pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt cita pārvadātāja vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

66. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma darbības termiņa beigās un gadījumā, ja tiek lauzts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, pasūtītājs un pārvadātājs veic gala norēķinu, sastādot aktu par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu.

66.1 Aprēķinot izmaksājamo kompensāciju par pārskata (kalendāra) gadu, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek lauzts vai līguma darbības termiņš ir beidzies, pasūtītājs ņem vērā pārvadātājam izmaksātās citas kompensācijas un dotācijas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi (piemēram, par braukšanas maksas atvieglojumiem, apbraucamā ceļa izmantošanu).

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

67. Ja tiek lauzts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums vai līguma darbības termiņa beigās:

67.1. pārvadātājs atmaksā pasūtītājam pārmaksātos līdzekļus, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru, un pasūtītājs novirza minētos līdzekļus citu pārvadātāju vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai.

67.2. pasūtītājs izmaksā zaudējumu kompensāciju, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā zaudējumu kompensācijas apmērs ir bijis mazāks par faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

68. Pasūtītājs reizi gadā, bet ne vēlāk kā 10 mēnešus pēc iepriekšējā pārskata perioda beigām publicē informāciju par iepriekšējā pārskata periodā pārvadātājam izmaksātajām zaudējumu kompensācijām un nobraukumu saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. Vienlaikus republikas pilsētu pašvaldības informē Autotransporta direkciju par iepriekšējos kalendāra gados pārvadātājiem pārskaitītajām valsts budžeta dotācijām.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

VII. Uzraudzība un kontrole

69. Kompensācijām paredzēto līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību atbilstoši kompetencei kontrolē Satiksmes ministrija un pasūtītājs.

70. Lai nodrošinātu šo noteikumu 69.punktā minēto kompensācijas līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizības kontroli, Satiksmes ministrija izveido komisiju.

71. Komisijas lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

72. Komisija izskata un izvērtē Autotransporta direkcijas konstatētos pārkāpumus republikas pilsētu pašvaldību darbībā, jautājumus, kas saistīti ar pārvadātāju, ar republikas pilsētu pašvaldībām nepieciešamo finansējumu zaudējumu kompensācijai un citus ar zaudējumu kompensācijas aprēķināšanu, piešķiršanu un izmaksu saistītus jautājumus. Komisiju sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

73. Komisijas sastāvā ir divi Satiksmes ministrijas pārstāvji, divi Autotransporta direkcijas pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas pārstāvis un pa vienam pārstāvim no katra plānošanas reģiona.

74. Ja konstatēti pārkāpumi pārvadājumu veikšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un ir pamatotas aizdomas par kompensācijas saņemšanas tiesiskumu, pasūtītājs:

74.1. aptur kompensāciju apmēra aprēķināšanu un aiztur aprēķināto kompensāciju izmaksu;

74.2. precizē kompensāciju aprēķinus un piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto soda sankciju;

74.3. ietur nepamatoti izmaksāto kompensācijas daļu no nākamās kompensācijas;

74.4. nosaka termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumi;

74.5. izskata jautājumu par nepieciešamību lauzt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.

75. Pasūtītājam ir pienākums informēt citus pasūtītājus, kuri ir noslēguši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumus ar konkrēto pārvadātāju, ja pēc tam, kad konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar pārvadājumu veikšanu, uzskaiti vai datu iesniegšanu, ir veiktas šo noteikumu 74.punktā minētās darbības.

76. Ja pārvadātājs šajos noteikumos minētos pārskatus pasūtītājam iesniedz, neievērojot noteiktos termiņus, pasūtītājs aiztur šo noteikumu 50.punktā minētos kompensācijas maksājumus. Kompensācijas izmaksu atsāk tikai pēc šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētā pārskata un 34.3. un 34.4.apakšpunktā minētās informācijas iesniegšanas un izvērtēšanas. Ja pārvadātājam minētās kompensācijas aizturēšanas dēļ ir radušies papildu zaudējumi, tie uzskatāmi par pārvadātāja pašrisku.

77. Pasūtītājam ir tiesības:

77.1. iepazīties ar pārvadātāja organizēto pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un tai nepieciešamo materiāltehnisko resursu bāzi, arī pārvadātājam piederošo vai lietošanā esošo sabiedrisko transportlīdzekļu izmantošanu un to aprīkojumu;

77.2. iepazīties ar to ieņēmumu un izmaksu atsevišķo uzskaiti, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, iepazīties ar grāmatvedības dokumentiem un citiem ar aprēķiniem un maksājumiem saistītiem dokumentiem, kas pamato saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, kā arī saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un uzziņas;

77.3. pieprasīt no pārvadātāja šajos noteikumos minētos dokumentus, gada pārskatus, citus nepieciešamos dokumentus, izskatīt tos, kā arī pieprasīt un saņemt paskaidrojumus.

78. Autotransporta direkcijai ir tiesības iepazīties ar republikas pilsētu pašvaldībās noteikto kompensāciju aprēķināšanas kārtību un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtību, piekļūt dokumentiem un pieprasīt atbildīgo darbinieku paskaidrojumus.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

79. Autotransporta direkcijas darbiniekiem ir tiesības veikt atbilstoši šo noteikumu 77.punktam noteiktās darbības pārvadātāja uzņēmumā, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus pilsētas nozīmes maršrutos.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

80. Ja tiek konstatēts, ka kompensāciju izmaksa republikas pilsētu pašvaldībās neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un kārtībai vai konstatēti pārkāpumi kompensāciju aprēķināšanā vai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā, Autotransporta direkcija par to informē Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

81. Satiksmes ministrija, pamatojoties uz komisijas lēmumu, var noteikt termiņu, līdz kuram republikas pilsētu pašvaldībām jānovērš konstatētie pārkāpumi, un uzdot Autotransporta direkcijai aizturēt republikas pilsētu pašvaldībām paredzētā finansējuma izmaksu. Ja republikas pilsētu pašvaldības Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā pārkāpumus nenovērš, aizturēto finansējumu neizmaksā.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

VIII. Sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodika

82. Ja pasūtītājs nenosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (braukšanas maksu), to nosaka pārvadātājs un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai (4.pielikums). Ja pārvadātājs nosaka abonementa maksu, pārvadātājs to iesniedz pasūtītājam saskaņošanai kopā ar šo noteikumu 91.punktā minēto informāciju.

