Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.138

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.11 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 24.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 52., 121.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.punktā skaitļus un vārdus "13., 14., 15. un 16.ailē" ar skaitļiem un vārdiem "13. un 14.ailē";

1.2. izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. 22.rindā - kopējo taksācijas periodā faktiski saņemto naftas produktu daudzumu. Ja saņemtie naftas produkti vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.panta pirmo daļu, attiecīgo daudzumu norāda arī naftas produktu deklarācijas 33.rindā ar "-" zīmi, 37.rindā norādot atbrīvojuma pamatojumu;";

1.3. aizstāt 15.punktā skaitļus un vārdu "1.-16.aili" ar skaitļiem un vārdu "1.-14.aili";

1.4. aizstāt 16.punktā vārdus "izsniegtos dokumentus un citus iekšējos attaisnojuma dokumentus" ar vārdiem "izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem";

1.5. svītrot 17.punktu;

1.6. aizstāt 23.4.apakšpunktā vārdus "minētajām personām" ar vārdiem un skaitli "minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā";

1.7. izteikt 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. 26.rindā - kopējo saņemto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja saņemtie alkoholiskie dzērieni vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.pantu, attiecīgo daudzumu norāda alkoholisko dzērienu deklarācijas 40.rindā ar "-" zīmi, pievienojot alkoholisko dzērienu deklarācijai atbrīvojuma pamatojumu;";

1.8. aizstāt 27.punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu" ar vārdiem un skaitļiem "pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas";

1.9. izteikt 27.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. 37.rindā - alkoholisko dzērienu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu šajā rindā nenorāda;";

1.10. papildināt 27.2.apakšpunktu aiz vārdiem "četrpadsmito daļu" ar vārdiem un skaitli "vai 27.panta sesto daļu";

1.11. aizstāt 31.punktā vārdus "izsniegtos dokumentus un citus iekšējos attaisnojuma dokumentus" ar vārdiem "izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem";

1.12. svītrot 32.punktu;

1.13. aizstāt 34.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "90 mm, 180 mm un 270 mm" ar skaitļiem un vārdiem "80 mm, 110 mm un 140 mm";

1.14. izteikt 34.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. 14.rindā - akcīzes nodokļa marku saņēmēji maksimālo mazumtirdzniecības cenu cigarešu paciņai latos. Aili sadala atbilstoši katrai maksimālajai mazumtirdzniecības cenai un cigarešu skaitam paciņā, ja vienai cenai tie atšķiras. Ja maksimālā mazumtirdzniecības cena nav zināma, norāda cenu atbilstoši likuma 22.panta ceturtajai daļai. Šajā rindā iekļauj tikai tās maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kas saistošas akcīzes nodokļa aprēķinam konkrētā taksācijas periodā;";

1.15. aizstāt 37.4.apakšpunktā vārdus "minētajām personām" ar vārdiem un skaitli "minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā";

1.16. aizstāt 41.punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu" ar vārdiem un skaitļiem "pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas";

1.17. izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. 38.rindā - tabakas izstrādājumu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu šajā rindā nenorāda;";

1.18. papildināt 41.2.apakšpunktu aiz vārdiem "četrpadsmito daļu" ar vārdiem un skaitli "vai 27.panta sesto daļu";

1.19. aizstāt 45.punktā vārdus "izsniegtos dokumentus un citus iekšējos attaisnojuma dokumentus" ar vārdiem "izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem";

1.20. svītrot 46.punktu;

1.21. aizstāt 50.5.apakšpunktā vārdus "minētajām personām" ar vārdiem un skaitli "minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā";

1.22. papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Apstiprināts noliktavas turētājs par kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11., 14. un 15.rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus saskaņā ar likuma 25.panta divpadsmito daļu.";

1.23. aizstāt 54.punktā vārdus "attaisnojuma dokumentus" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem";

1.24. svītrot 55.punktu;

1.25. izteikt 55.3 6., 55.3 7. un 55.3 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3 6. 11.rindā - to dabasgāzes daudzumu, ko persona, kas veic saimniecisko darbību, taksācijas periodā izmanto savā īpašumā vai valdījumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) un rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei;

55.3 7. 12.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots uzņēmumos, kas atrodas saimnieciskajai darbībai atvēlētā teritorijā, kurai ir viens pārvaldnieks (industriālā parkā);

55.3 8. 13.rindā - to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās.";

1.26. svītrot 55.8 punktu;

1.27. svītrot 1.pielikuma tabulā "Naftas produktu veidi" 11. un 13.aili, attiecīgi mainot līdzšinējo 12., 14., 15. un 16.ailes numerāciju;

1.28. aizstāt 1.pielikuma 4.punktā skaitļus un vārdus "13., 14., 15. un 16.ailē" ar skaitļiem un vārdiem "13. un 14.ailē";

1.29. aizstāt 1.pielikuma 11.punktā skaitļus un vārdu "1.-16.ailes" ar skaitļiem un vārdu "1.-14.ailes";

1.30. svītrot 1.pielikumā šādu tekstu:

"Apstiprinu, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa

Atbildīgā persona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

20__.gada __.______________________"

1.31. papildināt 2.pielikuma 6.punktu aiz skaitļiem un vārdiem "16. un 20.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "un 21.panta sesto daļu";

1.32. izteikt 2.pielikuma 10.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"10. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas";

1.33. svītrot 2.pielikumā šādu tekstu:

"Apstiprinu, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa

Atbildīgā persona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

20__.gada __.______________________"

1.34. aizstāt 3.pielikuma 4.punktā skaitli "90" ar skaitli "80";

1.35. aizstāt 3.pielikuma 8.punktā skaitļus un vārdus "17.panta pirmās daļas 2.punktu un 20.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "17.panta pirmās daļas 2.punktu, 20.pantu un 21.panta sesto daļu";

1.36. izteikt 3.pielikuma 12.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas";

1.37. svītrot 3.pielikumā šādu tekstu:

"Apstiprinu, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa

Atbildīgā persona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

20__.gada __.______________________"

1.38. papildināt 4.pielikuma 5.punktu aiz skaitļiem un vārdiem "19. un 20.pantu" ar vārdiem un skaitļiem "un 21.panta sesto daļu";

1.39. svītrot 4.pielikumā šādu tekstu:

"Apstiprinu, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa

Atbildīgā persona    
 

Paraksts un tā atšifrējums

 

20__.gada __.______________________"

1.40. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.300

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.martā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 28.02.2012.Stājas spēkā: 01.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 29.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
244684
01.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)