Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2012.gada 27.martā (prot. Nr.17 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
11.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 90.nr.; 2010, 90.nr.; 2011, 134.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 16.punktu aiz skaitļa un vārda "2.pielikumam" ar vārdiem un skaitli "un informāciju par saražotās produkcijas atlikumu iepriekšējā gada 31.decembrī";

1.2. izteikt 52.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārtikas un veterinārais dienests informāciju par katru importēto vai noraidīto bioloģiskās lauksaimniecības produktus saturošu kravu ievada Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles informācijas sistēmā un 24 stundu laikā pēc informācijas ievadīšanas nosūta tā dokumenta kopiju, pamatojoties uz kuru krava ievesta saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1235/2008 6.panta 1.punktu vai 13.pantu, kontroles institūcijai, kas kontrolē importētāju.";

1.3. izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Kontroles institūcija katru gadu līdz 30.aprīlim elektroniski nosūta reģistrēšanai valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmā šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju, ievērojot datu centra noteikto datu formātu.";

1.4. izteikt 59.1 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.1 4. katru gadu līdz 5.septembrim nosūta kontroles institūcijai informāciju par katra īpašnieka vai pilnvarotās personas ganāmpulkā esošo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un dzīvnieku vienību skaitu kārtējā gada 1.jūlijā.";

1.5. papildināt noteikumus ar 60.1, 60.2 un 60.3 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Kontroles institūcija lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā, kas ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa (turpmāk - lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs), ievada informāciju par individuāli apzīmējamā lauksaimniecības dzīvnieka vai lauksaimniecības dzīvnieku grupas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām:

60.1 1. mēneša laikā:

60.1 1.1. pēc šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas;

60.1 1.2. pēc tam, kad saņemts šo noteikumu 49.punktā minētais lēmums par atļaujas izsniegšanu operatoram Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 4.punktā, 42.panta "a" apakšpunktā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 47.panta "a" un "b" apakšpunktā minētajā gadījumā;

60.1 1.3. pēc normatīvajos aktos par dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos par bioloģisko lauksaimniecību, minētās atļaujas piešķiršanas;

60.1 2. 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas par katru bišu saimi;

60.1 3. divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

60.2 Datu centrs:

60.2 1. nodrošina kontroles institūcijai autorizētu pieeju lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistram, ievērojot normatīvajos aktos par datu aizsardzību noteikto kārtību;

60.2 2. nodrošina kontroles institūcijai iespēju ievadīt šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par visu ganāmpulku, novietni vai katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku vai katru dzīvnieku grupu;

60.2 3. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu lauksaimniecības dzīvnieka pēcnācēju, ja tas ir reģistrēts ganāmpulkā vai novietnē, kas atbilst Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām;

60.2 4. ievada šo noteikumu 60.1 punktā minēto informāciju par katru individuāli apzīmējamu dzīvnieku, ja:

60.2 4.1. dzīvnieks ir iekļauts ganāmpulkā atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 2. un 3.punktā minētajiem nosacījumiem;

60.2 4.2. ganāmpulkā ievesto pieaugušo lauksaimniecības dzīvnieku skaits viena kalendāra gada laikā nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 9.panta 3.punktā noteikto.

60.3 Kontroles institūcija 10 dienu laikā pēc Komisijas Regulas Nr. 889/2008 65.panta 3.punktā minētā ziņojuma izvērtēšanas pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā ievadītās informācijas atbilstību Padomes Regulā Nr. 834/2007 un Komisijas Regulā Nr. 889/2008 noteiktajām prasībām.";

1.6. papildināt noteikumus ar XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Noslēguma jautājumi

66. Šo noteikumu 60.1 punkts, 60.2 1. un 60.2 2.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

67. Šo noteikumu 60.2 3. un 60.2 4.apakšpunkts un 60.3 punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.";

1.7. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija
noteikumiem Nr.485

Pārskats par bioloģisko saimniecību

Pārskata periods 20__.gada 1.janvāris-31.decembris

Juridiskās personas nosaukums  

Juridiskās personas reģistrācijas Nr.

 

                   

Fiziskās personas (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds  

Fiziskās personas (pilnvarotās personas) personas kods

            -          

Juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese  

Sertifikāta vai izziņas Nr.  