83. Pārvadātājs mēnesi pirms tarifa (braukšanas maksas) maiņas iesniedz pasūtītājam informāciju par prognozēto tarifu (braukšanas maksu).

84. Pārvadātājs veic visu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru apgrozības uzskaiti. Pasažieru apgrozība (pasažieru kilometri) ir visu pasažieru veikto attālumu (nobraukto kilometru) summa.

85. Pilsētas nozīmes maršrutos pārvadātājs veic pārvadāto pasažieru (braucienu skaita) uzskaiti.

86. Pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksu) aprēķina katram pārvadājumu veidam, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu.

87. Tarifu (braukšanas maksu) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos nosaka saskaņā ar vienu no šādām metodēm:

87.1. maksa par pasažiera brauciena attālumu – maksa par pasažiera brauciena attālumu starp tarifa pieturām;

87.2. maksa par zonu (joslu) – maksa par maršruta posmu, kas var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam;

87.3. abonementa maksa par noteiktu termiņu ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem.

88. Nosakot tarifu (braukšanas maksu) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, pārvadātājam ir tiesības:

88.1. kombinēt šo noteikumu 87.punktā minētās tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodes;

88.2. par nepilnu zonu (joslu) noteikt tādu pašu tarifu (braukšanas maksu) kā par pilnu zonu (joslu);

88.3. noteikt dažādus tarifus (braukšanas maksu) dažādiem sabiedriskā transporta veidiem, dažādos maršrutos un dažādiem laika periodiem;

88.4. piemērot atlaides turp–atpakaļ virziena biļetēm, grupas biļetēm un bagāžas biļetēm, kā arī ieviest braukšanas maksas atlaides citu veidu biļetēm;

88.5. noteikt iekāpšanas (sākuma) tarifu, kas pilsētas nozīmes maršruta robežās nav mazāks par attiecīgajā pilsētā noteikto tarifu (braukšanas maksu).

89. Pārvadātājs ir tiesīgs noteikt papildu maksu un iekļaut to tarifā (braukšanas maksā) par šādiem pasažieru pārvadājumu uzlabojumiem pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos:

89.1. par ātrumu, ja ceļā pavadītais laiks ir būtiski samazināts salīdzinājumā ar pārvadājuma laiku citos sabiedriskajos transportlīdzekļos šajā maršrutā;

89.2. par pasažieriem nodrošinātām papildu ērtībām, ja sabiedriskā transportlīdzekļa iekārtojums ir uzlabots un ievērojami atšķiras no citu sabiedrisko transportlīdzekļu salona iekārtojuma (piemēram, dzērienu automāti, televīzija, internets);

89.3. par biļetes pārdošanu sabiedriskajā transportlīdzeklī, ja pasažieriem tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļeti iekāpšanas stacijā vai pieturas punktā, kā arī citās biļešu izplatīšanas vietās pilsētas nozīmes maršrutos.

90. Tarifu (braukšanas maksu) pilsētas nozīmes maršrutos nosaka saskaņā ar šādām metodēm:

90.1. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam vienā maršrutā (bez braukšanas attāluma ierobežojuma);

90.2. abonementa maksa ar maršrutu un pārvadājumu veidu ierobežojumiem vai bez tiem noteiktam termiņam;

90.3. vienreizēja braukšanas maksa vienam braucienam (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – zonas (joslas) biļete vienā vai vairākos maršrutos vai pārvadājumos vienas zonas (joslas) ietvaros;

90.4. vienreizēja braukšanas maksa (bez braukšanas attāluma ierobežojuma) – laika biļete vienā vai vairākos maršrutos vai viena vai vairāku veidu pārvadājumos noteiktā laika periodā ar tiesībām pārsēsties;

90.5. vienreizēja braukšanas maksa šo noteikumu 90.1., 90.3. un 90.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, nosakot sezonas vai laika ierobežojumus (piemēram, nakts, diena).

91. Pārvadātājs, nosakot abonementa maksu:

91.1. ņem vērā vidējo braucienu skaitu attiecīgajā laika periodā un piemērojamās atlaides lielumu;

91.2. ir tiesīgs palielināt abonementa maksas atlaidi.

92. Ja pārvadātājs atbilstoši šo noteikumu 88.4.apakšpunktam piemēro atlaides, kas pārsniedz pasūtītāja noteiktās atlaides, un atbilstoši šo noteikumu 91.2.apakšpunktam atlaides lielums pārsniedz vidējo braucienu skaitu (ir mazāks nekā ar pasūtītāju saskaņotais vidējais braucienu skaits), ar minēto atlaidi saistītie zaudējumi un izdevumi uzskatāmi par pārvadātāja pašrisku.

93. Vienlaikus lietojot šo noteikumu 87.1. un 88.5.apakšpunktā minētās tarifu noteikšanas metodes, maksu par braucienu aprēķina, reizinot pasažiera brauciena attālumu ar tarifu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 87.1.apakšpunktam, un pieskaitot sākuma tarifu.

94. Reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos viena pasažieru kilometra pašizmaksu nosaka, izmantojot šādu formulu:

T(pas. km) = 

I

  , kur

pas. km

I – prognozētās pasažieru pārvadājumu kopējās izmaksas (euro). Kopējo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā noteikto izmaksu apmēru saskaņā ar pārvadātāja apstiprināto izmaksu sadales metodiku atbilstoši šo noteikumu III nodaļai;

pas. km – prognozētie pasažieru kilometri. Pasažieru kilometrus nosaka šādi:

94.1. ja pārvadājumi iepriekš nav veikti, ņem vērā pasūtītāja noteiktos pasažieru kilometrus attiecīgajam pārvadājumam;

94.2. pamatojoties uz aprēķiniem un pārvadātāja pieredzi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iepriekšējā laikposmā, prognozēto pārvadāto pasažieru skaitu reizina ar vidējo pārvadājumu attālumu vai prognozētos ieņēmumus dala ar pārvadājumā noteikto tarifu (braukšanas maksu). Ja pārvadājumā ir noteikti diferencēti tarifi, pasažieru kilometri ir visu pasažieru veikto attālumu summa, ko uzskaita pārvadātājs.
(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951)

95. Pilsētas nozīmes maršrutos nosaka viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu. To aprēķina, prognozētās kopējās izmaksas (euro) attiecīgajā maršruta tīklā dalot ar pārvadāto pasažieru skaitu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951)

96. Maksu par bagāžas pārvadāšanu, kuru pārvadā bagāžas nodalījumā, un maksu par dzīvnieku pārvadāšanu nosaka pārvadātājs, ja pasūtītājs nav noteicis tarifus (braukšanas maksu). Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu var būt proporcionāla vai neproporcionāla braukšanas attālumam.

IX. Noslēguma jautājumi

97. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumus Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.).

98. (Svītrots ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

99. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā un 7.pielikumā paredzētā zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtība republikas pilsētu nozīmes maršrutos tiek piemērota ar 2013.gada 1.janvāri. Līdz 2012.gada 31.decembrim pārvadātājam no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem kompensē zaudējumus pilsētas nozīmes maršrutu tīklā par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk nekā 20 % no kopējā maršruta garuma. Līdz 2012.gada 31.decembrim pārvadātājiem pilsētu nozīmes maršrutu tīklā zaudējumu kompensāciju aprēķina, kopējos zaudējumus un peļņas daļu maršrutos, kuriem vairāk nekā 20 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, reizinot ar maršruta daļu plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā (šo noteikumu 7.pielikuma (10. aile + 11. aile) x 5. aile).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

100. Šo noteikumu 47.1 punktā minēto kārtību piemēro sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem, kas noslēgti pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245)

101. Šo noteikumu 3., 4. un 5.punkts un 31.1.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

102. Šo noteikumu 31.1. apakšpunktā noteikto sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojuma un vērtības norakstīšanas kārtību piemēro autobusiem, kas iegādāti pēc 2013. gada 1. janvāra. Autobusiem, kas iegādāti līdz 2013. gada 1. janvārim, piemēro sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojuma un vērtības norakstīšanas kārtību, kas bija spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim, tas ir, sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata gadā norakstot saskaņā ar lineāro metodi, nosakot lietderīgās lietošanas laiku autobusiem – M2 kategorijai, kam pilna masa nepārsniedz piecas tonnas, – pieci gadi, M3 kategorijai, kam pilna masa pārsniedz piecas tonnas, – astoņi gadi, vai ar pasūtītāju saskaņotā pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.245 redakcijā)

103. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai gūto peļņu pasūtītājs aprēķina, kopējos ieņēmumus, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, reizinot ar peļņas procentu, ko nosaka, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

104. Peļņu par 2014. gadu aprēķina, no biļešu (tai skaitā abonementa biļešu un bagāžas biļešu) pārdošanas gūtos ieņēmumus reizinot ar peļņas procentu, ko nosaka, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata (kalendāra) gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

105. 2013. gada gala norēķinu veic saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

106. Pārskatus un informāciju par 2014. gada attiecīgajiem pārskata periodiem iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 5. un 7. pielikumu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Maksimālo kompensējamo izmaksu noteikšanas kārtība

(Pielikums MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.245; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.451)

1. Maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot katra pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar citu tādu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu, kuri darbojas reģionālā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un ar kuriem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, pamatojoties uz šo noteikumu 47.1 punktu.

2. Ja plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā darbojas viens pārvadātājs, ar kuru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, pamatojoties uz šo noteikumu 47.1 punktu, šim pārvadātājam maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar visu valstī darbojošos reģionālo vietējo pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu.

2.1 Ja pārvadātāja Rīgas pilsētā veiktā nobraukuma īpatsvars, ko aprēķina, maršrutu garumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dalot ar kopējo maršrutu garumu, pārsniedz 30 %, šim pārvadātājam maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu, kas noteikta pārvadātājam, kurš tādos pašos apstākļos darbojas reģionālajā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, ja sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā nav ietverts šo noteikumu 47.1 punktā minētais nosacījums.

3. Katra pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu iegūst, dalot pārvadātāja faktiskās izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (izņemot izmaksas par autobusu iebraukšanu autoostās vai citās maršruta sākuma vai beigu pieturvietās), ar aprēķināto nobraukumu. Aprēķināto nobraukumu nosaka, maršrutu tīklā veiktajam nobraukumam pieskaitot 70 % no maršrutu tīkla apkalpošanas tehniskā nobraukuma.

