Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Rēzeknē 2012.gada 13.aprīlī (prot. Nr.9, 5.p.)
Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" nosaka Rēzeknes pilsētas simboliku, kas ir Rēzeknes pilsētas karogs, Rēzeknes pilsētas ģerbonis, Rēzeknes pilsētas logotips un devīze, kā arī to lietošanas un izmantošanas kārtību, kā arī Konsultatīvās simbolikas padomes izveidošanas un darbības kārtību. Ar mērķi veicināt Rēzeknes pilsētas simbolikas popularitāti, nodevas noteikšana par tās izmantošanu netiek paredzēta.

II. SIMBOLIKAS, LOGOTIPA UN DEVĪZES APRAKSTS

2. Rēzeknes pilsētas karoga apraksts:

2.1. Rēzeknes pilsētas karogs (pielikums Nr.1) ir taisnstūra audums ar trīs horizontālām joslām: augšējā un apakšējā josla ir gaiši zilā krāsā, vidējā josla – baltā krāsā, ievērojot Latvijas Valsts karoga krāsu sadalījuma proporcijas. Karoga platuma un garuma attiecības ir 2:1;

2.2. Karogs ir divpusējs;

2.3. Karoga centrā attēlots Rēzeknes pilsētas ģerbonis;

2.4. Karogs izgatavojams šādos izmēros: 1x2m, ģerboņa augstums – 66 cm.

2.5. Galda karodziņa izmēri ir 14x28 cm, un tā proporcijas atbilst Rēzeknes pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

3. Rēzeknes pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts:

3.1. Rēzeknes ģerbonis ir uz zila fona dzeltens grifs ar vairogu Latvijas Valsts karoga krāsās ar smalku melnu kontūru (pielikums Nr.2). Dzeltenā krāsa attēlo zeltu.

4. Rēzeknes pilsētas logotipa apraksts:

4.1. Rēzeknes pilsētas logotips (pielikums Nr.3) sastāv no Rēzeknes pilsētas devīzes, sarkanas, zilas, zaļas un tumši zilas krāsas, kuru attiecības un logotipa pielietojums ietverts pielikumā Nr.4.

5. Rēzeknes pilsētas devīzes apraksts:

5.1. Devīze – Rēzekne. Pilsēta Latgales sirdī.

III. KONSULTATĪVĀS SIMBOLIKAS PADOMES IZVEIDOŠANA UN DARBĪBA

6. Konsultatīvā simbolikas padome nav pastāvīgi darbojošās padome.

7. Konsultatīvā simbolikas padome tiek izveidota, pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu katra atsevišķa iesnieguma par pilsētas simbolikas izmantošanu izskatīšanai.

8. Konsultatīvā simbolikas padome nepieņem lēmumus, taču iesniedz domes priekšsēdētājam atzinumu par pilsētas simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros. Pēc minētā atzinuma saņemšanas domes priekšsēdētājs saskaņo/nesaskaņo simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros.

9. Konsultatīvās simbolikas padomes sastāvā ietilpst 4 (četri) locekļi, kuri no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, kuram vienādu balsu sadalījuma gadījumā ir noteicoša balss. Lai padome būtu balsstiesīga, tajā ir jāpiedalās vismaz ½ locekļu. Padomes locekļi ar balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes priekšsēdētājam simbolikas izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros.

IV. SIMBOLIKAS, LOGOTIPA UN DEVĪZES IZMANTOŠANA

10. Rēzeknes pilsētas karoga pacelšanas kārtība:

10.1. pie Rēzeknes pilsētas domes ēkas – pastāvīgi;

10.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

10.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē;

10.4. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu, bet katra gada 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā, decembra pirmajā svētdienā, kā arī citās valsts sēru dienās un Ministru kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

11. Aizliegta sekojoša karoga lietošanas kārtība:

11.1. pacelt pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pilsētas pašvaldības ēkas); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

11.2. lietot bojātus vai izbalējušus, krāsu paraugam un standartam neatbilstošus Rēzeknes pilsētas karogus, kā arī izmantot Rēzeknes pilsētas karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku;

11.3. izgatavot Rēzeknes pilsētas karogu bez Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja saskaņojuma.