Kontroli veica:

  • sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"
 
  • valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs"
 

Saimniekošanas veids

Lauksaimniecības (turpmāk - l/s) produkcijas ražotājs - audzētājs  
L/s produkcijas pārstrādātājs  
L/s produkcijas importētājs  

Platība

Rindas kods

ha

Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība (turpmāk - LIZ) kopā

10 000

Sertificētā LIZ

20 000

1.1.tabula

Augkopība

Kultūra

Rindas kods

Platība (ha)
(precizitāte 0,01)

Saražotā produkcija (t)
(precizitāte 0,001)

Izlietotā produkcija

Vidējā pārdošanas cena (Ls/t)

Produkcijas tirdzniecības vietas (atzīmēt
galvenās)*

pārdotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

saimniecībā izmantotā produkcija (pašpatēriņš) (t) (precizitāte 0,001)

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā

l/s

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

kopā

bioloģiskā l/s

konvencionālā

bioloģiskā l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Graudaugi
(1100=1110+1111+..+1117)

1100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vasaras kvieši

1110

                       
Ziemas kvieši

1111

                       
Rudzi

1112

Mieži, vasaras, ziemas

1113

                       
Auzas

1114

                       
Tritikāle

1115

                       
Griķi

1116

                       
Graudaugu un pākšaugu mistri graudiem

1117

                       
Pākšaugi (sēklu produkcija)
(1200=1210+1211+..+1214)

1200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zirņi

1210

                       
Pupiņas

1211

                       
Lopbarības pupas

1212

                       
Vīķi

1213

Lupīna

1214

                       
Kartupeļi

1310

Cukurbietes (bez sēkliniekiem)

1320

                       
Lopbarības saknes (bez sēkliniekiem)

1330

                       
Graudaugi, pākšaugi, to mistri zaļbarībai un skābbarībai

1340

                       
Tehniskās kultūras (1350=1351+1352+..+1358)

1350

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apiņi

1351

                       
Rapsis un ripsis

1352

                       
Ārstniecības augi**

1353

                       
Garšaugi

1354

                       
Lini

1355

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaņepes

1356

                       
Pārējās tehniskās kultūras

1357

                       
Ķimenes

1358

                       
Dārzeņi
Atklātā laukā kopā (1400=1401+1402+..+1419)

1400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Galviņkāposti

1401

                       
Ziedkāposti

1402

                       
Pārējie kāposti

1419

                       
Puravi

1403

                       
Salāti

1404

                       
Sīpoli lociņiem

1405

                       
Pārējie lapu un kātu dārzeņi

1406

                       
Gurķi

1407

                       
Tomāti

1408

                       
Kabači

1409

                       
Ķirbji

1410

                       
Pārējie augļu dārzeņi

1411

                       
Galda bietes

1412

Burkāni

1413

                       
Sīpoli

1414

                       
Ķiploki

1415

                       
Mārrutki

1416

                       
Pārējie sakņaugu dārzeņi

1417

Zaļie zirnīši

1418

                       
Segtās platības (kopējā izmantotā platība (m2))

1500

                       
Tomāti (m2)

1501

                       
Gurķi (m2)

1502

                       
Salāti (m2)

1503

                       
Redīsi (m2)

1504

                       
Loki (m2)

1505

                       
Pārējie dārzeņi (m2)

1506

                       
Ziedi (m2/1000 gab.)

1507

                       
Stādi (m2/1000 gab.)

1508

                       
Zemenes (m2)

1509

                       
Sēnes (m2)

1510

                       
Dārzeņi sēklu ieguvei

1520

                       
Lopbarības augi
Zālāji kopā
(1610=1611+1612)

1610

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viengadīgie zālāji

1611

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilggadīgie zālāji

1612

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No kopējiem zālājiem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

siens

1615

x

x

x

skābbarība

1616

x

x

x

                 

sēkla

1617

x

x

x

                 
Kukurūza zaļbarībai

1620

                       
Zaļmēslojuma kultūras

1710

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nektāraugi

1720

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lopbarības sakņaugi sēklu ieguvei

1730

                       
Pārējās kultūras

1740

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Papuve kā daļa no augsekas

2000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dabīgās ganības un pļavas

3000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

siens

3100

x

x

x

                 

skābbarība

3200

x

x

x

                 
Neizmantotās LIZ platības

5000

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atmatas

6000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ziedi

7000

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīmes.

1. x - nav jāaizpilda.

2. * Tirdzniecības vietas: T - tieši no saimniecības; TR - tirgus; L - lielveikali; V - veikali; BV - specializētie bioloģiskās produkcijas veikali; P - pārstrādei; E - eksportam; C - citur.

3. ** Ārstniecības augi, kas tiek kultivēti vai kas tiek ievākti no citām saimniecības LIZ platībām (augļu dārzi, pļavas, grāvmalas u.c.).

4. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.2.tabula

Augkopība

Kultūra

Rindas kods

Platība (ha) (precizitāte 0,01)

Saražotā produkcija (t)
(precizitāte 0,001)

Izlietotā produkcija

Vidējā pārdošanas cena (Ls/t)

Produk-cijas tirdznie-cības vietas (atzīmēt galvenās)**

stādījumi kopā

t.sk. ražojošie*

pārdotā produkcija (t) (precizitāte 0,001)

izmantotā produkcija saimniecībā (pašpatēriņš)
(t)
(precizitāte
0,001)

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā
l/s

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā l/s

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā
l/s

kopā

bioloģiskā l/s

konven-cionālā

bioloģiskā l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Augļu dārzi un ogulāji kopā (4000=4010+
4011+..+4023)

4000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ābeles

4010

                             
Bumbieres

4011

                             
Smiltsērkšķi

4012

                             
Plūmes

4013

                             
Ķirši

4014

                             
Jāņogas

4015

Upenes

4016

                             
Ērkšķogas

4017

                             
Aronijas

4018

                             
Zemenes

4019

                             
Avenes

4020

                             
Dzērvenes

4021

                             
Augstās zilenes

4022

Pārējie

4023

                             

Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīmes.

1. x - nav jāaizpilda.

2. * Ražojošie stādījumi - augļu koku un ogulāju stādījumi, izņemot jaunos stādījumus līdz pirmajai ražai.

3. ** Tirdzniecības vietas: T - tieši no saimniecības; TR - tirgus; L - lielveikali; V - veikali; BV - specializētie bioloģiskās produkcijas veikali; P - pārstrādei; E - eksportam; C - citur.

4. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1.3.tabula

Savvaļas platība*

Kultūra

Rindas kods

Platība (ha) (precizitāte 0,01)

Ievāktā produkcija (kg) (precizitāte 0,1)

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā

1.pārejas gads

2.pārejas gads

bioloģiskā

A

B

1

2

3

4

5

6

Savvaļas platība

10

x

x

x

ārstniecības augi

11

x

x

x

ogas

12

x

x

x

sēnes

13

x

x

x

bērzu sulas

14

x

x

x

pārējie (norādīt)

15

x

x

x

...

16

x

x

x

...

17

x

x

x

Savvaļas platība dzīvnieku ganībām

20

x

x

x


Datums**          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīmes.

1. x - nav jāaizpilda.

2. * Savvaļas platība ir saimniecības platība, kas nav lauksaimniecībā izmantotā zeme.

3. ** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.tabula

Dzīvnieku izcelsmes produkcija

Produkcijas veids

Rindas kods

Saražotā produkcija
(precizitāte 0,1)

Pārdotā bioloģiskā produkcija
(precizitāte 0,1)

Saimniecībā izmantotā produkcija (pašpatēriņš) (precizitāte 0,1)

Vidējā pārdošanas cena (Ls/par vienību)

pārejas perioda

bioloģiskā l/s

konvencionālā

bioloģiskā l/s

konvencionālā

bioloģiskā l/s

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Gaļa kautsvarā (kg)
Liellopu gaļa

111

             
Aitas gaļa

112

             
Kazas gaļa

113

             
Cūkgaļa

114

             
Putnu gaļa

115

             
Trušu gaļa

116

Pārējā gaļa

117

             
Briežu gaļa

118

Piens, piena produkti
Svaigpiens (l) (120=121+..+123) tai skaitā:

120

x

x

x

x

x

x

x

govs piens

121

             
kazas piens

122

             
aitas piens

123

             
Piena produkcija saimniecībā (kg)
Pilnpiens

130

             
Krējums

131

             
Sviests

132

             
Siers

133

             
Biezpiens

134

             
Jogurts

135

             
Pārējā

136

             
Olas (tūkst. gab.)
Vistu olas kopā

140

no tām inkubācijai

142

             
Pārējās olas

150

             
Biškopības produkti (kg)
Medus

160

             
Vasks

170

             
Ziedputekšņi

181

             
Propoliss

182

             
Peru pieniņš

183

             
Bišu maize

184

             
Akvakultūras produkti (kg)
Vēži

191

             
Zivis

192

             
Pārējie

193

             

Vidējais izslaukums no vienas govs (kg/gadā) ___________________________

Vidējais izslaukums no vienas kazas (kg/gadā) ___________________________

Vidējais olu skaits no vienas vistas gadā ________________________________

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.1.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Gaļas apstrāde*
(2010=2011+2012+..+2017)

2010

x

x

x

Cūkgaļa

2011

     
Liellopu gaļa

2012

     
Aitu un kazu gaļa

2013

     
Putnu gaļa

2014

     
Trušu gaļa

2015

     
Briežu gaļa

2016

     
Pārējā gaļa

2017

     
Gaļas produktu ražošana un konservēšana**
(210=211+212+..+217)

210

x

x

x

Cūkgaļa

211

     
Liellopu gaļa

212

     
Aitu un kazu gaļa

213

     
Putnu gaļa

214

     
Trušu gaļa

215

     
Briežu gaļa

216

     
Pārējā gaļa

217

     
Zivju un zivju produktu ražošana

220

x

x

x

...