4. No katra pārvadātāja aprēķinātās viena kilometra pašizmaksas atņem 6 % no pārvadātāja gūtajiem ieņēmumiem uz vienu kilometru. Ieņēmumus uz vienu kilometru aprēķina, dalot pārvadātāja kopējos gūtos ieņēmumus, kas radušies, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus, ar atbilstoši šā pielikuma 3. punktam aprēķināto nobraukumu. Nosakot maksimālās kompensējamās izmaksas, kopējos gūtajos ieņēmumos ieskaita arī kompensācijas par nesaņemtajiem ieņēmumiem par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

5. Koriģēto viena kilometra pašizmaksu iegūst, atbilstoši šā pielikuma 4. punktam aprēķinātajai starpībai (turpmāk – aprēķinātā pašizmaksa) piemērojot šādus koeficientus:

5.1. par 15 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pa ceļiem bez melnā seguma veiktajam reisu kopgarumam;

5.2. par 15 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās veiktajam reisu kopgarumam;

5.3. par 10 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pārējās republikas nozīmes pilsētās (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera un Ventspils) veiktajam reisu kopgarumam;

5.4. par 20 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas veikta reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, kuri atrodas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, vai reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, kuros vismaz 80 % no kopējā maršruta garuma atrodas pilsētas administratīvajās robežās;

5.5. par 15 % palielina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pārvadātāja kopējai tirgus daļai. Pārvadātāja tirgus daļu aprēķina, kopējo pārvadātāja veikto nobraukumu reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā dalot ar kopējo nobraukumu reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā;

5.6. ja pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība ir mazāka nekā visu pārvadātāju vidējā svērtā autobusu ietilpība reģionālajā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, aprēķināto pašizmaksu palielina proporcionāli pārvadātāja vidējās svērtās autobusu ietilpības un visu pārvadātāju vidējās svērtās autobusu ietilpības attiecībai, kas reizināta ar koeficientu 0,5, bet, ja pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība ir lielāka, – pārvadātāja aprēķināto pašizmaksu attiecīgi samazina. Aprēķinot šo koeficientu autobusiem, kuru ietilpība ir lielāka par 35 sēdvietām, to sēdvietu skaita daļu, kas pārsniedz 35, dala ar divi. Aprēķinot vidējo svērto autobusu ietilpību, neņem vērā tos autobusus, kuru kopējais nobraukums gada laikā konkrētā līguma ietvaros nepārsniedz 3000 km (turpmāk – rezerves autobusi);

5.7. ja pārvadātāja vidējais reisu garums ir mazāks nekā visu pārvadātāju vidējais reisu garums reģionālajā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, šai starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 5 %, bet, ja vidējais reisu garums ir lielāks, – palielina par 5 %;

5.8. ja pārvadātāja vidējais svērtais autobusu vecums ir mazāks nekā visu pārvadātāju vidējais svērtais autobusu vecums reģionālajā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, šai starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 7,5 %, bet, ja vidējais svērtais autobusu vecums ir lielāks, – palielina par 7,5 %. Aprēķinot šo koeficientu, mazas ietilpības autobusu (līdz 22 sēdvietām ieskaitot) vecumu reizina ar 2, kā arī neņem vērā rezerves autobusus;

5.9. ja pārvadātāja vidējais autobusu nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (kopā visos līgumos) ir mazāks nekā vidējais autobusu nobraukums reģionālajā starppilsētu vai attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā esošajā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā, starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 5 %, bet, ja lielāks, – palielina par 5 %. Aprēķinot vidējo autobusu nobraukumu, neņem vērā rezerves autobusus. Vidējo autobusu nobraukumu aprēķina, kopējo autobusu nobraukumu maršrutu tīklā (tīklos) dalot ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā izmantoto autobusu skaitu maršrutu tīkla (tīklu) apkalpošanai.

6. Koriģēto viena kilometra pašizmaksu, pārvadātāja vidējo svērto autobusu ietilpību un pārvadātāja vidējo svērto autobusu vecumu aprēķina šādi:

6.1. koriģēto viena kilometra pašizmaksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pk – koriģētā viena kilometra pašizmaksa (euro/km);

P – aprēķinātā viena kilometra pašizmaksa (euro/km);

I – faktiskie ieņēmumi uz vienu kilometru pārskata periodā pie aprēķinātā nobraukuma (euro/km);

G – ceļu bez melnā seguma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu pa ceļiem bez melnā seguma dalot ar kopējo reisu garumu summu;

Rig – Rīgas pilsētā veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dalot ar kopējo reisu garumu summu;

RP – pārējās republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgu) veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu attiecīgo pilsētu administratīvajās teritorijās dalot ar kopējo reisu garumu summu;

PP – reģionālā vietējās nozīmes maršruta pilsētas administratīvajā teritorijā veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu pilsētas administratīvajā teritorijā dalot ar kopējo reisu garumu summu;

Mt – pārvadātāja veiktais nobraukums reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (bez tehniskā nobraukuma) (km);

Mkop – kopējais nobraukums reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma) (km), ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā;

Svid – pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība (sēdvietu skaits), ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un saskaņā ar šā pielikuma 6.2. apakšpunktu;

Skop – visu pārvadātāju vidējā svērtā autobusu ietilpība pasūtītāja maršrutu tīklā (sēdvietu skaits);

Rvid – pārvadātāja vidējais reisa garums (km), ko aprēķina, kopējo nobraukumu maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma) dalot ar pārskata periodā veikto reisu skaitu;

Rkop – visu pārvadātāju vidējais reisa garums pasūtītāja maršrutu tīklā (km);

Vvid – pārvadātāja vidējais svērtais autobusu vecums (gadi), ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un saskaņā ar šā pielikuma 6.3. apakšpunktu;

Vkop – visu pārvadātāju vidējais svērtais autobusu vecums pasūtītāja maršrutu tīklā (gadi);

NSvid – pārvadātāja vidējais autobusu (izņemot rezerves autobusus) nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (bez tehniskā nobraukuma) (km);

NSkop – vidējais autobusu (izņemot rezerves autobusus) nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (bez tehniskā nobraukuma) (km), ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas pasūtītāja maršrutu tīklā;

6.2. pārvadātāja vidējo svērto autobusu ietilpību (sēdvietu skaits) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Svid – vidējā svērtā autobusu (izņemot rezerves autobusus) ietilpība (sēdvietu skaits);

S – katra autobusa sēdvietu skaits. Autobusiem, kuru ietilpība ir lielāka par 35 sēdvietām, to sēdvietu skaita daļu, kas pārsniedz 35, dala ar divi;

N – katra autobusa nobraukums maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma);

6.3. pārvadātāja vidējo svērto autobusu vecumu (gadi) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vvid – vidējais svērtais autobusu (izņemot rezerves autobusus) vecums (gadi);

V – katra autobusa vecums. Autobusiem ar ietilpību līdz 22 sēdvietām (ieskaitot) šo rādītāju iegūst, faktisko vecumu reizinot ar 2;

N – katra autobusa nobraukums maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma).

7. Visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

SPk – vidējā svērtā koriģētā viena kilometra pašizmaksa;

Pk – katra pārvadātāja koriģētā viena kilometra pašizmaksa;

An – katra pārvadātāja aprēķinātais nobraukums maršrutu tīklā.

8. Pārvadātājiem, kuriem koriģētā viena kilometra pašizmaksa pārsniedz visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu vairāk nekā par 5 %, aprēķina attiecīgo pārsniegušās pašizmaksas daļu kā abu rādītāju starpību.

9. Maksimālo kompensējamo izmaksu apjomu šā pielikuma 8. punktā minētajiem pārvadātājiem nosaka kā starpību starp faktiskajām izmaksām, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, un aprēķinātā nobraukuma reizinājumu ar šā pielikuma 8. punktā minēto pārsniegto pašizmaksas daļu.

10. Pārvadātājiem, kuriem koriģētā viena kilometra pašizmaksa nepārsniedz visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu vairāk par 5 %, maksimālais kompensējamo izmaksu apmērs netiek noteikts (ierobežots).

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Informācija maksimālo kompensējamo izmaksu aprēķināšanai

(Pielikums MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

 Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

 Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

Pārvadātāja nosaukums 
Pārvadātāja reģistrācijas kods 
Pārvadātāja juridiskā adrese un pasta adrese 

Informācija par 20__. gada ___ ceturksni

Nr.
p.k.

Autobusa reģistrācijas numurs

Autobusa pirmās reģistrācijas gads

Autobusa ietilpība (sēdvietu skaits)

Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

Piezīmes

Autobusa nobraukums bez tehniskā nobraukuma (km)

Autobusa tehniskais nobraukums (km)

Autobusa nobraukums bez tehniskā nobraukuma (km)

Autobusa tehniskais nobraukums (km)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         

Norādījumi tabulas aizpildīšanai

Tabulas 5., 6., 7. un 8. aili pārvadātāji aizpilda par visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem. Ja pārvadātājam ir noslēgti vairāki sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumi gan reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, gan reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, tad pārvadātājs informāciju nodala par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu atsevišķi.

Tabulas 9. ailē var norādīt sabiedriskā transporta pasūtījuma līguma numuru vai pasūtītāju, kā arī citu informāciju, piemēram, atzīmi par rezerves autobusa ekspluatāciju.

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Degvielas (energoresursu) patēriņa normas aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli atbilstoši šim pielikumam. 

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka atbilstoši šādai metodikai:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņa normu (100 km nobraukumam) atbilstoši šā pielikuma 2.punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Degvielas patēriņš (litri/100 km) = 

A

 x 100

B1 – B

4. Degvielas patēriņa normu var noteikt eksperimentāli, ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm).

5. Degvielas patēriņa normu nosaka, ievērojot sezonalitāti (vasaras un ziemas periodam), kā arī ņemot vērā ceļu stāvokli, ceļu seguma tipu un citus apstākļus.

6. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (kWh/10 tūkst. t-km bruto) = 

patēriņš (kWh)

 x 10, kur

tūkst. t-km bruto


Tūkst. t-km bruto =  

vagonu km x vagonu masa tonnās

 

1000

 

7. Degvielas patēriņa normu dīzeļvilcieniem nosaka, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma (litri/10 tūkst. t-km bruto) =  

patēriņš (litri)

 x 10, kur

tūkst. t-km bruto


Tūkst. t-km bruto =  

vagonu km x vagonu masa tonnās

 

1000

 

8. Visus aprēķinus un darbības, ko degvielas vai energoresursu patēriņa normas noteikšanai veic eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Satiksmes ministrs A.Ronis
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Prognozēto izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins

(Pielikums MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

 Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

 Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

 Pilsētas nozīmes maršruti

Maršruta numurs

Nobraukums (km)

Tehniskais nobraukums (km)

Pasažieri

Bez maksas pārvadātie pasažieri

Pasažieru kilometri

Izmaksas (EUR)

Ieņēmumi (EUR)

Ieņēmumi no biļešu pārdošanas (EUR)

Viena km pašizmaksa (EUR)

Viena pasažieru kilometra pašizmaksa

Viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksa

Tarifs (EUR)

Braukšanas maksa pilsētas nozīmes maršrutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
Pārvadājuma veidā kopā             

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

Aprēķinus veic atsevišķi par pārvadājuma veidu, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu, kur aprēķinus veic atsevišķi par katru maršrutu un kopā par pārvadājuma veidiem.

1. aile – pārvadājuma veida (reģionālais starppilsētu nozīmes, reģionālais vietējās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršruts) maršruta numurs.

2. aile – prognozētais nobraukums maršrutu tīklā (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri).

3. aile – tehniskais nobraukums jeb nulles nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri), kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām (piemēram, nobraukums no bāzes vai stāvlaukuma līdz maršruta sākumpunktam, nobraukums no maršruta galapunkta līdz bāzei vai stāvlaukumam, nobraukums no tehniskās apskates vietas, mazgātavas, remonta vai apkopes vietas vai uz to).

4. aile – prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits kopā, tajā skaitā ar braukšanas maksas atvieglojumiem.