12. Pieļaujama karoga izmantošana:

12.1. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, Rēzeknes pilsētas karoga attēlu drīkst izmantot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

12.2. galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas drīkst izmantot oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

12.3. Rēzeknes pilsētas karoga izmainīto standarta formu drīkst izmantot, ja tā izmaiņas ir saskaņojis domes priekšsēdētājs.

13. Rēzeknes pilsētas ģerboņa izmantošanas kārtība:

13.1.Rēzeknes pilsētas ģerboni Rēzeknes pilsētas dome, tās iestādes un kapitālsabiedrības drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, kā arī izvietot pilsētas ģerboni pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem;

13.2. Rēzeknes pilsētas ģerboni 13.1.punktā minētās iestādes drīkst lietot uz atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem tikai ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu;

13.3. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Rēzeknes pilsētas ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

13.4. Rēzeknes pilsētas ģerboņa izmainīto standarta formu atļauts izmantot, ja tā izmaiņas ir saskaņojis domes priekšsēdētājs.

14. Rēzeknes pilsētas logotipa izmantošanas kārtība:

14.1. Rēzeknes logotipu ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu drīkst lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī uz kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumiem;

14.2. aizliegts izmantot izmainītu logotipa grafisko attēlu bez domes priekšsēdētāja saskaņojuma;

14.3. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Rēzeknes logotipu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

15. Rēzeknes pilsētas devīzes izmantošanas kārtība:

15.1. Rēzeknes devīzi ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu drīkst lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī uz kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumiem;

15.2. pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu, drīkst atļaut lietot Rēzeknes devīzi arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

16. Rēzeknes pilsētas karoga, ģerboņa, logotipa un/vai devīzes attēlus vai to elementus drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai ar domes priekšsēdētāja saskaņojumu šajos noteikumos atrunātajā kārtībā.

17. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Rēzeknes pilsētas simboliku un tās elementus, saskaņo domes priekšsēdētājs.

18. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Rēzeknes pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja domes priekšsēdētāja saskaņojuma apstiprināta kopija, kam jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

V. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA

19. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanas saskaņojuma saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

19.1. iesniegums;

19.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija;

19.3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;

19.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

19.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts brīvā formā;

19.6. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu/-us.

20. Padomes locekļi ar balsojumu apstiprina atzinumu par simbolikas izmantošanu konkrētā gadījuma ietvaros un iesniedz apstiprināto atzinumu domes priekšsēdētājam simbolikas izmantošanas saskaņošanai/nesaskaņošanai konkrēta gadījuma ietvaros.

VI. ATBILDĪBA UN KONTROLE

21. Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas zaimošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Saistošo noteikumu izpildes kontroles institūcija ar tiesībām sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izņemot protokolus par logotipa un devīzes izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ir: Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas, Būvvaldes un Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas.

(Rēzeknes pilsētas domes 20.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

23. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpumiem, izņemot par logotipa un devīzes izmantošanas noteikumu pārkāpumiem, un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīga Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Rēzeknes pilsētas domes 20.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

24. Par saistošo noteikumu normu neievērošanu fiziskajām personām var uzlikt administratīvo sodu – naudas sodu līdz 72 euro, bet juridiskajām personām līdz 427 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

24. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs nesaskaņot simbolikas izmantošanu personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu vai, ja nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
Pielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas karogs

Pielikums Nr.2
Rēzeknes pilsētas ģerbonis

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4
Logotipa pielietojumi

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 13.04.2012.Stājas spēkā: 20.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 19.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
246715
{"selected":{"value":"05.09.2015","content":"<font class='s-1'>05.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.09.2015","iso_value":"2015\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2014","iso_value":"2014\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2014.-04.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2014","iso_value":"2014\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2014.-24.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-04.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2012","iso_value":"2012\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.09.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva