Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 37., 60., 128.nr.; 2011, 44.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu saņemšanas:

5.1 1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

5.1 2. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

5.2 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā pasākuma kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām. Šo nosacījumu piemēro, ja attiecīgā pasākuma kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām."

2. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" - fiziska persona, kas dibina jaunu mikrouzņēmumu, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 800/2008 I pielikumā noteikto klasifikāciju;".

3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. jaunu mikrouzņēmumu radīšanai - šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem - fiziskām personām, juridiskām personām vai individuāliem komersantiem, kas nav uzsākuši saimniecisko darbību līdz projekta iesnieguma iesniegšanai;

9.2. esošās saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai - juridiskām personām vai individuālajiem komersantiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats."

4. Aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus ''Ciltsdarba likumā'' ar vārdiem ''Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā''.

5. Papildināt noteikumus ar 11.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.1 pārtikas produktu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 10.nodaļa) un dzērienu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 11.nodaļa), ja gala produkti nav minēti līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;".

6. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, atbalsta pretendentam pieder ne mazāk kā 51 procents nodibinātā mikrouzņēmuma kapitāldaļu un tam ir izšķiroša ietekme uzņēmumā visu projekta uzraudzības laiku;".

7. Svītrot 14.punktu.

8. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir neto apgrozījums, kas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra."

9. Izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. un projekta attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 35 000 latu, saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir neto apgrozījums, kas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra;".

10. Papildināt noteikumus ar 16.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.1 un projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir no 35 000 līdz 70 280 latu:

16.1.1 1. ieņēmumi no saimnieciskās darbības gadā pēc projekta īstenošanas palielinās vismaz par trim procentiem vai izdevumi samazinās vismaz par trim procentiem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu;

16.1.1 2. projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada vai operatīvā finanšu pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;".

11. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā - projekta iesniegumu vienā eksemplārā (otru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz, ja vēlas saņemt atzīmi par projekta iesnieguma saņemšanu) un saimnieciskās darbības finanšu analīzi vismaz trim gadiem. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, saimnieciskās darbības finanšu analīzē ietver šo noteikumu 1.pielikuma E.1. un E.2.sadaļu, bet, ja paredzēts īstenot 9.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, - 1.pielikuma E.1., E.2., E.3., E.4. un E.5.sadaļu, kā arī E.6.sadaļu, ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 70 280 latu. Ja plānots īstenot projektu, kura attiecināmo izmaksu kopsumma visā plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai nepārsniedz 35 000 latu, saimnieciskās darbības finanšu analīzē ietver šo noteikumu 1.pielikuma E.1. un E.2.sadaļu;".

12. Aizstāt 17.4.apakšpunktā vārdus ''apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem'' ar vārdiem un skaitli ''apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem - ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma visā plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai pārsniedz 35 000 latu".

13. Svītrot 17.5. un 17.6.apakšpunktu.

14. Izteikt 17.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

''17.9. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju (uzrāda oriģinālu)) vai zemesgrāmatas apliecību par zemi vai ēku (būvi), kurā paredzēts īstenot projektu (kopiju (uzrāda oriģinālu)), vai ilgtermiņa zemes vai ēkas (būves) nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā (kopiju (uzrāda oriģinālu)) un kura nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, ilgtermiņa zemes nomas līgums jāreģistrē zemesgrāmatā 60 darbdienu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu (šajā apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, ja paredzēts mobilās tehnikas un kravas transporta iepirkums);".

15. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 17.8. un 17.9.apakšpunktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienests tos saņem no iestādēm Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā."

16. Svītrot 20.punktu.

17. Aizstāt 24.1.apakšpunktā skaitli "60" ar skaitli "70".

18. Izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. 40 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu summas - šo noteikumu 9.punktā minētajām aktivitātēm, kuras īsteno šo noteikumu 11.punktā minētajās nozarēs, kas saistītas ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes) un tāda kravas transporta iegādi, kura pilna masa ir līdz 7,5 tonnām, lai radītu jaunu mikrouzņēmumu vai attīstītu esošo saimniecisko darbību, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā."

19. Izteikt 29.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai. Mobilās tehnikas iegāde atbalstāma tikai tad, ja atbalsta saņēmējs vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku;".

20. Izteikt 35.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

''35.7. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas, izņemot specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas, un izņemot kravas transportu ar pilnu masu līdz 7,5 tonnām esošu ražošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;''.

21. Izteikt 1.pielikumu (pielikums) jaunā redakcijā.

22. Aizstāt 3.pielikuma 4.punktā vārdus "privātā kapitāla" ar vārdiem "fizisko personu kapitāla daļu".

23. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra
noteikumiem Nr.132

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" (kods 312(311))

1. Vispārīgā informācija

Projekta iesnieguma numurs  
Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds/nosaukums  
Uzņēmuma īpašnieks (atzīmē, ja tā ir
L31201 aktivitāte)

sieviete

vīrietis

LAD klienta numurs  

2. Finansiālie rādītāji

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _________ gadu

Finansiālie rādītāji
t.sk. no nelauksaimnieciskās darbības
Uzņēmuma neto apgrozījums   Ls   Ls
Uzņēmuma izmaksas   Ls   Ls
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksas   Ls    
Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā platība ha

Projektā plānotais neto apgrozījums no investīcijas Faktiskais neto apgrozījums no investīcijas
   

3. Vispārējie rādītāji - indikatori

Darba vietu skaits pārskata periodā (ieskaitot jaunradītās)

Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā

Vīrieši

Vīrieši

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

 

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

 

Sievietes

 

Sievietes

 

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

 

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

 

Kopā

 

Kopā

 

Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē pārskata gadā   (skaits)
Sniegto pakalpojumu apjoms atbalstītajā nozarē pārskata gadā   (apjoms)
Kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem pārskata gadā   (tonnas)

Ja radušās atkāpes no projektā plānotā, lūdzam sniegt skaidrojumu:

 

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Pārskats iesniegts  
 

(datums*)

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.SprūdžsZemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 20.marta
noteikumiem Nr.203

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra
noteikumiem Nr.132

''

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 203Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 30.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 29.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
245951
30.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)