5. aile – prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits, kam ir tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu bez maksas.

6. aile – aprēķinātie (noteiktie) pasažieru kilometri (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem) par maksu pārvadātajiem pasažieriem (9. aile/13. aile).

7. aile – prognozētās kopējās izmaksas.

8. aile – prognozētie kopējie ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), tajā skaitā no biļešu pārdošanas un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

9. aile – prognozētie ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa) no biļešu pārdošanas.

10. aile – viena kilometra pašizmaksas aprēķins (7. aile/2. aile).

11. aile – viena pasažieru kilometra pašizmaksas aprēķins (7. aile/6. aile) (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem).

12. aile – viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksas aprēķins (7. aile/4. aile) (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem).

13. aile – prognozēto tarifu nosaka, ņemot vērā viena pasažieru kilometra pašizmaksu, kā arī šo noteikumu VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem). Tarifu norāda euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

14. aile – prognozēto braukšanas maksu pilsētas nozīmes maršruta tīklā nosaka, ņemot vērā viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu, kā arī šo noteikumu VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem). Braukšanas maksu norāda euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951; MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

Pilsētas nozīmes maršruti

(sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāja nosaukums)

(juridiskā adrese)

(pārvadātāja reģistrācijas kods)

(pārvadātāja nosaukums)

(pārvadātāja juridiskā adrese)

(pārvadātāja pasta adrese)

Pārskats par 20__.gada ___ ceturksni

(euro)

Nr.p.k.

Rādītāja nosaukums

Aprēķins par pasūtījuma līgumā noteikto maršrutu tīklu

1.Ieņēmumi
2.Iepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
3.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
4.Ieņēmumi kopā (1. + 2. + 3.)
5.Materiālu izmaksas kopā (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.)
5.1.Izejvielas, materiāli
5.2.Rezerves daļas un citi ekspluatācijai nepieciešamie materiāli
5.3.Degviela (energoresursi)
5.4.Riepas/riteņu pāri
6.Personāla izmaksas kopā (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 6.5.)
6.1.Atlīdzība par darbu transportlīdzekļu vadītājiem
6.2.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas transportlīdzekļu vadītājiem
6.3.Atlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
6.4.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
6.5.Citas sociālās nodrošināšanas izmaksas
7.Pārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas kopā (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5. + 7.6. + 7.7.)
7.1.Sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļa reģistrēšana
7.2.Uzturēšanas izmaksas
7.3.Remonta izmaksas
7.4.Maksājumi par biļešu izplatīšanu
7.5.Maksājumi par iebraukšanu autoostās, maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
7.6.Citas saimnieciskās darbības izmaksas
7.7.Citi pakalpojumi
8.Līdzekļu vērtības norakstīšana un procentu maksājumi kopā (8.1. + 8.2. + 8.3. + 8.4.)
8.1.Sabiedriskie transportlīdzekļi
8.2.Sabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
8.3.Citi pamatlīdzekļi
8.4.Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
9.Administrācijas izmaksas kopā (9.1. + 9.2. + 9.3.)
9.1.Atlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai
9.2.Sociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai
9.3.Pārējās administrācijas izmaksas
10.Procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
11.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10.)


Maršrutu tīklā veiktais nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri)
Tehniskais nobraukums
Patērētais (norakstītais) degvielas daudzums litros (pārvadājumos ar autobusiem)


(datums)

(atbildīgās personas amats, vārds un uzvārds)

(paraksts)

(tālruņa numurs)

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda:

1.1. ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 39.punktā minētās prasības;

1.2. atsevišķi par maršrutu tīklā kopā saņemtajiem ieņēmumiem un izmaksām, tai skaitā izdevumiem, kas radušies, ieviešot pasūtītāja vai normatīvajos aktos noteiktās minimālās kvalitātes prasības sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

2. Aizpildot pārskatu:

2.1. ieņēmumu posteņos iekļauj tikai tos ieņēmumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

2.2. izmaksu posteņos iekļauj tikai tās tiešās un netiešās izmaksas, kas ir nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildei un radušās, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. Izmaksu posteņos iekļaujamas arī tās izmaksas, kas pārvadātājam nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, tehnisko nobraukumu izdevumi.

3. Pārvadātājs papildus pārskatā iekļaujamai informācijai var norādīt arī citu nepieciešamo informāciju un iekļaut pārskatā papildu rindas.

4. Pārskatā neiekļauj:

4.1. soda naudas, kas pārvadātājam piemērotas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma neizpildi vai normatīvo aktu neievērošanu;

4.2. uzkrājumus, kas paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības (piemēram, kompensāciju izmaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem, atlaišanas pabalstu izmaksai, uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem);

4.3. reprezentācijas izdevumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;

4.4. uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus;

4.5. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmumu dalību finanšu instrumentu tirgū;

4.6. kompensācijas kaitējumu atlīdzībai, pretenziju maksājumus un citus tamlīdzīgus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi;

4.7. izdevumus aizdevumu pamatsummu atmaksai;

4.8. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā iegūto nolietojuma palielinājumu, ja pārvērtēšana veikta bez finansiāla ieguldījuma pamatlīdzekļa atjaunošanā;

4.9. biedru naudas dažādās sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās, asociācijās, biedrībās un citās organizācijās;

4.10. izdevumus saistībā ar informācijas publicēšanu plašsaziņas līdzekļos, izņemot normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktos gadījumus;

4.11. pētījumu izmaksas, kas nav saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un nav saskaņotas ar pasūtītāju pirms pētījuma uzsākšanas;

4.12. norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību;

4.13. sabiedrisko transportlīdzekļu vērtības norakstīšanu, ja sabiedriskais transportlīdzeklis ilgstoši (autobusiem un pilsētas elektrotransportam – ilgāk par trim mēnešiem, vilcieniem – ilgāk par četriem mēnešiem) netiek izmantots sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā (tajā skaitā remonts, rezerve);

4.14. izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma reorganizāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

4.15. juridisko pakalpojumu izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildes nodrošināšanu;

4.16. ārzemju komandējumu izdevumus, kas nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu, reģionālajos vietējās nozīmes un pilsētu nozīmes maršrutos.