221

     
...

222

     
...

223

     

Datums***          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīmes.

1. Gaļas apstrāde - kautķermeņu ieguve kautuvēs, sadalīšana, iepakošana, atdzesēšana, saldēšana.

2. ** Gaļas produktu ražošana un konservēšana - gaļas žāvēšana, kūpināšana, sālīšana, gaļas produktu (desu, cīsiņu, pastētes, rulešu, konservu utt.) ražošana

3. *** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.2.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Kartupeļu pārstrāde

310

Augļu, ogu un dārzeņu sulu ražošana

320

Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana (330=331+332)

330

x

x

x

Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu pārstrāde un konservēšana

331

Augļu, ogu, dārzeņu un sēņu apstrāde, mazgāšana, iepakošana

332

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.3.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Augu eļļas un dzīvnieku izcelsmes tauku ražošana

(410=411+412+413)

410

x

x

x

Neapstrādātas eļļas un tauku ražošana

(ieskaitot kaņepju sviestu)

411

Rafinētas eļļas un tauku ražošana

412

Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

413

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.4.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Piena pārstrāde un siera ražošana
(510=511+512+..+518)

510

x

x

x

Piena apstrāde (piemēram, pasterizēts, sterilizēts)

511

Salds krējums

512

Jogurts

513

Krējums

514

Biezpiens

515

Sviests

516

Paniņas

517

Siers

518

Saldējums

520

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.5.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Graudu un miltu produkcijas ražošana (610=611+612+613+614)

610

x

x

x

Graudu malšanas produktu
(miltu, putraimu, pārslu) ražošana

611

Maizes, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

612

Sausiņu, cepumu un ilgi uzglabājamu konditorejas izstrādājumu ražošana

613

Makaronu, nūdeļu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

614

Cietes un cietes produktu ražošana (620=621+622+623)

620

x

x

x

Kartupeļu ciete

621

Graudaugu ciete

622

Pārējā ciete

623

Lopbarības ražošana

630

Suņu, kaķu un citu dzīvnieku barības ražošana

640

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.6.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Tējas, kafijas ražošana

710

Cukura ražošana

720

Kakao, šokolādes, konfekšu un citas cukurotas konditorejas ražošana

730

Garšvielu, piedevu ražošana

740

Homogenizētas un diētiskas pārtikas ražošana

750

Medus apstrāde, pārstrāde, iepakošana

760

Citu biškopības produktu apstrāde, pārstrāde, iepakošana

770

Gatavo ēdienu ražošana

780

Citu pārtikas produktu ražošana

790

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.7.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde

Produkcijas veids

Rindas kods

Kopējais saražotais apjoms (t)
(precizitāte 0,001)

Eksportētais apjoms (ieskaitot uz ES valstīm) (t)
(precizitāte 0,001)

Galvenās eksporta valstis

A

B

1

2

3

Dzērienu ražošana (810=811+812+..+818)

810

x

x

x

Destilētu alkoholisko dzērienu ražošana

811

Etilspirta ražošana no raudzētām izejvielām

812

Vīna ražošana

813

t.sk. no vīnogām

8130

Sidra un pārējo augļu un ogu vīnu ražošana

814

Pārējo nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

815

Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana

816

Alus ražošana

817

Iesala ražošana

818

Datums*          
     

(paraksts***)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.8.tabula

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādē izmantotās izejvielas

Izejvielas nosaukums

Rindas kods

Savā saimniecībā saražotais apjoms (t) (precizitāte 0,001)

Iepirktais apjoms

no Latvijas ražotājiem (t) (precizitāte 0,001)

importēts (t.sk. no ES valstīm) (t) (precizitāte 0,001)

galvenās importētājvalstis

A

B

1

2

3

4

Svaigpiens

11 000

Cūkgaļa

12 100

Liellopu gaļa

12 200

Aitu un kazu gaļa

12 300

Putnu gaļa

12 400

Trušu gaļa

12 500

Briežu gaļa

12 600

Pārējā gaļa

12 700

Zivis

13 100

Vēžveidīgie

13 200

Medus

14 000

Graudi

21 000

Milti

21 100

Kartupeļi

22 100

Dārzeņi

22 200

Augļi

22 300

Ogas

22 400

Sēnes

23 000

Rapsis

24 100

Linsēklas

24 200

Pārējie eļļas augi

24 300

Augi tējai

25 000

Garšaugi

26 000


Datums* ________________

     

(paraksts*)

 

(vārds un uzvārds)

Piezīme.* Dokumenta rekvizītus "Datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.3. un 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 27.03.2012.Stājas spēkā: 31.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 30.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
246034
31.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)