5. Pārskata rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja pārskats sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.rindaIeņēmumi
Neto ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas. Ieņēmumos nenorāda pasūtītāja izmaksātās dotācijas, zaudējumu un izdevumu kompensācijas saskaņā ar noteikumu 2., 6. un 41. punktu, kā arī nenorāda citas saņemtās kompensācijas un dotācijas.
2.rindaIepriekšējos gados saņemtais un ietaupītais valsts finansējums
Norāda ieņēmumus, kas attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā".
3.rindaPārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību (sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana), piemēram, ieņēmumi par reklāmas izvietošanu, papildus komforta nodrošināšana – preses izdevumu, informatīvo bukletu pārdošana, ieņēmumi no līgumsodu iekasēšanas, no autoceļu remontdarbu pasūtītāja saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu (jānorāda atsevišķi), kā arī pašvaldību veiktie maksājumi (ja tādi ir) par pašvaldību noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem.
4.rindaIeņēmumi kopā
5.rindaMateriālu izmaksas
5.1.rindaIzejvielas, materiāli
Izejvielu, ekspluatācijai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas.
5.2.rindaRezerves daļas
Rezerves daļu iegādes izmaksas.
5.3.rindaDegviela (energoresursi)
Degvielas (dīzeļdegvielas, benzīna, gāzes) iegādes izmaksas sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kā arī elektroenerģijas iegādes izmaksas elektrotransporta piedziņai.
5.4.rindaRiepas/riteņu pāri
Riepu (autobusiem, trolejbusiem) vai riteņu pāru (tramvajiem, vilcieniem) iegādes un to atjaunošanas darbu izmaksas.
6.rindaPersonāla izmaksas (nenorāda administrācijas personāla izmaksas)
6.1.rindaAtlīdzība par darbu sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
Darba samaksa sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu saskaņā ar pārvadātāja norādīto darba algas aprēķina metodiku.
6.2.rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
6.3.rindaAtlīdzība par darbu citiem darbiniekiem
Darba samaksa par darbu citiem darbiniekiem, ņemot vērā darba līgumā un/vai darba koplīgumā noteikto darba samaksu, piemēram, remontstrādniekiem, kasieriem, operatoriem, sabiedriskā transporta kontrolieriem.
6.4.rindaValsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas citiem darbiniekiem, piemēram, remontstrādniekiem, kasieriem, operatoriem (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
6.5.rindaCitas sociālās nodrošināšanas izmaksas
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas, piemēram, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un citi pabalsti, ja tādi ir paredzēti, slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.
7.rindaPārējās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksas
7.1.rindaSabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšana, licences, transportlīdzekļa reģistrēšana
Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu apdrošināšanu, licenču, transportlīdzekļu reģistrēšanu, tehniskās apskates veikšanu.
7.2.rindaUzturēšanas izmaksas
Izmaksas, kas saistītas ar palīgtelpu uzturēšanu (piemēram, remontdarbnīcām, stāvvietām un mazgātavām izmantotā elektrība, nomas maksājumi, komunālie maksājumi).
7.3.rindaRemonta izmaksas
Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu remontu.
7.4.rindaMaksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību)
Maksājumi par biļešu izplatīšanu (starpniecību) autoostās, stacijās vai citās vietās.
7.5.rindaMaksājumi par autobusu iebraukšanu autoostās, maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu
 Maksa par autobusu iebraukšanu autoostās vai citās maršruta sākuma vai beigu pieturvietās. Tai skaitā norāda izmaksu daļu par autobusu iebraukšanu uzņēmuma valdījumā esošas autoostas teritorijā.
7.6.rindaCitas saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas nav minētas 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.7.rindā un kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, vai izriet no tā, piemēram, mazvērtīgā inventāra izmaksas, operatīvā līzinga maksājumi, transportlīdzekļu nomas maksājumi.
7.7.rindaCiti pakalpojumi
Izmaksas, kas saistītas ar pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem.
8.rindaLīdzekļu vērtības norakstīšana un procentu maksājumi
8.1.rindaSabiedriskie transportlīdzekļi
Tikai to transportlīdzekļu nolietojums un norakstīšana, kas saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu ir izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā.
8.2.rindaSabiedriskajā transportlīdzeklī izmantojamais inventārs
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai izmantojamo transportlīdzekļu inventāra (piemēram, kases aparātu, kafijas automātu) nolietojums un norakstīšana.
8.3.rindaCiti pamatlīdzekļi
To pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana, kas ir izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai remontdarbnīcās, mazgātavās, stāvvietās.
8.4.rindaProcentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem
Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas izmantoti sabiedrisko transportlīdzekļu iegādei, arī finanšu līzinga procentu maksājumi.
9.rindaAdministrācijas izmaksas
9.1.rindaAtlīdzība par darbu administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
Darba samaksa par darbu administrācijas personālam un administrācijai saskaņā ar darba līgumu un/vai darba koplīgumu.
9.2.rindaSociālās nodrošināšanas izmaksas administrācijas personālam un administrācijai (pārvadātājs iekšējos normatīvajos dokumentos nosaka administrācijas personāla sastāvu)
Sociālās nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").
9.3.rindaPārējās administrācijas izmaksas
Uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, kas pārvadātājam radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumu vai ir ar to saistītas, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar administratīvo telpu uzturēšanu, pamatlīdzekļu nolietojumu un norakstīšanu, transporta izdevumi, sakaru izdevumi, juridiskie pakalpojumi, revidentu pakalpojumi.
10.rindaProcentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
Procentu maksājumi par aizņemtajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar sabiedrisko transportlīdzekļu iegādi.
11.rindaPārskata perioda peļņa vai zaudējumi
Pārskata periodā gūtā peļņa vai zaudējumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas.
Satiksmes ministrs A.Ronis
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Informācija par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.951; MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.46)

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

 Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

 Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

 Pilsētas nozīmes maršruti

Nr.p.k.

Pasažieru kategorija

Noteiktās atlaides (%)

Pārvadāto pasažieru skaits

Pasažieru kilometri

Ieņēmumi bez PVN (euro)

Kompensācijas apmērs (euro)

saņemtie

nesaņemtie

aprēķināts

izmaksāts

A

B

C

D

E

F

G

H

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

1. Pārskatu aizpilda pārvadātāji, kuriem pasūtītājs piešķīris tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu, piemērojot pasūtītāja noteiktos braukšanas tarifus.

2. Ja pasūtītājs ir noteicis tarifus dažādām pasažieru kategorijām, norāda informāciju par katru kategoriju atsevišķi.

3. Informāciju par pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kurām ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, norāda kopā pa piemērotajām atlaižu grupām (piemēram, 100 % vai 50 % atlaides).

A aile – pasažieru kategorijas nosaukums (piemēram, pasažieri bez braukšanas maksas atvieglojumiem vai pensionāri, kas vecāki par 75 gadiem).

B aile – pasažieru kategorijai piemērotās atlaides procentos (piemēram, pensionāriem, kas vecāki par 75 gadiem, 100 % atlaide no biļetes cenas (abonementa biļetes cenas)).

C aile – pārvadāto pasažieru skaits. Ja pasažieriem tiek pārdotas abonementa biļetes un netiek uzskaitīts katrs pasažiera brauciens, norāda vidējo braucienu skaitu, kas noteikts, aprēķinot abonementa biļetes cenu.

D aile – uzskaitītie (aprēķinātie) pasažieru kilometri, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 94.2.apakšpunktu. Pasažieru pārvadājumos pilsētas nozīmes maršrutu tīklā D aili neaizpilda.

E aile – ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un abonementa biļetēm, kurus pārvadātājs saņem no pasažiera. Norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

F aile – nesaņemtā ieņēmumu daļa, kuru pārvadātājs nav saņēmis no pasažiera sakarā ar noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu.

G aile – aprēķinātais kompensācijas apmērs euro par zaudējumiem, kas radušies, nosakot braukšanas tarifus, tai skaitā arī par braukšanas maksas atvieglojumiem.

H aile – pasūtītāja izmaksātais kompensācijas apmērs euro sakarā ar braukšanas tarifu regulēšanu un par braukšanas maksas atvieglojumiem.

G un H aili neaizpilda par to pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kas izmanto sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

Satiksmes ministrs A.Ronis
7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.341
Informācija par zaudējumiem maršrutos,
kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas

(Pielikums MK 21.01.2014. noteikumu Nr.46 redakcijā)

Nr. p.k.

Maršruts (numurs un nosaukums)

Maršruta kopējais garums (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā
 (%)

Kopējais nobraukums maršrutā (reisā) (km)

Kopējie izdevumi maršrutā (EUR)

Kopējie ieņēmumi maršrutā (EUR)

Tajā skaitā ieņēmumi no biļešu pārdošanas (EUR)

Kopējie zaudējumi maršrutā (EUR)

Aprēķinātā peļņa (EUR)

Nesaņemtie ieņēmumi par pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem (EUR)

Nesaņemtie ieņēmumi par invalīdu pārvadāšanu (EUR)

Aprēķinātā dotācija (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
              

Kopā

            

Norādījumi tabulas aizpildīšanai

2. aile – maršruta (reisa) numurs un nosaukums atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem par maršrutu tīkla robežām. Norāda informāciju pa reisiem, ja maršruts sastāv no dažāda garuma reisiem.

3. aile – maršruta (reisa) kopējais garums.

4. aile – maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, vai nobraukums ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

5. aile – maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (procentos), noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

6. aile – kopējais nobraukums maršrutā (reisā), neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

7. aile – kopējie izdevumi maršrutā (reisā).

8. aile – kopējie ieņēmumi maršrutā (reisā), tai skaitā pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

9. aile – tajā skaitā ieņēmumi, kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas.

10. aile – kopējie zaudējumi maršrutā (reisā), kurus nosaka, no izdevumiem atņemot ieņēmumus (7. aile – 8. aile).

11. aile – aprēķinātā peļņa (saskaņā ar šo noteikumu 46.punktu aprēķinātais peļņas apmērs, ņemot vērā 6. ailē norādīto nobraukumu).

12. aile – nesaņemtie ieņēmumi par pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem konkrētajā republikas pilsētas nozīmes maršrutā (reisā).

13. aile – nesaņemtie ieņēmumi par invalīdu pārvadāšanu konkrētajā republikas pilsētas nozīmes maršrutā (reisā).

14. aile – aprēķinātās dotācijas apmērs zaudējumu segšanai, kuru nosaka, no kopējiem zaudējumiem atņemot nesaņemtos ieņēmumus par republikas pilsētas pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem un valsts noteiktajiem atvieglojumiem par invalīdu pārvadāšanu un pieskaitot peļņas daļu. Aprēķinātos zaudējumus reizina ar maršruta (reisa) daļu plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā ((10. aile – 12. aile – 13. aile + 11. aile) x 5. aile).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 341Pieņemts: 15.05.2012.Stājas spēkā: 09.06.2012.Zaudē spēku: 12.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 08.06.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
248874
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-11.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-11.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2014","iso_value":"2014\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-14.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2012","iso_value":"2012\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)